__MAIN_TEXT__
Profile for RUIMTEVOLK

RUIMTEVOLK Jaarboek 2012: Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening  

Het vormgeven van duurzame ruimtelijke ontwikkelingen wordt steeds complexer. Het speelveld van ruimtelijke ordening kent niet alleen meer v...

RUIMTEVOLK Jaarboek 2012: Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening  

Het vormgeven van duurzame ruimtelijke ontwikkelingen wordt steeds complexer. Het speelveld van ruimtelijke ordening kent niet alleen meer v...

Advertisement