Käsmu Meremuuseumi toimetised nr 4

Page 6

Laevaomanikud"' mille 1926. a. lahkus O.T. riigiteenistusestja asusjuhtima laevanduseri "Kasmu tekkis Kasmu kaasomanik oli ta olnud juba algusest peale Esimese maailmasdja tdttu on purjelaevadega et Nahes, *i*L, mida asuti O Tiedemanni kaasabil kdrvaldama

i"i"*lunau."s

j6ul liikuvatele raske muutunud olukorras edukalt tegutsed4 otsustati minna tile mehaanilisel "Elna", lg24 a aurulaev Nemrac"jt 1932 a ostetud laevadele. lg23. a. osteti mootorpurjekas aurulaev "Minna'' olijuba Eesti iiks parimaid laew juhatusse O.T. kuulus ka aastatel 1921-1940 tegutsenud "Eesti Laevaomanike Llhingu" juba 1887 a oli Kasmus 56 Kiismu merelaevanduse iseloomustamiseks meenutame, et naiteks 17 laeva veesoidukit. "Kesmu Laevaomanikud" lihideerimisel 1940 a oii laevandusfil g44 ja ta a emigreems Rootsi ning sealt Osta. tiede.anttil dnnestus kijiiditamisest paaseda l Laevaomanike koondis' edasi 1951. a. Kanadasse. Aastatel 1947-1991 tegutses Stockholmis Eesti mis oli paguluses viibivate eesti laevaomanikeja reedetite organisatsioon Paguiusis tegutses O.T. ka Eesti laevade paitstmisega venelaste kaest oskar Tiedemann a., asuies Kanadasse, asutas O T Ameerika Uhendriikides uue laevaseltsi

lgit.

ja Ko.

hoolimata aastate O. Tiedemanni 60-aastase juubeli puhul kirjutasid O T s6brad iabavalt: " alal mereasjanduse ja jdurikas meie ldomees, kes koomast on kapten O. Tiedemim endiselt varske veel paljugi ?ira suudab teha." Eestl arititl-us peab O. Tiedemanni teenitult meie mereasjanduse suurkujuks juba 1928 a Neil oli 3 Oskar Tiedemann oli abielus Joosep Kristenbruni tiitre Anettega' kes suri (1910-1935)' hitart. Ingdd suri 2-aastaselt (1914-1t16), Signe oli 25-aastane, kui suri-tuberkuloosi Elnal oli 3 tiitart: oli vallal-ine. Elna (1918-1955) abiellus mereviieohvitser Leopold Loodusega Anne-Reet Gtind 1942. a Tallinnas), Marja-Liisa (stind 19'13 a Helsingis) ja Linda-Mai (stnd. 1954 a. Torontos)' O. Tiedemann suri 26. aprillil 1963. a Torontos.