Page 1

PORTFOLIO 2006 - 2014


2

administratie en advies

administratie en advies

Paul Stuve adminiStratie en advieS | Schrans 92 (voormalig kerkgebouw) | 8932 nH Leeuwarden t/F 058 2124764 m 06 21240885 | PauL@PauLStuve.nL aBnamrO 46.91.48.527 | KvK nr 01069469 | Btw nr 1234.90.066.B01 | BecOnnr. 452.269 paulstuve bp 1.indd 1

Paul Stuve adminiStratie en advieS Schrans 92 (voormalig kerkgebouw) | 8932 nH Leeuwarden t/F 058 2124764 m 06 21240885 | PauL@PauLStuve.nL 04-06-2007 08:27:38

administratie en advies

Paul Stuve adminiStratie en advieS | Schrans 92 (voormalig kerkgebouw) | 8932 nH Leeuwarden

PAUL STUVE ADMINISTRATIE EN ADVIES

Paul Stuve envelop220x156.indd 1

HUISSTIJL

03-01-2007 13:52:12


3

WALLET’S ADVIESBUREAU HUISSTIJL


4

ORTHOPEDISCH SCHACHTENATELIER TILKEMA HUISSTIJL


5


6

HELPING HANDS HUISSTIJL


7

Jan Stuve Van Miereveltplantsoen 1, 8932 ME Leeuwarden. T [058] 216 74 19 | F [058] 216 37 49 www.connectinghands.nl connectinghands@tiscali.nl K.v.K. nr. 010.225500 | Regiobank St. Annaparochie 79.01.49.133 | Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

Van Miereveltplantsoen 1, 8932 ME Leeuwarden

CONNECTING HANDS HUISSTIJL

Van Miereveltplantsoen 1, 8932 ME Leeuwarden T [058] 216 74 19 | F [058] 216 37 49 | M 06 21 87 66 34 www.connectinghands.nl | info@connectinghands.nl


8

Huizumerlaan 48, 8934 BH Leeuwarden T (058) 280 08 84. M 06 53 79 99 74. E-mail: machielgatso@wanadoo.nl onderhoud - nieuwbouw - wandafwerking - houtrotherstel - beglazing - renovatie - zonwering

onderhoud - nieuwbouw - wandafwerking - houtrotherstel beglazing - renovatie - zonwering

Friesland Bank rek.nr. 29.93.99.850 K.v.K. nummer 01103412 BTW nummer NL0573.98.379B01

Machiel G. de Haan Huizumerlaan 48, 8934 BH Leeuwarden T (058) 280 08 84. M 06 53 79 99 74. E-mail: machielgatso@wanadoo.nl

onderhoud - nieuwbouw - wandafwerking - houtrotherstel - beglazing - renovatie - zonwering

Huizumerlaan 48, 8934 BH Leeuwarden

SCHILDERSBEDRIJF MACHIELGATSO HUISSTIJL


9

Atte Haagsma M 06 504 617 37

De Boorne 27 8939 BS Leeuwarden T (058) 254 16 15 F (084) 714 81 69 I www.h3dvirtuelebouw.nl E info@h3dvirtuelebouw.nl

De Boorne 27 8939 BS Leeuwarden

H#D VIRTUELE BOUW VHUISSTIJL


10

� ������ � � ��� �

� ������ � � ��� �

BSC visk.indd 1

03-01-2006 13:36:50

Peter Th. Wever

Bookshop Cards Postbus 86 | 8800 AB Franeker fax (0517) 39 79 18 e-mail: info@bookshopcards.nl

Bookshop Cards Postbus 86 | 8800 AB Franeker | fax (0517) 39 79 18 | e-mail: info@bookshopcards.nl ingeschreven bij de KvK Leeuwarden onder nr. 0103966 | BTW nr. NL0003216895B101 Bookshop Cards is een handelsnaam van T. Wever b.v., boekverkopers sinds 1926. BSC bp.indd 1

BSC visk.indd 2

02-01-2006 10:22:21

03-01-2006 13:36:50

� ������ � ���� �

Bookshop Cards Postbus 86 | 8800 AB Franeker BSC env. 220x156.indd 1

03-01-2006 17:32:08

BOOKSHOP CARDS HUISSTIJL


11

Elbrecht Claus

coördinator Regio Noord/West en Zuid/West

Bonifatiusplein 21a 8911 JT Leeuwarden T 058-2137861 www.supportfryslan.nl info@supportfryslan.nl

Bonifatiusplein 21a, 8911 JT Leeuwarden. T 058-2137861, www.supportfryslan.nl. info@supportfryslan.nl Support Fryslân is een initiatief van Solidair Friesland, de Jeugdtaak van Politie Friesland, Bureau Jeugdzorg en Humanitas.

Bonifatiusplein 21a, 8911 JT Leeuwarden

SUPPORT FRYSLÂN HUISSTIJL


12

Clickt ’t?

Support Fryslân koppelt vrijwilligers (maatjes) aan jongeren tussen de 12 en 20 jaar die om uiteenlopende redenen extra aandacht en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen spreken ze af wat ze gaan ondernemen. De vrijwilliger is een ‘maatje’ voor de jongere op wie hij of zij kan rekenen Belangrijk is dat de controle bij de jongere ligt. Het moet immers wel ‘clicken’!.

Samen sta je sterk! Support Fryslân Maatjesproject is een initiatief van Solidair Friesland, de Jeugdtaak van Politie Friesland, Bureau Jeugdzorg en Stichting Humanitas. Het stelt zich ten doel om jongeren die dreigen te ontsporen door wat voor redenen dan ook weer op het goede spoor te brengen door middel van contact met maatjes.

Bonefatiusplein 21a, 8911 GT Leeuwarden T 058-2137861, F 058-22936424 supportfryslan@zonnet.nl

Clickt ’t?

Een maatje om mee te winkelen, te sporten of te praten. Lijkt je dat wat? Dan is het Maatjesproject van Support Fryslân iets voor jou. Wij ‘clicken’ jongeren van 12 tot 20 jaar aan vrijwilligers die ‘samen dingen doen’ gewoon leuk vinden.

Samen sta je sterk!

www.supportfryslan.nl

Support Fryslân Maatjesproject is een initiatief van Solidair Friesland, de Jeugdtaak van Politie Friesland, Bureau Jeugdzorg en Stichting Humanitas.

SUPPORT FRYSLAN A3 POSTERS “CLICKT ’T”

Bonifatiusplein 21a, 8911 JT Leeuwarden T 058-2137861. www.supportfrysan.nl info@supportfryslan.nl


13

Clickt ’t?

Wil jij een maatje zijn?

Support Fryslân online We zijn ook op het web te vinden. Click naar

www.supportfryslan.nl

s Vrijwilligert!

en meld je aan.

gezoch

Support Fryslân is een initiatief van Solidair Friesland, de Jeugdtaak van Politie Friesland, Bureau Jeugdzorg en Humanitas.

Bonifatiusplein 21a, 8911 JT Leeuwarden T 058-2137861. www.supportfrysan.nl info@supportfryslan.nl

Het doel van Support Fryslân Support Fryslân is bedoeld om de jongere het gevoel te geven een maatje te hebben, iemand die er echt voor hem of haar is. Tussen jongere en maatjes wordt een vertrouwensband opgebouwd. Daardoor is het mogelijk om over uiteenlopende zaken te praten die voor de jongere speelt. Hierdoor wordt de jongere positief gestimuleerd en wordt zijn zelfvertrouwen vergroot.

Wat heeft Support Fryslân de vrijwilligers te bieden?

Samen sta je sterk Support Fryslân koppelt vrijwilligers (maatjes) aan jongeren tussen de 12 en 20 jaar die om uiteenlopende redenen extra aandacht en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen spreken ze af wat ze gaan ondernemen. De vrijwilliger is een ‘maatje’ voor de jongere op wie hij of zij kan rekenen en waar hij of zij regelmatig iets mee kan afspreken. Het gaat hierbij voornamelijk om het ‘er-zijn’ voor de jongere. Belangrijk is dat de controle bij de jongere ligt. Hij of zij bepaalt zelf wat hij/zij vertelt over zijn/haar redenen om zich aan te melden en bepaalt zelf met wie hij/zij op pad wil en hoe vaak. Het moet immers wel ‘clicken’!

Wat wordt er van de vrijwilligers (maatjes) verwacht? • Geduld en energie om een vertrouwensband op te bouwen met de jongere. • Minimaal 18 jaar oud. • Openstaan voor de jongere en zijn/ haar belevingswereld (gelijkwaardigheid). • De jongere ondersteunen, waardoor de jongere zich op een positieve manier verder kan ontwikkelen. • Deelnemen aan training en intervisie. • Minimaal een jaar betrokken bij het project.

• Een training van 5 bijeenkomsten ter voorbereiding op het contact met de jongere. • Intervisiebijeenkomst één maal per 6 weken. • Individuele begeleiding. • Reiskostenvergoeding. • Onkostenvergoeding van 30 euro per maand voor activiteiten met de jongere. • Support Fryslân heeft al heel wat maatjes bij elkaar gebracht.De eerste keer bekijken we samen met jou wat voor maatje je zoekt. Wil je een meisje of een jongen, wat zijn je hobby’s, wanneer heb je tijd. Jij beslist uiteindelijk wie jouw maatje wordt, jullie moeten immers wel ‘clicken’!

Meer weten? Wil je je aanmelden voor ons Maatjesproject, neem dan gerust contact op met ons. Ons telefoonnummer is 0582137861. Mailen kan natuurlijk ook: info@supportfryslan.nl

Clickt ’t? Support Fryslân online We zijn ook op het web te vinden. Click naar

www.supportfryslan.nl en meld je aan.

Support Fryslân is een initiatief van Solidair Friesland, de Jeugdtaak van Politie Friesland, Bureau Jeugdzorg en Humanitas.

Bonifatiusplein 21a, 8911 JT Leeuwarden T 058-2137861. www.supportfrysan.nl info@supportfryslan.nl

Hoe werkt het? Je spreekt af met je maatje om iets te gaan doen. Dat kan van alles zijn: samen gezellig de stad in, samen een filmpje pakken, samen computeren of gewoon samen lekker kletsen. Jullie bepalen zelf wat je gaat doen. Het is de bedoeling dat je minstens een keer per week afspreekt.

Samen sta je sterk Een maatje om mee te sporten, te winkelen of te praten. Lijkt je dat wat? Dan is het Maatjesproject van Support Fryslân iets voor jou. Wij ‘clicken’ jongeren van 12 tot 20 jaar aan vrijwilligers die ‘samen dingen doen’ leuk vinden. Samen sta je sterk!

Support Fryslân heeft al heel wat maatjes bij elkaar gebracht. De eerste keer bekijken we samen met jou wat voor maatje je zoekt. Wil je een meisje of een jongen, wat zijn je hobby’s, wanneer heb je tijd. Jij beslist uiteindelijk wie jouw maatje wordt, jullie moeten immers wel ‘clicken’!

Meer weten? Als je interesse hebt in ons Maatjesproject, neem dan gerust contact op met ons. Ons telefoonnummer is 058-2137861. Mailen kan natuurlijk ook: info@supportfryslan.nl

SUPPORT FRYSLAN VRIJWILLIGERFOLDER EN JONGERENFOLDER “CLICKT ’T’


14

Thomas van Wieren bedrijfsleider

06-2 2 7 2 1 9 1 5 M

It Aldl창n 4b, 9034 XB Marssum 058-2542766 058-2541934 www.nij-andringastate.nl info@nij-andringastate.nl

A T F W E

It Aldl창n 4b A 9034 XB Marssum 058-2542766 058-2541934 www.nij-andringastate.nl info@nij-andringastate.nl

T F W E

It Aldl창n 4b 9034 XB Marssum

N.A.-env.220x156.indd 1

RESTAURANT PARTYCENTRUM NIJ ANDRINGASTATE HUISSTIJL

18-07-2005 10:02:14


15

Algemene regels

• Per hole maximaal 7 slagen, nog niet geputt, dan een 8 noteren. • Per ronde maximaal speelduur 2 uur. Wanneer u het spel vertraagt, volg dan de instructies van de instructeur op.

Scorecard

• Ligt de bal tegen een obstakel, dan mag u de bal verplaatsen zonder strafslag. • Ligt de bal in een sloot, plaats hem dan terug voor het water, en tel een strafslag bij. • Speel op de green alleen met de putter en leg de vlag buiten de green. Plaats hem weer terug wanneer u klaar bent. • Bunkers na gebruik aanharken • Heb respect voor de baan, materiaal en andere spelers • Geen alcohol toegestaan voor en tijdens het spelen.

Rypsterdyk 2a 9034 HN Marssum T 058-2160403 F 058-2161204. www.rudistuve.nl

Voor iedereen die van ontspanning houdt

N.A. Shortgolfscorecard.indd 1

21-05-2007 15:45:21

Marker

Speluitleg • Teams spelen tegen elkaar (max. 4 personen). • Iedere speler slaat af. • De bal die het dichtst bij de hole ligt word mee verder gespeeld. (pak de overgebleven ballen op). • Herhaal tot de eerste bal in de hole ligt. • Deze score noteren.

Datum

Spelers 1

2

3

4

Score HOLE ScOrE SpELEr: HOLE ScOrE SpELEr:

Plattegrond

11 4 12 5 13 6

10 3 17

2 9 5

81

6

4

9 18

7

3 2

14 7

16 8

1 10 2 11 3 12 4 13 5 14

15

R 1

P

1 2 3 4 1 2 3 4

6 15 7 16

1= 18 holes 1= 9 holes

8 17 9 18 Sub tOtaaL

www.nij-andringastate.nl • 058-2542766 N.A. Shortgolfscorecard.indd 2

RESTAURANT PARTYCENTRUM NIJ ANDRINGASTATE SHORTGOLF SCORECARD (A5 GEVOUWEN A6)

21-05-2007 15:45:25


16

de

ideale plek voor de

dag van uw leven

Het feest van uw leven In een prachtige landelijke omgeving

feestavo nd

Als u samen besluit om te gaan trouwen zijn er veel dingen die u moet regelen. Eén van de onderdelen die u goed wilt regelen is de locatie van het hele gebeuren. Om van de feestavond een succes te maken moet u beschikken over een perfecte locatie waar bovendien de zaken uitstekend geregeld zijn. Restaurant Partycentrum Nij AndringaState is dé geschikte locatie om de dag van uw leven tot een onvergetelijke tijd te maken. In een prachtige landelijke omgeving, uitstekend bereikbaar en volop parkeergelegenheid. Met professionele ruimten waar uw bruiloft een succes wordt, of het nu voor 10 of voor

arran geme nt

Speciaal voo r heeft Resta uw bruiloft of bedri jfsfeest of urant Party voor de fee centrum Nij stavond van AndringaS de buurtver tate het Fe estavond eniging Arrangeme nt. 2 keer koffie met geba onbeperkt k drinken (ho llands ass bittergarni ortiment) tuur 6 kee r ee afsluitend koffie en ee n hapje n broodje Minimaal 50 duur: 4 uu pe rso r (bijvoorbe nen verlenging eld van 20.00 uur is mogelijk tot 24.00 en kost € uur 1,70 per ha uitbreiding lf uur per persoon is mogelijk zou tjes € 1,00 ontvangst pe r me pe t rso kirr me on eindigen me t soep in pla t likeur in plaats van ko ats van ko ffie voor 1,2 ffie en gebak 5 per perso Voor rolsto on extra elgebruikers zijn speciale voorzienin zoals een ge lift en een invalidetoilet n getroffen

300 gasten is. En in combinatie met onze verschillende buffetten is het dé omgeving om uw feest compleet te maken. Neem bijvoorbeeld ons ‘Feestavond Arrangement’. Voor slechts € 17,50 per persoon is alles geregeld. De ervaring van de mensen bij Nij AndringaState staat garant voor een organisatie van begin tot eind. Het eten, de versnaperingen en de muziek kan geregeld worden. Neem gerust eens contact met ons op.

RESTAURANT PARTYCENTRUM NIJ ANDRINGASTATE HUWELIJKSMARKTFOLDER (A3 GEVOUWEN A4)

17.50

p/p


17

Openingstijden en prijzen

Shortgolf Nij AndringaState is van 10.00 uur tot zonsondergang open, van 1 maart tot 1 december. Het weer bepaalt of er gespeeld kan worden. De minimale leeftijd om Shortgolf te spelen is 8 jaar. Een 18-holes ronde duurt anderhalf tot twee uur.

De prijzen: 18-holes 9-holes Deze prijzen zijn inclusief instructie en het gebruik van de materialen.

€ €

9,50 7,00

10 ‘rittenkaart’ Jaarabonnement Junior Ochtendabonnement ma t/m vr tot 13.00 uur (Alle abonnementen zijn persoonsgebonden)

€ 75,00 € 250,00 € 100,00 € 100,00

It Aldlân 4b, 9034 XB Marssum, T 058-2542766 F 058-2541934 www.nij-andringastate.nl info@nij-andringastate.nl

Voor iedereen die van ontspanning houdt

N.A.-folder shortgolf 1

22-03-2007 14:51:44

Shortgolf, voor iedereen die van ontspanning houdt! Uit Engeland is een nieuwe sport overgewaaid. Shortgolf, het golfspel voor iedereen. Het spel wordt gespeeld op een kleine 18-holes golfbaan. Van de afslag tot de vlag varieert de lengte van de holes tussen de 30 en 70 meter. Door deze ‘kleine’ afstanden is het spel geschikt voor iedereen. Ook mensen die nog nooit golf hebben gespeeld, kunnen met Shortgolf uitstekend uit de voeten. In Engeland en Ierland is bijna iedereen, van 8 tot 88 verslingerd aan Shortgolf. Nij AndringaState Shortgolf biedt u nu de mogelijkheid om deze sport te proberen. Op het naastgelegen terrein is een Shortgolfbaan gecreëerd waar u de sport kunt beoefenen. Met obstakels, bunkers, glooïngen en dergelijke is een uitdagende baan gemaakt waar u uw sportieve hart kunt ophalen. U hoeft niet te kunnen golfen om op onze banen te mogen spelen. Na een korte instructie kan iedereen zelfstandig golfen. Wij hebben golfclubs (slagstokken), ballen en scorekaarten. U mag met uw eigen schoenen op de baan, mits daar geen hakken onder zitten (sportschoenen genieten de voorkeur). Shortgolf is ook geschikt voor ervaren golfers. Op deze kleine banen kunt u uw korte spel (70% van het golfen) aanmerkelijk verbeteren en bovendien niet-golfende vrienden kennis laten maken met de golfsport.

