Issuu on Google+

Uiterwaardvergraving Avelingen

Nieuwe situatie

Huidige situatie

Bij bedrijventerrein Avelingen wordt een geul gegraven om de BovenMerwede bij hoogwater meer ruimte te geven en de veiligheid bij Gorinchem te verbeteren.

Merwedebrug

uiterwaard

hoogwater

hoogwater Boven-Merwede

Om te voorkomen dat de geul continu meestroomt, wordt een drempel onder de brug gecreëerd. Deze dient ook om de brugpijlers te verstevigen en doorvaart te voorkomen.

O Z

A15

overstroombare drempel

Kaartlegenda:

Merwedebrug kade

A27

plangebied ‘tekst’

bedrijventerrein Avelingen

500 m

Boven-Merwede

N W

nevengeul overstroombare met drempel drempel

Avelingen

gewijzigde / nieuwe situatie Boven-Merwede

bestaande objecten nieuwe, verwijderde of vervangen objecten nieuwe geul

De geul wordt geschikt gemaakt voor scheepvaart en krijgt een nieuwe kade. Dit biedt de watergebonden bedrijven op het terrein een duurzame vestigingsplaats en stimuleert vervoer over water.

rijksweg (provinciale) weg

overstroombare drempel

bedrijventerrein Avelingen GORINCHEM

Merwedebrug

Boven-Merwede

Planning 1 2 3 4

www.ruimtevoorderivier.nl

Effect

Projectbesluit Voorbereiding werkzaamheden Schop in de grond Oplevering waterveiligheid

1

2

2009

2010

2011 SLEEUWIJK

Waterstanddaling van 10,7 cm bij hoogwater.

3

4

2012

2013

Kaartschaal: 0

500 m

jan 2015 / 9


Uiterwaardvergraving Avelingen 2015