Page 1

1


2


Allt om Rudbeck

3


Allt om RUDBECK November 2011 Redaktör: Anneli Malmberg Hedlund Ansvarig utgivare: Anders Boman Produktion: PROPÅ Tryck: Scandbook/1111/4,5’

4


Allt på Rudbeck: Ekonomiprogrammet El- & energiprogrammet Estetiska programmet Hotell- och turismprogrammet Humanistiska programmet IB – International Baccalaureate Introduktionsprogram Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Löpargymnasiet

5


Du 채r v채lko

6


kommen till Rudbeck!

Hur kan stämningen vara så lugn och trevlig med så många människor på samma ställe? Svaret är förmodligen att om man väljer att gå på Rudbeck vill man träffa många människor och får man det – då trivs man! Skolan handlar om lärande och på Rudbeck har vi tydliga mål för vad vi vill med vår verksamhet. Vi vill att du ska lyckas. Du som lämnar Rudbeck ska ha landets bästa möjligheter att lyckas i högre studier och i arbetslivet. Det innebär att Rudbecks elever ska ha de finaste kunskapsresultaten mätt i godkända betyg, meritvärde och högskolebehörighet. För att lyckas med det måste du må bra, trivas och känna dig trygg. Många stora gymnasieskolor har under senare år delats upp i mindre enheter. Skälet har varit att skapa trygghet och bättre lärandemiljö. Någon sådan diskussion har det aldrig varit på Rudbeck. Anledningen är att skolan fungerar 7


mycket bra som en helhet. Att du inte enbart studerar med din mentorsgrupp utan ingår i grupper med många andra elever, gör Rudbeck till en gigantisk mötesplats. Här möter du många andra elever, skickliga lärare, elevvårdspersonal, professorer, lektorer, experter, ministrar och många, många fler. I en sådan miljö växer du. Väljer du Rudbeck väljer du också att välja! Valfrihet är ett nyckelord och vi letar ständigt efter möjligheter för eleven att själv äga inflytandet över hur utbildningen ska se ut. Möjligheten att i stor utsträckning välja kurser som intresserar just dig, är ett exempel på det. En stor skola har mycket kompetens och den finns bland de cirka 220 personer som arbetar på Rudbeck. En framgångsrik skola fokuserar på lärande men ser också till elevens hela livssituation. Vårt fokus på lärande och vårt fokus på att få hela människan att växa är goda förutsättningar för att du kommer att trivas du med.   Välkommen till oss!

Anders Boman, gymnasiechef

8


Skolstarten Att börja på en helt nya skola med många nya människor och bara nya lärare kan kännas nervöst och kanske lite läskigt. På Rudbeck gör vi allt för att dina första dagar på skolan ska kännas lugna och roliga. Hela skolan ägs av årskurs 1 den första dagen. De andra som varit på skolan i ett eller två år – de får vänta en dag. Du får därför tid att lära dig hitta i skolan – tillsammans med ett gäng på 600 andra som inte heller hittar – du får träffa din mentor, dina 15 nya kompisar i mentorsgruppen och du får tillsammans med din grupp lära dig mer om hur det fungerar på skolan. Ni får tillsammans gå till aulan och lyssna på skolans rektorer och gymnasiechefen, studievägledarna och kuratorerna presenterar sig och du får äta i skolans matsal. Bra att veta hur det funkar där! Varje år kommer en duktig föreläsare och ger alla i årskurs 2 och 3 en kick-off – en bra start på det nya skollivet. Detta skolåret pratade Renata Chlumska och tidigare har Özz Nûjen, Paolo Roberto och Soran Ismael varit på plats. Du kommer under de första dagarna i årskurs 1 ha ett samtal med din mentor om vad du vill med dina studier och din framtid, hur du tänker inför att börja gymnasiet och få möjlighet att berätta om det är något särskilt du vill att mentorn ska veta. 9


Eko

10


konomiprogrammet Något av det absolut roligaste med att vara lärare på Ekonomiprogrammet på Rudbeck är att våra elever får tillämpa det de lär sig i praktiken! På ekonomiprogrammet går teori hand i hand med ”att göra”! Inom juridikinriktningen får våra elever vara med och tävla i aktiva rollspel såsom ”rättegångsspelet”. De får möjlighet att använda sina nyvunna kunskaper och sin fantasi fritt för att lösa olika ”case”. Tillämpad problemlösning är det som utmärker ekonomiprogrammets båda inriktningar där elever får använda sig av rättsregler och kunskaper i ekonomi för att lösa problem. Det är inte bara prat utan mycket tillämpad verkstad också. De olika kurserna i både teori och praktik gör att eleverna får goda förutsättningar att starta eget efter avslutad skolgång. Våra elever kommer närmare den praktiska verkligheten genom att få tillgång till handledare från både arbetsliv och skolans värld. Att se våra elever växa med ansvar gör det härligt att vara en del av Rudbecks Ekonomiprogram.   Välkommen du också! Cecilia Ebeling och Eva Bergman, lärare på Ekonomiprogrammet 11


Fakta Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen har du kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas lagar och andra författningar som styr företag, organisationer och privatliv. Kunskaper i psykologi, om hur människor tänker, känner och handlar, är viktiga vid beslut inom både ekonomi och juridik. Studierna sker på ett undersökande och självständigt sätt. Du får lära dig söka, bearbeta och kritiskt granska information. Resultatet av dina undersökningar får du ofta presentera för dina kompisar. Större skriftliga uppgifter förbereder dig för studier på högskolan. I debatter och diskussioner får du träning i att argumentera för dina åsikter. Många studiebesök och möten med politiker, forskare, företagare och andra samhällsengagerade personer gör undervisningen spännande. Det första året är gemensamt, därefter väljer du inriktning och gör dina andra val av kurser. 12


Ekonomiprogrammet På Rudbeck erbjuder vi följande inriktningar: Inriktning Ekonomi Du kommer att förstå företagets roll i samhället och få en helhetsbild av företagens verksamhet. Du får lära dig företagsekonomiska begrepp och olika metoder och tekniker som används inom marknadsföring, redovisning och kalkylering. Du har även möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom något av företagsekonomins områden som finansiering, kalkylering, redovisning eller internationell handel. Utbildningen är verklighetsbaserad och det ingår ett flertalet studiebesök och besök av intressanta gästföreläsare. Din företagarförmåga stimuleras genom att du utifrån din egen affärsidé startar och driver ett företag. Du kommer att lära dig initiativkraft, ledarskap, resurshushållning och kundkänsla. Självklart deltar vi på ”Våga Vara Egen”mässan i Älvsjö.   Vi har nära kontakt med näringslivet genom våra fadderföretag som ger dig inblick i sin verksamhet samt ger dig råd och tips i ditt eget entreprenörskap. Du läser psyko logi som en pusselbit för att förstå marknadsföring och försäljning på djupet. Inriktningen innehåller kurserna: Entreprenörskap och företagande, Företagsekonomi 2, Matematik 3. 13


