Page 1

повече от настилки

2020

ЦЕНОВА ЛИСТА плочи, настилки и продукти от бетон


Растерни размери см. l/w/h

бр./м2

бр./палет

м2/палет

кг./палет

Арт.№ Цена с ДДС лв./м2

ПЛОЧИ 5мм.

АВИАНО

6,25

60

9,60

№ 897

№ 899

№ 894

№895

15,72

17,76

17,76

18,06

1128

40/40/5 без

ПЛАЗА №956

5,55

60

10,81

№ 952

№ 949

№ 950

№954

1440

18,60

60/30/6

23,94

25,68

25,68

38,16

НАСТИЛКИ 3мм.

ЛИНЕРО №650

0,912

180

9,12

№651

№652

№654

№655

1350

50/16/6, 40/16/6, 30/16/6, 50/11/6, 40/11/6, 30/11/6

22,80

27,36

25,80

28,56

28,56

3мм.

РИНГ

169

6,92

№432

№431

115,32

123,18

№433

1200

180,00

210/h-6 5мм.

ЛАЙТ СЕТ №467

98

990

10,10

№ 469

№ 462

№ 463

№470

№468

№464

№466

№460

1330 17,40 20,64 21,36 22,08 22,08 31,68 30,12 31,68 31,68 31,68

10/10/6

№473

50

480

9,60

№666

№668

№669

№675

№674

№670

№672

№671

№667

1268

20/10/6

17,40 20,64 21,36 22,08 22,08 31,68 30,12 31,68 31,68 31,68

№767

11,1

120

10,81

№769

№762

№763

№770

№768

№764

№766

№765

№760

1428 17,40 20,64 21,36 22,08 22,08 31,68 30,12 31,68 31,68 31,68

30/30/6

5мм.

БЕХАТОН

35 19,7/16,2/6

№465

300

8,57

№378

№379

17,40

18,90

№376

№377

1065

19,80

20,04


Растерни размери см. l/w/h

бр./м2

бр./палет

м2/палет

кг./палет

Арт.№ 2 Цена с ДДС лв./ м 5мм.

УНИ ПАВЕ

40

350

8,75

№588

№589

№586

17,40

18,90

19,80

№587

1144

23,8/12,7/6

20,10

НАСТИЛКИ 5мм.

ТОП СЕТ №282

50

480

9,60

№284

№304

№305

№285

№283

№279

№281

№280

№275

1700 20,52 22,33 22,32 23,40 23,40 34,08 32,52 34,08 34,08 34,08

20/10/8

№257

22,2

200

9,00

№259

№252

№253

№260

№258

№254

№265

№255

№250

1600

15/30/8

20,52 22,33 22,32 23,40 23,40 34,08 32,52 34,08 34,08 34,08

№309

25

240

9,60

№311

№304

№305

№312

№310

№306

№308

№307

№302

1700 20,52 22,33 22,32 23,40 23,40 34,08 32,52 34,08 34,08 34,08

20/20/8

№835

11,1

120

10,81

№837

№830

№831

№838

№836

№832

№834

№833

№828

1760 20,52 22,33 22,32 23,40 23,40 34,08 32,52 34,08 34,08 34,08

30/30/8

5мм.

БЕХАТОН №397

35

330

9,43

№935

1584

19,7/16,2/8

19,80

УНИ ПАВЕ

№608

40

350

8,75

№606

1400

23,8/12,7/8

19,80

21,72

№539

№540

3мм.

ПИАЦА

0,96

200

9,60

1550

26,88

14/21/7, 21/21/7, 21/28/7

21,72

29,04


Растерни размери см. l/w/h

бр./м2

бр./палет

м2/палет

кг./палет

Арт.№ 2 Цена без ДДС лв./ м

ВОДОПРОПУСКЛИВИ НАСТИЛКИ 5мм.

АКВА ЛАЙТ

50

480

9,60

№489

№488

№486

№492

24,96

26,88

28,08

32,52

№491

1700

20/10/8

34,08 3мм.

ФИЛИПОПОЛИС

51

480

9,41

300

8,82

№648

27,36

29,88

№632

№633

27,36

29,88

1704

14/14/8

34

№649

1524

14/21/8

5мм.

ЕКО ПАВЕ №415

25

200

8,00

№414

1130

20,28

20/20/8

22,68 без

ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТ №690

6

36

6,00

830

17,76

50,5/33,5/10

НАСТИЛКИ 3мм.

БЕХАТОН №351

35

297

8,49

№350

1800

24,12

19,7/16,2/10

26,28

ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ 5мм.

„Насочваща“ и „Стоп“

30/30/6

11,1

11,1 30/30/6

120

120

10,81

10,81

1428

№809

№810

26,16

23,88

№787

№785

26,16

23,88

1428


Растерни размери см. l/w/h

бр./м2 (л.м.)

