Page 1

BOLETÍN INFORMAT I VO DA ASOCIACIÓN VECIÑAL E CULTURAL “ O SOUTO” DE RUBIÁNS

NUMERO 10 – MARZO 2009 Os que xa temos un carro de anos, recordamos  como nos anos setenta proliferaron os intentos de  acadar un local público no que reunirnos, e facer  algunha actividade cultural. Naqueles momentos,  os   únicos   locais   cos   que   contabamos,   eran   a  iglesia,   e   en   algún   momento,   co   local   situado  enriba do bar do Estudiante, que o desaparecido  Manolo Señoráns nos permitía usar, e no que os  xóvenes   de   Rubiáns   nos   reuníamos   para  preparar   aqueles   Festivais   que   facíamos   en  setembro, coincidindo  coas  festas, ou mesmo o  1º Torneo de Xadrez que se fixo no povo. (Por  certo, foi o primeiro é último).

EDITORIAL Atrás quedaron   as   manifestacións   públicas,   as  movilizacións,   a   Mesa   Redonda   cos   portavoces  municipais,   ou   a   presenza   constante   nos   medios   de  comunicación,   co   obxectivo   de   acadar   a   PRAZA   DO  SOUTO. Xa temos conseguido 150.000 € para dita obra. Pero para  a   praza   que   nos   queremos,   non   chegan.   O   portavoz  municipal   do   PSOE,   na   Mesa   Redonda   de   Rubiáns,  comprometéuse a que se ese diñeiro non era dabondo,  habería mais. Pois chegou o momento de cumplir a súa palabra: Dentro  duns días van levar o Presuposto Municipal a Pleno (algo  mais de 28 millóns de euros), e nese documento deberá ir  unha cantidade que unida ós 150.000 € comprometidos  pola Deputación, faga posible a execución da Praza do  Souto.

Así as cousas, cando a principios  dos anos 90,  quen  esto  escribe  era concelleiro  do  Equipo  de  Goberno, e membro da Comisión de Seguimento  e Control da Revisión do Plan Xeral de Ordeación  Urbana,   chegado   o   momento   de   negociar   coa  Iglesia   un   Convenio   Urbanístico,   propuxo  recalificar os terreos da rectoral para que fosen  edificables.

O BNG,   o   socio   de   goberno   dos   socialistas,   volveunos  reiterar   esta   semana   a   súa   disposición   a   apoiar   o   que  piden   os   veciños   de   Rubiáns,   como   xa   o   fixeran   en  xaneiro.  Se o PSOE cumple a súa palabra, todos contentos, pero  se non a cumpre, teríanse rido e burlado dos veciños de  Rubiáns. E nós non nos merecemos eso. 

A cambio, a Iglesia cedería ó Concello, os terreos  que   actualmente   ocupan   o   Centro   Cultural   e   o  parque colindante coa Iglesia. Dito Convenio foi  aprobado nos termos nos que se lle propuxeron,  e   deste   xeito   acadouse   o   terreo   que   hoxe   é  público.

Se finalmente se cumpre o prometido, e Rubiáns acada a  tan   desexada   Praza,   terá   sido   un   triunfo   clamoroso   da  unidade dos veciños de Rubiáns, que por unha vez, sen  deixarnos manexar polos partidos políticos que a cada un  de   nós   nos   resultan   mais   ou   menos   creíbles,  antepuxemos por riba de todo o interés de Rubiáns. 

Pero os   anos   foron   pasando,   e   salvo   a  construcción   do   Centro   Cultural,   o   espacio  sobrante segue a estar como nos anos 90. Cremos   que   xa   é   hora   de   dar   un   novo   paso  adiante coa reordeación deste espazo público.

A PRAZA DO SOUTO

Por un   lado,   darlle   ó   campo   da   festa   un  tratamento de praza pública, que poida ser usada  tódolos   días   do   ano   para   o   esparcimento   de 

Un dos grandes problemas que Rubiáns sempre  tivo, foi a falla de terreos públicos. 1


mozos e vellos, e por outro, converté­la arboleda  colindante co igrexario, nun parque público. As   nosas   propostas   para   desenrolar   estes  espacios, son as que seguen:

2


3


No espazo   que   agora   constitúe   a   arboleda,   se  faría  un  parque   público,   separado   da  estrada  a  Zamar por un murete de pedra vella, similar ó xa  construído que separa a estrada dos terreos da  rectoral.

PRAZA DO SOUTO: A praza do Souto debe ser un gran espazo aberto  multifuncional, esto é, debe cumplir os obxectivos  que   cumpre   calqueira   praza   de   calqueira   vila:  Zona de  paseo, de descanso,  de relación entre  os   veciños,   de   ocio…   Pero   tamén   debe   servir,  catro días ó ano, para a celebración das festas da  parroquia.

O parque, tería sendeiros peatonais construídos  en pedra, que facilitarían o paseo, tería grandes  zonas   de   céspede   con   rego   automático,   tería  mobiliario urbán como o da praza, esto é bancos  e   farolas,   levaría   un   estanque…   Sería   ,   en  definitiva, unha zona de descanso e relaxación, e  non como agora, pasto para ovellas.