Shortgolf is uitstekend geschikt voor familie- en bedrijfsfeesten. Uiteraard heeft Restaurant Partycentrum Nij AndringaState het perfecte arrangement voor u. Restaurant Partycentrum Nij AndringaState, gelegen aan de A31 in een prachtige landelijke omgeving, heeft een uitgebreide keuze in buffetten en eten à la carte. Wij kunnen een perfecte bijeenkomst voor uw organiseren. Bijvoorbeeld met een luncharrangement tezamen met het Shortgolf. Na afloop van het golfen genieten van een gezamenlijk buffet, of een borrel na, het kan allemaal. Ook een compleet dagarrangement behoort tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld met een rondvaart door de Friese wateren van de Kleiroute. In combinatie met het Shortgolf maakt dat uw dag tot een onvergetelijke ervaring!

Arrangementen Luncharrangement (vanaf 10 personen)

Ontvangst met koffie/thee en Friese oranjekoek Instructie 18 holes Shortgolf Na het golfen volgt een Friese broodtafel bestaande uit: Rijk gevulde soep Diverse soorten brood Diverse soorten beleg, vleeswaren en kaas Salade Warm gerecht Melk, karnemelk Fruitmand

Kosten

27,50 p/p

Borrelarrangement (vanaf 10 personen)

Instructie Shortgolf 18 holes Na afloop van het spel wordt er een borrelgarnituur geserveerd bestaande uit: Kaas, worst en gemengde warme hapjes

Kosten

15,00 p/p

Voor uitgebreidere arrangememten kijkt u in de speciale flyer.

N.A.-folder shortgolf 2

RESTAURANT PARTYCENTRUM NIJ ANDRINGASTATE SHORTGOLF FOLDER (A4 GEVOUWEN A5)

22-03-2007 14:51:51


18

VAN A TOT Z

v. Almondestraat 7a 3814 RV Amersfoort M 06 29 60 34 18 (Bram) M 06 29 60 34 19 (Mike) M 06 50 60 66 48 (Marjon)

www.aanzien.com info@aanzien.com K.v.K. te Amersfoort 32117433 B.T.W. nr 8170.82.864.B01 Rabobank 124.84.90.67

AANZIEN VOOR- EN ACHTERZIJDE BRIEFPAPIER


19

home nieuws projecten beeldverslag informatie contact links Hoe meer vliegen in één klap, des te minder je wordt gestoken Een korte projectschets voor totaaltrajecten voor Antilliaanse en Arubaanse jongeren

Slamdunk

antilianen amerSfoot

huiSwerk begeleiding

zaterdag opvang

meer projecten

download

In samenwerking met Jan Willem Aalderink van Thatcher & Aalderink en Emil Scheerder van Scheerder b.v. heeft Aanzien een project ontworpen, dat bestaat uit totaaltrajecten voor Antilliaanse en Arubaanse jongeren. De groep Antilliaanse jongeren staat de laatste jaren onophoudelijk negatief in de publiciteit. De groep is complex, maar gekend. De diverse overheden en de media houden zich intensief met deze groep bezig. Een adequate aanpak van de rondom de groep spelende problematiek is tot op heden op geen enkele plaats in Nederland tot stand gebracht. Kern van het probleem van deze groep is, dat de migranten vanuit de Antillen naar Nederland voor een (aanzienlijk) deel bestaat uit jongeren, vaak met een laag i.q., die niet weten hoe de samenleving in Nederland werkt. Een succesvolle aanpak van deze doelgroep bestaat eruit dat: • met gebruik maken van de in de groep en sociaal-culturele omgeving aanwezige vaardigheden, kwaliteiten en potentie; • gecombineerd met gerichte begeleiding op álle leefgebieden; • en doelgerichte besteding van door de overheid ten behoeve van de doelgroep ingezette middelen; • een totaaltraject, gericht op alle leefgebieden tot stand worden gebracht. Dit kan door te organiseren en te werken op een manier die zeer vraaggericht is en gebruik maakt van de laatste inzichten op het gebied van agogische begeleiding, arbeidsmarkt en werkmethodes. Het project vergt weliswaar een vrij aanzienlijke investering, maar levert, onder meer doordat de kern van het project is dat er gebruik gemaakt wordt van een creatieve en innovatieve inzet van collectieve middelen, de samenleving een aanzienlijke winst op het gebied van: • vermindering overlast en criminaliteit; • daarmee samenhangend een verhoogd veiligheidsgevoel; • andere beeldvorming Antilliaanse jongeren; • inzetbaarheid en toegankelijkheid van het arbeidspotentieel van de Antilliaanse jongeren. Het project maakt gebruik van bestaande collectieve regelingen, zoals Wet Werk en Bijstand, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, AWBZ. Daarnaast worden essentiële partners, zoals werkgevers betrokken. Door innovatief bestaande collectieve voorzieningen en regelingen in te zetten, wordt in dit project een maximaal resultaat behaald met een relatief minimale inzet van extra financiële middelen. Het volgende is slechts een schetsmatige weergave van het project en geeft daarom slechts de kern weer. Nadere uitwerking, concretisering, operationalisering en uitvoering is mogelijk . Hiernaast kunt u de volledige projectschets in pdf downloaden. Meer informatie over het project: info@aanzien.com Mike Viegas d’Abreu 06 29603419 Bram Stuve 06 29603418

Van a tot z

M i k e V i e g a s - d ’a b r e u 06 29 60 34 19 v. Almondestraat 7a 3814 RV Amersfoort

www.aanzien.com info@aanzien.com

aanzien visk.indd 1

25-06-2007 13:47:28

van a tot z

Van a tot z

M a r j o n va n L a a r h o v e n

braM stuVe

06 50 60 66 48 v. Almondestraat 7a 3814 RV Amersfoort

06 29 60 34 18

www.aanzien.com info@aanzien.com

aanzien bp.indd 1

v. Almondestraat 7a 3814 RV Amersfoort

25-06-2007aanzien 13:47:54 visk.indd 2

www.aanzien.com info@aanzien.com

25-06-2007 13:47:31

van a tot z

v. Almondestraat 7a 3814 RV Amersfoort

aanzien env. EA5.indd 1

AANZIEN

VOOR- EN ACHTERZIJDE VISITEKAARTJE EN EA5 ENVELOP EN WEBSITEVOORSTEL

25-06-2007 13:50:50


20

van a tot z

Hoe meer vliegen in één klap, des te minder je wordt gestoken

Een korte projectschets van totaaltrajecten voor Antilliaanse en Arubaanse jongeren

Een korte projectschets voor totaaltrajecten voor Antilliaanse en Arubaanse jongeren

AANZIEN PRESENTATIE ANTILLIANENPROJECT


21

van a tot z

Slamdunk

Aanpak van A tot Z

Aanpak van A tot Z

AANZIEN PRESENTATIE SLAMDUNKPROJECT


22

Persoonlijk. Betrouwbaar. Betrokken.

Persoonlijk. Betrouwbaar. Betrokken.

Michel BergMan MoB. 06-22498753

verzekeringen | hypotheken | pensioenen

Breewijd 39 | 8602 CK Sneek | Tel. 0515-335142 | Fax 0515-335972 | Mob. 06-22498753 www.bergmanverzekeringen.nl | info@bergmanverzekeringen.nl I N G Ba n k S n e e k 6 7 . 4 3 . 2 0 . 5 8 1 | Kv K Le e u wa r d e n n r 0 1 1 1 7 4 7 9 | A F M 1 2 0 1 6 3 0 9 | K i f i d 3 0 0 . 0 1 1 0 6 1 BERGMAN BP DEF.indd 1

verzekeringen | hypotheken | pensioenen Breewijd 39 | 8602 CK Sneek Tel. 0515-335142 | Fax 0515-335972 www.bergmanverzekeringen.nl | info@bergmanverzekeringen.nl 28-06-2007 09:08:54

BERGMAN VISK DEF.indd 1

28-06-2007 09:08:33

Persoonlijk. Betrouwbaar. Betrokken.

verzekeringen | hypotheken | pensioenen

Breewijd 39 | 8602 CK Sneek

BERGMAN VERZEKERINGEN, HYPOTHEKEN PENSIOENEN

BERGMAN ENV. 162x229.indd 1

HUISSTIJL

06-07-2007 11:44:46


23

FRYSK SENIORENORKEST POSTER, PROGRAMMABOEKJE EN ENTREEKAART


24

25 JAAR FRYSK SENIOREN ORKEST

o.l.v. dirigent Gerrit Heeringa

JUbIlEUmcONcERT

24 OKTObER 2007, THEATER dE lAwEI, dRAcHTEN AANvANG 20.00 UUR

25 JAAR FRYSK SENIOREN ORKEST o.l.v. dirigent Gerrit Heeringa

25 JAAR FRYSK SENIOREN ORKEST o.l.v. dirigent Gerrit Heeringa

JUBILEUMCONCERT

24 OKTOBER 2007 THEATER DE LAWEI, DRACHTEN AANVANG 20.00 UUR

TOEGANGSBEWIJS Dit toegansbewijs mag niet gereproduceerd worden.

25 JAAR FRYSK SENIOREN ORKEST o.l.v. dirigent Gerrit Heeringa Met medewerking van:

Frans-Aert Burghgraef

1

Euphonium Johan Breetveld (cornet) Andries Groeneveld (cornet) Presentatie: Ids Willemsma (beeldend kunstenaar)

JUBILEUMCONCERT

24 OKTOBER 2007 THEATER DE LAWEI, DRACHTEN AANVANG 20.00 UUR

24 OKTOBER 2007 THEATER DE LAWEI, DRACHTEN AANVANG 20.00 UUR

JUBILEUMCONCERT

24 OKTOBER 2007 THEATER DE LAWEI, DRACHTEN AANVANG 20.00 UUR

TOEGANGSBEWIJS

TOEGANGSBEWIJS

Dit toegansbewijs mag niet gereproduceerd worden.

25 JAAR FRYSK SENIOREN ORKEST o.l.v. dirigent Gerrit Heeringa

JUBILEUMCONCERT

25 JAAR FRYSK SENIOREN ORKEST o.l.v. dirigent Gerrit Heeringa

JUBILEUMCONCERT

24 OKTOBER 2007 THEATER DE LAWEI, DRACHTEN AANVANG 20.00 UUR

Dit toegansbewijs mag niet gereproduceerd worden.

25 JAAR FRYSK SENIOREN ORKEST o.l.v. dirigent Gerrit Heeringa

JUBILEUMCONCERT

24 OKTOBER 2007 THEATER DE LAWEI, DRACHTEN AANVANG 20.00 UUR

25 JAAR FRYSK SENIOREN ORKEST

25 JAAR o.

JUBI

T AANVA

TO

D

25 JAAR o.

JUBI

T AANVA

o.l.v. dirigent Gerrit Heeringa

JubIlEumcONcERT

24 OKTObER 2007, THEATER dE lAwEI, dRAcHTEN AANvANG 20.00 uuR

TOEGANGSBEWIJS Dit toegansbewijs mag niet gereproduceerd worden.

25 JAAR FRYSK SENIOREN ORKEST o.l.v. dirigent Gerrit Heeringa

JUBILEUMCONCERT

24 OKTOBER 2007 THEATER DE LAWEI, DRACHTEN AANVANG 20.00 UUR

TOEGANGSBEWIJS Dit toegansbewijs mag niet gereproduceerd worden.

TOEGANGSBEWIJS Dit toegansbewijs mag niet gereproduceerd worden.

25 JAAR FRYSK SENIOREN ORKEST o.l.v. dirigent Gerrit Heeringa

JUBILEUMCONCERT

24 OKTOBER 2007 THEATER DE LAWEI, DRACHTEN AANVANG 20.00 UUR

TOEGANGSBEWIJS Dit toegansbewijs mag niet gereproduceerd worden.

Entree € 10,00 25 JAAR FRYSK SENIOREN ORKEST 25 JAAR FRYSK SENIOREN ORKEST o.l.v. dirigent Gerrit Heeringa o.l.v. dirigentA. Gerrit Heeringa Kaartverkoop: Tuininga JUBILEUMCONCERT JUBILEUMCONCERT Tel. 058-2139430. 24 OKTOBER 2007 E-mail: a.tuininga@chello.nl 24 OKTOBER 2007 THEATER DE LAWEI, DRACHTEN AANVANG 20.00 UUR

THEATER DE LAWEI, DRACHTEN AANVANG 20.00 UUR

TOEGANGSBEWIJS Dit toegansbewijs mag niet gereproduceerd worden.

25 JAAR FRYSK SENIOREN ORKEST o.l.v. dirigent Gerrit Heeringa

JUBILEUMCONCERT

24 OKTOBER 2007 THEATER DE LAWEI, DRACHTEN AANVANG 20.00 UUR

TOEGANGSBEWIJS Dit toegansbewijs mag niet gereproduceerd worden.

25 JAAR FRYSK SENIOREN ORKEST o.l.v. dirigent Gerrit Heeringa

JUBILEUMCONCERT

24 OKTOBER 2007 THEATER DE LAWEI, DRACHTEN AANVANG 20.00 UUR

TO

D

25 JAAR o.

JUBI

T AANVA

TO

D

25 JAAR o.

JUBI

T AANVA

Met medewerking van:

Frans-Aert Burghgraef Euphonium Johan Breetveld (cornet) Andries Groeneveld (cornet) Presentatie: Ids Willemsma (beeldend kunstenaar)

TOEGANGSBEWIJS Dit toegansbewijs mag niet gereproduceerd worden.

TOEGANGSBEWIJS Dit toegansbewijs mag niet gereproduceerd worden.

FRYSK SENIORENORKEST POSTER, PROGRAMMABOEKJE EN ENTREEKAART JUBILEUMCONCERT

TOEGANGSBEWIJS Dit toegansbewijs mag niet gereproduceerd worden.

TO

D


25

Met de titel van dit stuk wil ik u niet van uw stuk brengen, maar u er op attenderen dat het belangrijk is om goed contact te hebben met de locale en landelijke politiek. Voordat ik u daarmee lastig ga vallen wil ik allereerst het eerste jaarnieuws van de CCM aan u presenteren. Na een aantal jaren hebben we de club aan het draaien. We hoeven ons niet alleen meer met werving van nieuwe enthousiaste bestuursleden en leden bezig te houden, maar we kunnen tijd en energie steken in de inhoud. Een van de doelen van de CCM is om de continuïteit van ondernemingen te versterken in Menameradiel en omstreken. Een goed voorbeeld hiervan is de deelname aan de Westergo zone. Verderop in dit jaarbericht kunt u hier meer over lezen. Dit jaar zullen dit bulletin en de website de eerste zaken zijn die we inhoudelijk gaan verbeteren. De website moet een medium worden waarmee we u op de hoogte houden over het wel en wee van zaken binnen de CCM en binnen de gemeente. Verder proberen wij met een aantal links u te verwijzen naar relevante sites waarmee u antwoorden op vragen binnen uw onderneming kunt vinden. Om terug te komen op de titel; ik wil u meenemen naar een voorbeeld waaruit blijkt dat wij als ondernemers vaak volgers zijn en pas in actie komen als we direct gevolgen “voelen” van politieke besluiten. De meesten van ons weten alles over bouw­ aanvragen die lang blijven liggen of bestemmingsplannen waarin teveel regels worden opgenomen. Door met de (lokale) overheid in gesprek te gaan vóórdat plannen wor­ den vastgesteld, blijkt vaak veel te “halen”. Vaak is voor een overheidsapparaat niet duidelijk wat de gevolgen zijn van een onduidelijke zinsnede in een artikel. Onduidelijk­ heden kunnen daardoor bezwaarschriften opleveren, waardoor uw voorgenomen bouw­ aanvraag teniet gedaan kan worden. Of het nu te maken heeft met ARBO­, milieu­, bouw­ financiële­ of pensioenwetgeving; als ondernemer volgt u de wet. Er zijn echter mogelijkheden om meer te doen dan alleen volgen. Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren over de mogelijkheden van inspraak en de stand van zaken van een wetswijziging. Mochten er zaken zijn waarin u assistentie nodig heeft of waarover u vragen heeft, dan kunt u zich tot meerdere instanties richten die hierin gespecialiseerd zijn. Denkt u daarbij aan de kamer van koophandel, de VNO/NCW, politieke partijen en, als u daar geen ingangen heeft, kunt u via de CCM verwezen worden naar de juiste contactpersonen.

1

Douwe Faber Voorzitter Commerciële Club Menameradiel

Deze ondernemersbeurs werd georganiseerd op initiatief van 5 ondernemers uit de regio’s Menalduma­ deel en Het Bildt. Met ongeveer 2500 bezoekers een zeer geslaagd initiatief. Op de evaluatie avond van deze happening waren dan ook alleen maar positieve geluiden te horen. Er is besloten deze beurs om de twee jaar te herhalen, voor het eerst in 2008. Door de organi­ satie wordt dan gerekend op minstens een verdubbeling van het aantal deelnemende ondernemers.

Najaarsvergadering 2006. Voor deze vergadering hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de beschikbaar gestelde ruimte bij de kamer van koophandel in leeuwarden. Wij konden ongeveer 50 leden welkom heten. De heer van der Berg van de kvk heeft ons op die avond laten zien wat de kamer voor ondernemers kan betekenen, een zeer verhelderend verhaal! Op het eind van de avond werden wij onderhouden door Ritsko van Vliet die op zijn ge­ heel eigen ludieke wijze het onderwerp ‘ communicatie’ naar voren bracht. De avond werd netwerkend (alweer!) afgesloten met een aangeboden kvk borrel/hapje.

geplande activiteiten CCM 2007 (uitnodigingen volgen). Ledenvergadering: 27 maart 2007, aanvang 20.00 uur. bedrijfsbezoek/barbecue: 22 juni 2007, aanvang 16.00 uur. Najaarsvergadering: 6 november 2007, aanvang 20.00 uur.

Toerisme en recreatie in Menaldumadeel.

AANDACHTSPUNT

Tot slot wil ik u graag uitnodigen voor onze jaarvergadering. Deze wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door de Rabobank leeuwarden Noord West Fryslan. Ik kan u alvast beloven dat het een avond wordt die veel zaken bij u los gaat maken en daarom: Meldt u aan voor deze veelbelovende avond.

Regio Relatie Dagen.

Alvast noteren!!

VOORWOORD VOORZITTER

In mijn eerste jaren als ondernemer heb ik altijd gedacht dat bovenstaande alleen gold voor grote multinationals met een CEO aan het hoofd die op zaterdagavond naar Ajax­Heerenveen gaat en de zaken voorbespreekt met de minister. Dat is waar, maar er is ook voor u meer te halen door (vooral tijdig) uw problemen voor te leggen aan eerder genoemde partijen. En ja, er wordt als u goede argumenten heeft, iets mee gedaan.

Op 6 juli zijn er op initiatief van CCM een drietal bedrijven bezocht in Berlikum. Achterliggende gedachte van deze bezoeken is: wie doet wat, leren van elkaar. De bezochte bedrijven waren dit keer: de ‘combinatie’ klaas Zijlstra Metaalbewerking/ESV/Trimetaal, de kas van tuinder Cornelisse en TDF (Jetze Hoekstra). Ook al weer een bijzonder geslaagd ‘evenement’. Na afloop kon er prima genetwerkt worden onder het genot van een borrel en een lekker stuk vlees van de barbecue!