бр./палет

кг./бр.

кг./палет

Арт.№ Цена с ДДС лв./бр.

СТЕНИ, ОГРАДИ И БОРДЮРИ ТУХЛИ №995

67

340

3,8

1292

25/12/6

0,36 №975

12,5

70

16,5

1180

1,38 40/15/20 №988

12,5

60

18,5

1130

1,50 40/20/20 без

КАШПА №201

-

48

18,7

910

3,00 38/35/13,5 ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ

1

32

37

№135

№136

4,08

5,05

№152

№151

№153

1,72

2,77

3,02

1200

100/8/20

2

104

13,2

1390

50/8/16

АЛЕЕН БОРДЮР №102

2

30

40

1200

50/15/25

4,70

БУЛЕВАРДЕН БОРДЮР №119

2

16

65

1060

7,50 50/18/35


Растерни размери см. l/w/h

бр./м2 (л.м.)

бр./палет

кг./бр.

Арт.№ Цена с ДДС лв./бр.

кг./палет

ДРУГИ СИСТЕМА ЗА СТЕНИ „ПЪЛДИН“

13,5

60

22

120

№981

№980

4,68

5,04

2,64

№981

№980

3,60

2,40

1340

44,7/22,4/16,5см.

2,24

№982

11

1340

44,7/22,4/5см.

5мм.

СТЪПАЛО №161

1

12

125

1520

41,88 100/35/15 5мм.

УЛЕЙ №1312

3,33

72

24

1750

4,08 30/30/12-10 Продукти за поддръжка на бетонните изделия. 30/30/10-12

Импрегнатор Придава лек блясък на повърхността и дълготрайно я защитава от всякакъв тип замърсители. Поставя се след полагане на настилката. Разходна норма - 1л.покрива - 6м2(цената е за 1л.)

Препарат за почистване на следи от ефлоресценсия Премахва варовиковите отлагания и циментовия шлам.

Аквабонд Свързващ фугиращ агент.

Препарат за почистване на петна от масла Премахва петна от всякакъв вид масла - органични, моторни и др. Отмива се с вода.

Протект S Защитава повърхността от замърсители, атмосферни условия, ефлоресценсия.

№1005

18,00


ЦВЕТОВЕ ъл ж т ох ра ке ид

н

допълнително обработване на повърхността за получаване на мозаечен ефект

м

ре

ре

че

МИТА ПОВЪРХНОСТ

а

че ен рв

л

ан

бя

гр ит

л пе зи пе ро от

в си

на

гу

о ин

г ин о

С

Ла

оф

м

н ие

А

рт

ла

нт

Ф

а

р

е

з Ро

По

т

и ац

о

тр

Ре ри

а

м

но

Ро То

а ер

Колормикс нюанси разработени специално за Рубикон Бетон!

colors

Т

ЛИМИТИРАНИ НЮАНСИ

rb

о

н ла

и

М

КОЛОРМИКС смесване на два или три цвята за постигане на праливащи нюанси

на

а ск

То

Водопропусклива повърхност При нареждане продукта образува фуги, през които водата свободно може да прониква в почвата.

Гаранция за качество Всички продукти са с десет годишна гаранция. Произведени са при завишен контрол и показателите им са в съответствие с действащите стандарти. О

НИ ГАРА НЦ ДИ

10

ИЯ

10

Г

маркировка Маркировката представлява знак за съответствие и чрез него се декларира, че съответния продукт отговаря на европейските изисквания за безопастност.

РУБИКОН БЕТОН

Комбиниран формат Продукта е съставен от няколко форми, които не се продават по отделно.

Заключващи настилки Настилки със специфичен дизайн, който при полагане образуват заключване между отделните елементи.

Патентовани продукти Продуктите означени с тази икона са патентовани за България от Рубикон Бетон.