Por eso, entendemos que hai que distribuíla en  dous   grandes   planos,   pechada   ó   tráfico,   e  separados por unha gran escalinata, para acadar,  por   unha   banda,   a   horizontalidade   que   todos  desexamos,   a   vision   da   praza   como   unha  estructura   unitaria,   e   ó   mesmo   tempo,   que  permita a inclusión do Centro Cultural na mesma  praza,   de   xeito   que   todo   elo   constitúa   un   todo  armonioso.

O actual   camiño   de   acceso   á   igrexa   dende   o  campo   da   festa,   quedaría   pechado   ó   tráfico  rodado, debido á pendiente que se produciría ó  nivelar o actual campo da festa para construí­la  praza.   Convertiríase   entón   nun   sendeiro  peatonal, cun tratamento similar ó dos sendeiros  que se construirían no parque, e que permitirían  que   o   parque   se   extendera   ata   os   terreos  situados   ó   Sur   do   Centro   cultural,   no   que   se  instalaría o Parque infantil.

Coidamos que o acabado da praza ha de ser con  materiais nobres, de calidade, por eso eisiximos  que a pavimentación se faga en pedra, e que o  mobiliario urbán (bancos, farolas…) se fagan en  fundición.

O acceso   á   igrexa,   quedaría   a   traverso   dunha  ancha rúa de acceso, que separaría o parque do  espazo   cerrado   perteneciente   á   igrexa,   e   que  serviría tamén de aparcamento, ademais dos que  quedarían na fronte da Praza, e que resultarían  do retranqueo desta cara abaixo, cara o Centro  Cultural.   Estes   aparcamentos,   en   batería,  permitirían a colocación dos cameóns escenario  das orquestas os días de festa, sen que o teñan  que facer sobre a praza. 

A praza debe levar elementos que a humanicen,  como unha fonte, xardiñeiras, unha pérgola con  plantas colgantes tipo whisteria ou similares, que  creen un espazo sombrío no verán baixo o que  se poidan colocar bancos nos que a xente poida  sentarse e charlar… O plano baixo, estaría ó mesmo nivel co Centro  Cultural,   e     estaría   construído   cos   mesmos  materiais, tería unha anchura aproximada de 14  metros   ó   longo   de   toda   a   fachada   do   Centro  Cultural,   e   aparte   de   ser   imprescindible   para  salvar   o   desnivel   de   1,40   m   que   habería   coa  parte   principal   da   Praza,   serviría   entre   outras  cousas,   de  auditorio  ó  aire  libre,  para  obras   de  teatro, actuacións musicais, etc. Asimismo, sería  unha   zona  donde  os  pequenos   poderían  xogar,  baixo a vigilancia dos pais, que o poderían facer  desde   a   terraza   situada   no   porche   do   Centro  Cultural.

Asimismo, e aínda que os terreos son da igrexa,  e os veciños non podemos tomar decisión sobre  eles, queda un gran espacio pechado por muro,  colindante   coa   igrexa   e   ca   antigua   Casa   da  Fábrica, que sería preciso limpar e pavimentar, e  que   tamén   se   podería   usar   como   aparcamento  nos   días   de   moita   afluencia   de   coches   (por  ejemplo nos días que teña lugar un enterro). Esta   sería,   a   grandes   rasgos,   a   visión   que   a  asociación Veciñal e Cultural “O Souto” ten sobre  a   ordenación   do   espazo   público   existente   no  Souto.

O PARQUE:

4


Esta será   a   proposta   que   debatiremos   na  Asamblea Xeral Ordinaria que se vai celebrar o  vindeiro   domingo   día   29   de   marzo,   e   na   que  pediremos ós asistentes que aporten as milloras  que consideren oportunas. Logo, unha vez que se acade o consenso sobre  como   queremos   que   sexa   O   Souto,   todos  deberíamos apoiar a solución proposta. Se Rubiáns actúa unido, conseguiremos que se  faga algo do que nos sentiremos orgullosos.

La mesa redonda de portavoces municipales en la que  se debatiría la exclusión de la urbanización de la Praza  do Souto de los fondos estatales fue en la tarde de ayer  el   acontecimiento   del   año   en   Rubiáns.   Numerosos  vecinos se agolpaban en el salón de actos a las siete de  la   tarde   a   la   espera   de   que   llegasen   los   portavoces  municipales de los partidos políticos que, un día antes,  habían   comprometido   su   asistencia.   El   primero   en  llegar  fue  el  líder  de  Izquierda  Unida,  Juan  Fajardo,  seguido de José Luis Rivera Mallo, de IVIL, Tomás  Fole,   del   PP,   Xosé   Castro   Ratón,   del   BNG,   y  Marcelino   Abuín,   Dolores   García   y   Manuel   Cuervo,  del   PSOE.   A   lo   largo   del   debate,   todos   tuvieron  oportunidad   de   mostrar   su   opinión   y   explicar   su  postura.  

