Page 1

Symposium Deniesa-Novaglobe 13 augustus 2011 Waar? Landjuweel festival, Ruigoord, Amsterdam Wanneer? Zaterdag 13 augustus, 13:00 – 18:00 “Creatie van DE NIEuwe SAmenleving, Van gevestigde orde naar een nieuwe orde, naar nieuwe oorden?” “Artists have the ability to show the world is adaptable” [Zeitgeist movie, moving forward” (Dancing Deniesa) Introductie Deniesa gelooft in het brengen van verandering middels symposiumfestivals: een mix van presentaties en creativiteit (muziek, arts, etc.). In een dergelijke 'gathering' kunnen veranderingsgezinde mensen en bewegingen elkaar inspireren en tot cocreatie komen. Zie www.deniesa.nl→change→festivals voor impressies van de voorgaande vier Deniesa festivals, respectievelijk gehouden in Rocksteady Bussum en de Johanneskerk in amersfoort. Het symposium 13 augustus vormt een belangrijke mijlpaal in de 'Roadmap Deniesa' . Gedurende 2011 heeft de organisatie besloten om de synergie met reeds bestaande festivals op te zoeken. Een mooie samenloop was dat de Landjuweel festival organisatie voor het eerst dit jaar besloten had om een symposium over “De Nieuwe Samenleving” deel uit te laten maken van haar Landjuweel festival, een festival dat al zo' n 40 jaar gehouden wordt. In het bijzonder staat het Landjuweel in het teken van de rol van vrijplaatsen. De subitel '...naar nieuwe oorden?' is hier op geinspireerd... Zodoende maakt het 5e symposiumfestival Deniesa deel uit van het Landjuweel festival op Ruigoord. Zie voor meer informatie over het Landjuweel programma www.landjuweelfestival.nl. Het landjuweel festival duurt 3 dagen. Aan deelname aan Deniesa symposium zijn geen aanvullende kosten verbonden. Anders gezegd: als deelnemer van het Landjuweel festival kan tevens deelgenomen worden aan het Deniesa symposium. Er zal veel muziek zijn op het festivalterrein, kraampjes, boekentafels, workshops, etc. Achtergrond symposium (of beter: 'changeposium'?): Meer en meer wordt duidelijk dat onze samenleving aan het vastlopen is. Systemjam. Diverse visionairs en leiders van veranderingsgezinde bewegingen geven hun visie tijdens het festival en gaan in dialoog om de weg naar een mooiere wereld te bepalen. En het blijft niet alleen bij praten, 80% van Deniesa gaat over doen, over realisatie. Een bijzondere gast is Johannes Heimrath, hij vertegenwoordigt de Club van Budapest (een initiatief van Ervin Laszlo). Het streven is om gedurende het festival een duurzame verbinding vanuit Nederland met de mondiaal opererende Club van Budapest vorm te geven. Een paar praktische noten: • In de pauzes kan er in en uitgelopen worden, het streven is echter dat deelnemers de hele middag bijwonen. • Overweeg ook zeker naar het futurologisch congres te gaan op vrijdag 12 augustus, ook tijdens het Landjuweel. • Voertaal tijdens het symposium is Engels, wegens het mondiale karakter en het feit dat beeldmateriaal van presentaties en paneldisussie uitgezonden wordt. • Tijdens het festival is er tevens een boekentafel waar gelieerde schrijvers hun boeken aanbieden.


Agenda 12:30 / 13:00

Inloop

13:00 / 13:15

Opening + programma - Iwanjka Geerdink en Hans Plomp (Iwanjka is (mede) oprichter van Deniesa en Novaglobe en voormalig campagneleider van de partij 'Nieuw Nederland', lijst12. Hans Plomp is (mede) oprichter van Ruigoord)

13:30 / 14:30

• • •

Introductie Deniesa en Novaglobe. (Geen politieke partij, wel periodiek politiek overleg, realisatie nieuw ecosysteem, etc.) – Iwanjka Geerdink Club van Budapest en Wordlshift filosofie (Jolanda Verburg / Johannes Heimrath / Iwanjka Geerdink). Johannes representeert de Club van Budapest, Ervin Lazlo. Visie op synergie en mondiale samenwerking: verband van 'concious councils', met daarin primair artiesten en wetenschappers (Iwanjka).

14:30 / 15:00

Pauze

15:00 / 15:30

“Redesign the world, Why not?” - presentatie Novaglobe boek. Iwanjka Geerdink. Over de drie Primary Iconomy Constructors (PIC's), ontwerp Novaglobe ecossyteem (Zeven Ecohoofd-domeinen: Harmonicracy, Humansound..., etc) en “The Novaglobe Roadmap”. Iwanjka is afgestudeerd in Information Engineering universiteit Twente en heeft 10 jaar in het bankwezen gewerkt. En... er ligt een onverwachte link met realisatie van Novaglobe en vrijplaatsen...

