Page 1

0 2 0 2 R HJELME


R U C O S C A N D I N AV I A E R G R O S S I S T O G S E LG E R S I N E P R O D U K T E R K U N G J E N N O M F O R H A N D L E R E R U N DT OM I NORGE OG SVERIGE. RUCO IMPORTERER OG D I S TR I B U ER ER SL ITE- O G FO R B RU K SD EL ER TI L M OTO R S Y K L E R , M OTO C R O S S , S N Ø S C O OT E R O G AT V, S A MT B E K L E D N I N G O G U T S T Y R . F L E R E AV VÅ R E M E R K E VA R E R E R M A R K E D S L E D E N D E I N N E N F O R S I N E S E G M E N T E R . VÅ R E M E D A R B E I D E R E H A R L A N G E R FA R I N G PÅ D E T T E O M R Å D E T, O G V I G J Ø R VÅ R T A L L E R B E S T E F O R Å S E R V E F O R H A N D L E R E O V E R H E L E L A N D E T PÅ B E S T M U L I G M ÅT E . V I L E V E R E R K J E N T E M E R K E VA R E R T I L R I K T I G P R I S O G U S L Å E L I G K VA L I T E T, O G H A R D E N E K S P E R T I S E N S O M T R E N G S F O R AT D U S O M K U N D E S K A L FÅ B E S T M U L I G B E H A N D L I N G

FINN DIN FORHANDLER PÅ WWW.RUCO.NO / WWW.RUCO.SE

PRISENE I DENNE BROSJYREN ER V E I L E D E N D E I N K L U S I V M E R V E R D I AV G I F T. V I TA R F O R B E H O L D O M E V E N T U E L L E T R Y K K F E I L O G P R I S E N D R I N G E R . N B : M E R K E V A R E N E N O L A N O G X- L I T E S E L G E S K U N I N O R G E .


THREE SIXTY


X T Y LM I S E E THR ROSSHJE MX C

#360-MX21 | 1399,ORANGE / HVIT

#360-MX22 | 1399,LIME / RØD

THREE SIXTY MX CROSSHJELM 3 6 0 M X E R E N F L OT T C R O S S H J E L M L A G E T AV P O LY C A R B O N AT M E D S P E N N E N D E G R A F I K K .

Et polycarbonat skall med to EPS skall Hurtiglås Flott grafikk

#360-MX23 | 1399,ROSA / LIME


#360-MX20 | 1299,MATT SORT

XS

S

M

L

XL

XXL

54

56

58

60

62

64


X T Y LM I S E E THR UL ARHJE MOD THREE SIXTY MODULARHJELM S N Ø S C O OT E R H J E L M PÅ S I T T A L L E R B E S T E ! D E N N E M O D U L A R H J E L M E N H A R R I P E B E S TA N D I G D O B B E LT A N T I D U G G V I S I R O G M A N K A N K J Ø P E M E D E L E K T R I S K V I S I R . D E T F Ø L G E R M E D TO V I S I R I PA K K E N , E N K E LT O G D O B B E LT. H J E L M E N E R G O D K J E N T F O R V E I B R U K M E D E N K E LT V I S I R . DET ER PUSTEM ASKE INTEGRERT OG DET GULE S O LV I S I R E T G I R M A K S K O N T R A S T M OT S N Ø E N .

#360-PB | 1999,SORT

Ripebestandig dobbelt antidugg visir 2 visir i pakken, enkelt og dobbelt Godkjent for veibruk med enkelt visir Vaskbart interiør Ventilasjon i topp/front Justerbar pustemaske Solvisir i kontrastgjengivende farge

#360-PW | 1999,HVIT


#360-MP | 1999,MATT SORT

XS

S

M

L

XL

XXL

54

56

58

60

62

64

#360-ST | 1999,SORT


ZEUS HJELMER


R

12 ZEUS 9SHJELM CROS

ZEUS 912 CROSSHJELM MO D ER N E C R O S S H J EL M F R A Z EU S M ED I N N OVAT I V T D E S I G N , F I N I S H O G PA S S FO R M T I L EN U S L Å EL I G P R I S . H I G H-T EC H H J EL M I F I B ER O G L AV V EK T. V EN T I L A S J O N S S Y S T E M E T PÅ Z EU S 912 ER O P T I M A L I S ERT FO R Å G I H Ø Y P U S T EE V N E O G T I L L AT ER G O D LU F T S T R Ø M U N D ER F Y S I S K A N S T R EN G EL S E .

