Page 1

Huidige situatie

Uiterwaardvergraving Middelwaard

Nieuwe situatie

uiterwaard

Om de Nederrijn bij hoogwater beter te laten doorstromen, wordt de Middelwaard verruimd.

zomerkade

oever

afgegraven uiterwaard

verlaagde zomerkade

verlaagde oever

hoogwater Nederrijn

Nederrijn

Er wordt meer afvoercapaciteit gecreëerd, onder andere door de zomerkade en de rivieroever te verlagen. Rhenense brug Utrechtse Heuvelrug

N W

N233

O Z

Nederrijn

bedrijventerrein RHENEN

hoogwater verlaging oever

Kaartlegenda: plangebied ‘tekst’

verlaging zomerkade

N225

gewijzigde / nieuwe situatie

afgraving uiterwaard

bestaande objecten nieuwe, verwijderde of vervangen objecten

Nederr

dijkverlaging

Utrechtse Heuvelrug

ijn Rhenense brug

afgraving bebouwing

Middelwaard

(provinciale) weg

bedrijventerreinen zomerkade

Planning Effect 1 2 3 4

Projectbesluit Voorbereiding werkzaamheden Schop in de grond Oplevering waterveiligheid

Waterstanddaling van 3 cm bij hoogwater. Kaartschaal:

1 2010

www.ruimtevoorderivier.nl

2 2011

2012

3

4

0

400 m

2013 jan 2015 / 22

Uiterwaardvergraving Middelwaard 2015  
Uiterwaardvergraving Middelwaard 2015  
Advertisement