Page 1

At lære er at leve…. Branding af Odense - erfaringer 2006 – 2011 Rune Bager Projektleder, Udvikling Odense


ÅR 1805, ODENSE = HC ANDERSENS FØDEBY


ÅR 1905, ODENSE = HC ANDERSENS FØDEBY


ÅR 2005, ODENSE = HC ANDERSENS FØDEBY


Imagemåling fra 2006 Hvad forbinder du med Odense? ”H.C. Andersen” –78 % af hovedstaden –53 % på Fyn –66 % af danskerne -

”hyggelig by” – ca. 10 % af alle


Omstilling fra traditionel industriby ‌.


Til moderne vidensby  By- og havneudvikling  Kulturstrategi – investeringer i kultur for ca. mia. kr.  Ny erhvervs- og vækstpolitik – omstilling af fynsk erhverv  Omstilling af Odense Kommune som organisation Men hvad binder det hele sammen? Behov for sammenhæng og overordnet vision!


At rejse er at leve


Odenses vision

AT LEGE ER AT LEVE En vision, der reflekterer den historiske arv – og det stærke brand – og samtidig peger frem ad. ad


UDE AT LEGE


Sagt om leg: • ”Mennesket leger kun når han fuldt ud er et menneske

og kun når han er fuldt ud et menneske leger han” (Friedrich Schiller, 1759 – 1805) • ”Al leg er frem for alt en frivillig handling. Leg på kommando er ikke længere leg” (Johan Huizinga, 1872 1945)


LEG = LIVSKVALITET


LEG = LÆRING


LEG = KREATIVITET OG INNOVATION


LEG = UDVIKLING


Kronologi – Vision Odense proces Efteråret 2006 / forår 2007: 2007 Fokus på en stærkere branding af Odense - Brandstrategi udarbejdes i samarbejde med Nørgård Mikkelsen. Forår 2007: Odenses erhvervs- og vækstpolitik vedtages – ”Leg og Læring” et indsatsområdet, der også har et stærkt branding potentiale. Sommer 2007: Udarbejdelse af ny planstrategi og vision igangsættes. 18. januar 08: Offentlig høring om Odenses vision med overskriften ”at lege er at leve”. 23. April 08: Enstemmig vedtagelse af visionen i Odense Byråd. 2008 – 2011: Forankring, organisering og eksekvering


Alle leger med!


Politikkoncept for Odense Kommune


KommuneKommune- eller bybranding?


Kobling mellem kommune og private aktører • Odense Byråd afsat 2 mio. i 2009 og 2010 til at markedsføre Odense som by med afsæt i Odenses vision ”at lege er at leve”. • Advisory Board nedsættes til at koordinere indsatsen.


Formål med advisory boardet

• At bidrage til markedsføringsstrategien og udvikling af indsatsområder. • At sikre en koordineret og fælles indsats for at markedsføre Odense. • At styrke partnerskaber på tværs af offentlig og privat og på tværs af forskellige sektorer: kultur, detail, attraktioner mm. • At skabe økonomisk opbakning fra byens erhvervsliv mm. til en fælles markedsføring af Odense.


Advisory board for markedsføring af Odense –Ca. 20 medlemmer fra Odense kulturliv, attraktioner, uddannelser, detailhandel og erhvervsliv samt kommunale forvaltninger samlet under ét. –Mødes 4-5 gange årligt –Er med til at igangsætte og koordinere kampagner –Understøtter aktiviteter og kampagner økonomisk –Sekretariatsbetjenes af Udvikling Odense


Eksempler


Odense Let’s Play  Værktøjer til innovation og kreativitet  Kurser og efteruddannelse  Inspiration og oplæg


Nye legerum i byen


Nye legerum i naturen


Kort over legepladser


Overraskelser i byens rum


Odense som shoppingshopping- og oplevelsesby  Kampagner: Go Pink, Kina i Odense, Julekampagner, Kiwara – Wild Africa  Samarbejder mellem detail, kultur, attraktioner og kommune  Markedsføring på Fyn og i Trekantområdet - magasin, outdoor, annoncer, web


Events for børnefamilier Masser af børneaktiviteter og events hele året • Havnekulturfestival • Store Legedag på Hjul • Picnic På Pladsen Masser af børnevenlige attraktioner: • ZOO • Fyrtøjet • Den Fynske Landsby • Løvens Hule • Danmarks Jernbanemuseum • Funky Monkey Park


Studiebyen Odense

•Studiestart og studieslutfest •Fælles fredagsbarer •Torsdaglounge •Street soccer turneringer mm •Studierabatter •www.studiebyen.odense.dk