Full-Carbon og fiberglass Full-Carbon: 1050±50g; Fiberglass: 1250±50g Lett design og flott grafikk Fullt ventilert Avtakbare / vaskbare anti-bakteriell liner og kinnputer Justerbar skygge

#912-CFH | 2499,SORT


12 9 S U E Z LM E J H S CROS

#912-AF3WP | 1599,HVIT / ROSA

#912-AF3YG | 1599,GUL / GRØNN

#912-AF3BG | 1599,SORT / ORANGE


#912-MMS | 1599,MATT SORT

XS

S

M

L

XL

XXL

54

56

58

60

62

64


13E 6 T E J Z E U S HJ E L M HALV

#613E-FP | 1499,FLUORISERENDE ROSA #613E-FG | 1499,FLUORISERENDE GRØNN 613E-MFO | 1499,FLUORISERENDE ORANGE

ZEUS JET 613E H A LV H J E L M M / S O LV I S I R Z EU S 613E ER EN N Y U T V I K L E T H I G H-EN D H J EL M I M O D ER N E D E S I G N O G F LOT T E FA R G ER . V EN T I L A S J O N S S Y S T E M E T PÅ Z EU S 613E ER N Ø Y E D E S I G N E T. H V ER EN K ELT V EN T I L A S J O N S Å P N I N G G I R N Ø YA K T I G EP S LU F T, S L I K AT I N N TA K E T AV K J Ø L I G LU F T O G T R A N S P O RT AV VA R M E K A N F U N G ER E P ER F EK T. Z EU S 613E H A R U V400 B EH A N D L E T V I S I R . V I S I R E T ER L AG E T AV R I P E- O G S TØ TMOT S TA N D I N G M AT ER I A L E FO R H Ø Y H O L D B A R H E T.

Ventilasjon på hake Ripe- og støtmotstandig visir Ekstra behagelig interiør for maksimal komfort Solvisir Uttagbart og vaskbart interiør

#613E-MW | 1499,HVIT


#613E-MS | 1499,MATT SORT

XS

S

M

L

XL

54

56

58

60

62


ZE US H

L ME E J H V AL

R

611-TT3W | 999,SVART / HVIT

608-MSV | 1499,MATT SORT

Z E U S 611 H A LV H J E L M

611-TT2B | 999,SVART / SØLV

H A LV H J EL M M ED V I S I R ! D E T T E ER EN MO D EL L U T V I K L E T FO R MO P ED O G S CO OT ER K J Ø R I N G , M EN ER O G S Å EN AT V S TO R S ELG ER . MO D EL L EN H A R B R A M ED LU F T I N G , L A N G T S TØ T S I K K ERT V I S I R O G S O LV I S I R . D EN N E H J EL M EN G I R D EG MY E FO R P EN G EN E . S TØ R R E L S E : 54- 62 ( X S -X L )

Ripe og støtmotstandig visir Uttagbart og vaskbart interiør Lav vekt Solvisir

ZEUS 608 H A LV H J E L M TO P PM O D EL L I F I B ER S O M ER U T V I K L E T M ED MO P ED, AT V O G S CO OT ER K J Ø R I N G I TA N K EN E . M O D EL L EN H A R LU F T I N G I TO P P, S A MT S P O I L ER I B A K K A N T. H A LV H J EL M EN FO R D EG S O M V I L H A D E T L I L L E EK S T R A . S TØ R R E L S E : 54- 64 ( X S -X X L )

Ripe og støtmotstandig visir Ekstra behagelig interiør for maksimal komfort Skall i fiber Meget bra ventilasjon i topp


FO R E K S T R AU T S T Y R S E W W W. R U CO. N O

506S-SV | 999,SORT

381-MSV | 799,SORT

ZEUS 506S H A LV H J E L M

ZEUS 381 H A LV H J E L M

EN K L A S S I S K H A LV H J EL M M ED D O B B ELT V I S I R , S P E S I ELT U T V I K L E T FO R B R U K I K A L DT VÆR . S TØ R R E L S E : 54- 64 ( X S -X X L )

Z EU S 381 H A LV H J E M ER EN M O D ER N E U TG AV E AV D E K L A S S I S K E H A LV H J EL M EN E . S TØ R R E L S E : 54- 64 ( X S -X X L )

Hjelm utviklet for vinterbruk

Moderne utgave av en klassisk halvhjelm

Ripemotstandig dobbel antidugg visir

Godt egnet til både MC, ATV og Scooter

Uttagbart og vaskbart interiør.

Vekt: Ca 1050g

Høyglans finish


NOLAN HJELMER


R

N53 N A L N O S HJ E L M CROS

WHOOP

#N534700 | 2999,BLÅ / ORANGE

#N534800 | 2999,MATT BLÅ

NB: SELGES KUN I NORGE

#N534600 | 2999,MATT SORT

#N534500 | 2999,RØD

#N534900 | 2999,GUL / GRØNN


533 N 5 N N A N OLLA HJJEELLM M NO N S H S S OS RO CR C

SKELTON

#N535700 | 2899,SORT BLANK / HVIT #N535600 | 2899,SORT BLANK / GUL BUCCANEER

#N535800 | 2899,SORT / ORANGE

NOLAN N53 CROSSHJELM N 53 ER EN C R O S S H J EL M F R A N O L A N . H J EL M EN ER L AG E T AV P O LYC A R B O N AT O G H A R EN P U S T EN D E L I N ER O G I N D R E PA D D I N G S O M EN K ELT K A N FJ ER N E S FØ R VA S K . M ED D E T EF F EK T I V E V EN T I L A S J O N S S Y S T E M E T G I R D E T E T H ELT SU P ERT K L I M A I H J EL M EN .

#N535100 | 2899,SORT / RØD #N535200 | 2899,SORT / GRØNN

N53 leveres i to forskjellige ytre skallstørrelser, og har ekstra stor frontåpning for å imøtekomme ulike typer briller/ goggles. Baksiden av skallet er konstruert for å passe google/ brillestroppen Dedikert utforming av liner med siste generasjon, fargerik, svetteabsorberende og svært pustende materialer. Den indre paddingen kan enkelt fjernes for vask. Effektivt ventilasjonssystem gir optimal intern klimakontroll og har flere luftinntak og utslipp, samt AirBooster Technology DD-ring låsesystem (DD-ring)

#N535300 | 2899,SORT / GUL #N535400 | 2899,SORT / LILLA

NB: SELGES KUN I NORGE


DISSOLVENCE

SIDEWINDER

DUST BOWL

#N534100 | 2999,GUL / RØD

#N534000 | 2599,ROSA

#N534000 | 2499,SAND

FADE

#N533700 | 2399,SØLV / SORT

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

54

55

56

58

60

61

63

64

NB: SELGES KUN I NORGE

SMART

#N534400 | 2999,ORANGE / RØD

#N531000 | 1999,MATT SORT

#N531500 | 1999,HVIT

#N533800 | 2499,MATT KOBBER


5 0 4 3 N 5 NN AN L A O L N O M LM N VS L E E J J H H LS HRAO C

SPECIAL

#N40-51200 | 1999,SORT

NOLAN N405 H A LV H J E L M

#N40-50900 | 1999,MATT SORT

C R O S S OV ER H J EL M F R A N O L A N M ED KOM FO RTA B EL « C L I M A COM FO RT» L I N ER . N40-5 KOM M ER M ED V P S (I N N V EN D I G S O LV I S I R) O G E T S TO RT H OV EDV I S I R FO R M A K S I M A LT U T S Y N . V P S ER U V400 B EH A N D L E T FO R G O D B E S K Y T T EL S E . P I N LO C K K A N L E V ER E S S O M T I L B EH Ø R T I L H J EL M EN .