A AAVV   LOGRA   XUNTAR   ÓS  PORTAVOCES   DOS   GRUPOS  MUNICIPAIS. O sábado 10 de xaneiro, tódolos portavoces dos  grupos políticos municipais se reuniron no Centro  Cultural   de   Rubiáns   nunha   Mesa   Redonda   na  que fixeron públicas as súas posturas en torno ó  problema suscitado pola non inclusión da Praza  do   Souto   nas   obras   a   realizar   cos   fondos  anticrise. Toda   a   prensa   se   facía   eco   ó   día   seguinte.  Reproducimos o publicado polo Diario de Arousa  o domingo día 11 de xaneiro:

El portavoz   del   PSOE,   Marcelino   Abuín,   se  comprometió   en   la   jornada   de   ayer   con   todos   los  vecinos de Rubiáns a urbanizar la Praza do Souto a lo  largo   de   este   año,   aunque   la   opción   que   baraja   el  gobieno municipal consiste en llevar a cabo las obras  con una subvención de la Diputación de Pontevedra, a  través   del   Programa   de   Cooperación   Provincial,   que  asciende a 149.000 euros y que ya ha sido solicitada.  Asimismo, prometió a los vecinos que antes de hacer la  obra les enseñaría el proyecto. 

Abuín se compromete a urbanizar la Praza do Souto con una subvención de 149.000 euros de la Diputación

El motivo   al   que   aludió   Abuín   para   no   incluir   los  trabajos   dentro   de   los   “fondos   anticrisis”   fue   la  complicación que conlleva la obra y teniendo en cuenta  que   las   actuaciones   que   se   hagan   con   cargo   a   ese  dinero  deberán  ejecutarse  en   un  plazo   muy   corto   de  tiempo.

TERESA MIÑÁN > VILAGARCÍA

Las dificultades de la urbanización están en que en una  parte del terreno en el que los vecinos quieren realizar  los trabajos todavía no se puede obrar, ya que no es  propiedad del Concello.

5


Además, a esto se suma la decisión de qué hacer con el  palco de la fiesta. En este punto, el presidente de la  asociación   de   vecinos   de   la   zona,   Xurxo   Abuín,  aseguró que no hay problema con tirar el palco siempre  y cuando les aseguren a los vecinos que después de esa  actuación   va   a   haber   otra   de   urbanización   y  adecentamiento del entorno.

El portavoz popular, Tomás Fole, calificó la  situación de ayer como “de emergencia” y “rara”,  teniendo en cuenta que “parte del gobierno se une  a la oposición para solicitar un Pleno  extraordinario”, algo que para el portavoz del PP  es “difícil de explicar”.

Aún así, ante la petición de los vecinos de incluir las  obras   en   los   fondos   estatales,   Abuín   manifestó   que  habría que analizarlo.

Así, Fole destacó que, según su criterio,  actualmente “no existe diálogo ni entre los socios  ni con los vecinos”. El nacionalista Xosé Castro Ratón agradeció la  oportunidad de debatir el reparto de los fondos  estatales a los vecinos de Rubiáns y manifestó que  “é necesario ser capaces de modificar o que era en  principio unha proposta porque é xusto”.

Por su   parte,   los   portavoces   de   los   demás   grupos  políticos   mostraron   su   “apoyo   incondicional”   a   la  inclusión   de   las   obras   de   la   Praza   do   Souto   en   los  fondos   estatales   y   Juan   Fajardo   se   comprometió   a  defenderlo   en   el   Pleno   extraordinario   que   Izquierda  Unida y el BNG solicitaron para debatir el reparto de  los   “fondos   anticrisis”.   Sin   embargo,   también  manifestó   que   considera   que   ese   dinero   debería  emplearse para combatir la crisis, esto es, en vivienda  para vender a un precio razonable o en dar una salida a  toda   la   gente   que   se   está   quedando   sin   trabajo   a  consecuencia de la situación económica.

De este modo, todos coincidieron en la necesidad  de debatir el reparto de los fondos estatales y en  que la urbanización de la Praza do Souto tan  demandada por los vecinos de Rubiáns es  necesaria. Finalmente, Tomás Fole manifestó que ante “la  falta de acuerdo entre el gobierno”, lo que  “podemos tener es la movilización vecinal porque  hoy en día no tenemos carencia de recursos para  poner en marcha iniciativas como la que nos ha  reunido en esta Casa de Cultura de Rubiáns”.

La oposición habla de la falta de un proyecto común entre los socios de gobierno T.M. > VILAGARCÍA

RUBIÁNS MOVILIZOUSE  POLO CASCO URBAN DE  VILAGARCÍA

El primero en intervenir en la mesa redonda fue José Luis Rivera Mallo, que lanzó una pregunta al aire cuestionándose si el BNG era del gobierno o de la oposición, después de que apoyase a Izquierda Unida para solicitar la convocatoria de un Pleno extraordinario en el que se debatirá el reparto de los fondos estatales.

Os veciños de Rubiáns secundaron a petición de  movilizacións   feita   pola   Asociación,   que   se  traduciron na manifestación en coche polas rúas  de Vilagarcía, celebrada na mañán do sábado 17  de   xaneiro,   e   pola   tarde   cortaron   o   tráfico   na  estrada   de   Pontevedra,   á   altura   do   paso   de  peóns situado nas inmediacións do cementerio,e  das que se fixo eco toda a prensa local.

Por su parte, Juan Fajardo manifestó que “para  entrar nun goberno común hai que ter un proxecto  conxunto. Se somos goberno, sómolo para todo”. Además, el líder de Izquierda Unida solicitó que  parte de todas las partidas presupuestarias se  consensúen con los vecinos, haciendo un recorrido  por todos los lugares de Vilagarcía para sondear  cuáles son realmente los problemas existentes en  el municipio.

