Page 1

Haarlem Kantoor VROM


Klimaat voor wandelgangen Het station van Haarlem ligt net binnen de bolwerken. De achterkant grenst direct aan de door Zocher tot stadspark getransformeerde ves­ ting. Gelegen tussen het station en het stadspark heeft het Kennemer­ plein als locatie voor het bouwen van een kantoor een sterk publieke betekenis. Zo’n gebouw zal door veel Haarlemmers voornamelijk als toegang tot het station worden gezien, waardoor het station een twee­ de voorkant krijgt Door de keuze het gebouw aan de oostzijde van het plein te concen­ treren werd de asymmetrie vrijgemaakt die latent in de vorm van het station aanwezig was. Oorspronkelijk hadden entree en uitgang van het station ieder hun eigen tunnel. De monumentale reizigershal bij de oostelijke tunnel krijgt nu een antwoord in de passage die in het plan opgenomen is, terwijl de westelijke tunnel uitkomt op het plein met een monumentale boom. Hier is het station vooral een functionele halte. De locatie vroeg om een laag, maar diep bouwvolume; de grote vloer­ oppervlakken die hierdoor ontstaan zijn zeer geschikt voor het op communicatie en dynamiek gerichte kantoorconcept van de VROM diensten. Zowel de diepe ruimten als de wens een installatiearm gebouw te maken vroegen erom het daglicht optimaal te benutten. De geschubde gevelelementen vinden daarin hun functionele uitgangs­ punten. Aan de zuidzijde steken zij - als een zonneklep - horizontaal uit, waardoor warmte en direct zonlicht wordt geweerd maar indirect licht juist ver naar binnen wordt gekaatst. Aan de noordzijde steken de verticalen uit, spelend met het vroege en late strijklicht. Om ook binnen het gebouw indirect daglicht te vangen zijn op regel­ matige afstanden, ‘paardensprongsgewijs’, grote lichthoven opgeno­ men. Deze reeks lichthoven doorsnijdt op sommige plaatsen de gevel­ bekleding, waardoor er een interactie ontstaat tussen de zelfstandige ritmes van de te onderscheiden elementen. Enerzijds zijn dat de prefab betonnen gevelelementen, anderzijds de houten gevelvlakken, die ter plaatse van openingen van zonwerende lamellen zijn voorzien. Deze vlakken van western red ceder vinden hun oorsprong in de puien van de lichthoven en ontwikkelen zich spiraalvormig over de getrapte daken, culminerend in de hoge oostgevel; als het ware de klokken toren van het station. In opdracht van de rijksgebouwendienst is het interieur voor een ‘dynamisch en flexibel’ kantoor met telewerk en wisselplekken met bijbehorende inrichting en voorzieningen ontworpen en gerealiseerd.Opdrachtgever Nemeog BV Utrecht\ NS Vastgoed Aannemer Van Wijnen West, Dordrecht Projectarchitect Rudy Uytenhaak Ontwerpteam Jaap Hikke Tieme Koetsier Jasper Molenaar Kees Stoffels Engbert van der Zaag Oppervlak 8840 m2

Bouwsom € 6.850.000 Soort kantoor Oplevering Bouwkundig Oktober 1997 Interieur Maart 1998


Situatiedwarsdoorsnede

langsdoorsnede

5


vierde verdieping

tweede verdieping

begane grond - eerste verdieping

Haarlem - Kantoor VROM  

Kantoorgebouw voor het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in Haarlem, door Rudy Uytenhaak Architectenbure...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you