Page 1

Toelichting producten en diensten

Toelichting producten en diensten

Auteurs: Versie: Datum: Copyright:

Sander van den Broek, Vincent Somers 1.0 mei 4, 2009 Š 2009 Orangehill B.V.


Toelichting producten en diensten

Inhoudsopgave 1

Inleiding ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined.

2

Orangehill BV............................................................................................................................................ 4 2.1

Orangehill websites ............................................................................................................................... 4

2.2

Applicaties (online beheer).................................................................................................................... 4

2.3

Orangehill Amsterdam .......................................................................................................................... 4

2.4

Orangehill Pune (India) .......................................................................................................................... 4

3

GHOR4all .................................................................................................................................................. 6

4

SoCard ...................................................................................................................................................... 7

5

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ....................................................................................................... 8

6

5.1

Aanvullende Seksualiteit Hulpverlening (‘Sense’ project) ..................................................................... 8

5.2

Hepatitis B vaccinatie ............................................................................................................................ 9

5.3

EPD Seksueel Overdraagbare Aandoeningen ...................................................................................... 10

5.4

Agenda Module ................................................................................................................................... 11

5.5

Centrale Autenticatie Laag .................................................................................................................. 12

cBase2 en cBase3.................................................................................................................................... 13 6.1

cBase2 .................................................................................................................................................. 13

6.2

cBase3 online beheeromgeving........................................................................................................... 15

6.2.1

Kenmerk .......................................................................................................................................... 15

6.2.2

cBase3 2009 .................................................................................................................................... 15

7

Servicecontracten ................................................................................................................................... 17

8

Hosting ................................................................................................................................................... 18

9

Overig ..................................................................................................................................................... 19 9.1

Grafisch ................................................................................................................................................ 19

9.2

Maatwerk ............................................................................................................................................ 19

2

Namen en functies


Toelichting producten en diensten

1

Namen en functies

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Naam Sander van den Broek Vincent Somers Marcel Burger Morgan de Jonge Ruby Dorsman Gerard Stroomer Machiel van Gelder Valerie Janse Wim Peters Stefan Lemaire Frank Witte Alen Pavlic Marcel Romkes Jeroen Egbertzen

Functie Technisch Directeur Commercieel Directeur Project manager (planning projecten en teamleden) Solution Architect (vinden en implementeren nieuwe toepassingen Prejectleider web implementaties Lead Designer Designer Office Manager / Eerstelijns helpdesk Junior Frontend Developer Frontend Developer Senior Developer Lead Developer Senior Developer Consultant / Functioneel ontwerper

Orangehill BV aan de Amsterdamse Herengracht


Toelichting producten en diensten

2

Orangehill BV

In 1999 werd Orangehill opgericht door de eigenaren Sander van den Broek en Vincent Somers. De onderneming is ingeschreven bij de KvK van Amsterdam onder dossiernummer 34110804. Orangehill is een innovatieve applicatieontwikkelaar en internetbureau ineen. Ons bedrijf heeft zich gespecialiseerd in softwareapplicaties voor online beheer. Deze softwareapplicaties lopen uiteen van het zelf ontwikkelde CMS cBase ter beheer van websites, intranetten en besloten domeinen tot (maatwerk) online registratiesystemen, productvergelijking en ondersteuningssoftware. Begin 2008 is Orangehill bekroond met de Microsoft Gold Certified Partner – status.

2.1

Orangehill websites

Voorbeelden van door Orangehill ontwikkelde websites 

www.dixons.nl

www.dynabyte.nl

www.gezond.amsterdam.nl

www.proefdiervrij.nl

www.silvestris.nl

www.hartenvaatgroep.nl (i.s.m. Hartstichting)

www.centrumjeugdengezintilburg.nl

Eind 2008 is cBase3 gelanceerd, de nieuwe versie van het succesvolle cBase2.