Fakta

14


Ekonomiprogrammet Inriktning Juridik Du kommer att få lära dig hur gällande rättsregler styr enskilda individers och företags vardag. Du får lära dig hur vårt samhälle styrs av respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. Du kommer att utveckla kunskaper om hur det svenska rättssystemet är uppbyggd genom juridisk litteratur men även genom ett praktiskt rättegångsspel där du får testa dina teoretiska kunskaper.   Du lär dig att lösa juridiska problem med hjälp av rättskällor vilket innebär att du får läsa och studera rättsfall, lagar och juridisk litteratur. Du får lära dig att hantera och utveckla ett juridiskt fackspråk genom bland annat avtal, testamenten, samboavtal och stämningsansökan.   Du får inblick i hur en jurist arbetar på olika arbetsplatser genom gästföreläsningar och studiebesök på domstolar, advokatbyråer, myndigheter och enskilda organisationer.   Du får lära dig att juridik handlar om rättsregler och hur man löser juridiska problem. Med hjälp av dessa rättsregler, men även att fungera som med- människa och stödperson i samband med exempelvis uppslitande vårdnadstvister inom familjerätten.   Du får lära dig att söka efter relevant information för att kunna analysera och lösa juridiska problem. Inriktningen innehåller kurserna: Filosofi 1, Affärsjuridik, Rätten och samhället, Psykologi 2. 15


El- & energiprogramm

16


mmet Jag började arbeta på Rudbecks yrkesprogram som lärare i ekonomi och matematik. Jag upptäckte att yrkeseleverna hade lätt att koppla min undervisning till världen utanför skolan. Eleverna valde till och med att fördjupa sig inom mina ämnen i sina individuella val. Det är det jag tycker allra mest om med Rudbeck – vi ger dig på riktigt möjligheten att få välja. Vill du bli elektriker kräver visserligen detta program att du läser många elkurser, men samtidigt får du välja mycket. De kurser du behöver för att få behörighet ser vi till att du får läsa om du vill. Jag vet att man kan ändra sig under resans gång och det är helt ok, att bestämma sig för resten av livet är man går på högstadiet är det få som klarar. Jag är verkligen stolt över att vara rektor på ett så omtyckt program som vårt El- och energiprogram. Mina lärare är förutom duktiga pedagoger även skickliga inom sitt yrkesområde och har flera års erfarenhet av både lärarjobbet och sitt ursprungliga yrke. El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram, du skall alltså helst få ett jobb när du tagit studenten från Rudbeck. Och jobb får de flesta av våra elever när du slutar skolan efter tre år. Många av dem under den praktik som genomförs under slutet av utbildningen.   Det ska bli roligt att få träffa dig hos oss! Anders Unosson, rektor 17


Fakta

Under första året kommer hälften av dina kurser att vara praktiska el- och energikurser medan den andra halvan är teoretiska ämnen. Under andra och tredje åren läser du mycket fördjupningskurser inom den inriktning du har valt. Efter examen från programmet har du kunskaper för att arbeta med dator- och kommunikationssystem eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation. Säkerhetsfrågor är viktiga för detta program. Du lär dig nationella och internationella överenskommelser om teknologi, informationssäkerhet, standarder, arbetssäkerhet och arbetsmiljö. Du får lära dig att göra medvetna val, exempelvis att kunna använda rätt material och verktyg och att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess. Allt el- och datortekniskt kunnande bygger på naturvetenskapliga principer. Att kunna utföra korrekta beräkningar är en förutsättning för yrkesutövningen, därför är matematik ett viktigt ämne på programmet. Internationaliseringen inom el- och datorbranscherna kräver förmåga att använda språk och du får därför läsa mycket engelska.

18


El- & energiprogrammet I yrkeslivet kommer du att möta olika människor och ansvara för att ett professionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper. Utbildningen lär dig att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och att utföra arbete både på företag och i människors hem. Inom branscherna är både storföretag och enpersonsföretag vanliga. Utbildningen ger därför kunskaper om företagandets villkor och ekonomi. På detta program ingår arbetsplatsförlagt lärande – du får under en tid din undervisning på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det första året på Rudbeck är gemensamt – du får läsa grundkurser inom programmet och några kärnämnen. Andra året inriktas mycket på den inriktning du väljer och ditt tredje år upptas till en del av den arbetsplatsförlagda utbildningen. Företag i Stor-Stockholm utbildar och tar hand om dig under en period.

19


Fakta På Rudbeck erbjuder vi: Inriktning Dator- och kommunikationsteknik Här lär du dig att installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem. Du får också arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. När du är klar med utbildningen kan du bland annat få jobb som nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker eller hemservicetekniker. I inriktningen på Rudbeck ingår: Dator- och nätverksteknik, Elektronik och mikrodatorteknik, Kommunikationsteknik, Nätverksteknik 1, Servicekunskap, Entreprenörskap, Nätverksteknik 2 samtAdministration av nätverks- och serverutrustning. Utöver detta kan du göra egna val av fördjupningskurser på 400 poäng.

20


El- & energiprogrammet Inriktning Elteknik Inriktningen ger dig kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, larm samt tv- och datanät. Förutom ren kabelförläggning ingår montering och inkoppling av elcentraler, armaturer, vägguttag med mera. Efter studenten går du som lärling i ett år och därefter kan du ansöka om att bli certifierad elektriker.   Inriktningen kan leda till yrken som elektriker inom installation eller eldistribution. Andra möjliga yrken är till exempel hisstekniker och larmtekniker. Om du väljer denna inriktning medger vårt kursupplägg att du inriktar dig på att bli installationselektriker eller larm- och säkerhetstekniker. Vill du bli installationselektriker kommer du att få arbeta med inkoppling av elektrisk kraft till fastigheter och industrier.   Väljer du i stället att inrikta dig på larm- och säkerhet kommer du att få en mer elektronikinriktad utbildning. Även inriktningen larm- och säkerhet kan i framtiden ge dig behörighet som certifierad elektriker om du längre fram vill jobba med det. I inriktningen på Rudbeck ingår: Praktisk ellära, Elektroteknik, Kommunikationsnät 1, Elinstallationer, Servicekunskap, Larm - övervaknings och säkerhetssystem, Fastighetsautomation samt Entreprenörskap. Utöver detta kan du göra egna val av fördjupningskurser på 300 poäng. 21


