Page 1

Delft Stadskantoor en stationshal


Stadskantoor en stationshal Delft Het Stadskantoor en stationshal van Delft worden in het ontwerp van Rudy Uytenhaak Architectenbureau ondergebracht in een extrovert eigentijds gebouw. Het ontwerp verbeeldt de tweeledige ambitie, van Delft als historische stad én als hedendaagse stad van kennis en wetenschap. Het transparante karakter uit zich in vormgeving en materiaalbehandeling en geeft een gevoel van ruimte en openheid. Het concept zal een uiterst overzichtelijk en daarmee veilig gebouw opleveren, dat ook in duurzaamheid goed is doordacht. Ruimte en openheid Het ontwerp voegt zich in het stedenbouwkundig plan van Joan Busquets. De kloof die het spoor in de stad heeft geslagen wordt in dit plan zoveel mogelijk gedicht. Het oorspronkelijk stedelijk weefsel – gebaseerd op de richting van de vroegere polders – wordt hersteld. De straten en bebouwing aan weerszijden van het spoor worden weer maximaal met elkaar verbonden. Het gebouw strekt zich als een vleugel richting de oude stad, boven de hallen van het station en het stadskantoor. De ruimtelijkheid van het plein loopt als een vloer van de stad door in de stationshal. De volumes van het stadskantoor volgen de polderrichting. Door ze uiteen te plaatsen als een gespreide vleugel, ontstaat een afwisselend silhouet met openingen. Anders dan bij een massief volume biedt deze openheid doorzicht naar de lucht en de terrassen tussen de kantoorvolumes en brengt het daglicht diep in de hallen. De centrale hal is de ziel, de kern van het gebouw, waarmee de ontmoeting van bestuur en bevolking drempelvrij, gastvrij en transparant vormgegeven wordt. De kantoorvolumes erboven vormen functioneel de behuizing van de ambtenaren, maar in de beleving vanuit de hal maken zij het uitspansel boven het openbare domein. Om het ruimtelijke effect hiervan te versterken is het plafond van de hal – ofwel de vloer van de onderste lagen van de bovenbouw – verzelfstandigd, zodat er een baldakijn ontstaat boven de publieke wereld. Het ontwerp biedt een krachtig gebouw dat een eerste representatieve ontvangst in Delft betekenis geeft. Het gebouw wordt zo vormgegeven dat de stedeling en de gebruiker de ruimte optimaal ervaart. De balans in de zintuiglijke ervaring en dus het comfort is daarin essentieel. Die bepaalt of een gebouw langdurig gekoesterd zal worden.

2

Opdrachtgever Gemeente Delft Projectarchitect Rudy Uytenhaak Tanja Buijs Ontwerpteam Edo Schrijver Farhan Alibux Mandana Alimardani Carlos Vieira Joy Oostenrijk Joppe Kneppers Willy Houwen Michaela Brethauer

Soort 2.700 m² entrée/publieksbalies 600 m² college b&w 22.850 m² gemeentelijke organisatie 600 m² centraal archief 850 m² centrale ict-ruimten 650 m² restaurantieve voorzieningen 600 m² vergadervoorzieningen 200 m² leslokalen 350 m² kinderdagopvang 500 m² fitnessruimte Oppervlak ca. 29.900 m² Start ontwerp 2007


situatie

3


verdeling openbare ruimte

standaardverdieping

polderrichting

kloof hechten tussenverdieping

5

3

1

4

begane grond

4

2

bel-ĂŠtage


5


oostgevel, vanaf Westvest

lengtedoorsnede van de tunnel

dwarsdoorsnede van de tunnel

noordgevel, vanaf Bolwerk 6


7


Delft - Stadskantoor en stationshal  
Delft - Stadskantoor en stationshal  

Ontwerp voor prijsvraag stadskantoor en stationshal in Delft, door Rudy Uytenhaak Architectenbureau

Advertisement