Scott 2020 Onroad & Offroad

Page 1

2020

ONROAD

& OFFROAD


All rights reserved ©2020 RUCO SCANDINAVIA

BILDER Produktbilder: Fred Leiser | BL Vision Actionbilder: Marco Campelli | Future7media

UTGIVER RUCO SCANDINAVIA HOVEMOVEGEN 45 2624 LILLEHAMMER Salgssjef Scott Norge: Jan Henrik Rustad Bestill flere kataloger på varenummer: SCOTT-SOMMER-2020 VI TAR FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL OG PRISENDRINGER


S C O T T I N N H O L D

TEKNISK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

450 BEKLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

D3O BESK Y T TEL SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

350 BEKLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

STØRREL SESTABELL MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ENDURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

ADVENTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

350 BEKLEDNING JUNIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

PRIORIT Y GT X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

M X HANSKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

VOYAGER DRYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

BRILLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

DUALR AID DRYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

PROSPECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

TURN & STORM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

PROSPECT WFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

TOURING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

FURY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

TOUR ANCE & PRIORIT Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

HUSTLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

HUSTLE X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

MOTO V TG & TR ACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

SPLIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

SPORTR & SUM MER V TD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

BUZ Z JR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

MC BUKSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

LINSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

MELLOML AG HERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

HJEL MER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

MC DA ME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

550 HJEL M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

VOYAGER DRYO DA ME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

350 E VO+ HJEL M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

DUALR AID DRYO DA ME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

350 E VO HJEL M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

DEFINIT PRO & STORM DA ME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

350 JR HJEL M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

SPORTR & DENIM DA ME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

BESK Y T TEL SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

MELLOML AG DA ME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

M X STØ VLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

REGNBEKLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

BAGGER & SEKKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

MC HANSKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

FRITID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

OFFROAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

SOLBRILLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

STØRREL SESTABELL OFFROAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

FAC TORY TE A M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152


S I T D

C N E E

O N C S

T O H I

T V A T I O N N O L O G Y G N

S I D E N 1 9 5 8 H A R S C OT T S P O R T S P U S H E T G R E N S E N E F O R Å VÆ R E I N N OVAT I V E , T E K N I S K E O G N Y T E N K E N D E PÅ D E S I G N . F R A D E N F Ø R S T E A LU M I N I U M S S K I E N , T I L I N T R O D U K S J O N E N AV A E R O B A R S O G D E N O R I G I N A L E P L A S T I C M OTO C R O S S S TØ V E L E N , H A R S C OT T VÆ R T M E D PÅ Å U T V I K L E S P O R T S I N D U S T R I E N . V E D Å KO M B I N E R E I N N OVA S J O N , T E K N I K K O G D E S I G N I N N I E T P R O D U K T, H A R S C OT T S K A P T P R O D U K T E R F O R AT U TØ V E R E S K A L K U N N E N Å S I T T P OT E N S I A L E . 2 0 2 0 S O M M E R KO L L E K S J O N E N BYG G E R PÅ D I S S E P R I N S I P P E N E . N Å R D U P U S H E R D EG T I L D I T T Y P P E R S T E V I L S C OT T A L LT I D VÆ R E V E D D I N S I D E S L I K S Å D U K A N Y T E D I T T B E S T E . L A VÅ R L I D E N S K A P B L I D I N L I D E N S K A P O G VÅ R S U K S E S S B L I D I N S U K S E S S . K J Ø R M E D D E T B E S T E - V E LG S C OT T.

4

INTRO | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT SOMMER 2020 | INTRO

5


S C O T T T E K N I S K

01

02

03

04

05

06

6

D3O beskyttelse

Direkte ventilasjon

CE Sertifisert EN 17092

Reflekterende elementer

Forsterkninger i skinn

Easy fix system TEKNISK | SCOTT SOMMER 2020


07

08

09

10

11

12

Vattert mesh fĂ´r

Brillepusser

Koblingsbar jakke & bukse

Fidlock magnetisk knapp

Nyreisolasjon

Matchende detaljer

TEKNISK | SCOTT SOMMER 2020

7


S C O T T A D V E N T U R E M E D B E S K Y T T E L S E

D 3 O

®

VI ER OPPTATT AV Å KUNNE TILBY DET LILLE EKSTRA NÅR DET KOMMER TIL BESK YTTELSE PÅ DE MEST UTSATTE OMRÅDENE PÅ KROPPEN. 2020 KOLLEKSJONEN ER UTSTYRT MED LEVEL 2 SERTIFISERT D3O ® BESK YTTELSE SOM GIR DEG MAKSIMAL BESK YTTELSE PÅ DIN NESTE TUR.

273079

273074 (VENSTRE) 273075 (HØYRE)

1

2

3

D3O LP2 PRO L2 SKULDERBESKYTTELSE

®

D3O CP1 BRYSTBESKYTTELSE

D3O LP2 PRO L2 ALBUEBESKYTTELSE

273073

273078

273076

4

5

6

D3O® BACK VIPER PRO RYGGBESKYTTELSE

D3O® LP2 PRO L2 HOFTEBESKYTTELSE

D3O® LP2 PRO L2 KNEBESKYTTELSE

®

8

273077

®

TEKNISK | SCOTT SOMMER 2020


1

4 2

3

5

HVORDAN FUNGERER D3O® TEKNOLOGIEN: MYK T OG F L E K S I B E LT M AT ER I A L E

6

BLIR HARD V ED S TØ T

RETURNERER TIL MYK FORM

TEKNISK | SCOTT SOMMER 2020

9


S C O T T T E K N I S K SCOTT SAMARBEIDER MED LEDENDE PRODUSENTER OVER HELE VERDEN FOR Å LEVERE REVOLUSJONERENDE TEKNOLOGIER SOM BESK YTTER DEG OG MAKSIMERER DIN GLEDE NÅR DU ER PÅ TUR.

Fukt/ damp slipper ut Regn og vind holder seg ute VANNTETT & VINDTETT

Yttermateriale GORE-TEX® membran Fôr

PUSTENDE

VANNMOTSTANDIG

GORE-TEX® - GORE-TEX® er det mest holdbare, vanntette, vindtette og pustende materialet tilgjengelig. GORE-TEX® membranen inneholder 1,4 milliarder små porer per kvadratcentimeter. Derfor penetrerer ikke vanndråper stoffet, men fuktighet i form av damp transporteres vekk fra kroppen effektivt. Alle sømmer er forseglet med Gore søm tape for å gi fullstendig vanntetthet. Alle GORE-TEX® plagg er laget i henhold til standarder for Guarantee to Keep You DryTM programmet. Pusteevne verdi for GORE-TEX® produktene er ca 15’000mm og vanntetthet er vannsøyle på hele 45’000mm.

DRYOsphere 2L - DRYOsphere membran er et vanntett / vindtett / pustende materiale. Denne teknologien fungerer som en barriere mot vann og vind, samtidig som det puster, holder deg tørr og komfortabel under alle forhold.

® WORLD CLASS LEATHER

Det er flere særtrekk som gjør Dexfil til en suksess: • Overlegen varme som leveres av luft fanget i en gitt plass. • Tynn, lett og beholder sin opprinnelige form og isolerende egenskaper etter gjentatt rengjøring. • Unik blanding av polyester og polyamid fiber for ekstrem fleksibilitet. • Lett isolasjon designet for å beholde original form og varme

10

Pittards® er vannavvisende og slitesterkt som er spesielt utviklet med en vannavvisende struktur for å holde deg tørr under de mest ugunstige forhold. Den er utviklet for å tilby optimal styrke og holdbarhet.

TEKNISK | SCOTT SOMMER 2020


VX™ ACTIVE INSULATION – VX™ Active Insulation Systemet, introduserer et gjennombrudd innen ytelse. Ved å kombinere løse fiber med mangfoldige funksjoner, oppnår vi nye nivå av balansert ytelse. I motsetning til dun, har vi muligheten til å velge og kombinere fibre for fuktighetskontroll, varmeisolasjon, vekt, tørketid, motstandsdyktighet, mykhet, lag på lag -effekt og mer. Isolasjonens unike evne til å etterligne dunfjær som om klynger av dun var vevet sammen på rekker, slik at det skaper en ubrutt lenke av dun- lignende bølger.

PRIMALOFT® SØLV ACTIVE – PrimaLoft® Sølv Insulation er det ypperste innen teknisk ytelse, som favner et bredt spekter av aktiviteter. Millioner av luftlommer fanger opp kroppsvarmen under ekstreme forhold, mens fraværet av klumpete materiale gir en kompromissløs frihet i forhold til bevegelse. PrimaLoft® proprietary treatment forsikrer at isolasjonen opprettholder varmeegenskapene selv under våte omstendigheter. Varighet, pusteegenskaper, plassbesparende og mykhet, leverer høy kvalitet av isolasjon, uten kompromiss.

DURObreeze - Durobreeze -materialet opptrer som en barriere mot vind. Denne vindtette teknologien fungerer ved å motstå vindgjennomtrenging, som forhindrer varmetap under kjølige omgivelser.

DRYOzone DWR Førstelinjen mot nedbør, DRYOzone DWR (slitesterkt vannavvisende) er anvendt på tekstiler for å sikre og beskytte produktene mot værpåvirkning sesong etter sesong.

DUROfresh DUROfresh materialer hjelper å redusere uønskede lukter forårsaket av bakterier. I nærvær av fuktighet, utvikles bakteriene og de utvikler videre uønskede lukter. DUROfresh materialet bruker økovennlige- antibakterielle og antisopp- skadene midler som ødelegger oppbyggingen av luktskapende bakterier under fuktige omgivelser.

DUROshade UPF 30+/50+ Duroshade materialer gir deg UV- beskyttelse mot solens skadelige stråler.

DRYOxcell DRYOxcell er en raskt tørkende teknologi som leder fuktighet vekk fra huden, og fordeler det i materialet over et større område, samt beskytter mot nedbør. Dette akselrerer fordamping og holder deg tørr over lenger tid.

DUROxpand Som et firevegs -stretch materiale, gir DUROxpand deg den frihet og fleksibilitet du trenger i sporter som krever et større bevegelsesspekter.

STOFFER

Neoprene

NEOPRENE

MEMBRAN

Strikket

STRIKKET

TEKNISK | SCOTT SOMMER 2020

BOMULL

ULL

VANNAVISENDE

PUSTENDE

VINDSTOPPER

11


BRYST

BRYST

MIDJE HOFTE HØYDE

HØYDE

MIDJE

INNSIDE BEIN

INNSIDE BEIN

HOFTE

STØ RREL SESTA BELL B E KLE DN ING HERRE UNISEX STØRRELSE HØYDE

XS

S

CM

IN

164 - 168 64.6 - 66.1

M

L

XL

CM

IN

CM

IN

CM

168 - 173

66.1 - 68.1

173 - 179

68.1 - 70.5

179 - 185

38.2 - 40.2 102 - 108 40.2 - 42.5

BRYST

89 - 93

35 - 36.6

93 - 97

36.6 - 38.2

97 - 102

MIDJE

80 - 86

31.5 - 33.9

84 - 90

33.1 - 35.4

90 - 94

HOFTE

90 - 95

35.4 - 37.4

95 - 99

37.4 - 39

INNSIDE BEIN

80 - 81

31.5 - 31.9

81 - 82

31.9 - 32.3

IN

2XL

CM

70.5 - 72.8 182 - 188

3XL

IN

CM

IN

71.7 - 74

185 - 191

72.8 - 75.2 188 - 194

4XL

CM

5XL

IN

CM

IN

74 - 76.4

191 - 197

75.2 - 77.6

CM

IN

194 - 200 76.4 - 78.7

108 - 114

42.5 - 44.9

114 - 120

44.9 - 47.2

120 - 126

47.2 - 49.6

126 - 132

49.6 - 52

132 - 138

52 - 54.3

35.4 - 37

94 - 98

37 - 38.6

98 - 104

38.6 - 40.9

104 - 110

40.9 - 43.3

110 - 116

43.3 - 45.7

116 - 122

45.7 - 48

120 - 126

47.2 - 49.6

99 - 103

39 - 40.6

103 - 107

40.6 - 42.1

107 - 113

42.1 - 44.5

113 - 119

44.5 - 46.9

119 - 125

46.9 - 49.2

125 - 131

49.2 - 51.6

131 - 137

51.6 - 53.9

82 - 83

32.3 - 32.7

83 - 84

32.7 - 33.1

84 - 85

33.1 - 33.5

85 - 86

33.5 - 33.9

86 - 87

33.9 - 34.3

87 - 88

34.3 - 34.6

88 - 89

34.6 - 35

HERRE D-SIZE UNISEX

D-XS

D-S

D-M

D-L

D-XL

D-2XL

D-3XL

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

HØYDE

162 - 168

63.8 - 66.1

168 - 172

66.1 - 67.7

172 - 176

67.7 - 69.3

174 - 178

68.5 - 70.1

176 - 180

69.3 - 70.9

178 - 182

70.1 - 71.7

BRYST

86 - 100

33.9 - 39.4 100 - 104 39.4 - 40.9 104 - 109 40.9 - 42.9

109 - 115

42.9 - 45.3

115 - 121

45.3 - 47.6

121 - 127

47.6 - 50

127 - 133

50 - 52.4

133 - 139

MIDJE

92 - 99

36.2 - 39

102 - 108 40.2 - 42.5

106 - 112

41.7 - 44.1

110 - 118

43.3 - 46.5

116 - 124

45.7 - 48.8

122 - 130

48 - 51.2

128 - 136

HOFTE

95 - 100

37.4 - 39.4 100 - 104 39.4 - 40.9 104 - 108 40.9 - 42.5

108 - 112

42.5 - 44.1

112 - 118

44.1 - 46.5

118 - 124

46.5 - 48.8

124 - 130 48.8 - 51.2

130 - 136

INNSIDE BEIN

77 - 80

30.3 - 31.5

80 - 83

31.5 - 32.7

81 - 84

31.9 - 33.1

82 - 86

32.3 - 33.9

84 - 89

96 - 105

37.8- 41.3

78 - 81

30.7 - 31.9

79 - 82

31.1 - 32.3

CM

D-4XL

STØRRELSE

IN

180 - 184 70.9 - 72.4

83 - 87

32.7 - 34.3

D-5XL

CM

IN

CM

IN

182 - 186

71.7 - 73.2

184 - 190

72.4 - 74.8

52.4 - 54.7

139 - 145

54.7 - 57.1

50.4 - 53.5

132 - 140

52 - 55.1

51.2 - 53.5

136 - 142

53.5 - 55.9

33.1 - 35

86 - 91

33.9 - 35.8

DA ME UNISEX

XS

S

M

STØRRELSE

CM

IN

CM

IN

HØYDE

160 - 164

63 - 64.6

BRYST

81 - 85

31.9 - 33.5

85 - 89

33.5 - 35

MIDJE

71 - 75

28 - 29.5

74 - 79

29.1 - 31.1

HOFTE

90 - 94

35.4 - 37

94 - 98

INNSIDE BEIN

77 - 79

30.3 - 31.1

77 - 80

L

XL

2XL

3XL

4XL

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

168 - 170

66.1 - 66.9

170 - 174

66.9 - 68.5

174 - 178

68.5 - 70.1

178 - 182

70.1 - 71.7

178 - 182

70.1 - 71.7

178 - 184

70.1 - 72.4

88 - 92

34.6 - 36.2

90 - 97

35.4 - 38.2

95 - 103

37.4 - 40.6

101 - 109

39.8 - 42.9

107 - 115

42.1 - 45.3

113 - 121

44.5 - 47.6

77 - 82

30.3 - 32.3

81 - 86

31.9 - 33.9

85 - 90

33.5 - 35.4

89 - 94

35 - 37

93 - 98

36.6 - 38.6

97 - 102

38.2 - 40.2

37 - 38.6

98 - 102

38.6 - 40.2 102 - 106 40.2 - 41.7

106 - 110

41.7 - 43.3

110 - 114

43.3 - 44.9

114 - 118

44.9 - 46.5

118 - 122

46.5 - 48

30.3 - 31.5

78 - 80

30.7 - 31.5

78 - 82

30.7 - 32.3

79 - 82

31.1 - 32.3

79 - 83

31.1 - 32.7

80 - 84

31.5 - 33.1

164 - 168 64.6 - 66.1

78 - 81

30.7 - 31.9

DA ME D -SIZE UNISEX

12

D-S

D-M CM

D-L

STØRRELSE

CM

IN

IN

HØYDE

160 - 164

63 - 64.6

BRYST

100 - 104 39.4 - 40.9 104 - 109 40.9 - 42.9

CM

D-XL IN

162 - 166 63.8 - 65.4 164 - 168 64.6 - 66.1

CM

D-2XL IN

CM

166 - 170 65.4 - 66.9 168 - 172

D-3XL IN

CM

IN

66.1 - 71.7

170 - 174 66.9 - 68.5

109 - 115

42.9 - 45.3

115 - 121

45.3 - 47.6

121 - 127

47.6 - 50

127 - 133

50 - 52.4

MIDJE

80 - 85

31.5 - 33.5

85 - 90

33.5 - 35.4

89 - 94

35 - 37

93 - 98

36.6 - 38.6

97 - 102

38.2 - 40.2

99 - 104

39 - 40.9

HOFTE

102 - 112

40.2 - 44.1

106 - 116

41.7 - 45.7

112 - 122

44.1 - 48

118 - 128

46.5 - 50.4 122 - 132

INNSIDE BEIN

74 - 79

29.1 - 31.1

75 - 80

29.5 - 31.5

76 - 81

29.9 - 31.9

78 - 83

30.7 - 32.7

78 - 83

48 - 52 30.7 - 32.7

128 - 138 50.4 - 54.3 78 - 83

30.7 - 32.7 TEKNISK | SCOTT SOMMER 2020


STØ RREL SESTA BELL HAN SKE R DA ME STØRRELSE

2XS

XS

S

M

L

XL

6

6.5

7

7.5

8

8.5

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

OMKRETS

14 - 15.2

5.5 - 6

15.2 - 16.5

6 - 6.5

16.5 - 17.8

6.5 - 7

17.8 - 19.1

7 - 7.5

19.1 - 20.3

7.5 - 8

20.3 - 21.6

8 - 8.5

LENGDE FINGER

13.5 - 15

5.3 - 5.9

14.5 - 16

5.7 - 6.3

15.5 - 17

6.1 - 6.7

16.5 - 18

6.5 - 7.1

17.5 - 19

6.9 - 7.5

18.5 - 20

7.3 - 7.9

UNISEX STØRRELSE

3XS

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

6.5

7

7.5

8

8.5

9

10

11

3XL

12

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

OMKRETS

15.2 - 16.5

6 - 6.5

16.5 - 17.8

6.5 - 7

17.8 - 19.1

7 - 7.5

19.1 - 20.3

7.5 - 8

20.3 - 21.6

8 - 8.5

21.6 - 22.9

8.5 - 9

22.9 - 25.4

9 - 10

25.4 - 27.9

10 - 11

27.9 - 30.5

11 - 12

LENGDE FINGER

14.5 - 16

5.7 - 6.3

15.5 - 17

6.1 - 6.7

16.5 - 18

6.5 - 7.1

17.5 - 19

6.9 - 7.5

18.5 - 20

7.3 - 7.9

19.5 - 21

7.7 - 8.3

20.5 - 22

8.1 - 8.7

21.5 - 23

8.5 - 9.1

22.5 - 24

8.9 - 9.4

TEKNISK | SCOTT SOMMER 2020

13


S C OT T A DV E N T U R E KO L L E K S J O N E N E R D U K L A R F O R TØ F F, H A R D B R U K UNDER ALLE FORHOLD. DENNE KO L L E K S J O N E N E R D E T B E S T E VA LG E T D E R H O L D B A R H E T, V E N T I L A S J O N O G KO M F O R T E R E N N Ø DV E N D I G H E T.

14

ADVENTURE | SCOTT SOMMER 2020


ADVENTURE NYHETENE FRA SCOTT ADVENTURE KOLLEKSJONEN ER P R E N 1 7 0 9 2 - 3 : 2 0 1 7, L E V E L A A S E R T I F I S E R T

SCOTT SOMMER 2020 | ADVENTURE

15


STØRRELSE XS (005) · S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011) · 4XL (012)

P R E N 1 7 0 9 2 - 3 : 2 0 1 7, L E V E L A A S E R T I F I S E R T

SORT / GRÅ #2 7 2 8 6 9 -3 8 62

SORT #2 7 2 8 7 3 - 0 0 0 1

16

ADVENTURE | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT PRIORITY GTX

JAKKE & BUKSE

S COT T P R I O R I T Y G T X J A K K E

#272869

9499,-

KONSTRUKSJON: Direkte laminert, pustende, vind- og vanntett 3-lags GORE-TEX membran SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 75% Polyamide, 20% Polyester, 5% Skinn, MEMBRAN: 100% Polytetraflourethylene, FÔR: 100% Polyester, ISOLASJON: 100% Polyester ISOLASJON: Komfortabel, myk og pustende mesh fôr med spesiell ventilert 3D mesh mapping. Avtagbart termofôr med 60g fyll på kropp og 40g på ermer STØRRELSE: XS-4XL CA. VEKT (KG): 2.8 VANNTETTHET: Vanntett (vannsøyle 28.000 mm), MVTR >=20.000g/m² FUNKSJONER:

+ Komfortabel krage med mykt stoff + Kan brukes med både åpen og lukket krage + Direkte ventilasjon med vanntette glidelåser + Ventilasjonssystem med klimakontroll + Vanntett stormmansjett med hull for tommelen + YKK Aquaguard® glidelåser + D3O beskyttelse på skuldre og albue + Lomme for valgfri ryggbeskytter med størrelsesinformasjon + Innerlomme for valgfri D3O brystbeskyttelse + Pittards® Keratan™ skinnforsterkninger på albuer og skuldre + 76cm lang glidelås for tilkobling mellom jakke og bukse

+ Fidlock® magnetisk lukkesystem på kragen + Justeringer i midje, krage, erme og mansjett + Isolasjonssystem for nyrene på innsiden av jakken + Hanskevennlig glidelås + Lomme for albuebeskyttelse med to høydeposisjoner + Reflekterende elementer for økt synlighet + 2 innerlommer + 2 vanntette ytterlommer + 1 brystlomme med Easy-fix glidelås med brilleklut + CE Sertifisert EN 17092

S COT T P R I O R I T Y G T X B U K S E

#272873

6499,-

KONSTRUKSJON: Direkte laminert, pustende, vind- og vanntett 3-lags GORE-TEX membran SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 80% Polyamide, 15% Polyester, 5% Skinn, MEMBRAN: 100% Polytetraflourethylene, FÔR: 100% Polyester, ISOLASJON: 100% Polyester ISOLASJON: Komfortabel, myk og pustende mesh fôr med spesiell ventilert 3D mesh mapping. Avtagbart termofôr med 40g Dexfil® fyll STØRRELSE: XS-4XL CA. VEKT (KG): 2,15 VANNTETTHET: Vanntett (vannsøyle 28.000 mm), MVTR >=20.000g/m² FUNKSJONER:

Ønsker du det beste? SCOTT Priority GTX jakke og bukse er utstyrt med vind- og vanntett 3-lags GORETEX konstruksjon og Pittards® skinnforsterkninger for ekstra holdbarhet. Designet for 3-sesongers bruk og med direkte ventilasjon og vanntette glidelåser gjør det lett å justere under varierte forhold. For økt sikkerhet er jakke og bukse konstruert D3O® beskyttelse i skuldre og albue, og lommer for valgfri bryst- og ryggbeskyttelse.

ADVENTURE | SCOTT SOMMER 2020

+ Høyt liv med beskyttelse mot nyrer + Behagelig fleecefôr på innsiden av membranen og fôret + Direkte ventilasjon med vanntette glidelåser + D3O beskyttelse på kne og hofte + Pittards® Keratan™ skinnforsterkninger på kne og hofte

+ 76cm lang glidelås for tilkobling mellom jakke og bukse

+ Hybrid knebeskytterlomme med to høydeinnstillinger + Reflekterende elementer for økt synlighet + Justeringer i midjen og nederst på beina + 2 utvendige lommer

+ CE Sertifisert EN 17092

17


STØRRELSE XS (005) · S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011) · 4XL (012)

P R E N 1 7 0 9 2 - 3 : 2 0 1 7, L E V E L A A S E R T I F I S E R T

SORT #2 7 2 8 70 - 0 0 0 1

SORT #2 7 2 8 74 - 0 0 0 1

18

ADVENTURE | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT VOYAGER DRYO

JAKKE & BUKSE

Designet for at du skal kunne yte ditt beste. SCOTT Voyager Dryo jakke & bukse er like tøff som den er komfortabel. Voyager Dryo kommer med direkte laminert, pustende og vind- og vanntett DRYOsphere membran. Den er godt ventilert og gir opptimal komfort i all slags vær. For at du skal være så godt beskyttet som mulig er jakken og buksen utstyrt med D3O® beskyttelse. SCOT T VOYAG ER DRYO JAKKE

#272870

5999,-

KONSTRUKSJON: 500D Polyamide stoff med direkte laminert, pustende, vind- og vanntett 2-lags DRYOsphere membran SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 100% Polyamide, MEMBRAN: 100% Polytetraflourethylene, FÔR: 100% Polyester, ISOLASJON: 100% Polyester ISOLASJON: Komfortabel, myk og pustende mesh fôr med spesiell ventilert 3D mesh mapping. Avtagbart termofôr med 60g fyll på kropp og 40g på ermer STØRRELSE: XS-4XL CA. VEKT (KG): 2.5 VANNTETTHET: Vanntett (vannsøyle 10.000 mm), MVTR >=10.000g/m² FUNKSJONER:

+ Komfortabel krage med mykt stoff + Ventilasjon med enkelt magnetisk system + Ventilasjonssystem med klimakontroll + D3O beskyttelse på skuldre og albue + Lomme for valgfri ryggbeskytter med størrelsesinformasjon + Innerlomme for valgfri D3O brystbeskyttelse + Lomme for albuebeskyttelse med to høydeposisjoner + 76cm lang glidelås for tilkobling mellom jakke og bukse

G R Å /B EIG E #2 7 2 8 70 - 6 3 67

G R Å /B EIG E #2 7 2 8 74 - 6 3 67

+ Justeringer i midje, krage, erme og mansjett + Krage med magnet som lukkes automatisk, mens dobbelsidig YKK FlexFix® holder kragen tett eller åpen for ventilasjon. + CE Sertifisert EN 17092

SCOT T VOYAG ER DRYO BUKSE

#272874

4499,-

KONSTRUKSJON: 500D Polyamide stoff med direkte laminert, pustende, vind- og vanntett 2-lags DRYOsphere membran SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 100% Polyamide, MEMBRAN: 100% Polytetraflourethylene, FÔR: 100% Polyester, ISOLASJON: 100% Polyester ISOLASJON: Komfortabel, myk og pustende mesh fôr med spesiell ventilert 3D mesh mapping. Avtagbart termofôr med 40g fyll STØRRELSE: XS-4XL CA. VEKT (KG): 1,9 VANNTETTHET: Vanntett (vannsøyle 10.000 mm), MVTR >=10.000g/m² FUNKSJONER:

+ Komfortabel fleecefôr på innsiden av buksen + Stretchpaneler + D3O beskyttelse på kne og hofte + Lomme til knebeskyttelse i flere høydeposisjoner + Syntetisk lær med forsterkninger på innsiden av kne

+ 76cm lang glidelås for tilkobling mellom jakke og bukse

+ 2 ytterlommer med fleeceinnlegg + 1 vanntett cargolomme + Reflekterende elementer for økt synlighet + Justeringer i midjen og nederst på beina G R Å /B L Å #2 7 2 8 70 - 6 3 6 6

ADVENTURE | SCOTT SOMMER 2020

G R Å /B L Å #2 7 2 8 74 - 6 3 6 6

+ Anti-skli paneler

+ CE Sertifisert EN 17092

19


STØRRELSE XS (005) · S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011) · 4XL (012)

STØRRELSE D-SIZE

STØRRELSE LANG

M (059) · L (060) · XL (061) · 2XL (062) · 3XL (063) · 4XL (064)

M (070) · L (071) · XL (072) · 2XL (073) · 3XL (074) · 4XL (075)

P R E N 1 7 0 9 2 - 3 : 2 0 1 7, L E V E L A A S E R T I F I S E R T TILGJENGELIG I D-SIZE

B L Å /G R Ø N N #2 7 2 8 7 1 - 6 3 6 8

BLÅ #2 7 2 8 7 5 -3 0 3 2

20

ADVENTURE | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT DUALRAID DRYO

JAKKE & BUKSE

SCOTT Dualraid Dryo er selve definisjonen på Adventure. Dualraid jakken og buksen er det beste valget for turer der holdbarhet, ventilasjon og komfort er en nødvendighet. Med avtagbar pustende, vind- og vanntett 3-lags DRYOsphere membran kan du tilpasse Dualraid til hvilket som helst formål. Med fokus på sikkerhet kommer Dualraid DRYO med D3O® beskyttelse. SCOT T DUALRIAD DRYO JAKKE

#272871

6799,-

KONSTRUKSJON: TwinHD Polyamid stoff med avtagbart pustende, vind- og vanntett 3-lags DRYOsphere membran. SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 94% Polyamide, 5% Skinn, 1% Polyester, MEMBRAN: 100% Polyurethane, FÔR: 100% Polyester, ISOLASJON: 100% Polyester ISOLASJON: Komfortabel, myk og pustende mesh fôr med spesiell ventilert 3D mesh mapping. Avtagbar 3-lags DRYOsphere innerjakke med 80g Dexfil® fyll STØRRELSE: XS-4XL og DM-D4XL CA. VEKT (KG): 2.6 VANNTETTHET: Vanntett (vannsøyle 10.000 mm), MVTR >=10.000g/m² FUNKSJONER:

+ Komfortabel krage med mykt stoff + Ventilasjon på bryst, bak og ermer + Ventilasjonssystem med klimakontroll + D3O beskyttelse på skuldre og albue + Lomme for valgfri ryggbeskytter med størrelsesinformasjon + Innerlomme for valgfri D3O brystbeskyttelse + Lomme for albuebeskyttelse med to høydeposisjoner + Vaskbart 1.1mm armering av skinn ved albue og skulder + 76cm lang glidelås for tilkobling mellom jakke og bukse

+ Justeringer i midje, krage, erme og mansjett + 1 lomme for valgfri Hydrapak® + CE Sertifisert EN 17092 G R Å /G U L #2 7 2 8 7 1 -1 1 2 0