Reproducimos a   continuación   o   publicado   polo  Diario de Arousa o domingo 18:

6


Asociación de Vecinos, protagonizaron ayer un auténtico terremoto social con sus proclamas contra el Partido Socialista y, sobre todo, con el corte de tráfico que organizaron durante una hora (entre las 17.15 y las 18:15) en la Avenida de Pontevedra.

Rubiáns recrudece sus reivindicaciones con cortes de tráfico en la Avenida de Pontevedra

Cruzando la carretera de un lado a otro con sus  pegadizos mensajes, cerca de medio centenar de  vecinos de Rubiáns lograron cortar el tráfico que  entraba y salía de la ciudad, provocando  retenciones y obligando a los conductores a  esquivar la “barricada humana” por los viales  secundarios de A Laxe.

DAMIÁN PEREIRA > VILAGARCÍA

Un numeroso grupo de residentes de Rubiáns liderados por el presidente de la asociación vecinal, Xurxo Abuín, organizó ayer dos actividades de protesta contra “la discriminación” que, según ellos, sufren por parte del grupo socialista municipal a la hora de acordarse de Rubiáns en la lista de inversiones de los fondos estatales. Varias decenas de vehículos circularon a la mañana por la ciudad a golpe de megáfono con la proclama “o PSOE discrimina aos veciños de Rubiáns no reparto dos fondos anticrise. Esiximos a reparación da inxustiza”. Por la tarde, durante aproximadamente una hora, la acción vecinal se endureció y este mismo grupo se movilizó a lo largo del paso de peatones

Como si de los cuatro Beatles cruzando la Abbey  Road de Londres se tratase, Xurxo Abuín y sus  compañeros realizaron una peculiar protesta,  atravesando de lado a lado la Avenida de Rubiáns  por un paso de peatones ubicado frente al  Cementerio Municipal. Poco después de iniciar la concentración, que no  estaba anunciada, la Policía Local hizo acto de  presencia para poner orden en el tráfico, aunque su  intervención no pasó de ahí. Los agentes movilizados reconocen que todavía es  pronto para saber si desde el cuerpo municipal de  policía se denunciará el acto o se pasará página a  lo sucedido.

Por otra parte, la caravana de tráfico que recorrió  el centro de la ciudad por la mañana megáfono en  mano con el eslogan de “o PSOE discrimina aos  veciños   de   Rubiáns   no   reparto   dos   fondos  anticrise. Esiximos que se repare a inxustiza”, no  cuenta,   según  la  Policía   Local,   con  el   necesario  permiso de Alcaldía para poder realizar un acto de  este tipo, lo que podría acarrear a los participantes  algún tipo de sanción.

O. VIFER frente al Cementerio de Rubiáns, en la Avenida de Pontevedra, para cortar el tráfico que entraba y salía de la ciudad. Esto provocó graves retenciones y la intervención policial.

El gobierno local se ha mostrado preocupado por  los   sucesos   protagonizados   por   estos   vecinos   y  critica   que   “este   colectivo   muestre   tan   poco  respeto   a   las   normas   de   civismo   y   que   reclame  democracia actuando de este modo”.

Xurxo Abuín y un importante grupo de residentes de Rubiáns afines al presidente de la 7


Por su   parte,   Xurxo   Abuín   asegura   que   la  movilización a favor de incluir en la lista de los  fondos anticrisis la reforma de la Praza do Souto  “seguirá   mañá   (por   hoy)   coa   celebración   da  asemblea de veciños e no Pleno extraordinario, a  onde asistiremos tamén”.

CEA – BAILE DE ANTROIDO O sábado 21 de febreiro, a AAVVCC “O Souto”, 

Un importante   grupo   de   vecinos   de   Rubiáns   protagonizó   ayer  movilizaciones singulares tanto en el centro urbano como en la Avenida de  Pontevedra, con corte de tráfico incluido. O. VÍFER

Momento da cea

xunto coa   AAMMRR   “Alambique”   celebraron  unha cea – baile.

Oposición > El líder del Partido Popular, Tomás  Fole,   achaca   al   gobierno   local   la   culpa   de   lo  sucedido en la jornada de ayer. “Durante todo este  período no han mantenido contacto alguno con los  grupos de la oposición ni con los vecinos, pese a  haberlo prometido. Ahora que dicen que el Pleno  no va a tener valor a la hora de cambiar la lista de  inversiones   de   estos   fondos,   es   normal   que  algunos   colectivos   se   sientan   discriminados.   El  gobierno   ha   colaborado   a   estos   problemas   de  tensión vecinal”. 

A cea, foi a base de lacón con grelos e filloas, e  resultou   moi   animada.   As   105   persoas   que  participaron nela, pasárono francamente ben. Logo da cea, en apenas 5 minutos, e coa axuda  de todos, o escenario da cea transformouse en  sá de baile para ledicia dos asistentes, e deu

Respecto al colectivo dirigido por Xurxo Abuín,  Fole   dice   que   “en   principio   su   movimiento   de  protesta ha sido pacífico, aunque pudo haber sido  peligroso dado que la Avenida de Pontevedra es  un punto conflictivo para los peatones. Deberían  haber avisado a la Policía Local”. Desde Izquierda Unida, su responsable local Juan  Fajardo,   hace   referencia   a la   falta  de  poder  que  tendrá   la   Corporación   para   modificar   el  documento   de   obras   incluidas   en   los   fondos  anticrisis. “El BNG y el PSOE deberían explicar  este   espectáculo   bochornoso,   mostrando  continuamente   posturas   tan   distintas   desde   el  propio   gobierno.   La   alcaldesa   se   agarra   al  leguleyo para impedir que el Pleno tenga poder de  decisión. Si pudieran harían una dictadura”.