•Erfaringer fra Cykelbyen Odense •Bæredygtige teknologier indenfor energi og renovation •Profilering af Odense med afsæt i H.C. Andersen •Mere end 500.000 besøgende •Mere end 250 artikler internationalt om Odense •Følges op af erhvervsinitiativer vedr. Kina som eksportmarked


Fysisk planlÌgning og bybranding KL undersøgelse


Odense Planstrategi 2011 - 2025: – fra stor dansk by til dansk storby


Planstrategi omsættes i en række store byprojekter

Vækst

Tiltrækning

Transformation

- Samlet og enkeltvis er projekterne midlerne til at nå dette mål


Lukning af DKs mest udskĂŚldte gade


Fra Gade til By Byomdannelse med plads til liv og leg Vision -Et sammenhængende, bæredygtigt og tæt Odense med plads til leg og liv. - Det gamle H.C. Andersen kvarter bindes sammen med resten af city Fakta -51.000 m2 projektområde -50 – 70.000 etagemeter ny bebyggelse med blanding af detailhandel, boliger og erhverv. - 650 nye parkeringspladser i city - Fra 2018: letbane forbinder city med SDU, OUH og Tarup Periode 2014 - 2020


Ny letbane binder byen sammen – forventet drift 2017


Ny Forsker – videnpark + nyt universitetshospital • Ny dynamisk forsknings- og erhvervsbydel • Nyt dansk videncentrum sammen med SDU og det ny universitetshospital • Udvikling over de næste 10 – 15 år • Areal: 140.000 m2


Offentlige og private investeringer i de største projekter Omlægning af TBT/T&M Byggeretter TBT Musik- og Teaterhus OPUS Shoppingcenter Forsker- og Videnpark Portalområde Nyt OUH Nyt Sund Kanalforbindelsen Letbane I. etape Byens Ø Promenadebyen Munkebjergvejs forl. Nyt tilslutningsanlæg I alt •Der er allerede Bevilliget ca. 8 mia. kr. •Vi har brug for staten for at komme i mål •Sammen kan vi løfte opgaven.

Ca. 1.000 Ca. 900 Ca. 600 Ca. 2.000 Ca 2.000 Ca 2.000 Ca. 6,300 Ca. 900 Ca. 550 Ca. 1.800 Ca. 800 Ca. 200 Ca. 50 Ca. 50 Ca.19.000

mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.


Resultater af visionen 90 % kender visionen 50 %: dÌkkende som vision 70 %: vedkommende for mig som borger De unge mest positive Visionen forpligter‌


I stormvejr… • Behov for at skille sig ud i sin kommunikation • Hvis ingen skælder ud, er det fordi kampagnen er ligegyldig… • Politiske interesser og kortsigtede hensyn kan stjæle dagsorden og fjerne fokus fra de langsigtede mål

Fyens Stiftstidende den 15. oktober 2009


Erfaringerne • Odense Kommune – en ny virkelighed • Odense Kommune sætter rammen og leverer sekretariatet, men • Konceptet ikke stærk forankret internt • Politikerne er ikke en del af strategiarbejdet • Optaget af aktuelle sager • Branding af en by kræver tålmodighed • Mange interessenter – og dagsordener • Fællesmængden skal tydeliggøres, og det tager tid • Det strategiske fokus skal stå klart • Den virkelige test kommer, når pengene skal lægges (lige nu er finansieringen 50/50)


Bybranding - er det muligt? • Nej, hvis forstået på samme måde som et produktbrand med et unisont udtryk eller et corporate brand med en enstrenget ledelse og topstyring. • Ja, hvis forstået som langsigtet, strategisk satsning på en kommunes styrkeområde(r), men stadig en udfordring pga. kompleksitet: – Mange interessenter – Mange fagområder og ikke nødvendigvis enighed om styrkeområder – En bestyrelse valgt på at være uenige • Ikke én 10 års masterplan, men en enkel vision eller overskrift, som er: – Forankret strategiske steder – overordnet politisk vision, planstrategi, designmanualer for byprojekter mm. – Involvering af interessenter, som får noget ud af det. – En massiv markedsføring for at skabe kendskab efterfulgt af konkret handling, der skaber værdi for borgere og bruger.


Fremtidsvision - En sprudlende og legende oplevelsesoplevelses- og vidensby midt i Danmark


Til diskussionen… ”Befolkningen udgør en væsentlig del af fx. en regions identitet, men regionen har ikke samme mulighed for at styre befolkningens adfærd som den private virksomhed, der – indenfor visse grænser – kan hyre, styre og fyre sit personale. Det er en grundlæggende svaghed ved place branding” –Per Mollerup: Brandbook, 2008: p. 159

Oplæg om bybranding på SDU  
Oplæg om bybranding på SDU  

Præsentation af Odenses brandingprojekt At lege er at leve og diskussion af muligheder og begrænsninger ved city branding.

Advertisement