Fotografie: Narvic

ACTIVITEITEN 2006 COMMERCIëlE ClUB MENAMERADIEl

De politiek bepaalt, de ondernemer betaalt.

Fotografie: Narvic

Bedrijfsbezoek/BBQ. Het bestuur van de Commerciële Club Menameradiel: v.l.n.r. Wim Nijp, Marjan Middelkoop, gerrit Julianus, Anneth Heslinga, Douwe Faber, Jouke Dijkstra en Daam van der leij.

Het toerisme in Menaldumadeel is in opkomst. Vooral ook door De kleiroute en het toeristisch fietsnetwerk van de ANWB. Dit fietsnetwerk is er gekomen door de inspanningen van het Toeristisch Platform Noard­ west Fryslan. Dit platform is er voor en door toeristische ondernemingen. Door de bijeenkomsten hebben we al menig arrangement met elkaar gemaakt. Zonder dit platform konden we niet zo gemakkelijk contacten leggen met elkaar. Momenteel verkeert het Platform in zwaar weer. De subsidies stoppen, maar hopelijk kunnen we meer leden begroeten, want met elkaar staan we

sterk en kunnen we het toeristisch netwerk uitbrei­ den. Als, met een paar jaar, de doorvaart van de Noordelijk Elfstedenroute klaar is, zullen we er om moeten denken niet de ‘boot’ te missen! Immers het ontbreekt de gemeente aan ligplaatsen langs de kleiroute. En als die dan alleen maar wordt gebruikt als doorgangsroute naar die zomerse hemel dan hebben we er in Menaldumadeel niets aan. lid worden van De Marrekrite zal de gemeente veel geld en moeite besparen, om de klei­ route aantrekkelijk te maken voor passanten die ook uit de boot gaan om onze mooie gemeente te gaan bekijken.Want dat is ook de bedoeling van het varen door De kleiroute: De mensen uit de boot om te fietsen, winkelen en cultuur snuiven.

CCM-jaarverslag 2006.indd 3-4

4 21-03-2007 13:21:40

TOEkOMSTIgE ACTIVITEITEN COMMERCIëlE ClUB MENAMERADIEl

Wat is parkmanagement Het ministerie van Economische Zaken omschrijft park­ management als het samenwerken van bedrijven en overheden om (bedrijfs­)economische resultaten te verbeteren, de belasting op het milieu te verminderen en een zorgvuldige omgang van het ruimtegebruik.

Samenwerking tussen bedrijven en overheden De basis van parkmanagement ligt in de samenwerking tussen bedrijven en overheden. Door middel van samenwerking kan de kwaliteit, en daarmee het imago, van het bedrijventerrein worden verbeterd. Een kwalitatief goed verzorgd en onderhouden bedrijventerrein is een mooi visitekaartje voor de gevestigde bedrijven en de gemeente. Dit mooie visitekaartje zorgt er name­ lijk voor dat nieuwe bedrijven worden aangetrokken, mogelijke leegstand wordt bestreden en eventuele herstructurering van het terrein wordt voorkomen. Daarnaast kunnen, door het bundelen van krachten, kosten­ besparingen worden gerealiseerd, indien bulkdiensten gezamen­ lijk worden ingekocht of gemaksdiensten gezamenlijk worden uitbesteedt.

Bedoeld voor alle bedrijventerreinen Parkmanagement is niet alleen bedoeld voor nog te realiseren bedrijventerreinen, maar ook voor bedrijventerreinen die al in het verre verleden zijn gerealiseerd. Op een bedrijventerrein dat al enige jaren bestaat kan het opstarten van een samenwerkings­ verband zelfs sneller verlopen, omdat er bewust of onbewust al een band is ontstaan door de jaren heen. Een goede relatie met de buren is goed, maar door samenwerking en daarmee een verbetering van het (bedrijfs­)economisch resul­ taat, wordt ook deze relatie verbeterd.

Parkmanagement en de CCM Binnen de Westergozone bieden TENSIS Ingenieurs & Adviseurs, E kwadraat advies (beide Berlikum) en Syntri uit Roden het concept rondom parkmanagement aan. Een samenwerking waar­ door een knowhow ontstaat van ongeveer tweehonderd adviseurs die gespecialiseerd zijn in duurzame en innovatieve projecten, bouw, ruimtelijke ordening en milieu en op het gebied van ICT. Dit concept rondom parkmanagement wordt aangeboden onder de naam De Takomst en wordt door de projectorganisatie Westergo­ zone gestimuleerd.

Uw Westergozone in beweging “In de Westergozone bruist het van de activiteiten en ideeën. De zone laat zien dat samenwerking tussen overheid en bedrijfs­ leven zijn vruchten afwerpt.” Aldus project­gedeputeerde Jan Ploeg in een persbericht van 30 januari 2007. De economische kernzone Westergo is volop actief en de projectorganisatie laat haar gezicht zien. De eerste resultaten hiervan zijn de website en de nieuwsbrief die in januari is uit­ gekomen. Hiermee wil de projectorganisatie meer zichtbaar worden voor de ondernemers in het gebied. De projectorganisatie Westergozone gaat in 2007 samen met ondernemers en overheden werken aan diverse projecten. Met de projecten wordt beoogd de werkgelegenheidsituatie te verbeteren en de economische structuur van het gebied te versterken. Deze projecten worden beschreven in het werkplan 2007. Voorbeelden van projecten die in het werkplan worden genoemd zijn: ­ Uitbreiding van het glastuinbouwareaal in Noordwest Fryslân, ­ de ontwikkeling van de kas voor de toekomst in de ‘Waddenkas’, ­ arrangementen voor toeristen/cultuur in bedrijf, ­ ondersteuning van baggerwerkzaamheden in De Boontjes en ­ een onderzoek naar de mogelijkheden om van de Westergo­ zone een regelluwe zone te maken. Een belangrijk aspect in het werkplan is het stimuleren, aanjagen en ondersteunen van de ondernemers in het gebied. Ondernemers met projectideeën kunnen ondersteuning krijgen vanuit Westergo in de vorm van financiële onder­ steuning, relevante kennis en/of het leggen van contacten met overheden of collega­ondernemers. In 2006 hebben al diverse samenwerkingen tussen ondernemers tot succes geleid, zoals parkmanagement. De samenwerking tussen onder­ nemers onderling en overheden is belangrijk voor het verder op gang brengen van de ontwikkelingen in de Westergozone. Ondernemers kunnen op de website (www.westergozone.nl) te­ recht voor meer informatie. U vindt hier onder meer het werk­ plan 2007 en de nieuwsbrief. Ook kunt u hier ideeën en/of vragen kwijt.

Stap in de Friese ruimte!

5

Commerciële Club Menameradiel Ontwerp en vormgeving:

Ja a r b e r i C h t 2 0 0 6

www.rudistuve.nl Druk en productie:

www.draaismadruk.nl CCM-jaarverslag 2006.indd 1-2

COMMERCIËLE CLUB MENALDUMADEEL JAARBERICHT 2006

21-03-2007 13:20:35


26

http://www.ccmenaldumadeel.nl/home Postbus 9 9040 AA Berlikum Tel. 0518 - 46 23 34 Fax. 0518 - 46 22 86 Email info@ccmenaldumadeel.nl

Beetgum | Beetgumermolen | Berlikum | Boksum | Blessum | Deinum | Dronrijp | Engelum | Marssum | Menaldum | Slappeterp | St. Anna Parochie | St. Jacobiparochie | Wier home 9 Postbus 9040 AA Berlikum actueel Tel. 0518 - 46 23 34 Fax. dorpen 0518 - 46 22 86 Email info@ccmenaldumadeel.nl andere clubs

en/of dorp:

Marssum

en/of

KvK andere links

naam bedrijf:

bedrijfsactiviteit:

bouwbedrijf

Beetgum | Beetgumermolen | Berlikum | Boksum | Blessum | | Deinum | Dronrijp | Engelum | Marssum | Menaldum | Slappeterp | St. Anna Parochie | St. Jacobiparochie | Wier

contact home zoek bedrijf actueel dorpen andere clubs

Wier

KvK andee links

Beetgum

Berlikum

contact zoek bedrijf

Beetgumermolen

Welkom op de site van Commerciële Club Menaldumadeel. Hier vindt u alle informatie over de Commerciële Club Menaldumadeel, haar leden en activiteiten. Tevens is er van ieder dorp die lid is van de Commerciële Club Menaldumadeel een korte beschrijving opgenomen. Onder de knop ‘actueel’ vindt u de agenda met activiteiten en de verslagen van activteiten en de notulen van de verschillende vergaderingen. Klik op één van de dorpen om verder te gaan of kies uit het menu.

Overige Plaatsen

Engelum

Menaldum

Marssum

Schingen Blessum

Slappeterp

Deinum

Dronrijp Boksum

Zoekfunctie. Er kan gezocht worden op naam van het bedrijf, dorp, bedrijfsactiviteit of een combinatie daarvan. Resultaten worden vervolgens getoond in apart scherm.

http://www.ccmenaldumadeel.nl/actueeel/nieuws Homepage website CCM. Eventueel

vooraf gegaan door soortgelijke flashanimatie als bestaand. Grote foto bovenin verandert als in besproken voorbeeld (van botenfirma). Na beginflash schuift de begintekst onder het kaartje vandaan....

http://www.ccmenaldumadeel.nl/actueeel/nieuws Postbus 9 9040 AA Berlikum Tel. 0518 - 46 23 34 Fax. 0518 - 46 22 86 Email info@ccmenaldumadeel.nl

Beetgum | Beetgumermolen | Berlikum | Boksum | Blessum | Deinum | Dronrijp | Engelum | Marssum | Menaldum | Slappeterp | St. Anna Parochie | St. Jacobiparochie | Wier home 9 Postbus 9040 AA Berlikum actueel Tel. 0518 - 46 23 34 Fax. dorpen 0518 - 46 22 86 Email info@ccmenaldumadeel.nl andere clubs KvK andere links

naam bedrijf: en/of dorp:

Marssum

en/of bedrijfsactiviteit:

bouwbedrijf

Beetgum | Beetgumermolen | Berlikum | Boksum | Blessum | | Deinum | Dronrijp | Engelum | Marssum | Menaldum | Slappeterp | St. Anna Parochie | St. Jacobiparochie | Wier

contact R E S U LTAT E N Z O E K A C T I E :

zoek bedrijf home

Bedrijventerein Dronrijp gaat uitbreiden

actueel

naam bedrijf:

nieuws

adres bedrijf: magnim Haven ipit 7, 9034 HL, Marssum verat dunt prat verilla faciduisis at, velismodigna feugiam vel iriusti onsendion heniam

notulen activiteiten

telefoon bedrijf:

agenda

internet bedrijf:

verslagen

e-mail bedrijf:

fotoverslag dorpen andere clubs KvK andere links zoek bedrijf contact

Julianus Bouwbedrijf Marssum

Sequat praesed te cor ad deliqua mconse corperil eu feu feuip esequatet, suscipis num zzriusto core vullaortisi.Tumsandignis nim iriuree wissi. Lees meer> 058-2541252

Menaldum in de race voor ‘Schoonste dorp van Nederland’ www.julianus.nl nisciduip ea at estrud tatum ilismodit la faccumsan verit utpatum ipisim zzrit isim iure feugiat alisi info@julianus.nl

tismod et iusciduis el inim volorting elenibh ex er aliquatue feummy nibh ex et lam et, commodip eu facin velit nisim iustrud dolendre. Lees meer> VORIGE

VOLGENDE

Kassencomplex Berlikum op de nominatie voor uitbreiding faccum iure doloreet, quis nostie tion hent lor acidunt lorem aliqui ent iure tin estrud tis adioet, velisl utpatum sandrero odolore ex endiam velenim endipsum incipit, quat non ullut inis at. Lees meer>

Zakenclub Beetgumermolen nieuw leven ingeblazen Velenis sectem velisci eugiamcommy num venis dolent aliquatet accumsandre faccumsan henis nonulla facil ut ex ea feugiam nonum veniate dio ercilit utpationse dolore dio ent num autem dunt praesequisim dolor sum niam, consecte dolor sim quis nonsequamet lum dolestisis nullam, sit num delesen dreriurem dolent wisit nonseniam quat. Feum vel delit laor autpat, quat iure duipit iuscidunt

COMMERCIËLE CLUB MENALDUMADEEL WEBSITE


27

toegewijd toeleveren

toegewijd toeleveren

e

m

a

De Âlde Mar 16 9035 VP Dronrijp

t

0517 39 04 25 f 0517 39 03 24

info@horjusdronrijp.nl i www.horjusdronrijp.nl

a

c

h

t

i

g

e

e

s

vier

m3

a

c

h

OpdEELZaaG Deze com-

XXL-LiJMEn Horjus is sinds kort één van de weinige bedrijven in Nederland waar plaatmateriaal op allerlei formaten tot wel 4,50 x 1,60 m verlijmd kunnen worden, in serie en per stuk. Het verlijmen gebeurt met een polyurethaan hotmelt lijm, een vocht- en temperatuurbestendige lijm die snel verwerkbaar is.

BOvEnFrEES Een nieuwe,

HOMaG BaZ De Homag BAZ is één van de meest uitgebreide machines in het machinepark van Horjus; een alleskunner die kan zagen, boren, frezen en daarbij ook nog het in model aanlijmen en afwerken van kantenband.

putergestuurde zaagmachine zaagt platen, met een grote capaciteit, optimaal op maat. De aansturing gaat via een optimaliseringsprogramma, waardoor er bij Horjus met een hoog rendement wordt gezaagd en overschrijffouten worden voorkomen.

ultramoderne, computergestuurde bovenfrees. Met een grote verscheidenheid aan gereedschappen kunnen diverse bewerkingen worden uitgevoerd. Opvallend is het werkveld van 4,50 x 1,80 meter.

i

n

K anTa anLiJMMaCHinE

CnC-BEwErKinGEn

OvEriGE BEwErKinGEn

Hiermee kunnen diverse soorten randafwerkingen zoals PVC, ABS, kantfineer en houten lijsten aan rechte kanten worden gezet. Strijkfrezen zorgen voor een haarscherpe lijmnaad en de kopieerfrezen kunnen zelfs postforming panelen moeiteloos afwerken.

zagen/frezen/horizontale boringen (deuvelgaten)/verticale boringen (boringen t.b.v. verstelbare legplanken)/groeven zagen (voor achterwanden)/het in model aanlijmen en afwerken van kantenband/ kantenband aan rechte randen.

verlijmen van platen (ook in kleine afmetingen)/lakken van randen (blank of kleur)/ montage (bijv. van kasten)/ HPL-inleg in toplaag.

INTERESSE?

Graag lichten wij in een persoonlijk gesprek toe wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen. Uiteraard is de Hout & Interieurbeurs Gorinchem 2007 een uitgelezen kans om met elkaar van gedachten te wisselen. Maar natuurlijk komen wij ook graag bij u. Wilt u nader kennismaken vul dan onderstaande gegevens in en fax deze naar 0517 – 390324 of lever deze bon in bij onze stand. Naam bedrijf____________________________________________________________________________________ Contactpersoon: dhr./mevr__________________________________________ _________________________ Functie__________________________________________________________________________________________ Adres____________________________________________________________________________________________ Bevestig hier uw visitekaartje of vul nevenstaande NAW gegevens in. Postcode/Plaats________________________________________________________________________________ Email_____________________________________________________________________________________________ Telefoon_________________________________________________________________________________________ Fax_______________________________________________________________________________________________ Ik wil een afspraak maken en heb interesse in: Verlijmen panelen Machine specificaties Randafwerkingen Horlite Horjus algemeen * Actie duurt tot 01-01-2008.

e

a De Âlde Mar 16 9035 VP Dronrijp t 0517 39 04 25 f 0517 39 03 24 info@horjusdronrijp.nl i www.horjusdronrijp.nl

toegewijd toeleveren

PROFITEER VAN ONZE XXL-ACTIE* 10 % KORTING OP UW EERSTE ORDER !!

HORJUS DRONRIJP FOLDER EN FLYER

NIEUW!

VAN XXL TOT XXS EN mEER…


28

VOORGERECHTEN In den beginne…

Paletje van drie soorten brood met kruidenboter, tapenade en een dagelijks wisselende boter. Olijven in olie & knoflook

€ 4,90 € 3,10

De voorafjes…

Tomatensoep met garnituur soepballetjes of vegetarisch garnituur Een heldere soep getrokken en gevuld met paddestoelen (champignons) Stadssoep Gamba’s samen roergebakken met een lente-uitje, prei en knoflook

€ 3,90 € 4,50 € 3,90 € 9,45

Carpaccio van gerookte zalm € 8,95 met toast In spek gewikkelde kiphaasjes geserveerd op een salade, op smaak gebracht met een € 7,90 huisgemaakte kerriehoning saus Salade van rosbief € 8,65 met een mayonaise van tonijn € 5,50 Garnalenkroketjes Een frisse salade met vlees, vis of kaas. Aan u de keus! Kan ook met stokbrood € 9,95 als maaltijdsalade. Mosselen gebakken met een teentje € 7,50 knoflook, geserveerd met toast Snien v sinkespek mei soldaatsjes fan sûkerbole Salade van rauwe ham met croutons van € 6,50 suikerbrood

HOOFDGERECHTEN

En toen was er vleesch…

€ 14,40 Us Beppe mei de broek oan Friesche runderstoofpot met Friese droge worst, diverse groenten & spekjes uit Beppe’s tijd. € 19,75 Ongegeneerd kluiven Spare-ribs met frites & sausjes. € 15,75 Saté Spinoza Roergebakken saté met kroepoek. Geserveerd met rijst of frites, aan u de keus! € 16,50 Ouderwets gezellig Schnitzel met een garnituur van champignons, ui & spek. Gegratineerd met brie of naturel. € 16,50 Piri Piri Kipfilet in piri-pirisaus. € 17,50 Haasje over Varkenshaasje met een saus naar keuze. € 19,75 Ugly Duck Eendenborst in gezelschap van een heerlijke bramensaus. € 28,40 SuperMan Vijf soorten vlees: kip, rund, hamburger, procureurlapje & speklapje (460 gr.). € 15,50 Lekker ding Kipchili met chocolade & bonen.

EETCAFE SPINOZA NIEUWE MENUKAART

De grillen van…

€ 19,75 Jan & alleman Mixed grill: kakelvers stukje kip, een stukje varken & een stukje koe. € 27,50 Bonte koe Gegrilde biefstuk van de haas. € 19,75 De knipoog Gegrilde entrecôte. € 14,95 Comida ensalade de carne Een frisse maaltijdsalade met vlees & vers afgebakken brood. € 17,50 Skippy Kangoeroebiefstuk.

Lekker bij het vlees

kruidenboter, champignonroom-, peper- of stroganoffsaus Of een garnituur van gebakken champignons, ui & spek

En toen was er visch…

€ 1,25 € 1,45

€ 17,50 Schotse hoogte Een zalmfilet op de huid gebakken met een rodepestosaus. € 14,25 Oost-Indisch doof Pangafilet met mosterdsaus.