S O R T/G R Å #2 7 2 8 7 1 -3 8 62

B L Å /G R Å #2 7 2 8 7 1 - 6 3 70

SCOT T DUALR AID DRYO BUKSE

#272875

4999,-

KONSTRUKSJON: TwinHD Polyamid stoff med avtagbart pustende, vind- og vanntett 3-lags DRYOsphere membran. SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 94% Polyamide, 5% Skinn, 1% Polyester, MEMBRAN: 100% Polyurethane, FÔR: 100% Polyester, ISOLASJON: 100% Polyester ISOLASJON: Komfortabel, myk og pustende mesh fôr med spesiell ventilert 3D mesh mapping. Avtagbar 3-lags DRYOsphere innerjakke med 80g Dexfil® fyll STØRRELSE: XS-4XL, D-size DM-D4XL, Lang TM-4XL CA. VEKT (KG): 1.55 VANNTETTHET: Vanntett (vannsøyle 10.000 mm), MVTR >=10.000g/m² FUNKSJONER:

+ Komfortabel fleecefôr på innsiden av buksen + Ventilasjon med enkel magnetisk lukkesystem + Ventilasjonssystem med klimakontroll + D3O beskyttelse på kne og hofte + Lomme til knebeskyttelse i flere høydeposisjoner + Vaskbart 1.1mm armering av skinn på innsiden av kne + Dobbelt lag med stoff som forsterker kne og sete

+ 76cm lang glidelås for tilkobling mellom jakke og bukse G R Å /G U L #2 7 2 8 7 5 -1 1 2 0

S O R T/G R Å #2 7 2 8 7 5 -3 8 62

B L Å /G R Å #2 7 2 8 7 5 - 6 3 70

+ 2 ytterlommer + Store reflekterende elementer for økt synlighet + Justeringer i midjen og nederst på beina + Anti-skli paneler

ADVENTURE | SCOTT SOMMER 2020

+ CE Sertifisert EN 17092

21


SCOTT TURN ADV DP

JAKKE & BUKSE

En DRYOsphere jakke og bukse som er skapt for å stå imot vær og vind. SCOTT ADV DP er like tøff som den er behagelig. Sikkerhetsutstyret inkluderer ekstra albueforsterkninger, lomme for ekstra ryggbeskyttelse og er produsert i 500D Polyamid stoff med Hitena™ forsterkninger. ADV DP er klar for tøff, hard bruk under alle forhold. Leveres også i D-size og lang størrelse for de som trenger ekstra beinlengde. D-SIZE #246395

S COT T T U R N A DV D P J A K K E

#246394

3699,-

KONSTRUKSJON: 500D polyamid stoff med pustende, vind- og vanntett Z-liner DRYOsphere membran SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 92% Polyamid, 8% Polyester , MEMBRAN: 100% Polytetraflourethylene, FÔR: 100% Polyester ISOLASJON: Avtagbart termofor med 80gr isolasjon på kroppen og 60gr på ermene, pustende nettingfôr, 100% Polyester STØRRELSE: S-3XL FUNKSJONER:

+ Behagelig krage med myk fleece på innsiden + Kan brukes med både åpen og lukket krage + Gode ventilasjonsmuligheter for best mulig klimakomfort + Isolasjon ved nyrene på innsiden + Vanntett «labyrint» lukkesystem + Isolasjon med frontklaff foran + Beskyttere på skuldrene og albuer. + Lomme for ekstra ryggbeskytter + Hybrid lomme med to høydeinnstillinger for albuebeskyttere + Voksbelagte stoff forsterkninger + Reflekterende elementer for beste synlighet + 76cm lang glidelås for forbindelse jakke/bukse + 1 vanntett innerlomme + 2 brystlommer + 2 midje lommer med håndvarmerlomme + Justeringer i midjen, armer og på mansjettene

G R Å /O R A N S J E #24 6 3 9 4 - 5 3 6 0 G R Å /SO RT #24 6 4 0 1 -1 0 1 9 G R Å /B L Å #24 6 3 9 4 -1 1 0 0

D-SIZE #246402 / LANG #246403

S COT T T U R N A DV D P B U K S E

#246401

2799,-

KONSTRUKSJON: 500D polyamid stoff med pustende, vind- og vanntett Z-liner DRYOsphere membran SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 99% Polyamide, 1% elastan, MEMBRAN: 100% Polytetraflourethylene, FÔR: 100% Polyester ISOLASJON: Avtagbart termofôr med supermyk 60gr Dexfil® fôr, pustende nettingfôr, 100% Polyester STØRRELSE: S-5XL og D-size M-4XL og Lang M-2XL FUNKSJONER:

+ Avtakbart termofôr med super myk 60gr Dexfil® fôr + Pustende nettingfôr + Stretch paneler for beste bevegelighet + Safe-Tech beskyttere på knærne. Lomme for valgfri hoftebeskytter + Hybridlomme med to høydeinnstillinger for knebeskyttere + Reflekterende elementer for beste synlighet + 76cm lang glidelås for forbindelse bukse/jakke + 2 utvendige lommer + Snap og krok lukking i livet + Justeringer i midjen og på bena

22

S O R T/G R Å #24 6 3 9 4 -1 0 0 1 S O R T/ LY S G R Å #24 6 3 9 4 -1 0 3 7

SORT #24 6 4 0 1 - 0 0 0 1 STØRRELSE S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011) · 4XL (012) · 5XL (551)

ADVENTURE | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT STORM DP

JAKKE & BUKSE

SCOTT Storm DP jakken gir deg full ventilasjon, strekkpaneler for bedre bevegelighet, fleecefôring i livet og mye mer. Både funksjoner og stilen er på sitt beste. SCOTT Storm DP bukse passer sammen med jakken, og er designet med samme allsidighet og funksjonalitet. Store stretchpaneler gir bevegelighet, noe som gjør disse buksene til et perfekt valg for komfort og brukervennlighet. S COT T S TO R M D P J A K K E

#264275

2599,-

KONSTRUKSJON: 600D Polyester stoff med pustende, vind- og vanntett Z-liner DRYOsphere membran SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 95% Polyamide, 5% Polyamid, MEMBRAN: 100% Polyuretan, FÔR: 100% Polyester, ISOLASJON: 100% Polyester ISOLASJON: Avtagbart termisk fôr med 80gr fyll på kroppen og 60gr på ermene, pustende mesh foring STØRRELSE: S-4XL FUNKSJONER:

+ Full ventilasjon med mesh og 3D mesh + Komfortabel fleecefôring i livet + Strekkpaneler for best mulig bevegelse + Sikker teknisk beskyttelse på skulder og albue + Lomme for valgfri ryggbeskyttelse med størrelsesinformasjon + Reflekterende elementer for best synlighet + Justeringer i midjen, armer og på mansjettene

S O R T/ B L Å #2 6 42 7 5 -1 0 0 4

S COT T S TO R M D P B U K S E

#264280

2199,-

KONSTRUKSJON: 600D Polyester stoff med pustende, vind- og vanntett Z-liner DRYOsphere membran SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 94% Polyamide, 6% Polyamid, MEMBRAN: 100% Polyuretan, FÔR: 100% Polyester, ISOLASJON: 100% Polyester ISOLASJON: Avtagbart termisk fôr STØRRELSE: S-4XL FUNKSJONER:

SORT #2 6 42 8 0 - 0 0 0 1

+ Komfortabel fleecefôring i livet + Stretchpaneler for best mulig bevegelse + Klimakomfort med ventilasjonssystem + Beskyttelseselementer justerbare i to posisjoner på kneet. + Lomme for valgfri hoftebeskytter + 1600D Heavy Oxford forsterkninger + Dobbelt stoff på utsatte steder

G R Å /R Ø D #2 6 42 7 5 -3 7 2 1

STØRRELSE ADVENTURE | SCOTT SOMMER 2020

S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011) · 4XL (012)

23


F O R AT D U S K A L K U N N E F O K U S E R E PÅ K J Ø R I N G E N O G N Y T E T U R E N , S Å H A R S C OT T U T V I K L E T EG N E TO U R I N G K L Æ R S O M G I R D EG A LT D U T R E N G E R . S C OT T TO U R I N G K L Æ R E R VA N N - O G V I N DT E T T E O G E R KO N S T R U E R T M E D TA N K E PÅ Ø K T KO M F O R T O G S I K K E R H E T.

24

TOURING | SCOTT SOMMER 2020


TOURING

SCOTT SOMMER 2020 | TOURING

25


SCOTT TOURANCE DP

SKINNJAKKE & BUKSE

Tourance jakke og bukse kombinerer de lette, myke og komfortable fordelene av tekstiler med de sterke og beskyttende funksjonene i skinn. Nøye utformet i skinn og tre-lags DRYOsphere membran laminert sammen for å sikre en pålitelig vanntetthet som er perfekt for 3-sesongers bruk. S COT T TO U R A N C E D P J A K K E

#240606

7999,-

KONSTRUKSJON: 1mm WP oksehud med direkte laminert, pustende, vind- og vanntett 3-lags DRYOsphere membran SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 75% Skinn, 25% Polyamid, MEMBRAN: 100% Polyuretan, FÔR: 100% Polyester, ISOLASJON: 70% Polyester, 30% Polyamid ISOLASJON: Avtagbart termofôr med supermyk 80gr Dexfil® fylling, pustende nettingfôr STØRRELSE: S-3XL FUNKSJONER:

+ Komfortabel krage med myk overflate + Indre nyre isolasjonssystem + Direkte ventilasjon med vanntett glidelås + Stretchpaneler for beste bevegelighet + Kan brukes med både åpen og lukket krage + Vanntett storm mansjett + YKK Aquaguard® Glidelåser + Indre frontklaff som er isolert + SAS-TEC beskyttere på skulder og albue. + Lomme for valgfri ryggbeskytter med størrelses informasjon + Albuebeskytter lomme med to høydestillinger + 76cm lang glidelås for tilkobling bukse/jakke + Reflekterende elementer for beste synlighet + 2 vanntette innerlommer + 3 vanntette utvendige lommer + Easy-fix glidelås på brystlomme + Fidlock® magnetisk lukkesystem på kragen + Ekstra sterk, farget YKK FlexFix® avant + Justeringer i midjen, nederst på jakken og ved mansjettene

S COT T TO U R A N C E D P B U K S E

#240615

SORT #24 0 6 0 6 - 0 0 0 1

5999,-

KONSTRUKSJON: Skinn og tekstiler med direkte laminert, pustende, vind- og vanntett 3-lags DRYOsphere membran SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 75% Skinn, 25% Polyamid, MEMBRAN: 100% Polyuretan, FÔR: 100% Polyamid, ISLOASJON: 100% Polyester ISOLASJON: Avtagbart termofôr med supermyk 80gr Dexfil® fylling, pustende nettingfôr STØRRELSE: S-3XL FUNKSJONER:

SORT #24 0 61 5 - 0 0 0 1

+ Elastisk i livet for beste passform + Direkte ventilasjon med vanntett glidelås + YKK Aquaguard® glidelåser + SAS-TEC beskyttere på kneet + Lomme for valgfri hoftebeskytter + Knebeskytter lomme med to høydestillinger + Reflekterende elementer for beste synlighet + 76cm lang glidelås for tilkobling bukse/jakke + 2 utvendige lommer + Ekstra sterk, farget YKK Flexfix® Avant + Stretchpanelser for beste bevegelighet STØRRELSE

26

S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011)

SCOTT TOURING | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT PRIORITY GT

JAKKE & BUKSE

«Top of the line» Priority touringutstyr har vindog vanntett 3-lags GORE-TEX® konstruksjon og Pittards® skinnforsterkninger for ekstra holdbarhet. Laget for 3-sesongers bruk og med direkte ventilasjon og vanntette glidelåser gjør det enkelt å justere ditt mikroklima under skiftende forhold. Priority leveres også i D-size. D-SIZE #240608

S COT T P R I O R I T Y G T J A K K E

#240607

7599,-

KONSTRUKSJON: Direkte laminert, pustende, vindtett og vanntett 3-lags GORE-TEX® med bruk av polyamid og polyester stoff. SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 50% Polyamide, 45% Polyester, 5% Skinn, MEMBRAN: 100% Polytetraflourethylene, FÔR: 100% Polyamid, ISOLASJON: 70% Polyester, 30% Polyamid ISOLASJON: Avtakbart termofôr med super myk 80gr Dexfil® fylling, pustende nettingfôr STØRRELSE: S-3XL / D-SIZE M-4XL FUNKSJONER:

SORT #24 0 6 07- 0 0 0 1

SORT #24 0 61 3 - 0 0 0 1

+ Direkte ventilasjon med vanntette glidelåser + Indre nyre isolasjonssystem + Kan brukes med både åpen og lukket krage + Vanntett storm mansjett med hull for tommelen + YKK Aquaguard® Glidelåser + Indre frontklaff med isolasjon + SAS-TEC beskyttere på skulder og albue. + Lomme for valgfri ryggbeskytter med størrelses informasjon + Albuebeskytterlomme med to høydestillinger + Pittards® keratan ™ skinnforsterkninger på albuen og skulderen + Reflekterende elementer for beste synlighet + 76cm lang tilkoblings glidelås + En vanntett innerlomme + 3 vanntette utvendige lommer + Easy-fix glidelås på brystlomme + Fidlock® magnetisk lukkesystem på kragen + Avtakbar krage + Ekstra sterk, farget YKK FlexFix® avant + Justeringer på krage, midje, nederst på jakken, erme og mansjett D-SIZE #240614

S COT T P R I O R I T Y G T B U K S E

#240613

4999,-

KONSTRUKSJON: Direkte laminert, pustende, vindtett og vanntett 3-lags GORE-TEX® med bruk av polyamid og polyester stoff SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 50% Polyamide, 5% Skinn, 45% Polyester, MEMBRAN: 100% Polytetraflourethylene, FÔR: 100% Polyester, ISOLASJON: 100% Polyester ISOLASJON: Avtakbart termofor med super myk 80gr Dexfil® fylling, pustende nettingfôr STØRRELSE: S-3XL / D-SIZE M-4XL FUNKSJONER:

G R Å /SO RT #24 0 6 07-1 0 1 9

G R Å /SO RT #24 0 61 3 -1 0 1 9

STØRRELSE SCOTT TOURING | SCOTT SOMMER 2020

S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011) · 4XL (012)

+ Ekstra høyde i livet + Komfortabelt fleecefôr på innsiden av livet + Direkte ventilasjon med vanntett glidelås + SAS-TEC beskyttere på kneet. + Lomme for valgfri hoftebeskytter + Knebeskytter lomme med to høydestillinger + Anti-slip paneler i seteområdet + 76cm lang glidelås for tilkobling jakke/bukse + Pittards® keratan ™ skinn for forsterkninger på hofte og kne + 2 utvendige lommer + Ekstra sterk, farget YKK FlexFix® avant snap 27 + Justeringer i midjen og på bena


SPORTSLIG SYKKEL KREVER MER SPORTSLIG KJØREUTST YR SOM G I R M E R B E V EG E L S E S F R I H E T I KO M B I N A S J O N M E D E T S P O R T S L I G D E S I G N . O P P L E V S C OT T S I N S P O R T SERIE.

28

SPORT | SCOTT SOMMER 2020


SPORT

SCOTT SOMMER 2020 | SPORT

29


SCOTT MOTO VTG

SKINNJAKKE

SCOTT Moto VTG skinnjakken er lagd for å holde deg komfortabel slik at du kan fokusere på kjøringen. Dette er en skikkelig retro jakke med et stilig design. S COT T M OTO V TG J A K K E

#246397

4999,-

KONSTRUKSJON: 1.1mm oksehud 100% Lær, INNERFÔR: 65% bomull, 35% Polyester ISOLASJON: Supermyk bomull på innsiden STØRRELSE: S-3XL FUNKSJONER:

+ Sort vintage utseende av skinn + Behagelig krage med mykt innerfôr + Ventilasjon for best mulig komfort + Hanskevennlige glidelåser + Safe-Tech beskyttere på skuldre og albuer. + Lomme for ekstra ryggbeskytter med størrelsen + Hybridlomme med to høydeinnstillinger for albuebeskyttere + 1 innerlomme + 3 utvendige lommer + Justering i kragen og på armene

ANTIKK SORT #24 6 3 9 7-2 9 5 5

STØRRELSE

30

S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011)

SCOTT SPORT | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT TRACK

SKINNJAKKE & BUKSE Track skinnjakken fra SCOTT har et sportslig design med beskyttende funksjoner i skinn. Med hybridlommer for beskyttelse av albue med 2 posisjoner for best mulig tilpasning, vil denne ventilerte jakken holde deg komfortabel, beskyttet og du ser bra ut på sykkelen. Track skinnbuksen er designet med samme atletiske passform og stil som Track skinnjakken. Buksen har også hybridlommer for beskyttelse på knærne med to posisjoner for best mulig tilpasning samt at man oppnår den høyeste grad av sikkerhet under kjøring. SCOTT TRACK BLOUSON JAKKE KONSTRUKSJON:

#240609

4999,-

Skinn med tekstilstoff i stretchområdene

SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 90% Skinn, 9% Polyamide, 1% Elastan, FÔR: 90% Polyester, 8% Polyamide, 2% Elastan, ISOLASJON: Pustende mesh fôr STØRRELSE:

S-3XL

FUNKSJONER:

+ Komfortabel krage med myk stoff + Stretchpaneler for beste bevegelighet + Perforert skinn for bedre ventilasjon + SAS-TEC beskyttelse på skulder og albue. + Lomme for valgfri ryggbeskytter med størrelses informasjon + Hybrid albuebeskytter lomme med to høydestillinger + Reflekterende elementer for beste synlighet + 76cm lang glidelås for tilkobling til jakke/bukse + 1 innerlomme + 1 brystlomme + 2 utvendige lommer + Justering I kragen og i livet

S VA R T #24 0 6 0 9 - 0 0 0 1

S COT T T R AC K B U K S E KONSTRUKSJON:

#240619

3999,-

Skinn med tekstilstoff i stretchområdene

SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 90% Skinn, 9% Polyamide, 1% Elastan, FÔR: 90% Polyester, 8% Polyamide, 2% Elastan, ISOLASJON: Pustende mesh fôr

S VA R T #24 0 61 9 - 0 0 0 1

STØRRELSE:

S-3XL

FUNKSJONER:

+ Elastisk i livet for bedre tilpasning + Høy i livet over nyrene + Stretchpaneler for bedre bevegelighet + SAS-TEC beskyttere på kneet. + Lomme for valgfri hoftebeskytter + Hybrid knebeskytter lomme med to høydestillinger + Doble stofflag for forsterkning på kne og seteområde + 76cm lang glidelås for tilkobling jakke/bukse + 2 utvendige lommer

S VA R T/ H V I T #24 0 6 0 9 -1 0 07

STØRRELSE SCOTT SPORT | SCOTT SOMMER 2020

S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011)

31


SCOTT SPORTR DP

JAKKE

SCOTT SportR DP jakken er designet for å holde deg komfortabel, slik at du kan fokusere på kjøringen. Konstruksjonen gjør jakken værbestandig og med stretchpaneler kombinert med justeringsmuligheter får du en god passform. I tillegg har du avtakbart fôr og en behagelig meshliner. S COT T S P O R T R D P J A K K E

#264277

2599,-

600D Polyester stoff med pustende, vindog vanntett Z-liner DRYOsphere membran SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 96% Polyester, 4% Polyamid, MEMBRAN: 100% Polyuretan, FÔR: 100% Polyester KONSTRUKSJON:

Avtakbart termisk fôr med 80gr fylling på kroppen og 60gr på ermene.

ISOLASJON: STØRRELSE:

S-3XL

FUNKSJONER:

+ Komfortabel krage med mykt stoff + Klimakomfort med ventilasjonssystem + Stretchpaneler for best mulig bevegelighet + Beskyttelseselementer justerbare i to stillinger ved skulder og albue. + Lomme til valgfri ryggbeskytter med størrelsesinformasjon + 1600D Heavy Oxford forsterkninger

G R Å /G U L #2 6 42 7 7- 57 3 1

G R Å /H V IT #2 6 42 7 7-1 1 9 9

STØRRELSE

32

S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011)

SCOTT SPORT | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT SUMMER VTD

BLOUSON JAKKE & BUKSE

SCOTT Summer VTD jakken er en pålitelig sportslig jakke som vil få deg gjennom turen tørr og beskyttet. Jakken er fullt ventilert og er perfekt for varme dager. SCOTT Summer VTD buksen er et godt valg med pustende egenskaper og ventilasjon. Buksen kommer med behagelig fleecefôring og kan tilpasse seg ulike temperaturer. S COT T S U M M E R V T D J A K K E

#237795

2599,-

KONSTRUKSJON: 600D Polyester stoff med pustende, vind- og vanntett Z-liner DRYOsphere membran SAMMENSETNING: 98% Polyester, 2% Polyamide MEMBRAN: 100% Polyurethane, FÔR: 100% Polyester ISOLASJON: Avtakbart termofor med 80gr isolasjon på kroppen og 60gr på ermene, pustende nettingfôr, 100% Polyester STØRRELSE: S-3XL FUNKSJONER:

SORT #2 3 7 7 9 5 - 0 0 0 1

+ Separat DRYOsphere jakke som kan lagres i egen lomme bak. + SAS-TEC beskyttere på skulder og albue. + Doble forsterkninger på skuldrene. + Lomme for valgfri ryggbeskytter med størrelsesinformasjon. + Reflekterende elementer for beste synlighet. + 1 innerlomme. + 2 ytterlommer. + 1 baklomme. + Lang glidelås for kobling med bukse. + Justeringer nederst på jakken, ermene og mansjettene. + Stretchpaneler for god bevegelse. + Magnetisk lukking i kragen og YKK FlexiFix knapp som holder kragen åpen for evt. ventilasjon. + Kan brukes med både åpen og lukket krage. + Full ventilasjon med mesh og 3D mesh. + Komfortabelt nettingfôr.

S COT T S U M M E R V T D B U K S E

#264282

1899,-

KONSTRUKSJON: 600D Polyester stoff med pustende, vind- og vanntett Z-liner DRYOsphere membran SAMMENSETNING: 100% polyeester MEMBRAN: 100% Polyester ISOLASJON: Pustende meshfôring STØRRELSE: S-3XL FUNKSJONER:

+ Full ventilasjon med mesh og 3D mesh + Komfortabel fleecefôring i livet + Stretch paneler for best mulig bevegelighet + Beskyttelseselementer justerbare i to posisjoner på kneet. + Lomme for valgfri hoftebeskytter + Reflekterende elementer for best mulig synlighet

SORT #2 6 42 8 2- 5 3 9 8

STØRRELSE SCOTT SPORT | SCOTT SOMMER 2020

S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011)

33


SCOTT BUKSER

BLÅ #24 6 4 0 6 - 0 0 0 3

SORT #24 6 4 0 5 - 0 0 0 1

SCOT T C ARGO DP BUKSE

SCOT T DENIM BUKSE

SORT #24 6 4 07- 0 0 0 1

BLÅ #24 6 4 07- 0 0 0 3

SCOT T DE NIM STRE TCH BUKSE

#246405

#246406

#246407

SCOTT Cargo DP er en bukse utmerket for hele sesongen med DRYOsphere membran.

En særs komfortabel MC bukse med kevlar forsterkninger som passer utmerket til kortere byturer, skole eller jobb.

KONSTRUKSJON: 600D Polyester materiale med avtakbart, pustende, vind- og vanntett DRYOsphere membran

KONSTRUKSJON: Denim som er forsterket med aramid (kevlar) materiale. SAMMENSETNING: 100% Bomull STØRRELSE: S-5XL

SCOTT Denim Stretch ser ut som et vanlig par blå jeans, men er faktisk en sofistikert motorsykkelbukse. Med forsterkninger i aramidstoff og SAS-TEC beskyttere. I tillegg har den elementer med stretchstoff for mest mulig komfort.

SAMMENSETNING:

Pustende 3D, microD mesh

ISOLASJON: Avtakbart DRYOsphere innerbukse med pustende nettingfôr STØRRELSE: S-3XL FUNKSJONER:

+ Behagelig fleecefor på innsiden av liningen + Safe-Tech beskyttere på knærne. + Lomme for valgfri hoftebeskytter + Hybridlomme med to høydeinnstillinger for knebskyttere + Reflekterende elementer for beste synlighet + 76cm lang glidelås for kobling bukse/jakke + 2 utvendige lommer + 2 cargo lommer + Snap og krok lukking i livet + Justeringer på bena

2599,-

34

FUNKSJONER:

+ Justerbar lengde med en enkel mansjett med reflekterende elementer + SAS-TEC beskyttere på knærne. + Lomme for valgfri hoftebeskytter + Hybridlomme med to høydeinnstillinger for knebeskyttere + Teramid® (Kevlar) forsterkninger + Reflekterende elementer for beste synlighet + 4 utvendige lommer + 1 myntlomme + Beltehemper

2199,-

KONSTRUKSJON: Denim som er forsterket med aramid (kevlar) materiale. SAMMENSETNING: 98% Bomull, 2% Elastane STØRRELSE: S-5XL FUNKSJONER:

+ Justerbar lengde med en enkel mansjett med reflekterende elementer + SAS-TEC beskyttere på knærne. + Lomme for valgfri hoftebeskytter + Hybridlomme med to høydeinnstillinger for knebeskyttere + Teramid® (Kevlar) forsterkninger + Reflekterende elementer for beste synlighet + 4 utvendige lommer, 1 myntlomme + Beltehemper

2699,-

MC BUKSER | SCOTT SOMMER 2020


SIGNAL GUL #2 3 3 74 5 - 42 2 5

SCOT T HIVIS VEST

#2 3 3745

Denne Hivis vesten har et stort reflekterende panel for best mulig synlighet. KONSTRUKSJON: 100% Polyester, Strechmateriale med 450D Polyester KOMFORT: Stretchpaneler for best mulig bevegelighet STØRRELSE: S/M, L/XL, XXL FUNKSJONER

+ Farge med god synlighet. + Stort felt med refleks for best mulig synlighet.

699,-

VEST | SCOTT SOMMER 2020

35


INSULOFT SERIEN

N AT T B L Å #2 7 24 1 8 -3 8 47

SCOT T INSULOF T LIG HT JAKKE

BLÅ #24 4 3 1 7- 51 5 4

MØRK GRÅ #2 61 9 7 7- 5 0 52

GRØNN #24 4 3 1 7- 51 51

SJØBLÅ #2 61 9 7 7- 5 6 47

SCOT T INSULOF T PLUS JAKKE

SCOT T INSULOF T 3M VEST

#272418

#244317

#261977

Lett og komprimerbar jakke fra SCOTT med Toray Airtastic® sammensetning. SCOTT Insuloft jakke bruker ekovennelig isolasjon av PrimaLoft® Sølv.

Denne jakken kombinerer PrimaLoft® isolasjon på overkroppen, hette, og skulderområde med Polartec® Power Stretch® på underkroppen og ermer som skaper den ultimate blandingen av stil og funksjon.

SCOTT Insuloft 3M vesten er perfekt som er beskyttende lag over mellomlag eller under jakken. Vesten har 600g isolasjon som gir deg den ultimate varmen du trenger for kalde vinterdager.

KONSTRUKSJON: 20D downproof Toray Airtastic®, DRYOzone DWR SAMMENSETNING: Hoveddel: 100% Polyamide. Sidepaneler: 92% Polyester, 8% Elastane PASSFORM: Atletisk ISOLASJON: 80g PrimaLoft® Sølv Insulation 100% Eco CA VEKT: 0,4 kg STØRRELSE: S-XXL FUNKSJONER:

+ Håndlommer + Pustende paneler under ermene + Kan pakkes i sin egen lomme + Justerbar krage + Innvendig vindklaf

1799,-

30D Downproof Ripstop og Polartec®

Hoveddel foran og bak: 100% polyamid, Nedre ermer, front og korsrygg: 88% Polyester, 12% Elastane ISOLASJON: 60g PrimaLoft® Sølv Insulation Eco PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: S-XXL SAMMENSETNING:

FUNKSJONER:

+ Fast hette + Håndvarmerlommer + Justerbar krage + Innvendig vindklaff + Strikk på mansjetter

KONSTRUKSJON: 50D Downproof SAMMENSETNING: 100% Polyester ISOLASJON: 600g 3M™ Thinsulate™

isolasjon

STØRRELSE:

Featherless

S-XXL

FUNKSJONER:

+ Varme lommer for hendene + Justerbar krage + Innvendig vindklaff

1399,-

1999,-

ISOLASJON

60g

36

KONSTRUKSJON:

Power Stretch®

ISOLASJON

60g

ISOLASJON

600g

MELLOML AG | SCOTT SOMMER 2020


DEFINED SERIEN

N AT T B L Å #2 7 242 2-3 8 47

SCOT T DEFINED POL AR JAKKE

LUNAR BL Å #2 61 9 8 0 - 5 5 9 9

JERNGRÅ #2 61 9 8 2-3 8 3 1

JERNGRÅ #2 61 9 8 0 -3 8 3 1

LUNAR BL Å #2 61 9 8 2- 5 5 9 9

SCOT T DEFINED OPTIC JAKKE

SCOT T DEFINED MERINO JAKKE

#272422

#261980

#261982

Lett og komprimerbar jakke fra SCOTT med Toray Airtastic® sammensetning. SCOTT Insuloft jakke bruker ekovennelig isolasjon av PrimaLoft® Sølv.

SCOTT Optic ser ut som en klassisk hoody, men er konstruert slik at du holder deg varm når du er på tur eller kun ønsker en noe varmere fritidsjakke.

SCOTT Defined Merino jakke er en flott og allsidig jakke som er beregnet under skalljakker. Jakken har merinoull / polyesterblanding og fast hette gir god bruk for hele året.

