Page 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PERDAGANGAN TINGKATAN 5 TAHUN 2014 BULAN Jan

MINGGU/ TARIKH M1 (30.12.135.1.14)

TAJUK / SUB-TAJUK Skop pembelajaran Perdagangan Tingkatan 5 TAJUK 1: PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN 1.1 Sistem Perbankan a. Perbankan Konvensional b. Perbankan Islam

BIDANG PEMBELAJARAN Pengenalan a. Kenal pasti dan memahami: - Kandungan subjek - Kertas 3755/1, 3755/2 - Rancangan Pelajaran Tahunan

CATATAN Nilai : Kepercayaan Kepada Tuhan

* membezakan sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan secara Islam

M2 (6-12.1.14)

1.2 Jenis-jenis bank a. Bank Pusat b. Bank Perdagangan (Bank Islam)

* menerangkan fungsi Bank Pusat dan bank-bank lain (bank perdagangan - bank Islam)

Nilai : Amanah

M3 (13-19.1.14)

1.2 Jenis-jenis bank c. Bank Saudagar d. Bank Badan Berkanun e. Bank Koperasi

* menerangkan fungsi bank-bank lain (Bank Saudagar, Bank Badan Berkanun, Bank Koperasi)

Nilai : Harga Diri

M4 (20-26.1.14)

1.3 Perkhidmatan bank perdagangan a. Menerima simpanan b.Kemudahan pembayaran c.Kemudahan pembiayaan d. Perkhidmatan lain

* menerangkan bentuk-bentuk perkhidmatan bank perdagangan dan kegunaannya * menjelaskan kepentingan setiap bentuk perkhidmatan bank perdagangan kepada pelanggan bank

Nilai : bertanggungjawab

1


Bulan

M

Februari

M5 (27.12.2.14)

M6 (3-9.2.14)

M7 (10-16.2.14)

Tajuk / Sub-tajuk

Bidang Pembelajaran

1.4 Cek a. Jenis-jenis cek dan penggunaannya b.Faedah menggunakan cek c. Cek-cek lain d. Cek tak layan

* menerangkan penggunaan berbagai jenis cek * melakarkan cek

1.5 Institusi Kewangan Lain a. Syarikat Kewangan b. Syarikat Pajakan c. Syarikat Pemfaktoran d. Syarikat Jaminan Kredit Malaysia

* Menerangkan ciri dan fungsi setiap jenis institusi kewanga lain

TAJUK 2 : INSURANS (BAB 2) 2.1 Insurans a. Pengenalan kepada insurans b. Konsep insurans c. Jenis risiko d. Peranan insurans 2.2 Prinsip-prinsip insurans a. Kepentingan boleh diinsuranskan b. Penuh percaya c. Ganti rugi d. Prinsip Takaful

* membezakan antara cek terbuka dan cek berpalang * mengenal pasti sebab-sebab cek tak layan

* menerangkan konsep, peranan dan istilah-istilah dalam insurans * mengenal pasti jenis-jenis risiko

Catatan

Nilai : Hemah Tinggi *Sekolah ganti pada 62-10

Nilai : Berdikari

* menerangkan prinsip-prinsip insurans Nilai: Kerajinan

2


Bulan

M M8 (17-23.2.14)

Mac

M9 (24.2-2.3.14)

Tajuk / Sub-tajuk

Bidang Pembelajaran

2.3 Jenis insurans a. Insurans Kemalangan b. Insurans Kebakaran c. Insurans Hayat d. Insurans Perkapalan / Penerbangan e. Insurans-insurans lain

* mengetahui jenis-jenis dan kegunaan insurans

2.4 Takaful a. Prinsip Takaful b. Produk Takaful 2.5 Belian polisi dan tuntutan ganti rugi a. Prosedur membeli polisi b. Prosedur membuat tuntutan ganti rugi

* membandingkan insurans konvensional dengan takaful * mengetahui cara-cara membeli polisi dan membuat tuntut ganti rugi * menjelaskan implikasi setiap prinsip insurans ke atas tuntutan ganti rugi

M10 (3-9.3.14) Tajuk 3 : PENGANGKUTAN (Bab 3) 3.1 Pengangkutan a. Peranan Pengangkutan

Catatan

Nilai: Kasih Sayang

*menerangkan peranan dan jenis-jenis pengangkutan * mengenalpasti kelebihan dan kekurangan setiap jenis pengangkutan (pengangkutan darat dan pengangkutan laut)

Nilai : Keadilan

Nilai: Kesederhanaan

3.2 Jenis Pengangkutan a. Pengangkutan darat b. Pengangkutan laut M11 (10-16.3.14) M12 (17-23.3.14)

M13 (24-30.3.14)

UJIAN BULANAN 1 (TING. PERALIHAN, 4 & 5) PENYELARASAN PBS (TING. 1,2 &3) 3.2 Jenis Pengangkutan c. Pengangkutan udara d. Saluran paip