15:30 / 16:45

Seven Minutes Pitches: • Jolanda Verburg – Voorzitter Stichting Deniesa - over Deniesa en Nieuw Nederland, haar boek en plannen voor 2011/12 • Bestuur Zeitgeist Movement Nederland - over RBE (Resource Based Economy) • Raoul Schepers – Jarenlang adviseur bij pensioenfondsen beleggingsstrategie lid Raad van Expertise Deniesa – over 'de Economie' (Anti Economie?) & The Big Bang). • Robert Jan Kelder – Uitgever, activist, graalvorser en muzikant –Robert Jan Kelder (Over de relatie tussen de publicaties 9/11: The Accusation en De rechtvaardige prijs - Wereldeconomie als sociale organica) • Rob Greuter (bestuur politieke partij Mens en Spirit) – naar een meer bewuste, natuurlijke heelkunde, plannen Mens&Spirit 2011/12 • Samir Allioui en/of Amelia Andesdotter (leider Pirates Party (global(!)) - visie op belang copyrightvolle wereld (afschafffing patent), als sleutelnaar Open Economie, en het vraagstuk hoe dan wel de artiest (maker) van inkomen te voorzien, plannen pirates party. • Hein van Elteren – Hein van Elteren (schrijver, inspirator Kinder-Avonturenland) over: Begaafde gevoelige kinderen creëren samen stap voor stap een Speelleefcentrum annex ecodorp. Zie www.kial.nl • Geert van de Kerckhove. “Hij gaat ons onder meer leren een eenvoudig bijenhotel te bouwen voor solitaire bijen”. • Twee voorbeelden van concrete alternatieven voor townships met een nieuw ecosysteem: • Venus Project (Jacque Fresco), basis mn technologie / science. Korte video, toelichting door Iwanjka (bij gebrek aan Venus Project repressentatie in NL). • Ekosofia (Patrick van Uffelen) www.ekosofia.org), kleinschalige woongemeenschappen, m.n. gebaseerd op natuur en arts (zelf huizen maken ed.)

16:45 / 17:00

Pauze

17:00 / 17:45

Panel1 discussie / creatiedebat, topics: 1. Vrijplaatsen. Wat is hun belang, hoe te steunen te verbinden en te activeren (local economies, subsysteem creatie, etc). 2. Rol van arts & talentvinding, roeping leven vs beroep, relatie met flow / vrijheid van mensen vs systemjam.

17:45 / 18:00

Afsluiting & follow up

1 Panel: Hans Plomp, Raoul Schepers, Johannes Heimrath, Rob Greuter, Samir Allioui / Amelia Andesdotter, Robert Jan Kelder en onder voorbehoud DJ Isis (tevens o.a. nachtburgemeester Amsterdam en organisator All is One festival).


The Club of Budapest is the international organization that Ervin Laszlo formed to expand beyond the exclusively scientific purpose of The General Evolution Research Group to try to mobilize the full cultural resources of humanity to meet the challenges we face. “The Club of Budapest is an informal association of creative people in diverse fields of art, literature, and the spiritual domains of culture. It is dedicated to the proposition that only by changing ourselves we can change the world — and that to change ourselves we need the kind of insight and perception that art, literature, and the domains of the spirit can best provide,” says Laszlo of the Club’s mission. “The philosophy of the Club of Budapest is based on the realization that the enormous challenges that humanity is currently facing can only be overcome through the development of a global cultural consciousness. Like Greenpeace fights for ecological issues, UNICEF for children, and Amnesty International for human rights, the Club of Budapest stands for global consciousness. Its mission is to be a catalyst for the transformation to a sustainable world.” Website: http://www.worldshiftnetwork.org Honorary members include: Oscar Arias, Mihaly Csikszentmihalyi, the Dalai Lama, Riane Eisler, Peter Gabriel, Vaclev Havel, Hazel Henderson, Hans Kung, Zubin Mehta, Mary Robinson, Mstislav Rostropovich, Desmond Tutu, Liv Ullman, Eli Wiesel, and Betty Williams. National branches of the Club of Budapest have already been formed in: Austria, Brazil, Canada, China, France, Germany, Hawaii, Hungary, India, Italy, Japan, Mexico, Samoa, Switzerland, Turkey, the United States, and Venezuela.

13 augustus symposium deniesa ruigoord  

Agenda Symposium Deniesa Landjuweel-Ruigoord 13 augustus 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you