KONSTRUKSJON: 20D downproof Toray Airtastic®, DRYOzone DWR SAMMENSETNING: Hoveddel: 100% Polyamide. Sidepaneler: 92% Polyester, 8% Elastane PASSFORM: Atletisk ISOLASJON: 80g PrimaLoft® Sølv Insulation 100% Eco CA VEKT: 0,4 kg STØRRELSE: S-XXL

KONSTRUKSJON: Strikket jakke SAMMENSETNING: 100% strikket STØRRELSE: S-XXL

KONSTRUKSJON: Merinoull / polyesterblanding SAMMENSETNING: 70% polyester, 28% merinoull

FUNKSJONER:

+ Håndlommer + Pustende paneler under ermene + Kan pakkes i sin egen lomme + Justerbar krage + Innvendig vindklaf

FUNKSJONER:

+ Fast, regulerbar hette + Bryst og håndlommer + Justerbar krage

1199,-

polyester

elastene

STØRRELSE:

og 2%

S-XXL

FUNKSJONER:

+ Fast hette + Varme lommer for hendene + Innvendig vindklaff

1499,-

1999,-

ISOLASJON

60g

MELLOML AG | SCOTT SOMMER 2020

37


DEFINED SERIEN

SORT #2 7 2424 - 0 0 0 1

SCOT T DEFINED TECH JAKKE

JORDGRÅ #24 4 3 2 8 - 51 62

BLÅ / ORANSJE #2 674 6 6 - 5 9 3 1

SORT #24 4 3 2 8 - 0 0 0 0

MY KO N OS B L Å #2 674 6 6 - 4702

SCOT T DE FINE D LIG HT PULLOVE R

SCOT T DEFINED MID JAKKE

#272424

#244328

#2674 6 6

SCOTT Defined Tech jakke er en teknisk, full-zip jakke uten hette. Denne jakken er ypperlig med tanke på varme og komfort.

Pullover i en poly-blanding med en herlig myk børstet innside gjør at SCOTT Defined kan brukes rett på huden eller som et mellomlag.

SCOTT Defined Mid genser er super som et ekstra lag under vinterjakken eller som et rent fritidsplagg.

KONSTRUKSJON: Børstet fleece med SAMMENSETNING: 100% Polyester PASSFORM: Atletisk CA VEKT: 0,39 kg STØRRELSE: S-XXL

YTTERSTOFF: 92% Polyester, PASSFORM: Atletisk CA VEKT: 0,29 kg STØRRELSE: S-XXL

FUNKSJONER:

+ Justerbar krage + Brystlommer

899,-

DRYOzone DWR

FUNKSJONER:

+ Svært pustende + Behagelig stoff i halsen

649,-

8% elastan Knit

KONSTRUKSJON: Fleece med DUROxpand SAMMENSETNING: 92% Polyester, 8% elastan PASSFORM: Atletisk CA VEKT: 0,30 kg STØRRELSE: S-XXL FUNKSJONER:

+ 4-veis stretch + Quick Dry (rask tørkeevne) + Fuktighetsbestyring + Tommelhull + Fast hette med lycra bindinger + Glidelås

799,-

38

MELLOML AG | SCOTT SOMMER 2020


DEFINED LIGHT PULLOVER #244328

BLÅ #24 4 3 2 8 -24 4 0 SJØBLÅ #24 4 3 2 8 - 5 6 47 MY KO N OS B L Å #24 4 3 2 8 - 4702 TA N G E R I N E O R A N S J E / N AT T B L Å #24 4 3 2 8 - 5 9 2 9 SCOTT SOMMER 2020 | MELLOML AG

39


S C OT T L E V E R E R F U L L S E R I E AV M OTO R S Y K K E L K L Æ R T I L DA M E . E N T E N D U K J Ø R E R TO U R I N G , A DV E N T U R E E L L E R G AT E , S Å F I N N E R D U D E T D U T R E N G E R . M O D E L L E N E T I L S C OT T E R KO N S T R U E R T F O R Å PA S S E DEN K VINNELIGE FORM SOM G I R Ø K T KO M F O R T O G S O M E R V I K T I G F O R L A N G E DAG E R PÅ M OTO R S Y K K E L E N .

40

SCOTT DAME | SCOTT SOMMER 2020


DAME

SCOTT SOMMER 2020 | SCOTT DAME

41


STØRRELSE 36 (036) · 38 (038) · 40 (040) · 42 (042) · 44 (044) · 46 (046) · 48 (048)

P R E N 1 7 0 9 2 - 3 : 2 0 1 7, L E V E L A A S E R T I F I S E R T

SORT #2 7 2 8 7 8 - 0 0 0 1

SORT #2 7 2 8 8 1 - 0 0 0 1

42

SCOTT DAME | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT VOYAGER DRYO

DAMEJAKKE & BUKSE

Designet for at du skal kunne yte ditt beste. SCOTT Voyager Dryo jakke & bukse til dame er like tøff som den er komfortabel. Voyager Dryo kommer med direkte laminert, pustende og vind- og vanntett DRYOsphere membran. Den er godt ventilert og gir opptimal komfort i all slags vær. For at du skal være så godt beskyttet som mulig er jakken og buksen utstyrt med D3O® beskyttelse. SCOT T VOYAG ER DRYO JAKKE

#272878

5999,-

KONSTRUKSJON: 500D Polyamide stoff med direkte laminert, pustende, vind- og vanntett 2-lags DRYOsphere membran SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 100% Polyamide, MEMBRAN: 100% Polytetraflourethylene, FÔR: 100% Polyester, ISOLASJON: 100% Polyester ISOLASJON: Komfortabel, myk og pustende mesh fôr med spesiell ventilert 3D mesh mapping. Avtagbart termofôr med 60g fyll på kropp og 40g på ermer STØRRELSE: 36-48 CA. VEKT (KG): 2 VANNTETTHET: Vanntett (vannsøyle 10.000 mm), MVTR >=10.000g/m² FUNKSJONER:

+ Komfortabel krage med mykt stoff + Ventilasjon med enkelt magnetisk system + Ventilasjonssystem med klimakontroll + D3O beskyttelse på skuldre og albue + Lomme for valgfri ryggbeskytter med størrelsesinformasjon + Innerlomme for valgfri D3O brystbeskyttelse + Lomme for albuebeskyttelse med to høydeposisjoner + 70cm lang glidelås for tilkobling mellom jakke og bukse

+ Justeringer i midje, krage, erme og mansjett + Krage med magnet som lukkes automatisk, mens dobbelsidig YKK FlexFix® holder kragen tett eller åpen for ventilasjon. + CE Sertifisert EN 17092

SCOT T VOYAG ER DRYO BUKSE

#272881

4499,-

KONSTRUKSJON: 500D Polyamide stoff med direkte laminert, pustende, vind- og vanntett 2-lags DRYOsphere membran SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 100% Polyamide, MEMBRAN: 100% Polytetraflourethylene, FÔR: 100% Polyester, ISOLASJON: 100% Polyester ISOLASJON: Komfortabel, myk og pustende mesh fôr med spesiell ventilert 3D mesh mapping. Avtagbart termofôr med 40g fyll STØRRELSE: 36-48 CA. VEKT (KG): 1,5 VANNTETTHET: Vanntett (vannsøyle 10.000 mm), MVTR >=10.000g/m² FUNKSJONER:

+ Komfortabel fleecefôr på innsiden av buksen + Stretchpaneler + D3O beskyttelse på kne og hofte + Lomme til knebeskyttelse i flere høydeposisjoner + Syntetisk lær med forsterkninger på innsiden av kne

+ 70cm lang glidelås for tilkobling mellom jakke og bukse

+ 2 ytterlommer med fleeceinnlegg + 1 vanntett cargolomme + Reflekterende elementer for økt synlighet + Justeringer i midjen og nederst på beina + Anti-skli paneler

+ CE Sertifisert EN 17092

SCOTT DAME | SCOTT SOMMER 2020

43


STØRRELSE 36 (036) · 38 (038) · 40 (040) · 42 (042) · 44 (044) · 46 (046) · 48 (048)

P R E N 1 7 0 9 2 - 3 : 2 0 1 7, L E V E L A A S E R T I F I S E R T

G R Å /G U L #2 7 2 8 7 9 -1 1 2 0

G R Å /G U L #2 7 2 8 8 2-1 1 2 0

44

SCOTT DAME | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT DUALRAID DRYO

DAMEJAKKE & BUKSE

SCOTT Dualraid Dryo er selve definisjonen på Adventure. Dualraid jakken og buksen til dame er det beste valget for turer der holdbarhet, ventilasjon og komfort er en nødvendighet. Med avtagbar pustende, vind- og vanntett 3-lags DRYOsphere membran kan du tilpasse Dualraid til hvilket som helst formål. Med fokus på sikkerhet kommer Dualraid DRYO med D3O® beskyttelse. SCOT T DUALRIAD DRYO JAKKE

#272879

6799,-

KONSTRUKSJON: TwinHD Polyamid stoff med avtagbart pustende, vind- og vanntett 3-lags DRYOsphere membran. SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 94% Polyamide, 5% Skinn, 1% Polyester, MEMBRAN: 100% Polyurethane, FÔR: 100% Polyester, ISOLASJON: 100% Polyester ISOLASJON: Komfortabel, myk og pustende mesh fôr med spesiell ventilert 3D mesh mapping. Avtagbar 3-lags DRYOsphere innerjakke med 80g Dexfil® fyll STØRRELSE: 36-48 CA. VEKT (KG): 2.2 VANNTETTHET: Vanntett (vannsøyle 10.000 mm), MVTR >=10.000g/m² FUNKSJONER:

+ Komfortabel krage med mykt stoff + Ventilasjon på bryst, bak og ermer + Ventilasjonssystem med klimakontroll + D3O beskyttelse på skuldre og albue + Lomme for valgfri ryggbeskytter med størrelsesinformasjon + Innerlomme for valgfri D3O brystbeskyttelse + Lomme for albuebeskyttelse med to høydeposisjoner + Vaskbart 1.1mm armering av skinn ved albue og skulder + 70cm lang glidelås for tilkobling mellom jakke og bukse

+ Justeringer i midje, krage, erme og mansjett + 1 lomme for valgfri Hydrapak® + CE Sertifisert EN 17092

SCOT T DUALR AID DRYO BUKSE B L Å /G R Å #2 7 2 8 7 9 - 6 3 70

#272882

4999,-

KONSTRUKSJON: TwinHD Polyamid stoff med avtagbart pustende, vind- og vanntett 3-lags DRYOsphere membran. SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 94% Polyamide, 5% Skinn, 1% Polyester, MEMBRAN: 100% Polyurethane, FÔR: 100% Polyester, ISOLASJON: 100% Polyester ISOLASJON: Komfortabel, myk og pustende mesh fôr med spesiell ventilert 3D mesh mapping. Avtagbar 3-lags DRYOsphere innerjakke med 80g Dexfil® fyll STØRRELSE: 36-48 CA. VEKT (KG): 1.55 VANNTETTHET: Vanntett (vannsøyle 10.000 mm), MVTR >=10.000g/m² FUNKSJONER:

B L Å /G R Å #2 7 2 8 8 2- 6 3 70

+ Komfortabel fleecefôr på innsiden av buksen + Ventilasjon med enkel magnetisk lukkesystem + Ventilasjonssystem med klimakontroll + D3O beskyttelse på kne og hofte + Lomme til knebeskyttelse i flere høydeposisjoner + Vaskbart 1.1mm armering av skinn på innsiden av kne + Dobbelt lag med stoff som forsterker kne og sete

+ 70cm lang glidelås for tilkobling mellom jakke og bukse

+ 2 ytterlommer + Store reflekterende elementer for økt synlighet + Justeringer i midjen og nederst på beina + Anti-skli paneler SCOTT DAME | SCOTT SOMMER 2020

+ CE Sertifisert EN 17092

45


SCOTT DEFINIT PRO DP

DAMEJAKKE & BUKSE

SCOTT Definit Pro DP jakken og buksen er ett lett og vanntett sett med direkte ventilasjon og lomme for ekstra SAS-TEC ryggbeskyttelse. DRYOsphere membranen sikrer at Definit DP er vanntett, vindtett og puster godt. Funksjoner som uttakbar isolasjon og vanntette stormmansjetter, gjør SCOTT Definit Pro DP til et godt valg for både kalde og varme dager. SCOT T DEFINIT PRO DP JAKKE

#246408

4999,-

750D Polyamide stoff, direkte laminert pustende, vind- og vanntett 2-lags DRYOsphere membran. SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 94% polyamid, 5% Polyester, 1% elastan, MEMBRAN: 100% Polyuretan, FÔR: 100% Polyester KONSTRUKSJON:

ISOLASJON: Avtakbart termofor med super myk 80gr Dexfil® fyll og pustende microD nettingfôr, 70% polyester, 30% Polyamid STØRRELSE:

36-48

FUNKSJONER:

+ Behagelig myk og høy krage + Indre isolasjon mot nyrene + Kan brukes med åpen eller lukket krage + Direkte ventilasjon med vanntett glidelås + Hanskevennlige glidelåser + Vanntett stormmansjett med tommelhull + YKK Aquaguard® Glidelåser + Indre frontklaff på isolasjonen + SAS-TEC beskyttere på skulder og albue. + Lomme for ekstra ryggbeskytter + Reflekterende elementer for beste synlighet + 76cm lang forbindelses glidelås jakke/bukse + 1 vanntett innerlomme + 3 utvendige lommer & 1 brystlomme med Easy-fix glidelås + Magnet lukkesystem i kragen med dobbeltsidig YKK FlexFix® avant knapp for å bruke kragen lukket eller åpen for ventilasjon for ventilasjon + Justeringer i midjen, livet, ermene og mansjettene

SCOT T DEFINIT PRO DP BUKSE

#246413

S O R T/ R Ø D #24 6 4 0 8 -1 0 42

4499,-

KONSTRUKSJON: 750D Polyamide stoff, direkte laminert pustende, vind- og vanntett 2-lags DRYOsphere membran. SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 97% polyamid, 2% Polyester, 1% elastan, MEMBRAN: 100% Polyuretan, FÔR: 100% Polyester ISOLASJON: Avtakbart termofor med super myk 80gr Dexfil® fyll og pustende microD nettingfôr, 70% polyester, 30% Polyamid STØRRELSE:

36-48

SORT #24 6 4 1 3 - 0 0 0 1

FUNKSJONER:

+ Elastisk I livet for beste tilpasning + Ekstra padding bak for komfortabel kjøring + Direkte ventilasjon med vanntett glidelås + YKK Aquaguard® Glidelåser + SAS-TEC beskyttere på kneet + Lomme for valgfrie hoftebeskyttere + Hybrid knebeskytter lomme med to høydestillinger + Reflekterende elementer for beste synlighet + 76cm lang forbindelse glidelås bukse/jakke + Anti-slip panel bak + 2 utvendige lommer + Snap og krok lukking i livet + Avtakbare seler

46

S O R T/G R Å #24 6 4 0 8 -1 0 0 1

STØRRELSE 36 (325) · 38 (327) · 40 (329) · 42 (331) · 44 (333) · 46 (337) · 48 (334)

SCOTT DAME | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT STORM DP

DAMEJAKKE & BUKSE

SCOTT Storm DP damejakken er designet for kvinnelige førere og gir deg full ventilasjon, stretchpaneler for økt bevegelighet, fleecefôring i livet og mye mer. Storm DP damebuksen passer sammen med jakken, og er designet med samme allsidighet og funksjonalitet. Store stretchpaneler gir god bevegelighet, noe som gjør disse buksene til et perfekt valg for komfort og brukervennlighet. S COT T S TO R M D P J A K K E

#264283

2599,-

KONSTRUKSJON: 600D Polyester stoff med pustende, vind- og vanntett Z-liner DRYOsphere membran SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 95% Polyester, 5% Polyamid, MEMBRAN: 100% Polyuretan, FÔR: 100% Polyester

Avtakbart termisk fôr med 80gr fyll på kroppen og 60gr på ermene, pustende mesh foring

ISOLASJON: STØRRELSE:

36-48

FUNKSJONER:

+ Full ventilasjon med mesh og 3D mesh + Komfortabel fleece foring i livet + Strekkpaneler for best mulig bevegelse + Sikker teknisk beskyttelse på skulder og albue. + Lomme for valgfri ryggbeskyttelse med størrelsesinformasjon + Reflekterende elementer for best synlighet

S COT T S TO R M D P B U K S E

#264288

2199,-

KONSTRUKSJON: 600D Polyester stoff med pustende, vind- og vanntett Z-liner DRYOsphere membran SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 94% Polyester, 6% Polyamid, MEMBRAN: 100% Polyuretan, FÔR: 100% Polyester

G R Å /R Ø D #2 6 42 8 3 -3 7 2 1

ISOLASJON:

Avtakbart termisk fôr med pustende mesh foring

STØRRELSE:

36-48

FUNKSJONER:

SORT #2 6 42 8 8 - 0 0 0 1

+ Komfortabel fleecefôring i livet + Stretchpaneler for best mulig bevegelse + Klimakomfort med ventilasjonssystem + Beskyttelseselementer er justerbare i to posisjoner på kneet. + Lomme for valgfri hoftebeskytter + 1600D Heavy Oxford forsterkninger + Dobbelt stoff på utsatte steder

STØRRELSE SCOTT DAME | SCOTT SOMMER 2020

36 (325) · 38 (327) · 40 (329) · 42 (331) · 44 (333) · 46 (337) · 48 (334)

47


G R Å /G U L #2 6 42 8 4 - 57 3 1

S O R T/ L I L L A #2 6 42 8 4 -1 0 9 4

SCOT T SPORTR DP JAKKE

SORT #24 6 4 1 7- 0 0 0 1

BLÅ #24 6 4 1 7- 0 0 0 3

SCOT T DE NIM STRE TCH BUKSE

#264284

#246417

SCOTT SportR DP damejakke er designet for å holde deg komfortabel, slik at du kan fokusere på kjøringen. Konstruksjonen gjør jakken værbestandig og med stretchpaneler kombinert med justeringsmuligheter får du en god passform. I tillegg har du avtakbart fôr og en behagelig meshliner.

Denne stilige buksen ser ut som et vanlig par blå jeans, men er faktisk en sofistikert motorsykkelbukse. Med forsterkninger i aramidstoff og SAS-TEC beskyttere. I tillegg har den elementer med stretchstoff for mest mulig komfort. Leveres i blå eller sort farge.

KONSTRUKSJON: 600D Polyester stoff med pustende, vind- og vanntett Z-liner DRYOsphere membran SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 96% Polyester, 4% Polyamid, MEMBRAN: 100% Polyuretan ISOLASJON: 100 % Polyester STØRRELSE: 36-46 FUNKSJONER:

+ Komfortabel krage med mykt stoff + Klima komfort med ventilasjonssystem + Stretchpaneler for best mulig bevegelighet + Beskyttelseselementer justerbare i to stillinger ved skulder og albue. + Lomme til valgfri ryggbeskytter med størrelsesinformasjon + 1600D Heavy Oxford forsterkninger

2599,-

KONSTRUKSJON:

materiale.

Denim som er forsterket med aramid (kevlar)

SAMMENSETNING: YTTERSTOFF:

Aramid, 48% Polyester STØRRELSE: 36-46

98% Bomull, 2% Elastane, FÔR: 52%

FUNKSJONER:

+ Justerbar lengde med en enkel mansjett med reflekterende elementer + SAS-TEC beskyttere på knærne + Lomme for valgfri hoftebeskytter + Hybridlomme med to høydeinnstillinger for knebeskyttere + Teramid® (Kevlar) forsterkninger + Reflekterende elementer for beste synlighet + 4 utvendige lommer + 1 myntlomme + Beltehemper

2399,-

48

SCOTT DAME | SCOTT SOMMER 2020


S COT T DEFINED LIGHT PULLOVER Pullover i poly-blanding med en herlig myk børstet innside som kan brukes rett på huden eller som et mellomlagsplagg. SCOT T DEFINED LIG HT PULLOVER

#244350

KONSTRUKSJON:

Polyester / Elastan Knit 92% Polyester, 8% elastan Knit CA. VEKT: 0,21 kg STØRRELSE: XS-2XL FUNKSJONER:

+ Svært pustende + Behagelig myk krage

649,-

RUBY RØD / M AHOGANY RØD #24 4 3 5 0 - 5 6 6 6 LY S R O S A #24 4 3 5 0 - 6 3 2 5 M Y K O N O S B L Å / F E S T I VA L L I L L A #24 4 3 5 0 - 5 9 4 4 S K Y B L Å / N AT T B L Å #24 4 3 5 0 - 62 8 0 SCOTT DAME | SCOTT SOMMER 2020

STØRRELSE XS (005) · S (006) · M (007) · L (008) · XL (009)

49


STØRRELSE XS (005) · S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011) · 4XL (012)

STØRRELSE 36 (036) · 38 (038) · 40 (040) · 42 (042) · 44 (044) · 46 (046) · 48 (048) HERRE ER TILGJENGELIG I D-SIZE

GUL #24 6 4 1 8 - 0 0 0 5

GUL #2 3 3 74 8 - 0 0 0 1

SORT #2 3 3 74 9 - 0 0 0 1

SORT #2 3 3 74 8 - 0 0 0 1

50

SORT #24 6 42 1 - 0 0 0 1

SORT #24 6 4 1 8 - 0 0 0 1

REGNBEKLEDNING | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT ERGONOMIC PRO DP

JAKKE & BUKSE

Ergonomic regnjakke og bukse er best egnet når det regner mye. Med et elastisk og pustende yttermaterialet med laminert Dryosphere membran, perfekt passform og meget bra vind og værbeskyttelse, har den også et lite pakkevolum som gjør den lett å ta med seg overalt. D-SIZE #246419

SCOT T ERGONOMIC PRO DP JAKKE

#233748

SCOT T ERGONOMIC PRO DP DA ME JAKKE KONSTRUKSJON:

membran.

1099,-

#246418

1099,-

Vann, vindtett, pustende og med stretch DRYOsphere

65% Polyurethan, 35% Polyester XS-4XL, DAME: 36-48 CA. VEKT (KG): 0,5 MATERIALE:

STØRRELSE:

FUNKSJONER:

+ Vanntett labyrint glidelåssystem + Sikkerhetsstropp + Reflekser for best mulig synlighet + Justering i krage og mansjetter + Kommer med transportbag D-SIZE #246420

SCOT T ERGONOMIC PRO DP BUKSE

#233749

999,-

SCOT T ERGONOMIC PRO DP DA MEBUKSE #246421 KONSTRUKSJON:

membran.

999,-

Vann, vindtett, pustende og med stretch DRYOsphere

65% Polyurethan, 35% Polyester XS-4XL, DAME: 36-48 CA. VEKT (KG): 0,5 MATERIALE:

STØRRELSE:

FUNKSJONER:

+ Høyt liv + Reflekser for best mulig synlighet + Justering i livet + Kommer med transportbag

REGNBEKLEDNING | SCOTT SOMMER 2020

51


S C O T T H A N S K E R

SORT #24 6 4 5 0 - 0 0 0 1

SORT #24 0 6 0 3 - 0 0 0 1

SCOT T PRIORIT Y GT HANSKE

SCOT T PRIORIT Y PRO GT HANSKE

Priority Pro GT er en skinnhanske med GORE-TEX konstruksjon. Den er konstruert med preformet passform og et mykt fleecefôr som gjør den til en komfortabel, solid og pålitelig hanske. ®

KONSTRUKSJON:

Technology

Geiteskinn skinn, GORE-TEX® Grip

84% Skinn, 15% Polyamide, 1% Polyester Ingen isolasjon STØRRELSE: S-2XL SAMMENSETNING: ISOLASJON:

FUNKSJONER:

SCOT T WINTER DP HANSKE

#240603

#246450

SORT #24 6 4 51 - 0 0 0 1

#246451

Priorrity GT hanske har GORE-TEX konstruksjon. Designet med en pre-formet hånd og et mykt fleecefôr gjør hansken behagelig, men et solid og pålitelig valg når man kjører.

Winter DP hansken er en skinnhanske for alle forhold. Med knokebeskyttelse og utstyrt med artikulerte formede fingre og en god lukking i håndleddet. I tillegg er den vind- og vanntett ved bruk av DRYOsphere membran.

KONSTRUKSJON: YTTERSTOFF: Geiteskinn hanske kombinert med nylon mansjett, MATERIALE: 46% Skinn, 41% polyamid, 12% Polyester, 1% polyuretan, MEMBRAN: 100% PTFE GORE-TEX®, FÔR: 100% Polyester ISOLASJON: Thinsulate på utsiden 40g, i håndflaten 40g STØRRELSE: S-2XL

KONSTRUKSJON: YTTERSTOFF: Geiteskinn hanske kombinert med nylon mansjett, FÔR: Soft Fleece, HÅNDFLATE:

®

Geiteskinn forsterkning og silisium grep 44% Skinn, 48% polyamid, 5% Polyester, 3% Polyuretan ISOLASJON: Thinsulate STØRRELSE: S-2XL SAMMENSETNING:

+ GORE-TEX Grip + Lærkonstruksjon + EVA knoke beskyttere + Beskyttede fingre + Gode justeringsmuligheter i håndleddet + Sideforsterkninger + Forsterkning i håndflaten

+ EVA Foam knokebeskyttelse + Lang mansjett + Justering på mansjett og håndledd + Polstrede forsterkinger + Pre-formet konstruksjon i hånd og fingre + Reflekstrykk på sidene

+ Kombinasjon nylon og skinn + Hard knoke beskyttelse + Refleksdetaljer + Leddet ved fingrene + Justering i håndleddet

1599,-

1299,-

1199,-

1

52

FUNKSJONER:

1

FUNKSJONER:

1

MC HANSKER | SCOTT SOMMER 2020


STØRRELSE S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011)

SORT #2 7 3 3 2 9 - 0 0 0 1

S O R T/ R O S A #2 7 3 3 2 9 -1 2 5 4

SCOT T TR AFIX DP HANSKE

SORT #24 6 4 52- 0 0 0 1

SCOT T PROWL 2 HANSKE

G R Å /LIME #2 67 3 0 5 -2 9 0 0

SORT #2 67 3 0 5 - 0 0 0 1

SCOT T SPORT ADV HANSKE

#273329

#246452

#267305

SCOTT Trafix DP Hanske er designet av geiteskinn med en pustende, vind- og vanntett DRYOsphere membran. Dette er optimale hansker for alle forhold.

SCOTT Prowl er en allround hverdagshanske som gir et godt grep og har en myk overflate. Best egnet under normale forhold gir hansken god beskyttelse og komfort på våren, sommeren og høsten.

SCOTT ADV sportshanske er laget for grenseløse opplevelser. Designet med geiteskinn gir hanskene deg en fin look og god komfort. Hansken har en hardere overflate over knoklene, mansjettlukking og ledende finger.

72% geiteskinn, 18% Polyamide, 7% Polyurethane, 3% Polyester, FÔR: 100% Polyester med soft fleece STØRRELSE: S-3XL

SAMMENSETNING: YTTERDEL:

SAMMENSETNING: YTTERDEL: 72% geiteskinn, 23% Polyamide, 5% Polyurethane, ISOLASJON: 100% Polyurethane, FÔR:

100% Polyester

KONSTRUKSJON: BOH: Geiteskinn, HÅNDFLATE: Geitskinn, MEMBRAN: DRYOsphere, ISOLASJON: Mykt fleece fôr STØRRELSE:

2XS-3XL

SAMMENSETNING: YTTERDEL:

FUNKSJONER:

FUNKSJONER:

+ Lang mansjett med stramming + Stramming i håndledd + Polstret forsterkning i håndflaten og på sidene + Tilpasset håndens form + Formtilpassede detaljer for fingrene + Reflekstrykk

+ Lang mansjett + Justering på mansjett og håndledd + Polstrede forsterkninger + Pre-formet håndflate og fingre + Reflekstrykk på sidene

899,-

80% Geiteskinn, 10% Polyamid, 5% Polyeurethan og 5% andre fibre, FÔR: 100 Polyester Bemberg, HÅNDFLATE: Silicontrykt Clarino STØRRELSE: S-3XL FUNKSJONER:

+ Mansjettlukking + Hard beskyttelse over knoklene + Kevlar slitasjeforsterkning + Ledende finger

1199,-

1199,-

1

MC HANSKER | SCOTT SOMMER 2020

1

1

53


S O R T/ R Ø D #2 5 02 3 0 -1 0 3 0

SORT #2 5 02 3 0 - 0 0 0 1

SCOT T L ANE 2 HANSKE

SORT #2 6 4 6 52- 0 0 0 1

S O R T/G U L #2 6 4 6 52- 51 3 9

SCOT T DUALR AID HANSKE

SORT #24 6 4 5 4 - 0 0 0 1

SCOT T SUMMER DP HANSKE

#250230

#264652

#246454

MC hanske i perforert nappa geiteskinn.

Dualraid hansken er valget for adventurekjøring takket være polstrede knoker med «memory» skum innvendig og topp ventilasjon.

SCOTT Summer DP er en kort hanske som er et meget godt valg for bruk om sommeren og i godt vær. DRYOsphere membranen gjør at den også tåler en regnskur.

Perforert geiteskinn nappa med stretch stoff. Skinn i håndflaten. SAMMENSETNING: 89% Lær, 6% polyamid, 5% polyuretan ISOLASJON: Mykt fleecefôr STØRRELSE: S-3XL KONSTRUKSJON:

FUNKSJONER:

+ Kort mansjett + Knokebeskyttelse under læret + Forformet tilpasning i håndflaten + Håndflaten i ett stykke + Perforert skinn + Stramming i håndledd

999,-

Nylon 35% Nylon, 18% neopren, 10% polyuretan,

SAMMENSETNING:

6% elastan ISOLASJON: STØRRELSE:

Ingen isolasjon S-3XL

FUNKSJONER:

+ Direkte injisert beskyttelse i hansken + Kort mansjett/lukking

899,-

KONSTRUKSJON:

Soft Fleece

Geiteskinn, MEMBRAN: DRYOsphere, FÔR:

89% Skinn, 11% polyamid Ingen isolasjon STØRRELSE: S-3XL SAMMENSETNING: ISOLASJON:

FUNKSJONER:

+ Pustende konstruksjon + Knokebeskyttere + Kort mansjett med justeringsmuligheter + Forsterkninger i håndflaten

999,-

1

54

KONSTRUKSJON:

1

1

SCOTT MC HANSKER | SCOTT SOMMER 2020


STØRRELSE XS (005) · S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011)

SORT #24 670 4 - 0 0 0 1

SCOT T TR AFIX DP DA ME HANSKE

SORT #2 3 3 8 7 9 - 0 0 0 1

SCOT T SUMMER MESH DA ME HANSKE

#246704

#233879

Trafix DP er en skinnhanske for alle forhold. Hansken har en pustende, vind- og vanntett DRYOsphere membran.

