Page 1

1


Jeugdbegeleiding.………………………….11 Kantine...…………………………………….12 Teams heren………………………………..13 VJ-Competitieprogramma…….………..14-22 Info Zalen………………………………...23-24 Sponsors………………………………....25-26 Locatie………………………………………..27

Inhoud; Voorwoord……………………………………3 Bestuur en telefoonnummers……………4-5 Informatie…………………………………….6 Nieuwe regel!!.............................................7 BELANGRIJK…..……………………………8 LET op! – uitslagen controleren…….……..9 Teams Jeugd……………………………….10

2


Voorwoord. In dit document vind je informatie over; de team opstellingen. de competitie schema’s van het voorjaar 2017. enz.………………… Megacles neemt aan deze competitie deel met 9 teams, o.a.; 5 senioren en 4 jeugdteams. De seniorenteams spelen hun thuiswedstrijden zaterdag om 16.30u. De jeugdteams spelen hun thuiswedstrijden zaterdag om 13:00u.

OPGELET !!! De thuiswedstrijden van de DUO seniorencompetitie worden gespeeld op donderdagavond om 20.00 uur. Bij jeugdwedstrijden zullen de trainers en/of jeugdcommissie op voorhand duidelijk aangeven hoe laat je moet beginnen of vertrekken, dit is ook terug te vinden op het magneetbord in de kantine. Bewaar dit document ook goed, dan heb je alles bij de hand. Deze speelschema’s zijn op voorhand opgesteld, er kunnen nadien dus altijd nog wijzigingen in het programma komen !!

3


Gelieve de meest actuele tijdschema’s, op voorhand nog even te checken op; www.nttblimburg.nl of www.nttb.nl , zodat jullie zeker (op tijd) aanwezig zijn of kunnen vertrekken. Houd je ook steeds aan de afspraken en regels in dit boekje, zo blijft het voor iedereen heel gezellig en leuk. Bij vragen of problemen, kan je je altijd tot de verantwoordelijke persoon wenden, deze vind je hier terug;

Bestuur TTV Zuiderhuis/Megacles Ben Bremmers ( voorzitter@megacles.nl ) tel: 0646256372 Voorzitter Algemene zaken

Paul Frissen ( secretaris@megacles.nl ) tel: 0653689971 Secretariaat Nieuwsbrief/Website

Wilfert van Veldhoven ( penningmeester@megacles.nl ) tel: 0495546724 Penningmeester Wedstrijdsecretariaat Toernooien Kantine commissie

Wiel Schers ( tc@megacles.nl ) tel: 0773072721 Materiaal & Accommodatie commissie Ledenwerving Technische Commissie

Richard Clement ( sponsoring@megacles.nl ) tel: 0610768296 Sponsor/kleding commissie Activiteitencommissie Recreanten

4


Nog enkele belangrijke telefoonnummers Kantine: Kantinezaken:

0495453237 Eric Zijp: 0612282383

Wedstrijdsecretarissen:

Wilfert van Veldhoven: 0495546724 & Bruckers Rudi:

/

0622798591 (senioren)

0032479588536 (jeugd)

ttv.megacles@gmail.com Trainers: Wiel Schers: Ellen Janssen: Paul Frissen: Bèr Verjans: Thijs van Gemert: Richard Clement: Roy Claessens: Melissa Janssen

0651342414 0773061603 0653689971 0495543343 0624424539 0610768296 0495530558

Commissie gehandicaptensport; CoĂśrdinator; Jolanda Louwers : 0495854959 Commissielid; John Geelen ;

0495854959

5


Informatie.       

Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in sportzaal “Aan de Bron”. Voor de jeugd is er dan begeleiding voorzien van Megacles. Voor de uitwedstrijden van de jeugd, wordt een beroep gedaan op de ouders. De wedstrijden worden aangekondigd op het bord in de kantine. Altijd nog even de starttijd van de wedstrijden nakijken op www.nttblimburg.nl , zodat jullie daar altijd op tijd aanwezig zijn of kunnen vertrekken. Het is verplicht om competitie te spelen in het clubtenue. Indien een speler clubkleding nodig heeft, kan hij of zij hiervoor contact opnemen met zijn trainer. Megacles streeft er naar om zo weinig mogelijk wedstrijden te verzetten. Alleen met een gegronde reden wordt een wedstrijd verzet. (mits de tegenstanders en competitieleider akkoord gaan.) Seniorenteams dienen zelf een speelschema te maken en onderling afspraken te maken in verband met de verplaatsingen. Voor jeugdteams wordt, na de teamvergadering, het speelschema opgesteld door de teamcoördinator. Wanneer je verhinderd bent, geef dat dan tijdig aan. Het is vaak onmogelijk om op het laatste ogenblik nog voor vervanging te zorgen !!!  Voor de thuiswedstrijden liggen de wedstrijdboekjes klaar in de kast in het materiaalhok.  Bij uitwedstrijden is het niet nodig een boekje mee te nemen, je krijgt na de wedstrijd een kopie van de tegenstander. Deze kopie kan men dan de week nadien, in de kantine afgegeven of neerleggen.  Wel dezelfde dag nog even een duidelijke foto ervan doorsturen naar de wedstrijdsecretaris. Bij thuiswedstrijden moet men ook zo snel mogelijk een foto doorsturen van het originele witte wedstrijdformulier, vervolgens het wedstrijdboekje achter de bar leggen. Foto doorsturen naar;

ttv.megacles@gmail.com

of

WhatsApp ;