* mengenalpasti kelebihan dan kekurangan setiap jenis pengangkutan (pengangkutan udara dan saluran paip)

Nilai: Kasih sayang terhadap keluarga

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I

3


Bulan

April

M M14 (31.3-6.4.14)

Tajuk / Sub-tajuk

Bidang Pembelajaran

Catatan

3.3 Pengkontenaan a. Maksud Pengkontenaan b. Pengangkutan Antarabangsa Routier (Transport Inter Routier)

* menerangkan maksud pengkontenaan dan Pengangkutan Antarabangsa Routier (TIR) * mengenal pasti agensi-agensi yang peranannya berkaitan dengan bidang pengangkutan

Nilai: Hormat dan taat kepada anggota keluarga

3.4 Pemilihan Jenis Pengangkutan a. Faktor-faktor pemilihan jenis pengangkutan

* menerangkan faktor-faktor pemilihan jenis pengangkutan * memilih jenis pengangkutan yang sesuai bagi membantu perniagaan

M15 (7-13.4.14) TAJUK 4: KOMUNIKASI (BAB 4) 4.1 Komunikasi a. Peranan Komunikasi b. Perkhidmatan komunikasi i. Televisyen dan radio ii.. Perkhidmatan pos

* menerangkan peranan komunikasi * menerangkan jenis perkhidmatan komunikasi yang sesuai digunakan dalam perniagaan (televisyen dan radio dan perkhidmatan pos) * menerangkan ciri-ciri setiap jenis perkhidmatan komunikas televisyen dan radio dan perkhidmatan pos)

M16 (14-20.4.14)

* menerangkan jenis perkhidmatan komunikasi yang sesuai digunakan dalam perniagaan (perkhidmatan telekomunikasi perkhidmatan kurier) * menerangkan ciri-ciri setiap jenis perkhidmatan komunikas (perkhidmatan telekomunikasi, perkhidmatan kurier) * menjelaskan faktor-faktor pemilihan sesuatu jenis perkhidmatan komunikasi

4.2 Komunikasi b.Perkhidmatan komunikasi iii. Perkhidmatan telekomunikasi iv. Perkhidmatan kurier

M17 BAB 5: PERGUDANGAN (BAB (21-27.4.14) 5) 5.1 Pergudangan a. Peranan Pergudangan b. Ciri-ciri gudang yang baik 5.2 Jenis-jenis gudang a. Gudang pengilang b. Gudang pemborong

Bulan

M

Tajuk / Sub tajuk

* menerangkan maksud dan peranan pergudangan * menyatakan ciri-ciri gudang yang baik

Nilai: Mengekalkan tradisi

Nilai: Bertanggungjawab • Hari keputeraan Sultan Perak (19.4.2014)

*Hari Buruh (1/5/11) Nilai: Tanggungjawab terhadap keluarga

* menerangkan jenis-jenis gudang (gudang pengilang, gudang pemborong)

Bidang Pembelajaran

Catatan

4


Mei

M18 (28-4.5.14)

M19 (5-11.5.14)

M20 (12-18.5.14)

M21 (19-25.5.14)

M22 (26-1.6.14)

M23-M24 (2-15.6.14)

5.2 Jenis-jenis gudang c. Gudang peruncit d. Gudang kerajaan e. Gudang berbon f. Penyetoran sejuk

* menerangkan jenis-jenis gudang (gudang peruncit, gudan kerajaan, gudang berbon dan penyetoran sejuk) * menerangkan kepentingan gudang berbon kepada peniaga dan kerajaan

Nilai: Kemapanan alam sekitar •

Hari Pekerja (1.5.14)

MINGGU ULANGKAJI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (TING. PERALIHAN, 4 & 5) *Cuti Hari wesak (13..5.14) * Sambutan Hari Guru (16.5.14) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (TING. PERALIHAN, 4 & 5) PENYELARASAN PBS (TING. 1,2 &3) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (TING. PERALIHAN, 4 & 5) PENYELARASAN PBS (TING. 1,2 &3) & CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN

5


Bulan

Jun

M

M25 TAJUK 6: PROMOSI (BAB 6) (16-22.6.14) 6.1 Promosi a. Peranan promosi b. Promosi dalam pemasaran

M26 (23-29.6.14)

Julai

Tajuk / Sub-tajuk

M27 (30-6.7.14)

6.2 Jenis promosi a. Pengiklanan b. Promosi jualan c. Jualan terus d. Publisiti 6.3 Media Pengiklanan a. Media bercetak b. Media elektronik c. Media-media lain

Bidang Pembelajaran

* menerangkan maksud dan peranan promosi * mengenal pasti perkaitan promosi dengan pemasaran

* menerangkan ciri-ciri setiap jenis promosi * menghuraikan cara "gaya tarikan iklan" untuk menarik perhatian pengguna