29

UITGEVERIJ LEXMEDIA WEBSITE


30

IN GENEREUS PARDON de verhalen verteld EEN GENEREUS PARDON

Op 20 juni kwamen 200 personen naar de manifestatie “de verhalen verteld”. Daar werd

verbeeld en neergezet door middel van theater, dans, zang en kunst.

o.a. het speciaal voor dit doel door Hindrik van der Meer geschreven lied “In Genereus

U kunt verhalen, gedichten, liederen, kindertekeningen etcetera inzenden.

Pardon” gepresenteerd. Een dag later overhandigde Ineke Bakker van de Raad van Kerken

Wij verzamelen alles en bieden het gebundeld aan een van de leden van het

138.000 handtekeningen aan de 2e Kamer voor de actie ‘Geen kind in de cel’.

College van Gedeputeerde Staten van Fryslân aan, met het verzoek de (in)formateurs aan te spreken op een genereus gebaar voor de vele duizenden, die zich nog steeds in

Op zaterdag 4 november waren meer dan 5000 mensen op het Plein in Den Haag, opnieuw met een vurig pleidooi voor een generaal pardon voor de 26.000 asielzoekers, die niet onder de pardonregeling vallen van de nieuwe Vreemdelingenwet. De organisatoren vinden het inhumaan dat asielzoekers die na 1998 hun eerste asielaanvraag hebben ingediend worden uitgezet, ook al wonen ze al jaren in Nederland. Friesland was goed vertegenwoordigd met

onzekerheid bevinden.

• Basile Maneka Lukadi en Moussé Pathé • Janneke Brakels • • Sytse Broersma • Internationaal Koor Ashuka • • Opropkoar o.l.v. Hindrik van der Meer • website: www.solidairfriesland.nl. U kunt uw inzendingen blijven sturen naar het onder• Sint Maarten Kleurrijk Kinderkoor uit Lemmer • staande adres. Via de aangegeven websites houden wij u op de hoogte. • Studenten SCW Theater ROC Friese Poort o.l.v. Gooitsen Eenling • Voor kerken is een handreiking op te vragen bij het secretariaat of te downloaden van onze

ruim 500 actievoerders, waaronder vele vluchtelingen, artiesten als Remon, Mir, en de Friezen om útens Sipke-Jan Bousema en Mgr. A. van Luyn. De bisschop sprak namens de gezamenlijke kerken. De kerken kiezen voor de vluchtelingen en roepen de regering ondub-

Flechtlingen Wolkom

belzinnig op tot een generaal pardon. Mgr. van Luyn vroeg om een einde te maken aan de

p/a Spreeuwenstraat 24

winter waarin de vluchtelingen zich bevinden, en om een beetje lente in deze politiek kille Nederland voor meer lente. Onze geluid voor een genereus gebaar blijft klinken, ook tijdens

8916 AR Leeuwarden FlechtlingenInformatie: Wolkom 058-2948748 p/a Spreeuwenstraat 24 www.pdcfryslan.nl

de formatie van een volgend kabinet. Flechtlingen Wolkom gaat door.

8916 AR Leeuwarden www.solidairfriesland.nl

tijden onder het bewind van Verdonk. Zijn toespraak is bij ons op te vragen. Misschien kiest

Zondag 10 december

een genereus pardon

de verhalen verteld

Grote Kerk Leeuwarden, Jacobijnerkerkhof. 14.00 - 16.00 uur

Informatie: 058-2948748 www.pdcfryslan.nl www.solidairfriesland.nl Flechtlingen Wolkom is een platform van kerkelijke en andere Friese organisaties die zich inzetten voor een menselijke ontvangst en opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Participanten voor deze bijeenkomst: Raad van Kerken in Fryslân, PDC Fryslân, Solidair Friesland, Respons, Vluchtelingenwerk Fryslân, Amnesty International afd. Fryslân, Home On Earth en Vluchtelingencollectief.

Basile Maneka Lukadi en band, Internationaal Koor Ashuka, Hindrik van der Meer, Gooitzen Eenling e.a. Het wordt een bijeenkomst waarin de verhalen van mensen worden gespeeld,

een genereus pardon

1. Ingenereuspardon(Hindrik van der Meer) Janneke Brakels, Opropkoar o.l.v. Hindrik van der Meer, Ashuka. 2 min. 18 sec. 2. Tolingana (Basile Maneka Lukadi). Basile Maneka Lukadi. 5 min. 20 sec. 3. Spelzondergrenzen (Sytse Broersma/Kees Bode) Sytse Broersma en Kees Bode. 2 min. 50 sec.

4. Eengenereuspardon(Hindrik van der Meer)

in genereus pardon de verhalen verteld een genereus pardon

Janneke Brakels, Oproepkoar o.l.v. Hindrik van der Meer, Ashuka. 2 min. 18 sec.

5. Verhalen(H.v.d.Snee. red.) Wil Hagenbeek en Jan Bosman. Geluidstechniek: Jan Vermaning, Innersound Studio Terherne. Ontwerp CD-hoes: rudi stuve vormgeving. Fotografie: Pieter Vos, Jacqueline Lehmann. Terherne 2006.

Janneke Brakels • Basile Maneka Lukadi • Sytse Broersma Kees Bode • Opropkoar o.l.v. Hindrik van der Meer • Ashuka Wil Hagenbeek • Jan Bosman

SOLIDAIR FRIESLAND A4 GEVOUWEN A5 FLYER CEDEEHOES ‘EEN GENEREUS PARDON’

een genereus pardon de verhalen verteld

een genereus pardon de verhalen verteld

In genereus pardon de verhalen verteld


31

een genereus pardon

in genereus pardon de verhalen verteld Janneke Brakels • Basile Maneka Lukadi • Sytse Broersma Opropkoar o.l.v. Hindrik van der Meer • Ashuka

Zondag 10 december Grote Kerk Leeuwarden, Jacobijnerkerkhof.

14.00 - 16.00 uur

SOLIDAIR FRIESLAND POSTER ‘EEN GENEREUS PARDON’


32

K VG Fries l a n d

Handleiding bij de expositie hterhand zeggen: l za n Da de Koning tot die aan zijn rec Op mij/Mij kun mijn Vader, Komt gezegenden van rijk dat voor u gereed is gt hetrekenen! vanje ontbarmhartigheid Werkenen van g der wereld. vestingerechtigheid de grondaan vanafWerken eten gegeven. Want Ik had honger en gij hebt Mij te gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken enomen. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opg Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht. ij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij hebt M orden en zeggen: Dan zullen de rechtvaardigen hem antwo ien en U te eten gegeven, Heer, wanneer hebben wij U hongerig gez of dorstig en U te drinken gegeven? en hebben U opgenomen, En wanneer zagen wij U als vreemdeling Of naakt en hebben u gekleed? gevangenis En wanneer zagen wij U ziek of in de en zijn U komen bezoeken? Inleiding De Koning zal hen ten antwoord geven: hebt voor een Voorwaar, ik zeg u: Al wat gij gedaan t gij voor Mij gedaan. dezer geringsten van mijn broeders heb Definitie barmhartigheid: medelijden, mededogen (van Dale). Definitie gerechtigheid: 1. rechtvaardigheid 2. (bijb.) uiting van gerechtigheid (van Dale).

In deze inleiding wordt een verbinding gemaakt van het jaarthema van KVG Friesland - “Op mij/Mij kun je rekenen” – naar het project “Geloven Op Maandag” van Solidair Friesland. De thema’s sluiten goed op elkaar aan. Beide thema’s gaan over aandacht en “er zijn” voor anderen, over presentie, zorg of hulp. En ze hebben iets te maken met zingeving. Wat beweegt je in het leven? Waardoor laat jíj je raken? Soms ontdek je zingeving door er te zijn voor anderen. Naar aanleiding van de raakvlakken van beide thema’s hebben het bestuur van het KVG Friesland en Solidair Friesland besloten tot samenwerking. Deze handreiking is daarvan een resultaat. Het is een handreiking bij een expositie en een presentatie, waarin

verhaal uit Genesis, naast vele anderen. Een uitleg die ons kan helpen omdat het iets zegt over de verhouding van God met ons, mensen. Vanuit deze uitleg kunnen we kijken naar onszelf en naar de vragen van de samenleving van onze tijd.

(Willibrordvertaling)

de bekende zeven werken van barmhartigheid zijn toegepast op thema’s van onze tijd. U kunt deze gebruiken voor activiteiten van uw afdeling. Daarbij kunt een beroep doen op ondersteuning door een van de medewerkers van Solidair Friesland. Het KVG-jaarthema “Op mij/Mij kun je rekenen” is een thema met vele betekenissen. Het woordje “mij” bijvoorbeeld staat er met een hoofdletter en met een kleine letter. De hoofdletter verwijst misschien naar het geloof in God. De God van Israël, die eigenlijk niet bij naam genoemd mag worden volgens het joodse geloof, waar ook Jezus mee opgroeide. Op Mij kun je rekenen wordt het meest tastbaar verbeeld in de volgende uitleg van het verhaal van de Ark van Noach, de Zondvloed. Dit is één uitleg van dit

Je zou over dit verhaal kunnen zeggen dat de mens God op de proef heeft gesteld. Het geloof in God was weer een keer verwaarloosd. Dat was niet de eerste keer, en zeker ook niet de laatste. Maar God had in Noach een bondgenoot gevonden. Iemand die wel in Hem bleef geloven en vertrouwen in hem had. Hij vluchtte voor de naderende zondvloed, met alle dieren, twee aan twee. Als een soort buddy’s gingen zij aan boord. Eigenlijk was Noach de eerste coördinator van een soort van maatjesproject. En het was maar goed ook, dat Noach zo voortvarend te werk was gegaan. JHWH is de naam van de God van Israel. Vier letters, vier medeklinkers. JHWH staat er in hoofdletters, net als het woordje Mij in het jaarthema. Het zijn de vier medeklinkers, die de naam van God symboliseren. In het Hebreeuwse alfabet komen alleen medeklinkers voor. De naam van God is volgens de joodse traditie te heilig om volledig uit te schrijven. Uit heilig respect wordt de naam van God ook niet uitgesproken. God is onbenoembaar groot, ongekend, heilig, en staat op grote afstand van de mens. En tegelijk is God dichtbij de mens. Immers, JHWH betekent “Ik zal er zijn voor jou”. Of: Ik zal er zijn. Een naam die vertrouwen geeft en vertrouwen vraagt. Want er staat niet hoe, waar en wanneer Hij er zal zijn. En eigenlijk staat er ook niet of het een Hij of een Zij is. Het is een belofte. Maak je geen zorgen, uiteindelijk kun je altijd op Mij rekenen, zegt God. Het gaat over nabijheid, over presentie.

Dat wij steun “van buiten” hard nodig hebben is zonneklaar. We voelen ons vaak nietig, eenzaam, en er komt van alles op ons pad waar we niet meteen raad mee weten. Dat gebeurt met kleine dingen en grote dingen. Kleine dingen zoals de zorgen bij de opvoeding. Want hoe begeleid je kinderen in een wereld van internet en van verleidingen van gokken, drugs en drinken? Kinderen die de hele wereld over reizen. Of zorgen over je relatie of over je ouders, die vergeetachtig worden, en waarvan je niet weet of er nog wel iemand naar ze omkijkt. Zorgen over de veiligheid op straat en TBS-ers, waarvan het lijkt alsof ze allemaal zomaar ergens op kunnen duiken. Onzekerheid over of het wel goed blijft gaan met het samen leven van mensen van verschillende religies en culturen. Zorgen over de wereldvrede enz. En zo kunnen ook kleine dingen een hele berg worden, een hele zondvloed. Juist dan is het goed als er Iemand is bij wie je terecht kunt voor al je zorgen. Iemand die troost. En iemand die moed geeft om weer door te gaan. Het beeld van de zondvloed doet ook denken aan onze tijd, waarin we ons zorgen maken over de smeltende poolkappen en eigenlijk over de algemene toestand van de natuur en het milieu. Hoe gaan we om met de schepping? Zijn voor de zoveelste keer vergeten dat de belofte van God aan ons mensen ook betekent dat wij Hem iets verplicht zijn? Grote vragen voor grote problemen, waar we als mensen eigenlijk geen grote antwoorden op hebben. Ook dan is het goed om een baken te hebben om aan vast te klampen. Maar ook Hij kan het niet alleen. God heeft mensen nodig om Zijn

verhaal, en dat van Zijn Zoon waar te maken. Het verhaal van grote woorden als liefde en gerechtigheid. Eigenlijk het verhaal van de andere kant van de belofte van God met ons, mensen. Want een verbond kan niet eenzijdig zijn. Maar eigenlijk is zo’n belofte veel te groot voor ons, “gewone” mensen. Vaak willen we wel, vaak beloven we het, en gelukkig: het lukt vaak ook wel. Maar lang niet altijd. Daarom zullen we ons moeten zien te redden met kleine antwoorden, met kleine handelingen, kleine gebaren, kleine daden van barmhartigheid en gerechtigheid. En dan komen we bij onszelf te rade en gaat het over “op mij kun je rekenen.” De eerste vraag die dan opkomt is: is dat wel zo, kun je altijd op iedereen rekenen? In de huidige maatschappij is er veel veranderd. Veel reorganisaties en bezuinigingen in de zorg bijvoorbeeld. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. Allemaal gericht op zo efficiënt en goedkoop mogelijk zorg verlenen. De verzorgingstaat wordt steeds minder en steeds meer komt de verantwoording bij mensen zelf te liggen. Dit is op zich niet slecht. Het is alleen de vraag of iedereen hiermee uit de voeten kan. Stel je hebt weinig familie of niet zulke beste buren enz. De overheid heeft decennia lang het individualisme en de marktwerking gestimuleerd, en zoekt soms weer de weg naar gemeenschapszin en solidariteit. Veel mensen komen in de knel door de verharding van de samenleving, door het hoge tempo etc. Maar ook als je niet in een knelsituatie zit is het nog niet zo eenvoudig om te weten waarom mensen mogen weten dat ze op jou kunnen rekenen. Grote vragen kunnen soms het beste met “kleine stappen” worden tegemoet getreden.

SOLIDAIR FRIESLAND HANDLEIDING EXPOSITIE ‘WERKEN VAN BARMHARTIGHEID, WERKEN AAN GERECHTIGHEID’


33

Paneel 1

`Want ik heb honger…` Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, Of naakt en hebben u gekleed? En wanneer zagen wij U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken? De Koning zal hen ten antwoord geven: Voorwaar, ik zeg u: Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. (Willibrordvertaling) Matteüs 25 Nieuwe Bijbelvertaling

Mijn moeder is een held

Bespreekmethoden

Toepassing Het eerste werk van barmhartigheid kan op vele manieren worden toegepast. Als eerste wordt vaak gedacht aan honger in de derde wereld. Dit thema is altijd actueel en geeft veel stof om over na te denken. Je kunt nadenken over hoe je deze honger zou kunnen bestrijden, hoe het komt dat wij in onze leefwereld het wel goed hebben en hoe je met elkaar kunt delen. Je kunt dit thema ook toepassen op gerechtigheid: honger naar gerechtigheid. Is onze ontwikkelingssamenwerking toereikend? Of moet er iets gedaan worden aan de internationale handelsbeperkingen, die door het rijke westen aan het arme zuiden zijn opgelegd? We kunnen ook dichter bij huis blijven. De armoede is helaas weer terug in onze welvaartssamenleving. Het is een schande dat er in Nederland voedselbanken nodig zijn. Sommige mensen leven met materiële of immateriële armoede. Voorbeelden van immateriële armoede zijn sociale of geestelijke armoede. Vaak gaat materiële en immateriële armoede samen, en is het een het gevolg van het ander of omgekeerd. De centrale vragen zijn dan: “Wat is armoede?” Hoe wordt armoede gedefinieerd? Waarom is er armoede in het bestaan van mensen binnen onze samenleving? Armoede kun je hebben als je niet genoeg geld heb om voldoende gezond eten te kopen. Maar ook als je bijvoorbeeld spullen die je kinderen nodig hebben om te studeren niet kan betalen. Armoede wordt gerelateerd aan de landelijke norm van “de minimale kosten van bestaan”. Wie weet hoeveel (of hoe weinig) dat is?

1. Volg de vragen op de powerpoint presentatie. Bespreek wat de KVG-leden rond dit thema herkennen, wat ze op dit terrein misschien al doen, of zouden kunnen doen als daar behoefte aan is. 2. Verzamel krantenknipsels van de afgelopen tijd over deze thema’s en bekijk ze goed. Bedenk wat er gedaan zou kunnen worden aan dit probleem. Hoe zou dit probleem voorkomen kunnen worden? Wat zou er veranderd moeten worden? En wat zou uw persoonlijke bijdrage of die van het KVG daaraan kunnen zijn? Als je je hier echt in wilt verdiepen, vraag dan ook eens naar het gemeentelijke Minimabeleid voor Bijzondere Bijstand en kwijtscheldingsregelingen. 3. Lees het verhaal “Mijn moeder is een held” en bespreek wat je daar van vindt. Wat raakt je het meeste op dit paneel? Bespreek waarom dat zo is. Ken je mensen die met dit probleem te maken hebben? 4. Bekijk het Stappenplan Arme Kant-groepen en het werkplan van `De Arme kant van Joure`. Beide zijn meegeleverd op cd-ROM. Wat vind je van dit werkplan? Vind je het een goede manier om mensen te helpen? 5. Denk je dat het ook een goede manier is om mensen te helpen binnen uw eigen groep? 6. Volg de module “Want ik heb honger…” van Solidair Friesland. De cursusopzet is te vinden in de werkmap.

“Wat gebeurd is kunnen we niet veranderen, maar wel hoe we verder gaan. Dit is het begin. Geef het door. Wees respectvol. Gebruik nooit geweld. Niet mentaal en niet lichamelijk”

Ik geloof, dat de aarde er is voor iedereen, dat mijn vrede pas vrede is wanneer anderen erin delen en dè Ander alles in allen is.

Mijn moeder is een held. Ze zorgt voor ons en geeft ons te eten. In het weekend iets lekkers erbij. Zo gauw de kinderbijslag er is, krijgen we nieuwe kleren en schoenen als die nodig zijn. Ze heeft op mijn roze bloes van vorig jaar een paarse bies gestikt. Nu hoor ik er helemaal bij. Ze heeft gevoel voor mode.

Laatst nog heeft ze het geld dat we kregen van de gemeente om ons te laten sporten, gebruikt om de huur te betalen, want de woningbouw deed moeilijk. Toen heeft ze het betalen van de energie twee weken opgeschoven om onze sport te betalen. Met het geld uit Groningen voor onze schoolkosten heeft ze toen Essent betaald, toen daar een dreigbrief van kwam. En de school heeft ze gevraagd te wachten tot de kinderbijslag binnen is. En nou is alles weer mooi rond. Knap, hè? Mijn moeder is een held. Maar ik kan niet over haar opscheppen, omdat ze niet wil dat iemand weet dat we zo weinig geld hebben.

Paneel 6

`Want ik zit gevangen…` Toepassing

Bespreekmethoden

Het zesde werk is de gevangenen bezoeken. Bij dit werk kun je aan veel dingen denken. Je zou het letterlijk kunnen nemen en gedetineerden gaan bezoeken. Hierbij kun je ook denken aan de familie van gedetineerden. Zij worden vaak aangekeken op het gedrag van de gedetineerde partner of ouder, ook al kunnen zij daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Zij zitten vaak in een moeilijke positie en hebben juist steun nodig van hun omgeving. U kunt het ook verder van huis zoeken en schrijven naar mensen die politiek gevangenen zijn. Je kunt ook overdrachtelijk naar het thema “gevangen” kijken. Dan kom je bijvoorbeeld uit bij mensen die vastgelopen zijn, psychisch gevangen zijn, of bij verslaafden. Mensen die gevangen zitten in hun eigen denkwijze of gewoontes, waardoor ze soms verdrinken in hun eigen problemen. Deze mensen zitten vaak in de put en komen er alleen niet meer uit en hebben anderen nodig om weer mee te kunnen draaien in de maatschappij. En ook hier kunnen we ons als persoon, als organisatie of als samenleving een spiegel voorhouden. Hoeveel begrip hebben wij voor deze mensen? Hoeveel geduld kunnen wij voor hen opbrengen?

1. Volg de vragen op de powerpoint presentatie. Bespreek wat de KVG-leden rond dit thema herkennen, wat ze op dit terrein misschien al doen, of zouden kunnen doen als daar behoefte aan is. 2. Verzamel krantenknipsels van de afgelopen tijd over deze thema’s en bekijk ze goed. Bedenk wat er gedaan zou kunnen worden aan dit probleem. Hoe zou dit probleem voorkomen kunnen worden? Wat zou er veranderd moeten worden? En wat zou uw persoonlijke bijdrage of die van het KVG daaraan kunnen zijn? 3. Lees de korte verhaaltjes op het paneel en kijk gezamenlijk wat je daar van vindt. Wat raakt je het meeste op dit paneel? Bespreek waarom dat zo is. Ken je mensen die met dit probleem te maken hebben? 4. Nodig iemand uit van bv. een maatjesproject voor deze doelgroepen of iemand die nu beter om kan gaan met zijn of haar psychische problemen. Of een voorlichter van de stichting Delinquentie & Samenleving of een geestelijk verzorger voor gedetineerden. In de inleiding is ook aandacht besteed aan politieke gevangenen. U kunt ook een spreker van Amnesty International uitnodigen. 5. Volg de module “Want ik ben gevangen…” van Solidair Friesland. De cursusopzet is te vinden in de werkmap of op te vragen bij Solidair Friesland.

Ik leef hartstochtelijk. Ik houd van de sterren en de zaden. Alles fascineert me: water, beekjes, bosjes, dauw en watervallen. Ik kijk zo graag naar stromend water: helder bewijs van schoonheid; deze vreugde in mijn botten, in mijn kijken, dit weten van wat verborgen is en dit gevoel te zien wat duidelijk is. (woorden van een gedetineerde)

Clickt ’t? Wil jij een maatje zijn?

Vrijwilligers

gezocht!

Support Fryslân koppelt vrijwilli gers (maatje s) aan jongeren tussen en 20 jaar die om de 12 uiteenlo pende redenen extra aandach t in de rug kunnen en een steuntje gebruik en. De vrijwilli ger is een ‘maatje op wie hij of zij ’ voor de jongere kan rekenen en waar hij of zij regelma spreken . Het gaat tig iets mee kan hierbij voornam afelijk om ‘er-zijn’ voor de jongere. een maatje voor Wil jij iemand zijn? Meld je dan aan op www.su pportfry slan.nl

Sa me n sta je ste rk! Support Fryslân

Maatjesproject is een initiatief van Friesland, de Jeugdtaak Solidair van Politie Friesland, Bureau Jeugdzorg en Stichting Humanitas.

Bonifatiusplein 21a, 8911 JT Leeuwarden T 058-2137861. www.supportfrysan.nl info@supportfryslan.n l

SOLIDAIR FRIESLAND HANDLEIDING EXPOSITIE ‘WERKEN VAN BARMHARTIGHEID, WERKEN AAN GERECHTIGHEID’


34

de zeven werken van barmhartigheid Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, Of naakt en hebben u gekleed? En wanneer zagen wij U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken? De Koning zal hen ten antwoord geven: Voorwaar, ik zeg u: Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.

Want ik heb honger

denaar zeven werken gerechtigheid vrede……….. vanenbarmhartigheid Mijn moeder is een held

Mijn moeder is een held. Ze zorgt voor ons en geeft ons te eten. In het weekend iets lekkers erbij. Zo gauw de kinderbijslag er is, krijgen we nieuwe kleren en schoenen als die nodig zijn. Ze heeft op mijn roze bloes van vorig jaar een paarse bies gestikt. Nu hoor ik er helemaal bij. Ze heeft gevoel voor mode.

(Willibrordvertaling)

Definitie barmhartigheid: medelijden, mededogen (van Dale). Definitie gerechtigheid: 1. rechtvaardigheid 2. (bijb.) uiting van gerechtigheid (van Dale).

Laatst nog heeft ze het geld dat we kregen van de gemeente om ons te laten sporten, gebruikt om de huur te betalen, want de woningbouw deed moeilijk. Toen heeft ze het betalen van de energie twee weken opgeschoven om onze sport te betalen. Met het geld uit Groningen voor onze schoolkosten heeft ze toen Essent betaald, toen daar een dreigbrief van kwam. En de school heeft ze gevraagd te wachten tot de kinderbijslag binnen is. En nou is alles weer mooi rond. Knap, hè?

In deze expositie willen wij u - misschien hernieuwd - laten kennismaken met de zeven werken van barmhartigheid. Wij willen ze u laten lezen tegen de achtergrond van de sociale problemen van vandaag. Daarnaast plaatsen wij de werken van barmhartigheid in het perspectief van mensen en organisaties, die zich inzetten voor barmhartigheid en gerechtigheid. Wij hopen u te inspireren en te motiveren met hen en met ons mee te doen bij het werken aan een sociale en rechtvaardige samenleving. Wilt u meer weten over een project rond een van deze vragen? Wilt u advies of ondersteuning bij de aanpak van een activiteit rond “werken van barmhartigheid - werken aan gerechtigheid”? Neem contact op met: Solidair Friesland Bonifatiusplein 21a 8911 JT Leeuwarden 058-2130046 www.solidairfriesland.nl

Mijn moeder is een held. Maar ik kan niet over haar opscheppen, omdat ze niet wil dat iemand weet dat we zo weinig geld hebben.

“Wat gebeurd is kunnen we niet veranderen, maar wel hoe we verder gaan. Dit is het begin. Geef het door. Wees respectvol. Gebruik nooit geweld. Niet mentaal en niet lichamelijk”

Ik geloof, dat de aarde er is voor iedereen, dat mijn vrede pas vrede is wanneer anderen erin delen en dè Ander alles in allen is.

SOLIDAIR FRIESLAND PANELEN EXPOSITIE ‘WERKEN VAN BARMHARTIGHEID, WERKEN AAN GERECHTIGHEID’


35

Want ik ben vreemdeling, op de vlucht, veroordeeld om mijn huidskleur…

Vluchteling

Maar ik ben geen vluchteling, want ik ben niet gevlucht. Ik ben weggewaaid als een blad van een boom.

Er is in ons land een verschrikkelijke wind opgestoken, een wind vol vuur en verkrachting, en op een dag, op een dag die ik me niet meer herinner, die ik me niet meer durf te herinneren, ben ik weggewaaid. Wie zou er uit zichzelf vluchten, wie zou zonder afscheid te nemen z’n eigen huis, z’n eigen dorp of stad, z’n eigen land, z’n eigen familie in de steek laten en dan ergens aankomen waar je niet welkom bent? Vluchtelingen zijn nooit welkom, nergens; dat weet iedereen. dat heeft zelfs de geschiedenis al zo vaak bewezen. Waarom zou je dan vluchten, waarom een langzame dood in een vreemd land, als je op de drempel van je eigen huis ook kunt sterven? Vluchtelingen bestaan niet, er bestaan alleen weggewaaide mensen die door de wind over de wereld zijn geblazen.

Want ik ben ziek, word ouder, heb een handicap…

Voor jou…

Handen

Gelukkig de mens die tot het einde toe handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast de hand die met zorg aankleedt de hand die met liefde kamt de hand die met takt aanraakt de hand die met het hart troost Geen mens kan leven zonder die hand die teder is die behoedt die beschermt die bemoedigt. Tot het einde toe verlangt een mens naar die hand totdat er die andere Hand is die alle wonden geneest die alle pijn heelt die alle tranen wist.

Je bent niet zoals anderen je bent guitig je bent wild je bent nooit stil je loopt en je rent de kamer door je weet niet dat je iedereen stoort.

Je bent niet zoals d’anderen maar je bent toch lief en kon ik je veranderen misschien deed ik het niet. Je vraagt ons veel zorgen Het leven gaat soms slecht. Je denkt nooit aan morgen maar je bent zo oprecht. Want jij hebt een hart van zilver of van goud Jij bent het kind waar ik zoveel van houd.

Tot die tijd kunnen onze handen een voorproef zijn van die Hand en de liefde voelbaar maken die onmisbaar is.

SOLIDAIR FRIESLAND PANELEN EXPOSITIE ‘WERKEN VAN BARMHARTIGHEID, WERKEN AAN GERECHTIGHEID’


36

| Ineke de Jong | GGZ Friesland GGZ Verpleegkundig Specialist | Februari 2007

Competenties aCt-medewerkers

afstudeerproject in samenwerking met verpleegkundigen

 10-04-2007 14:58:43

6

Ineke-VERSLAG def.indd 1

INlEIDING

Tijdens het derde jaar van de opleiding tot Verpleegkundig Specialist ben ik werkzaam bij de GGZ Zuid-Friesland. Ik

In GGZ Zuid-Friesland bestaan twee goedlopende ambulante teams. Ze zijn georiënteerd op de kortdurende en langer

ben aangesteld binnen het ambulante cluster als projectleider van het op te zetten ACT (Assertive Community Treat-

durende zorg. De grootste vertegenwoordiging van disciplines bestaat uit verpleegkundigen in de functie van casema-

ment) samenwerkingsverband.

nager. Zij bieden psychiatrische begeleiding en behandeling in de thuissituatie van de patiënt en zijn omgeving.

De werkzaamheden zijn verdeeld in verschillende taken rondom het vormgeven van ambulante zorg vanuit het ACT-

Als onderdeel van het vertalen van de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie naar de locale situatie is gekozen voor

model. De opdracht voor het derde jaar houdt in dat ik mede vorm en inhoud geef aan het beschrijven, professionalise-

invoering van Assertive Community Treatment (ACT) op projectbasis. Dit heeft gevolgen voor de beroepsuitoefening

ren en implementeren van zorgbeleid ten behoeve van specifieke zorg aan mensen met schizofrenie. Het doen van een

van verpleegkundigen.

project als afstudeeropdracht behoort tot een van de afsluitende onderdelen van de opleiding. Vanaf januari 2006 vindt de implementatie plaats van het vormen van een samenwerkingsverband volgens de prinHet uitvoeren van een project met daarin verschillende deelprojecten betekende dat ik veel boeiende leerervaringen

cipes van ACT. ACT is een speerpunt in het meerjarenbeleidplan van het cluster ambulant Zuid-Friesland 200-2008.

opdeed. Een van de deelprojecten betreft het project naar competenties van medewerkers van een ACT-team. Het ver-

Daarnaast is het een van de strategische doelen in de vorming van een Keten Complexe Zorg als belangrijke pijler van

loop van het deelproject beschrijf ik middels dit verslag. Op deze werkplek begaf ik me middenin het krachtenveld van

het meerjarenbeleid GGZ Friesland. ACT is één van de beschreven effectieve interventies uit de multidisciplinaire richt-

de GGZ. Dat betekende ook vele contacten op verschillende niveaus zowel binnen als buiten de organisatie. Het was

lijn Schizofrenie 200. Invoering van ACT is een uitwerking van deelname aan het Doorbraakproject Schizofrenie en het

elke keer weer opvallend hoe welwillend de meeste medewerkers zijn als het gaat om ondersteuning bij het voltrekken

implementeren van de verplichte modules van het zorgprogramma psychotische stoornissen. ACT is in Zuid-Friesland

van dit project. Het voert te ver om hen allemaal bij naam te noemen. Ik wil hen hartelijk bedanken voor hun inzet op

vormgegeven door een samenwerkingsverband te formeren met medewerkers uit verschillende bestaande teams.

welke manier dan ook.

Aan mij de eer de invoering van ACT op projectbasis te leiden. De functie van projectleider sluit prima aan bij de op-

Wél wil ik Harry Tijssen in het bijzonder noemen omdat hij mij begeleidde bij het doen slagen van mijn afstudeerop-

leidingseisen vanwege werkzaamheden binnen alle domeinen (Directe Zorg, Innovatie en Zorgbeleid, Preventie, Coa-

dracht. Zijn kennis en ervaring als beleidsmedewerker in de GGZ Friesland hebben me veel gebracht. Zijn ondersteu-

ching en Deskundigheidsbevordering) in het werkveld van de Verpleegkundig Specialist. Wezenlijk aan het beroep van

ning en kritische blik waren zeer waardevol!

de Verpleegkundig Specialist is, dat deze werkt vanuit de directe zorg. Van daaruit taxeert de Specialist ontwikkelingen

Vanzelfsprekend ben ik mijn directe collega’s ook zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan dit project. Ik hoop samen met

met als doel deze dusdanig te beïnvloeden om de verpleegkundige beroepsuitoefening een nieuwe impuls te geven.

hen de wereld van ACT iets dichterbij huis gebracht te hebben in GGZ Zuid-Friesland.

Het project heeft een zorgvernieuwend karakter. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en werken volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten waren uitgangspunten om te starten met ACT. Het clustermanagement ambulant is

Dat veranderen veel inhoudt en betekent is me dit jaar erg duidelijk geworden. Voor mij was dat aanleiding om veran-

opdrachtgever van het project ACT en is van mening dat zorgvernieuwing ‘bottum up’ plaats moet vinden. Op die manier

dermanagement als aandachtspunt centraal te stellen in mijn afstudeeropdrachten. Middels dit verslag neem ik u graag

krijgen medewerkers gelegenheid om mede invloed uit te oefenen op het proces van implementatie. Invoering van

mee in het veranderproces rondom de invoering van ACT!

werken volgens het ACT-model is zo’n veranderingsproces. Werken volgens een nieuw organisatiemodel heeft natuurlijk gevolgen voor de beroepsuitoefening van verpleegkundigen. Medewerkers weten (nog) niet goed wat er van hen verwacht wordt. Daarom heb ik in samenspraak met de clusterleiding ambulant als afstudeeropdracht gekozen om de beschikbare en benodigde competenties van de verpleegkundigen in kaart te brengen. De aanpak is projectmatig om collega’s mee te laten participeren en zo gemeenschappelijkheid te verwerven en een brug te slaan naar borging van de ingeslagen koers. Medio juli is het deelproject competenties gestart. De projectgroep bestaat uit verpleegkundigen, een medewerker van de Taakgroep Opleiding en ik ben projectleider. Ik heb gekozen voor deelname van verpleegkundigen in dit deelproject, omdat deze beroepsgroep sterk vertegenwoordigd is in het totale team dat met ACT gaat werken. Wat is nu mijn reden geweest om te kiezen voor competenties als onderwerp? Een aantal verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen zowel het ACT-team als het oorspronkelijke ambulante team zijn gewend om te werken vanuit een

| Ineke de Jong | GGZ Friesland GGZ Verpleegkundig Specialist | Februari 2007

Competenties ACT-medewerkers | Afstudeerproject in samenwerking met verpleegkundigen | Product- en procesverslag project Competenties medewerkers ACT

VOOrwOOrD

7

casemanagement model in een mono disciplinair team. Een belangrijk verschil met de bekende werkwijze en tegelijk een van de krachten van ACT is, dat de benodigde zorg vanuit een multidisciplinair teamverband wordt geleverd. Binnen ACT zijn alle hulpverleners gezamenlijk verantwoordelijk voor alle patiënten en hebben geen individuele caseload

meer. In de praktijk bleek echter dat sommige hulpverleners weigeren de zorg aan patiënten te delen met de andere teamleden, omdat zij overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van de exclusieve relatie die zij hebben met ‘hun’

patiënten. Als er ook nog andere disciplines betrokken zijn bij de zorgverlening, blijkt de weerstand tegen het werken

Ineke-VERSLAG def.indd 6

10-04-2007 14:58:49

Ineke-VERSLAG def.indd 7

INEKE DE JONG

VERSLAG ONDERZOEK ‘COMPETENTIE ACT-MEDEWERKERS’

10-04-2007 14:58:50


37

Veranderen... ...een vak apart

Een project naar andere rollen en eisen voor verpleegkundigen in het werken volgens een ACT-modelOpdracht 6.4 Artikel Ineke de Jong GGZ Friesland GGZ VS 04B Aantal woorden: 3904 December 2006

07-02-2007 10:19:33

Juist die gezamenlijke verantwoordelijkheid stuit bij sommige ver-

Veranderingen managen

pleegkundigen op bezwaren. Zij zijn van mening dat het contact met

Veranderen betekent het loslaten van oude gewoonten en het verkrijgen van nieuwe inzichten. Een veranderingsproces

verschillende hulpverleners voor de patiënt verwarrend is en onrust in

gestalte geven vraagt eerst een verandering in het denken van werkers. Anders denken en anders doen is in eerste instantie

de hand werkt. Patiënten zouden volgens deze verpleegkundigen meer

vooral een kwestie van ‘het afleren van oude gewoonten’. Waarom is veranderen nu zo moeilijk? Het blijkt dat verpleegkun-

gebaat zijn bij een vaste hulpverlener, opdat zij niet aan meerdere me-

digen ‘oude gewoonten’ helemaal zo gek nog niet vinden. Zij hebben de afgelopen jaren immers goede resultaten geleverd

dewerkers hun verhaal hoeven te vertellen. Van Veldhuizen8 geeft aan

met individueel casemanagement vanuit mono-disciplinaire teams. Invoering van een andere werkwijze in een nieuwe

dat veel medewerkers teamzorg als onpersoonlijk ervaren en geneigd

teamsamenstelling vraagt om een herziening van de vertrouwde waarden.

zijn patiënten vast te houden. Hij stelt dat medewerkers de individuele relatie in het ambulante werkveld als een heilig huisje beschouwen.

Zorgvernieuwing behoort hoe dan ook tot de realiteit in het beroep van hulpverlener. Venneman stelt dat veranderende

Het is overigens opvallend dat dit heilige huisje verdwijnt wanneer

opvattingen over taken, verantwoordelijkheden, houding en beroepsinhoud binnen de zorgverlening vragen om een actieve

een patiënt wordt opgenomen. Juist dan krijgt de patiënt te maken met

bijdrage van verpleegkundigen aan zorgvernieuwing, deskundigheidsbevordering en beroepsinnovatie.0

verschillende hem onbekende hulpverleners.

Door in het deelproject op een interactieve wijze samen te werken en problemen te onderzoeken, kregen medewerkers medeverantwoordelijkheid voor de implementatie. De focus van de projectleider richtte zich op de intrinsieke motivatie van de verpleegkundigen om de verandering te bewerkstelligen.

Positief is dat integrale zorg als werkwijze veel voordelen heeft voor zowel patiënt als hulpverlener. Door de zorg te delen staan hulpverleners er minder alleen voor. Zij kunnen consequenter handelen,

In de oriëntatiefase van het project is vooral geïnvesteerd in het interesseren en betrekken van medewerkers. Het aandacht

specifieke mogelijkheden ontdekken en de zorg tijdens hun afwezigheid

besteden aan de geschiedenis van medewerkers en hier erkenning voor geven was essentieel. Vervolgens ging de groep aan

beter loslaten. Doorverwijzing naar andere instanties is minder nodig.

de slag met het concretiseren van de doelstellingen, verwachtingen en condities. Daarmee ontstond consensus binnen de

Het team biedt namelijk een breed pakket aan diensten. De exclusiviteit

groep en werd de noodzaak tot verandering onderkend.

van de individuele relatie wordt vooral door hulpverleners ervaren. Het

In de inzichtfase is ingezet op het vergroten van kennis. Medewerkers gingen in gesprek met mensen buiten de instelling.

is de vraag in hoeverre patiënten die mening delen. Uit participerende

Ook zijn symposia bezocht. De implementatie van ACT is nog niet afgerond. Op dit moment bevindt het team zich afwisselend

observatie blijkt dat patiënten zelden moeite hebben met contact met

in de acceptatie- en de veranderingsfase. Belangrijke strategieën in deze fasen zijn aandacht te hebben voor weerstanden,

meerdere hulpverleners. Sommigen vragen zelfs of een van de andere

de verandering te onderbouwen met wetenschappelijke argumentatie, het inventariseren van knelpunten en het zoeken naar

medewerkers weer eens langs komt. De patiënt heeft door contact

oplossingen.

met meerdere teamleden meer ‘klikmogelijkheden’ en kan rekenen op continuïteit van zorg. Bovendien komt de samenwerking met meerdere

Omdat alle projectgroepleden ook met elkaar werken, wordt de theorie onmiddellijk in de praktijk toegepast. Men kan alert

mensen meer tegemoet aan natuurlijke relatievorming.

en adequaat reageren op de veranderingen. Hulpverleners gaan momenteel vaker gezamenlijk op pad. Daarnaast is de

Voorop staat dat de patiënt de hulp krijgt die nodig is. Wie deze hulp

focus in patiëntenbesprekingen meer gericht op de integrale werkwijze. Zo raakt het team meer en meer vertrouwd met de

biedt, is van minder belang. Koekkoek stelt: ‘Uiteindelijk gaat het erom

veranderde werkwijze.

dat samenwerken zonder domeindiscussie mogelijk wordt als het team

een gezamenlijk belang heeft en een gedeelde motivatie, namelijk

De Verpleegkundig Specialist neemt het voortouw bij veranderingen. Hierbij hoort het bewaren van overzicht, het regie

hulp bieden aan de meest kwetsbare mensen.’9 Een geïnterviewde

voeren, het monitoren van het proces. Zo maakt de Verpleegkundig Specialist rollen als innovator en coach waar. Omdat

verpleegkundige vat de kern van het werken in een ACT-team als volgt

de Verpleegkundig Specialist de directe zorg als vertrekpunt heeft, is deze bij uitstek geschikt om zogenaamde bottum-up

samen: ‘Je kunt zelf schitteren als het geheel het prima doet.’ Er zijn

georiënteerde processen aan te sturen.

dus genoeg voordelen op te noemen. Wat maakt de verandering dan zo

Opdracht 6.4 Artikel • Ineke de Jong • GGZ Friesland • GGZ VS 04B • Aantal woorden: 3904 • December 2006

Veranderen… …een vak apart Een project naar andere rollen en eisen voor verpleegkundigen in het werken volgens een ACT-model

Ineke-artikel veranderen....indd1 1

moeilijk voor medewerkers?

8

9

8 Veldhuizen, Van, 00 0 Venneman, 00

9 Koekkoek, 00

Ineke-artikel veranderen....indd8 8

07-02-2007 10:19:40

Ineke-artikel veranderen....indd9 9

INEKE DE JONG

ARTIKEL ‘PROJECT WERKEN VOLGENS HET ACT-MODEL’

07-02-2007 10:19:41


38

Het tweede Schiermonnikoger

BEACH SOCCER toernooi 2007

30 juni en 1 juli 2007, badstrand paal 7 www.schiermonnikoog.net/beachsoccer LATERNA MAGICA POSTER EN A5 FLYER T.B.V. BEACHSOCCERTOERNOOI 2007


39

Het derde Schiermonnikoger

BEACH SOCCER toernooi 2008

5 en 6 juli 2008, badstrand paal 7

www.schiermonnikoog.net/beachsoccer LATERNA MAGICA POSTER EN A5 FLYER T.B.V. BEACHSOCCERTOERNOOI 2008


40

Uilkje Folkertsma supervisor en coach

A: Ljouwerterdyk 9 9034 VA Marssum T: 058-2541602 B: ABN AMRO rek. nr. 44.83.67.769

F: 058-2541111 M: 06-5555555 I: info@cascade.nl W: www.cascade.nl K: KVK Leeuwarden nr. 010.33.365 B: B.T.W. nr. B01.223.225

A: Ljouwerterdyk 9 9034 VA Marssum

CASCADE SUPERVISIE EN COACHING HUISSTIJL

A: Ljouwerterdyk 9 9034 VA Marssum T: 058-2541602 F: 058-2541111 M: 06-5555555 I: info@cascade.nl W: www.cascade.nl


41

WILLEM VAN WIE REN

TECH NICA L SOL UTIO NS

Buorren 14, 9034 HK, Marssum T 058-8441835 info@willemvanwierents.nl

WILLEM VAN WIE REN

Buorren 14, 9034 HK, Marssum T 058-8441835 info@willemvanwierents.nl

WILLEM VAN WIE REN

TECH NICA L SOL UTIO NS

Buorren 14, 9034 HK, Marssum

WILLEM VAN WIEREN TECHNICAL SOLUTIONS HUISSTIJL

TECH NICA L SOL UTIO NS


42

RegelPunt Organisatie & projectbureau

Organisatie & projectbureau Blokhuisplein 40 8911 LJ Leeuwarden T 06 227 90 500 Bank: ING 4813900 BTW nr. NL124705613B03 Kvk Leeuwarden nr. 01146418 www.regelpunt.com margret@regelpunt.com

Regelpunt bp.indd 1

RegelPunt

23-04-14 15:11 Regelpunt visk.indd 1

Organisatie & projectbureau Margret Havinga

Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden T 06 227 90 500 www.regelpunt.com margret@regelpunt.com

23-11-10 13:42

RegelPunt Organisatie & projectbureau

Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden

REGELPUNT ORGANISATIE EN PROJECTBUREAU

Regelpunt env. 220x156.indd 1

HUISSTIJL

23-04-14 15:11


43

De Greiden 69 | 8553 MD Indyk M 06 34 152 535 E: koen.kooper 4q2k.nl | W: www.4q2k.nl

De Greiden 69 | 8553 MD Indyk | M 06 34 152 535 | E: koen.kooper 4q2k.nl | W: www.4q2k.nl

4Q2K-bp.indd 1

04-02-10 08:59 4Q2K-visk.indd 1

10-12-09 09:01

De Greiden 69 | 8553 MD Indyk

4Q2`K FOR QUALITY KOEN KOOPER

4Q2K-env. 220x156.indd 1

HUISSTIJL

08-12-09 14:13


44

NO NEED TO LET THEM WALK THE NEW

SOTER RS THE IDEAL SOLUTION FOR DETECTING SWALLOWED DRUGS WITHOUT HOSPITAL SUPPORT.

A simple and fast way for detecting contraband in the human body.

T R U S T E D

S A F E

S E C U R E

EDISONSTRAAT 22, 8912 AW, LEEUWARDEN, THE NETHERLANDS « PHONE +31 (0) 58 29 88 888, FAX +31 (0) 29 88 768 « INFO@ODSECURITY.COM, WWW.ODSECURITY.COM

ODS-adv. A4 NER 2012 def.indd 1

29-05-13 12:15

OD SECURITY ADVERTENTIE


45

RF GENERATOR M A X I M U M PAT I E N T S A F E T Y F O R M I N I M U M I N V E S T M E N T

4MHZ TECHNOLOGY

V H LE

SA

E

AUT POWELR ROMATIC E PEADU N CN TC I ETIO

FETY

HIG

BIT APR

BUILT-IN TIMER

HLPS HIGH OF PATLIEEVEL N SAFETYT

130 Watt max output | Soft and forced coagulation modes | Fine and heavy cutting modes Bipolar cutting and coagulation modes | Finger and foot switch activation REUSABLE ELECTRODES

REUSABLE BIPOLAIR ELECTRODES

Edisonstraat 22, 8912 AW, Leeuwarden, the Netherlands | +31 (0) 58 29 88 888 | info@entermed.com | www.entermed.com

ENTERMED-ENTERWAVE ADV. 1/1 def.indd 1

14-02-14 13:40

ENTWERWAVE RF GENERATOR ADVERTENTIE


46

A Groningerstraatweg 95, 8922 GB, Leeuwarden | W www.binair-ict.nl | E info@binair-ict.nl W Aggemastate 230, 8926 PH, Leeuwarden | T 058 2120288 | W www.binair-ict.nl | E info@binair-ict.nl

Aggemastate 230, 8926 PH Leeuwarden

KvK Leeuwarden 010.2005.356.66 BTW 0123.556.88945 | B ING ING NL 78 8000056889966 KvK Leeuwarden 010.2005.356.66 BTW 0123.556.88945 | B ING ING NL 78 8000056889966 Binair ICT webstervicesbp def.indd 1

18-02-14 10:38

Binair ICT systeemonderhoud bp def.indd 1

18-02-14 10:37

Groningerstraatweg 95, 8922 GB Leeuwarden

Johan Draaisma A Aggemastate 230, 8926 PH, Leeuwarden W www.binair-ict.nl | E info@binair-ict.nl T 058 2120288 | M 06 53614508

Erwin de Jong A Groningerstraatweg 95, 8922 GB, Leeuwarden W www.binair-ict.nl | E info@binair-ict.nl M 06-49654892 Binair ICT env. 220x156 systeem def.indd 1

18-02-14 10:37

BINAIR ICT WEBSERVICES EN SYSTEEMBEHEER Binair ICT env. 220x156 webs def.indd 1 HUISSTIJL

18-02-14 10:37


47

BINAIR ICT WEBSERVICES EN SYSTEEMBEHEER WEBSITE


48

& Mu

si

M

|||||||||| Big L Media & Music |||||| Greate Buorren 16 ||||| 9088 AE, Wirdum |||||||||| |||||||||| Telefoon 058 - 2553225 ||||| info@big-l.nl linzevalk@gmail.com ||||| www.big-l.nl |||||||||| ||||| IBAN ING213.222.098.2322 ||||| KvK Leeuwarden 213.223.445.345 ||||| BTW 010223091 |||||

e d ia

& Mu

si

c

M

GREATE BUORREN 16 9088 AE, WIRDUM

BIG L MEDIA & MUSIC HUISSTIJL

e d ia

& Mu

si

c

e d ia

c

M

GREATE BUORREN 16 9088 AE WIRDUM T 058-2553225 M +31622528508 E INFO@BIG-L.NL E LINZEVALK@GMAIL.COM W WWW.BIG-L.NL

LINZE VALK


49

BIG L MEDIA & MUSIC WEBSITE


50

FRED’S LAST MINUTE 48HRS PROJECT DE FILMMAKERIJ. BEST FILMPOSTER AWARD LEEUWARDEN 2014 POSTER


51

! UIT markt

!UIT

!UIT !UIT Markt Leeuwarden Culturele proeverij

Leeuwarden culturele proeverij

vanmiddag

Vanaf 13.00 uur in de Prinsentuin

www.uitleeuwarden.nl

!UIT

!UIT zaterdag 18 september van 13.00 - 23.30 uur prinsentuin

UIT! culturele proeverij zaterdag 18 september van 13.00 tot 23.30 uur prinsentuin Leeuwarden programmakrant

Programma Poppodium Romein Op zaterdag 18 september zullen bij

Poppodium Romein is gevestigd in de voormalige Westerkerk, gelegen tussen de terpen Oldehove en Nijehove in Leeuwarden. In de loop der jaren heeft het gebouw onder meer dienst gedaan als timmerhuis, bierbrouwerij en Rederijkerskamer en pas in de vorige eeuw werd de kerk weer voor de eredienst in gebruik genomen. Stadsbouwmeester Thomas Romein heeft toen een begin gemaakt met de vernieuwing van het interieur. Na ruim vijftien jaar leegstand besloot de gemeente Leeuwarden in 1990 om het gebouw een culturele functie te geven. Bij de hierop volgende restauratieve verbouwing is het klassieke interieur van Thomas Romein zoveel mogelijk gerespecteerd. Terecht is, ter gelegenheid van de officiële ingebruikname in februari 1992, middels de naamgeving eer betoond aan een van Frieslands beroemdste stadsbouwmeesters. In 2006 werd het een poppodium. Poppodium Romein Bagijnestraat 59, Leeuwarden Tel. 058-2167733 www.poppodiumromein.nl

met. o.a dirk scheele Daily bread en

NEW COOL COLLECTIVE

Poppodium Romein de deuren om 20.00 uur open gaan voor het seizoensopeningsfestijn met als hoofdact Def P & The Beatbusters. Daarnaast nog diverse lokale bands en dj’s . Om 02.00 uur gaan de deuren weer dicht.

Big Band

Schminken

www.uitleeuwarden.nl

Win Kaarten!

Programma Acta

Mooi Mislukt

De one-man-musical “Mooi Mislukt” wordt, net als afgelopen jaar, volgend jaar weer van 15-29 juni in de Oldehove gespeeld. Jan-Dirk van Ravesteijn zingt en vertelt over deze scheve en kromme toren. Hij kruipt in de huid van de bouwmeester, Jacob van Aken.

Speeddaten met Beppe de Boer

KultKoters Theaterles

Als voorproefje op de komende seizoen geeft de Green Fairy (Gea Struiksma) een aantal proeflessen theater voor kinderen onder de naam KultKoters. Rond het thema ‘Duurzaamheid’ kunnen kinderen op speelse wijze kennis maken met toneelspelen en zich eventueel inschrijven voor het komende seizoen. Een leuke manier om eens te kijken of toneelspelen iets is voor uw kind. Kultkoters vindt plaats van 14.00-14.30, van 15.00-15.30 en van 16.00-16.30 uur.

Workshop Machiel Braaksma

(in de stand van het Fries Museum) 14.00 uur kinderen t/m 12 jaar 15.15 uur jongeren en volwassenen Machiel Braaksma, bekend van het ‘Tropische aquarium’ in de hal van het Fries Museum, verzorgt een bijzondere workshop waarin voorwerpen die we dagelijks tegen kunnen komen, omgetoverd worden tot een waar kunstwerk. Neem je eigen (oude) spullen mee en blaas ze nieuw leven in! Opgeven kan t/m maandag 13 september via boekingen@ friesmuseum.nl of 058 255 55 17 o.v.v. naam, leeftijd en telefoonnummer. www.machielbraaksma.nl

13.00 – 18.00 uur Laat je schminken als Mata Hari of misschien wel Grutte Pier. Wie weet kom je Mata Hari zelfs wel tegen, ergens in de Prinsentuin!

RECYCLEKUNST • DESIGN FAIR • MODESHOW TWEEDEHANDS KLEDING KINDEREN, KOM ALS ELFJE VERKLEED EN LOOP MEE IN DE ELFENPARADE OPENLUCHTFILM

Als er iemand duurzaam is dan is het beppe de Boer wel. Ze gaat al 74 jaar mee en haar houdbaarheidsdatum is nog lang niet versleten. Onlangs is ze ten huwelijk gevraagd door de veel jongere Hans Worst. Maar beppe wil haar kansen goed afwegen en gaat speeddaten: Zijn er interessantere kandidaten in de markt? Hans houdt de zaak nauwlettend in de gaten! Speeddaten met beppe kan de hele middag!

programma Fries Museum

Het bonte Acta gezelschap produceert en speelt door heel Nederland interactieve (diner)voorstellingen en theatraal maatwerk. Onze speelstijl garandeert een grote gevoelsmatige betrokkenheid van het publiek. Met weinig middelen, behalen we een maximaal resultaat.

Bezoekers kunnen door Jacob een afdruk laten maken van het grootzegel van Leeuwarden. Jacob maakt dit ter plekke van bijenwas. Dit vijftiende eeuwse grootzegel hing ooit onder het bouwcontract van de Oldehove en toont de drie parochies van Leeuwarden en de kerk van Sint Vitus. De historie van de stad in een zegel. Men krijgt er een beschrijving bij.

Win kaarten voor de Internationale Fotomanifestatie Noorderlicht in het Fries Museum! Laat je fotograferen in het kader van het thema Land en maak zo je eigen ansichtkaart. De kaarten zijn direct klaar. De mooiste kaart wint gratis toegangskaarten.

Fibula Pimpen

(in de workshoptent) Een Fibula is een hele bijzondere mantelspeld, die werd gebruikt als sieraad of om kleding aan elkaar vast te maken. Knutsel met het Fibula-pimppakket jouw eigen koningsfibula in elkaar. Wees er snel bij want op=op!

Beleef Verhalen van Friesland

In de tentoonstelling Grutte Pier en andere opmerkelijke verhalen krijgt u een verrassende en opzienbarende kijk op tien bekende en minder bekende verhalen uit de Friese geschiedenis. In de presentatie Zilver! ziet u het allermooiste Fries zilver, waarbij de verhalen over rijkdom, macht, liefde en verdriet centraal staan. Een selectie uit de collectie moderne kunst is te zien in de tentoonstelling Windows. Alle werken in de expositie gaan op de een of andere manier over het kijken naar de wereld. De presentatie Oorlog in Beweging, te zien in het Verzetsmuseum Friesland, toont de invloed van de speelfilm op de beeldvorming van de oorlog.

Land - Fotomanifestatie Noorderlicht t/m 31 oktober

Magie=Magic 11 november t/m eind januari 2011

Een tentoonstelling waarin de relatie tussen het klassieke en het hedendaagse surrealisme en de zoektocht naar een verborgen werkelijkheid centraal staan. Tijdens de 32ste editie van het Noordelijk Film Festival (10 t/m 14 november) zijn er diverse gezamenlijke activiteiten. Ook kunt u de tentoonstelling en een exclusieve filmvertoning met combikorting bezoeken! www.noordelijkfilmfestival.nl Meer informatie op www.friesmuseum.nl Bezoekadres: Turfmarkt 11, Leeuwarden Telefoon: 058 255 55 00 Openingstijden: di t/m zo 11.00 – 17.00 uur Woensdag gratis entree!

De hoofdtentoonstelling in het Fries Museum toont de wereldwijde economische, culturele en ecologische kaalslag, indringend in beeld gebracht door fotografen uit alle windstreken. Tijdens de tentoonstelling worden verschillende activiteiten en arrangementen aangeboden. Meer informatie: www.noorderlicht.nl

Voor nagenoeg elke situatie en gelegenheid schrijven wij originele theaterbelevenissen. Met eigen muziek, teksten en kostuums. Volledig Nederlandstalig.

Parnas is de plaats om te zijn als je op zoek bent naar je eigen weg op het gebied van de kunsten. Kunst is niet moeilijk. Het is ervaren en leren. En vooral niet bang zijn om mee te doen. We zijn de kernvoorziening voor de kunsten in Leeuwarden en vullen dat met trots in. Of je nu dansen wil of zingen, of muziek maken op wat voor instrument dan ook, toneelspelen, musicalster worden, schilderen of tekenen, alles wat je maar kunt bedenken op het gebied van beeldende kunst en muziek, alles is mogelijk bij Parnas. Met vriendelijke en ervaren docenten leer je de weg te vinden in het labyrint van de kunsten waar ieder zijn eigen mening over heeft en waar geen waarheid bestaat..

Naast onze komedies, zijn we ook ervaren in het serieuze genre. De acteurs worden ingezet ten behoeve van trainingen en rollenspelen. Wij hanteren kwaliteitsnormen die zowel acteurs als opdrachtgevers duidelijkheid geven.

Kom langs en proef! We zien je graag bij onze stand!

U IT! culturele proeverij zaterdag 18 s eptember van 13.00 tot 23.30 uur prinsentuin Leeuwarden programmakrant

P 4 23 1 E E

13 10 14

11 15

B

A 7

8

5

E 6

9

Plattegrond de Prinsentuin A Muziekkoepel | B Dome | 1 Fries Museum en Kunstuitleen Friesland | 2 Keramiekmuseum Princessehof | 3 Stadsschouwburg de Harmonie 4 Historisch Centrum Leeuwarden | 5 IHLIA-Anna Blaman Huis | 6 Natuurmuseum Fryslân | 7 Tryater | 8 Afûk | 9 Keunstwurk | 10 Film in Friesland 11 Parnas centrum voor de kunsten | 12 Poppodium Romein | 13 Bibliotheek Midden Fryslân | 14 Tresoar | 15 Openlucht film | Aquabubbles | E Expositie Kunstenaars en designers | P Praamvaart aanleg

!UIT LEEUWARDEN 2010 DIVERSE MIDDELEN


52

[Programmering podia] 12.00

13.00

13.30

Muziek­ koepel

13.45

14.00

14.10

14.15

14.30

14.45

Het Schip De Lading

Peper- en zout DJ-stel

16 15 14

Shanachie (verhalenvertellers)

Rondleiding

Muze Motion

Kennismaking hobo

Literair podium

BiebGasten

In de Tuin

Keramiekmuseum: Verteltheater

25

Rondleiding Voorstelling

1

Voorstelling

www.friesuitburo.nl Katterpillaar

Keramiekmuseum: Verteltheater

www.hofstad-leeuwarden.nl 15.50 16.00

16.10

16.25

16.30

Muziek­ koepel

2

5

BiebGasten

Tryater: De Presidentes

Kom cultureel opladen bij !UIT 2011 het ‘Hofstad Festival’! 15.00 tijdens 15.10 15.25 15.45

23

6

17.00

19

13

4

10

8

7

3

20 17

29 12 11

Tim Knol

Plattegrond de Prinsentuin

Het Schip De Lading

1 Kulturele Haadstêd | 2 Parnas Podium | 3. Historisch Centrum Leeuwarden | 4 Drive4velectric | 5 Green Fairy | 6 Tresoar | 7 Afûk

Parnas podium

Moderne dans

Tresoar

Kennismaking hobo

Trio Dinoysus speelt Astor Piazolla

Kennismaking hobo

Rondleiding

Literair podium

8 Conference Bike/Kletsfiets | 9 Luchtballon Keunstwurk | 10 Muze Motion | 11 Battle4Music | 12 Natuurmuseum Fryslân | 13 Marijke Boon | 14 Keramiekmuseum Verteltheater

The Crab Groove Alliance

15 Fries Museum | 16 Tryater | Film yn Fryslân | 18 Acta | 19 Kneppelfreed | 20 Muziekkoepel | 21 Kunstenaars en Designers | 22 Literair Podium 23 Kassa | 24 Infobalie | 25 Het Schip De Lading (doop en bezichtiging) | 26 Podium Waterkant | 27 NNO | 28 Kunstuitleen Fryslân | 29 Wetsus

Rondleiding

Muze Motion

Voorstelling Katterpillaar

Voorstelling

Friesland Pop

BiebGasten Tryater: De Presidentes

In de Tuin

Het Friesland Pop podium biedt een vooruitblik op een nieuw evenement dat Friesland Pop samen met de partners van het Fries Popnet heeft opgezet: de Week van de Friese Popcultuur van 17 tot en met 24 september. Dan wordt de hele Friese popcultuur in het zonnetje gezet en wordt afgesloten met het Freeze festival in stadsschouwburg De Harmonie. Tijdens !UIT geven vier Friese bands vanaf 14.30 uur acte de présence, waaronder Whom The Gods Would Destroy uit Sneek met een energieke show vol industrial metal aangedikt met hypnotiserende samples. Onlangs heeft de band een eerste demo afgerond en deze is binnenkort gratis te downloaden op de website: www.whomthegodswoulddestroy.com. De overige drie acts zullen in een later stadium bekend gemaakt worden.

Keramiekmuseum: Verteltheater

Programmering Muziekkoepel 13.45 - 14.15 uur 14.45 - 15.40 uur 16.30 - 17.30 uur

Fenn Captain Darlin’ Tim Knol

13.30 - 14.30 uur 14.30 - 16.30 uur

Peper en Zout DJ-stel Friesland Pop met o.a. Whom The Gods Would Destroy

Captain Darlin’

Programmering Podium Waterkant

st

Tim Knol

[Programma]

Theun Plantinga

10

Whom Th e Would D Gods estroy

Frysk Jeugd Orke

[Programma]

De presentatie is in handen van acteur en zanger Theun Plantinga

Stadskunstenaar Marten Winters had een droom: samen met de Leeuwarder bevolking een 20 meter lang schip van papier maché bouwen. Een schip gevuld met verhalen van en over bewoners van de stad, de lading. Het idee was om gezamenlijk iets te bouwen wat je alleen niet kan, mensen met elkaar in contact te brengen, kennis en ervaring te delen, samen een verhaal creëren. Het is gelukt! Dankzij de hulp van duizenden mensen, van kleuters tot bejaarden, stagiaires, vrijwilligers, is het schip klaar om te water gelaten te worden. De lading en de huid van het schip bestaan uit verhalen in woord en beeld van Leeuwarders. Na de tewaterlating zal het schip een aantal proefvaarten maken en in het voorjaar 2012 (als het tenminste blijft drijven) een lange reis maken en het verhaal van Leeuwarden aan de buitenwereld vertellen. Meer informatie is te vinden op www.hetschipdelading.nl

27 21

18

9

Podium waterkant

Het Schip De Lading

Fenn

Tewaterlating en doop van Het Schip De Lading

De Tewaterlating van Het Schip De Lading wordt een enorm spektakel, want eerst moet Het Schip zondag 11 september uit de Blokhuispoort, het voormalige Huis van Bewaring, worden getakeld. Daarna wordt Het Schip in optocht dwars door de stad naar de Noorderbrug getransporteerd, waar rond 12.00 uur de Tewaterlating plaatsvindt. Het Schip wordt daarna gesleept naar de Prinsentuin (achter Tresoar). Daar is om 13.00 uur de officiële doop van Het Schip onder muzikale begeleiding van het Frysk Jeugd Orkest. Vanaf 14.00 uur is Het Schip te bezichtigen voor het publiek.

Word waterprofessor!

Katterpillaar

11

Tijdens !UIT zal Wetsus, onderzoeksinstituut voor watertechnologie, diverse activiteiten op het gebied van water presenteren aan het publiek. Een deel van de Prinsentuin zal als een echt waterlaboratorium worden ingericht. Kinderen kunnen hun eigen waterraket bouwen en een waterleidingnet aanleggen. Daarnaast is er een proefjescircuit waardoor de jonge bezoekers spelenderwijs meer over water te weten komen. Daarnaast worden er demonstraties gegeven van verbazingwekkende watereffecten. Want wat doe je met water als het vies en vervuild is? Waardoor kan water bevriezen? En hoe maken we van water drinkwater? Ontdek de magie van het water en word zelf een waterprofessor!

Voor meer informatie over het transport en de bezichtiging, zie: www.hetschipdelading.nl

Sponsoren van Het Schip De Lading

[Doorlopende activiteiten tussen 13.00 en 17.30 uur] KINDEREN

Download de flirt app MatchAround. Na eenmalig ingelogd te hebben met je Facebookprofiel, hoef je alleen je flirtradar tussen 13:00 en 18:00 aan te zetten. Wanneer jouw ideale match in de buurt is op !UIT, krijg je van de flirtradar een melding. Je hebt het flirtresultaat zelf in de hand, omdat je elke match kunt accepteren of juist blokkeren. Wanneer je de match accepteert, ontstaat er een chatvenster zodat de singles lekker met elkaar kunnen chatten. Het voordeel van op locatie matchen, is dat je match altijd in de buurt is en dus meteen je match in real life kan ontmoeten. Wanneer je de match blokkeert, zal je geen meldingen meer van diegene krijgen. Download the app alvast via de onderstaande QR-code. Veel flirtplezier en wellicht kun je samen met je nieuwe date naar het museum of het theater.

Kneppelfreed Flirten op !UIT met MatchAround

Op zoek naar een date? Op !UIT kun je gaan flirten via je Iphone! !UIT heeft voor de bezoekers een gratis app waarmee je kunt flirten op basis van je locatie, je Facebookprofiel en je ´likes´ door je flirtradar aan te zetten.

28

26 24

Bezichting (achter Tresoar) The Crab Groove Alliance

Tresoar

Tewaterlating Het Schip De Lading bij de Noorderbrug

22

Friesland Pop

Doop o.b.v. Tewaterlating Frysk Jeugd bij de Orkest (achter Noorderburg Tresoar)

Parnas podium

14.50

Captain Darlin’

Fenn

Podium waterkant

sil yn it ramt fan Op 11 septimber rbus 60 jier’ in teate ‘Kneppelfreed telling tekke en in foars wurdt Ljouwert oans ed gjalp: Kneppelfre jaan ûnder de knepbasisidee is: net keppelfreed. It je, dus irear ynsp e en pelje, mar ferbin taal; wês en siel ke keppelje. De Frys is fleurich, komysk ater dysels! It buste foar . De doelgroep: en in bytsje apart yn dizze tiid, mei spilet jong en âld. It media. help fan moderne

Drive4electric

Drive4Electric stimuleert elektrisch vervoer in Fryslân. Tijdens !UIT zijn er diverse elektrische voertuigen te bekijken waaronder fluisterboten, steps en een studentenkar.

• De bibliotheek verzorgt tijdens !UIT een workshop ‘Koken zonder vuur’ voor kinderen. • Het Natuurmuseum Fryslân geeft een voorproefje van de kijk- en doeactiviteit ‘Het Eet & Weet Huis’. • Wetsus, onderzoeksinstituut voor watertechnologie, presenteert diverse activiteiten op het gebied van water in een heus waterlaboratorium. • Het Keramiekmuseum vertelt je het bijzondere verhaal van de kleine Chinees Kang die al 300 jaar op een Chinese vaas staat afgebeeld tijdens het verteltheater.

MUZIEK

• Geniet vanuit een lekkere stoel van concertfragmenten van het Noord Nederlands Orkest. • Poppodium Romein presenteert op bijzondere wijze de concerten van komend najaar. Het Peper & Zout DJ-stel laat in een uur het gehele najaarsprogramma langs komen in een wervelende mix met visuele ondersteuning. • Bij Entertain en Sustain kan gedanst worden op de Battle4Music dansvloer. • Friesland Pop biedt een vooruitblik van de ‘Week van de Friese Popcultuur’ op het Podium Waterkant. • Op het Literair Podium worden interviews afgewisseld met een optreden van de Friese band Katterpillaar.

MUSEA

• Natuurmuseum Fryslân presenteert de expositie ‘Een verhaal met een staartje, alles over het varken en meer’. • Tijdens !UIT organiseert De Straat/Fries Museum in samenwerking met Natasha Taylor een kijkje in The Museum of Parodied Art (MoPA). Ervaar deze unieke kijk op de museumwereld in de Prinsentuin!

4

ALLERLEI

• Bij de bus van de Kulturele Haadstêd kunt u allerlei informatie krijgen en uw mening geven over de cultuur in Fryslân in de zogenoemde fotobooth. • Keunstwurk roept Friese kunstenaars op om te komen naar de kunst- en designersmarkt om hun werk tentoon te stellen. • Een film bekijken met behulp van een handmatig te bedienen filmviewer kan bij Film in Friesland. • Heeft u een prachtige, ontroerende, spannende, verdrietige, geheimzinnige, romantische herinnering aan het Zaailand? En wilt u deze dierbare herinnering ter conservering afstaan aan het Museum dan kunt u tijdens !UIT terecht bij de postduivendame. Zij scharrelt rond en neemt uw memoire graag in ontvangst. Zoek met uw oren en u vindt haar vanzelf. Museum v/h Zaailand is onderdeel van het kunstproject ‘Leve het Zaailand’. Nieuwsgierig? Kijk op www.levehetzaailand.nl

THEATER

• Mick & Sugar (Acta Theater) met een ruim arsenaal aan bekende romantische en vrolijke liefdesliedjes lopen zingend rond door de Prinsentuin. • Acteurs van Meeuw|Jeugdtheaterschool geven door de gehele Prinsentuin 1-op-1 gedichtenperformances. • MuzeMotion geeft een interactieve voorstelling over duurzaamheid in de tijd dat er nog geen elektriciteit was. • De Harmonie heeft cabaretière Marijke Boon uitgenodigd om met haar mobiele liedkraam naar !UIT te komen en diverse optredens te verzorgen. • Tryater presintearret op unike wize de reisfoarstellingen ‘De presidintes’ en ‘It geheim van de Kânselier (8+) fan it nije seizoen. • In het kader van ‘Kneppelfreed 60 jier’ rijdt een theaterbus door Friesland met de voorstelling ‘Kneppelfreed wurdt keppelfreed.

LITERAIR

• De bibliotheek trakteert de bezoekers op het nieuwe initiatief ‘BiebGasten’, een eigen variant op ‘Zomergasten’. • U kunt met z’n 7-en een rondje maken rond Tresoar op de kletsfiets van de Afûk en elkaar diverse sterke verhalen vertellen.

OPEN HUIS

• Kom lâns by Afûk Fryske taal- en taalwinkel oan de Bûterhoeke 3. • HCL, de Oldehove, het Pier Pander Museum en de Pier Pander Tempel zijn tijdens !UIT geopend waar u gratis terecht kunt voor diverse presentaties (Oldehove, Pier Pander Tempel en Pier Pander Museum), de tentoonstellingen ‘Langharig Leeuwarden’ en ‘De achterban. Supporters van Cambuur’ (HCL) en/of een speurtocht voor jongeren (HCL). • Op 11 september opent Kunstuitleen Friesland haar deuren van 12.00 – 17.00 uur. Als u zich deze dag aanmeldt als abonnee, mag u een jaar lang een extra kunstwerk (ter waarde van € 400,-) gratis lenen. • U bent van harte welkom in het gebouw van Tresoar waar u kunt rondkijken, historische filmpjes bekijken en informatie krijgen. In de tentoonstellingsruimte is een reconstructie van de Franeker Universiteitsbibliotheek. Ieder uur is een rondleiding door o.a. de depots en magazijnen.

5 !UIT LEEUWARDEN 2011 DIVERSE MIDDELEN


53

podium:

de Koepel

Waterkant

Podium Lage Oever

Kruispunt

De Harmonie

13.00 13.15

Moonbaker

13.45

Jetz Janice

Marc Hoenderboom Capella Frisiae & kinderkoor St. Vitus

Zijlstra

14.00

NNO/Dutch Brass

14.15 14.30

The Funk Sensation

Pontje Pop aan de wal

Yanesh

15.15

Marc Hoenderboom: Zijlstra Met mijn ogen dicht Marc Hoenderboom: Met mijn ogen dicht

15.00 Billy V.

Academia Flamenco

tuinman knoop Zijlstra

15.30

A Letter Home

15.45

tuinman knoop

16.00

New Sense Memory

16.15

Pontje Pop aan de wal

Marc Hoenderboom: Met mijn ogen dicht

Hammer & Kaspers Zijlstra

16.30 16.45

pad richting water

Opening !UIT 2012

13.30

14.45

Voor Koperen Tuin overkant Vijver

Chef’Special

17.00 17.15 17.30 17.45

!Uitserveren soep A letter home

!UIT LEEUWARDEN 2012 DIVERSE MIDDELEN


54

OKK MARSSUM TONEELVERENIGING DIVERSE POSTERS


55

OKK MARSUM PRESINTEART

SNEON 12 APRIL EN SNEON 19 APRIL 2008 yn it doarpshûs Nij Franjum

DIZIGE HARSENS (Hersenschimmen van Bernlef)

oanfang: 20.30 oere Nei de roman ‘Hersenschimmen’ fan Bernlef. Toanielbewurking: Chaim Levano. Fryske bewurking: Jelte Albada. Regy en dekoridee: Jelte Albada. Produksje: Baukje Julianus. Spilers: Ida Bouma, Greetje Buma, Rienk Julinanus, Sicco de Ree, Piter Dirk Sikkema, Rudi Stuve. Dekorbou: Lammert Mulder, Harmen Julianus, Meinte Dijkstra. Grime en kapwurk: Renske Minnema. Techniek: Henk Vellinga. Ljocht en lûd: Auke Donga, Hennie Slok Soede, Jasper Wijbenga. Foarmjouwing affiche en flyer: Rudi Stuve vormgeving. Entree € 7,50.

OKK MARSSUM TONEELVERENIGING DIVERSE POSTERS


56

REALWORK WEBSITE


57

programma

Ik vind het fantastisch om deel uit te kunnen maken van een stuk geschiedenis dat langzamerhand in de vergetelheid is geraakt. Mensen hebben destijds in het landsbelang hun leven gewaagd om ervoor te zorgen dat wij op dit moment in vrijheid kunnen leven. Deze mensen hebben zeer grote risico’s genomen met gevaar voor eigen leven. Ik heb mij altijd geïnteresseerd voor de Tweede Wereldoorlog temeer omdat mijn opa, naar wie ik ben vernoemd, ook zijn steentje heeft bijgedragen aan verzetsactiviteiten in en rondom Sneek. Postuum is hij daarvoor onderscheiden met het Verzetskruis. Ik vind het een eer om de rol van Piet Oberman te vertolken en samen met mijn collegaspelers het verhaal van ‘De Oerfal’ te kunnen navertellen. “opdat wij niet zullen vergeten!!”

Lourens de Zee Mijn toneelervaringen bestonden tot september 2012 voornamelijk uit stukken in Marssum gemaakt en gespeeld - met een of twee keer een kleine uitstap - en altijd in niet al te grote producties.Toen ik vorig jaar een stuk over Henricus Popta had gedaan onder regie van Wouter Daane was ik wel even klaar met toneel. Zoals altijd na een lange periode repeteren en een aantal uitvoeringen wil je dan wel even rust. Maar toen ik in de LC las over een auditie voor ‘De Oerfal’ en dat ze vooral mannen in de leeftijd van 40 tot 60 jaar zochten, heb ik toch - voor het eerst in mijn toneelcarrière - auditie gedaan. Vreselijk spannend en ik was niet echt op mijn best, maar toch kreeg ik een bijzondere rol: die van Taco van der Veen.Vanuit zijn bakkerij werden de voorbereidingen getroffen voor de overval. Ik heb contact gehad met de oudste zoon van Taco en van hem kreeg ik een hoop extra informatie over hoe Taco was en hoe die tijd voor hem en zijn gezin was.

Rudi Stuve Net allinnich de grûnige research nei ‘De Oerfal’ en de opset fan it iepenloftspul hjiroer, mar ek de winsk om mei in groep minsken mei wille, ynspanning en tawijing in foarstelling te meitsjen wêr’t elkenien - meiwurkers en publyk - yn leawe kin, hawwe foar my in wichtige rol spile om meidwaan te wollen oan dizze produksje. It iepenloftspul ‘De Oerfal’ wol in histoarysk ferantwurde byld jaan fan de tarieding en útfiering fan de oerfal op it finzenis yn 1944. It wie in aksje dy’t net út in drang nei heldendom plakfûn, mar omt neat dwaan gjin opsje wie.

29/30/31 aug 5/6/7/12/13/14 sep 2013 Blokhuispoort

Oerfal-programma.indd 1

27-08-13 14:50

Colofon

Teksten programma

Jaap Groen

Oerfalteam

Tekst en produksje

Anna Doornbos

(NL en FR)

Kap en smynk

Dick Jansen

Kostúms

Rezjy

Outfit toneelkleding

Tineke Broers

Ljocht en lûd

Rezjy assistinte

Diamond Sound Systems

Rita Wijnsma

Jaap Jan Hemmes

Grafyske foarmjouwing Rudi Stuve

Onder leiding van Piet ‘Kramer’ Oberman is binnen een uur en zonder een schot te lossen, ‘de kraak’ voltooid. De Duitsers reageren met intensieve controles en huis-

Fotografy Jaap Jan Hemmes

Ynstekster

Druk

Gerda Wijnsma

________________ v ________________

Meiwurkers Kap en smynk:

Sieger Rinsma, Ben Vrielink, Gert Heeringa, Jeroen van Casteren

Anna Doornbos, Loek Stoker, Theun Scherjon, Pietsje Meindertsma, Alie van der Velde, Frederieke Spelbrink, Ankie Jagersma, Wilma van der Sluis, Durkje Hoeksma, Doetie Smit, Marjette Tuininga, Frouk Jeske Abma

Kostúms: Carla Busscher, Ima Zuidema, Yvonne van Elst, Hinke Braaksma, Annette Cramer, Siska de Haan, Janet Herder, Aukje Jansma

Gastfroulju spilers catering: Esther Annema,Kitty Berger, Margje van Gelder, Monica Scheffer, Els van Smeden, Geesje Verhoeve, Vera Van der Kamp, Griet Bos, Anneke Bakker, Jannie Romkema

Bouploech:

Fryslân

Jan Stobbe, Bor de Jong Emiel Ziedes des Plantes, Roel Zwart, Rene Paulus, Sake Hoogeveen, Anje Groen, Sietse de Boer, Dries Gebens, Tim Reiser, Monica Scheffer, Wil Groen.

Fryslân is in bysûndere provinsje. Net allinne as it om taal, kultuer en sport giet, mar grif ek troch syn skiednis. Troch de ieuwen hinne hat Fryslân altyd al in bysûndere posysje hân. Grutte Pier en Ús Heit binne foarbylden fan dat rike ferline.

Mei tank aan:

Yn de Twadde Wrâldoarloch hawwe der ek bysûndere foarfallen yn Fryslân west. Jûn sille jo ien dêrfan besjen. It giet om ‘De Oerfal’ op de Blokhúspoarte. Dêrby

Gerda van der Wyk, Fokke Broers, Saakje Terbeek, Anton Postma, Jesse Wassenaar, Hotze Bouma, Winny Weidenaar, Medewerkers BHP,

Toen we begonnen met dit geweldige iepenloftspul had ik nooit kunnen bedenken met wat een bijzondere productie we hier bezig zijn, alle verhalen die er achtervandaan komen, echt supermooi. ik vind het machtig dat we met deze ploeg, en op deze manier, een stukje geschiedenis niet vergeten laten gaan.

Jitze Grijpstra

ferhaal fan ‘De Oerfal’ is neidrukkelik ferbûn mei de Twadde Wrâldkriich, mei Ljouwert en mei it eardere Huis van Bewaring De Blokhuispoort. ‘De Oerfal’ spilet him hjir ôf, yn it hert fan de stêd, op it plak dêr’t jo jûn binne.

Stipers Uw parkeergarages Leeuwarden

De Overval van 8 december 1944 is de laatste actie van de Friese KP. Het gewapend verzet gaat op in een nieuw opgerichte verzetsorganisatie, de Nederlandsche Binnenlandse Strijdkrachten (NBS). Het verhaal van ‘De Overval’ groeit na de oorlog uit tot icoon van het Friese verzet. De in 1962 gemaakte speelfilm ‘De Overval’, gebaseerd op de succesvolle verzetsactie, is hier zeker debet aan, evenals de permanente aandacht die het Fries

Wolkom

As foarsitter fan de Stichting ‘De Oerfal’ hjit ik jo tige hertlik wolkom by de foarstelling fan it iepenloftspul ‘De Oerfal’. Sûnder Dick Jansen en Tineke Broers soene jo hjir jûn net sitte. Twa jier ferlyn ûntstie by Dick it idee om it barren yn desimber 1944 yn de straffinzenis de Blokhuispoort te ferwurkjen yn in skript foar it Iepenloftspul ‘De Oerfal’. Oeral dêr’t hy syn plannen bespruts, moete hy enthûsjasme en stipe. Seker by syn partner Tineke Broers, dy’t de rezjy op har naam en ta grutte stipe west hat by it skriuwen fan it skript en it ta stân bringen fan dit projekt.

Nieuw Stads Weeshuis, Old Burger Weeshuis, Sint Anthony Gasthuis, Boersma Adema Stichting, Stichting Ritske Boelema Gasthuis, Rabo Bank- Noordwest, Stichting 40-45 Leeuwarden, Prins Bernhard Fonds, Juckema Siderius Fonds, Weitenberg Assurantien, Zandleven Coatings, Lies Keramiek, Mlus Edelsmid, Atelier Gerard Buising, Raadsma IJzerhandel, Grafische groep van der Eems, Rudi Stuve vormgeving, Stichting 40-45 Sneek, KSB Repro, Datas Kantoor compleet, Omrin, Mannen van staal, Carolina Hoeve, Mobach Piano’s, Klus en Montage bedrijf de Vries, De Boer Tweewielen, Bles Diaries Holding BV, Stichting Fryslân Boppe, Stichting Siebolt Foundation, Herbert Duintjer Fonds

As stichtingsbestjoer binne wy der tige grutsk op dat wy dit iepenloftspul organisatoarysk fasilitearje mochten. Wy binne Dick en Tineke net allinne as bestjoer

18-08-13 22:43

Andries Hovinga Oarloch is neffens Wikipedia in wapene striid tusken folken en steaten. Foar oarloch oer stiet frede, in tastân wêryn’t folken en naasjes inoars bestean respektearje en sels wurdearje. Yn ‘De Oerfal’ litte wy sjen hoe’t minsken wrakselje mei gefoelens. De gefoelens fan helpe tsjin de besetting of thús bliuwe foar de húshâlding. Is der wol in kar dysto meitsje kinst? Ik spylje graach mei yn in stik weryn’t ik dit spylje mei. Ik hoopje jim jûn wat emoasje meijaan te kinnen. Sawol as finzene, as frou, as mem en as fredeleafhawster.

Oerfal-programma.indd 3

DE OERFAL IEPENLOFTSPUL PROGRAMMABOEK

Verzetsmuseum schenkt aan de verzetsactie. Het Iepenloftspul ‘De Oerfal’ zal aan het herinneren van deze uitzonderlijke verzetsdaad een hedendaagse dimensie toevoegen. Opnieuw wordt betekenis gegeven aan 8 december 1944 en daarmee ook aan de thematiek van oorlog, onderdrukking en verzet. Het verhaal van de mensen die worstelen met de dilemma’s van macht en onmacht is tijdloos, herkenbaar, voorstelbaar en invoelbaar voor ons allemaal. Ook voor de vele mensen die de oorlogsjaren niet zelf hebben meegemaakt. As macht en ûnmacht mekoar befjochtsje...

c ________________

waarden 51 fersetsstriders sûnder geweld befrijd. De film dy’t dêr yn de jierren secshtich oer makke is, is noch altyd ien fan de Nederlânske films dy’t it meast besjoen wurde. De tiidgeast falt benammen op troch it tempo, mar de film makket noch hieltyd grutte yndruk en sprekt foar in protte minsken ta de ferbylding.

ftiger wurdt as it fan ûnderen op komt.

Troch it stik no krekt te spyljen op it plak dêr’t feitliken ek bard is, makket it ekstra spesjaal. De provinsje is grutsk op de helden fan doe. It lit sjen dat ferset tsjin de ûnderdrukker doel hat. Dat dat ferset krê-

John Jorritsma Kommissaris fan de Kening

h

It is wichtich dat de hjoeddeistige en folgjende generaasjes witte wat ‘m yn de Twadde Wrâldkriich ôfspile hat.Yn ús stêd libje noch hieltyd de ferhalen oer dy tiid. De Twadde Wrâldkriich liket lang lyn. De útfiering fan dit iepenloftspul ‘De Oerfal’

a

No binne wy grutsk op de minsken dy’t dit alles mooglik makke hawwe. Wy stypje ‘De Oerfal’ dan ek fan herten.

________________

‘De Oerfal’ yn it Hûs fan Bewar fûn plak yn de betide jûnsoeren fan 8 desimber 1944. By dizze spektakulêre aksje waarden 51 finzene fersetsminsken troch harren freonen fan it ferset út harren sellen befrijd en krigen sa harren frijheid en libben werom. It wie in tige goed organisearre aksje en der waard net in skot lost.

________________

Algemene telefoonnummer: 058 212 80 05

www.parkeergaragesleeuwarden.nl

Frijheid is foar ús faaks in wurd sûnder dat wy ús realisearje wat it bestjut, wa fan ús hat it tsjinoerstelde meimakke? Mar dochs is dizze frijheid yn 1940 - 1945 mei gefaar foar eigen libben befochten troch ‘helden’, minsken dy’t har fersetten tsjin de Dútske besetting. In tal fan dizze helden sieten yn’e Blokhûspoarte. Bûten wienen de oare helden dy’t de befrijjingsaksje út fiert ha. Geandewei de tiid dat wy oan’t repetearjen wienen foar it iepenloft spul ‘De Oerfal”, en it stik foarm krige bekrûpte my it gefoel diel út te meitsjen fan in unyk mar ek histoarysk part fan de Fryske skiednis. It is foar my dêrom dan ek in ear om diel út te meitsjen fan de spilersgroep, my bewust wêzend dat frijheid net fanselssprekkend is.

Frouke Holtrop

zoekingen in Leeuwarden, maar zonder resultaat. Geen van de gevangenen of hun bevrijders wordt gevonden, arrestaties blijven uit. Heel uitzonderlijk is dat er er geen represailles volgen.

________________

It FerhaalIt

Dirk Elzinga, Peter Toen, Dick Jansen, Jaap Groen,Sip van Gelder, Joop Romkema, Henk de Vries, Marcin Rachula, Hans Koekoek, Frans Planken, Hinke Leistra, Kees Visser,

________________ c ________________

Oerfal-programma.indd 18

Sip van Gelder

________________

Grafische groep van der Eems

Ljocht en lûd

Een waargebeurd verhaal dat nagespeeld wordt, heeft een extra lading en spreekt tot de verbeelding. Wat er toen gebeurd is, heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Voor Klaas Leijenaar, de persoon die ik speel heb ik gaandeweg steeds meer respect gekregen. Nu het stuk langzaam vorm begint te krijgen wordt de beleving nog intenser en groeit het uit tot een prachtige voorstelling.Ik heb er zin in.

Hans Koekkoek

19-08-13 11:01

Op 8 december 1944 bevrijden leden van de Friese Knokploegen vijftig verzetsmensen uit de gevangenis in Leeuwarden. De Knokploeg (KP) is de gewapende tak van het Friese verzet. De leden hebben al heel wat ervaring met het overvallen van distributiekantoren, gemeentehuizen en voedseltransporten.

Tekstredaksje en -korreksje

Jaap Jan Hemmes

Na ruim 35 jaar jeugden amateurtoneel staan er nog altijd een paar dingen op mijn wensenlijstje. Zo ook het meedoen aan een openluchtspel. Meer dan ‘een’ openluchtspel was ‘De Oerfal’ ook niet voor mij, tot 8 december 2012. Die dag was er, naast een inspirerende ontmoeting met Tineke, Dick, Gerrit Fokkema en alle medespelers, een excursie langs de plekken in en rondom de Blokhuispoort, die een rol hebbengespeeld in de overval. Indrukwekkend! Vanaf dat moment is ‘De Oerfal’ echt gaan leven en meer geworden dan een af te strepen item op een ‘to do list’. Het is geweldig om met zoveel prachtige mensen vorm te mogen geven aan deze historische gebeurtenis. Wat waren het toch kanjers, die verzetsmensen en iedereen die hen steunde! Wat een tijd moet dat geweest zijn en dan hebben wij het in 2013 over een crisis …

Oerfal-programma.indd 8

De kraak 8 december 1944 Ûntwerp dekôr

Belangen … Wat west hat, hat west. Of toch net? Ûnderdrukking is fan oeral en fan alle tiden. Sa ek it ferset hjirtsjin. De media goaie ús der mei dea! Kinne wy dit allegearre wol beflappe, wat kinne wy dermei? Ik hoopje dat dit iepenloftspul méar wêze sil as it ferbyldzjen fan in wichtich stikje histoarje út ús part fan’e wrâld en dat it ien fan de finsters is nei it ferline, it hjoed en de takomst. Wa’t him yn in oar ferpleatst, sil mei goeie ynformaasje, mei neitinken en mei it stellen fan fragen net hingjen bliuwe kinne yn swart of wyt. Dat der faak mear as ien wierheid is, moat sjoen en akseptearre wurde. Dilemma’s binne oeral en fan alle tiden. As foarsitter fan it Nationaal Comité besiket Siebe Schootstra (myn iene rol) yn oerlis en gearwurking mei ferskate groeperingen it bêste te berikken foar It Ferset, mar net elkenien dêrfan hat deselde belangen. Schootstra’s iene leauwen hoecht foar him in oar leauwen net út te sluten. Hans Deinum (myn oare rol) ien fan de leden fan de KP, fiert de him opdroegen taken as fanselssprekkend út. Foar him is der altyd romte foar in laits.

ferbynt ús troch de tiid mei dy bysûndere oerfal eartiids. It docht ús beseffen hoefolle ús frijheid koste hat en hokker risiko’s doe troch it ferset naam binne. It is in earbetoan oan alle minsken dy’t harren libben weagen yn it belang fan de frede. Oant de dei fan hjoed fiele wy wat dy frijheid ús wurdich is. Myn tank en grutte wurdearring giet út nei eltsenien dy’t dizze útfiering fan it iepenloftspul ‘De Oerfal’ op hokker wize dan ek mooglik makke hat. Drs. Ferd. J.M. Crone, Boargemaster fan Ljouwert Beskermhear fan ‘De Oerfal’

________________

in soad tank ferskuldige foar de bulten wurk dy’t sy ferset hawwe, mar jo as taskôger meie dat ek wêze. Harren noait ôfnimmende enerzjy en optimisme binne wichtige eleminten west, wêrtroch wy en jimme hjirre jûn wêze kinne.

ús mei werom nei dy desimberdagen fan 1944, mar is kwa tema en minsklike emoasje noch altyd bot fan dizze tiid.

Sûnder spilers is in iepenloftspul hielendal neat fansels. Hast in jier lang is it kreatieve team mei de spilersploech dwaande west mei tarieden, repetearjen en ynlibjen yn de rollen. Sjoen de swierte fan guon parten fan it stik wie dat net altyd maklik. Bytiden kaam de ynhâld en de betsjutting fan it stik wol hiel tichteby. Dat bepaalt de yntensiteit fan it spul, mar rekket ek de persoan dy’t de rol spilet. Jûn sille jo tsjûge wêze fan dizze emoasjes.

Fansels soe dizze produksje net mooglik west hawwe sûnder de grutte stipe fan ferskate stichtingen, ynstânsjes en bedriuwen. Wy binne harren allegearre tige tankber dat hja ek benammen yn finansjele sin dizze foarstelling mooglik makke ha.

‘De Oerfal’ is net samar in ferhaal, it is it ferhaal fan de striid foar rjochtfeardigens en de striid tsjin de ûnderdrukking. It nimt

Ik winskje jo, mei út namme fan Dick en Tineke, spilers, frijwilligers en it bestjoer in bysûndere foarstelling ta. Jorrit Volkers Foarsitter Stichting ‘De Oerfal’

18-08-13 22:49


58


59


Sasker van Heringawei 16 d 9034 GD Marssum T 0655868745 www.rudistuve.nl E-mail:rudi@rudistuve.nl

Rudi stuve portfolio 2006 2014  

graphic design projects over the last eight years

Rudi stuve portfolio 2006 2014  

graphic design projects over the last eight years

Advertisement