0032479588536 6


Bij thuiswedstrijden !!! Bij alle thuiswedstrijden wordt direct na afloop van de laatste wedstrijd (niet per team) meteen de zaal opgeruimd. Dit doen wij met minstens één man/vrouw van alle teams (dit kan per team wekelijks gerouleerd worden), dan kunnen de overige teamleden toch evengoed met hun tegenstanders iets blijven nuttigen zodat er contact blijft. Met 4, 5 of 6 personen is het ook snel opgeruimd. Elk team dient direct nadat hun wedstrijd is afgelopen de wedstrijdbal(letjes) in de ballendoos terug te leggen, de balletjes niet bij de tafel laten rondslingeren.  De ballendoos staat in de voorraadruimte achter de bar. Belangrijk bij deze regel hoort ook dat wisselend per wedstrijddag één team verantwoordelijk wordt gemaakt dat ook alles netjes wordt opgeruimd; op 11 Februari is team 4 verantwoordelijk. op 18 Maart is team 3 verantwoordelijk. op 25 Maart is team 2 verantwoordelijk. op 8 April is team 1 verantwoordelijk. en op 15 April is team 4 verantwoordelijk.

Ik hoop dat wij dan voortaan, gezamenlijk kunnen zorgen voor een mooie opgeruimde berging.

Voor vragen betreffende competitie kun je terecht bij een van de trainers of de wedstrijdsecretarissen.

7


Van zowel thuis als uitwedstrijden, op de wedstrijddag zelf en liefst meteen na de wedstrijd, een duidelijke foto van het originele wedstrijdbriefje mailen naar: ttv.megacles@gmail.com of WhatsApp ; 0032479588536 ďƒ° De teamverantwoordelijke draagt er zorg voor dat dit ook op tijd gebeurd !!!!

Wedstrijdboekjes na afloop van de wedstijd achter de bar leggen. Het originele blauwe briefje van de uitwedstrijden, kan dan de week nadien in de kantine worden afgegeven of worden neergelegd.

8


LET OP; Net als vorig seizoen moeten dus de UITSPELENDE teams, de juistheid van de uitslagen zelf controleren in NAS. Bij fouten of onduidelijkheden in NAS dient men dit zo snel mogelijk na de wedstrijd (zeker binnen de week) te melden aan een van de wedstrijdsecretarissen. Zodat deze het kan doorgeven aan CZ en er een controle kan plaatsvinden. Uitslagen kan je terug vinden op de site van de NTTB ; Voor landelijk teams; http://www.nttb.nl/Competities-en-Toernooien/Competities/Landelijke-competitie-via-NAS/

Voor de provinciale teams Limburg; http://www.nttblimburg.nl/

 kijk vervolgens bij competitie.

 De NTTB sportkaart ; Deze persoonlijke ledenpas moet je ALTIJD bij je hebben bij competitiewedstrijden, of toernooien. Je bondsnummer moet je ook bij iedere wedstrijd kunnen opgeven !!!

 Dit is je eigen verantwoordelijkheid

9


Jeugd 1; 2e klas Simon Beelen Jasper Rademaekers

Jeugd 3; 5e klas (3614989) (4078461)

(4124725) (4178237) (4146882)

Jeugd 4: 5e klas

Jeugd 2: 4e klas Luuk Maes Amber Rademaekers Daan Hamaekers

Luca van den Camp Kane Pirson Micha Wijnen

(4076469) (4145933) (4110695)

Anne-Fleur Hamaekers Thomas Bremmers Anne Bremmers Noa Stals

(4110687) (4150823) (4158334) (4158342)

10


Wat houdt deze jeugdbegeleiding/coaching in: 1) Bij thuiswedstrijden, om 11.30 uur aanwezig zijn om met alle spelers gezamenlijk de zaal in te richten. 2) Samen het wedstrijdboekje (teamvolgorde) in vullen en het bezoekende team met begeleider begroeten. 3) Zorgen dat er goed wordt ingespeeld en dat ook de tegenstander voldoende tijd heeft om in te spelen. 4) Toezien dat het gedrag van onze spelers altijd correct en fair is, corrigeren indien nodig. 5) Na de wedstrijd er op toezien dat het wedstrijdformulier volledig en goed is ingevuld, daarna ondertekenen, een foto ervan doorsturen naar ttv.megacles@gmail.com en vervolgens achter de bar neerleggen.

De coaching van de thuiswedstrijden van de jeugd is in handen van;

Wiel Schers, Ellen Janssen, Roy Claessens en Nick Zander. Indien nodig kunnen ook senioren ingezet worden.

Spelers mogen onderling wisselen om te spelen, maar hiervan moet men wel op voorhand Ellen of Wiel op de hoogte brengen. Dit kan per mail maar dat kan ook telefonisch of WhatsApp. Tel. Ellen; 0773061603 of 0620078209 => memss@home.nl Wiel; 0773072721 of 0651342414 => wielschers@gmail.com 11


Kantine. Zoals afgelopen seizoen hoeven ook in het Voorjaar, de seniorenteams zelf geen kantinedienst te doen. ‘s Middags, bij de jeugd, zal Gerda deze taak op zich blijven nemen. Marleen & Jan Van Dooren nemen dan ‘s avonds de kantinedienst over.

De bar is alleen open als er thuiswedstrijden worden gespeeld !!! Gelieve op een deftig uur af te sluiten, de kantine heeft namelijk geen kroegfunctie. Spreek elkaar aan bij misverstanden en zie toe op ieders verantwoordelijkheden.  Let vooral op, dat onze eigendommen goed worden opgeruimd en ook alles correct wordt afgesloten (op slot en alarm er op). Vorig seizoen zijn alle bardiensten goed en probleemloos verlopen, dit moeten we ook in de toekomst blijven volhouden.

Verantwoordelijke van de barcommissie :

(0612282383 of eric.zijp@gmail.com).