2.2

Applicaties (online beheer)

GHOR4all (registratiesysteem ter inventarisatie van beschikbare capaciteit van bij rampenbestrijding betrokken instellingen);

SoCard (Open Source, landelijke digitale sociale kaart, een soort Gouden Gids van de zorgsector);

Electronisch Patienten Dossier o o o o

Aanvullende Sexualiteit Hulpverlening Hepatitis B vaccinatie Elektronisch Patiënten Dossier Sexueel Overdraagbare Aandoeningen, SOA EPD (landelijk registratiesysteem Sexueel Overdraagbare Aandoeningen) Agenda Module

cBase2 en cBase3 te online beheer van websites

Productenbank Wet Maatschappelijk Ondersteuning, WMO (vergelijking van producten zorgaanbieders)

2.3

Orangehill Amsterdam

Orangehill Amsterdam is gevestigd in het hartje van Amsterdam aan de in drie aaneengesloten grachtenpanden (217 – 221). In 2008 zijn er naast de 2 directieleden 12 internetspecialisten werkzaam in het Amsterdamse kantoor (1 projectmanager, 1 projectleider web implementaties, 1 consultant/functioneel ontwerper, 1 solution architect, 2 graphic designers, 1 frontend developer, 1 junior frontend Developer, 1 lead Developer, 2 senior developers en 1 office manager/eerstelijns helpdesk).

2.4

Orangehill Pune (India)

4

Orangehill BV


Toelichting producten en diensten

Daarnaast huurt Orangehill een ontwikkeltak in van Decos India (een Nederlandse onderneming met een vestiging in India) waar gemiddeld 4 applicatieontwikkelaars werken aan uiteenlopende producten. Op dit moment wordt er aan cBase3 gewerkt dat in Nederland is ontworpen (functioneel- en technisch) en in Pune wordt gebouwd. Ons Orangehill India Team richt zich uitsluitend op Orangehill producten die in Nederland en omringende landen op de markt worden gebracht.

Orangehill Team India in Pune, India


Toelichting producten en diensten

3

GHOR4all

GHOR4ALL is een online registratiesysteem - waarvan Orangehill de eigenaar is - ter inventarisatie van beschikbare capaciteit bij instellingen betrokken bij rampenbestrijding. Het systeem wordt regionaal ingezet. Nederland kent in totaal 25 veiligheidsregio’s. Per april 2009 maken al 10 regio’s gebruik van de applicatie. Het landelijk bureau (RGF) wenst alle 25 veiligheidsregio’s aan te laten sluiten. Vanuit deze organisatie worden de regio’s benaderd (acquisitie door onze klant). Voor 2009 verwachten we 12 nieuwe GHOR4all-instappers. Orangehill heeft opdracht tot realisatie van een landelijke applicatie van waaruit bekeken kan worden wat de landelijke capaciteitssituatie is. Daarnaast hebben we de GHOR4all applicatie in beheer en wordt daar regelmatig op doorontwikkeld. Belangrijkste contactpersoon bij GHOR4all: Vincent Mulder. Hij werkt bij GGD Hollands Midden. Intern aanspreekpunt: Morgan (technisch projectleider), Vincent en Sander (Account Management) GHOR4all gebruikersscherm (meldkamer)

6

GHOR4all


Toelichting producten en diensten

4

SoCard

SoCard is een landelijke standaard voor digitale sociale kaart op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Naast adresgegevens van organisaties wordt in SoCard uitgebreide informatie opgeslagen over onder meer zorgverleners, productaanbod, dienstverlening, openingstijden en werkwijze. Orangehill heeft SoCard uitgebracht als Open Source. Zie ook (www.zorgwijzer.nl en www.zorgwel.nl). SocardLS is een gebruikers community die zich ontfermd over de Open Source software en de inhoud (content) die met deze software wordt gegenereerd. Orangehill treedt op als adviseur van de stuurgroep. In 2008 is er een convenant gesloten tot samenwerking tussen GGD Nederland, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, MEE en Vereniging Nederlandse Gemeenten, waar de bron SoCardLS onderdeel van uit maakt. Belangrijkste contactpersonen: Joeri Wiegel Intern aanspreekpunt: Sander (technisch projectleider) Vincent (account management)

Enkele uitingsvormen SoCard


Toelichting producten en diensten

5

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

Orangehill realiseert verschillende toepassingen die kunnen worden gevat onder de verzamelnaam ‘Elektronisch Patiënten Dossier’. De verschillende applicaties worden hieronder toegelicht.

