Page 1

Learning to see Lean ur To y d u St tle t a e S r mbe

Lean Study Tour - Seattle

Wilt u meer informatie?

De Study Tour brengt mensen uit de zorg, de dienstverlening en de industrie samen en laat hen door een ‘andere bril’ kijken. U zult zien hoe procesverbetering met Lean en WCP een zeer positieve impact heeft op kwaliteit, veiligheid, service, wachttijden, productiviteit, kosten én het werkplezier. Vervolgens gaan we graag met u de uitdaging aan om de aanpak van Lean en WCP om te zetten naar uw eigen Nederlandse situatie. Iedereen die gelooft dat zorg, dienstverlening en industrie veel van elkaar kunnen leren en de ambitie heeft om de zorg structureel te verbeteren en daadwerkelijk aan de slag wil om traditionele patronen te doorbreken, is van harte welkom.

Bezoek de website van Blom Consultancy op www.BlomConsultancy.nl of neem eens een kijkje op www.cecc.nl. Ook kunt u direct contact opnemen met ons team dat u graag helpt uw ambitie van verhoogde kwaliteit, veiligheid, dienstverlening en werkplezier te realiseren.

p te 2 6 s e k to b e r o to t 4 0 9 20

Arnout Orelio T +31 (0)6 515 842 12 Arnout.Orelio@BlomConsultancy.nl

Corrie van den Hoek T +31 (0)6 515 917 53 Corrie.van.den.Hoek@BlomConsultancy.nl

Het programma Veiligheid, kwaliteit, concurrentie, efficiency en kostenbeheersing staan zowel in Nederlandse zorgorganisaties, dienstverlenende bedrijven als in productiebedrijven hoog op de agenda. Echter, het probleem is dat traditionele vormen van efficiencyverbetering of kostenreductie nauwelijks meer effect hebben. Soms leiden ze zelfs tot extra risico’s door verminderde kwaliteit, veiligheid, service of hogere werkdruk. Wij nemen u mee langs enkele mooie voorbeelden, die bewijzen dat het ook anders kan.

Ter voorbereiding maakt u in twee workshops uitgebreid kennis met de principes en de theorie van Lean. Daarnaast maakt u ook kennis met de andere deelnemers. In Seattle nemen onder andere Boeing, de Everett Clinic, Genie Industries, Group Health Cooperative en Kaas Tailored u mee op hun Lean journey. Thema’s zijn onder meer: het creëren en managen van een verbetercultuur, het succes van Lean methoden bij medewerkers, zero defect & het patiëntveiligheidssysteem, procesflow en resultaten, visualiseren van werk- en informatiestromen en continu verbeteren en managerial leadership. Naast het bezoeken van bedrijven vinden dagelijks inhoudelijke thema-uitwisselingen plaats o.l.v. deelnemers zelf en Blom Consultancy. Ook wordt een internationale Lean-expert uitgenodigd voor een lezing. Daarnaast worden gezamenlijke ‘fun-activiteiten’ georganiseerd, zoals o.a. een bezoek aan de Pike Place Fishmarket. Deze creatieve omgeving, bekend van de film ‘Fish’ weet op opvallende wijze te zorgen voor een hoge klanttevredenheid en trouwe werknemers. Na de reis zal een terugkomdag plaatsvinden om de geleerde lessen en de vertaling daarvan naar uw eigen omgeving te delen.

In de industrie kampte men al langer met dit probleem en heeft men een oplossing

Als u terugkomt van uw Lean ervaring in Seattle...

gevonden in de verbetermethoden Lean en World Class Performance (WCP). Dat deze van oorsprong industriële methoden ook succesvol zijn in de zorg en dienstverlening bewijzen de Everett Clinic, Seattle’s Children’s Hospital en Group Health Cooperative in Seattle. De Lean Study Tour neemt u, naast deze inspirerende bedrijven, ook mee naar Boeing, Genie Industries en Kaas Tailored. Alle met jarenlange ‘hands-on’ ervaring in het toepassen van Lean en WCP!