In geval van incidenten word contact opgenomen met de gemeente.

12


Team 1: 3e divisie Roel Nouwen Roy Claessens Sharon Janssen Kamil Sadlowski

(2019916) (3525067) (3862192) (4090015)

Team 2: 1ste klas Marleen van de Werken Bjorn Jaeken Marco Beelen Marc Bosman Richard Clement

(2617293) (3971056) (1223627) (3191208) (3786883)

Team 3: 2e klasse Selina Bruckers Hans Kirkels Eric Zijp Joost Pieterse Jacko Hamaekers

(4069852) (2717881) (2428521) (3711082) (4137948)

Team 4: 3e klas Jan van Dooren Dylan Bruckers Paul de Rouw Robin Dierx Robin van Veldhoven

(0090974) (4069860) (3307134) (3991381) (3913171)

Duo competitie: Eric Zijp Jacko Hamaekers Richard Clement Roy Claessens Hans Kirkels.

(2428521) (4137948) (3786883) (3525067) (2717881)

13


Competitieprogramma Team 1 -

3e divisie

12701 ZA 28 jan 16:30 ODT 1 - Taverbo 1 12702 ZA 28 jan 15:00 Avanti 2 - Hilversum 3 12703 ZA 28 jan 18:00 Enjoy&Deploy Taverzo 2 - Megacles 1

12716 ZA 25 mrt 15:00 Taverbo 1 - ODT 1 12717 ZA 25 mrt 16:00 Hilversum 3 - Avanti 2 12718 ZA 25 mrt 16:30 Megacles 1 - Enjoy&Deploy Taverzo 2

12704 ZA 11 feb 16:30 Megacles 1 - ODT 1 12705 ZA 11 feb 15:00 Taverbo 1 - Avanti 2 12706 ZA 11 feb 16:00 Hilversum 3 - Enjoy&Deploy Taverzo 2

12719 ZA 01 apr 16:30 ODT 1 - Megacles 1 12720 ZA 01 apr 15:00 Avanti 2 - Taverbo 1 12721 ZA 01 apr 18:00 Enjoy&Deploy Taverzo 2 - Hilversum 3

12707 ZA 18 feb 16:30 ODT 1 - Avanti 2 12708 ZA 18 feb 18:00 Enjoy&Deploy Taverzo 2 - Taverbo 1 12709 ZA 18 feb 16:00 Hilversum 3 - Megacles 1

12722 ZA 08 apr 15:00 Avanti 2 - ODT 1 12723 ZA 08 apr 15:00 Taverbo 1 - Enjoy&Deploy Taverzo 2 12724 ZA 08 apr 16:30 Megacles 1 - Hilversum 3

12710 ZA 11 mrt 18:00 Enjoy&Deploy Taverzo 2 - ODT 1 12711 ZA 11 mrt 15:00 Taverbo 1 - Hilversum 3 12712 ZA 11 mrt 15:00 Avanti 2 - Megacles 1

12725 ZA 15 apr 16:30 ODT 1 - Enjoy&Deploy Taverzo 2 12726 ZA 15 apr 16:00 Hilversum 3 - Taverbo 1 12727 ZA 15 apr 16:30 Megacles 1 - Avanti 2

12713 ZA 18 mrt 16:30 ODT 1 - Hilversum 3 12714 ZA 18 mrt 16:30 Megacles 1 - Taverbo 1 12715 ZA 18 mrt 15:00 Avanti 2 - Enjoy&Deploy Taverzo 2

12728 ZA 22 apr 16:00 Hilversum 3 - ODT 1 12729 ZA 22 apr 15:00 Taverbo 1 - Megacles 1 12730 ZA 22 apr 18:00 Enjoy&Deploy Taverzo 2 - Avanti 2

14


Team 2 -

1e klasse

12102 ZA 28 jan 18:00 TTV Lybrae Heerlen 2 - Armada 1 12103 ZA 28 jan 17:30 Red Stars 4 - Megacles 2

12104 ZA 11 feb 16:30 Megacles 2 - Venlo 1 12105 ZA 11 feb 12:30 Vijlen '72 1 - TTV Lybrae Heerlen 2 12106 ZA 11 feb 15:00 Armada 1 - Red Stars 4

12107 ZA 18 feb 13:30 Venlo 1 - TTV Lybrae Heerlen 2 12108 ZA 18 feb 17:30 Red Stars 4 - Vijlen '72 1 12109 ZA 18 feb 15:00 Armada 1 - Megacles 2

12101 ZA 04 mrt 13:30 Venlo 1 - Vijlen '72 1 12115 ZA 04 mrt 13:30 TTV Lybrae Heerlen 2 - Red Stars 4

12110 ZA 11 mrt 17:30 Red Stars 4 - Venlo 1 12111 ZA 11 mrt 12:30 Vijlen '72 1 - Armada 1 12112 ZA 11 mrt 18:00 TTV Lybrae Heerlen 2 - Megacles 2

12116 ZA 25 mrt 12:30 Vijlen '72 1 - Venlo 1 12117 ZA 25 mrt 15:00 Armada 1 - TTV Lybrae Heerlen 2 12118 ZA 25 mrt 16:30 Megacles 2 - Red Stars 4

12119 ZA 01 apr 13:30 Venlo 1 - Megacles 2 12120 ZA 01 apr 18:00 TTV Lybrae Heerlen 2 - Vijlen '72 1 12121 ZA 01 apr 17:30 Red Stars 4 - Armada 1

12122 ZA 08 apr 18:00 TTV Lybrae Heerlen 2 - Venlo 1 12123 ZA 08 apr 12:30 Vijlen '72 1 - Red Stars 4 12124 ZA 08 apr 16:30 Megacles 2 - Armada 1

