Page 1

Estetiska programmet


Otaliga är de gånger jag suttit i aulan och skrattat, fällt en och annan tår men framförallt njutit av underbara musikaler, julavslutningar och andra föreställningar våra duktiga musiklärare med

Estetiska p

sina elever bjudit på. Det har också ofta hänt att jag smitit in i aulan

är ett högsko

under lunchen och tittat på någon tankeväckande eller roande film

Efter examen

våra medieelever gjort. Jag har med glädje tittat på vackra fotoutställ-

högskolestud

ningar från eleverna i Fotografisk bild.

närliga, huma

  Samarbetet med Edsviks konsthall är uppskattat av alla och jag

tenskapliga o

ser fram emot Edsviksutställningen på våren där våra elever ställer ut sina arbeten. Vi har under flera år sett att våra musikelever på natur och samhälle är oerhört studiemotiverade. Samtidigt vet vi att Medieeleverna är de yrkeselever som varit mest intresserade av bredare studier. Därför kändes det naturligt för oss att förra året starta det studieförberedande Estetiska programmet.   Vill du plugga och samtidigt arbeta med något skapande är det rätt program för dig. För mig är det viktigt att erbjuda möjligheten till att skapa även för de elever som valt helt teoretiska program och det kan vi göra på Rudbeck. Du som väljer vårt Estetiska program kommer att ha många möten med elever från andra program. Musiken, bilderna, filmerna, texterna …allt det som skapandet ger berikar vår skola och gör den än mer levande! Karin Schmidt Bohgard, rektor


Inriktning Estetik och Media

programmet

oleförberedande program.

n har du kunskaper för

dier inom främst de konst-

anistiska och samhällsve-

områdena.

Detta nygamla program har förändrats mycket jämfört med tidigare, då det Estetiska programmet var mer praktiskt inriktat. Efter examen har du kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande är viktiga ord i denna utbildning. Att ta ansvar för sitt arbete, hantera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande finns med i utbildningen som förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta skapande, både individuellt och tillsammans med andra.   Många kulturskapare blir egna företagare, därför finns möjlighet för dig att lära dig mer om entreprenörskap och företagande. På Rudbeck erbjuder vi inriktningarna Estetik & media och Musik. Kunskap och erfarenhet kring dessa inriktningar finns sedan lång tid på Rudbeck.   Kurserna inom Estetik & media fanns tidigare i vårt Medieprogram som nu delats upp i Samhällsvetenskapsprogrammet och Estetiskt program. Musik har sedan lång tid varit en av våra stoltheter genom Rudbecks Musikklasser.

Du får kunskap om digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att fundera över digitala uttryck ur olika perspektiv. Du kommer att få jobba med skisser och textskrivning, fotografering, filmning, ljudupptagning och redigering. Ditt arbete kommer att visas upp i tidningar, filmer, TV och utställningar. Du kommer att lära dig att tidsramar har stor betydelse vid medieproduktioner – deadlines. Du kommer också att arbeta med sociala medier och lära dig hur olika medier påverkar samhället. I inriktningen ingår: Digitalt skapande 1, Medieproduktion 1, Medieproduktion 2, Medier, samhälle och kommunikation 1.

Inriktning Musik Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Du får möjlighet att utveckla ditt musikutövande och konstnärliga skapande samt förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. I inriktningen ingår: Ensemble med körsång, Instrument eller sång 1, Gehörs- och musiklära 1. Dessutom erbjuder vi kursen Instrument eller sång 2 för dig som vill lägga ännu mer tid på din sång eller ett instrument. Instrument, eller sång 2


Kursen Instrument, eller Sång 2 Kursen Instrument eller sång 1 för alla elever kommer att innebära sångundervisning. Du kommer att i stor utsträckning få välja om du vill inrikta dig på klassisk sång, musikal eller pop/rock /jazz.

I den valbara kursen Instrument eller sång 2 kan du antingen fördjupa dig i sång eller välja ett ackordinstrument – gitarr eller piano, där betoningen kommer att ligga på gehörsspel inom pop, rock, jazz med mera.  I kursen Ensemble med körsång kommer vi att bilda pop- och rockensembler och spela tillsammans. Även här sjunger vi men alla kommer samtidigt att få jobba med ett eller flera kompinstrument. I kursen sjunger vi också i kör i helklass. Gehörs- och musiklära kommer till viss del bedrivas som en egen kurs men också ingå i sång- och spelkurserna.   Vi kommer också att genomföra olika typer av konserter och föreställningar både i mindre och större grupper, ibland alla årskurser tillsammans!

Skolan handlar om lärande och på Rudbeck har vi tydliga mål för vad vi vill med vår verksamhet. Vi vill att du ska lyckas. Du som lämnar Rudbeck ska ha landets bästa möjligheter att lyckas i högre studier och i arbetslivet. Det innebär att Rudbecks elever ska ha de finaste kunskapsresultaten mätt i godkända betyg, meritvärde och högskolebehörighet.   För att lyckas med det måste du må bra, trivas och känna dig trygg.

Sollentuna kommuns gymnasium www.rudbeck.se

Estetiska programmet  

Programfolder

Estetiska programmet  

Programfolder

Advertisement