Momento do baile

comenzo o   baile,   amenizado   polo   trío  FLAMINGO,   rematando   cerca   das   5   da  madrugada.

8


asunto propio   da   Asociación,   aínda   que   como  veciños de Rubiáns que somos, nos preocupe.

ASAMBLEA XERAL  ORDINARIA

Rogamos encarecidamente   ós   veciños   que  acudan a esta Asamblea,  aínda  que o día esté  como para saír a dar un agradable paseo.

O domingo   día  29   de   marzo,   ás   6   e  media   da  tarde, vaise celebrar a Asamblea Xeral Ordinaria  da Asociación Veciñal e Cultural “O Souto”, con  arreglo á seguinte orde do día:

CURSO DE TEATRO Rubiáns   ven   de   conseguir,   a   traverso   da  Concellería   de   Xuventude,   un   curso   de   teatro  para   xóvenes   e   maiores   que   se   desenvolverá  tódolos sábados ata rematar xuño.

1º: Lectura e aprobación, se procede, da acta da  sesión anterior. 2º:   Informe   anual   de   actividades   realizadas   no  ano 2008.

A Asociación, fai agora un ano, fixo unha enquisa  para coñecer con detalle as apetencias dos seus  socios á hora de programar cursos.

3º: Balance económico de ejercicio do 2008. 4º: Establecemento de cuota para o ano 2009.

Os mais  demandados,  ou xa se teñen feito, ou  están a piques de facerse. Un dos que os socios  pedían,   era   un   curso   de   teatro   que   permitira   a  creación dun grupo de teatro estable.

5º: Praza do Souto. 6º: Renovación parcial da Xunta Directiva. 7º: Pregos e preguntas.

Pois ben,   acaba   de   sernos   concedido,   para  empezar xa.

Posiblemente, o tema estrella da Asamblea sexa  o   concerniente   á   praza   do   Souto.   A   Xunta  Directiva ten unha proposta que ven explicada no  artículo   anterior.   Esta   proposta   debe   ser  ratificada, coa inclusión das milloras que xurdan  na   Asamblea,   polos   veciños,   para   logo   serlle  trasladada ó Equipo de Goberno Municipal, para  que o Proxecto se  redacte  en base ó punto de  vista dos veciños.

De xeito   que   todos   aqueles   que   queiran  participar,   deben   poñerse   en   contacto   coa  Asociación de inmediato, nos teléfonos  986509683 (Tfno do Centro Cultural), ou no 693771622 (Tfno da AAVVCC “O Souto)

Pero hai   outros   temas   importantes,   como   o  balance económico do pasado exercicio contable  do   2008,   ou   o   establecemento,   tal   e   como   nos  comprometemos cando fundamos a Asociación, a  fixá­la cuota anual en Asamblea, tendo en conta  a opinión da maioría.

RENOVACIÓN PARCIAL   DA  XUNTA   DIRECTIVA   DA  AAVVCC “O SOUTO” Cando en xullo de 2007 creabamos a Asociación  Veciñal   e   Cultural   “O   Souto”,   tivemos   especial  coidado   en   que   a   Xunta   Directiva   estivera  constituída por persoas que en verdade estiveran  dispostas   a   traballar   por   Rubiáns,   e   se  comprometeran a elo.

No capítulo   de   pregos   e   preguntas,   poderá  falarse   do   tema   das   festas   de   setembro,   tema  que   a   moitos   nos   preocupa,   xa   que   estamos  rematando   marzo,   e   de   momento,   nen   se  entregaron   as   contas,   nen   sabemos   se   a  Comisión do ano pasado se vai facer cargo das  deste ano…

Aparte de   eso,   non   impedimos   a   pertenencia   á  Xunta Directiva a nadie, nos daba igual que vira  todo   azul   ou   todo   vermello.   E   mais,   queríamos 

Se non incluímo­lo tema como un punto mais da  orde do día, é porque entendemos que non é un  9


que na   Xunta   Directiva   estiveran   representadas  todalas   maneiras   de   pensar,   tódalas   ideoloxías  políticas,   xa   que   considerabamos   que   así   non  correríamo­lo   risco   de   politizar   a   Asociación.  Hoxe, case dous anos despois, pensamos que foi  un acerto.

Momento da festa infantil

A festa estivo dirixida polo Grupo de Animación  TRICORNE,   contratado   grazas   a   unha  subvención da Concellería de Cultura que dirixe  Castro   Ratón,   e   a   diversión   estivo   garantida  dende o primeiro momento

Nembargantes, algunhas   das   persoas   que   en  principio formaban parte da Xunta Directiva, polas  razóns   que   foran,   de   traballo,   persoais…   foron  deixando   a   Xunta.   Houbo   unha,   que  mesmamente   pediu   ser   incluída   nela,   e   que  nunca veu a unha reunión da mesma.