Est

22


tetiska programmet Otaliga är de gånger jag suttit i aulan och skrattat, fällt en och annan tår men framförallt njutit av underbara musikaler, julavslutningar och andra föreställningar våra duktiga musiklärare med sina elever bjudit på. Det har också ofta hänt att jag smitit in i aulan under lunchen och tittat på någon tankeväckande eller roande film våra medieelever gjort. Jag har med glädje tittat på vackra fotoutställningar från eleverna i Fotografisk bild. Vi har under flera år sett att våra musikelever på natur och samhälle är oerhört studiemotiverade. Samtidigt vet vi att Medieeleverna är de yrkeselever som varit mest intresserade av bredare studier. Därför kändes det naturligt för oss att förra året starta det studieförberedande Estetiska programmet.   Vill du plugga och samtidigt arbeta med något skapande är det rätt program för dig. För mig är det viktigt att erbjuda möjligheten till att skapa även för de elever som valt helt teoretiska program och det kan vi göra på Rudbeck. Du som väljer vårt Estetiska program kommer att ha många möten med elever från andra program. Musiken, bilderna, filmerna, texterna …allt det som skapandet ger berikar vår skola och gör den än mer levande!   Du är varmt välkommen att bli en del av detta! Karin Schmidt Bohgard, rektor 23


Fakta Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Detta nygamla program har förändrats mycket jämfört med tidigare, då det Estetiska programmet var mer praktiskt inriktat. Efter examen har du kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande är viktiga ord i denna utbildning. Att ta ansvar för sitt arbete, hantera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande finns med i utbildningen som förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta skapande, både individuellt och tillsammans med andra. Många kulturskapare blir egna företagare, därför finns möjlighet för dig att lära dig mer om entreprenörskap och företagande. På Rudbeck erbjuder vi inriktningarna Estetik & media och Musik. Kunskap och erfarenhet kring dessa inriktningar finns sedan lång tid på Rudbeck. Kurserna inom Estetik & media fanns tidigare i vårt Medieprogram som nu delats upp i Samhällsvetenskapsprogrammet och Estetiskt program. Musik har sedan lång tid varit en av våra stoltheter genom Rudbecks Musikklasser. 24


Estetiska programmet När vi nu tar ett steg till behåller vi mycket av det som kännetecknar musikklasserna men bygger samtidigt ut verksamheten. På Rudbeck erbjuder vi: Inriktning Estetik och Media Du får kunskap om digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att fundera över digitala uttryck ur olika perspektiv. Du kommer att få jobba med skisser och textskrivning, fotografering, filmning, ljudupptagning och redigering. Ditt arbete kommer att visas upp i tidningar, filmer, TV och utställningar. Du kommer att lära dig att tidsramar har stor betydelse vid medieproduktioner – deadlines. Du kommer också att arbeta med sociala medier och lära dig hur olika medier påverkar samhället. I inriktningen ingår: Digitalt skapande 1, Medieproduktion 1, Medieproduktion 2, Medier, samhälle och kommunikation 1. Inriktning Musik Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Du får möjlighet att utveckla ditt 25


Fakta

26


Estetiska programmet

musikutövande och konstnärliga skapande samt förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. I inriktningen ingår: Ensemble med körsång, Instrument eller sång 1, Gehörs- och musiklära 1. Dessutom erbjuder vi kursen Instrument eller sång 2 för dig som vill lägga ännu mer tid på din sång eller ett instrument.   Kursen Instrument eller sång 1 för alla elever kommer att innebära sångundervisning. Du kommer att i stor utsträckning få välja om du vill inrikta dig på klassisk sång, musikal eller pop/rock/jazz.   I den valbara kursen Instrument eller sång 2 kan du antingen fördjupa dig i sång eller välja ett ackordinstrument – gitarr eller piano, där betoningen kommer att ligga på gehörsspel inom pop, rock, jazz med mera.   I kursen Ensemble med körsång kommer vi att bilda pop- och rockensembler och spela tillsammans. Även här sjunger vi men alla kommer samtidigt att få jobba med ett eller flera kompinstrument. I kursen sjunger vi också i kör i helklass. Gehörs- och musiklära kommer till viss del bedrivas som en egen kurs men också ingå i sång- och spelkurserna.   Vi kommer också att genomföra olika typer av konserter och föreställningar både i mindre och större grupper, ibland alla årskurser tillsammans! 27


Hotell- och

28


turismprogrammet Som rektor på Rudbeck får man ofta vara med om spännande och nya saker. Det jag brinner för just nu är att få vara med och skapa ett så bra och spännande Hotell- och turismprogram som möjligt. Många är de gånger jag har varit på konferens och möten på Bergendal – konferensgården vi samarbetar med. Bergendal ligger på 20 minuters promenadavstånd till Rudbeck. Miljön där är sagolik – vid kaffet efter maten när, man sitter i loungen, ser man ända bort till Globen rakt över Edsvikens skimrande vatten. På Bergendal finns en särskild byggnad för våra elever från Rudbeck. Klassrum med datorer och alla andra hjälpmedel som behövs för en bra undervisning. Jag tror det är viktigt att blanda teori och praktik på ett så naturligt sätt som möjligt och det kommer vi att göra på vårt Hotell- och turismprogram. Yrkeskurserna läser du på Bergendal och i de kurserna har du både teori och praktik på hotellet. Du står i receptionen, sköter service och är värd för frukosten. Joakim, som är lärare på Bergendal, kommer att vara din mentor eftersom han träffar dig mest, men all övrig personal du kan behöva träffa finns på Rudbeck. Det gör jag också. Jag ser fram emot att få träffa dig! Vill du veta mer om Bergendal kan du gå in på www.bergendal.se Ola Lagerström, rektor 29


Fakta När du gått ut kan du börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera vidare på högskolan eller yrkeshögskolan. Om du väljer Hotell- och turismprogrammet på Rudbeck ger vi dig behörighet till högskolan genom att du får läsa lika mycket kurser i svenska som på de högskoleförberedande programmen.   Förutom särskilda arbetsuppgifter inom de olika områdena, lär sig du dig service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. Service och kundens upplevelser är allra viktigast och märks i alla ämnen och kurser. Det är upplevelser, tjänster och det personliga mötet som är i fokus. Viktigt med språk och miljö Hotell- och turistbranschen är internationell och därför är språk en naturlig del. Engelska 6 ingår som programgemensamt ämne och moderna språk som programfördjupningsämne. Hos oss är det mycket möjligt att fördjupa sig i moderna språk och på så sätt få särskild behörighet till högskolan. I årskurs tre kan du göra din arbetsplatsförlagda del av utbildningen utomlands. Ett spännande tillfälle att knyta kontakter för framtiden! Andra områden som arbetsmiljö, säkerhet och datorkunskap är viktiga. Miljöfrågor är ett annat område som får allt större betydelse. Ekonomi är ytterligare ett mycket viktigt område på programmet. Du får lära dig om entreprenörskap, arbetstagarens roll i verksamheten och hur företag fungerar i smått och i stort. 30


Hotell- och turismprogrammet Bland yrkesområden som kan vara intressanta efter utbildningen finns bokning och försäljning, reception och konferens. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. För att ge god service och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Det handlar om att vara lyhörd och flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på service. Utbildningen utvecklar din förmåga att arbeta med planering, organisation och ekonomi. I yrkesrollen ingår att ta personligt ansvar och att handla med gott omdöme.   Arbetsplatsförlagt lärande finns på alla yrkesprogram. Det hjälper dig att utveckla yrkeskunskaper och att bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. På Rudbeck erbjuder vi: Inriktning Hotell Inriktningen ger dig kunskaper för arbete inom ett hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet. Den ger fördjupade kunskaper i service och bemötande samt förmåga att organisera, planera och genomföra möten och evenemang. Inriktningen kan till exempel leda till arbete i reception samt med våningsservice, konferens, mässor och evenemang och försäljning. 31


Humanistiska progr

32


rammet Varför? Smaka på det! Är inte det ett helt underbart litet ord på fem bokstäver och en liten krumelur kallat frågetecken efter? På Rudbeck och på Humanistiska programmet är just varför en återkommande frågeställning. På Rudbeck kan du välja mellan sju språk att fördjupa dig i, men vi erbjuder dig inte bara möjligheten att lära dig språk, utan att även reflektera kring vad språk innebär.   Förr hade latin samma betydelse som engelska har idag. Det var det språk som man lärde sig för att kommunicera över språkgränser. Alla våra europeiska språk har påverkats av latin. Känner du till latin så kan du härleda ord och betydelser. Cur på latin betyder varför. Ordet varför representerar mod, nyfikenhet och drivkraft för mig. Människor som vågar fråga varför kommer i högre grad bli framgångsrika tror jag. Genom att visa ditt mod i att våga fråga, att visa din nyfikenhet och att visa din drivkraft i att inte vara likgiltig inför svar som serveras dig kommer du att stärkas. Växa. Du kommer att vara ännu mer attraktiv inför universitetsstudier och på arbetsmarknaden genom just detta. Mod, nyfikenhet och drivkraft. När du om tre år lämnar Rudbeck, finklädd och med vit studentmössa på huvudet, vill jag att du ska ha fått möjlighet att vara precis så bra som bara just du kan vara. Varför? Jo, för i mitt arbete jag känner en enorm drivkraft i att se dig lyckas.  Välkommen! Mariella Augustsson, rektor 33


Fakta

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora och samhällsvetenskap. Inom humaniora studeras människan i nutid och historia utifrån kultur och språk, nationellt och internationellt. Viktiga ämnen på programmet är därför språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi. Språk och text är särskilt viktigt. Du kommer att utveckla din språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift och din förmåga att använda språket för kommunikation, reflektion och lärande i alla ämnen. Utbildningen lär dig analysera och tolka olika typer av texter och talat språk på svenska och engelska. Du ges möjlighet att utveckla din förmåga att argumentera i tal och skrift, dra slutsatser och motivera dina ställningstaganden.

34


Humanistiska programmet På Rudbeck erbjuder vi: Inriktning Språk Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i språk och visar på sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Du har möjlighet att fördjupa dina studier i engelska. Du får lättare att klara av högskolestudier där kurslitteratur och rapporter ställer höga krav på dina kunskaper i engelska. Inom engelska arbetar vi för att hitta en ny samarbetsskola till vårt utbyte på Nordirland. Latin ingår i språkinriktningen på Humanistiskt program. Latinet har varit modersmål och kommunikationsspråk för miljontals människor i Europa under drygt tvåtusen år. Latinet ligger också till grund för franska, spanska och italienska och har lämnat tydliga spår även i svenska och engelska. Att läsa latin innebär en språklig och kulturell resa genom tiderna, från antiken ända till idag.

35


Fakta På Rudbeck arbetar vi i blandade grupper, med elever från många olika program och årskurser i samma grupp. Det ger oss möjlighet att erbjuda många språk men också möjlighet att fördjupa sig i något språk. De moderna språk vi erbjuder är: Tyska steg 1-5 Kunskaper i engelska kompletterade med tyska gör dig konkurrenskraftig på den europeiska arbetsmarknaden. Upptäck den tyska kulturen och litteraturen och finn det spännande släktskapet mellan tyska och svenska.   I Tyska finns ett utbytesprogram med en skola i Rostock. Spanska steg 1-6 Spanska är det tredje mest talade språket i världen. Du kan dessutom göra dig förstådd i de länder där portugisiska och italienska talas. Lär dig mer om den spanska konsten, de spanska diktarna.   I Spanska finns ett utbyte med en skola i Bilbao. Franska steg 1-6 Film, konst, mat, mode och litteratur – Frankrike! Du har nytta av franska när du söker jobb – franska är ett ledande EU-språk. När du reser har du nytta av franska som talas i många fler länder i världen än i Frankrike.   I Franska finns möjlighet att delta i en språkresa till Aix-en-Provence. 36


Humanistiska programmet Italienska steg 1-3 Om du vill lära känna det vackra landet Italien, dess folk och dess kultur ska du läsa italienska. Genom språket kommer du i kontakt med konst och kultur från antiken till idag, mode och design.   I Italienska finns ett utbyte med en skola i Bologna. Kinesiska steg 1-3 Ett annorlunda språk som har världens vackraste skrift. Ett språk utan grammatiska ändelser. Du lär dig grunderna i mandarin och hur man skriver de vanligaste tecknen. Kinesiska är inte svårare än andra språk – testa, du också!   I Kinesiska arbetar vi för att hitta en ny systerskola i Shanghai. Inriktningen innehåller kurserna: Latin – språk och kultur 1, Språk 300 poäng

37


IB – Interna

38


ational Baccalaureate When you join the IB at Rudbeck, you become a member of the global IB family! You will be following the same course programmes as students in as diverse places as Bolivia, Singapore, Australia, the United States and Kenya. The International Baccalaureate is a programme for students who like to be challenged! IB students consider the ways they think, the ways they question and the ways they learn. Students in the IB become open-minded inquirers, who are well prepared for university studies anywhere in the world. IB students receive a solid, academic, pre-university programme in which they learn to think critically and creatively about their courses. Course subjects are studied in depth and students learn the skills necessary for researching, planning, discussing and writing. As the coordinator of the IB programme here at Rudbeck I am daily impressed by the engagement and enthusiasm of the students. Our students are regularly involved in many activities outside the classroom. For example you could choose to join our yearbook group, our IB newspaper team, become a member of the debating club or help develop our contact with our sister school in South Africa. If we do not have an activity you are interested in – then start one!   The choice is yours to follow your interests here at the IB in Rudbeck! Jo-Anne AhlmĂŠn, IB-coordinator 39


Facts

The IB is an established and respected educational system, which prepares students for university studies. It has final external examination processes so that you, as an IB graduate, know that your grades mean the same as a student who has achieved the same result from any other IB school in the world.

Here’s what Rudbeck IB students have to say: “In our IB classes we have a strong bond both with our classmates and our teachers.” Pre DP student, 2011 “I cannot even describe how much …the IB programme has meant for me and I do not regret a single second of it.” IB Diploma graduate, 2010 “IB is challenging but I really liked it!” IB Diploma graduate, 2011 “It’s great fun with loads of extra-curricular activities!” Pre DP student, 2011 “If I had to do it all over again, I would!” IB Diploma graduate, 2010 40


IB – International Baccalaureate Profiles If you decide to join the IB programme at Rudbeck you do not need to decide in which subject area you wish to specialise. You can choose subject courses which will leave that choice open until you reach university. This means that you may choose to read Physics, Mathematics and Theatre and still be eligible for university studies in many humanities and science courses. The choice is yours based on your interests and strengths.

International Baccalaureate Mission Statement

“The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.   To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment. These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.” – from IBO.org Go to www.rudbeck.se or www.ibo.org for more information. 41


Int

42


ntroduktionsprogram

Jag vet att det är så mycket som kan gå på tok under tiden i grundskolan. Jag har pratat och arbetat med många personer som har haft det jobbigt under vissa perioder i sitt liv. Det jag lärt mig är man med rätt hjälp, rätt stöd och bra personer runt omkring sig kan försätta berg. Det kan handla om att man kommit i fel gäng, har dyslexi som ingen upptäckt eller ännu inte lärt sig tillräckligt mycket svenska för att klara det man behöver. Jag är chef över vårt stora Elevcentrum som innehåller studievägledare, speciallärare, kuratorer, skolsköterskor och massor med lärare som är specialutbildade för att undervisa just dig och de behov du har. Jag lovar dig att du blir sedd och att du får läsa eller arbeta på det sätt som allra bäst passar dig.   Du är mycket välkommen till oss! Ola Lagerström, rektor

43


Fakta

För dig som under högstadiet inte blivit behörig till ett nationellt program är det ett av våra introduktionsprogram du ska gå. Eller om du just nu inte vill läsa ett nationellt program – du kanske hellre vill ut arbetslivet och praktisera ett år. Även i sådana fall kan ett introduktionsprogram vara något för dig. Den individuella studieplanen blir mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur. Den individuella studieplanen ska klart visa vad utbildningen ska innehålla.

44


Introduktionsprogram Rudbeck erbjuder följande alternativa introduktionsprogram: Preparandår På preparandåret får du möjlighet att läsa upp de betyg i matematik, engelska, svenska, SO, NO eller andra ämnen från grundskolan som du inte fått godkänt i. Målet är att du ska bli behörig till ett nationellt program på ett år. Du sätter ihop ditt schema efter just de kurser som du behöver för att bli behörig.

Yrkesintroduktion Om du är mer inriktad mot arbete hjälper vi dig att hitta praktikplats som en förberedelse för arbete. Vi hjälper dig med de förkunskaper du behöver för att få en praktikplats som passar just dig! Det kan till exempel handla om att få hjälp med truckkort eller att anpassa den arbetsplatsförlagda utbildningen så att den på bästa sätt kan ge dig ett jobb. Du kan även kombinera praktiken med att läsa ämnen på skolan.

45


Fakta

IV SAM Hit söker elever som har intresse av både skola och praktik på olika arbetsplatser. Efter avslutad utbildning är målet att eleverna ska få ett arbete eller annan relevant sysselsättning. Programmet riktar sig till elever med olika inlärningssvårigheter. Du läser utifrån din individuella studieplan med målet att nå godkända betyg i grundskolans svenska, engelska och matematik. Övriga ämnen som ingår är t ex , samhällskunskap, estetisk verksamhet och yrkeskunskap . En stor del av studietiden är arbetsplatsförlagd. Då får du möjlighet att prova olika branscher. Stor vikt läggs vid vägledning inför det fortsatta utbildnings- och yrkeslivet. Efter genomgånget program får du ett samlat betygsdokument innehållande; betyg, intyg på kurser och praktik, samt omdömen. • Åk 1 – i huvudsak teoretiska studier. • Åk 2 – teoretiska studier tre dagar och praktik två dagar per vecka. Eleven får chans att prova olika branscher under en längre period. • Åk 3 – teoretiska studier två dagar och praktik tre dagar per vecka.

46


Introduktionsprogram Språkintroduktion Är du nyanländ till Sverige eller har något annat modersmål än svenska kan du läsa vår Introduktionskurs för invandrare. Dessa studier syftar till att få behörighet till gymnasiet eller betyg i SFI.   I slutet av studierna i svenska kan du kombinera dina studier med gymnasiekurser på något av våra nationella program

Individuellt alternativ Utbildningen utformas speciellt för dig och dina behov och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ är inte sökbart.