Hanske i mykt geiteskinn/stretchstoff

Geiteskinn, MEMBRAN: Pustende vind og vanntett DRYOsphere membran, FÔR: Mye fleecefôr, HÅNDFLATE: Skinn SAMMENSETNING: 72% Lær, 23% polyamid, 5%. polyureta ISOLASJON: Ingen isolasjon STØRRELSE: S-3XL KONSTRUKSJON: YTTERSTOFF:

FUNKSJONER:

+ Lang mansjett med stramming + Stramming i håndledd + Polstret forsterkning i håndflaten og på sidene + Tilpasset håndens form + Formtilpassede detaljer for fingrene + Reflekstrykk på sidene

Mykt 0.8mm nappa geiteskinn og stretchstoff. 50% lær, 30% polyamid, 20% Polyester. STØRRELSE: S-2XL MATERIALE:

FUNKSJONER:

+ Polstret knokeparti + Mesh ventilasjon + Kort sportsmansjett med justering + Reflekterende elementer + Silikon print for best mulig grep

799,-

999,-

1

SCOTT MC HANSKER | SCOTT SOMMER 2020

1

55


S C OT T 4 5 0 & 3 5 0 M X U T S T Y R E R DESIGNET FOR Y TELSE . DET S P O R T S L I G E D E S I G N E T T I L BY R F L E K S I B E L M O B I L I T E T, N O E S O M Å P N E R F O R E N KO M F O R TA B E L O G G O D PA S S F O R M . D E N L E T T E KO N S T R U K S J O N E N O G S T R AT EG I S K E V E N T I L A S J O N E N H O L D E R D EG K J Ø L I G N Å R DU KJØRER. MED FLERE FORSKJELLIGE GR AFIKKER Å V E LG E M E L LO M F Ø L E S U T S T Y R E T G O DT O G S E R F R I S K T U T PÅ B A N E N .

56

OFFROAD | SCOTT SOMMER 2020


OFFROAD

SCOTT SOMMER 2020 | OFFROAD

57


STØ RREL SESTA BELL B E KLE DN ING

BRYST

BRYST

MIDJE BRYST

HOFTE HØYDE

MIDJE

INNSIDDE BEIN

HOFTE

INNSIDDE BEIN

INNSIDDE BEIN

HOFTE

HØYDE

HØYDE

MIDJE

MENN UNISEX

XXXS

XXS

XS

STØRRELSE

CM

IN

CM

IN

HØYDE

156-158

61,4-62,2

160-163

63-64,2

S

CM

IN

M

CM

IN

CM

L IN

CM

XL IN

CM

164 - 168 64.6 - 66.1 168 - 173 66.1 - 68.1 173 - 179 68.1 - 70.5 179 - 185 70.5 - 72.8 182 - 188

BRYST

81-85

31,9-33,5

85-89

33,5-35

89 - 93

35 - 36.6

93 - 97

BUKSE UNISEX

71,12

28

76,2

30

81,28

32

86.36

34

91,44

36

96,52

38

MIDJE

72-78

28,3-30,7

76-82

29,9-32,3

80 - 86

31.5 - 33.9

84 - 90

33.1 - 35.4

90 - 94

35.4 - 37

94 - 98

37 - 38.6

HOFTE

80-87

31,5-34,3

85-91

33,5-35,8

90 - 95

35.4 - 37.4

95 - 99

37.4 - 39

99 - 103

39 - 40.6

INNSIDE BEIN

78-79

30,7-31,1

79-80

31,1-31,5

80 - 81

31.5 - 31.9

81 - 82

31.9 - 32.3

82 - 83

32.3 - 32.7

2XL IN

CM

71.7 - 74

3XL IN

CM

185 - 191 72.8 - 75.2 188 - 194

4XL CM

74 - 76.4

191 - 197

75.2 - 77.6 194 - 200 76.4 - 78.7

126 - 132

49.6 - 52

132 - 138

/

/

/

/

116 - 122

45.7 - 48

120 - 126

47.2 - 49.6

36.6 - 38.2 97 - 102 38.2 - 40.2 102 - 108 40.2 - 42.5 108 - 114 42.5 - 44.9 114 - 120 44.9 - 47.2 120 - 126 47.2 - 49.6 40

101,6

44

111,76

98 - 104 38.6 - 40.9 104 - 110 40.9 - 43.3 110 - 116 43.3 - 45.7

103 - 107 40.6 - 42.1 107 - 113 42.1 - 44.5 83 - 84

42

106,68

32.7 - 33.1

84 - 85

5XL

IN

IN

CM

IN 52 - 54.3

113 - 119

44.5 - 46.9 119 - 125 46.9 - 49.2

125 - 131

49.2 - 51.6

131 - 137

51.6 - 53.9

85 - 86

33.5 - 33.9

87 - 88

34.3 - 34.6

88 - 89

34.6 - 35

33.1 - 33.5

86 - 87

33.9 - 34.3

DA ME UNISEX TRØYE

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

STØRRELSE

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

HØYDE

160 - 164

63 - 64.6

164 - 168

64.6 - 66.1

168 - 170

66.1 - 66.9

170 - 174

66.9 - 68.5

174 - 178

68.5 - 70.1

178 - 182

70.1 - 71.7

178 - 182

70.1 - 71.7

178 - 184

70.1 - 72.4

BRYST

81 - 85

31.9 - 33.5

85 - 89

33.5 - 35

88 - 92

34.6 - 36.2

90 - 97

35.4 - 38.2

95 - 103

37.4 - 40.6

101 - 109

39.8 - 42.9

107 - 115

42.1 - 45.3

113 - 121

44.5 - 47.6

MIDJE

71 - 75

28 - 29.5

74 - 79

29.1 - 31.1

77 - 82

30.3 - 32.3

81 - 86

31.9 - 33.9

85 - 90

33.5 - 35.4

89 - 94

35 - 37

93 - 98

36.6 - 38.6

97 - 102

38.2 - 40.2

HOFTE

90 - 94

35.4 - 37

94 - 98

37 - 38.6

98 - 102

38.6 - 40.2

102 - 106

40.2 - 41.7

106 - 110

41.7 - 43.3

110 - 114

43.3 - 44.9

114 - 118

44.9 - 46.5

118 - 122

46.5 - 48

INNSIDE BEIN

77 - 79

30.3 - 31.1

77 - 80

30.3 - 31.5

78 - 80

30.7 - 31.5

78 - 81

30.7 - 31.9

78 - 82

30.7 - 32.3

79 - 82

31.1 - 32.3

79 - 83

31.1 - 32.7

80 - 84

31.5 - 33.1

JUNIOR TRØYE

2XS

XS

S

M

L

XL

STØRRELSE

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

CM

IN

HØYDE

99 - 105

39 - 41

107 - 113

42 - 44

117 - 122

47 - 48

127 - 132

50 - 52

137 - 142

54 - 56

147 - 152

58 - 60

BRYST

12 - 13

4.7 - 5.1

13 - 14

5.1 - 5.5

14 - 15

5.5 - 5.9

15 - 16

5.9 - 6.3

16 - 17

6.3 - 6.7

17 - 18

BUKSE

18

20

22

24

26

6.7 - 7.1 28

HOFTE

43 - 45

17 - 18

48 - 50.8

19 - 20

53 - 56

21 - 22

58 - 61

23 - 24

63 - 66

25 - 26

68 - 71

27 - 28

INNSIDE BEIN

54 - 56

21 - 22

56 - 58

21 - 22

58 - 60

22 - 23

60 - 62

23 - 24

63 - 64

24 - 25

63 - 66

25 - 26

58

OFFROAD | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT SOMMER 2020 | OFFROAD

59


STØRRELSE S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011)

STØRRELSE 28 (317) · 30 (319) · 32 (321) · 34 (323) · 36 (325) · 38 (327)

B L Å /G U L #2 7 3 3 8 9 -1 0 5 4

B L Å /G U L #2 7 3 3 9 4 -1 0 5 4 B L Å /G U L #2 7 3 3 24 -1 0 5 4

60

OFFROAD | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT 450 ANGLED LIGHT SCOT T 450 ANG LED LIG HT TRØ YE

#273389

649,-

SCOTT 450 trøye er fullt ventilert og lett. Trøyen har et friskt design som gjør det til et must for enhver fører. Åresvis med produkttesting og tilbakemeldinger fra førere har resultert i denne superkomfortable og høyfunksjonelle trøyen. Lett polyester kontruksjon og sidepaneler av netting 92% Polyester, 6% Polyuretan, 2% polyamid PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: S-2XL KONSTRUKSJON:

SAMMENSETNING:

FUNKSJONER:

+ Atletisk passform + Full ventilering + Silikon print på baksiden for å hindre at trøyen glir opp + Tapede mansjetter

SCOT T 450 ANG LED LIG HT BUKSE

#273394

1999,-

SCOTT 450 buksen fullt ventilert og har lav vekt. Denne helt nye buksen er en blanding av lette og pustende paneler kombinert med slitesterk nylon. Forsterkninger på knærne i bøffelskinn som er formet for en aggressiv kjørestil. Mesh liner på halve buksen innvendig samt borrelås justering i livet gjør dette til en meget komfortabel bukse. 900D Nylon, ½ mesh liner, skinn på knær, nylon på ytre kne SAMMENSETNING: 94% Polyester, 4% Polyamid, 1% Elastan, 1% lær PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: 28-38 KONSTRUKSJON:

FUNKSJONER:

+ Atletisk passform + Romslig ved knærne slik at knebeskyttere passer godt + Stretch innerforing + Laserskåret perforert ventilasjon på lårene + Silikon print på innsiden av livet for å hindre av buksen glipper + Justering i livet med borrelås

SCOT T 450 ANG LED HANSKE

#273324

549,-

SCOTT 450 hansken er en high-end, lett hanske med god pusteevne og alt du ønsker deg av komfort og spesifikasjoner. Den er utvklet med en lettvekts overflatemateriale, formet airprene mansjetter med borrelås over håndleddet og Clarino skinn i håndflaten. KONSTRUKSJON:

Polyvinyl

PASSFORM: STØRRELSE:

40% Polyeuretan, 30% Polykloroprene, 25% Polyester, 5%

Atletisk S-2XL

FUNKSJONER:

+ Clarino skinn i håndflaten for maksimal følelse + Borrelåslukking + Silikongrep OFFROAD | SCOTT SOMMER 2020

61


STØRRELSE S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011)

STØRRELSE 28 (317) · 30 (319) · 32 (321) · 34 (323) · 36 (325) · 38 (327)

450 PODIUM

62

450 NOISE

B L Å /O R A N S J E #2 7 3 3 9 0 -1 4 5 4

B L Å /O R A N S J E #2 6 8 61 1 -1 4 5 4

B L Å /G U L #2 7 3 2 7 2-1 0 5 4

B L Å /O R A N S J E #2 7 3 3 9 5 -1 4 5 4

B L Å /O R A N S J E #2 6 8 61 9 -1 4 5 4

B L Å /G U L #2 7 3 2 74 -1 0 5 4

450 ANGLED

O R A N S J E/SO RT #2 6 3 42 7-1 0 0 8

O R A N S J E/SO RT #2 6 3 4 3 5 -1 0 0 8 OFFROAD | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT 450 TRØYE & BUKSE SCOT T 450 TRØ YE

#273390, 268611, 273272, 263427, 268610

649,-

SCOTT 450 trøye er eksepsjonelt godt ventilert og lett. Trøyen er med en ny og frisk design som gjør det til et must for enhver fører. Åresvis med produkttesting og tilbakemeldinger fra førere har resultert i denne superkomfortable, høyfunksjonelle trøyen.

450 ANGLED

91% Polyester, 7% Polyuretan, 1% polyamid Atletisk STØRRELSE: S-2XL SAMMENSETNING: PASSFORM:

FUNKSJONER:

+ Atletisk passform + Full ventilering + Silikon print på baksiden for å hindre at trøyen glir opp + Tapede mansjetter

SCOT T 450 BUKSE

#273395, 268619, 273274, 263435, 268618

1999,-

SCOTT 450 buksen handler om lav vekt og pusteevne. Denne helt nye buksen er en blanding av lette og pustende paneler kombinert med slitesterk nylon. Forsterkninger på knærne i bøffelskinn som er formet for en aggressiv kjørestil. Mesh liner på halve buksen innvendig samt borrelås justering i livet gjør dette til en meget komfortabel bukse. S O R T/G R Ø N N #2 6 8 61 0 -1 0 4 3

S O R T/O R A N S J #2 6 8 61 0 -1 0 0 9

900D Nylon, ½ mesh liner, skinn på knær, nylon på ytre kne SAMMENSETNING: 94% Polyester, 4% Polyamid, 1% Elastan, 1% lær PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: 28-38 KONSTRUKSJON:

FUNKSJONER:

+ Atletisk passform + Romslig ved knærne slik at knebeskyttere passer godt + Stretch innerforing + Laserskåret perforert ventilasjon på lårene + Silikon print på innsiden av livet for å hindre av buksen glipper + Justering i livet med borrelås

S O R T/G R Ø N N #2 6 8 61 8 -1 0 4 3 OFFROAD | SCOTT SOMMER 2020

S O R T/O R A N S J #2 6 8 61 8 -1 0 0 9

63


STØRRELSE S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011)

STØRRELSE 28 (317) · 30 (319) · 32 (321) · 34 (323) · 36 (325) · 38 (327)

64

B L Å /G U L #2 7 3 3 8 6 -1 0 5 4

G R Å /O R A N S J E #2 7 3 3 8 6 -1 2 9 4

B L Å /G U L #2 7 3 3 9 1 -1 0 5 4

G R Å /O R A N S J E #2 7 3 3 9 1 -1 2 9 4 OFFROAD | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT 350 DIRT SCOT T 350 DIRT TRØ YE

#273386, 268607

549,-

Med lav vekt og høy ventilasjon vil SCOTT 350 trøyen holde deg kjølig under treningen/løpet. Det atletiske designet er utformet for å gi deg som kjører fleksibilitet, med en komfortabel og mottagelig passform. KONSTRUKSJON: Fuktighetsavvisende polyester materiale (chassis) Lavprofil- krage, Rullede mansjetter SAMMENSETNING: 100% Polyester PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: S-2XL FUNKSJONER:

+ 2-lags V-hals krage + Innfelte ermer + Mansjetter i Lycra for god passform

SCOT T 350 DIRT BUKSE

#273391, 268615

1599,-

SCOTT 350 buksen kombinerer tøff konstruksjon med nye materialer og behagelig passform. Med strategisk plasserte ventilasjonspaneler, gir denne busken deg topp komfort selv under de mest intense løpene.

S O R T/ R Ø D #2 6 8 6 07-1 0 42

B L Å /B L Å #2 6 8 6 07- 4 9 4 6

O R A N S J E/B L Å #2 6 8 6 07-1 4 1 5

KONSTRUKSJON: 600D nylon- materiale (chassis) 3/4 mesh materiale, lær- og nylonforsterkning ved kneområde SAMMENSETNING: 94% Polyester, 4% Polyamid, 1% Elastan, 1% Lær PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: 28-38 FUNKSJONER:

+ Formtilpasset modell i angrepsposisjon (pre-bent) + Ribbet spandex på øvre knær + Lærforsterkning på innsiden av knærne for økt holdbarhet + Ultralett TPR's

S O R T/ R Ø D #2 6 8 61 5 -1 0 42 OFFROAD | SCOTT SOMMER 2020

B L Å /B L Å #2 6 8 61 5 - 4 9 4 6

B L Å /O R A N S J E #2 6 8 61 5 -1 4 1 5

65


STØRRELSE S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011)

STØRRELSE 28 (317) · 30 (319) · 32 (321) · 34 (323) · 36 (325) · 38 (327)

B L Å /O R A N S J E #2 7 3 3 8 8 -1 4 5 4

B L Å /O R A N S J E #2 7 3 3 9 3 -1 4 5 4

66

G R Å /G U L #2 7 3 3 8 8 -1 1 2 0

G R Å /G U L #2 7 3 3 9 3 -1 1 2 0 OFFROAD | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT 350 TRACK SCOT T 350 TR ACK TRØ YE

#273388, 268609

549,-

Med lav vekt og høy ventilasjon vil SCOTT 350 trøyen holde deg kjølig under treningen/løpet. Det atletiske designet er utformet for å gi deg som kjører fleksibilitet, med en komfortabel og mottagelig passform. KONSTRUKSJON: Fuktighetsavvisende polyester materiale (chassis) Lavprofil- krage, Rullede mansjetter SAMMENSETNING: 100% Polyester PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: S-2XL FUNKSJONER:

+ 2-lags V-hals krage + Innfelte ermer + Mansjetter i Lycra for god passform

SCOT T 350 TR ACK BUKSE

#273393, 268617

1599,-

SCOTT 350 buksen kombinerer tøff konstruksjon med nye materialer og behagelig passform. Med strategisk plasserte ventilasjonspaneler, gir denne busken deg topp komfort selv under de mest intense løpene.

B L Å /G U L #2 6 8 6 0 9 -1 0 5 4

S O R T/ H V I T #2 6 8 6 0 9 -1 0 07

KONSTRUKSJON: 600D nylon- materiale (chassis) 3/4 mesh materiale, lær- og nylonforsterkning ved kneområde SAMMENSETNING: 94% Polyester, 4% Polyamid, 1% Elastan, 1% Lær PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: 28-38 FUNKSJONER:

+ Formtilpasset modell i angrepsposisjon (pre-bent) + Ribbet spandex på øvre knær + Lærforsterkning på innsiden av knærne for økt holdbarhet + Ultralett TPR's

B L Å /G U L #2 6 8 61 7-1 0 5 4 OFFROAD | SCOTT SOMMER 2020

S O R T/ H V I T #2 6 8 61 7-1 0 07

67


STØRRELSE S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011)

STØRRELSE 28 (317) · 30 (319) · 32 (321) · 34 (323) · 36 (325) · 38 (327)

R Ø D B R U N /G U L #2 7 3 3 8 7- 6 42 5

R Ø D B R U N /G U L #2 7 3 3 9 2- 6 42 5

GUL #2 7 3 3 2 0 -1 0 4 0

68

OFFROAD | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT 350 RACE SCOT T 350 R ACE TRØ YE

#273387

549,-

Med lav vekt og høy ventilasjon vil SCOTT 350 trøyen holde deg kjølig under treningen/løpet. Det atletiske designet er utformet for å gi deg som kjører fleksibilitet, med en komfortabel og mottagelig passform. KONSTRUKSJON: Fuktighetsavvisende polyester materiale (chassis) Lavprofil- krage, Rullede mansjetter SAMMENSETNING: 97% Polyester, 3% Polyurethane PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: S-2XL FUNKSJONER:

+ 2-lags V-hals krage + Innfelte ermer + Mansjetter i Lycra for god passform

SCOT T 350 R ACE BUKSE

#273392

1599,-

SCOTT 350 buksen kombinerer tøff konstruksjon med nye materialer og behagelig passform. Med strategisk plasserte ventilasjonspaneler, gir denne busken deg topp komfort selv under de mest intense løpene. KONSTRUKSJON: 600D nylon- materiale (chassis) 3/4 mesh materiale, lær- og nylonforsterkning ved kneområde SAMMENSETNING: 94% Polyester, 4% Polyamid, 1% Elastan, 1% Lær PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: 28-38 FUNKSJONER:

+ Formtilpasset modell i angrepsposisjon (pre-bent) + Ribbet spandex på øvre knær + Lærforsterkning på innsiden av knærne for økt holdbarhet + Ultralett TPR's

SCOT T 350 R ACE HANSKER

#273320

449,-

SCOTT 350 hansken er designet med en minimalistisk tilnærming. En tynn håndflate gir en enestående følelse. Med en hanske som er enkel å ta på og med Clarino syntetisk lær og Silikon i håndflaten er dette et meget godt valg. 45% Polyuretan, 40% Polyester, 15% Nylon Atletisk STØRRELSE: S-2XL KONSTRUKSJON: PASSFORM:

FUNKSJONER:

S O R T/G R Å #2 7 3 3 2 0 -1 0 0 1

OFFROAD | SCOTT SOMMER 2020

+ Slip on design + Enkelt lag Clarino syntetisk lær i håndflaten for Maksimal følelse + Silikon i håndflaten og fingrene for best mulig grep

69


STØRRELSE S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011)

STØRRELSE 28 (317) · 30 (319) · 32 (321) · 34 (323) · 36 (325) · 38 (327)

B L Å /G R Å #2 7 3 2 7 1 - 6 51 1

S O R T/ R Ø D B R U N #2 7 3 2 7 1 - 6 42 6

S O R T/G U L #2 7 3 2 7 1 -1 0 4 0

S O R T/ H V I T #2 7 3 2 7 3 -1 0 07

70

OFFROAD | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT 350 SWAP SCOT T 350 SWAP TRØ YE

#273271

549,-

Med lav vekt og høy ventilasjon vil SCOTT 350 trøyen holde deg kjølig under treningen/løpet. Det atletiske designet er utformet for å gi deg som kjører fleksibilitet, med en komfortabel og mottagelig passform. KONSTRUKSJON: Fuktighetsavvisende polyester materiale (chassis) Lavprofil- krage, Rullede mansjetter SAMMENSETNING: 100% Polyester PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: S-2XL FUNKSJONER:

+ 2-lags V-hals krage + Innfelte ermer + Mansjetter i Lycra for god passform

SCOT T 350 SWAP BUKSE

#273273

1599,-

SCOTT 350 buksen kombinerer tøff konstruksjon med nye materialer og behagelig passform. Med strategisk plasserte ventilasjonspaneler, gir denne busken deg topp komfort selv under de mest intense løpene. KONSTRUKSJON: 600D nylon- materiale (chassis) 3/4 mesh materiale, lær- og nylonforsterkning ved kneområde SAMMENSETNING: 94% Polyester, 4% Polyamid, 1% Elastan, 1% Lær PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: 28-38 FUNKSJONER:

+ Formtilpasset modell i angrepsposisjon (pre-bent) + Ribbet spandex på øvre knær + Lærforsterkning på innsiden av knærne for økt holdbarhet + Ultralett TPR's

OFFROAD | SCOTT SOMMER 2020

71


STØRRELSE S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010) · 3XL (011)

STØRRELSE 28 (317) · 30 (319) · 32 (321) · 34 (323) · 36 (325) · 38 (327)

S O R T/O R A N S J E #2 6 8 61 2-1 0 0 9

S O R T/O R A N S J E #2 6 8 62 0 -1 0 0 9

72

B L Å /G U L #2 6 8 61 2-1 0 5 4

B L Å /G U L #2 6 8 62 0 -1 0 5 4 ENDURO | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT ENDURO SCOT T ENDURO TRØ YE

#268612

699,-

SCOTT endurotrøye kombinerer holdbarhet med pusteevne og er lagd for variert og stadig skiftende terreng under endurokjøring. Høy krage, polstrede albuer, slitesterkt stoff på bryst og ermer og mesh ventilasjon på sidene gjør dette til en komplett Endurotrøye. 97% Polyester, 3% Polyuretan Atletisk STØRRELSE: S-3XL SAMMENSETNING: PASSFORM:

FUNKSJONER:

+ Høy krage + Strategiske ventilasjonspaneler + Polstrede albuer + Slitesterkt stoff

SCOT T ENDURO BUKSE

#268620

1999,-

SCOTT Endurobukse leverer alt du forventer og trenger fra en endurobukse. Slitesterkt stoff, direkte injiserte forsterkninger på knær for et ekstra lag av beskyttelse, doble glidelåser på ventilasjonen og mye mer. Hvis du er ute etter funksjonalitet og design er dette det du må ha. 97% Polyester, 1% Polyamid, 1% Elastan, 1% Lær Atletisk STØRRELSE: 28-38 SAMMENSETNING: PASSFORM:

FUNKSJONER:

+ Forformet passform + Full 900D stoff for økt holdbarhet + 1680 Ballistic Nylon mesh + Direkte injisert TPR knebeskyttelse + Glidelås på ventilasjonen på lårene + Oppbevaringslomme på høyre side + Justerbar med borrelås i livet

G R Å /M Ø R K G R Å #2 6 8 61 2- 6 0 5 5

G R Å /M Ø R K G R Å #2 6 8 62 0 - 6 0 5 5 ENDURO | SCOTT SOMMER 2020

73


SCOTT ENDURO

TRØYE & BUKSE

SCOTT endurotrøye kombinerer holdbarhet med pusteevne og er lagd for variert og stadig skiftende terreng under endurokjøring. Høy krage, polstrede albuer, slitesterkt stoff på bryst og ermer og mesh ventilasjon på sidene gjør dette til en komplett endurotrøye. SCOTT endurobukse leverer alt du forventer og trenger fra en endurobukse. Slitesterkt stoff, direkte injiserte forsterkninger på knær for et ekstra lag av beskyttelse, doble glidelåser på ventilasjonen og mye mer. Hvis du er ute etter funksjonalitet og design er dette det du må ha. SCOT T ENDURO TRØYE

#263429

699,-

97% Polyester, 3% Polyuretan PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: S-3XL SAMMENSETNING:

FUNKSJONER:

+ Høy krage + Strategiske ventilasjonspaneler + Polstrede albuer + Slitesterkt stoff

SCOT T ENDURO BUKSE

#263437

91% Polyester, 1% Polyuretan, 6% Polyamid, 1% elastan, 1% Kevlar PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: 28-40

1999,-

SAMMENSETNING:

S O R T/G U L #2 6 3 42 9 -1 0 4 0

B L Å /O R A N S J #2 6 3 42 9 -1 4 5 4

FUNKSJONER:

+ Forformet passform + Full 900D stoff for økt holdbarhet + Direkte injisert TPR knebeskyttelse + Glidelås på ventilasjonen på lårene + Oppbevaringslomme på høyre side + Justerbar med borrelås i livet

S O R T/G U L #2 6 3 4 3 7-1 0 4 0

74

B L Å /O R A N S J #2 6 3 4 3 7-1 4 5 4 ENDURO | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT ENDURO

VEST

SCOTT Enduro Vest gir alle de avanserte funksjonene en fører trenger. Det er et perfekt valg for alle som ser etter komfort, holdbarhet og funksjonalitet. Den kan brukes over en jakke eller bare bruke den som en vest om forholdene tillater det. S COT T E N D U R O V E S T

#263443/268623

999,-

100% Polyester Atletisk STØRRELSE: S-2XL SAMMENSETNING: PASSFORM:

FUNKSJONER:

+ Vindbestandig + Lycra stretch paneler + To lommer foran med glidelås + En lomme bak, perfekt størrelse til for eks. regnjakke og ekstra hansker

S O R T/G R Å #2 6 3 4 42-1 0 0 1

B L Å /G U L #2 6 8 62 3 -1 0 5 4

ENDURO | SCOTT SOMMER 2020

GRÅ #2 6 8 62 3 - 6 0 5 5

75


SCOTT 350 ADV

JAKKE & BUKSE

SCOTT 350 ADV jakken og buksen gir alle de avanserte funksjonene en fører trenger. God ventilasjon og avtakbare ermer på jakken gjør det enkelt å tilpasse seg under skiftende værforhold. Det er et perfekt valg for enhver fører som vil ha komfort, holdbarhet og funksjonalitet i et plagg. SCOT T 350 ADV JAKKE

#263441

2199,-

Oxford HD Polyester stoff med værbestandig DWR etterbehandling SAMMENSETNING: 100% Polyester ISOLASJON: Ingen isolasjon FÔR: 100%Polyester STØRRELSE: S-2XL KONSTRUKSJON:

FUNKSJONER:

+ Tilpasset bruk av nakkekrage + Komfortabel krage med mykt for + Klimakomfort ved bryst, rygg og på armene + Avtakbare ermer + 1600D Heavy Oxford forsterkninger + Lommer for valgfrie SAS-TEC-beskyttere + TPR gummi på utsatte steder + Justering i livet

SCOT T 350 ADV BUKSE

#263438

1999,-

Oxford HD Polyester stoff med værbestandig DWR etterbehandling SAMMENSETNING: 95% Polyester, 5% Lær ISOLASJON: Pustende maskeforing FÔR: 100%Polyester STØRRELSE: S-2XL KONSTRUKSJON:

,

G R Å /SO RT #2 6 3 4 4 1 -1 0 1 9

S O R T/O R A N S J #2 6 3 4 4 1 -1 0 0 9

FUNKSJONER:

+ Komfortabel fleecefôring i livet + Strekkpaneler for best mulig bevegelse + Klimakomfort ved ventilasjonsmuligheter + 1,2 mm lærforsterkninger + Lommer for valgfrie SAS-TEC-beskyttere + TPR gummi på utsatte steder + Justeringer i livet og på bena

G R Å /SO RT #2 6 3 4 3 8 -1 0 0 9

76

S O R T/O R A N S J #2 6 3 4 3 8 -1 0 1 9 ENDURO | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT ENDURO

JAKKE

SCOTT Enduro Vest gir alle de avanserte funksjonene en fører trenger. Det er et perfekt valg for alle som ser etter komfort, holdbarhet og funksjonalitet. Den kan brukes over en jakke eller bare bruke den som en vest om forholdene tillater det.

ENDUROJAKKE

S COT T E N D U R O J A K K E

#268624

1199,-

Vindmotstandig polyester, Lycra 100% Polyester STØRRELSE: S-2XL KONSTRUKSJON:

SAMMENSETNING:

FUNKSJONER:

+ Vindbestandig + Lycra stretch paneler + To lommer foran med glidelås + En lomme bak, perfekt størrelse til for eks. regnjakke og ekstra hansker

SCOTT ERGONOMIC

LIGHT DP REGNJAKKE

SCOTT Ergonomic Light DP regnjakke er elastisk og har pustende yttermateriale med laminert DRYOsphere membran for perfekt passform og behagelig vind / værbeskyttelse. I tillegg gir den også et minimalt pakkvolum.

