Page 1

LÖPARGYMNASIET I SOLLENTUNA Ett riksidrottsgymnasium för medel- och långdistanslöpare

Nu satsar vi stor t även på

Nationell idrottsutbildning det lokala/regionala friidrottsalternativet


LÖPARGYMNASIET I SOLLENTUNA blev ett Riksidrottsgymnasium redan 1988 och detta har möjliggjort och kvalitetssäkrat NIU-verksamheten på en mycket hög toppnivå. Löpargymnasiets idrottsutbildning är certifierad av Riksidrottsförbundet och Svenska Friidrottsförbundet och följer därmed de krav för NIU-verksamheten i Sverige, se gymnasieförordningen (2010:2039) 5 och 7 kap §§27-30.

Det finns två variante ningar på gymnasien gymnasier (RIG) och kända idrottsutbildni är riks-rekryterande o regionalt.

Löpargymnasiet i Sol både RIG och NIU. E tränar främst medelning, medan NIU-utb mot friidrottens alla g

Ambitionen och målet med NIU är att lokalt kunna stödja satsande, motiverande och talangfulla friidrottsungdomar och deras föreningar inom regionen, främst centrala och norra Stockholm samt Uppland. Vi kommer att ha 24 elevplatser när NIU är fullt utbyggt, ca 5-8 elevplatser per år. Inga klubbyten under NIU-tiden.

Tränings- och tävlingsstödet sker främst genom klubbens verksamhet och tränare, bland annat för att kunna erbjuda träningsstöd i samtliga friidrottsgrenar. Saknas klubb tränarstöd löser vi det individuellt. När verksamheten är utbyggd är målet att kunna erbjuda anställd tränare främst inriktat till löpgrenarna sprint och häck. Träningen kan också bli en kombination av dag träning på skoltid och klubbens kvällsträning. Medel- och lång- distanslöparna på NIU kommer att få bästa träningsstödet via RIG-verksamhetens upplägg.

Skadeförebyggande stöd med tillgång till sjukgymnastbehandling på internatet samt akuta åtgärdsbehov genom en speciell framtagen NIU/RIG idrottsskadeförsäkring. Föreningsstöd alt. egen kostnad, 2.500:-+1.925:-/läsår.


er av idrottsutbildnivå: riksiidrottsh nationellt godingar (NIU). RIG och NIU är lokalt/

llentuna erbjuder Eleverna på RIG och långdistanslöpbildningen riktar sig grenar.

Vi har mycket fina träningsmöjligheter. 2015 står den nya friidrottshallen klar på Sollentuna-vallen, Sveriges mesta SM friidrotts-arena. I hallen kommer det att finnas toppträningsförutsättningar i de flesta av friidrottens grenar.

RUDBECK ÄR ETT populärt gymnasium och har näst flest ansökningar i Stockholms län. Löpargymnasiets elever kan läsa på ekonomi-, naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- eller teknikprogrammet.

Specialidrottsämnet är hela 700 poäng (mot 400 poäng på vanliga NIU-gymnasier) av totalt 2500 poäng. Betyg sätts på idrottslig och teoretisk kompetens. 400 av de 700 poängen i specialidrottsämnet kan tillgodo-göras i slutbetyget och förbättrar därmed möjligheterna till fortsatta studier på högskola och universitet. Rudbecks blockschema är suveränt och möjliggör gemensam dagträning i specialidrottsämnet. Träningen sker alltid i block 7 och 8 och är gemensam för alla årskurserna; tisdagar klockan 13-16, torsdagar klockan 8.20-11.30 samt på fredagar klockan 14-16. Alla elever får SL-kort.


På Rudbeck finns många stödjande funktioner. Förutom Löpargymnasiets egen personal, med tränare och sjukgymnast, finns rektor, mentor, studieväg-ledare, kurator och skolsköterska. Eleverna på RIG bor på Löpargymnasiets internat med eget rum, ordnad mat (frukost och middag), stor styrkehall, flera löpband, spinningcyklar, sjukgymnastrum m.m. Helhetsupplevelsen blir mycket hög med internatboende, det underlättar transporter för elever som inte bor inom pendlingsavstånd och ger vänner för livet. Det kan vara ett mycket bra alternativ även för NIU-elever.

ANSÖKAN SKER VIA Svenska Friidrottsförbundet; www.friidrott.se senast 15 oktober. Antagningstester sker i mitten av november för aktuella elever, verksamhetsansvariga avgör sedan intaget. Efter dina friidrottsgymnasiestudier planeras möjlighet för elitsatsning på landslagsnivå med optimala träningsmöjligheter, högskoleutbildning och studentboende. Detta sker i samråd med Svenska friidrottsförbundet och Sollentuna kommun. Vilja och hängivenhet, tid och tålamod är avgörande faktorer för en idrottslig mångårig framgång. Viktigt är också att vardagen fungerar så att tid och fokus kan läggas på studier och idrott. Har du bestämt dig för att satsa på din friidrott så har du tre fantastiska år framför dig! Ola Liss Verksamhetsansvarig ola.liss@rudbeck.se

Besök gärna www.rudbeck.se för mer info

Lopargymnasiet NIU  
Lopargymnasiet NIU  
Advertisement