Page 1

Heerhugowaard Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


Wa t e r k a d e r

Natuur en technisch raffinement Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het bestuursorgaan voor de bescherming van de kwaliteit van land en oppervlaktewater in Noord-Holland, centraliseert haar nieuwe kantoor in Heerhugowaard. Een openbaar bestuursgebouw, herkenbaar en transparant, waarin de medewerkers ter versterking van de interne communicatie en samenwerking twee verdiepingen met optimale en hoogwaardige condities in een activiteiten-gerelateerd kantoor geboden wordt. Het hoge ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid loopt als een rode draad door het ontwerp in zowel techniek als materiaal, met een extra accent op water. De locatie ligt langs een belangrijke entreeroute naar het centrum van Heerhugowaard dicht bij het station. De publieke hoofdentree ligt met een groot gebaar aan ‘de stadspromenade’. De aan de noordkant gelegen, voorhof vangt direct zonlicht door het klassieke thema van de ‘portico’ maar nu als de glazen vleugel van de bovenbouw boven een waterplein. Een royaal en gastvrij, in het licht badende ontvangst, in een ambiance van water, natuur en infrastructuur: verwijzend naar het arbeidsveld van deze overheidsinstelling. De onderste twee lagen vieren het openbare karakter van de organisatie in een representatieve ruimtelijke maar eenvoudige uitwerking van de bijzondere functies. De onderbouw is open en transparant rondom de publieke ruimtes maar gesloten en zakelijk bij de ondersteunende faciliteiten. De sfeer is gevarieerd, beeldend en landschappelijk. De bovenbouw bestaat uit twee flexibel indeelbare, hoogtechnologisch geoutilleerde bovenverdiepingen. Hier zijn de activiteitengerelateerde kantoren gesitueerd. Zicht, circuleren, afzonderen én ontmoeten worden georganiseerd, gedoseerd en gerangschikt in een heldere, efficiënte zonering met een variatie in open en gesloten kantoorruimten. De afwisseling van rustmomenten voor concentratie en beweging en dynamiek rond interactie verhogen de belevingswaarde van de wandelgangen. Licht aan het einde van de gang ligt als in een molenwiek een brede uitloop kwaliteitsvolle ontmoetingsplekken. Materiaal, kleur en licht, alle bij voorkeur natuurlijk, en anders geraffineerd zorgen in het hele plan voor een elegante, vriendelijke ambiance met mooi gedoseerde accenten: een decorum dat de vitaliteit en de dynamiek van het instituut tot haar recht doet komen.

2

Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Soort kantoorgebouw met vergadercentrum en restaurant

Aannemer Friso Bouwgroep

Oppervlakte 10.500 m² (bruto)

Project architect Rudy Uytenhaak Marco Romano

Bouwsom bouwkundig/constructief: € 23.000.000, inclusief terrein: € 14.000.000 installaties: € 9.000.000

Ontwerpteam Vincent Heck Martin Dalenberg Hendrik Metselaar Jan Olthuis

Start ontwerp 2008 Oplevering 2010


Situatie

3


begane grond 4


1e verdieping

2e verdieping 5


doorsnede

doorsnede over de entree

6


7


http://www.uytenhaak.nl/02_werken/01_projecten/00_documentatie/A804_Heerhugowaard_HHNK-NL_web  
http://www.uytenhaak.nl/02_werken/01_projecten/00_documentatie/A804_Heerhugowaard_HHNK-NL_web  

http://www.uytenhaak.nl/02_werken/01_projecten/00_documentatie/A804_Heerhugowaard_HHNK-NL_web.pdf

Advertisement