12125 ZA 15 apr 13:30 Venlo 1 - Red Stars 4 12126 ZA 15 apr 15:00 Armada 1 - Vijlen '72 1 12127 ZA 15 apr 16:30 Megacles 2 - TTV Lybrae Heerlen 2

12128 ZA 22 apr 15:00 Armada 1 - Venlo 1 12129 ZA 22 apr 12:30 Vijlen '72 1 - Megacles 2 12130 ZA 22 apr 17:30 Red Stars 4 - TTV Lybrae Heerlen 2

12113 ZA 18 mrt 13:30 Venlo 1 - Armada 1 12114 ZA 18 mrt 16:30 Megacles 2 - Vijlen '72 1

15


Team 3 -

2e klasse

16101 ZA 28 jan 17:00 Falco 2 - Sittard 5 16102 ZA 28 jan 15:00 Elsloo '72 3 - Brunssum 4 16103 ZA 28 jan 14:00 Ready 1 - Megacles 3 16104 ZA 11 feb 16:30 Megacles 3 - Falco 2 16106 ZA 11 feb 15:30 Brunssum 4 - Ready 1 16120 ZA 11 feb 15:00 Elsloo '72 3 - Sittard 5 16107 ZA 18 feb 17:00 Falco 2 - Elsloo '72 3 16109 ZA 18 feb 15:30 Brunssum 4 - Megacles 3 16123 ZA 18 feb 15:00 Sittard 5 - Ready 1 16115 ZA 04 mrt 15:00 Elsloo '72 3 - Ready 1 16110 ZA 11 mrt 14:00 Ready 1 - Falco 2 16111 ZA 11 mrt 15:00 Sittard 5 - Brunssum 4 16112 ZA 11 mrt 15:00 Elsloo '72 3 - Megacles 3 16113 ZA 18 mrt 17:00 Falco 2 - Brunssum 4 16114 ZA 18 mrt 16:30 Megacles 3 - Sittard 5

16116 ZA 25 mrt 15:00 Sittard 5 - Falco 2 16117 ZA 25 mrt 15:30 Brunssum 4 - Elsloo '72 3 16118 ZA 25 mrt 16:30 Megacles 3 - Ready 1 16105 ZA 01 apr 15:00 Sittard 5 - Elsloo '72 3 16119 ZA 01 apr 17:00 Falco 2 - Megacles 3 16121 ZA 01 apr 14:00 Ready 1 - Brunssum 4 16108 ZA 08 apr 14:00 Ready 1 - Sittard 5 16122 ZA 08 apr 15:00 Elsloo '72 3 - Falco 2 16124 ZA 08 apr 16:30 Megacles 3 - Brunssum 4 16125 ZA 15 apr 17:00 Falco 2 - Ready 1 16126 ZA 15 apr 15:30 Brunssum 4 - Sittard 5 16127 ZA 15 apr 16:30 Megacles 3 - Elsloo '72 3 16128 ZA 22 apr 15:30 Brunssum 4 - Falco 2 16129 ZA 22 apr 15:00 Sittard 5 - Megacles 3 16130 ZA 22 apr 14:00 Ready 1 - Elsloo '72 3

16


Team 4 - 3e

klasse

20102 ZA 28 jan 14:30 Kerkrade 68 2 - TTV Lybrae Heerlen 6 20103 ZA 28 jan 15:00 Elsloo '72 4 - Megacles 4

20116 ZA 25 mrt 17:00 Landgraaf 4 - Ready 2 20117 ZA 25 mrt 13:30 TTV Lybrae Heerlen 6 - Kerkrade 68 2 20118 ZA 25 mrt 16:30 Megacles 4 - Elsloo '72 4

20101 ZA 04 feb 14:00 Ready 2 - Landgraaf 4 20104 ZA 11 feb 16:30 Megacles 4 - Ready 2 20105 ZA 11 feb 17:00 Landgraaf 4 - Kerkrade 68 2 20106 ZA 11 feb 13:30 TTV Lybrae Heerlen 6 - Elsloo '72 4 20107 ZA 18 feb 14:00 Ready 2 - Kerkrade 68 2 20109 ZA 18 feb 13:30 TTV Lybrae Heerlen 6 - Megacles 4 20123 ZA 18 feb 17:00 Landgraaf 4 - Elsloo '72 4 20111 ZA 11 mrt 17:00 Landgraaf 4 - TTV Lybrae Heerlen 6 20112 ZA 11 mrt 14:30 Kerkrade 68 2 - Megacles 4 20125 ZA 11 mrt 14:00 Ready 2 - Elsloo '72 4 20113 ZA 18 mrt 14:00 Ready 2 - TTV Lybrae Heerlen 6 20114 ZA 18 mrt 16:30 Megacles 4 - Landgraaf 4 20115 ZA 18 mrt 14:30 Kerkrade 68 2 - Elsloo '72 4

20119 ZA 01 apr 14:00 Ready 2 - Megacles 4 20120 ZA 01 apr 14:30 Kerkrade 68 2 - Landgraaf 4 20121 ZA 01 apr 15:00 Elsloo '72 4 - TTV Lybrae Heerlen 6 20108 ZA 08 apr 15:00 Elsloo '72 4 - Landgraaf 4 20122 ZA 08 apr 14:30 Kerkrade 68 2 - Ready 2 20124 ZA 08 apr 16:30 Megacles 4 - TTV Lybrae Heerlen 6 20110 ZA 15 apr 15:00 Elsloo '72 4 - Ready 2 20126 ZA 15 apr 13:30 TTV Lybrae Heerlen 6 - Landgraaf 4 20127 ZA 15 apr 16:30 Megacles 4 - Kerkrade 68 2 20128 ZA 22 apr 13:30 TTV Lybrae Heerlen 6 - Ready 2 20129 ZA 22 apr 17:00 Landgraaf 4 - Megacles 4 20130 ZA 22 apr 15:00 Elsloo '72 4 - Kerkrade 68 2