Margareth.Heuveling@BlomConsultancy.nl

Anton van Lankveld T +31 (0)6 229 573 32 Anton.van.Lankveld@BlomConsultancy.nl

Is uw wereld niet meer dezelfde... ! U bent “expanded and revised”. U bent anders gaan kijken en denken en heeft handvatten om op de juiste manier in uw organisatie aan de slag te gaan: maximaal waarde toevoegen voor uw klant, de patiënt en cliënt, via de weg van continu verbeteren en het wegnemen van verliezen. De kosten voor deze unieke reis bedragen € 7.500,- (excl. BTW) inclusief economy class vlucht, accommodatie en logies. Vertrek is zaterdag 26 september 2009 vanaf vliegveld Schiphol, Amsterdam, en u bent terug op zondagochtend 4 oktober. Voor meer informatie of aanmeldingen, kunt u contact met ons opnemen. Anton van Lankveld T +31 (0)6 229 573 32 Anton.van.Lankveld@BlomConsultancy.nl

Leading - to World Class Per formance

Margareth Heuveling T +31 (0)6 537 830 52

Corrie van den Hoek T +31 (0)6 515 917 53 Corrie.van.den.Hoek@BlomConsultancy.nl

Heuvel 11 | 5737 BX Lieshout | T +31 (0)499 - 42 79 79 | F +31 (0)499 - 42 79 78 Info@BlomConsultancy.nl | www.BlomConsultancy.nl | www.cecc.nl


Continu verbeteren in de Het verhogen van kwaliteit, veiligheid, dienstverlening en werkplezier in zorgorganisaties krijgt steeds meer aandacht. Bijvoorbeeld door initiatieven als lean, 6-sigma en magneetziekenhuizen. Om resultaten te bereiken is zowel een actieve rol van leidinggevenden nodig, als van de mensen die de dagelijkse activiteiten uitvoeren. Een continu verbeterende organisatie wordt u niet ‘even’, maar is als een reis die voortdurend blijft duren. Lean is de Engelse naam voor de filosofie, principes en verbeteraanpak, ontwikkeld door met name Toyota om te komen tot continu leren en innoveren. Blom Consultancy heeft jarenlange ervaring met Lean in de industrie en heeft haar aanpak onder de noemer ‘Zorg van Wereldklasse’ succesvol vertaald naar zowel Cure als Care. Blom Consultancy bv traint en begeleidt alle niveaus in zorgorganisaties met als doel om het zelfstandig lerend en verbetervermogen van uw organisatie blijvend te vergroten. Maak van onze kennis, ervaring en expertise gebruik zodat u uw reis een versnelling geeft. Afhankelijk van waar u zich bevindt in de reis, kunnen de volgende thema’s u helpen:

Bewustwording Alvorens te gaan verbeteren is het van belang dat iedereen in de organisatie zich ervan bewust is wat de effecten zijn van de huidige manier van werken. Om mensen enthousiast te maken voor een nieuwe verbeteraanpak, is het belangrijk om hen te laten zien dat het ook écht anders kan en wat de voordelen daarvan zijn. In de eendaagse ‘Lean in de zorg workshop’ gaat u leren door te doen via een simulatiespel.

U zult zien welke resultaten geboekt kunnen worden als over afdelingen heen de ‘verliezen’ in processen structureel worden aangepakt. Het ontstane enthousiasme kan meteen worden aangewend om met een andere bril naar de eigen werkomgeving te kijken.

Dit is wat eerdere deelnemers vonden van deze workshop: • “Deze filosofie en verbeteraanpak zouden opgenomen moeten worden in de leergang Management voor Medici.” (Neuroloog, St. Elisabeth Ziekenhuis). • “We hebben met z’n allen heel veel invloed op het verbeteren van de processen op onze afdeling!” (F.J. Stoker, Nurse Practitioner, WKZ). • “Verbetering zit in elke fase van het proces, ook als je denkt dat het optimaal georganiseerd is.” (E. Evertzen, Hoofd Facilitair/Inkoop, De Hoogstraat). • “We kunnen in de organisatie nog ’t nodige terugverdienen!” (B. Beijen, regiodirecteur, Aveleijn SDT).

Inspiratie Vervolgens komt de behoefte om voorbeelden te zien. Daarbij zult u merken dat u zowel van organisaties uit de zorg, als daarbuiten veel kunt leren. De ‘Lean Study Tour’ naar Seattle neemt u mee naar vooraanstaande zorgorganisaties zoals de Everett Clinic, Seattle’s Children’s Hospital en Group Health Cooperative en daarnaast naar Boeing, Genie Industries en Kaas Tailored - alle met jarenlange ‘handson’ ervaring in het toepassen van continu

zorg

verbeteren. Deze studiereis biedt u de unieke mogelijkheid om met uw eigen ogen te zien wat de resultaten van deze bedrijven zijn en hoe ze dat bereikt hebben.

Dit is wat eerdere deelnemers vonden van deze reis: • “Een geweldige ervaring die professioneel denken over management fundamenteel verandert.” (A.J. Michels, longarts, St. Anna Ziekenhuis). • “Als Boeing in 10 dagen een vliegtuig maakt, waarom duurt het dan 20 dagen tot de bestraling start?” (T. Naber, manager bedrijfsvoering, Dr. Bernard Verbeeten Instituut). • “Geweldige ervaring om te leren observeren en om deze ervaring te gebruiken in mijn Lean Journey.” (J. Verver, manager kwaliteit, Reinier de Graaf Gasthuis).

