Page 1

Hoofdstuk 1 Inleiding tot de marketing


Indeling van hoofdstuk 1

Wat is marketing?

1.0

De betekenis van marketing

Commerciële economie of marketing?

Het marketingconcept

De rol van marketing in een bedrijf


Marketing of verkoop?

Sommigen denken dat marketing een ander woord voor verkoop is. Dat is niet juist.

Verkopen is ‘zien kwijt te raken wat je op de plank hebt liggen’, terwijl marketing is ‘ervoor zorgen dat je de juiste dingen voor je klanten op de plank krijgt’.

Verkoop is dan ook maar één onderdeel van marketing (eigenlijk van ‘promotie’, op zijn beurt slechts één van de vier marketinginstrumenten).

1.1


Definitie van marketing

Marketing omvat de – op de markt afgestemde – ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën, en alle andere activiteiten om planmatig de afzet te verhogen of transacties te bevorderen, een goede reputatie te creëren en duurzame relaties met de klanten op te bouwen, zodat alle partijen hun doelstellingen bereiken.

Het accent in de marketing ligt op:

1.2

het creëren en overbrengen van iets waardevols voor de klant, en

het opbouwen van zinvolle relaties met klanten.


De 4 P’s van de marketingmix:

Product Goederen, diensten of ideeën die aan de wensen en behoeften van de klanten tegemoetkomen. Een product is meer dan het fysieke product. Ook het merkimago, de garantie en de service maken er deel van uit.

Promotie Alle vormen van verkoopbevordering en communicatie met de markt. Promotie-instrumenten zijn onder meer: reclame, sponsoring, sales promotion, public relations, persoonlijke verkoop en direct marketing.

Prijs Wat er voor het product of de dienst wordt gevraagd. Het prijsbeleid wordt niet alleen beïnvloed door de kostprijs, maar ook door de prijzen van concurrenten en de prijsgevoeligheid van afnemers.

Plaats (distributie) Hoe de onderneming het product in handen van de koper krijgt. 1.3

Belangrijke distributiebeslissingen zijn de keuze van distributiekanalen, de selectie van tussenpersonen en verkooppunten, de


Managementbenaderingen ten opzichte van de markt

Productieconcept Afnemers willen vooral goedkope producten die volop verkrijgbaar zijn.

Productconcept Afnemers willen alleen de beste producten met de nodige ‘toeters en bellen’.

Verkoopconcept Afnemers kopen alleen als zij – met een voet tussen de deur – onder druk worden gezet.

Marketingconcept 1.4

Om tevreden, trouwe klanten te krijgen moeten in alle beslissingen de wensen en


Marketing of commerciĂŤle economie?

Marketing heeft niet alleen raakvlakken met economie, maar ook met wetenschappen als psychologie en sociologie en met statistiek.

Bij macromarketing staat de maatschappij centraal, bij mesomarketing de bedrijfstak of bedrijfskolom.

Micromarketing draait om het individuele bedrijf en de manager die beslissingen neemt, ofwel het marketingmanagement . Dit omvat de analyse, planning, implementatie en evaluatie van alle activiteiten die gericht zijn op het zo goed mogelijk afstemmen van de producten en diensten van een 1.5

organisatie op de wensen en behoeften van (potentiĂŤle) afnemers.


Het marketingconcept (1)

Het marketingconcept is een marketinggerichte ondernemingsfilosofie of mindset van de manager, gericht op:

Tevreden klanten ‘De klant is koning.’ Enthousiaste afnemers in de doelgroep zijn de sleutel tot succes op lange termijn.

Geïntegreerde werkwijze/organisatie Coördinatie van alle beslissingen die gevolgen voor afnemers hebben is noodzakelijk in een klantgerichte organisatie. 1.6


Het marketingconcept (2)

Andere pijlers van het marketingconcept zijn:

Voortdurende concurrentieanalyse Het doorlichten van concurrenten, dus van andere bedrijven die met hun producten inspelen op dezelfde of soortgelijke behoeften van de afnemers.

Marktonderzoek en doelgroepkeuze Een systematische verzameling en analyse van voor de doelgroep relevante marketinginformatie verbetert de besluitvorming.

1.7

Accent op winstbijdrage


Taken van marketing

De taken van marketing zijn:

Het – door marktonderzoek – in kaart brengen van de wensen en behoeften van de doelgroep.

Het beïnvloeden van en inspelen op de vraag met een uitgekiend marketingbeleid.

Nazorg , zoals serviceverlening, klachtenbehandeling en het onderhouden van contacten.

1.8


De drie R’s

Een uitgekiende marketingmix niet voldoende. Om een blijvend concurrentievoordeel te creëren moet – naast de vier P’s – gewerkt worden aan de drie R’s :

Reputatie : bouw een merkimago op dat leidt tot positieve emoties bij de koper.

Relatie : zorg voor voortdurende communicatie en interactie met de afnemers om klantenbinding te bevorderen.

Ruil : bevorder de ‘ruilroutine’ (transacties) en word marktleider door het aanbod voor klanten te individualiseren. 1.9


Relatiemarketing als managementvisie

In succesvolle bedrijven staan langetermijndenken en relatiemarketing – in plaats van individuele transacties – centraal.

Relatiemarketing omvat een marketingbeleid waarbij de organisatie, om loyale klanten te creĂŤren, een goede vertrouwensrelatie opbouwt met haar afnemers, maar ook met leveranciers, tussenpersonen en andere belangengroepen.

1.10


Typologie van Deal en Kennedy

A Hard werken cultuur

- laag risico -snelle beloning Veel werk, ook rust Horeca, software

C Procedure cultuur

- laag risico - trage beloning en feedback Correct afhandelen Banken, verzekeringsmij

B “Tough guy, macho� cultuur

- hoog risico - snelle beloning en feedback Korte termijn Politie, chirurg, voetballers D Vergok het bedrijf

- hoog risico - trage beloning en feedback Lange termijn Vliegtuigindustrie, olie maatschappijen

13

Hoofdstuk 1  
Hoofdstuk 1  

Hoofdstuk 1 Inleiding tot de marketing • Commerciële economie of marketing? Indeling van hoofdstuk 1 • Het marketingconcept • De rol van mar...

Advertisement