17


ste DUO Team – 1

klas

50108 - Megacles 1 50112 - Landgraaf 1 50124 - Landgraaf 2 50132 - TTV Lybrae Heerlen 1 50144 - Hoensbroek 1 50152 - Matatec 1 50156 - Sittard 1 50104 DI 31 jan 20:15 TTV Lybrae Heerlen 1 50101 DO 02 feb 20:00 Hoensbroek 1 - Sittard 1 50102 DO 02 feb 20:00 Megacles 1 - Matatec 1 50103 DO 02 feb 20:00 Landgraaf 1 - Landgraaf 2 50106 DI 07 feb 20:30 Matatec 1 - TTV Lybrae Heerlen 1 50107 DO 09 feb 20:00 Landgraaf 2 - Hoensbroek 1 50110 DO 09 feb 20:00 Megacles 1 - Sittard 1 50105 MA 13 feb 20:15 Sittard 1 - Landgraaf 1 50109 DO 16 feb 20:00 Hoensbroek 1 - TTV Lybrae Heerlen 1 50111 DO 16 feb 20:00 Landgraaf 2 - Matatec 1 50116 MA 20 feb 20:15 Sittard 1 50118 MA 20 feb 20:15 Sittard 1 - TTV Lybrae Heerlen 1 50147 DI 21 feb 20:30 Matatec 1 - Landgraaf 2 50115 DO 23 feb 20:00 Megacles 1 - Landgraaf 1

50125 MA 20 mrt 20:15 Sittard 1 - Landgraaf 2 50126 DI 21 mrt 20:15 TTV Lybrae Heerlen 1 - Megacles 1 50113 DO 23 mrt 20:00 Hoensbroek 1 - Matatec 1 50128 DO 23 mrt 20:00 Hoensbroek 1 – 50129 MA 27 mrt 20:15 Sittard 1 - Hoensbroek 1 50114 DI 28 mrt 20:15 TTV Lybrae Heerlen 1 - Landgraaf 2 50130 DI 28 mrt 20:30 Matatec 1 - Megacles 1 50135 DO 06 apr 20:00 Hoensbroek 1 - Landgraaf 2 50136 DO 06 apr 20:00 Megacles 1 50139 VR 07 apr 20:00 Landgraaf 1 - TTV Lybrae Heerlen 1 50134 DI 11 apr 20:15 TTV Lybrae Heerlen 1 - Matatec 1 50137 DO 13 apr 20:00 Hoensbroek 1 - Megacles 1 50140 DO 13 apr 20:00 Landgraaf 2 50133 VR 14 apr 20:00 Landgraaf 1 - Sittard 1 50143 DI 18 apr 20:30 Matatec 1 - Landgraaf 1 50141 DO 20 apr 20:00 Landgraaf 2 - Sittard 1 50142 DO 20 apr 20:00 Megacles 1 - TTV Lybrae Heerlen 1 50146 MA 24 apr 20:15 Sittard 1 - Megacles 1 50119 VR 28 apr 20:00 Landgraaf 1 - Hoensbroek 1 50145 DI 02 mei 20:15 TTV Lybrae Heerlen 1 - Hoensbroek 1 50148 DO 04 mei 20:00 Landgraaf 1 50127 VR 05 mei 20:00 Landgraaf 1 - Matatec 1

50138 MA 06 mrt 20:15 Sittard 1 - Matatec 1 50120 DI 07 mrt 20:30 Matatec 1 50123 DI 07 mrt 20:15 TTV Lybrae Heerlen 1 - Landgraaf 1 50117 DO 09 mrt 20:00 Landgraaf 2 - Megacles 1

50150 DI 09 mei 20:15 TTV Lybrae Heerlen 1 - Sittard 1 50149 DO 11 mei 20:00 Megacles 1 - Landgraaf 2 50151 DO 11 mei 20:00 Hoensbroek 1 - Landgraaf 1

50122 DI 14 mrt 20:30 Matatec 1 - Sittard 1 50121 DO 16 mrt 20:00 Megacles 1 - Hoensbroek 1 50131 DO 16 mrt 20:00 Landgraaf 2 - Landgraaf 1

50153 DI 16 mei 20:30 Matatec 1 - Hoensbroek 1 50154 DO 18 mei 20:00 Landgraaf 2 - TTV Lybrae Heerlen 1 50155 VR 19 mei 20:00 Landgraaf 1 - Megacles 1

18


Competitieprogramma Team 1 - 2e

klasse

41102 ZA 28 jan 14:30 TTV Lybrae Heerlen 3 - TTV Heerlen 4 41103 ZA 28 jan 12:00 Maastricht 2 - Megacles 1 41104 ZA 28 jan 14:00 Kerkrade 68 2 - Sittard 2 41105 ZA 28 jan 14:00 Quick '72/Schim 1 –

41127 ZA 25 mrt 14:00 Quick '72/Schim 1 - Falco 2 41128 ZA 25 mrt 10:30 Destatec 1 - Maastricht 2 41129 ZA 25 mrt 13:00 Megacles 1 - TTV Lybrae Heerlen 4 41130 ZA 25 mrt 14:30 TTV Lybrae Heerlen 3 –