47


Naturvete

48


enskapsprogrammet Att vara rektor för naturvetenskapsprogrammet på Rudbeck, kan det vara ett av de mest spännande och intressanta jobb som finns? Det tror jag, Jeanette Fry, nu inne på mitt andra läsår här på Rudbeck. Vad jobbar egentligen en rektor med? Mitt jobb handlar om att ni elever ska få bästa möjliga utbildning. För att möjliggöra det krävs det bra lärare, som är engagerade och trivs med sina jobb. Lärare som är kunniga i sina ämnen och kunniga i hur man lär ut på framgångsrika sätt. Naturutbildningen på Rudbeck gör dig förberedd för att studera vidare på högskola och universitet. Under utbildningen blir du allmänbildad och får en naturvetenskaplig grund. Både genom exkursioner i fält och genom laborationer i vit rock. Du får göra fysikaliska experiment och kommunicera matematik. När jag är ute på lektionsbesök är det ofta som jag tänker att den här kursen skulle jag vilja läsa! Förutom undervisningen får du på Rudbeck även mycket annat. Du får t.ex. lära känna många nya människor och hittar troligtvis vänner för livet. Välkommen till oss! Jeanette Fry, rektor 49


Fakta

Efter examen har du kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas mellan experiment och teori. Matematik är ett eget ämne men även ett hjälpmedel för att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden. Du kommer att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innebär förmåga till kritiskt tänkande, övning i logiska resonemang och problemlösning. Du kommer utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer och fältstudier är viktiga inslag i utbildningen. När du läser naturvetenskap får du en bred utbildning med inriktning på biologi, fysik och kemi. Hos oss har du stor möjlighet att forma din egen studieplan. Du kan lägga till kurser till din utbildning för att få särskild behörighet som krävs för en del vidareutbildningar.

50


Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsämnena läser du i moderna lokaler på skolan. Biologin har en ekologisk odling med ett eget växthus och erbjuder fältkurser till Kittelfjäll och Utö. Fysikundervisningen har ett stort inslag av laborationer, där du bland annat får använda vår datorstödda mätutrustning. I de välutrustade kemilaboratorierna sker massor med spännande laborationer. På Rudbeck laborerar vi med DNA i olika kurser. På vårt naturvetenskapsprogram får du studievana och blir väl förberedd för högre studier. Vi samarbetar med flera universitet. Bland annat har vi ett mentorsprogram i samarbete med Uppsala universitet. Det första året är gemensamt för naturvetarna. Därefter väljer du din inriktning och gör dina andra val av kurser. På Naturvetenskapsprogrammet har du 400-500 poäng där du kan utforma din profil. Många väljer att fördjupa sig inom något ämne man redan börjat läsa. Andra väljer att skaffa sig en bredare utbildning och läser mer språk, programmering, webbteknik, estetiska kurser eller kanske ekonomi.   Valet är ditt!

51


Fakta

52


Naturvetenskapsprogrammet På Rudbeck erbjuder vi: Inriktning Naturvetenskap Inriktningen Naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. I inriktningen ingår: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle Inriktningen ger dig breda kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. I inriktningen ingår: Geografi 1, Samhällskunskap 2. Du väljer sedan ett av de naturvetenskapliga ämnena Biologi 2, Fysik 2 eller Kemi 2 för att göra din inriktning komplett.

53


Samh채llsvete

54


enskapsprogrammet Vad kan vara mer intressant än att lära sig om Hur samhället fungerar och Hur vi människor påverkas? Jag har jobbat i flera år på Rudbeck som lärare i idrott och Levnadslära – därför vet jag hur viktigt det är att ta reda på hur du fungerar och hur du fungerar tillsammans med andra i vårt samhälle. På Samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla dig själv och fördjupa dina kunskaper om människors livsvillkor. Hur hänger allt ihop egentligen? Du får bland annat studera vilka faktorer som påverkar och förklarar det som sker i samhället. När du läser historia får du också en förståelse varför det har blivit som det har blivit och Hur det kan se ut framöver. Hur ger vi dig då möjlighet att ta reda på det? Demokrati – kommunikation – etik – genus – miljö är viktiga nyckelord. Väljer du inriktningen Samhällsvetenskap fördjupar du dina kunskaper i olika samhällsstrukturer och du får bland annat möta politiker och företagare. Väljer du inriktningen Medier, information och kommunikation får du utveckla din kreativitet och lära dig mer om mediernas roll i samhället. Det är lika roligt och lärorikt att vara elev på vår skola som jag tycker det är att vara rektor!  Välkommen! Karin Schmidt Bohgard, rektor 55


Fakta

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Utbildningen behandlar frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Studier av faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället alltifrån den lokala till den globala nivån ingår. Utbildningen ger historiskt perspektiv för att du med hjälp av det förflutna ska förstå förhållanden i dagens samhälle och orientera dig inför framtiden. Utbildningen behandlar mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Du kommer att få möjlighet att utveckla kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer, färdigheter i att kommunicera och presentera dina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier. 56


Samhällsvetenskapsprogrammet

Utifrån studier av samhällsfrågor utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt – att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Du kommer att få diskutera lösningar på samhällsvetenskapliga problem och motivera ställningstaganden med väl grundade argument. Du får lära dig söka, bearbeta och kritiskt granska information. Resultatet av dina undersökningar får du ofta presentera för dina kompisar. Större skriftliga uppgifter förbereder dig för studier på högskolan. Det första året är gemensamt för samhällsvetarna, därefter väljer du inriktning och gör dina andra val av kurser.

57


Fakta

På Rudbeck erbjuder vi: Inriktning Samhällsvetenskap Inriktningen ger dig kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen fördjupar du din förståelse av samhällsfrågor genom att förklara företeelser och sammanhang. Du får träning i att själv kunna ta ställning i olika frågor och argumentera i diskussioner och debatter. Du får möta olika teorier som förklarar varför samhället ser ut som det gör. Utifrån dessa gör du egna undersökningar som presenteras muntligt och skriftligt. Många studiebesök och möten med politiker, forskare, företagare och andra samhällsengagerade personer gör undervisningen spännande. Inom religionens kurser arbetar du med förståelse av vårt mångkulturella samhälle, i historia lär du dig mer om relationen mellan individ och samhälle i ett tidsperspektiv – att studera det förflutna för att förstå det som händer i vårt samhälle i dag.

58


Samhällsvetenskapsprogrammet

Inom filosofi diskuteras livets stora och små frågor, allt från ”vad vet vi, egentligen?” till ”är det rättvist att dela kakan i fyra lika stora delar?”. Förutom engelska läser du ett annat modernt språk vilket ökar dina möjligheter att plugga eller jobba utomlands efter gymnasiet. Inriktningen innehåller följande kurser: Geografi 1, Historia 2, Religionskunskap 2, Samhällskunskap 2, Samhällskunskap 3.