S O R T/G U L #2 6 8 624 -1 0 4 0

S COT T E R G O N O M I C R E G N J A K K E #246917

799,-

ERGONOMIC LIGHT

56% Polyester, 44% polyuretan S-3XL

SAMMENSETNING: STØRRELSE:

FUNKSJONER:

+ Komfortabel høy krage + Glidelåsen er enkel å håndtere

KLAR #24 6 9 1 7- 0 0 6 0

ENDURO | SCOTT SOMMER 2020

77


STØRRELSE 2XS (004) · XS (005) · S (006) · M (007) · L (008) · XL (009)

STØRRELSE 18 (018) · 20 (020) · 22 (022) · 24 (024) · 26 (026) · 28 (028)

350 DIRT

B L Å /G U L #2 7 3 3 9 7-1 0 5 4

B L Å /G U L #2 7 3 3 9 9 -1 0 5 4

78

G R Å /O R A N S J E #2 7 3 3 9 7-1 2 9 4

G R Å /O R A N S J E #2 7 3 3 9 9 -1 2 9 4

OFFROAD JUNIOR | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT 350 TRØYE & BUKSE SCOT T 350 TRØ YE

350 NOISE

350 RACE

#273397, 273275, 273396

449,-

SCOTT 350 junior trøyen er lett og puster veldig godt og holder deg komfortabel under kjøringen. Det atletiske designet gir god bevegelighet samtidig som trøyen sitter godt på kroppen. Den har samme spesifikasjoner som "voksen" versjonen. KONSTRUKSJON: Fuktighetsavvisende polyester materiale (chassis) Lavprofil- krage, Rullede mansjetter SAMMENSETNING: 97% Polyester, 3% Polyurethane PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: 2XS-XL FUNKSJONER:

+ 2-lags V-hals krage + Innfelte ermer + Mansjetter i Lycra for god passform

SCOT T 350 BUKSE

B L Å /G U L #2 7 3 2 7 5 -1 0 5 4

R Ø D B R U N /G U L #2 7 3 3 9 6 - 6 42 5

#273399, 273276, 273398

1399,-

SCOTT 350 Junior buksen kombinerer en tøff konstruksjon med stretch- og ventilasjonspaneler for komfort, uansett hvor intens kjøringen blir. Den har skinn på innsiden av knærne i kombinasjon med Nylon for ekstra holdbarhet. Det er ribbet spandex ved knærne så det er plass til knebeskyttelse. KONSTRUKSJON: 600D nylon- materiale (chassis) 3/4 mesh materiale, lær- og nylonforsterkning ved kneområde SAMMENSETNING: 94% Polyester, 4% Polyamid, 1% Elastan, 1% Lær PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: 18-28 FUNKSJONER:

+ Formtilpasset modell i angrepsposisjon (pre-bent) + Ribbet spandex på øvre knær + Lærforsterkning på innsiden av knærne for økt holdbarhet + Ultralett TPR's

B L Å /G U L #2 7 3 2 76 -1 0 5 4

OFFROAD JUNIOR | SCOTT SOMMER 2020

R Ø D B R U N /G U L #2 7 3 3 9 8 - 6 42 5

79


STØRRELSE 2XS (004) · XS (005) · S (006) · M (007) · L (008) · XL (009)

STØRRELSE 18 (018) · 20 (020) · 22 (022) · 24 (024) · 26 (026) · 28 (028)

350 DIRT

S O R T/ R Ø D #2 6 8 61 4 -1 0 42

S O R T/ R Ø D #2 6 8 62 2-1 0 42

80

B L Å /O R A N S J E #2 6 8 61 4 -1 4 5 4

B L Å /O R A N S J E #2 6 8 62 2-1 4 5 4

OFFROAD JUNIOR | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT 350 TRØYE & BUKSE SCOT T 350 TRØ YE

350 RACE

350 TRACK

#268614, 268613, 263431

449,-

SCOTT 350 junior trøyen er lett og puster veldig godt og holder deg komfortabel under kjøringen. Det atletiske designet gir god bevegelighet samtidig som trøyen sitter godt på kroppen. Den har samme spesifikasjoner som "voksen" versjonen. KONSTRUKSJON: Fuktighetsavvisende polyester materiale (chassis) Lavprofil- krage, Rullede mansjetter SAMMENSETNING: 100% Polyester PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: 2XS-XL FUNKSJONER:

+ 2-lags V-hals krage + Innfelte ermer + Mansjetter i Lycra for god passform

SCOT T 350 BUKSE

R Ø D/B L Å #2 6 8 61 3 -1 2 2 8

O R A N S J E/SO RT #2 6 3 4 3 1 -1 0 0 8

#268622, 268621, 263440

1299,-

SCOTT 350 Junior buksen kombinerer en tøff konstruksjon med stretch- og ventilasjonspaneler for komfort, uansett hvor intens kjøringen blir. Den har skinn på innsiden av knærne i kombinasjon med Nylon for ekstra holdbarhet. Det er ribbet spandex ved knærne så det er plass til knebeskyttelse. KONSTRUKSJON: 600D nylon- materiale (chassis) 3/4 mesh materiale, lær- og nylonforsterkning ved kneområde SAMMENSETNING: 97% Polyester, 1% Polyamid, 1% Elastan, 1% Lær PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: 22-28 FUNKSJONER:

+ Forformet passform + Ribbet Spandex ved kne + Skinn på innsiden av kne + Nylon 900-D på innsiden av kneet for å hindre slitasje på knebeskyttelse

R Ø D/B L Å #2 6 8 62 1 -1 2 2 8

OFFROAD JUNIOR | SCOTT SOMMER 2020

O R A N S J E/SO RT #2 6 3 4 4 0 -1 0 0 8

81


S C O T T M X H A N S K E R

B L Å /O R A N S J E #2 6 8 8 8 4 -1 4 5 4

S O R T/G R Å #2 7 3 3 2 5 -1 0 0 1

B L Å /G U L #2 7 3 3 2 3 -1 0 5 4

S COT T 450 N O I S E HANSKE

S C O T T 45 0 P O D I U M HANSKE

S O R T/ H V I T #2 6 8 8 8 4 -1 0 07

S O R T/G U L #2 6 8 8 8 4 -1 0 4 0

S C O T T 45 0 P O D I U M HANSKE

#273323

#273325

#268884

SCOTT 450 hansken er en high-end, lettvekts hanske med god pusteevne og alt du ønsker deg av komfort og spesifikasjoner. Den er utvklet med en lettvekts overflatemateriale, formet airprene mansjetter med borrelås over håndleddet og Clarino skinn i håndflaten.

SCOTT 450 hansken er en high-end, lettvekts hanske med god pusteevne og alt du ønsker deg av komfort og spesifikasjoner. Den er utvklet med en lettvekts overflatemateriale, formet airprene mansjetter med borrelås over håndleddet og Clarino skinn i håndflaten.

SCOTT 450 hansken er en high-end, lett pustende hanske med alt du trenger, og ingenting du ikke trenger. Hansken er lagd i spandex / nylon med Coolmax® ventilert overdel, Clarino™ skinn i håndflaten og fingrene. SCOTT 450 hansken er formet for komfort og brukervennlighet.

KONSTRUKSJON: 40% Polyeuretan, 30% Polykloroprene, 25% Polyester, 5% Polyvinyl PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: S-2XL

KONSTRUKSJON: 40% Polyeuretan, 30% Polykloroprene, 25% Polyester, 5% Polyvinyl PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: S-2XL

KONSTRUKSJON: 40% Polyeuretan, 30% Polykloroprene, 25% Polyester, 5% Polyvinyl OVERDEL: 22% Polyester, 5% Nylon, 8% polyuretan PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: S-2XL

FUNKSJONER:

FUNKSJONER:

+ Clarino skinn i håndflaten for maksimal følelse + Borrelåslukking + Silikongrep

+ Clarino skinn i håndflaten for maksimal følelse + Borrelåslukking + Silikongrep

549,-

549,-

82

FUNKSJONER:

+ Clarino skinn i håndflaten for maksimal følelse + Borrelåslukking + Silikongrep

499,MX HANSKER | SCOTT SOMMER 2020


S O R T/G U L #2 6 4 3 2 2-1 0 4 0

S O R T/ H V I T #2 6 4 3 2 2-1 0 07

S O R T/G U L #2 7 3 3 2 0 -1 0 4 0

B L Å /ROS A #2 6 4 3 2 2- 4 9 4 6

S C O T T 45 0 PAT C H W O R K HANSKE

B L Å /G U L #2 7 3 3 2 1 -1 0 5 4

S O R T/G R Å #2 7 3 3 2 0 -1 0 0 1

SCOT T 350 R ACE HANSKE

B L Å /O R A N S J E #2 7 3 3 2 1 -1 4 5 4

SCOT T 350 DIRT HANSKE

#264322

#273320

#273321

SCOTT 450 hansken er en high-end, lett pustende hanske med alt du trenger, og ingenting du ikke trenger. Hansken er lagd i spandex / nylon med Coolmax® ventilert overdel, Clarino™ skinn i håndflaten og fingrene. SCOTT 450 hansken er formet for komfort og brukervennlighet.

SCOTT 350 hansken er designet med en minimalistisk tilnærming. En tynn håndflate gir en enestående følelse. Med en hanske som er enkel å ta på og med Clarino syntetisk lær og Silikon i håndflaten er dette et meget godt valg.

SCOTT 350 hansken er designet med en minimalistisk tilnærming. En tynn håndflate gir en enestående følelse. Med en hanske som er enkel å ta på og med Clarino syntetisk lær og Silikon i håndflaten er dette et meget godt valg.

KONSTRUKSJON: 40% Polyeuretan, 30% Polykloroprene, 25% Polyester, 5% Polyvinyl OVERDEL: 22% Polyester, 5% Nylon, 8% polyuretan PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: S-2XL

KONSTRUKSJON:

KONSTRUKSJON:

STØRRELSE:

STØRRELSE:

FUNKSJONER:

+ Clarino skinn i håndflaten for maksimal følelse + Borrelåslukking + Silikongrep

45% Polyuretan, 40% Polyester, 15% Nylon S-2XL

FUNKSJONER:

45% Polyuretan, 40% Polyester, 15% Nylon S-2XL

FUNKSJONER:

+ Slip on design + Enkelt lag Clarino syntetisk lær i håndflaten for maksimal følelse + Silikon i håndflaten og på fingrene

+ Slip on design + Enkelt lag Clarino syntetisk lær i håndflaten for Maksimal følelse + Silikon i håndflaten og fingrene for best mulig grep

449,-

449,-

499,MX HANSKER | SCOTT SOMMER 2020

83


S C O T T M X H A N S K E R

B L Å /H V IT #2 6 4 3 1 9 -1 0 0 6

B L Å /B L Å #2 6 8 8 8 0 - 4 9 4 6

H V I T/ S VA R T #2 6 8 8 8 0 -1 0 3 5

S O R T/G U L #2 6 8 8 8 0 -1 0 4 0

SCOT T 350 DIRT HANSKE

S O R T/ H V I T #2 6 4 3 1 9 -1 0 07

ORANSJE #2 3 7 5 8 3 - 0 0 3 6

S O R T/G R Ø N N #2 6 4 3 1 9 -1 0 4 3

SCOT T 350 DIRT HANSKE

SORT #2 3 7 5 8 3 - 0 0 0 1

SCOT T 250 HANSKE

#268880

#264319

#237583

SCOTT 350 hansken er designet med en minimalistisk tilnærming. En tynn håndflate gir en enestående følelse. Med en hanske som er enkel å ta på og med Clarino syntetisk lær og Silikon i håndflaten er dette et meget godt valg.

SCOTT 350 hansken er designet med en minimalistisk tilnærming. En tynn håndflate gir en enestående følelse. Med en hanske som er enkel å ta på og med Clarino syntetisk lær og Silikon i håndflaten er dette et meget godt valg.

SCOTT 250 er den perfekte "entry level" hansken. High end materialer og design smeltet sammen for å kunne tilby en rimelig hanske konstruert for å vare.

45% Polyuretan, 40% Polyester, 15% Nylon S-2XL

45% Polyuretan, 40% Polyester, 15% Nylon S-2XL

KONSTRUKSJON:

KONSTRUKSJON:

STØRRELSE:

STØRRELSE:

FUNKSJONER:

FUNKSJONER:

+ Slip on design + Enkelt lag Clarino syntetisk lær i håndflaten for Maksimal følelse + Silikon i håndflaten og fingrene for best mulig grep

+ Slip on design + Enkelt lag Clarino syntetisk lær i håndflaten for Maksimal følelse + Silikon i håndflaten og fingrene for best mulig grep

449,-

399,-

84

Poly blanding, Lycra trim Poly-mesh PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: S-2XL YTTERSTOFF: OVERSIDE:

FUNKSJONER:

+ Lett polstret håndflate for maksimal beskyttelse + Lukking og stramming i håndleddet

269,-

MX HANSKER | SCOTT SOMMER 2020


B L Å /O R A N S J E #2 6 4 3 1 5 -1 4 5 4

S O R T/G U L #2 6 4 3 1 5 -1 0 4 0

SCOT T ENDURO HANSKE

S O R T/ R O S A #2 6 8 2 7 1 -1 2 5 4

S O R T/ L I M E #2 6 8 2 7 1 -2 8 9 7

BLÅ #2 62 5 5 6 - 6 3 74

S O R T/ H V I T #2 6 8 2 7 1 -1 0 07

SCOT T R ACE DP HANSKE

NEON GUL #2 62 5 5 6 -2 6 5 8

SORT #2 62 5 5 6 - 0 0 0 1

SCOT T NEOPRENE HANSKE

#264315

#268271

#262556

SCOTT Enduro hansken er spesialbygd for den varierte endurostilen. Den har direkte injisert TPR beskyttelse på knokene og fingrene, airprene mansjett med TPR borrelås lukking som sørger for en sikker passform. Pekefingeren kan brukes på Touch skjermer.

SCOTT Race DP hanske er spesielt utviklet for konkurransedyktige omgivelser. Den har en veldig tettsittende passform, en slank mansjett og laminert membran for bedre grep. Til sammen gir dette føreren perfekt fingerferdighet for ethvert løp.

Neopren hansken fra SCOTT er en lett polstret og komfortabel hanske som holder deg varm når forholdene blir kalde og våte.

KONSTRUKSJON: 40% Polyuretan, 25% Polyester, 20%, Polykloropren, 10% Nylon, 5% Polyvinylklorid PASSFORM: Atletisk STØRRELSE: S-2XL

KONSTRUKSJON: 41% Polyamid, 25% Polyester, 15% Polychloroprene, 14% Polyurethane, 5% andre fibre, FÔR:100% Polyester, INNSATS: 100% Polyurethane

FUNKSJONER:

+ Holdbar og fleksibel overside med TPR beskyttelse + Justerbar lukking i håndleddet med TPR + Pekefinger kan brukes på Touch skjermer

549,-

MX HANSKER | SCOTT SOMMER 2020

PASSFORM: STØRRELSE:

Slank XS-3XL

FUNKSJONER:

+ Laminert membran for bedre grep + Pustende kjørehanske + Preformet konstruksjon

KONSTRUKSJON:

100% Polyester

Ingen isolasjon STØRRELSE: S-3XL ISOLASJON:

FUNKSJONER:

+ 100% neopren + Clarino I håndflaten med forsterkninger

399,-

599,85


S C O T T M X H A N S K E R

R Ø D/S O R T #2 7 3 3 2 6 - 6 42 6

S O R T/ R Ø D #2 7 3 3 2 7-1 0 42

G U L /SO RT #2 7 3 3 2 6 -1 0 4 0

SCOT T 350 R ACE HANSKE JR

R Ø D/B L Å #2 6 8 8 8 5 -1 2 2 8

B L Å /G U L #2 7 3 3 2 7-1 0 5 4

SCOT T 350 DIRT HANSKE JR

SCOT T 350 R ACE HANSKE JR

#273326

#273327

#268885

SCOTT 350 juniorhanske er for føreren som ønsker en pålitelig hanske til en rimelig pris. Hansken har spandex stretchmateriale, Clarino i håndflaten, og en non-slip neoprenmansjett for en komfortabel, men funksjonell følelse.

SCOTT 350 juniorhanske er for føreren som ønsker en pålitelig hanske til en rimelig pris. Hansken har spandex stretchmateriale, Clarino i håndflaten, og en non-slip neoprenmansjett for en komfortabel, men funksjonell følelse.

SCOTT 350 juniorhanske er for føreren som ønsker en pålitelig hanske til en rimelig pris. Hansken har spandex stretchmateriale, Clarino i håndflaten, og en non-slip neoprenmansjett for en komfortabel, men funksjonell følelse.

KONSTRUKSJON: Twill spandex, Clarino og Lycra, 45% Polyuretan, 40% Polyester, 15% Nylon STØRRELSE: XS-L

KONSTRUKSJON: Twill spandex, Clarino og Lycra, 45% Polyuretan, 40% Polyester, 15% Nylon STØRRELSE: XS-L

KONSTRUKSJON: Twill spandex, Clarino og Lycra, 45% Polyuretan, 40% Polyester, 15% Nylon STØRRELSE: XS-L

FUNKSJONER:

FUNKSJONER:

FUNKSJONER:

349,-

349,-

349,-

+ Slip on design + Enkelt lag Clarino syntetisk lær i håndflaten for maksimal følelse + Silikon i håndflaten og på fingrene

86

+ Slip on design + Enkelt lag Clarino syntetisk lær i håndflaten for maksimal følelse + Silikon i håndflaten og på fingrene

+ Slip on design + Enkelt lag Clarino syntetisk lær i håndflaten for maksimal følelse + Silikon i håndflaten og på fingrene

MX HANSKER | SCOTT SOMMER 2020


B L Å /B L Å #2 6 8 8 8 6 - 4 9 4 6

B L Å /B L Å #2 6 4 3 2 5 - 4 9 4 6

S O R T/G U L #2 6 8 8 8 6 -1 0 4 0

SCOT T 350 DIRT HANSKE JR

B L Å /R Ø D #2 6 4 3 2 5 -1 1 0 5

SCOT T 350 TR ACK HANSKE JR

S O R T/G U L #2 6 4 3 2 3 -1 0 4 0

SCOT T 350 R ACE HANSKE JR

#268886

#264325

#264323

SCOTT 350 juniorhanske er for føreren som ønsker en pålitelig hanske til en rimelig pris. Hansken har spandex stretchmateriale, Clarino i håndflaten, og en non-slip neoprenmansjett for en komfortabel, men funksjonell følelse.

SCOTT 350 juniorhanske er for føreren som ønsker en pålitelig hanske til en rimelig pris. Hansken har spandex stretchmateriale, Clarino i håndflaten, og en non-slip neoprenmansjett for en komfortabel, men funksjonell følelse.

SCOTT 350 juniorhanske er for føreren som ønsker en pålitelig hanske til en rimelig pris. Hansken har spandex stretchmateriale, Clarino i håndflaten, og en non-slip neoprenmansjett for en komfortabel, men funksjonell følelse.

KONSTRUKSJON: Twill spandex, Clarino og Lycra, 45% Polyuretan, 40% Polyester, 15% Nylon STØRRELSE: XS-L

KONSTRUKSJON: Twill spandex, Clarino og Lycra, 45% Polyuretan, 40% Polyester, 15% Nylon STØRRELSE: XS-L

KONSTRUKSJON: Twill spandex, Clarino og Lycra, 45% Polyuretan, 40% Polyester, 15% Nylon STØRRELSE: XS-L

+ Slip on design + Enkelt lag Clarino syntetisk lær i håndflaten for maksimal følelse + Silikon i håndflaten og på fingrene

FUNKSJONER:

+ Slip on design + Enkelt lag Clarino syntetisk lær i håndflaten for maksimal følelse + Silikon i håndflaten og på fingrene

FUNKSJONER:

FUNKSJONER:

349,-

349,-

349,-

MX HANSKER | SCOTT SOMMER 2020

+ Slip on design + Enkelt lag Clarino syntetisk lær i håndflaten for maksimal følelse + Silikon i håndflaten og på fingrene

87


E L E V A T E Y O U R S A F E T Y

SCOTT UTVIKLER, TESTER OG RE-TESTER ÅR ETTER ÅR, FOR Å PERFEKSJONERE OG OPTIMALISERE VÅRE PRODUKTER. VÅRE BRILLER, HJELMER, STØVLER, BESKYTTELSESUTSTYR OG SEKKER GIR DEG DEN EKSTRA BESKYTTELSEN I DE AVGJØRENDE ØYEBLIKKENE HVOR KROPPEN DIN TRENGER DET. UANSETT OM DU KJØRER PÅ VEI, GRUS ELLER CROSSBANE. «ELEVATE YOUR SAFETY» MED SCOTT – WE’VE GOT YOU COVERED!

STØVLER

BESK Y TTELSE

LEDDE T TODELT SK AF T

D3O M ATERIALE

BRILLER LENS LOCK SYSTEM 88

MX HANSKER | SCOTT SOMMER 2020


WE GO BE YOND THE S TA N DA R DS SCOTT har pushet grensene for innovasjon, teknologi og design, og jobber konsekvent med å pushe grensene innenfor sikkerhet. Spesielt innen sporter som cross ong enduro, har sikkerhet en veldig høy prioritet. Det er ikke bare den menneskelige styrken, men også den motoriserte styrken under kjøreren som trenger det ekstra nivået av sikkerhet.

HJELM MIPS BR AIN BESK Y T TELSESSYSTEM MX HANSKER | SCOTT SOMMER 2020

I SCOTT er vi stolte av vår brede kompetanse innen sikkerhet, tilegnet gjennom vårt engasjement innen ulike sportsgrener, som tillater oss å presse sikkerheten forbi standarden. Når du presser deg selv til grensen og litt lenger, står SCOTT sammen med deg og hjelper deg å overgå det du egentlig ikke trodde var umulig. Sammen pusher vi hverandre! «Elevate your safety» er et høyt hengende kvalitetsmerke hos SCOTT. Produkter i denne kategorien skal gi deg sikkerhet forbi standarden. Bli overbevist ved å sjekke ut «Elevate your safety» produktene. 89


90

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020


BRILLER

SCOTT SOMMER 2020 | BRILLER

91


S COT T PROSPECT BRILLE 5

FAC E F OA M

4

4

6

2 2

3 11

PROSPECT BRILLE hvit/rød – oransje krom linse

1. STORT SYNSFELT

2. LENS LOCK SYSTEM

3. BEVEGELIGE UTRIGGERE

4. STORT 3 LAGS ANSIKTSSKUM

5. NO SWEAT ANSIKTSSKUM

6. KOMPATIBEL MED SCOTTS NYE WFS50

Den store linsen kombinert med en tynn rammekontruksjon gjør at linsen kommer nærmere øynene og gir deg et stort synsfelt.

SCOTT 3-lags ansiktskum med fleece har to lag med skum og ett lag med fleece som gir meget god passform og komfort.

92

Dette gjør at linsen sitter i rammen uansett hvilken påvirkning som kommer fra utsiden. I stedet for at linsen kan skyves på plass i rammen, må to låsestifter i toppen og to i bunn trekkes ut før linsen kan byttes.

Dette unike ansiktsskummet inneholder et microfiber lag som er ekstremt absoberende. Skummet absorberer raskt og hindrer at svetten kommer i øyene.

De to bevegelige utriggerne gjør at brillen kan tilpasses alle typer hjelmer. Trykket skapt av brillen på ansiktet gir deg en god forsegling.

SCOTT Prospect er kompatibel med SCOTT sin revolusjonerende roll off system: WFS50. Den lave nese utformingen gjør installasjonen av 50 mm film mulig, og den bevegelige stroppholderen muliggjøre en montering av roll off uten at det hindrer synsfelt og utseende. BRILLER | SCOTT SOMMER 2020


WFS

2

3

E N PÅ L ITE L I G PA R TN E R FO R D E M E S T K R E V E N D E FO R H O L D

1

Roll-off system Bevegelige utriggere 50 mm film

PROSPECT WFS BRILLE blå/gul – klar linse 272822

2

ENDURO OPTIMAL YTELSE MED STORT SYNSFELT Dobbel linse

1

Air Control System (ACS)

PROSPECT ENDURO BRILLE kaki grønn– klar linse 272825

SAND DUST LS 1

DESIGNET FOR Å BESKYTTE DEG MOT DE MINSTE SANDKORNENE

2

«Dust catcher» skum

3

Lyssensitiv linse cat.1-2 Dobbel linse BRILLER | SCOTT SOMMER 2020

PROSPECT SAND DUST LS BRILLE svart/hvit – lyssensitiv linse 272826

93


BL Å /HVIT · ELEC TRIC BL Å KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272821-1006-278

K AKI G RØ NN · GUL KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272821-6312-289

SORT/GUL · ROSA KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272821-1040-340

94

OR ANS JE/SORT · OR ANS JE KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272821-1008-280

BL Å /GUL · ELEC TRIC BL Å KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272821-1054-278

SORT/HVIT T · G RØ NN KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272821-1007-279

G R Å /MØ RKEG R Å · GUL KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272821-1217-289

BL Å /TE AL · GUL KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 268178-5572-289

SORT/OR ANS JE · OR ANS JE KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 268178-1009-280

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT PROSEPCT SCOT T PROSPEC T BRILLE

#272821

1299,-

Prospect er et høydepunkt blant MX briller og aldri har noe lignende vært på markedet før. Det gir føreren et maksimalt synsfelt på grunn av den ekstra høyden på linsen. I tillegg har det en innovativ SCOTT lenslock system som gjør at linsen sitter i rammen uansett hvilken innvirkning som kommer fra utsiden. For å sitte godt på hjelmen er den utstyrt med en ekstra bred, no-slip silikon stropp. Denne stroppen sammen med utriggerne bidrar til god integrering på hjelmen. Sist men ikke minst, Prospect kommer med to linser - krom og klart - perfekt for alle værforhold. RAMMETEKNOLOGI

+ Lens Lock System + Bevegelige utriggere for stroppen + NoSweat 3-lags ansiktskum + Ekstra bred 50mm no-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW Linse linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling EKSTRA:

+ Ekstra linse inkludert + Microfiber brillefutteral + Nesebeskytter

FAC E F OA M

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020

95


SCOTT PROSEPCT LS SCOT T PROSPEC T L S BRILLE

#272820

1399,-

SCOTT Prospect brille fåes også med Light sensitive linse som er konstruert for å tilpasse seg automatisk til sollyset. I løpet av sekunder blir linsen mørkere når lysstyrken blir sterkere eller lysere når sollyset blir svakere. Kombinert med SCOTT Amplifier fargetone får du bra kontraster selv under dårlige lysforhold. RAMMETEKNOLOGI

+ Lens Lock System + Bevegelige utriggere for stroppen + NoSweat 3-lags ansiktskum + Ekstra bred 50mm no-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW Linse linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling + Lyssensitiv linse EKSTRA:

+ Ekstra linse inkludert + Microfiber brillefutteral + Nesebeskytter

FAC E F OA M

SORT/GUL · LYSSENSITIV G R Å LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272820-1040-327

G R Å /G R Å · LYSSENSITIV G R Å LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272820-6055-327

96

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT PROSEPCT ENDURO SCOT T PROSPEC T ENDUROBRILLE #278225, 272824

Fra 1199,-

SCOTT Prospect Enduro brillen innehar de samme fantastiske egenskapene som Prospect brillen. Den kommer med dobbel linse og gir enduroføreren maksimal synsvidde på grunn av ekstra høyde på linsen. I tillegg til egenskaper som det innovative Lens Lock Systemet til SCOTT, som gjør at linser holder seg i rammen uansett hvilke ytre faktorer brillen møter. Den er utstyrt med en ekstra vid silikonstropp for å holde brillen på plass under selv utfordrende kjøreforhold. Denne stroppen sammen med utriggerne, tilfører en forbedring av hjelmintregrasjonen. RAMMETEKNOLOGI

+ Lens Lock System + Bevegelige utriggere for stroppen + NoSweat 3-lags ansiktskum + Ekstra bred no-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW dobbel linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling + ACS Air Control System EKSTRA:

+ Microfiber brillefutteral + Nesebeskytter

SORT/HVIT · KL AR LINSE 272825-1007-043 PRIS 1199,-

FAC E F OA M

SORT/HVIT · LYSSENSITIV G R Å LINSE 272824-1007-343 PRIS 1299,-

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020

97


S COT T PROSPECT WFS BRILLE FAC E F OA M

4

2

3 1

1. KLIKK-PÅ ROLL-OFF BEHOLDER

2. INTEGRERT CANISTER DESIGN

Ingen behov for verktøy; helt enkelt er det bare å klikke Roll-off beholderen på Linse pinnene og kjøre. Den røde spaken sørger for at beholdere er trygt festet. Dette systemet er det ultimate innen Roll-off.

Beholderne er plassert bak de svingbare utriggerne for stroppen og resulterer i et stort synsfelt. Integreringen av beholderne gir et flott utseende og gjør at funksjonen er 100%.

3. STOR 50 MM FILM

4. ANTISTICK GRID OG TRANSPARENTE MUD FLAP

SCOTT Prospect er den eneste crossbrillen som er kompatibel med SCOTT sin revolusjonerende roll off system: WFS50. Den lave nese utformingen gjør installasjonen av 50 mm film mulig, og den bevegelige stroppholderen muliggjøre en montering av roll off uten at det hindrer synsfelt og utseende.

En større film krever en redesignet og optimalisert antistick film med mudflap. En tynn vertikal linje har blitt lagt i midten av filmen for å gjøre at den aldri fester seg til linsen. Videre er mudflapen laget av et gjennomsiktig materiale som ikke hindrer synsfeltet under støvete og mindre ekstreme forhold.

98

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT PROSEPCT WFS SCOT T PROSPEC T WFS BRILLE

#272822

1599,-

Prospect WFS brillen har de samme flotte funksjoner som Prospect brillen. Den er utstyrt med et WFS rolloff system med en 50mm film for et stort synsfelt, selv under svært dårlige forhold. Nytt er at beholderne kan festes direkte på pinnene på linsen som gjør monteringen mye enklere og mindre tidkrevende. Det gjør også overgangen fra roll-off til tear-off enkel og rask. Den forbedrede anti-stick filmen gir bedre synsfelt, en enklere installasjon av beholderne, en bedre gliding på linsen og en bedre tetting. RAMMETEKNOLOGI

+ 50mm Linse Film System beholdere + SCOTT anti-stick film med mudflaps + Lens Lock System + Bevegelige utrigge for stroppen + NoSweat 3-lags ansiktskum + Ekstra bred 50mm no-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ Sylindrisk SCOTT TRUVIEW enkel linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling EKSTRA:

+ 2 ruller med film + Microfiber brillefutteral + Nesebeskytter

FAC E F OA M

HVIT/RØ D · KL AR WKS LINSE 272822-1030-113

BL Å /GUL · KL AR WKS LINSE 272822-1054-113

SORT/HVIT · KL AR WKS LINSE 272822-1007-113

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020

99


SCOTT PROSEPCT SAND DUST SCOT T PROSPEC T SAND DUST BRILLE

#272826

1299,-

SCOTT Sand Dust LS brillen kombinerer de allerede eksepsjonelle egenskapene til Proaspect brillen, sammen med den revolusjonære Dust Catcher skummet. Kjør fritt og bekymringsløst uten å ofre en tanke over selv de minste sand - og støvpartikler. Denne forsikringen i samsvar med stor synsvidde, bevegelige utriggere, det innovative Lens Lock systemet og den lyssensitive linsen som tilpasser seg automatisk sollyset, er du topp forberedt for din neste kjøretur! RAMMETEKNOLOGI

+ RAMMETEKNOLOGI: + Lens Lock System + Bevegelige utriggere for stroppen + NoSweat 3-lags ansiktskum + Ekstra bred 50mm no-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW Linse linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling + Lyssensitiv linse EKSTRA:

+ Microfiber brillefutteral + Nesebeskytter

FAC E F OA M

SORT/HVIT · LYSSENSITIV G R Å LINSE 272826-1007-043

For å unngå at sand eller støv kommer inn i rammen, er alle SCOTT Sand Dust briller montert med en lukket cellemembran i stedet for det tradisjonelle skummet med det tradisjonelle åpne membranet. 100

Spacer skum og dobbel linse blokkerer fuktighet ute og eleminerer tåke, samtidig som det gir en optimal pusteevne. BRILLER | SCOTT SOMMER 2020


BRILLER | SCOTT SOMMER 2020

101


S COT T FURY BRILLE 2

1 3 4

1. STORT SYNSFELT

2. LENS LOCK SYSTEM

3. KOMPATIBEL MED SCOTTS NYE WFS50

4. KOMPATIBEL MED PROSPECT TILBEHØR

Den store linsen kombinert med en tynn rammekontruksjon gjør at linsen kommer nærmere øynene og gir deg et stort synsfelt.

SCOTT FURY er kompatibel med SCOTT sin revolusjonerende roll off system: WFS50. Den lave nese utformingen gjør installasjonen av 50 mm film mulig, og den bevegelige stroppholderen muliggjøre en montering av roll off uten at det hindrer synsfelt og utseende.

102

Dette gjør at linsen sitter i rammen uansett hvilken påvirkning som kommer fra utsiden. I stedet for at linsen kan skyves på plass i rammen, må to låsestifter i toppen og to i bunn trekkes ut før linsen kan byttes.

WFS 50, tear offs, anstistick grid eller mudflap – dette tilbehøret kan brukes av både Fury og Prospect briller. Dette gjøre det mulig å bytte tilbehør fra den ene brillen til den andre.

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020


AIR

EARTH

NOUN: FURY /‘fyoore/

1. Violence or energy displayed in natural phenomena

WATER

FIRE BRILLER | SCOTT SOMMER 2020

103


GUL/G R Å · GUL KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272828-4331-289

BL Å /HVIT · ELEC TRIC BL Å KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272828-1006-278

RØ D · OR ANS JE KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272828-0004-280

104

OR ANS JE/SORT · OR ANS JE KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272828-1008-280

GUL/SORT · GUL KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272828-1017-289

GRÅ/ORANSJE · ORANSJE KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272828-1294-280

BL Å /GUL · ELEC TRIC BL Å KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272828-6362-278

RØ D/SORT · OR ANS JE KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272828-1018-280

HVIT/G R Å · OR ANS JE KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272828-1039-280

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT FURY SCOT T FURY BRILLE

#272828, 272827

999,-

Et høydepunkt i årets kolleksjon, er den nye SCOTT Fury brillen som er garantert "to shake things up"! Utviklet gjennom innovasjon, teknologi og design, er Fury hakk i hæl på SCOTT sin banebrytende brille Prospect. Med SCOTT sitt Lens Lock System, 3-lags ansiktsskum, no-slip silikonstropp i tillegg til alle de samme tilbehøret som Prospect, er den brillen utviklet for å beskytte dittsynsfelt! Defend Your Vision. RAMMETEKNOLOGI

+ Lens Lock System (Linselåsesystem) + 3-lags ansiktsskum + No-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT Truview enkel Linse linse + NoFog ® Anti-dugg linsebehandling EKSTRA:

+ Bonuslinse inkludert

GUL/BL Å · LYSSENSITIV GRÅ LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272827-6361-327

SORT/GRÅ · LYSSENSITIV GRÅ LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 272827-1001-327

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020

105


SCOTT HUSTLE MX SCOT T HUSTLE M X BRILLE

#268182

Fra 719,-

Hustle er en konkurransebrille og det beste valget for mange profesjonelle førere. Med mulighet for enten en klar eller krom Linse linse og NoFog™ Anti-Fog linsebehandling er denne brillen laget for å gi klart og uhindret syn. Klar linse inkludert i pakken. RAMMETEKNOLOGI

+ 3-lags ansiktskum + No-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW Single Linse Linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling EKSTRA:

+ Klar linse inkludert i pakken

GUL/G RØ NN · G RØ NN KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 268182-2489-279 PRIS 899,-

OR ANS JE/BL Å · BL Å KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 268182-1415-278 719,-

106

BL Å /GUL · GUL KROM LINSE + EKSTR A KL AR LINSE 268182-1054-289 719,-

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT HUSTLE X MX SCOT T HUSTLE X M X BRILLE

#268183

Fra 499,-

SCOTT tok designet fra den populære Hustle brillen og justerte den for SCOTT Hustle X MX Brille. Hustle X er konsturert med 2-lags skum og trueview singel Linse linse med NoFog™ Anti-Fog linsebehandling. Denne brillen har alt du trenger. RAMMETEKNOLOGI

+ 2-lags ansiktskum + No-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW Single Linse Linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling

BL Å /HVIT · LILL A KROM LINSE 268183-1006-281 PRIS 699,-

SORT/HVIT · G RØ NN KROM LINSE 268183-1007-279 PRIS 699,-

G RØ NN/SORT · KL AR LINSE 268183-1089-113 PRIS 499,-

LILL A /ROSA · LILL A KROM LINSE 268183-2880-281 PRIS 699,-

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020

ROSA /SORT · KL AR LINSE 268183-1665-113 PRIS 499,-

LILL A /ROSA · KL AR LINSE 268183-2880-113 PRIS 499,-

107


S O R T/O R A N S J E · K L A R L I N S E #24 6 4 3 2- 5 4 02- 0 4 3

G R Å /FLU O · KL A R LI N S E LI N S E #24 6 4 3 1 - 5 4 0 9 -1 1 3

SCOT T HUSTLE M X WFS BRILLE

SORT · KL AR LINSE #24 6 4 3 2- 0 0 0 1 - 0 4 3

SCOT T HUSTLE M X ENDUROBRILLE

HVIT · KL AR LINSE #24 0 5 8 9 - 0 0 02- 0 4 3

SCOT T HUSTLE M X ENDUROBRILLE

#246431

#246432

#240589

SCOTT Hustle Linse Film System brillen er utstyrt med SCOTT nyeste MX brilleteknologi. Sammen med SCOTT Linse Film System utmerker brillen seg under de mest krevende forhold. Brillen kommer montert med SCOTT anti-stick film og integrert mudflap som gir et klart syn på hele turen. Brillen kan brukes med alle Linse enkeltlinser.

SCOTT Hustle endurobrillen er paret med en ventilert dobbel ACS (Air Control System) linse for å sikre høy ytelse. Denne brillen er best egnet for ekstreme kjøreforhold hvor temperaturene spenner høy til lav.

SCOTT Hustle endurobrillen er paret med en ventilert dobbel ACS (Air Control System) linse for å sikre høy ytelse. Denne brillen er best egnet for ekstreme kjøreforhold hvor temperaturene spenner høy til lav.

RAMMETEKNOLOGI

+ Linse Film System beholdere + SCOTT anti-stick film med mudflap + 3-lags ansiktskum + No-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW enkel Linse linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling

RAMMETEKNOLOGI

+ 3-lags ansiktskum + No-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

RAMMETEKNOLOGI

+ 3-lags ansiktskum + No-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW Single Linse Linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling + ACS Air Control System

+ SCOTT TRUVIEW Single Linse Linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling + ACS Air Control System

899,-

699,-

EKSTRA:

+ 2 ruller med film

999,108

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020


S O R T/ H V I T · K L A R L I N S E #2 62 5 9 3 -1 0 07-1 1 3

S O R T/ H V I T · LY S S E N S I T I V G R Å L I N S E #2 62 5 9 4 -1 0 07-3 2 8

SCOT T HUSTLE M X ENDUROBRILLE

G R Å /G U L · K L A R L I N S E #2 62 5 9 3 -1 1 2 0 -1 1 3

SCOT T HUSTLE M X WFS BRILLE

S O R T/ H V I T · LY S S E N S I T I V G R Å L I N S E #2 6 8 1 8 5 -1 0 07-3 2 8

SCOT T HUSTLE X M X ENDUROBRILLE

#262594

#262593

#268185

SCOTT Hustle brillen er paret med en ventilert dobbel ACS (Air Control System) linse for å sikre høy ytelse. Denne brillen er best egnet for ekstreme kjøreforhold hvor temperaturene spenner høy til lav.

SCOTT Hustle Linse Film System brillen er utstyrt med SCOTT nyeste MX brilleteknologi. Sammen med SCOTT Linse Film System utmerker brillen seg under de mest krevende forhold. Brillen kommer montert med SCOTT anti-stick film og integrert mudflap som gir et klart syn på hele turen. Brillen kan brukes med alle Linse enkeltlinser.

SCOTT Hustle X brillen er paret med en ventilert dobbel ACS (Air Control System) linse for å sikre høy ytelse. Denne brillen kommer med light sensitive linse som betyr at den tilpasser seg etter lysforholdene. Slik at du kan være forberedt på all slags vær.

RAMMETEKNOLOGI

+ 2-lags ansiktskum + No-slip silikonstropp

RAMMETEKNOLOGI

+ 3-lags ansiktskum + No-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW Single Linse Linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling + ACS Air Control System

899,-

+ Works Film System beholdere + SCOTT anti-stick film med mudflap + 3-lags ansiktskum + No-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW enkel WORKS linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling EKSTRA:

RAMMETEKNOLOGI

LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW Single Linse Linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling + ACS Air Control System

849,-

+ 2 ruller med film

999,BRILLER | SCOTT SOMMER 2020

109


HVIT · KL AR DOBBEL LINSE #24 0 5 9 5 - 0 0 0 1 - 0 4 3

O R A N S J E/B L Å · KL A R D O B B EL LI N S E #2 6 8 1 9 1 -1 4 1 5 - 0 4 3

SCOT T SPLIT OTG ENDUROBRILLE

HVIT · KL AR DOBBEL LINSE #24 0 5 9 5 - 0 0 02- 0 4 3

BLÅ · KLAR DOBBEL LINSE #24 6 4 3 4 - 0 0 0 3 - 0 4 3

#268191

SCOT T SPLIT OTG ENDUROBRILLE

#240595

SCOT T SPLIT OTG ENDUROBRILLE

#246434

SCOTT Split OTG endurobrille tilbyr det siste innen ytelse og teknologi. Den har SCOTT RAM air teknologi og en ACS linse. Split OTG Enduro ble spesielt utviklet for å passe godt utenpå vanlige briller.

SCOTT Split OTG endurobrillen tilbyr det siste innen ytelse og teknologi. Det har SCOTT RAM luft-teknologi, en ACS linse, Fit System og en justerbar nesebeskyttelse. Split OTG Enduro ble utviklet spesielt for å passe behagelig over vanlige briller.

SCOTT Split OTG endurobrille tilbyr det siste innen ytelse og teknologi. Den har SCOTT RAM air teknologi og en ACS linse. Split OTG Enduro ble spesielt utviklet for å passe godt utenpå vanlige briller.

PASSFORM

+ OTG - OVER THE GLASSES + Optimalisert for brillebruker RAMMETEKNOLOGI

+ 3-lags ansiktskum + No-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW Single Linse Linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling + ACS Air Control System

999,-

PASSFORM

PASSFORM

+ OTG - OVER THE GLASSES + Optimalisert for brillebruker

RAMMETEKNOLOGI

+ 3-lags ansiktskum + No-slip silikonstropp

+ OTG - OVER THE GLASSES + Optimalisert for brillebruker + Fit System + Integrert RAM Air + 3-lags ansiktskum + No-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW Single Linse Linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling + ACS Air Control System

RAMMETEKNOLOGI

LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW Single Linse Linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling + ACS Air Control System

999,-

899,110

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020


S O R T/ H V I T · K L A R L I N S E #2 6 8 1 9 0 -1 0 07-1 1 3

G U L /G R Å · K L A R L I N S E #2 62 5 9 9 - 4 3 3 1 -1 1 3

SCOT T SPLIT OTG BRILLE

SCOT T SPLIT OTG WFS BRILLE

S O R T/ H V I T · K L A R L I N S E #2 62 57 8 -1 0 07-1 1 3

SCOT T BUZ Z M X PRO WFS BRILLE JUNIOR

#262599

#268190

#262578

SCOTT Split OTG endurobrille tilbyr det siste innen ytelse og teknologi. Den har SCOTT RAM air teknologi og en ACS linse. Split OTG Enduro ble spesielt utviklet for å passe godt utenpå vanlige briller.

SCOTT Split OTG WFS brillen tilbyr det siste innen ytelse og teknologi for brillebrukere. Dette er første gang denne type briller kommer med SCOTTs Linse Film System. Brillene har Anti-stick og mud flaps for maksimalt synsfelt under bruk.

SCOTT Buzz MX WFS Junior brille er spesielt designet for junior førere, Buzz MX WFS brillen er optimalisert for mindre fjes. Det gir et maksimalt synsfelt, for ikke å gå glipp av noe mens du kjører. Brillen kommer inkludert med SCOTT WFS roll-off system og 2 ruller med film. No-slip silikon stroppen gir godt feste som gjør den til et perfekt valg for junior førere på jakt etter de beste SCOTT teknologier.

PASSFORM

+ OTG - OVER THE GLASSES + Optimalisert for brillebruker RAMMETEKNOLOGI

+ 3-lags ansiktskum + No-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW Single Linse Linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling + ACS Air Control System

799,-

PASSFORM

+ OTG - OVER THE GLASSES + Optimalisert for brillebruker RAMMETEKNOLOGI

+ Linse Film System beholdere + SCOTT anti-grid med mudflaps + 3-lagers ansiktsskum + No-slip silicon stropp

LINSETEKNOLOGI

LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW Single Linse Linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling

EKSTRA

+ 2 ruller med film inkludert

+ SCOTT TRUVIEW Single Linse Linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling + 2 ruller med film inkludert

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020

RAMMETEKNOLOGI

+ 2 lags ansiktskum + No-slip silikonstropp

1399,-

EKSTRA

799,111


SCOTT BUZZ PRO JUNIOR SCOT T BUZ Z M X PRO BRILLE JR

#268191, 262602, 246435

Fra 399,-

Spesielt designet for juniorførere, er Buzz MX brillen optimalisert for mindre fjes. Det gir et maksimalt synsfelt, for ikke å gå glipp av noe mens du kjører. Den store linsen gir muligheten til å montere SCOTT WFS roll-off system og er utstyrt med Linse pinner. Noslip silikon stroppen gir godt feste som gjør den til et perfekt valg for junior førere på jakt etter de beste SCOTT teknologier. RAMMETEKNOLOGI

+ 2 lags ansiktskum (#268192 & 262602) + 1 lags ansiktskum (#246435) + No-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW Single Linse Linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling

OR ANS JE/BL Å · LILL A KROM LINSE 268192-1415-281 PRIS 599,-

HVIT · KL AR LINSE 246435-0001-113 PRIS 399,-

SORT/HVIT · SØ LV KROM LINSE 268192-1007-269 PRIS 599,-

GUL/SORT · GULL KROM LINSE 268192-1017-324 PRIS 599,-

GUL/ROSA · LILL A KROM LINSE 262602-4758-281 PRIS 499,-

SORT/HVIT · SØ LV KROM LINSE 262602-1007-269 PRIS 499,SORT/HVIT · KL AR LINSE 262602-1007-113 PRIS 399,-

G RØ NN/GUL · GULL KROM LINSE 262602-1412-324 PRIS 499,-

S VART/FLUO GUL · GUL KROM LINSE 246435-5405-289 PRIS 499,-

G R Å /FLUO GUL · OR ANS JE KROM LINSE 246435-5409-280 PRIS 499,-

FLUO G RØ NN · KL AR LINSE 246435-5407-113 PRIS 399,-

G RØ NN/GUL · KL AR LINSE 262602-1412-113 PRIS 399,-

112

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT BUZZ JUNIOR SCOT T BUZ Z M X BRILLE JR

#262579

399,-

Spesielt designet for junior førere, er Buzz MX brillen optimalisert for mindre fjes. Det gir et maksimalt synsfelt, for ikke å gå glipp av noe mens du kjører. No-slip silikon stroppen gir godt feste som gjør den til et perfekt valg for junior førere på jakt etter de beste SCOTT teknologier. RAMMETEKNOLOGI

+ Enkelt lag ansiktskum + No-slip silikonstropp LINSETEKNOLOGI

+ SCOTT TRUVIEW Single Linse Linse + NoFog ™ Anti-Fog linse behandling

GUL - KL AR LINSE 262579-0005-043

S VART - KL AR LINSE 262579-0001-043

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020

ROSA - KL AR LINSE 262579-0026-043

OR ANS JE - KL AR LINSE 262579-0036-043

G RØ NN - KL AR LINSE 262579-0006-043

113


SCOT T E RSTATNINGSLIN SE R S C OT T M X P R O S P E C T/ F U R Y L I N S E 248776

328 lyssensitiv linse grå afc linse

282 elektrisk blå krom afc linse

283 oransje krom afc linse

284 grønn krom afc linse

S C OT T M X P R O S P E C T/ F U R Y D L L I N S E 265518

102 klar afc linse

328 lyssensitiv linse grå afc linse

330 grå afc linse

285 301 lilla krom afc linse gul krom afc linse

321 sølv krom afc linse

S C OT T M X P R O S P E C T/ F U R Y D L AC S 265519

102 klar afc linse

331 lyssensitiv linse grå afc

126 grå afc

344 rosa krom afc linse

345 mørk grå afc linse

S C OT T M X H U S T L E / T Y R A N T/ S P L I T S N G L I N S E 218814

041 klar afc

102 klar afc linse

282 elektrisk blå krom afc linse

S C OT T M X H U S T L E / T Y R A N T/ S P L I T D L L I N S E 218816

283 oransje krom afc linse

284 grønn krom afc linse

285 301 lilla krom afc linse gul krom afc linse

S C OT T M X H U S T L E / T Y R A N T/ S P L I T D L AC S 218818

041 klar afc

331 lyssensitiv linse grå afc

321 sølv krom afc linse

323 gold krom afc linse

345 mørk grå afc linse

283 oransje krom afc linse

284 grønn krom afc linse

102 klar afc linse

126 grå afc

102 klar afc linse

282 elektrisk blå krom afc linse

345 mørk grå afc linse

102 klar afc linse

330 grå afc linse

S C OT T M X R E C O I L X I /8 0 ' S / D L AC S 224007

041 klar afc linse

126 grå afc linse

285 301 lilla krom afc linse gul krom afc linse S C OT T M X B U Z Z S N G L I N S E L E N S 248777

102 klar afc linse S C OT T M X BUZZ SNG 265520

283 oransje krom afc linse

114

284 grønn krom afc linse

330 grå afc linse

S C OT T M X R E C O I L X I /8 0 ' S S N G L I N S E 205187

S C OT T M X R E C O I L X I /8 0 ' S / D L L I N S E 207413

321 sølv krom afc linse

328 lyssensitiv linse grå afc linse

285 301 lilla krom afc linse gul krom afc linse

321 sølv krom afc linse

323 gold krom afc linse

345 mørk grå afc linse

041 klar afc

282 elektrisk blå krom afc linse S C OT T M X B U Z Z D L AC S 265521

041 klar afc BRILLER | SCOTT SOMMER 2020


SCOT T LIN S E FIL M S YSTEM ( WF S) LINSE FILM KIT (Inkludert : WORKS Canister, WORKS Antistick Grid, 5 Film Refils)

LINSE REFILLS Linse 50mm Refills PAK-6

WFS Kit Prospect

248786

248782 Linse 50mm Refills PAK-12 Linse Refills PAK-6 205168

17 WFS Kit w/Antist. Grid Prospect n.ylw

265915

WFS Kit Hustle

248783

Linse Refills PAK-12 205169

265916

Linse 50mm Supplyside Canister Linse Motorside Canister

WFS Kit RecoilXi

205168 205169

LINSE CANISTER Linse 50mm Motorside Canister

17 WFS Kit w/Antist. Grid Hustle n.ylw

248787

248784

Linse Supplyside Canister

248788 248789 205170 205171 Linse Motorside Canister

17 WFS Kit w/Antist. Grid RecoilXi n.ylw

2017 WFS Antistick Grid Hustle MX PAK-3

248785

2017 WFS Antistick Grid RecoilXi PAK-3 17 WFS Kit w/Antist. Grid Buzz MX n. ylw

Linse Motorside Canister

Linse Supplyside Canister

LINSE ANTISTICK GRID

265917

2017 WFS Antistick Grid Prospect/Fury PAK-3 WFS Kit Buzz MX

Linse Supplyside Canister

2017 WFS Antistick Grid Buzz MX PAK-3

265918

248790 248791 248792 248793

WORKS HOLESHOT TEAR OFF Works Tear Off fits Prospect PAK-10

248778

Works Holeshot Tear Off Hustle PAK-10

219692

Works Proa/Volt/80 Holes.Tear Off PAK-10

205162

SCOT T TE AR OFF S YSTEM PROSPECT/FURY

80 SERIES (RECOIL/XI/80S)

Works Tear Off FITS Prospect PAK-20

273572

Works Tear Off 80’s PAK-20

205159

Pro Stack Tear Off By 7 Prospect PAK-2

273573

Pro Stack Tear Off By 7 80’s PAK-2

240935

HUSTLE/TYRANT/SPLIT

89SI

Works Tear Off fits Hustle MX PAK-10

219689

Pro Stack Tear Off By 7 Hustle PAK-2

240934

Works Tear Off 89Si PAK-20

BUZZ MX Works Tear Off Buzz MX PAK -20

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020

216634

248781

115


SCOT T WORKS SE NSITIVE WO R K S L I N S E R H A R S C OT T`S H I S TO R I S K E T E K N O LO G I S O M G J Ø R D E T MULIG FOR FØREREN Å BRUKE SAMME LINSE MED BÅDE TE AR OFF OG ROLL O F F. TA K K E T VÆ R T D E FA B R I K K M O N T E R T E WO R K S - P I N N E N E , K A N S C OT T R O L L O F F S YS T E M E T E L L E R T E A R O F F S E N K E LT O G R A S K T M O N T E R E S E L L E R FJ E R N E S AV H E N G I G AV L Ø P E T E L L E R VÆ R E F O R H O L D E N E .

2-PIN WORKS LINSER SCOTT`s historiske asymmetriske tearoff systemet gir deg en stasjoner pinne og en justerbar pinne. Den justerbare pinnen gir deg muligheten til å finjustere tear-off for å perfeksjonere passformen til eget ønske.

4-PIN WORKS LINSER For større linser for SCOTT Prospect briller vil 4 pinner på linsen gi deg mer stabilitet for tear-off. Med dette systemet vil tear-off alltid holde seg tett på linsen og vil gi føreren bedre syn.

LIGHT SENSITIVE

SINGEL LINSE : S0-2 / 28-86% DOBBEL LINSE : S1-2 / 26-76%

116

BRILLER | SCOTT SOMMER 2020


FIT

RAMMEVENTILASJON FIT SYSTEM

ALL-AROUND VENTILASJON

SCOTT FIT SYSTEM er en patentert mekanisme som muliggjør tilpasning til ansikt og nese. FIT SYSTEM har to justerbare Pivot punkt på undersiden av hver brille med fire ulike posisjoner. Systemet har mange tilpasningsmuligheter og uslåelig ytelse. Med FIT SYSTEM vises en ny generasjon av Scott briller.

Ventilasjonen i rammen er optimalisert for å kanalisere luftstrømmen inn i linsen og ikke til øynene. Denne teknologien blokkerer også skitt og vann inn i brillen.

INTEGRERT RAM AIR VENTILASJON RAM er et patentert ventilasjonssystem i rammen som styrer luftstrømmen ovenfra og ned innenfor glasset. Dette forhindrer dugging og gir mindre turbulens inne i brillen.

LINSER SFÆRISKE LINSER Sfæriske linser er produsert for å etterligne formen på det menneskelige øyet for å gi et overlegent syn i alle retninger. En større innvendig volum på brillen bidrar også til å bekjempe dugg.

TYRANT RAM AIR PLUG Eksklusivt for SCOTT er den justerbare og avtakbare lukkingen som gir helt eller delvis lukking av ventilasjonen i brillerammen. Dette gjør at føreren individuelt kan tilpasse innstillingene på ventilasjonen.

KOMFORT STORT 3 LAGS ANSIKTSSKUM MED FLEECE SCOTT 3-lags ansiktskum med fleece har to lag med skum og ett lag med fleece som gir meget god passform og komfort.

STORT TRELAGS FORMET ANSIKTSKUM Det store, 3-lag ansiktskummet har to lag av skum og et lag av fleece for å levere optimal komfort og passform.

STORT TO-LAGS FORMET ANSIKTSKUM Det store, 2-lags ansiktskummet med fleece har gode fuktabsorberende og termiske egenskaper, noe som garanterer at du holder deg varm, tørr og komfortabel hele dagen.

STORT ENKELT LAGS ANSIKTSKUM SYLINDRISKE LINSER Sylindriske linser kurve fra venstre til høyre, og er flate fra topp til bunn. Linsene har en lav profil, er fleksible og gir et unikt utseende.

TEKNOLOGI LINSER SCOTT OPTIVIEW

ANTIDUGG ANTIDUGG BEHANDLING Scott linser gjennomgår en permanent No Fog™ behandlingsprosess for å hindre kondens og dugg.

TYKT SKUM OG DOBLE LINSER Tykt skum og doble linser blokkerer fuktighet og eliminerer dugg, samtidig som det gir en optimal pusteevne.

AIR CONTROL SYSTEM (ACS) ACS ventilasjon er luftinntak på linsen som sammen med ventileringen i ramma gir ett sofistikert ventilasjonssystem som bidrar til å hindre kondens og dugg.

Scott OptiView linser er produsert i Europa og følger de strengeste teststandarder. Scott sin egenutviklede injeksjon molding prosass og Hard Coat behandling garanterer at hver OptiView linse er optisk korrekt.

SCOTT TRUVIEW

Scott TruView linser er lette og blokkerer 100 % av de skadelige UV strålene. TruView linser består Scott sine strenge testprosedyrer. Disse linsene i høyeste kvalitet er brukt i utvalgte SCOTT .

HJELM KOMPATIBILITET

YTRE LINSEBEHANDLING HARD COATING SCOTT hard Coating skaper en permanent forbindelse med linsen som reduserer risikoen for små riper og gir en god holdbarhet på linsen

KROM COATING SCOTT KROM Coating gir en uovertruffen stil og design på dine briller samtidig som det gir en kontrollert lysgjennomgang.

WORKS LINSER

NO-SLIP SILIKON STRIKK En silikon stripe på innsiden av brillestroppen sikrer at brillene holder seg der de skal være på hjelmen uten å forandre posisjon.

INTEGRERT DESIGN Scott er konstruert for å passe perfekt sammen med de fleste hjelmer

ANSIKTMASKE Designet for tøffe værforhold har Scotts briller, ansiktsmasker som gir ekstra beskyttelse mot vind og kulde.

SCOTT SOMMER 2020 | BRILLER

Takket være den store formen, gir Scott ’s «Hypoallergenic Soft Face Foam» en behagelig passform og presis tetning rundt ansiktet. Det supermyke en lags skummet reduserer også kulde i ansiktet.

STØT ABSORBERING For å sikre at føreren er beskyttet mot støt og objekter som kommer gjennom luften er Scott sine linser over de standarder som er påkrevet på MX briller

SCOTT PRECISION OPTICS

Scott TruView linser er lette og blokkerer 100 % av de skadelige UV strålene. TruView linser består Scott sine strenge testprosadyrer. Disse linsene i høyeste kvalitet er brukt i utvalgte SCOTT briller.

100% UV BESKYTTELSE Alle SCOTT linser er optisk konstruert for å skjerme 100% øynene for skadelige UVA/UVB stråler.

117


S C O T T H J E L M E R

G E T YO U R H E A D I N T H E G A M E FOR NOEN ÅR SIDEN SATTE SCOTT SEG NED SAMMEN MED PROFESJONELLE MOTOCROSS OG ENDUROFØRERE DER DE PRØVDE Å DEFINERE NØYAKTIG HVILKE KRAV DET VAR FOR DEN IDRETTEN DE UTFØRTE. DE TO VIKTIGSTE KRAVENE DE HADDE FOR HJELMER VAR SIKKERHET OG VENTILASJON. DET ER IKKE HVER DAG UTØVERE FÅR MULIGHETEN TIL Å VÆRE MED Å UTVIKLE EN NY HJELM. NÅR SCOTT SKULLE GJØRE DET VAR DET EN TING SIKKERT, DE VILLE IKKE INNGÅ KOMPROMISSER. SCOTT ER I DAG SVÆRT STOLTE DENNE KOLLEKSJONEN AV HJELMER OG MØTE DE SPESIFIKKE BEHOVENE TIL FØRERE OG SETTE NYE STANDARDER PÅ HJELMER NÅR DET GJELDER SIKKERHET OG VENTILASJON.

VI TAR SIKKERHET PÅ ALVOR OG TEAMET SOM DESIGNER HJELMER HOS SCOTT ER SVÆRT OPPTATT AV BESKYTTELSE. DE SER DET PÅ SITT VIKTIGSTE MÅL FOR DE HJELMENE DE DESIGNER. VI ER STOLTE AV Å VÅRE HJELMER SOM ER UTSTYRT MED DET SISTE INNEN BESKYTTELSESTEKNOLOIG.

118

HJELMER | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT 350 EVO KID PLUS DASH ECE

SCOTT 350 EVO PLUS CARRY ECE

SCOTT 550 NOISE ECE

DYP BLÅ/GUL

SVART

RØD/SVART

Conehead™ er en revolusjonerende metode for støping av EPS skum som øker effekten av støtegenskapene til hjelmen. Hjelmen er støpt i to trinn og har to deler med to forskjellige tettheter og med en unik konisk form. Bruken av to tettheter sikrer optimale slagegenskaper på innsiden og utsiden av hjelmen. Den koniske formen fungerer som en støtabsorberende sone rundt hodet ved å absorbere og fordele energien sideveis og radialt.

BESKYTTELSE SOM FØRSTEVALGET Førere opplever to typer støt/slag mot hjelmen - radiale støt som er støt/slag rett inn på hodet, og sideslag som forårsaker rotasjonspåvirkninger. Scott hjelmene er designet med Conehead og MIPS teknologi, som skal hindre sånne typer skader. HJELMER | SCOTT SOMMER 2020

Scott tar sikkerheten på alvor. De er stolte av kunne utvide sitt utvalg med hjelmer som inneholder MIPS® BRAIN beskyttelesessystem. De har integrert i MIPS i den nye hjelmene, noe som gjør den blandt de sikreste og er den mest tekniske hjelmen på markedet. 119


STØRRELSE XS (005) · S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010)

550 CARRY

550 SPLIT

550 STRIPES

SORT #2 7 3 1 02- 0 0 0 1

550 HATCH

GUL / BLÅ #2 6 8 0 1 7- 6 0 1 9

550 CAMO

BLÅ / ORANSJ #2 6 8 0 1 8 - 0 1 8 8

SORT / ORANGE #2 6 4 4 1 2-1 0 0 9

120

SORT / GUL #2 6 4 4 1 3 -1 0 4 0

HJELMER | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT 550 ECE HJELM SCOTT 550 hjelmen er en high-end hjelm som hever nivået for ventilasjon og sikkerhet på markedet. Utstyrt med de nyeste sikkerhetsteknologier som MIPS® og Conehead konstruksjon, samt den nye ventilasjonen med strategisk plasserte ventiler vil du føle deg komfortabel og sikker gjennom hele turen. Lettvekts Termo Shell, Conehead Technology™ Polycarbonate STØRRELSE: XS-2XL KONSTRUKSJON:

SAMMENSETNING: FUNKSJONER:

+ Optimalisert og tilpasningsvennlig ventilasjon + 3D-formet kinnpute + Avtakbar og vaskbar liner og kinnputer + «Emergency» utløsningssystem

2799,-

550 NOISE

RØD / SORT #2 7 3 1 0 4 -1 0 1 8

MODELL 550

XS

S

M

L

XL

2XL

53-54

55-56

57-58

59-60

61-62

63-64

VEKT

XS 550

HJELMER | SCOTT SOMMER 2020

1380±50G

S

M

L

1380±50G 1400±50G 1540±50G

XL

2XL

1540±50G 1540±50G

121


STØRRELSE XS (005) · S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010)

350 EVO+ DASH

350 EVO+ CARRY

SORT #2 7 3 1 0 6 - 0 0 0 1

SORT / ORANGE #2 7 3 1 07-1 0 0 9

HVIT #2 7 3 1 0 6 - 0 0 02

SORT / FLUO GUL #2 7 3 1 07- 5 4 0 5 350 EVO+ TRACK

350 EVO+ TEAM

RØD / SORT #2 6 8 0 1 9 -1 0 1 8 BL Å / TEAL #2 7 3 1 0 8 - 5 57 2

122

DY P B L Å / G U L #2 6 8 0 1 9 - 6 0 1 8 HJELMER | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT 350 EVO+ HJELM Ved å blande high-end materialer med ledende design, kan SCOTT 350 EVO Plus crosshjelmer tilby et høyere nivå innen beskyttelse takket være Mips® Brain Beskyttelsesystem. MIPS et et lavfriksjonslag som integreres i hjelmen for å redusere rotasjonskreftene som overføres til hjernen ved et vinklet slag mot hodet. Er du ute etter beskyttelse, stil og design er dette din neste hjelm. Lettvekts Termo Shell, Conehead Technology™ ABS skall STØRRELSE: XS-2XL KONSTRUKSJON:

SAMMENSETNING: FUNKSJONER:

+ Optimalisert og tilpasningsvennlig ventilasjon + Uttakbart, vaskbart og justerbar liner og kinnpads + Lett justerbart visir

2199,-

350 EVO+ RETRO

MODELL G R Å / S VA R T #2 6 8 02 0 -1 0 1 9

350 EVO PLUS

XS

S

M

L

XL

2XL

53-54

55-56

57-58

59-60

61-62

63-64

VEKT 350 EVO PLUS

HJELMER | SCOTT SOMMER 2020

XS

S

1400±50G 1390±50G

M

1410±50G

L

XL

2XL

1500±50G 1500±50G 1500±50G

123


STØRRELSE XS (005) · S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010)

350 EVO CAMO

350 EVO TEAM

BL Å / ROSA #2 6 8 02 3 - 6 0 1 7

MØRK GRÅ #2 6 8 02 1 - 0 0 9 1

GRÅ / GUL #2 6 8 02 3 -1 1 2 0

SORT / ORANGE #2 6 8 02 3 -1 0 0 9

124

GUL / BLÅ #2 6 8 02 1 - 6 0 1 9

HVIT / SORT #2 6 8 02 1 -1 0 3 5 HJELMER | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT 350 EVO HJELM SCOTT 350 EVO hjelm er slitesterk og har et moderne design. Med Conehead konstruksjon for å beskytte hodet ved slag og støt er du sikker på din neste tur. Lettvekts Termo Shell, Conehead Technology™ ABS skall STØRRELSE: XS-2XL KONSTRUKSJON:

SAMMENSETNING: FUNKSJONER:

+ Optimalisert og tilpasningsvennlig ventilasjon + Uttakbart, vaskbart og justerbar liner og kinnpads + Lett justerbart visir

1999,-

350 EVO RETRO

MODELL BLÅ / RØD #2 6 8 02 2- 6 0 1 6

350 EVO

XS

S

M

L

XL

2XL

53-54

55-56

57-58

59-60

61-62

63-64

VEKT 350 EVO

HJELMER | SCOTT SOMMER 2020

XS

S

M

L

1360±50G

1350±50G

1370±50G

1450±50G

XL

2XL

1460±50G 1460±50G

125


SCOTT 350 EVO+ JR #273112, 273113

SCOT T 350 E VO+ JR HJEL M

1999,-

SCOTT 350 EVO+ JR hjelm kombinerer high-end materialer med moderne design. Utstyrt med MIPS® Brain beskyttelsesystem er junior godt beskyttet. SAMMENSETNING: STØRRELSE:

ABS skall

S-L

FUNKSJONER:

+ Optimalisert og tilpasningsvennlig ventilasjon + Uttakbart, vaskbart og justerbar liner og kinnpads + Lett justerbart visir

350 EVO+ DASH

MODELL 350 EVO PLUS JR

S

M

L

48-49

50-51

52-53

SORT / ORANGE #2 7 3 1 1 2-1 0 0 9

BLÅ / GUL #2 7 3 1 1 2- 6 0 1 8

350 EVO+ RETRO

SORT #2 7 3 1 1 3 - 0 0 0 1

126

HJELMER | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT 350 JR HJELM SCOT T 350 JR HJEL M

1399,-

#263400

SCOTT 350 JR hjelm ser bra ut, føles godt og beskytter hodet. Konstruert med high-end materialer sammen med et moderne design er denne hjelmen perfekt for junior. SAMMENSETNING: STØRRELSE:

ABS skall

S-L

FUNKSJONER:

+ Uttakbart, vaskbart og justerbar liner og kinnpads + Meget god inn og utlufting + Lett justerbart visir

MODELL 350 EVO PLUS JR

S

M

L

48-49

50-51

52-53

HVIT / SORT #2 6 3 4 0 0 -1 0 3 5

ORANGE / BLÅ #2 6 3 4 0 0 -1 4 1 5

RØD / BLÅ #2 6 3 4 0 0 -1 2 2 8

SORT / GUL #2 6 3 4 0 0 -1 0 4 0

HJELMER | SCOTT SOMMER 2020

127


S C O T T B E S K Y T T E L S

BESKYTTELSE PÅ HØYESTE NIVÅ AIRFLEX PRO BESKYTTELSE ER NY FOR 2020 KOLLEKSJONEN. DESIGNET OG KONSTRUERT FOR DE SOM ØNSKER Å GI ALT. NIVÅ 2 SERTIFISERT MED EKSEPSJONELL VENTIL ASJON OG MAKSIMAL KOMFORT. AIRFLEX PRO OG RESTEN AV BESKYTTELSEN TIL SCOTT VIL HOLDE DEG TRYGG OG BESKYTTET, OG VIL KUNNE GI DEG DEN FRIHETEN DU TRENGER.

128

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020


S COT T AIRFLEX P R O RYG G BESKY TTELSE

1 2

1. MYK D3O® DESIGN RYGGPLATE MED SKULDERSTROPPER OG HOFTEBELTE 2. JUSTERBARE SKULDERSTROPPER

4

3. UTVIDET STØTTE I KORSRYGGEN 4. EKSEPSJONELL VENTILASJON 5. DOBBELT SÅ SIKKER SOM NIVÅ 1 BESKYTTELSE

3

5

4 1

2

S COT T AIRFLEX PRO VEST BESKY TTELSE 1. UTTAGBAR D3O® RYGGPLATE 2. D3O® BRYSTPLATE 3. LETT KONSTRUKSJON 4. EKSEPSJONELL VENTILASJON 5. DOBBELT SÅ SIKKER SOM NIVÅ 1 BESKYTTELSE

3

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020

5 129


S COT T SOFTCON 2 JAKKEBESKY TTER

#263265

SCOTT Softcon 2 beskyttelsesjakke tilbyr det nyeste innen ytelse og teknologi. Den pusher grensene for sikkerhetsteknologi og funksjoner og er designet ergonomisk og med fleksible D3O® pads og plater. Den er kompatibel med en nakkekrage og hoveddelen er laget av stretch meshstoff. Det er 3D plater på innsiden som hjelper mot fukt fra kroppen. Totalt vil dette gi uovertruffen komfort. SCOT T SOF TCON 2 JAKKE

#263265

KONSTRUKSJON:

+ D3O® rygg- og brystplater + D3O® pads på albue og skulder. + 3D og stretch mesh stoff. STØRRELSE: S-2XL FUNKSJONER:

+ SCOTT spesialdesignet ergonomisk og fleksible D3O® pads og plater + Perfekt nakkekrage kompatibilitet + Avtakbare albue og skulderputer + Anatomisk skum ved biceps + Innvendige paneler mot fuktighet i 3D-mesh + Hoveddel laget av stretch meshstoff + Hindrer «armpump»

2999,-

STØRRELSE

SORT #2 6 3 2 6 5 - 0 0 0 1

S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010)

130

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020


SORT #2 6 3 2 6 6 - 0 0 0 1

SORT #2 7 3 070 - 0 0 0 1

SORT #2 7 1 9 2 9 - 0 0 0 1

S C O T T S O F T C O N 2 B O DYA R M O R

SCOT T AIRFLE X PRO BESK Y TTELSESVEST

SCOT T AIRFLE X PRO R YG G B E S K Y T T E L S E

SCOTT Body Armor Protector Softcon 2 er toppvalget for enhver kjører som ser etter eksemplifisert sikkerhetsteknologi. Den er designet for å bli brukt under trøyen og kan integreres sømløst med flesteparten av alle nakkekrager. Akkurat som jakken, har SCOTT Body Armor spesialdesignede ergonomiske og fleksible D30 plater. Skulderpanelene er avtagbare og inneholder antifuktighetsskapende indre puter i 3D nettingfôr.

#273070

#271929

SCOTT Airflex Pro beskyttelsesvest er en multifunksjonell vest som inkluderer avtagbare, fleksible, sjokkabsorberende og ekslusive SCOTT Airflex Pro plater. Vesten er level 2 sertifisert og D30 materialet tilpasser seg perfekt kroppens fasong. Med lettvekts mesh- konstruksjon og eksepsjonell ventilasjon garanterer denne vesten deg maksimal komfort på enhvert kjøretur. Med alle sine egenskaper gir Airflex Pro beskyttelsesvest deg en top- of- the line sikkerhet under alle forhold.

SCOTT Airflex Pro ryggbeskyttelse er du enda mer beskyttet enn med Level 1 beskyttelse. Level 2 sertifisert SCOTT Airflex Pro ryggbeskyttelse er perfekt for de som vil gå «all in» i konkurranser eller vil kjøre opp det bratte og krevende terrenget. Skulder- og hoftestropper sikrer at D3O platene holder seg på plass så du forblir beskyttet ved fall eller ved høy hastighet.

#263266

STANDARD:

+ EN1621-2 Level 1 KONSTRUKSJON:

+ D30 rygg- og brystplater, EVA skum skulder og biceps paneler, termoformet EVA og mesh konstruksjon. STØRRELSE:

S-2XL

FUNKSJONER:

+ SCOTT spesialdesignet ergonomisk og fleksible D3O® pads og plater + Perfekt nakkekrage kompatibilitet + Avtakbare albue og skulderputer + Anatomisk skum ved biceps + Innvendige paneler mot fuktighet i 3D-mesh + Hoveddel laget av stretch meshstoff + Hindrer «armpump»

2399,-

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020

+ Scott Airflex Pro D30 plate + Stretch- mesh med god pustevne

+ Level 2 KONSTRUKSJON:

+ Scott Airflex Pro D30 plate + Stretch- mesh med god pustevne M-2XL

FUNKSJONER:

+ Uttagbar Scott Airflex Pro ryggplate + Scott ekslusive D30 brystplate + Glidelås + Justerbart og avtagbart beltejustering + Stretchmateriale i mesh

2199,-

+ Level 2 EN1621-2 KONSTRUKSJON:

STANDARD:

STØRRELSE:

STANDARD:

SAMMENSETNING:

+ Beskyttende del: 100% Polyurethane + Tekstil del: 60% Polyamide, 17% Elastane, 15% Polyester

STØRRELSE:

S/M, L/XL, XL/2XL

FUNKSJONER:

+ Innovativ Scott Airflex Pro ryggplate med D3O® teknologi + Justerbare skulderstropper + Justerbar mesh hoftebelte

1699,-

131


SORT #2 3 7 2 1 1 -1 0 4 3

SORT #2 3 2 3 2 3 - 0 0 0 1

SORT #2 3 2 3 1 5 - 0 0 0 1

S C O T T C R I I R YG G B E S K Y T T E L S E

SCOT T SOF TCON R YG G B E S K Y T T E R

SCOT T SOF TCON BESK Y TTELSESVEST

SCOTT Soft CR ll ryggbeskyttelse har en nyskapende D3O® Actiplate. Platen har en lav profil som gjør den kompatibel med de fleste nakkekrager. SCOTT’s CR II ryggbeskytter er en favoritt blant mange nordmenn.

#232323

#232315

Softcon ryggbeskytter er for de som søker den ultimate ryggskinnen. Den har justerbare bryststropper og borrelås belte for å sikre en perfekt passform. Bakplaten er utstyrt med SAS-TEC materiale og har et lag med skum som tilpasser seg kroppen for maksimal komfort.

Softcon vesten er designet for å brukes under trøya og integreres sømløst med de fleste nakkekrager. Vesten har SAS-TEC skum som beskyttere. SAS-TEC har ekstremt bra støtopptagning. Softcon vesten er for de som vil ha rygg og bryst beskyttelse uten beskyttelse på armer og skuldre.

#237211

KONSTRUKSJON:

+ D3O® Viper beskyttelsesplate + Aerated 3D mesh STØRRELSE: M, L, XL, 2XL FUNKSJONER:

+ Uttagbar D3O® ryggbeskyttelse + Pustende mesh bakpanel + Avtagbare og justerbare skulderstropper + Justerbart brystbelte, og elastisk hoftebelte + CE EN 1621-2 (Rygg) Standard + D3O® er et patentert materiale med intelligente molekyler. Disse er i flyt når du bev­eger deg, men låses ved støt for å absorbere energi og beskytter deg. + Kan brukes til motorsykkel, ATV, snøscooter, ski, snowboard, sykkel og andre action aktiviteter + Dobbelt elastisk hoftebelte.

1499,-

132

KONSTRUKSJON:

+ SAS-TEC™ ryggbeskytter. + Støtabsorberende skumlag. + 3D mesh. STØRRELSE: M, L, XL STANDARD: CE EN 1621-2 level 1. FUNKSJONER:

+ Ventilerte lettvekts beskyttere på rygg og bryst. + Fukttransporterende lag med 3D mesh under beskytteren. + Justerbare stropper på bryst og over skuldre. + Justerbart borrelås belte.

1699,-

KONSTRUKSJON:

+ One piece SAS TEC™ beskytter på bryst og rygg. + 3D mesh og mesh med stretch STØRRELSE: M, L, XL FUNKSJONER:

+ Perfekt kompatibilitet med nakkekrager + Ventilerte lettvekts beskyttere på rygg og bryst. + Fukttransporterende lag med 3D mesh under beskytteren foran og bak. + Ventilerende mesh som hovedmateriale. + Glidelås i siden. + Silikon print for bedre grep. + Sømløs krage

2599,-

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020


SORT / GRØNN #24 0 5 52-1 0 4 3

SCOT T PURSUIT 350 JAKKE

SORT / GRØNN #2 2 5 5 9 8 -1 0 4 3

SCOT T M X UNDERSHORTS

#240552

#225598

SCOTT 350 beskyttelsesjakke tilbyr høyeste grad av beskyttelse. Med en ryggplate, samt skulder og korsryggjustering, kan Pursuit 350 jakken justeres til en perfekt passform.

MX Undershorts er designet for å brukes under bukser for å gi ekstra hoftebeskyttelse. En komfortabel chamois ble tilsatt til sete-området for å gi mer komfort. Dette er en perfekt undershorts for de som ønsker litt mer beskyttelse samt mer komfort når man sitter på setet.

KONSTRUKSJON:

+ Slagfast plastbeskyttelse + Innvendig «bikube» struktur + Myk absorberende skumlag STØRRELSE: M, L, XL FUNKSJONER:

+ Ryggbeskyttelses plater med god ventilering + Justerbar albue og underarm beskyttelse + Justerbar skulderbredde + Korsryggstøtte og borrelås belte + Nakkekrage kompatibel + Sideglidelås

2199,-

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020

KONSTRUKSJON:

+ Slagfaste plastplater + Myke støt absorberende skumpads STØRRELSE: S, M, L, XL FUNKSJONER:

+ Avtakbare plastikkskall beskyttere på lårene. + SAS-TEC hoftepads. + Beskyttende flapp over hoftekammen i EVA materiale + Padding for bedre sitte komfort. + Komfortabel og pustende mesh konstruksjon + Laget med mange paneler for best mulig passform.

999,-

133


S COT T COMMANDER 2 JAKKE

#246380

Commander 2 beskyttelsen har en helt nødvendig tilpasning og integrering med nakkekrager. Den øvre ryggplaten har blitt redesignet for å optimalisere integrering av alle nakkekrager. Med ytterligere endringer, inkludert det nye anatomiske skumlaget under ryggplatene og med nye sidejusteringsspenner, fortsetter Commander serien å være en innovativ, lett og støtabsorberende beskyttelse. SCOT T COMM ANDER 2 JAKKE

#246380

KONSTRUKSJON:

+ Myk absorberende skumlag + Leddet PE og ABS plastplater STØRRELSE: S-2XL FUNKSJONER:

+ Perfekt nakkekrage kompatibilitet som er patentert + Ekstremt luftig og fleksibel beskyttelse i front med plastbeskyttelse utenpå + Anti-fuktighet system på innsiden foran og bak 3D mesh + Flekspaneler i front + Borrelåsjustering på skulderlengde + Avtakbart ergonomisk og bøyelig albue og skulderputer + Dobbel innstramming på underarmen for å unngå armpump + Ventilert mesh på ermene + Aktivt ventilasjonssystem + Tilpasset øreplugger

2699,-

HVIT / RØD #24 6 3 8 0 -1 0 3 0

HVIT #24 6 3 8 0 - 0 0 02

S VA R T / G R Ø N N #24 6 3 8 0 -1 0 4 3

STØRRELSE S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010)

134

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020


S COT T COMMANDER 2 VEST

#246381

Commander 2 beskyttelsen har en helt nødvendig tilpasning og integrering med nakkekrager. Den øvre ryggplaten har blitt redesignet for å optimalisere integrering av alle nakkekrager. Med ytterligere endringer, inkludert det nye anatomiske skumlaget under ryggplatene og med nye sidejusteringsspenner, fortsetter Commander serien å være en innovativ, lett og støtabsorberende beskyttelse. SCOT T COMM ANDER 2 VEST

#246381

KONSTRUKSJON:

+ Myk absorberende skumlag + Leddet PE og ABS plastplater STØRRELSE: S-2XL FUNKSJONER:

+ Perfekt nakkekrage kompatibilitet som er patentert + Ekstremt luftig og fleksibel beskyttelse i front med plastbeskyttelse utenpå + Anti-fuktighet system på innsiden foran og bak 3D mesh + Flekspaneler i front + Borrelåsjustering på skulderlengde

1799,-

HVIT / RØD #24 6 3 8 1 -1 0 3 0

S VA R T / G R Ø N N #24 6 3 8 1 -1 0 4 3

HVIT #24 6 3 8 1 - 0 0 02

STØRRELSE S (006) · M (007) · L (008) · XL (009) · 2XL (010)

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020

135


SORT #2 6 8 4 5 0 - 0 0 0

SCOT T SOF TCON ALBUEBESK Y TTELSE

SCOT T SOF TCON 2 KNEBESK Y TTELSE

#268450

#263267

SCOTT Softcon albuebeskyttelse er det perfekte valget for kjørere som vil ha fleksible og sjokkabsorberende D30 beskyttelse. De er veldig komfortable på grunn av sin ekstra lette vekt, og det pustende nettingfôret, - du vil nesten glemme at du har dem på.

SCOTT Softcon 2 knebeskyttelse er en ny oppfinnelse som samsvarer med høye sikkerhetsstandarder og god bevegelighet. Spesielt ergonomisk designet og med fleksibel D3O® beskyttelse, sidepolstring og utvidet støtte på leggen. Den har også riktig ergonomisk plasserte stropper og et slitebestandig frontpanel.

STANDARD:

+ EN1621-1 Level 1 KONSTRUKSJON:

+ D30 Beskyttende paneler, pustende nettingstoff STØRRELSE: S-XL FUNKSJONER:

+ Ekstra lettvekts beskyttelse + Scott spesielt designet ergonomiske og fleksible D30 plater + Stroppeløs konstruksjon med silikon printet støttesystem + Hoveddel av arm konstruert av tøyelig nettingstoff, med preformet chassis + Slitesterkt frontstoff med forsterket print

699,-

136

SORT #2 6 3 2 67- 0 0 0 1

KONSTRUKSJON:

+ 70% polyamide, 20% polyester og 10% elastane + D3O® og EVA beskyttelsesputer STØRRELSE: S-L FUNKSJONER:

+ SCOTT spesialdesignet ergonomisk og fleksibel D3O® beskyttelse + Sidepolstring + Utvidet støtte på leggen + Slitebestandig frontpanel med forsterkning + Perforert neoprenkonstruksjon med stretch mesh paneler + Ergonomisk riktig plasserte stropper

1199,-

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020


SORT #24 6 3 8 2- 0 0 0 1

SORT / GRØNN #2 6 3 2 6 8 -1 0 4 3

SORT #2 1 7 7 7 5 - 0 0 1

SCOT T TRIGG ER KNEBESK Y TTELSE

SCOT T PUIRSUIT KNEBESK Y TTELSE

SCOT T M X KNEBESK Y TTELSE

#246382

#263268

#217775

SCOTT Trigger knebeskyttelse er et must for enhver fører. Den er utstyrt med avtagbart fôr og elastiske stropper, denne knebeskyttelsen er svært komfortabelt og ergonomisk. Med rask og enkel intergrering med støvlene er det bare noen av funksjonene som er klar til å bli testet av deg!

SCOTT Pursuit er en ny knebeskyttelse som gir høy sikkerhet for føreren. Den er utstyrt med flex multi plater og støtabsorberende skum samt ergonomisk riktig plasserte justeringsbånd.

Denne knebeskytteren gir kneet og leggen enkel beskyttelse. Knebeskytteren har en effektiv 3-stropp justering og er fullt artikulert for enkel bevegelse.

KONSTRUKSJON:

+ Plastikk, bio foam STØRRELSE: ONE-SIZE

FUNKSJONER:

+ Beveglighet i kneleddet + 3 komfortable stropper + CE godkjent EVA skum

KONSTRUKSJON:

+ Leddet PE plast plater og absorberende skumgummilag, Justerbare elastiske bånd med låsing STØRRELSE: ONE-SIZE FUNKSJONER:

+ Ergonomisk og artikulert knebeskytter + Asymmetrisk og lett + Stor beskyttende dekning på forsiden og sidene + Komfort neopren på øvre stropp + Justerbar stropp nederst rundt leggmuskelen + Elastisk stropp med borrelåsjustering + Avtakbar ergonomisk komfort polstring + Støtabsorberende skum

KONSTRUKSJON:

+ Plast utenpå og støtabsorberende skum på innsiden. STØRRELSE: ONE-SIZE + Flex multi plater + Støtabsorberende skum + Ergonomisk riktig plasserte justeringsbånd

449,-

FUNKSJONER:

369,-

1199,-

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020

137


SORT #2 7 1 9 2 1 -1 0 0 1

SCOT T AIRFLE X JUNIOR R YG G B E S K Y T T E L S E #271921

Designet for junior, SCOTT Airflex JR Ryggbeskyttelse tilbyr super beskyttelse og passform for junior. Med SCOTT Airflex Pro ryggbeskyttelse er du enda mer beskyttet enn med Level 1 beskyttelse. Skulder- og hoftestropper sikrer at D3O platene holder seg på plass så du forblir beskyttet ved fall eller ved høy hastighet. STANDARD:

+ Level 2 EN1621-2 KONSTRUKSJON:

+ Scott Airflex Pro D30 plate + Stretch- mesh med god pustevne SAMMENSETNING:

+ Beskyttende del: 100% Polyurethane + Tekstil del: 70% Polyamide, 15% Elastane, 15% Polyester STØRRELSE:

XXS, XS, S, M

FUNKSJONER:

+ Innovativ Scott Airflex Pro ryggplate med D3O® teknologi + Justerbare skulderstropper + Justerbar mesh hoftebelte

1199,-

138

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020


SORT #2 5 5 8 1 8 -1 0 0 1

HVIT #24 6 3 8 4 - 0 0 02

SORT / GRØNN #24 6 3 8 4 -1 0 4 3

SORT #24 6 3 8 3 -1 0 4 3

S C O T T A C T I F I T+ J R R YG G B E S K Y T T E L S E

SCOT T COMM ANDER 2 JR VEST

SCOT T COMM ANDER 2 BESK Y TTELSESJAKKE JR

#255818

#246384

#246383

SCOTT Actifit+ ryggskinnen for barn har samme velkjente oppbyggning som voksenvarianten, men med en plate som er designet spesielt for de med mindre torsoer. Skulder og nyrebelte er sydd direkte til bakplaten for maksimal komfort.

Junior Commander Body Armor tilbyr samme patenterte nakkekrage INTEGRASJON CONCEPT som den voksne versjonen. Artikulerte plater på bakpanelet lindrer overtrykk og ubehag når iført nakkekrage. De ventilerte leddplatene passer hvilken som helst nakkekrage og bæres komfortabelt uten at det går utover beskyttelsen. Det kan brukes under eller over førerens trøye.

I likhet med den voksne versjonen har Commander 2 Junior blitt redesignet for å enkelt integrere alle nakkekrager. Skalert ned for mindre overkropp har den fremdeles den samme gode effekten.

KONSTRUKSJON:

+ D3O® Viper beskyttelsesplate STØRRELSE: XXS-M FUNKSJONER:

+ Inovativ myk D3O® beskyttelsesplate + Actifit Plus design med integrerte skulderstropper og hoftebelte + Regulerbare skulderstropper

KONSTRUKSJON:

+ Leddet PE og ABS plast plater + Absorberende gummi og skumlag STØRRELSE: XS-S FUNKSJONER:

1199,-

+ Perfekt nakkekrage kompatibilitet som er patentert + Ekstremt luftig og fleksibel beskyttelse i front med plastbeskyttelse utenpå + Anti-fuktighet system på innsiden foran og bak 3D mesh + Fleks paneler i front + Borrelåsjustering på skulderlengde

KONSTRUKSJON:

+ Leddet PE og ABS plast plater + Absorberende gummi og skumlag STØRRELSE: XS-S FUNKSJONER:

+ Perfekt nakkekrage kompatibilitet som er patentert + Ekstremt luftig og fleksibel beskyttelse i front med plastbeskyttelse utenpå + Anti-fuktighet system på innsiden foran og bak 3D mesh + Fleks paneler i front + Borrelåsjustering på skulderlengde

1999,-

1499,-

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020

139


STØ RREL SESTA BELL B E SK Y T TE L SE LEVEL 1 - SOFTCON / SOFTCON 2 VOKSEN 263265 SCOTT SOFTCON 2 BESKYTTELSESJAKKE

263266 SCOTT SOFTCON 2 BODY ARMOR BESKYTTELSE

STANDARD

INTERNASJONAL

S

M

L

XL

2XL

LEVEL 1 ACCORDING TO EN 1621-1 AND EN 1621-2 :2014

HØYDE (CM)

< 170

170-180

180-185

185-195

> 190

LENGDE (CM)

39 - 44

42-47

42-47

45-49

45-49

BRYST (CM)

75-85

85-95

95-105

105-120

110-130

STANDARD

INTERNASJONAL

S

M

L

XL

2XL

LEVEL 1 ACCORDING TO EN 1621-2 :2014

HØYDE (CM)

< 170

170-180

170-180

> 185

> 185

LENGDE (CM)

39 - 44

42-47

42-47

45-49

45-49

BRYST (CM)

75-85

85-105

85-105

110-130

110-130

STANDARD

INTERNASJONAL

S

M

L

XL

263267 SCOTT SOFTCON 2 KNEBESKYTTELSE

LEVEL 1 ACCORDING TO EN 1621-2 :2014

TOPP ÅPNING

37-39

39-42

42-45

45-48

BUNN ÅPNING

31-33

33-35

36-38

38-41

STANDARD

INTERNASJONAL

S

M

L

XL

268450 SCOTT SOFTCON 2 ALBUEBESKYTTELSE

LEVEL 1 ACCORDING TO EN 1621-2 :2014

BICEP OMKRETS

23-26

26-29

29-32

32-35

FORARM ÅPNING

20-24

24-28

28-31

31-34

LEVEL 1 - AIRFLEX PRO JUNIOR SCOTT AIRFLEX JUNIOR RYGGBESKYTTELSE

STANDARD LEVEL 1 ACCORDING TO EN 1621-2 :2014

INTERNASJONAL

XXS

XS

S

M

ALDER

4-7

7-9

9-11

11-13

HØYDE (CM)

110-124

124-140

140-155

155-170

LENGDE (CM)

28-31

31-35

35-40

39-44

LEVEL 2 - AIRFLEX PRO VOKSEN SCOTT AIRFLEX PRO BESKYTTELSESVEST

UNISEX SCOTT AIRFLEX PRO RYGGBESKYTTELSE

140

STANDARD

INTERNASJONAL

M

L

XL

2XL

LEVEL 2 ACCORDING TO EN 1621-2 :2014

GERMANY

46/48

50/52

54/56

56/58 46/48

STANDARD LEVEL 2 ACCORDING TO EN 1621-2 :2014

UK

36/38

40/42

44/46

FRANCE

40

42

44

46

HØYDE (CM)

170-180

180-185

> 185

> 185

LENGDE (CM)

39-44

42-47

45-49

45-49

BRYST (CM)

96-102

102-106

109-114

114-120

MIDJE (CM)

79-84

92-96

INTERNASJONAL

98-104

104-110

S/M

L/XL

XL/2XL

HØYDE (CM)

< 170

170-185

> 185

LENGDE (CM)

39-44

42-47

45-49

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020


VOKSEN

STANDARD

INTERNASJONAL

XS

S

246383 SCOTT COMMANDER 2 JUNIOR JAKKEBESKYTTELSE

EN1621-1 LEVEL 1 AND EN1621-2 LEVEL 1 246383

HØYDE (CM)

135-150

150-165

LENGDE (CM)

30-35

34-39

246384 SCOTT COMMANDER 2 JUNIOR BODY ARMOR

EN1621-2 LEVEL 1 246384

BRYST (CM)

54-75

75-80

246380 SCOTT COMMANDER 2 JAKKEBESKYTTELSE

STANDARD

INTERNASJONAL

S

M

L

XL

2XL

EN1621-1 LEVEL 1 AND EN1621-2 LEVEL 1

HØYDE (CM)

< 170

170-180

180-185

185-195

>190

LENGDE (CM)

37-42

39-44

42-47

44-49

48-52

BRYST (CM)

75-85

85-95

95-105

105-120

110-130

246381 SCOTT COMMANDER 2 BODY ARMOR

STANDARD

INTERNASJONAL

S/M

L/XL

232322 SCOTT COMMANDER ALBUEBESKYTTELSE

EN1621-1 LEVEL 1

TOPP ÅPNING

27-31

31-37

STANDARD

INTERNASJONAL

ONE SIZE

246382 SCOTT TRIGGER KNEBESKYTTELSE

EN1621-1 LEVEL 1

ÅPNING TOPP 10CM, FRA KNESKÅL

39-50CM

ÅPNING BUNN

32-43CM

STANDARD

INTERNASJONAL

ONE SIZE

EN1621-1 LEVEL 1

ÅPNING TOPP 10CM, FRA KNESKÅL

35-50CM

ÅPNING BUNN

32-43CM

INTERNASJONAL

S

M

L

XL

74-79

79-84

84-89

92-96

263268 SCOTT PURSUIT KNEBESKYTTELSE

STANDARD 225598 SCOTT MX UNDERSHORT

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020

MIDJE (CM)

141


SCOTT SOFTCON 2 BESKYTTELSESSYSTEM DEN REVOLUSJONERENDE SOFTCON BESKYTTELSEN ER DEN MEST FLEKSIBLE OG KOMFORTABLE LØSNINGEN UTEN AT DET GÅR UTOVER SIKKERHETEN. VED Å KOMBINERE DET INNOVATIVE MATERIALET - SAS-TEC ™ - OG ET UNIKT DESIGN, LEVERER DEN NYE SOFTCON BESKYTTELSEN ENESTÅENDE BEVEGELSESFRIHET. RYGG OG FRONT HAR EN TILPASSET PROFIL MED EN FORDYPNING FOR Å TILPASSES BRUK AV NAKKEKRAGE. NAKKEKR AGE TILPASNING Den innfelte fordypningen foran og bak gjør det enkelt å ta på seg nakkekrage uten å fjerne noen deler.

FLEKSIBEL SAS-TEC™ BESKYTTELSE SCOTT benytter et unikt elastisk materiale kalt SAS-TEC™ som forbedrer fleksibiliteten og tillater beskyttelsen å tilpasse seg kroppen.

L AV PROFIL OG UTSEENDE Beskyttelsen er så tynn at den nesten er usynlig under trøyen.

D3O

®

TEKNOLOGI D3O ® IMPAC T PROTEC TION TECHNOLOGY D3O™ er et patentert materiale som kombinerer utvikling innen kjemi med produktutvikling, dette for å produsere et topp produkt for støt, slagabsorbering og beskyttelse. D3O™ materialet inneholder intelligente molekyler som flyter fritt når det er i bevegelse, men ved støt/ slag så vil molekylene låse seg sammen og gjøre den hard. Det går tilbake til friflytende tilstand med en gang. D3O™ som er brukt i alle CR ryggbeskytterne har lav profil, lettvekt, fleksibel og myk.

SHOCK ABSORPTION Unik teknologi som fokuserer på energi absorpsjon og beskyttelse.

142

MYK OG FLEKSIBEL

BLIR HARD VED STØT

RETUNERER TIL MYK FORM

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020


DEN NYE STANDARDEN INNEN BESKYTTELSE SIKKER BESK Y T TELSE SCOTT AirFlex beskyttelse utmerker seg med et eksklusict D3O® design som beskytter det som er viktig. Forbedret beskyttelse langs ryggraden med utvidet støtte i det avgjørende lumbalområdet reduserer risikoen for skader ved å absorbere all form for påvirkning. All vår beskyttelse er sertifisert i henhold til gjeldene europeiske standarder - EN 1621-2. Vi er stolte over å tilby beskyttelse som går utover denne standarden og hever sikkerheten din ved å dekke flere av dine avgjørende kroppsdeler.

VENTIL ASJON . M AKSIMUM LUF TGJENNOMSTRØMNING Tiden der beskyttelse gjorde deg varm er nå forbi. Med strategiske lufteventiler styrer AirFlex kropptemperaturen ved å tillate maksimal luftstrøm. Med AirFlex holder kroppen din riktig temperatur hvert øyeblikk.

FORCE TRANSMITTED TO THE BODY

18 KOMFORT GJENNOM FLEKSIBILITET KN

LEVEL 1 PRO T Eom C T du ION For å kunne prestere på ditt beste trengs det maksimal bevegelsesfrihet. Selv er beskyttet mot det meste, er AirFlex lett og følger hver eneste bevegelse. Myk som marshmallow, men hard som diamant ved fall eller slag, AirFlex med D3O® føles som hud som tilpasser seg kroppen din. 9 KN

LEVEL 1 & LEVEL 2 BESKYTTELSE FORCE TRANSMITTED TO THE BODY

18

KN

LEVEL 2 PROTECTION

0

En EN 1621-2 test slipper en 5kg vekt på beskyttelsen fra 1m høyde. Ved å måle gjenværende kraft, utformer vi beskyttelse for å være nivå 1 eller nivå 2.

LEVEL 1 PROTECTION

1m

9

KN

LEVEL 2 PROTECTION

0

5K 0

LEVEL 2 BESKYTTELSE TILBYR DOBBEL SÅ MYE BESKYTTELSE SOM LEVEL 1 BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020

143


STØRRELSE 6.0 (039) · 7.0 (040) · 8.0 (041) · 9.0 (042) · 10.0 (044) · 11.0 (045) · 12.0 (046) · 13.0 (048)

H V I T/ H V I T #2 3 6 3 6 9 -2 5 9 7

G R Å /O R A N G E #2 3 6 3 6 9 - 5 3 6 0

144

H V I T/O R A N G E #2 3 6 3 6 9 -1 0 8 8

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020


SCOTT 550 STØVLER SCOT T 550 M X STØ VLER

4999,-

#236369

Testet og utprøvd er den nye 550 støvelen konstruert for høy ytelse. Nøye utformet og med viktige funksjoner som leddet todelt skaft, utskiftbare yttersåler, enkle og solide låsespenner og lett å få av og på pga. konstruksjonen. Konstruert og produsert i Italia, designet for lav vekt, holdbarhet og beskyttelse uten at det går utover bevegelighet, grep og følelse. KONSTRUKSJON: Polyuretan plast kompositt, gummi yttersåle, gummi på innsidenav støvelen mot ramme/motor Polyamid / polyester på innsiden av støvelen. STØRRELSE: 39-48 FUNKSJONER:

+ Meget lett å ta av og på pga. konstruksjonen + Leddet skaft + Utskiftbare yttersåler + Enkle og solide spenner + Justerbare stropper på spennene + Beskyttet område ved gir pedal + Leggbeskyttelse

S O R T/G R Ø N N #2 3 6 3 6 9 -1 0 4 3

BESK Y TTELSE | SCOTT SOMMER 2020

EU

39.0

40

41

42

43

44

45

46

47

48

US

7.0

8.0

9.0

9.5

10.0

11.0

12.0

13.0

13.5

14.0

145


SCOT T BRILLE BAG

SCOT T HJE L MBAG

#268459

#246224

Bag til oppbevaring av briller og tillbehør. Plass til 5 briller.

Hjelmbag tilpasset crosshjelmer.

MATERIALE:

Polyester. VEKT: 560g

MATERIALE: 210D Nylon Double R/S W/R, 1,000MM, 800D x 600D Diamond PVD VEKT: 350g

420D Honey Comp Rip Stop og

FUNKSJONER:

FUNKSJONER:

+ Hovedrom med avdelte rom for 5 briller + Plass til linser/glass i «veggene» + Diverse lommer for deler/tilleggsutstyr som Tear-off’s, work film system etc + Hardt ytterskall + Størrelse 35x13x25cm

SORT / GRØNN #2 6 8 4 5 9 - 47 5 5

+ Vattert hjelmbag + Neoprene innlegg for størrelse tilpasning + Ventilerende mesh vindu + Bærehåndtak

399,-

499,SCOT T BRILLE BAG

SCOT T STØ VE LBAG

#237333

#237336

Brillebag med plass til 2 briller

Støvelbag som egner seg for MX-, scooter-, alpin- eller snowboardstøvler.

MATERIALE:

Polyester VEKT: 200g

420 D Honey Frame og 210 D

MATERIALE: H/T 210D Nylon Dobbel R/S W/R, 1,000MM, 800D x 600D Diamond PVD VEKT: 400g

FUNKSJONER:

+ Støpt beholder for 2 briller med RollOff system + Egne lommer for ekstra linser

FUNKSJONER:

SORT / GRØNN #2 3 7 3 3 3 -2 8 9 7

399,-

+ Hovedrom med ventilerende mesh + Front panelet åpnes ned til bunnen + Skulderstropp + Sterk, RipStop nylon + Mesh lommer på utsiden + For 1 par støvler

499,SCOT T HYDRO R A D I AT O R S E K K

S C O T T S I X D AY S H O F T E B E LT E

#246220

#217735 / 246216

Drikkesekk med 2L drikkeblære og plass til verktøy mm.

Verktøybelte MATERIALE: Neoprene, H/T 210D Nylon Double R/S W/R, 1,000MM VEKT: 450g

FUNKSJONER:

+ Hovedrom for SCOTT drikkeblære. + Ergonomisk formet rygg med padding og ventilerende mesh. + En sentral lomme på utsiden med plass til lommebok, nøkler og kart. + Quantum Clip: en magnetisk som holder drikkeslangen på plass. + Ekstra lomme for verktøy. + Inkluderer 2L drikkeblære.

FUNKSJONER:

S VA R T/ L I M E #2 3 7 3 3 6 -2 8 9 7-2 2 3

S VA R T/ L I M E #24 62 1 6 - 47 5 5 -2 2 3 · 5 9 9,-

+ Belte med borrelås lukking på innsiden, kompresjons stropper med spenner på utsiden. + En stor midtlomme med flere rom og en rull-ut verktøy matte. + To sidelommer med glidelås. + Neopren lokk, og glidelås beskyttet mot vann og gjørme.

899,S VA R T/ L I M E #24 62 2 0 - 47 5 5

146

S VA R T/ L I M E #24 62 24 -1 0 0 9 - 0 0 0

499,- /599,-

S VA R T 2 1 7 7 3 5 - 0 0 1 - 0 0 0 · 4 9 9,-

BAGGER & SEKKER | SCOTT SOMMER 2020


SCOT T PIT L ANE H O F T E B E LT E #237327 / 217737

Plass til briller, linser, verktøy, deler og drikke. 80L 1,2kg

VOLUM: VEKT:

FUNKSJONER:

+ Belte med borrelås lukking på innsiden, Kompresjons stropper med spenner på utsiden. + En midt-lomme for briller og linser, og/eller reservedeler i tillegg til en lomme med lukking for verktøy. + Flaskeholder på den ene siden, og på den andre siden en bokslomme.

499,- /349,-

S VA R T/ L I M E #2 3 7 3 2 7-2 8 9 7 · 4 9 9,-

S VA R T #2 1 7 7 3 7- 0 0 1 · 3 4 9,-

S C O T T R A C E D AY H O F T E B E LT E #246217

SCOTT Race Day Hoftebelte er et kompakt hoftebelte som er perfekt for en dag ute på banen. MATERIALE: 4H/T 210D dobbe nylonl R/S W/R, 1,000MM, Neopren VEKT: 400g

S VA R T/ L I M E #24 62 1 7- 47 5 5 -2 2 3

FUNKSJONER:

+ Elastisk hoftebelte med kompresjonsstropper med spenner på utsiden. + Romslig lomme i front + Separat lomme for verktøy + To lommer på siden av beltet + Neopreninnlegg

549,SCOT T HYDRO Q U A L I F I E R H O F T E B E LT E #246221

SCOTT Hydro Qualifier hoftebelte er designet for å bruke rundt hoften. Og inkluderer en drikkeblære med munnstykke, som tillater førerne å kunne drikke uten å stoppe. MATERIALE:

1,000MM VOLUM: 3L

H/T 210D dobbel nylon R/S W/R,

FUNKSJONER:

+ Elastisk hoftebelte med kompresjonsstropper med spenner på utsiden. + Romslig lomme i front + Lomme bak med glidelås + To lommer på siden av beltet + 1.5L horisontal drikkeblære inkludert

S VA R T #24 0 5 0 5 - 0 0 0 1

849,F O R E K S T R A U T S T Y R S E W W W. R U C O . N O BAGGER & SEKKER | SCOTT SOMMER 2020

147


SCOT T 10 ICON L / S L H O O DY

SCOT T 10 NO SHORTCUTS S / S L T- S H I R T

#241927

#270687

KONSTRUKSJON: Terry 280g/m2 SAMMENSETNING: 100% Bomull PASSFORM: Normal

KONSTRUKSJON: Single Jersey 170g/m. SAMMENSETNING: 100% Bomull PASSFORM: Normal

649,-

299,-

BLÅ #24 1 9 2 7- 61 2 2

SORT #24 1 9 2 7- 0 0 0 1

SCOT T 10 I CO N L /S L D A M E H O O DY

SCOT T 10 ICON S / S L T- S H I R T

#241942

#241914

KONSTRUKSJON: Terry 280g/m2 SAMMENSETNING: 100% Bomull PASSFORM: Normal

KONSTRUKSJON: Single Jersey 170g/m. SAMMENSETNING: 100% Bomull PASSFORM: Normal

649,-

249,-

BLÅ #24 1 9 42- 61 5 9

LILLA #24 1 9 42- 62 1 4

SCOT T 10 ICON R AG L AN L / S L D A M E T- S H I R T

SCOT T 10 ICON R A G L A N S / S L T- S H I R T

#270701

#270680

KONSTRUKSJON: Single Jersey 140g/m2 SAMMENSETNING: HOVEDDEL: 100% Bomull ERMER: 60% Bomull, 40% Polyester PASSFORM: Normal

KONSTRUKSJON: Single Jersey 170g/m. SAMMENSETNING: HOVEDDEL: 60% Bomull, 40% Polyester ERMER: 100% Bomull PASSFORM: Normal

349,-

299,-

GRÅ #2 7070 1 - 624 4

148

HVIT / GRÅ #2 7070 1 - 62 3 2

SORT #2 70 6 8 7- 0 0 0 1

HVIT #2 70 6 8 7- 0 0 02

MARINEBLÅ #24 1 9 1 4 -24 4 0

SORT #24 1 9 1 4 - 0 0 0 1

GRÅ / BLÅ #2 70 6 8 0 - 62 3 5

GUL / GRÅ #2 70 6 8 0 - 62 3 3

FRITID | SCOTT SOMMER 2020


SCOT T 10 NO SHORTCUTS S / S L T- S H I R T

S C O T T L E AT H E R PAT C H C A P S

#270679

#262383

KONSTRUKSJON: Single Jersey 170g/m. SAMMENSETNING: 100% Bomull PASSFORM: Normal

KONSTRUKSJON: Flexifit® Tech 110 SAMMENSETNING: 98% Bomull , 2% Elastan PASSFORM: Normal

249,-

299,SORT #2 62 3 8 3 -1 4 0 1

SORT #2 70 67 9 - 0 0 0 1

SCOT T 10 C A S UA L L /S L J U N I O R H O O DY

SCOT T SNAPBACK 10 C APS

#270717

#238137

KONSTRUKSJON: Terry 280g/m2 SAMMENSETNING: 100% Bomull PASSFORM: Normal

SAMMENSETNING: 98% Polyester PASSFORM: Normal

, 2% Elasten

299,-

399,-

SORT #2 3 8 1 3 7-1 0 07

BLÅ #2 707 1 7- 5 6 4 8

SCOT T 10 I CO N S/S L J U N I O R T- S H I R T

S C O T T M O U N TA I N CAPS

#252562

#262384

KONSTRUKSJON: Single Jersey 170g/m. SAMMENSETNING: 100% Bomull PASSFORM: Normal

KONSTRUKSJON: Flexifit® Tech 110 SAMMENSETNING: 98% Bomull , 2% Elastan PASSFORM: Normal

199,-

299,SORT #2 62 3 8 4 - 0 0 0 1

HVIT #2 52 5 62- 0 0 02

FRITID | SCOTT SOMMER 2020

BLÅ #2 52 5 62- 5 9 0 3

RØD / SORT #2 62 3 8 4 - 62 5 9

149


SCOT T LE AP L S SOLBRILLER #250512 / 238999 / 266009

SCOTT Leap solbriller er den nye multifunksjonelle brillen som utfordrer standarder for komfort og ytelse, noe som garanterer et uhindret synsfelt og enestående passform. LEAP brillen er nå utstyrt med to utskiftbare objektiver for både sol og overskyet vær.

S O R T G L O S S Y · G r å Ly s s e n s i t i v l i n s e + k l a r l i n s e #2 5 0 51 2-2 07 1 -3 0 4 P R I S 1 1 99, -

SO RT / G R Ø N N · Grønn krom linse + klar linse #2 3 8 9 9 9 - 51 1 1 -2 9 2 P R I S 9 9 9, -

H V I T / S VA R T · G r ø n n k r o m a m p l i f i e r + k l a r l i n s e #2 3 8 9 9 9 - 47 52-3 0 3 PR IS 999, -

B L Å / R Ø D · Rød krom linse + klar linse #2 6 6 0 0 9 -1 1 0 5 -2 9 4 P R I S 1 1 9 9, -

ROS A · Blå krom linse #24 1 9 6 9 - 0 02 6 - 0 07 PR IS 699, -

S VA R T M AT T · G r å l i n s e #24 1 9 6 9 - 0 1 3 5 -1 1 9 P R I S 69 9, -

G R Å M AT T · G r å l i n s e #24 1 9 6 9 - 5 52 2-1 1 9 PR IS 699, -

GRØNN · Grå linse #24 1 9 6 9 - 5 52 8 -1 1 9 P R I S 69 9, -

S VA R T · G r å l i n s e #2 2 0 61 0 - 0 3 5 8 -1 1 9 PR IS 799, -

G R Å / O R A N S J E · Rød krom llinse #2 2 0 61 0 -1 2 9 4 -1 9 2 P R I S 79 9, -

TEKNOLOGI:

+ SCOTT Termisk ramme LINSETEKNOLOGI:

+ SCOTT Precision Optics linse kvalitet + 100% UV-beskyttelse

Fra 999,S C O T T S WAY SOLBRILLER #241969

Disse kule solbrillene er perfekt for å gi øynene dine en pause fra solen. Men SCOTT Precision Optics og 100% UV beskyttelse er dette en fritidssolbrille. TEKNOLOGI:

+ SCOTT Termisk ramme LINSETEKNOLOGI:

+ SCOTT Precision Optics linse kvalitet + 100% UV-beskyttelse

699,-

S C O T T LY R I C SOLBRILLER #220610

SCOTT Lyric solbriller er en spennende blanding av vintage og moderne stil. TEKNOLOGI:

+ SCOTT Termisk ramme LINSETEKNOLOGI:

+ SCOTT Precision Optics linse kvalitet + 100% UV-beskyttelse

799,-

150

SOLBRILLER | SCOTT SOMMER 2020


SCOT T TUNE SOLBRILLER #266010

SCOTT Tune solbriller passer til enhver anledning. Med sin linsedesign for maksimal dekning, fleksibel hengselkonstruksjon, teksturerte pads og myke nesepads gir denne brillen deg ypperlig komfort og beskyttelse.

G R Å · Blå krom linse #2 6 6 0 1 0 - 0 0 1 1 - 0 07 PR IS 999, -

SO RT · Rød Krom Enhancer linse #2 6 6 0 1 0 - 0 0 0 1 - 0 0 9 P R I S 9 9 9, -

TEKNOLOGI:

+ No-slip nesepads + Strukturert temple pads + Fleksibel hengselkonstruksjon LINSETEKNOLOGI:

+ SCOTT Precision Optics linse kvalitet + 100% UV-beskyttelse M Ø R K G R Ø N N · Rød Krom Enhancer linse #2 6 6 0 1 0 - 0 0 8 6 - 0 0 9 PR I S 9 9 9, -

999,S C O T T C- N O T E SOLBRILLER

SCOT T OBSESS AC S SOLBRILLE R

#239321

#235512 / 273340

Disse kule solbrillene er perfekt for å gi øynene dine en pause fra solen. Men SCOTT Precision Optics og 100% UV beskyttelse er dette den perfekte fritidssolbrille.

SCOTT Obsess ACS solbriller gir deg god beskyttelse og sitter godt på ansiktet.

TEKNOLOGI:

+ SCOTT Termisk ramme

GR Å · Grå linse #2 3 9 3 2 1 - 0 0 1 1 -1 1 9 P R I S 69 9, -

TEKNOLOGI:

+ SCOTT Termisk ramme LINSETEKNOLOGI:

G R Ø N N · Ly s s e n s i t i v L i n s e l i n s e #2 7 3 3 4 0 - 0 1 3 5 -24 9 P R I S 1 1 9 9, -

+ SCOTT Precision Optics linse kvalitet + ACS Air Control System + 100% UV-beskyttelse

LINSETEKNOLOGI:

+ SCOTT Precision Optics linse kvalitet + 100% UV-beskyttelse

1199,-

699,-

SO RT / N EO N · Gull Krom linse #2 3 5 51 2- 47 5 5 - 0 52 P R I S 1 1 9 9, -

SCOT T SPUR SOLBRILLER

SCOT T VEC TOR SOLBRILLER

#266006

#250514

SCOTT Spur solbriller er et skritt videre innen treningsbriller. Med innovativt design og XL linse er du god beskyttet. Spur kommer også med ELCsystemet som lar deg bytte linser raskt og enkelt. G R Å / ROS A · Rosa Krom linse Spur leveres med ekstra objektiv og et justerbart + K l a r t g l a s s #2 6 6 0 0 6 -1 1 9 6 -3 3 8 nesestykke.

SCOTT Vector er en perfekt blanding mellom ytelse og livsstil, designet med tanke på aktiviteter på og utenfor fjellet. Den store linsen gir ikke bare et massivt synsfelt og blokkerer 100% UV-lys, men SORT / ORANGE · beskytter også deg mot vind. Rød krom amplif ier linse

PR IS 1 1 99, -

TEKNOLOGI:

RAMMETEKNOLOGI:

+ SCOTT Fusion ramme

LINSETEKNOLOGI:

+ SCOTT Precision Optics linse kvalitet + 100% UV-beskyttelse + ACS AIR Control system

+ SCOTT Fusion ramme + ELC linsebytte system + Justerbar nestestykke + SCOTT Precision Optics linse kvalitet + ACS Air Control System + 100% UV-beskyttelse

1199,SOLBRILLER | SCOTT SOMMER 2020

#2 5 0 51 4 - 51 1 2- 0 0 9 P R I S 89 9, -

LINSETEKNOLOGI:

SO RT / G U L · Gull Krom Enhancer + Klart glass #2 6 6 0 0 6 -1 0 4 0 -3 02 P R I S 1 1 99, -

899,-

151


FAC TORY TE A M S C O T T FA C T O R Y TE A M L /L S S K J O R TE

S C O T T FA C T O R Y TEAM ISOLERT VEST

#250420

#250424

KONSTRUKSJON: 94,5%

Elastane

Polyamide, 5,5%

SAMMENSETNING: 100% Polyester ISOLASJON: 60g kropp PASSFORM: Normal STØRRELSE: S-XXL

PASSFORM: Normal STØRRELSE: S-XXL FUNKSJONER:

FUNKSJONER:

+ 2 frontlommer med glidelås + Kontrast detaljer + Dekorative knapper

999,-

+ 2 lommer med glidelås + Kontrast detaljer + Isolert vest SORT / GUL #2 5 0 42 0 - 5 024

999,-

SORT / GUL #2 5 0 424 - 5 024

S C O T T FA C T O R Y TE A M S/S L S K J O R TE

S C O T T FA C T O R Y TE A M HOODED JAKKE

#250421

#250422

KONSTRUKSJON: 94,5%

Elastane

Polyamide, 5,5%

SAMMENSETNING: 100% Polyester PASSFORM: Normal STØRRELSE: S-XXL

PASSFORM: Normal STØRRELSE: S-XXL

FUNKSJONER:

+ 2 lommer med glidelås + Kontrastdetaljer

FUNKSJONER:

+ 2 frontlommer med glidelås + Kontrast detaljer + Dekorative knapper

849,-

SORT / GUL #2 5 0 42 1 - 5 024

1399,-

SORT / GUL #2 5 0 42 2- 5 024

S C O T T FA C T O R Y TE A M ISOLERT JAKKE

S C O T T FA C T O R Y T E A M C O S / S L T- S H I R T

#250423

#250433

SAMMENSETNING: 100% Polyester ISOLASJON: 60g kropp/40g ermer PASSFORM: Normal STØRRELSE: S-XXL

SAMMENSETNING: 100% PASSFORM: Normal STØRRELSE: S-XXL

249,-

FUNKSJONER:

+ 2 lommer med glidelås + Kontrast detaljer + Isolert jakke

1399,-

152

Bomull

SORT / GUL #2 5 0 42 3 - 5 024

SORT / GUL #2 5 0 4 3 3 - 5 024

GRÅ / GUL #2 5 0 4 3 3 - 5 51 6

FACTORY TEAM | SCOTT SOMMER 2020


FAC TORY TE A M S C O T T FA C T O R Y T E A M C O S / S L T- S H I R T

S C O T T FA C T O R Y T E A M LIGHT SHORTS

#250432

#250427

SAMMENSETNING: 100% PASSFORM: Normal STØRRELSE: S-XXL

Bomull

SAMMENSETNING: 94,5% Polyamide,

Elastane

5,5%

PASSFORM: Normal STØRRELSE: S-XXL

399,-

FUNKSJONER:

SORT / GUL #2 5 0 4 3 2- 5 51 7

+ 2 lommer på side + Holdbart lettvektsmateriale + 2 lommer bak med flap + 2 håndlommer i front

SORT / GUL #2 5 0 42 7- 5 024

999,-

S C O T T FA C T O R Y T E A M D R I S / S L T- S H I R T

S C O T T FA C T O R Y TEAM SUPPORT BUKSE

#250430

#250426

SAMMENSETNING: 85%

15% Bomull

Polyester,

SAMMENSETNING: 97% Polyamide,

Elastane

PASSFORM: Normal STØRRELSE: S-XXL

3%

PASSFORM: Normal STØRRELSE: S-XXL

399,-

FUNKSJONER:

+ 2 lommer på side + 2 lommer bak med flap + 2 håndlommer i front + 1 pengelomme GRÅ / GUL #2 5 0 4 3 0 - 5 51 6

S C O T T FA C T O R Y TE A M CO S/S L P O LO

S C O T T FA C T O R Y T E A M LIGHT BUKSE

#250431

#250425

SAMMENSETNING: 100% PASSFORM: Normal STØRRELSE: S-XXL

Bomull

SORT / GUL #2 5 0 42 6 - 5 024

1249,-

SAMMENSETNING: 94,5% Polyamide,

Elastane

5,5%

PASSFORM: Normal STØRRELSE: S-XXL

FUNKSJONER:

+ Frontlomme + Kontrastdetaljer

399,-

FUNKSJONER:

SORT / GUL #2 5 0 4 3 1 - 5 51 7

+ Holdbart lettvektsmateriale + 2 sideglidelåser med glidelås + 2 baklommer med klaff og lukking + 2 håndlommer + 1 pengelomme + Beltehemper + Kontrastdetaljer

SORT / GUL #2 5 0 42 5 - 5 024

1499,-

FACTORY TEAM | SCOTT SOMMER 2020

153G R U N N E T D E N E K S T R AO R D I N Æ R E VA L U TA S I T UA S J O N E N I 2020 P R E S I S E R E R R U CO AT P R I S E N D R I N G E R K A N S K J E I S E S O N G , N O E S O M N O R M A LT I K K E S K J E R .


FØLG OSS PÅ FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/ SCOTTNORGEMOTOSPORT/

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM @SCOTTNORGE #SCOTTNORGE

Ruco Scandinavia Hovemovegen 45 2624 Lillehammer Tlf: 61 26 20 00 post@ruco.no www.ruco.no

#SCOTT-SOMMER-2020