41101 ZA 04 feb 12:00 Falco 2 - Destatec 1

41116 ZA 01 apr 14:00 Destatec 1 - TTV Lybrae Heerlen 4 41119 ZA 01 apr 14:00 Kerkrade 68 2 - Quick '72/Schim 1 41131 ZA 01 apr 14:00 Falco 2 - Megacles 1 41133 ZA 01 apr 12:00 Maastricht 2 - Sittard 2 41135 ZA 01 apr 14:30 TTV Lybrae Heerlen 4 –

41106 ZA 11 feb 10:30 Destatec 1 - TTV Lybrae Heerlen 3 41107 ZA 11 feb 14:30 TTV Lybrae Heerlen 4 - Maastricht 2 41108 ZA 11 feb 13:00 Megacles 1 - Kerkrade 68 2 41109 ZA 11 feb 11:30 Sittard 2 - Quick '72/Schim 1 41110 ZA 11 feb 12:00 Falco 2 – 41111 ZA 18 feb 14:00 Falco 2 - TTV Lybrae Heerlen 3 41113 ZA 18 feb 12:00 Maastricht 2 - Kerkrade 68 2 41115 ZA 18 feb 14:30 TTV Lybrae Heerlen 3 – 41137 ZA 18 feb 14:30 TTV Lybrae Heerlen 4 - Sittard 2 41112 ZA 11 mrt 14:00 Quick '72/Schim 1 - TTV Heerlen 4 41117 ZA 11 mrt 14:30 TTV Lybrae Heerlen 3 - Megacles 1 41118 ZA 11 mrt 11:30 Sittard 2 - Falco 2 41120 ZA 11 mrt 12:00 Maastricht 2 – 41121 ZA 18 mrt 10:00 TTV Lybrae Heerlen 3 - Maastricht 2 41122 ZA 18 mrt 13:00 Megacles 1 - Quick '72/Schim 1 41123 ZA 18 mrt 14:00 Kerkrade 68 2 - Falco 2 41124 ZA 18 mrt 11:30 Sittard 2 - Destatec 1 41125 ZA 18 mrt 14:30 TTV Lybrae Heerlen 4 –

41136 ZA 08 apr 12:00 Falco 2 - Maastricht 2 41138 ZA 08 apr 14:00 Kerkrade 68 2 - Destatec 1 41139 ZA 08 apr 14:00 Quick '72/Schim 1 - TTV Heerlen 3 41140 ZA 08 apr 13:00 Megacles 1 – 41114 ZA 15 apr 13:00 Megacles 1 - Sittard 2 41132 ZA 15 apr 14:30 TTV Lybrae Heerlen 3 - Kerkrade 68 2 41134 ZA 15 apr 14:00 Quick '72/Schim 1 - Destatec 1 41142 ZA 15 apr 14:30 TTV Lybrae Heerlen 4 - Falco 2 41126 ZA 22 apr 13:30 TTV Lybrae Heerlen 4 - Kerkrade 68 2 41141 ZA 22 apr 10:30 Destatec 1 - Megacles 1 41143 ZA 22 apr 12:00 Maastricht 2 - Quick '72/Schim 1 41144 ZA 22 apr 11:30 Sittard 2 - TTV Lybrae Heerlen 3 41145 ZA 22 apr 14:00 Kerkrade 68 2 –

19


Team 2 - 4e

klasse

45101 ZA 28 jan 11:30 Elsloo '72 5 - Landgraaf 1 45102 ZA 28 jan 14:30 TTV Lybrae Heerlen 5 - Kluis 3 45103 ZA 28 jan 10:00 Maastricht 3 - Megacles 2 45104 ZA 28 jan 11:00 Brunssum 2 - Sittard 4 45105 ZA 28 jan 14:00 Quick '72/Schim 2 – 45106 ZA 11 feb 15:00 Landgraaf 1 - TTV Lybrae Heerlen 5 45108 ZA 11 feb 13:00 Megacles 2 - Brunssum 2 45110 ZA 11 feb 11:30 Elsloo '72 5 – 45112 ZA 11 feb 14:00 Quick '72/Schim 2 - Kluis 3 45109 ZA 18 feb 15:00 Sittard 4 - Quick '72/Schim 2 45111 ZA 18 feb 11:30 Elsloo '72 5 - TTV Lybrae Heerlen 5 45113 ZA 18 feb 10:00 Maastricht 3 - Brunssum 2 45115 ZA 18 feb 14:30 TTV Lybrae Heerlen 5 – 45133 ZA 04 mrt 14:30 Maastricht 3 - Sittard 4 45116 ZA 11 mrt 16:00 Landgraaf 1 - Kluis 3 45117 ZA 11 mrt 14:30 TTV Lybrae Heerlen 5 - Megacles 2 45118 ZA 11 mrt 11:30 Sittard 4 - Elsloo '72 5 45119 ZA 11 mrt 11:00 Brunssum 2 - Quick '72/Schim 2 45120 ZA 11 mrt 10:00 Maastricht 3 – 45121 ZA 18 mrt 10:00 TTV Lybrae Heerlen 5 - Maastricht 3 45122 ZA 18 mrt 13:00 Megacles 2 - Quick '72/Schim 2 45123 ZA 18 mrt 11:00 Brunssum 2 - Elsloo '72 5 45124 ZA 18 mrt 11:30 Sittard 4 - Landgraaf 1 45125 ZA 18 mrt 12:00 Kluis 3 -

