Page 56

56 barcaNoVa septiembre

El català portàtil

Ens endinsarem en un dels aspectes més interessants de tota llengua: la fraseologia, que reflecteix la saviesa popular acumulada al llarg de ALTRES TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ generacions. I ho farem amb un llibre pràctic, que aplega més de 2.600 refranys, dites o frases fetes. En cada cas, trobareu la definició i, sovint, un exemple d’ús. A més a més de les locucions, dites o refranys i dels seus corresponents sinònims, trobareu també la seva correspondència castellana.

Aquesta obra ajuda a consolidar el vocabulari col·loquial de la llengua catalana.

Posa èmfasi en una selecció de formes pròpies del català oral. hi predominen els verbs, els adjectius i les expressions. Aplega una selecció de frases fetes molt corrents. El llibre està organitzat en dues parts:

• una primera: 50 propostes temàtiques per treballar el vocabulari. • una segona: 30 exercicis (tests o passatemps), que posa a prova el coneixement de les 1.000 paraules que han estat treballades.

Parlem-ne és un manual d’aprenentatge del català, estructurat a partir de diversos centres d’interès que reflecteixen situacions de la vida quotidiana. Cada unitat tracta un tema específic, a partir del qual es treballen diversos aspectes de la llengua.

Aquest manual se centra en les estructures bàsiques de la llengua catalana. L’apartat d’Expressió personal també us permetrà treballar en grup.

Cada unitat s’estructura en aquests apartats: Lectura, Comprensió, Expressions per comunicar-se, Sons i lletres, Lèxic, Gramàtica, Expressió personal i Per treballar a l’aula.

hi trobareu els gairebé 9.000 verbs catalans que recull el DIEC. Amb conjugacions diferenciades per colors.

Identificació d’irregularitats i alternances ortogràfiques.

El llibre està estructurat en tres apartats ben diferenciats:

Conceptes bàsics - Compendi dels verbs catalans conjugats - Exercicis. Bateria d’exercicis autocorrectius.

Libro  
Libro  
Advertisement