Zelf aan de slag Samen op weg naar een succesvolle verbeterorganisatie vraagt om het ontwikkelen van de mensen, de processen, de omgeving én het creëren van succes met eigen resultaten en voorbeelden. Om de hele organisatie te betrekken bij continu verbeteren is sturing en begeleiding van de top van de organisatie nodig. Daarnaast moet eigen capaciteit in de organisatie ontwikkeld worden, door mensen op te leiden die verbeterteams kunnen leiden en ondersteunen. Mensen die in staat zijn om de verbeterfilosofie uit te dragen en medewerkers te enthousiasmeren door samen met hen aan de slag te gaan. Zo kan elke medewerker actief bijdragen aan verbeteringen.

Blom Consultancy biedt gefaseerde opleidingen, waardoor mensen een steeds hoger niveau bereiken in verbetermethodes en toepassingen: 1. Basisopleiding tot verbeterteamleider, voor het begeleiden van verbeterteams en workshops op basis van de Small Group Activity (SGA) en Kaizen methoden; 2. Opleiding tot facilitator, voor het leiden van programma’s over meerdere afdelingen en voor het begeleiden en coachen van (mensen in) de verandering; 3. Opleiding tot verbetermanager, voor het aansturen, borgen en versnellen van de transformatie. Wat deelnemers van Dr. Bernard Verbeeten Instituut, Maastro Clinic en het St. Elisabeth Ziekenhuis vonden van de basisopleiding tot verbeterteamleider: • De basisopleiding was leerzaam, afwisselend, maar wel veel. • De training leverde energie op, leuke praktijkopdrachten, lekker concreet, goede groep. • We gaan samen onze processen veranderen, zodat alles sneller, beter en leuker gaat worden. • Deze training heeft mij de methodes leren gebruiken om met teams verbeterprocessen te doorlopen. • Ik kan nu met enthousiasme ‘goed’ een SGA-verbeterteam leiden!

Verdieping en essentie Naarmate u verder raakt in uw reis, zal behoefte ontstaan aan een kopgroep van facilitators en verbetermanagers. Mensen die organisatiebreed procesverbeteringen over afdelingen

Op weg naar

Zorg van Wereldklasse heen initiëren en multidisciplinair tot een succesvol resultaat weten te brengen. Mensen die voorop gaan in de reis. Deze kopgroep beschikt niet alleen over de verbetervaardigheden maar heeft ook inzicht in de essentie van de verbeterfilosofie zodat ze op creatieve wijze het beste weten te halen uit de bestaande methodieken en medewerkers van uw organisatie. U wordt tijdens een meerdaagse ‘Go to gemba workshop’ ondergedompeld in een productieomgeving die reeds een hoog niveau van continu verbeteren heeft bereikt. U gaat de werkvloer op bij dit gastbedrijf waar u praktisch aan de slag gaat met vele tools en technieken zodat u deze letterlijk in uw vingers krijgt.

Dit is wat eerdere deelnemers vonden van deze workshop: • “Super! Inhoud, energie & inspiratie.” • “Zeer zinvolle en praktische training als je wilt weten wat lean inhoudt en welke tools je kunt gebruiken.” (P. Kok, productieleider, Lutèce bv). • “Door het direct te doen in de praktijk, heb ik veel gezien, geleerd en blijft veel kennis hangen.” (P. Hogenboom, lean expert, Nuon). • “Geeft inzicht in lean-denken dat de mindset in de hele organisatie richting lean moet.” (F. Meulemans, productiemanager, Kraft LU). • “Verandert je mindset mbt lean, het kan! Leerzaam, compleet en leuk om praktijk te zien/toetsen.” (N. Meijer, process improvement engineer, Coca-Cola). • “De werkvloer is waar je moet zijn.” (E. Speijer. lean coach, Corus).

Kennisplatform Als u al langer volgens de Lean principes werkt, zult u merken dat u enerzijds een sterke behoefte voelt om uw enthousiasme te delen, en anderzijds om u eigen kennis op peil te houden. Daarom faciliteert Blom Consultancy het kennisplatform Centre of Excellence for Care and Cure (CECC) voor een plezierige, veilige zorg met voorspelbare uitkomsten. U kunt er kennis delen en vergaren, van gedachten wisselen met anderen, en actuele berichten lezen.

Seattle studytour 3-luik folder  

Creatie en realisatie Seattle studytour 3-luik folder.

Seattle studytour 3-luik folder  

Creatie en realisatie Seattle studytour 3-luik folder.

Advertisement