45127 ZA 25 mrt 14:00 Quick '72/Schim 2 - Elsloo '72 5 45128 ZA 25 mrt 16:00 Landgraaf 1 - Maastricht 3 45129 ZA 25 mrt 13:00 Megacles 2 - Kluis 3 45130 ZA 25 mrt 14:30 TTV Lybrae Heerlen 5 – 45107 ZA 01 apr 12:00 Kluis 3 - Maastricht 3 45131 ZA 01 apr 11:30 Elsloo '72 5 - Megacles 2 45132 ZA 01 apr 14:30 TTV Lybrae Heerlen 5 - Brunssum 2 45135 ZA 01 apr 12:00 Kluis 3 – 45136 ZA 08 apr 11:30 Elsloo '72 5 - Maastricht 3 45137 ZA 08 apr 12:00 Kluis 3 - Sittard 4 45138 ZA 08 apr 11:00 Brunssum 2 - Landgraaf 1 45139 ZA 08 apr 14:00 Quick '72/Schim 2 - TTV Lybrae Heerlen 5 45140 ZA 08 apr 13:00 Megacles 2 – 45114 ZA 15 apr 13:00 Megacles 2 - Sittard 4 45126 ZA 15 apr 12:00 Kluis 3 - Brunssum 2 45134 ZA 15 apr 14:00 Quick '72/Schim 2 - Landgraaf 1 45141 ZA 22 apr 16:00 Landgraaf 1 - Megacles 2 45142 ZA 22 apr 12:00 Kluis 3 - Elsloo '72 5 45143 ZA 22 apr 10:00 Maastricht 3 - Quick '72/Schim 2 45144 ZA 22 apr 11:30 Sittard 4 - TTV Lybrae Heerlen 5 45145 ZA 22 apr 11:00 Brunssum 2 -

20


Team 3 -

5e klasse c

48101 ZA 28 jan 13:00 HelwegenPeters/Westa 9 - Megacles 3 48102 ZA 28 jan 14:00 Falco 6 48103 ZA 28 jan 11:30 Elsloo '72 6 - Maastricht 4 48104 ZA 28 jan 12:00 Kluis 5 - Quick '72/Schim 3 48105 ZA 11 feb 13:00 Megacles 3 - Kluis 5 48108 ZA 11 feb 10:00 Maastricht 4 48111 ZA 11 feb 14:00 Quick '72/Schim 3 - Elsloo '72 6 48109 ZA 18 feb 10:30 HelwegenPeters/Westa 9 - Falco 6 48110 ZA 18 feb 10:00 Maastricht 4 - Megacles 3 48112 ZA 18 feb 12:00 Kluis 5 – 48114 ZA 11 mrt 11:30 Elsloo '72 6 - Megacles 3 48115 ZA 11 mrt 14:00 Falco 6 - Kluis 5 48116 ZA 11 mrt 14:00 Quick '72/Schim 3 –

48121 ZA 25 mrt 11:30 Elsloo '72 6 48122 ZA 25 mrt 14:00 Quick '72/Schim 3 - Maastricht 4 48124 ZA 25 mrt 12:00 Kluis 5 - HelwegenPeters/Westa 9 48125 ZA 01 apr 13:00 Westa 9 - Elsloo '72 6 48127 ZA 01 apr 10:00 Maastricht 4 - Kluis 5 48128 ZA 01 apr 13:00 Megacles 3 48106 ZA 08 apr 11:30 Elsloo '72 6 - Falco 6 48107 ZA 08 apr 14:00 Quick '72/Schim 3 - Westa 9 48123 ZA 15 apr 13:00 Megacles 3 - Falco 6 48113 ZA 22 apr 10:00 Maastricht 4 - Westa 9 48126 ZA 22 apr 14:00 Falco 6 - Quick '72/Schim 3

48117 ZA 18 mrt 10:30 HelwegenPeters/Westa 9 48118 ZA 18 mrt 13:00 Megacles 3 - Quick '72/Schim 3 48119 ZA 18 mrt 14:00 Falco 6 - Maastricht 4 48120 ZA 18 mrt 12:00 Kluis 5 - Elsloo '72 6

21


Team 4 - 5e

klasse b

47101 ZA 28 jan 12:00 Falco 7 - Megacles 4 47102 ZA 28 jan 14:00 Falco 5 47103 ZA 28 jan 12:00 Kluis 6 - HelwegenPeters/Westa 10 47104 ZA 28 jan 11:00 Brunssum 3 - TTV Lybrae Heerlen 6 47105 ZA 11 feb 13:00 Megacles 4 - Brunssum 3 47106 ZA 11 feb 12:00 Kluis 6 - Falco 5 47107 ZA 11 feb 14:30 TTV Lybrae Heerlen 6 - Falco 7 47108 ZA 11 feb 10:30 HelwegenPeters/Westa 10 – 47109 ZA 18 feb 12:00 Falco 7 - Falco 5 47110 ZA 18 feb 10:30 Westa 10 - Megacles 4 47111 ZA 18 feb 14:30 TTV Lybrae Heerlen 6 - Kluis 6 47112 ZA 18 feb 11:00 Brunssum 3 – 47113 ZA 11 mrt 13:00 HelwegenPeters/Westa 10 - Falco 7 47114 ZA 11 mrt 12:00 Kluis 6 - Megacles 4 47115 ZA 11 mrt 14:00 Falco 5 - Brunssum 3 47116 ZA 11 mrt 14:30 TTV Lybrae Heerlen 6 –

47117 ZA 18 mrt 12:00 Falco 7 47118 ZA 18 mrt 13:00 Megacles 4 - TTV Lybrae Heerlen 6 47121 ZA 25 mrt 12:00 Kluis 6 47122 ZA 25 mrt 14:30 TTV Lybrae Heerlen 6 - Westa 10 47124 ZA 01 apr 11:00 Brunssum 3 - Falco 7 47128 Z 01 apr 13:00 Megacles 4 47125 ZA 08 apr 12:00 Falco 7 - Kluis 6 47126 ZA 08 apr 14:00 Falco 5 - TTV Lybrae Heerlen 6 47127 ZA 08 apr 13:00 Westa 10 - Brunssum 3 47123 ZA 15 apr 13:00 Megacles 4 - Falco 5 47119 ZA 22 apr 14:00 Falco 5 - HelwegenPeters/Westa 10 47120 ZA 22 apr 11:00 Brunssum 3 - Kluis 6

22


Asterix ;

Alberickstraat 51 5922 BM Venlo

0610671137

Maastricht ;

Prestantstraat 112 6217 XW MAASTRICHT 0610167698

Almeerspin ; Ambonstraat 1 1335 JV ALMERE

0365296585

Matatec ;

Europlein 9 6051 HM MAASBRACHT

0475462355

Armada ;

0621616513

Megacles ;

Maaslandlaan 3 6004 GC WEERT

0625193742

Avanti ; Sportparklaan 2 2391 AX Hazerswoude-dorp

0172588422

Meppers; Pastoor Schulpenstraat 6 6321 CC WIJLRE

0655911644

Brunssem; Planeetstraat 1 6446 LA BRUNSSEM

0659903824

Minor ;

0455242174

De Sprint ; De Rik 22 B

0181415669

Never Despair; Klokkenlaan 2 5231 BA ’S HERTOGENBOSCH 0736423728

0625516416

ODT;

Destatec ;

Gasthuistraat 58 5961 GB HORST

3232LA Brielle

Peelveldlaan 42 6071 TV SWALMEN

Wilhelminastraat 3 6361 CA NUTH

Buijenstraat 14 4705 RD Roosendaal

0165397091

Enjoy&deploy taverzo; Willem-Alexanderpints 4 2713 VM Zoetermeer /

Panningen '74; Min. Calsstraat 3 5981 VT PANNINGEN

0773074409

Falco; Engelbertstraat 1 6301 CA VALKENBURG

0615313264

Pecos ;

0715170440

FVT ;

0104797044

Ready: Koningswinkelstraat 30-A 6301 WJ VALKENBURG

0436012760

0478583232

Akkeroord 8 3079 ZS ROTTERDAM

de Voscuyl 42 2341 BJ OEGSTGEEST

Helden ’67;

Sterappel 61 A 5988 ES HELDEN

0642745902

Red Stars ;

Hilversum ;

Vaartweg 52 1217 SV Hilversum

0356233388

Rega; Watergoorweg 48 3861MA Nijkerk (Gelderland)

0332463157

Hoensbroek; Hermesweg 20 6432 CT HOENSBROEK

0620559611

Renata ; De Greefstraat 6 5622GJ Eindhoven

0651976039

HTC ;

Lutulistraat 142 2131 TG HOOFDDORP

0235652790

Rijnsoever; De Krom 57 B

0714072875

HTTV-070; Zuidlarenstraat 8 2545 VX 'S-GRAVENHAGE

0703667770

Salamanders; Veenbes 17 2291NT Wateringen

0174296282

Kerkrade ; Rolduckerstraat 112 6461VN Kerkrade

/

Scylla ;

Voorschoterweg 6-F 2324 NE LEIDEN

0715763178

Kluis ;

0464753884

SETA ;

Wilhelminastraat 3 5975 CK SEVENUM

0774673189

Jos Klijnenlaan 709 6164 AP GELEEN

Koningslust; Meester Caelersstr.30 5984 PJ KONINGSLUST 0778508959 Landgraaf ;

Belvauer 58 6373 TT LANDGRAAF

Zuidsingel 2-A 5802 EG VENRAY

2221KK Katwijk

Sibbe MC; Sibberkerkstraat 49 6301 AT VALKENBURG

0436013266

Sittard ;

0464581825

Burg Arnoldtsstraat 20 6137 PE SITTARD

0455332979 Smash ; Mariastraat 1

6039AW Stramproy

0495561768

23


SVE ;

Loevenhoutsedijk 4 3552 XE UTRECHT

Tanaka; Van Genkstraat 20

4871XA Etten-Leur

0302616970 0765037306

TaverBO ;

De voetboog 18 5283 WL Boxtel

0411678889

TIOS '51 ;

Bladelstraat 2-A

0135711139

TTC ;

Hoogstraat 38 A

TTCN '72 ;

De Bengele 8

5043 CZ TILBURG 5931 GC TEGELEN

0773738417

6031 TZ NEDERWEERT

0495632852

TTC Middelburg; De aanloop 4 4335 AP MIDDELBURG

0118641112

TTCV Van Herwaarden; Pr. W. Alexander sportpark 9 5461 VEGHEL

041343089

TT Nijmegen ; Luciaweg 9 6523 NK NIJMEGEN

0243888675

TTV Lybrae Heerlen; Kamperheideweg 1-D 6414 AL

0645319820

Venlo ;

Rijnbeekstraat 4 5913 GB

Vice Versa ’51; Albanoweg 3 4731 VG Vijlen ; Wap In ;

HEERLEN

VENLO OUDENBOSCH

Vijlenberg 139 6294 AT VIJLEN St. Leonardsweg 1

5861 BN WANSSUM

Westa; Kloosterlaan 6-B 6019 AN WESSEM Yerseke ;

Moerplein 10 4401 HZ YERSEKE

0627043518 0619364939 0433061440 0478531518 0475561338

/

24


25


Tenslotte wensen we iedereen nog een plezierig en sportief jaar toe. Het bestuur.

http://megacles.nl/rivoomla/ & https://nl-nl.facebook.com/ttvmegacles

26


27

Competitieboekje vj2017  

megacles VJ2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you