Hjelmen er godt ventilert via Nolan sitt patentert «Airbooster» teknologi – hvor luft blir presset ned til hodet via ventilasjonsluke på toppen av hjelmen og via kanaler ned til hodet Uttagbar og vaskbar liner N40-5 er klargjort for Nolan kommunikasjonssystem B5 eller B1.4

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

54

55

56

58

60

62

63

NB: SELGES KUN I NORGE


2 GT 0 7 3 N 5 N N R HJ E L M AN L A O L N O ELM N V E O J S H S S OS RO CR C

BELLAVISTA N-COM

NB: SELGES KUN I NORGE

NOLAN N702 GT CROSSOVER HJELM N O L A N N70-2G T H A R E T T U N I K T D E S I G N O G M A N G E T EK N I S K E F U N K S J O N ER . D EN KOM PA K T E S TØ R R EL S EN (TA K K E T VÆR E T I LG J EN G EL I G H E T EN T I L TO Y T R E S K A L L S TØ R R EL S ER), D O B B EL P / J-H OMO LO G ER I N G – DV S . G O D K J EN T B Å D E S O M H EL H J EL M O G S OM H A LV H J EL M . N O L A N N70-2G T ER K L A R G J O RT FO R N- COM , O G G O D K J EN T M ED N- CO M I N S TA L L ERT.

P/J homologert – godkjent både som helhjelm med hakebeskytter, og godkjent som halvhjelm uten hakebeskytter Ultrastort hovedvisir som er anti-ripe behandlet og gir ett ekstra stort synsfelt Pinlock er inkludert med Full Silicon list som hindrer fukt/ dugg, samt riper

#N70-2GT2000 | 3799,MATT LAVA GRÅ / GUL

BELLAVISTA N-COM

CLASSIC N-COM

#N70-2GT2100 | 3799,MATT LAVA GRÅ #N70-2GT0500 | 3499,METALLIC HVIT

CLASSIC N-COM

VPS Solvisir, er UV400 behandlet, kan enkelt fjernes for vask og reinstalleres – samt kan settes i forskjellige nivåer. VPS har også hurtigknapp, hvor VPS vippes opp f.eks. mot tunnel Uttagbar og vaskbar liner Microlock2 med mikrometrisk justering av låsesystemet Airobooster Technology ventilasjonssystem i topp/front av hjelm, som gir godt med luft inn i hjelmen

#N70-2GT1000 | 3499,MATT SORT

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

54

55

56

58

60

62

63


NOL AN CROSS N702 X OVER HJ E L

GRANDES ALPES N-COM

M

NB: SELGES KUN I NORGE

NOLAN N702 X CROSSOVER HJELM #N70-2X2300 | 4199,MATT LAVA GRÅ / GUL

GRANDES ALPES N-COM

CLASSIC N-COM

N O L A N N70-2 X , ER EN O F F R OA D C R O S S OV ER H J EL M O G ER D EN FØ R S T E O N/O F F R OA D H J EL M AV S I T T S L AG . D EN H A R E T O F F R OA D I N S P I R ERT D E S I G N O G M A N G E T EK N I S K E F U N K S J O N ER . D EN KO M PA K T E S TØ R R EL S EN (TA K K E T VÆR E T I LG J EN G EL I G H E T EN T I L TO Y T R E S K A L L S TØ R R EL S ER), D O B B EL P / J-H O MO LO G ER I N G – DV S . G O D K J EN T B Å D E S OM H EL H J EL M O G S O M H A LV H J EL M .