5.1

Aanvullende Seksualiteit Hulpverlening (‘Sense’ project)

Het ministerie van VWS heeft zich voorgenomen de kwaliteit, financiering en organisatie van de seksualiteit hulpverlening in Nederland te verbeteren. Hiertoe heeft zij een project gestart voor de realisatie van een versterkte & aanvullende seksualiteit hulpverlening in de 1e lijn. Het gaat daarbij om het realiseren van een landelijk dekkende voorziening, vergelijkbaar met de regeling aanvullende curatieve soa-bestrijding. GGD Nederland begeleidt dit project. Orangehill ontwikkelt hiervoor een online applicatie om de doelen van de GGD te bereiken. De GGD stelt dat de applicatie een registratiemiddel moet worden, dat ook als leidraad en checklist dient voor medische professionals om te komen tot hoogwaardige consultaties. Tevens moeten managers en analisten bruikbare informatie van het werk van deze professionals kunnen opvragen. De ouderwetse manier van vragenlijsten bleken niet meer toepasbaar in het huidige informatie tijdperk met al haar interactieve mogelijkheden. Orangehill heeft hiervoor een zeer vernieuwend en dynamisch concept ontwikkeld, wat bij oplevering al zeer enthousiast is ontvangen. De bouw van deze innovatieve applicatie zal begin 2009 gereed zijn. Gebruikersomgeving Sense (vraagondersteuning en registratie)

8

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)


Toelichting producten en diensten

5.2

Hepatitis B vaccinatie

Vaccinatie voor risicogroepen Hepatitis B is gratis bij alle GGD'en. De risicogroepen waarop men zich met deze campagne richt zijn homosexuelen, prostituees en hetrosexuelen met veel wisselende contacten. Door middel van veldwerk worden risicogroepen proactief benaderd met het verzoek zich (preventief) te laten vaccineren. Niet alleen wordt hierdoor de verspreidingskans van deze besmettelijke ziekte ingedamd maar in het proces worden personen die al besmet blijken, eerder gevonden en onder behandeling gesteld. Alle cliĂŤnten worden geregistreerd in het systeem dat Orangehill heeft ontwikkeld voor de landelijke vaccinatiecampagne hepatitis B risicogroepen. Belangrijkste contactpersoon: de heer Herre Herrresma Intern aanspreekpunt: Marcel R (technisch projectleider) Sander (account management) Gebruikersomgeving HBV Vaccinatie Campagne


Toelichting producten en diensten

5.3

EPD Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

Het ministerie van VWS heeft aan GGD Nederland de opdracht gegeven GGD’en te ondersteunen bij de oprichting en totstandkoming van acht regionale centra voor aanvullende SOA bestrijding. Er zijn acht GGD’en aangewezen om dit te realiseren. Onderdeel van de opdracht is een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van een Elektronisch Patiënten Dossier ten behoeve van de directe patiëntenzorg, de bedrijfsvoering en surveillance van SOA. De applicatie verwerkt zowel medische- als persoonsgegevens en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van beveiliging. Belangrijkste contactpersoon: (nu geen projectleider, aanspreekpunt Joost Timmermans) Intern aanspreekpunt: Marcel R (technisch projectleider) Sander (account management) Gebruikersomgeving SOA EPD

10

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)


Toelichting producten en diensten

5.4

Agenda Module

De agendamodule is een webapplicatie waarmee afspraken voor het SOA-EPD en Sense-consulten gedistribueerd kunnen worden ingepland via callcenter en bij de poliklinieken zelf. Het systeem zorgt hiermee onder andere voor verkorting van de wachtlijsten in deze vormen van zorg. Voor de medisch professionals wordt de agendamodule gebruikt voor dagplanning en (statistische) rapportages. Belangrijkste contactpersoon: (nu geen projectleider, aanspreekpunt Joost Timmermans) Intern aanspreekpunt: Jeroen Egbertzen (technisch projectleiding en account management) Sander (account management) Gebruikersomgeving SOA Agendamodule


Toelichting producten en diensten

5.5

Centrale Autenticatie Laag

CAL staat voor Central Authentication Layer en is een op open standaarden gebaseerde beveiligingslaag die personen in staat stelt met één login in meerdere applicaties te werken, ook wel Single Sign-On genaamd. Het systeem heeft een zeer hoog beveiligingsniveau en wordt ondermeer gebruikt voor toegang tot verschillende door Orangehill ontwikkelde, medische applicaties. Belangrijkste contactpersoon: (nu geen projectleider, aanspreekpunt Joost Timmermans, Gerda Jans) Intern aanspreekpunt: Jeroen Egbertzen (technisch projectleiding en account management) Sander (account management) Gebruikersomgeving Centrale Autenticatie Laag

12

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)


Toelichting producten en diensten

6

cBase2 en cBase3

Orangehill is in 2000 begonnen met de ontwikkeling van instrumenten waarmee onze klanten de eigen sites zelf kunnen onderhouden. In 2004 werd cBase2 gelanceerd. cBase2 kent nu meer dan 170 implementaties. In het najaar van 2008 is cBase3 gelanceerd (soft launch). De opgenomen omzet eenmalig is uitgesplitst naar cBase versie. De terugkerende omzet is voor beide versie gecumuleerd en worden getoond bij hoofdstuk 6.2 cBase3 online beheeromgeving.

6.1

cBase2

Op cBase2 wordt niet actief geworven. In bepaalde gevallen is cBase2 echter meer geschikt dan cBase3. Specifiek wanneer het gaat om functioneel meer eenvoudige sites waarvoor een beperkt budget beschikbaar is. cBase2 is inmiddels 170 keer ge誰mplementeerd voor ruim 50 klanten. Aanspreekpunt intern: Ruby Dorsman Voorbeeld van een site gerealiseerd met cbase2 (www.proefdiervrij.nl)

cBase2 en cBase3

13


Toelichting producten en diensten

cBase2 redactieomgeving gebruikers (backend)

14

cBase2 en cBase3


Toelichting producten en diensten

6.2

cBase3 online beheeromgeving

Bij de ontwikkeling van cBase3 zijn de wensen van de cBase2 gebruikers van groot belang geweest. Orangehill begon opdrachten mis te lopen doordat de gewenste functionaliteit met cBase2niet geboden kon worden.

6.2.1

Kenmerk

Een belangrijke verbetering van cBase3 ten opzichten van cBase2 is dat de beheerder - na inloggen als beheerder - de pagina ziet zoals de bezoeker deze ook ziet. Er kunnen direct op de pagina wijzigingen worden doorgevoerd. Deze benadering verlaagt de mate van benodigde kennis vooraf. De klant bepaalt vervolgens zelf welke modules het meest passen bij de doelgroepen, het beschikbare budget en het type website.

6.2.2

cBase3 2009

Het product is per 1 oktober 2008 gelanceerd (soft launch). Er heeft zich tot op heden spontaan een 8-tal klanten gemeld voor de nieuwe versie (opdracht). In Q1 en Q2 worden alle bestaande Orangehill klanten (cBase2 gebruikers) benaderd met een aanbod tot overstappen naar cBase3. Vanaf Q3 wordt actief geworven buiten onze bestaande klantenkring. Aanspreekpunt intern: Jeroen Egbertzen (product owner), Marcel B (scrum master) cBase3 redactieomgeving gebruikers (WYSIWYG)

cBase2 en cBase3

15


Toelichting producten en diensten

cBase3 redactieomgeving gebruikers (backend

Met cBase3 gerealiseerde site (GGD Amsterdam/GGD Acute Hulp)

16

cBase2 en cBase3


Toelichting producten en diensten

7

Servicecontracten

Orangehill biedt al haar klanten een optioneel servicecontract. Dit contract is additioneel op de hosting- en aanverwante kosten. Het servicecontract biedt de klant een volume aan uren op kwartaalbasis waarvoor aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij het servicecontract maken we onderscheid tussen werkzaamheden die voor het eerst worden uitgevoerd (nieuwbouw/tegen normaal uurtarief) en werkzaamheden op werken die al gerealiseerd zijn (onderhoud/service contract, verlaagd uurtarief). Na realisatie vallen uitbreidingen op bestaand werk en al uitgevoerde nieuwbouw onder het servicecontract. Nieuwbouw werkzaamheden worden in eerste instantie uitgevoerd tegen het in de offerte vermelde tarief. 

Het servicecontract kent een looptijd van een jaar met stilzwijgende verlenging en is per kwartaal opzegbaar (drie maanden vooraf).

Het servicecontract kent een vooraf overeengekomen aantal service-uren per jaar.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan het aantal service-uren niet worden verlaagd, wel verhoogd.

Voor alle werkzaamheden onder het servicecontract geldt een verlaagd uurtarief van gemiddeld € 85,00.

De beschikbare uren worden per kwartaal gefactureerd en dienen ook besteed te worden in dat kwartaal. De uren zijn niet overdraagbaar naar een volgend kwartaal.

De uren gelden voor onderhoudswerkzaamheden verricht op bestaand werk.

Voor nieuwbouw geldt het overeengekomen uurtarief.

Na realisatie vallen uitbreidingen op bestaand werk en uitgevoerde nieuwbouw onder het servicecontract.

Servicecontracten

17


Toelichting producten en diensten

8

Hosting

Alle applicaties die door ons gebouwd zijn worden ook door ons op internet geplaatst en toegankelijk gemaakt voor gebruikers. Dit proces heet hosting. De dienst is als zodanig is ook bekend als Software as a Service (SAAS). Hosting wordt apart in rekening gebracht met uitzondering van cBase (2+3) waarvoor hosting, licentie, cBase modules en webstatistieken als een geheel per kwartaal in rekening worden gebracht. De servers van Orangehill zijn ondergebracht in het datacenter van XS4ALL (dochter van KPN) die zijn aangesloten op het XS4ALL business-class netwerk. De hardware is dubbel uitgevoerd (RAID systeem), waardoor de kans op uitval minimaal is. Orangehill garandeert daarnaast een dagelijkse back-up waardoor onze systeem te allen tijde terug te herleiden is tot maximaal 30 dagen terug. Het datacenter bevindt zich boven het grootste en belangrijkste netwerkknooppunt in Nederland. XS4ALL heeft alle voorzorgsmaatregelen getroffen om de continu誰teit van verbindingen te waarborgen. De continu誰teit van XS4ALL Internet B.V. is zowel technisch als financieel gewaarborgd door moederbedrijf KPN. NB. Alle producten vermeld in dit document worden door Orangehill gehost. Intern aanspreekpunt: Sander en Piet (technisch) Datacenter van XS4ALL

18

Hosting


Toelichting producten en diensten

9

Overig

In een aantal gevallen voert Orangehill werkzaamheden uit die niet onder een van de boven- of onder genoemde producten of diensten vallen.

9.1

Grafisch

De werknemers van Orangehill zijn breed opgeleid. In het verlengde van opdrachten worden regelmatig werkzaamheden verricht ter ondersteuning van een product of dienst. Te denken valt aan een logo-ontwerp, een poster of een kleine videoproductie.

9.2

Maatwerk

Maatwerk betekent in dit geval ‘klantspecifieke maatwerk softwarewikkeling, de software kan (of mag) niet als product worden ingezet’.

Overig

19

orangehill_in_short  

orangehill_in_short

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you