Page 1

Teknik programmet


Teknikprogrammet på Rudbeck har funnits under lång tid. Det har varit fyraårigt ibland, funnits tvååriga varianter och mängder med olika inriktningar – alltefter vad regeringen beslutat. Jag har inte varit rektor för detta program så länge, men jag är glad att det är just nu jag är det. De senaste åren har vi utökat antalet platser på programmet eftersom det är så många som söker. Jag tycker om den bredd programmet står för – du kan välja att grotta ner dig i datorernas värld och hur de ser ut inuti och varför, du kan också välja att praktiskt skapa något inom designutvecklingen och lära dig mer om dess historia eller hålla på med programmering och att utveckla webb-sidor. Stora delar av undervisningen sker i lokaler som tidigare var fordonsprogrammets bilhall. Det är stora ljusa fönster och mycket högt i tak. Det är ett nöje att som rektor strosa runt i dessa salar och titta på allt spännande som händer. Jag lovar också att se till att det blir ett fjärde år på Rudbeck på Teknikprogrammet om Skolverkets utredning gör det möjligt att starta ett sådant. Då ses vi under ännu längre tid! Anders Unosson, rektor

Teknikpro

är ett högsko

på tre år. Efte

met har du ku studier inom

naturvetenska områden.


ogrammet

Du kommer att läsa mycket oleförberedande program fysik, kemi, teknik och matematik med fokus på er examen från programtekniska processer. Matemaunskaper för högskoletik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap främst teknik- och för att förstå, uttrycka och ap men även inom andra analysera sammanhang. Utbildningen ska utveckla din förmåga att analysera och förstå tekniska system. Utbildningen lär dig att utveckla nya och kreativa lösningar för att skapa och möta förändringar. Det första året är gemensamt för alla som valt Teknikprogrammet. Inriktning väljer du först under vårterminen under årskurs 1. Du kan också välja att bli mer teoretisk och fördjupa dig i teknik, matematik och fysik.

Inriktning Teknikvetenskap Inriktningen lär dig mer om teknikvetenskapens arbetsmetoder och ger dig verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den fördjupar dina kunskaper om teknik, matematik och fysik. Går du den här inriktningen så har du utan vidare val behörighet till högskolans civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Det betyder att inriktningen också ger behörighet till de allra flesta övriga högskoleutbildningar.

I inriktningen ingår kurserna: Fysik 2, Matematik 4, Teknik 2.

Inriktning Informations- och medieteknik Inriktningen ger dig kunskaper om informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling och dator- och kommunikationsteknik. Läser du denna inriktning får du en bra grund att stå på inför kommande studier eller om du söker arbete inom området. Detta är en praktisk utbildning som kan leda till arbete som systemadministratör eller nätverkstekniker. Mer


Inriktning Informationsoch medieteknik Undervisningen ger möjlighet till många laborativa inslag, och förstås, god datorvana. Kurserna innehåller viktiga moment på olika nivåer i hårdvara, datorkommunikation, nätverk och datasäkerhet.

I inriktningen ingår kurserna: Datorteknik 1a, Programmering 1, Webbutveckling 1.

Inriktning Design och produktutveckling Inriktningen ger dig kunskaper om design och produktutveckling där datorstyrd design och konstruktion är viktiga. Den ska också behandla designprocess och designmetodik. Denna inriktning förenar teori och praktik, teknik och konstnärlighet, kreativitet och logik. Du får en historisk och teoretisk bakgrund om design. Du lär dig göra ritningar och kan därefter formge din produkt i lämpligt material. Dina lärare är utbildade på Konstfack och teknisk högskola. Tillsammans ger detta en spännande resa i teknikens design.

Skolan handlar om lärande och på Rudbeck har vi tydliga mål för vad vi vill med vår verksamhet. Vi vill att du ska lyckas. Du som lämnar Rudbeck ska ha landets bästa möjligheter att lyckas i högre studier och i arbetslivet. Det innebär att Rudbecks elever ska ha de finaste kunskapsresultaten mätt i godkända betyg, meritvärde och högskolebehörighet.   För att lyckas med det måste du må bra, trivas och känna dig trygg.

I inriktningen ingår kurserna Bild och form a, Cad 1, Design 1, Konstruktion 1. Sollentuna kommuns gymnasium www.rudbeck.se

Teknikprogrammet  

Programfolder

Advertisement