* mengenal pasti jenis-jenis pengiklanan * menerangkan ciri-ciri pelbagai media pengiklanan * memilih media pengiklanan yang sesuai bagi mempromosikan sesuatu keluaran * menerangkan faktor-faktor pemilihan media pengiklanan * menentukan pemilihan jenis pengiklanan yang sesuai bagi sesuatu barangan

Catatan

Nilai: Menyayangi dan menghargai alam sekitar

Nilai: Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar

Nilai: Prihatin terhadap alam sekitar *Kejohanan Balapan dan Padang (28.6.14) *Awal Ramadhan (29.6.14)

6.4 Pemilihan media pengiklanan a. Faktor-faktor pemilihan media pengiklanan M28 (7-13.7.14)

TAJUK 7 : PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN (BAB 7) 7.1 Peranan kerajaan dalam perniagaan a. Penyelidikan dan pembangunan b. Perundangan perniagaan c. Latihan dan pengurusan

* mengenal pasti kepentingan peranan kerajaan dalam perniagaan (penyelidikan dan pembangunan, perundangan perniagaan, latihan dan pengurusan) * mengenal pasti agensi-agensi yang terlibat

Nilai: Peka tarhadap alam sekitar

6


Bulan

Julai

M M29 (14-20.7.14)

Tajuk / Sub-tajuk

Bidang Pembelajaran

7 . 2 Peranan kerajaan dalam perniagaan d. Kemudahan infrastruktur dan ruang niaga e. Promosi dan pemasaran f. Pelepasan cukai g. Pembiayaan

M30 TAJUK 8: KONSUMERISME (21-27.7.14) 8.1 Konsumerisme a. Maksud konsumerisme 8 . 2 Perlindungan pengguna a. Hak dan tanggungjawab pengguna b. Tanggungjawab pengeluar c. Membeli dengan bijak d. Peranan kerajaan dan agensi lain dalam melindungi pengguna e. Etika amalan pengguna

M31 (28-3.8.14)

M32 (4-10.8.14)

Ogos

M33 (11-17.8.14)

* mengenal pasti kepentingan peranan kerajaan dalam perniagaan (kemudahan infrastruktur dan ruang niaga, promosi dan pemasaran, pelepasan cukai, pembiayaan) * mengenal pasti agensi-agensi yang terlibat

* menerangkan maksud konsumerisme * mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna dan pengeluar * mengetahui dan mengamalkan cara membeli dengan bijak * menerangkan peranan kerajaan dan agensi lain dalam melindungi pengguna * mengamalkan etika amalan perniagaan oleh penjual dan pembeli * menerangkan undang-undang berkaitan dengan perlindungan pengguna

Catatan

Nilai: Cinta akan negara *Cuti Nuzul Quran (15.7.14)

Nilai: Melindungi hak pekerja

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2014 UJIAN BULANAN II ( TING. PERALIHAN DAN 4 ) PENYELARASAN PBS 3 ( TING 1,2 & 3 )

MINGGU ULANGKAJI

7


Bulan

M

Ogos

M34 (18-24.8.14)

MINGGU ULANGKAJI

M35 (25-31.8.14)

MINGGU ULANGKAJI

Sept

M36 (1-7.9.14)

Tajuk / Sub-tajuk

Bidang Pembelajaran

Catatan

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 *Cuti Hari Kebangsaan (1.9.14)

M37 (8-14.9.14)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

M38 (15-21.9.14)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

M39 (22-28.9.14)

M40 (29-5.10.14)

Perbincangan & Pembetulan Soalan Percubaan SPM 2014 (Kertas 1&2)

* Menjawab & membincangkan soalan-soalan Percubaan

Perbincangan & Pembetulan Soalan Percubaan SPM 2014 (Kertas 1&2)

* Menjawab & membincangkan soalan-soalan Percubaan

8


Bulan Okt

M M41 (6-12.10.14)

Tema / Tajuk / Sub-tajuk Latih Tubi Terancang SPM

Bidang Pembelajaran * Soalan Topikal Tingkatan 4

*Cut

M42 (13-19.10.14)

Latih Tubi Terancang SPM

* Soalan Topikal Tingkatan 5

M43 (20-26.10.14)

Latih Tubi Terancang SPM

* Soalan Tahun-Tahun Lepas

*Cu

M44

Latih Tubi Terancang SPM ( Soalan Tahun-Tahun Lepas ) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (TING PERALIHAN & 4) PELAKSANAAN INSTRUMEN PENEMPATAN TING 2 & 3

M45

Latih Tubi Terancang SPM ( Soalan Tahun-Tahun Lepas ) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (TING 4) PELAKSANAAN INSTRUMEN PENEMPATAN TING 2 & 3

M46

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 PEPERRIKSAAN AKHIR TAHUN (TING 4)

M47

*

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 * Cuti Akhir Tahun bermula 22.11.2014 – 4.1.2014*

9

Rpt pdg ting 5 2014  

Perdagangan Ting. 5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you