P/J homologert – godkjent både som helhjelm med hakebeskytter, og godkjent som halvhjelm uten hakebeskytter

#N70-2X2100 | 4199,MATT SORT / SØLV #N70-2X0500 | 3599,METALLIC HVIT

CLASSIC N-COM

Ultrastort hovedvisir, er anti-ripe behandlet og gir ett ekstra stort synsfelt Pinlock er inkludert med Full Silicon list som hindrer fukt/ dugg, samt riper VPS Solvisir, er UV400 behandlet, kan enkelt fjernes for vask og reinstalleres – samt kan settes i forskjellige nivåer. VPS har også hurtigknapp, hvor VPS vippes opp f.eks. mot tunnel Uttagbar og vaskbar liner

#N70-2X1000 | 3599,MATT SORT

Microlock2 med mikrometrisk justering av låsesystemet

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

54

55

56

58

60

61

63

64

Airobooster Technology ventilasjonssystem i topp/front av hjelm, som gir godt med luft inn i hjelmen


X-LITE HJELMER

NB: SELGES KUN I NORGE


R

02 5 X E T X-LI SHJELM CROS

ULTRA C. PURO

X- L I T E X-5 02 CROSSHJELM X-L I T E X-502 / X502 U LT R A C A R B O N ER EN EK S K LU S I V C R O S S H J EL M P R EG E T AV E T AG G R E S S I V T D E S I G N O G T EK N I S K K A R A K T ER I S T I K K . B R U K EN AV U T S Ø K T E M AT ER I A L ER F R A I N N ER S T T I L Y T T ER S T G J Ø R D EN S VÆRT B EH AG EL I G Å H A PÅ H O D E T. D EN H A R O G S Å F ER D I G I N N EBYG D E F E S T ER FO R C A M EL B AC K D R I K K E S Y S T E M , S A MT « N Ø D FJ ER N I N G S S Y S T E M » PÅ K I N N P U T ER .

#X502UC0154 | 4799,SORT NAC NAC

NAC NAC

Nolan «Emergency system» gjør at kriseteam kan fjerne kinnputene (via å trekke det røde båndet festet til forsiden av kinnputene) fra hjelmen før hodet enklere taes ut, ifht. en eventuell skade. Stor åpning for maksimalt utsyn og for å passe de fleste brillene på markedet. «Racing Air Flow» som er sammensatte luftinntak i henhold til maksimalt med lufting til fører.

#X502UC0400 | 5599,GUL / SORT

«Carbon Fitting» - er lineren, av en innovativ konstruksjon som bistår med bevegelse av luft rundt øvre del av hodet og som samtidig holder deg kjøling og tørker ekstremt raskt.

#X5021300 | 4799,HVIT / ROSA

START

BACKFLIP

Liner – både hette og kinnputer er fullt uttagbare og vaskbare. Kinnputene har ekspandert skum, som kan taes ut fra stofftrekket for enklere vask. «EyeWear Adaptive» eksklusivt system designet for komfort for brillebrukere. Rask og enkel tilpasning gjør det mulig å få plass i kinnputene for briller. Dette er reversibelt dersom man skal gå tilbake til opprinnelig konfigurasjon. Klargjort for «CamelBag vannsystem» - X-502 Ultra Carbon er klargjort for installasjon av ett drikkesystem (medfølger ikke). Det er utstyrt med en side slangefeste med en label «Ready for CamelBag» tape. Denne er nyttig for å holde slangen til systemet på rett plass.

#X5020400 | 3999,SORT

#X5021000 | 4799,SORT / ORANGE

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

54

55

56

58

60

62

64

65


FINN DIN FORHANDLER PÅ WWW.RUCO.NO / WWW.RUCO.SE

PRODUKTER FOR ØKT KJØREGLEDE U TG I V E R : R U C O S C A N D I N AV I A / H O V E M O V E G E N 45 , 2624 L I L L E H A M M E R / T L F : 612620 0 0 / P O S T@ R U C O . N O

Profile for Ruco Scandinavia

Hjelmer 2020  

Sjekk vårt utvalg av hjelmer fra Three Sixty, Zeus, Nolan og X-lite.

Hjelmer 2020  

Sjekk vårt utvalg av hjelmer fra Three Sixty, Zeus, Nolan og X-lite.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded