Page 1

Velsen De Regenboog


Duinlicht Zeewijk ligt in de Kennemerduinen, een karakteristieke zestiger jaren wijk met gestempelde ensembles van laagbouw én galerijflats. Tegenover het gereconstrueerde winkelcentrum is de Regenboog een extra impuls met een voorzieningencentrum en 83 woningen. Een U-vormig gebouw van drie lagen met dakopbouwen continueert de bestaande straatwanden en omsluit aan de andere zijde een op de duinen en zuiden gerichte hof. Waar de westpoot in een hoog duin steekt bekroont een appartementengebouw van zes verdiepingen de U als opmaat naar de naastgelegen flat van 12 verdiepingen. Dit volume heeft de vorm van een amandel, met een gladde noordkant van glazen panelen en een plastische zuidzijde met de terrassen binnen de gebolde gevel. Zes appartementen per laag liggen comfortabel, direct rondom een lifthal. Het welzijnscentrum De Regenboog ligt op de begane grond van de westpoot van de ‘U’, met daarboven de (sociale) huurwoningen. Op de hoeken liggen 14 groepswoningen voor begeleid wonen en jongeren. Zij vormen de poorten naar het binnenterrein. De ‘U’ bestaat verder uit stadswoningen, drie typen zijn in elkaar vervlochten en samengesteld als triplex *. Ieder met eigen voordeur en tuin of dakterras, als antwoord op de vraag naar zelfstandige woningen in een hoge stedelijke dichtheid. In plaats van supersmalle woningen, zonder veel allure en ruimtelijkheid, combineren deze woningen breedte, een zelfstandige voordeur én echte buitenruimten door 3 woningen samen 9 meter breed te laten zijn. Langs de kust heerst een heftig klimaat waarin gebouwen gemakkelijk verschralen. Maar het overvloedige licht biedt ook alle kans voor een architectuur van licht en schaduw. Daarom is ingezet op heldere volumes, met waar mogelijk doorzichten onder de volumes door. Bij de materiaalkeuze leidde het gewenste spel van licht en schaduw tot een contrast in textuur (reliëf), gladde en ruwe materialen en lichte reflecterende vlakken, geen verouderingskwetsbare en dus onderhouds­ intensieve materialen. Bijzonder is het geprefabriceerd metselwerk**. De hier gemaakte panelen met verticaal geplaatste stenen bewerkstelligen een ribcordreliëf. Bij Griekse kolommen spreek je van cannelures, die de kolom met een spel van licht en schaduw verticaler strekken. In het Nederlandse klimaat is ook de waterafvoer en de daarmee gepaard gaande vervuiling van belang. Door twee soorten witte steen met elkaar te combineren, een betonbreuksteen, rijk aan reliëf en kristallen en een gebakken steen van witte klei, is er voor de aandachtige kijker nog een extra laag: in de buitenomtrek van de ‘U’ springt de breuksteen uit en aan de binnenkant van de hof ligt de warmer ogende kleisteen op het reliëf. De hof is zo ingericht dat de Kennemerduinen de ‘U’ zoveel mogelijk binnendringen. Zo woon je op de overgang van duin naar buurtcentrum.

* Woordspeling op de duplexwoning. ** Zowel om de kosten, arbeidsomstandigheden als technische kwaliteit heeft prefabricage de toekomst. Het schept ook nieuwe mogelijkheden die verrijking in plaats van verarming van expressiemogelijkheden zullen inhouden.Opdrachtgever Woningbedrijf Velsen Aannemer Panagro Projectarchitect Rudy Uytenhaak Hugo Boogaard Projectteam John Zondag Tanja Buijs Martin de Graaf Erwin Hillebrand Jan Olthuis Martijn Pietersen

Programma Dagcentrum 962 m² 84 Woningen Bouwsom € 5.410.000 Start ontwerp 1997 Oplevering 2003


Situatie
begane grond

appartementen 2 e - 4 e verdiepingappartementen 5 e verdieping


doorsnede laagbouw

begane grond

1 e verdieping

2 e verdieping

3 e verdieping


Velsen - De Regenboog  
Velsen - De Regenboog  

Appartementencomplex met welzijnscentrum 'de Regenboog' in Velsen, door Rudy Uytenhaak Architectenbureau

Advertisement