PARTICIPACIÓN NA XLV  FESTA INTERNACIONAL DA  CAMELIA

Como comprenderedes,   o   traballo   a   realizar   na  Asociación é moito, o que eisixe que a Directiva  esté constituída por moita xente.

Logo do   gran   éxito   obtido   o   pasado   ano   coa  celebración   da   1ª   FESTA   DA   CAMELIA   DE  RUBIÁNS,   a   Asociación   comprometéuse   a  celebrar   dito   Certame   tódolos   anos   que   a  Exposición   Internacional   da   Camelia   non   se  celebrara en Vilagarcía.

É por   iso   que,   baseándonos   no   articulado   dos  Estatutos   polos   que   se   goberna   a   Asociación,  propoñamos   á   Asamblea   que   se   vai   celebrar   o  día 29 a renovación dos membros que deixaron  de   vir,   para   que   o   traballo   da   Asociación,   con  mais membros na súa Xunta Directiva poida ser  mais levadeiro e mais eficaz.

Pois ben,   este   ano,   celebrouse   en   Vilagarcía,  polo   que   fieles   ó   compromiso   adquirido,   non   a  celebramos en Rubiáns, pero sí quixemos manter  o   tema   quente,   polo   que   coa   axuda   de   moitos  veciños   de   Rubiáns   que   amablemente   cederon  as   súas   flores,   participamos   na   45   edicion   da  Exposición   Internacional   da   Camelia,   celebrada  en Fexdega.

ANTROIDO INFANTIL Se   o   sábado   21   foi   o   día   dos   maiores,   ó   día  seguinte,   domingo   22,   foron   os   cativos   os   que  celebraron o Antroido. A AAVVCC “O Souto”, organizóulles a súa festa,  na   que   houbo   música,   xogos,   sesión   de  maquillaxe, etc.

Fixémolo fora   de   concurso,   xa   que   non   nos  parecía correcto optar a premios, levando flores  de   veciños   de   Rubiáns   que   sí   participaban  individualmente, con aspiracións de premio.

10


Lamentablemente, só un dos veciños participou,  e  alguns expertos  nos dixeron que  si tiveramos  concursado,   tiñamos   moitas   opcións   de   acadar  un   premio,   na   categoría   de   mayor   número   de  variedades.Pero   bueno,   o   importante   é   que  Rubiáns estivo presente.

recíbense case   inmediatamente   de   ser  enviadas, e o que é millor: Sen ningún custe  económico nen para a Asociación, nen para o  que recibe a mensaxe. De momento, este sistema funciona só para  os   membros   da   Xunta   Directiva,   pero  queremos   amplialo   a   tódolos   socios   da  Asociación.

ASAMBLEA DA  COMUNIDADE DE MONTES

O tipo   de   avisos   que   podíamos   enviar   é  infinito:   Dende   avisar   de   noticias   que   nos  afecten   e   que   sexan   importantes,   ata  convocar   Asambleas   ou   reunións,   avisar   de  cousas   relacionadas  co  Concello,   comunicar  ós   veciños   a   celebración   de   charlas   ou  conferencias,   ou   calqueira   tipo   de   acto  cultural   que   se   celebra   en   Rubiáns   e   ata  mesmo   comunicarlles   ós   socios   o  falecemento dun veciño.

O domingo   día   5   de   abril,   vai   ter   lugar   a  Asamblea Xeral Ordinaria da Comunidade de  Montes, con arreglo á seguinte orde do día: 1º: Lectura e aprobación se procede da acta  da sesión anterior.  2º: Actualización da lista de comuneiros 3º: Informe da xestión. 4º: Pregos e preguntas.

Para a Xunta Directiva, poder ter este sistema  funcionando, nos aforraría unha cantidade de  traballo importante, pero sobre todo, os socios  estarían   puntualmente   informados   de   todo  aquello que lle poida interesar, cunha rapidez  similar   á   da   radio   ou   a   televisión,   pero  absolutamente gratis.

A hora á que se celebrará a Asamblea, está  aínda   sen   decidir,   á   espera   de   que   os  técnicos   que   traballan   coa   Asociación   de  Montes   nos   comuniquen   as   súas  dispoñibilidades horarias. 

Esperamos que   todos   vostedes   colaboren  para poder instalar este sistema. O único que  teñen   que   facer   é   cubrir   a   ficha   que  acompaña   a   este   Facho,   e   devolverllela  cuberta ó vocal da súa zona.

A ASOCIACIÓN, COAS  NOVAS TECNOLOXÍAS

A primeira   vez   que   lles   enviemos   unha  mensaxe ó movil,  se lle dará un número de  seis cifras.

A AAVVCC “O Souto”, como vostedes saben,  asómase   á   rede   de   Internet,   atrverso   sa  páxina Web  www.rubians.com.

Este número ten que comunicarnolo a nós. O  nº, ven a ser a autorización de vostedes para  que   lles   enviemos   mensaxes   ó   seu   nº   de  teléfono móvil.

Pois ben,  ter  unha   páxina  Web  nos  permite  usar unha chea de ferramentas gratuítas que  redundan en beneficio da comunidade.