Inriktning Medier, information och kommunikation Inriktningen ger dig kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap. Du studerar journalistik, information och reklam och får praktiskt pröva textens, bildens och ljudets möjligheter. Vi ger dig teoretiska och praktiska kunskaper inom journalistik och texthantering. Du lär dig att kritiskt granska och sålla i information och lär dig förstå hur nyhetsvärdering 59


Fakta

60


Samhällsvetenskapsprogrammet och etiska regler tillämpas. Skillnad på åsiktsjournalistik och nyhetsjournalistik kan du efter dessa kurser. Du får du också lära dig tidningsspråk och layout och får veta mer om hur det är att arbeta som journalist. Undervisningen i foto sker i en modern och välutrustad studio som specialritats för att fungera som professionell digital bildverkstad och fotoateljé. Arbetet är i hög grad praktiskt. Lektionerna lär dig berätta med bild, hantera en kamera och grundläggande kunskaper i bildkomposition. Du får möjlighet att utveckla din kreativitet och bildförståelse. Inom ljud- och filmdelen av utbildningen får du lära dig inspelningsteknik, att göra intervjuer och att redigera, att arbeta med reportage, intervjuer och kåserier. Du väljer egna uppgifter, gör jobb ute på fältet och fördjupade program. Inriktningen innehåller följande kurser: Journalistik, reklam och information 1, Medieproduktion 1, Medier, samhälle och kommunikation 1, Psykologi 2.

61


62


Teknikprogrammet Teknikprogrammet på Rudbeck har funnits under lång tid. Det har varit fyraårigt ibland, funnits tvååriga varianter och mängder med olika inriktningar – alltefter vad regeringen beslutat. Jag har inte varit rektor för detta program så länge, men jag är glad att det är just nu jag är det. De senaste åren har vi utökat antalet platser på programmet eftersom det är så många som söker. Jag tycker om den bredd programmet står för – du kan välja att grotta ner dig i datorernas värld och hur de ser ut inuti och varför, du kan också välja att praktiskt skapa något inom designutvecklingen och lära dig mer om dess historia eller bli en fena på det senaste och fränaste sättet att göra en presentation på. Stora delar av undervisningen sker i lokalen som tidigare var fordonsprogrammets bilhall. Det är stora ljusa fönster och mycket högt i tak. Numera är det istället för skiftnycklar och fälgar fullt med datorer och annan högteknologisk utrustning. Det är ett nöje att som rektor strosa runt i dessa salar och titta på allt spännande som händer. Jag lovar också att se till att det blir ett fjärde år på Rudbeck på Teknikprogrammet om Skolverkets utredning gör det möjligt att starta ett sådant. Då ses vi under ännu längre tid! Anders Unosson, rektor 63


Fakta

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program på 3 år. Du kommer att läsa mycket fysik, kemi, teknik och matematik med fokus på tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Utbildningen ska utveckla din förmåga att analysera och förstå tekniska system. Utbildningen lär dig att utveckla nya och kreativa lösningar för att skapa och möta förändringar. Det första året är gemensamt för alla som valt Teknikprogrammet. Inriktning väljer du först under vårterminen under årskurs 1.

64


Teknikprogrammet På Rudbeck erbjuder vi: Inriktning Teknikvetenskap Inriktningen lär dig mer om teknikvetenskapens arbetsmetoder och ger dig verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den fördjupar dina kunskaper om teknik, matematik och fysik. Går du den här inriktningen så har du utan vidare val behörighet till högskolans civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Det betyder att inriktningen också ger behörighet till de allra flesta övriga högskoleutbildningar. I inriktningen ingår kurserna: Fysik 2, Matematik 4, Teknik 2.

Inriktning Informations- och medieteknik Inriktningen ger dig kunskaper om informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling och dator- och kommunikationsteknik. Läser du denna inriktning får du en bra grund att stå på inför kommande studier eller om du söker arbete inom området. Detta är en praktisk utbildning som kan leda till arbete som systemadministratör eller nätverkstekniker. 65


Fakta

66


Teknikprogrammet Undervisningen ger möjlighet till många laborativa inslag, och förstås, god datorvana. Kurserna innehåller viktiga moment på olika nivåer i hårdvara, datorkommunikation, nätverk och datasäkerhet. I inriktningen ingår kurserna: Datorteknik 1a, Programmering 1, Webbutveckling 1.

Inriktning Design och produktutveckling Inriktningen ger dig kunskaper om design och produktutveckling där datorstyrd design och konstruktion är viktiga. Den ska också behandla designprocess och designmetodik. Denna inriktning förenar teori och praktik, teknik och konstnärlighet, kreativitet och logik. Du får en historisk och teoretisk bakgrund om design. Du lär dig göra ritningar och kan därefter formge din produkt i lämpligt material. Dina lärare är utbildade på Konstfack och teknisk högskola. Tillsammans ger detta en spännande resa i teknikens design. I inriktningen ingår kurserna Bild och form a, Cad 1, Design 1, Konstruktion 1.

67


68


Löpargymnasiet

Drömmer du om att få kombinera det roligaste du vet, löpning på elitnivå, med intressanta studier? Då är Löpargymnasiet något för dig. På Löpargymnasiet går elever som satsar på medel- och långdistanslöpning på elitnivå. Du läser på ett nationellt program – EK, NA eller SA – tillsammans med de andra eleverna på Rudbeck. Du och de andra ”Löparna” läser ämnet specialidrott. Specialidrotten, löpningen, är en del av din utbildning. Genom den gemensamma träningen stimuleras du av de andra eleverna och du tränas av erfarna och kunniga tränare. Vi är ett Riksidrottsgymnasium med elever från hela Sverige och de flesta av eleverna bor på vårt internat i närheten av Rudbeck.   En spännande tillvaro väntar dig! Jeanette Fry, rektor

69


Fakta

Löpargymnasiet i Sollentuna, som startade 1988, är av Riksidrottsförbundet (RF) och Skolverket godkänt och certifierat Riksidrottsgymnasium (RIG). Vi är också ett av sju riksfriidrottsgymnasier (FIG) i Sverige som kan ta emot elever från hela landet och som ingår i Svenska Friidrottsförbundets landslagsverksamhet och som kontinuerligt följs upp av densamma (SFIF). Ungdomar som vill satsa på löpning söker Löpargymnasiet på Rudbeck för att få en bra utbildning med behörighet till vidare studier samtidigt som de får möjlighet att utvecklas inom löpningen i specialidrottsämnet. De elever som blir antagna till Löpargymnasiet bor på internat med ett välordnat boende. Där ingår gemensam frukost och middag och det ges goda möjligheter till studiestöd. Studieplan Eleverna som blir antagna på Rudbecks löpargymnasium söker till Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet och följer dessa studieplaner. Studierna på Löpargymnasiet ger samma behörighet till vidare studier som ordinarie studieförberedande program. Specialidrottsämnet räknas in i behörigheten för sökande till fortsatta studier efter gymnasiet. 70


Löpargymnasiet Träning Träningsmiljön i Sollentuna är mycket bra för medel- och långdistanslöpning med fina löpträningsområden i skog och mark. Sollentunavallens välkända blå banor, där flertalet olika SM och andra kända friidrottsevenemang äger rum, finns inom uppvärmningsavstånd. De gemensamma träningstiderna på dagtid ger maximala möjligheter att träna tillsammans med andra och ofta är det 30 elever som gemensamt springer ut på träning! Vintertid åker man till inomhusbanor i Sätra och från och med 2012 finns en ny friidrottshall med doserade 200-metersbanor på Sollentunavallen. Tävlingsmöjligheterna i Sollentuna och Stockholmstrakten är mycket bra med inspirerande och etablerade tävlingar året runt; inomhus, terräng och bana.

Personal Löparprogrammet har tre anställda tränare och en naprapat/sjukgymnast som ser till elevernas träning och hälsa. På Rudbeck finns förutom lärare och rektor även mentor, kurator, studievägledare och sjuksköterska med nära koppling till Löparprogrammet. 71


Elevcentrum på Rudbeck består av skolsköterskor, kuratorer, speciallärare och studievägledare. Skolsköterskorna erbjuder dig hälsosamtal och hälsorådgivning. Du är välkommen till elevhälsan både när du råkat ut för olycksfall och vid sjukdom. Kuratorerna kan bistå med stöd och vägledning gällande bl a stresshantering, konflikthantering, motivationsarbete, relationer, droger och ekonomi. Kuratorn är din länk till andra stödinsatser. Kuratorer, studievägledare och skolsköterskor samarbetar kring din situation. Skolvärdar finns i anslutning till elevcafeterian och deras uppgift är att medverka till en bra arbetsmiljö för alla. De arbetar för att det ska vara tryggt och lugnt i cafeterian, matsalen och på övriga utrymmen i skolan. Speciallärare hjälper dig om problem uppstår med studierna, de hjälper dig att förebygga och undanröja hinder för ditt lärande, stärker ditt självförtroende och samarbetar med lärarna i din ordinarie undervisning.

72


Elevcentrum Studievägledarna hjälper till vid planering av studierna, ger en orientering om yrken och arbetsmarknad och en inblick i arbetslivet. De stöttar dig på vägen till större självkännedom och självständigt tänkande när det gäller valet av studier och utbildning. Du får enskild vägledning och information om studier och arbetsmarknad. För ett gott resultat i vägledningsarbetet krävs att du är aktiv, tar egna initiativ och eget ansvar i din studiesituation. Studieplanering måste du börja med redan i årskurs 1.

73


74


Biblioteket Rudbecks bibliotek vänder sig till elever och personal på skolan. I biblioteket kan du bland annat söka information i olika ämnen, få handledning i informationssökning, låna böcker, läsa dagstidningar och tidskrifter. Biblioteket har datorer för informationssökning där du bland annat kan söka i följande databaser: NE, Britannica, Landguiden, ArtikelSök, Mediearkivet, Presstext och Alex. Flera databaser når du från alla datorer på skolan och en del når du också hemifrån.

Biblioteket har enskilda tysta studieplatser och plats för grupparbeten.   Bibliotekets tre bibliotekarier hjälper dig gärna. Det är du själv som ska göra jobbet, men vi kan guida dig i din informationssökning.

75


76


Blockschemat På Rudbeck är läsåret indelat i tre perioder och varje period omfattar 11 veckor. Varje vecka är indelat i åtta block som vardera är 3 timmar och 50 minuter. Ett block under en period motsvarar 50 poängs studier. Detta innebär att du i snitt läser 5 – 6 block per period för att nå 2 500 poäng. Du börjar som tidigast 8.20 och slutar som senast 16.00. Onsdagseftermiddagarna kallas för resurstid och den tiden är inte schemalagd. På resurstiden ligger prov, studiebesök och andra aktiviteter som kräver mer tid än ett lektionstillfälle.

77


O-hus

Rutek

Matsal Café Aula

Entré

78

Bibliotek


PLAN 2

PLAN 1

Reception

Entré 79


Innehåll Du är välkommen till Rudbeck! 5 Skolstarten 7 Ekonomiprogrammet 9   Inriktning Ekonomi 11   Inriktning Juridik 13 El- & energiprogrammet 14   Inriktning Dator- och kommunikationsteknik 18   Inriktning Elteknik 19 Estetiska programmet 21   Inriktning Estetik och Media 23   Inriktning Musik 23 Hotell- och turismprogrammet 27   Inriktning Hotell 29 Humanistiska programmet 30   Inriktning Språk 33 IB – International Baccalaureate 36  Profiles 39 Introduktionsprogram 41  Preparandår 43   Yrkesintroduktion 43   IV SAM 44  Språkintroduktion 45   Individuellt alternativ 45 Naturvetenskapsprogrammet 47   Inriktning Naturvetenskap 51   Inriktning Naturvetenskap och samhälle 51

80


Samhällsvetenskapsprogrammet 53   Inriktning Samhällsvetenskap 56   Inriktning Medier, information och kommunikation 57 Teknikprogrammet 61   Inriktning Teknikvetenskap 63   Inriktning Informations- och medieteknik 63   Inriktning Design och produktutveckling 65 Löpargymnasiet 67  Studieplan 68  Träning 69

Elevcentrum 71 Biblioteket 73 Blockschemat 75

81


ADRESSER

Postadress: Rudbeck, Box 423, 191 24 Sollentuna Besöksadress: Malla Silfverstolpes väg 3, 192 51 Sollentuna Telefon: 08-579 218 00, växel Telefax: Reception 08-579 217 77 Elevcentrum 08-579 218 33 www.rudbeck.se info@rudbeck.se Löpargymnasiet Internatet Häggviksvägen 4 191 50 Sollentuna Telefon: till Internatföreståndare 08-579 227 90 82


83


Sollentuna kommuns gymnasium

84

Profile for Rudbeck

Rudbecks pocketbok 1213  

Vill du veta mer om Rudbeck? Då ska du läsa vår pocketbok!

Rudbecks pocketbok 1213  

Vill du veta mer om Rudbeck? Då ska du läsa vår pocketbok!

Profile for rudbeck
Advertisement