Пешеходни зони

Леки автомобили

Тежкотоварни автомобили


УКАЗАНИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ

Бетоновите изделия на Рубикон Бетон се произвеждет от изцяло автоматизирани производствени съоръжения, при завишен контрол в съответствие с хармонизираните европейски стандарти в България, както следва: тухли БДС EN 771-3:2011, плочи - БДС EN 1339:2005/ AC:2008, павета - БДС EN 1338:2005/AC:2008, бордюри -БДС EN x1340&2005/AC:2008. Всички продукти са етикетирани и притежават CE маркировка, която показва съответствие на дадения стандарт за производство на продукт. Също така са придружени с Декларация за експлоатационни показатели, която официално представя продукта по отношение на неговите съществени продуктови характеристики. Размери Всички размери, цитирани в тези спецификации са номинални и насочващи.Размерите и количествата, които са предоставени обикновено позволяват номинална ширина на фугата от 5мм. Гаранцията на Рубикон Бетон не е в сила при следните случаи: Размразяване При нужда от размръзяване на лед от повърхността на плочите и паветата се използва специално предназначен за целта препарат. При неспазване на препоръката има риск да се наруши цялостта на повърхностния слой на изделията, за което Рубикон Бетон не носи отговорност. Повърхност Появата на микро пори, които са трудно забележими на повърхността на изделията е допустима и няма заключения да има влияние върху качеството на продуктите. Също така на повърхността може да се появяват кафяви оцветявания вследствие на атмосферните влияния, които изчезват с течение на времето. Бетоновите настилки и плочи се полагат на фракция от 1-3мм. с ниско съдържание на нула и абсорбция на вода над 17%. Отклонения в цветовете Цветовите отклонения се дължат на използването на естествени суровини(агрегати, цимент, вода), които са подложени на изменения, затова е препоръчително да се използват изделия от една партида. Поради естеството на печата и текущите дигитални медии, Рубикон Бетон не може да гарантира точно съвпадение на цветовете от използването на отпечатни цветни шаблони. Възможно е цвета да се различава заради пречупване на светлината в зависимост от заобикалящата среда. Фотографиите са приблизително представяне на цвят, а не точно съвпадение. Крайният избор на цветове трябва да бъде направен на живо. Ефлоресценция Гаранцията на Рубикон Бетон не се отнася за ефлоресценсията. Тя е естествен процес и се появява понякога под формата на бяло прахообразно вещество върху повърхността на продукта. Той не компрометира функционалността и структурната му цялост. Макар, че ефлоресценсията не може да бъде напълно предотвратена, тя ще се измие във времето или може да бъде почистена с ефлоресцентен почистващ препарат. Раздробяване При продуктите без фаска(не са скосени), лекото раздрабяване на ръбовете не се счита за производствен дефект. Специално внимание трябва да се обърне по време на инсталацията, за да се сведе до минимум раздробяването на ръбовете.

Посетете ни във Facebook! www.facebook.com/rubikonbeton

Channel Rubikon Beton

Павета - Хармонизираща техническа спецификация БДС EN 1338:2005/AC:2008 Работните размери с допустими отклонения Отделяне на азбест Устоичивост на плъзгане/приплъзване Топлопроводимост Дълготраиност Реакция на огън Устоичивост при замразяване/размразяване със соли Якост на разцепване и огъване Устоичивост на изтриване Абсорбция на вода

дължина +-2, широчина +- 2, височина +- 3 не съдържат задоволително NPD задоволително Клас А1 маркировка D клас 3 3,6MPa маркировка F клас 1 маркировка B клас 2

Бордюри - Хармонизираща техническа спецификация БДС EN 1340:2005/AC:2008 Работните размери с допустими отклонения Отделяне на азбест Устоичивост на плъзгане/приплъзване Топлопроводимост Дълготраиност Реакция на огън Устоичивост при замразяване/размразяване със соли Якост на разцепване и огъване Устоичивост на изтриване Абсорбция на вода

дължина +-5, широчина +- 5, височина +- 10 не съдържат задоволително NPD задоволително Клас А1 маркировка D клас 3 маркировка U клас 3 маркировка F клас 1 маркировка B клас 2

Производствена база: гр. Съединение, „Найденгеровско шосе“№6, тел/факс: 0318 22023; email: rubikonbeton@gmail.com; www.rubikonbeton.com, Търговски представител: 0878396412

Тухли - Хармонизираща техническа спецификация БДС EN 1771-3:2011 Работните размери с допустими отклонения Якост на натиск Реакция на огън Брутна плътност в сухо състояние Якост на сцепление Дърготраиност/мразоустоичивост Абсорбция на вода

дължина +-5, широчина +- 5, височина +- 10 9N/mm2 Клас А1 kg/m3 0,15N/mm2 клас Bm100 5.9g/m2.s

Плочи - Хармонизираща техническа спецификация БДС EN 1339:2005/AC:2008 Работните размери с допустими отклонения Разлика между измервания в диагоналите Отделяне на азбест Устоичивост на плъзгане /приплъзване Топлопроводимост Дълготраиност Реакция на огън Устоичивост при замразяване/размразяване със соли Якост на разцепване и огъване Устоичивост на изтриване Абсорбция на вода

маркировка P клас 2 маркировка L клас 3 не съдържат задоволително NPD задоволително Клас А1 маркировка D клас 3 маркировка Т-4MPa клас 2 маркировка F клас 1 маркировка B клас 2

Profile for Rubikonbeton

Price list 2020  

Price list 2020  

Advertisement