Sabemos que   moita   xente,   por  descoñecemento   do   sistema,   vai   considerar  que   non   é   importante,   e   non   nos   vai  comunicar   ese   numero   de   6   cifras   que   vai  recibir. Por eso, lles pedimos que confíen en 

Así por   ejemplo,   dende   fai   uns   meses,   as  comunicacións   ós   membros   da   Xunta  Directiva   (avisos,   convocatorias   de   reunión,  etc)   estámolas   a   facer   a   traversa   de  mensaxes de texto ós móviles de cada un dos  membros   da   directiva.   Estas   mensaxes,  11


nós, cubran a ficha, e lla devolvan cuberta ó  seu vocal de zona.

Segue sen resolver, a pesares dos esforzos  da AAVV e do veciño que cedeu o terreo, a  evacuación das augas da estrada ó Porto  de Vilagarcía.  (Pouco importante, eso sí, xa  que despois   de todo,  o único  que sucede é  que algúns veciños lle entra a auga na casa)

Logo de   que   empezen   a   recibir   avisos,  comprenderán   as   ventaxes   deste   sistema,  que   unha   vez   mais   repetimos,   é  absolutamente   gratuíto,   non   lles   vai   custar  nada, nen a vostedes nen á Asociación.

Tampouco interveu   o   Concello   no   tema  dos   lindes   con   Vilanova,   aspecto   crucial  para a defensa  da  propiedade  dos  nosos  montes   veciñais.  Tampouco   é   moi  importante,   recordemos   que   a   Baión   xa   os  defende   o   Concello   de   Vilanova.   Tampouco  hai   que   duplicar   os   recursos   da  Administración.

Gracias de antemán pola súa comprensión.

XESTIÓNS MUNICIPAIS O 23 de marzo do pasado ano, a AAVVCC “O  Souto”, enviaba un longo escrito no que por  segunda   vez,   expoñía   ó   Goberno   Municipal  as necesidades mais acuciantes que Rubiáns  tiña.

Seguimos sen   noticias   das   4   líneas   de  alumeado   público   que   hai   que   ejecutar.  Esto sí que é pedir por vicio. Coas excelentes  linternas que se constrúen hoxe en día…

Pasado mañán,   fará   exactamente   1   ano   da  recepción do escrito pola Alcaldesa, e parece  un bo momento para revisar o que se fixo e o  que non.

Negociación cun   particular   para   adquirir  unha parcela duns 50 m2    en Abelle,  para  evitar que como xa sucedeu, un coche caiga  por   un   desnivel.   Bueno,   con   non   pasar   por  ahí, asunto arreglado, ¿ou non?

Cruceiro de O Souto:  Reparouse, pero non  se talou a árbore que ameaza con derriba­la  cruz do mesmo.

Construcción de beirarrúas ata o Hospital.  Tranquilos, estamos en elo.

Sinalizacion de direccion úneca en camiño  saída de Sentin e camiño de Fontán:  Está  resolto.

Convenio coa Asociación de Veciños para  xestionar o Centro Cultural. A Asociación, o  que ten que facer é paga­la limpeza e punto,  ¿vale?.

Retranqueo ou   eliminación   de   diferentes  postes  de  alumeado  ou  tfno  que invaden  os   camiños:  Só   se   eliminou   o   que   estaba  fronte   ó   lavadoiro   de   Loenzo.   Os   demais,  seguen ahí.

Colocación dun   semáforo   no   cruce   de  Sentín.  ¡Qué manía de pedir esos aparellos  tan pouco respetuosos co medio ambiente…!

Acceso para   cadeiras   de   rodas   ó   Centro  Cultural: Está feito

Prohibición de aparcar na marxe dereita do  acceso   ó   campo   da   festa   (frente   ó   bar  Luky). Pero home… co bonitiños que quedan  os   coches   aparcados   dun   lado   e   outro   da  estrada   nunha   curva…Ademais,   ¿Sabedes  cánto custa un sinal de prohibido aparcar?

Bacheo do   camiño   de   saída   de   Abelle  xunto a de Carregal: Está feito Colocación   de   porta   blindada   e   reixas  nunca ventá no Centro Cultural: Feito

Limitación da   velocidade   na   estrada   de  Zamar. De nengunha maneira. O que hai que  facer   e   tentar   convertela   nun   circuito   de  velocidade,   que   aínda   non   temos   ningún. 

Ata aquí   os   “cuantiosos”   investimentos   de  Dolores García e o seu equipo en Rubiáns. Sen   resolver,   quedan   “pequenos   detalliños  sen importancia”, como por ejemplo: 12


¿Imaxinades o   importante   que   sería   para  Rubiáns que se celebrase ahí unha proba do  campeonato mundial de F1?

Porto en O Lago.  ¿Non sería mellor deixalo  como   está,   que   siga   a   vota­la   auga   polos  camiños,   e   inundando   as   casas?   Se   se  aproveita, os veciños de O Lago deixarán de  saír   na   prensa,   e   logo,   ¿por   qué   íades  protestar?

Prohibición de   aparca­los   cameons   que  traballan para Baygar diante do semáforo  de   saída   á   estrada   de   Pontevedra,   polo  perigo   que   supón.  ¡Vaia   home!   ¡Non  pretenderedes   que   aparquen   como   o   facían  antes, no casco urbán, co que molestan!

PROBLEMAS NA ESTRADA  SOUTELO – PERRÓN

Prohibición de   aparcar   frente   a   Salnés  Auto,   xa   que   fai   que   a   saída   en   coche  dende   Barbeitos   sexa   moi   perigosa,   por  non haber visibilidade.  Bueno, esto é puro  vicio.   Con   baixar   a   Vilagarcía   a   pé,   asunto  resolto. Ademais deste xeito non producides  CO2,   e   non   contribuídes   a   agrava­lo  quecemento global do planeta.

Dende fai un tempo, na curta estrada que une  Soutelo   con  Perrón,   a  partires   do   anoitecer,  adoita haber algún coche estacionado á beira  de dita estrada. A xulgar pola importante cantidade de lixo que  se   acumula   ás   beiras   da   estrada   en   dito  punto, a tranquilidade do lugar é aproveitada  polos ocupantes dos coches, para actividades  relacionadas   co   consumo   de   determinadas  sustancias.

Reparación dun pequeño corte no asfalto  que os veciños de Abelle tiñeron que facer  para reparar unha avaría na rede de auga.  Os veciños, pobres ignorantes, non acabades  de  comprender   que os  medios  públicos   non  se   poden   despilfarrar.   Non   é   rentable   que  varios operarios se desplacen a Abelle media  mañán   para   tapar   un   bache.   O   mellor,   será  esperar   que   o   bache   vaia   ganando   en  anchura   e   profundidade.   Así,   cando  comencemos   a   ver   ós   neozelandeses,  teremos   dúas   posibilidades:   Tapá­lo   bache,  que   non   vai   poder   ser   porque   resultará   moi  caro, ou aprobar en Pleno o hermanamiento  coa susodita cidade de Novazelandia, o que  de paso, nos permitiría viaxar alá de cando en  vez. 

Polo de  agora,   non   houbo   ningún   incidente,  salvo   a   acumulación   de   lixo,   pero   o   que   sí  está claro é que moitos veciños procuran non  transitar a pé por este camiño durante a noite,  por temor a posibles problemas. Non  estaría  de mais   que a  policía  fixera  de  cando en vez acto de presencia no lugar, e  que faga o que teña que facer. Os veciños o agradecerían.

OS VECIÑOS DA RUA SAN  MARTIÑO, MOLESTOS

Frena­las infraccións   urbanísticas  consistentes en executar muros de peche  á beira dos camiños, que pouco a pouco  van   imposibilitando   a   circulación   rodada  por Rubiáns.  ¡Mentira! ¡Mentira cochina! En  Vilagarcía non pasan esas cousas. Ademais,  ¿Para qué queredes ir en coche co saudable  que é ir camiñando?

Os veciños   da   rúa   San   Martiño,   a   rúa   que,  como   prolongación   de   A   Costiña   comunica  Loenzo coa Avda de Pontevedra, están dende  bastante   tempo   a   padecer   os   inconvintes  propios   das   núcleos   residencias   colindantes  coas áreas industriais. Os   veciños   desta   rúa,   están   a   sufrir   as  molestias   que   os   coches   dos   traballadores 

Aproveitamento do   manantial   de   gran  caudal   descuberto   na   apertura   do   vial   ó  13


das empresas   alí   ubicadas   producen   ó  estacionar   en   dita   rúa,   rúa   que   carece   da  anchura precisa para estacionar sen molestar  á   circulación   de   saída   cara   a   avda   de  Pontevedra.   Unha   vez   que   chegan   ó   stop,  atópanse   con   coches   estacionados   á   súa  esquerda no arcén da estrada de Pontevedra,  que impiden a visibilidade para incorporarse a  dita estrada nunhas condicións mínimamente  seguras. Non sería problemático instalar uns bolardos  que   impediran   o   estacionamento   nas  proximidades do cruce. Pero quizáis o problema mais acuciante que  están   a   sufrir,   é   o   dos   aparcamentos   dos  cameóns   dentro   do   recinto   de   talleres   La  Junquera,   pegados   ó   muro   de   peche,   e   a  poucos   metros   das   súas   casas.   Algúns   dos  cameóns,   están   durante   toda   a   noite   co  sistema de frío funcionando, co cual durmir a  poucos   metros   destas   máquinas,   é  francamente difícil. Asimismo hai preocupación entre os veciños  polo   feito   de   que   se   volva   a   producir   un  incidente   similar   ó   que   ocorríu   diante   de  Talleres   Buenos   Aires,   cando   un   camión  comenzou a arder pola noite. A Asociación de Veciños comprende que as  empresas   radicadas   na   zona   teñen   uns  dereitos que a legislación lles recoñece, pero  tamén   entende   que   os   veciños   tamén   os  teñen.Seguramente   o   mais   adecuado   sería  que   por   parte   do   Concello   se   estudiase   o  tema,   de   cara   a   acadar   unha   solución   que  satisfaga a uns e a outros. O que non leva a nengunha parte, é pechá­ los ollos ó problema.

AAVVCC “O SOUTO” – RUBIÁNS Visitanos en Internet en

www.rubians.com

14

Profile for Rubians Rubianes

O Facho 10 - Marzo 2009  

Marzo 2009

O Facho 10 - Marzo 2009  

Marzo 2009

Profile for rubians
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded