O Facho 10 - Marzo 2009

Page 1

BOLETÍN INFORMAT I VO DA ASOCIACIÓN VECIÑAL E CULTURAL “ O SOUTO” DE RUBIÁNS

NUMERO 10 – MARZO 2009 Os que xa temos un carro de anos, recordamos como nos anos setenta proliferaron os intentos de acadar un local público no que reunirnos, e facer algunha actividade cultural. Naqueles momentos, os únicos locais cos que contabamos, eran a iglesia, e en algún momento, co local situado enriba do bar do Estudiante, que o desaparecido Manolo Señoráns nos permitía usar, e no que os xóvenes de Rubiáns nos reuníamos para preparar aqueles Festivais que facíamos en setembro, coincidindo coas festas, ou mesmo o 1º Torneo de Xadrez que se fixo no povo. (Por certo, foi o primeiro é último).

EDITORIAL Atrás quedaron as manifestacións públicas, as movilizacións, a Mesa Redonda cos portavoces municipais, ou a presenza constante nos medios de comunicación, co obxectivo de acadar a PRAZA DO SOUTO. Xa temos conseguido 150.000 € para dita obra. Pero para a praza que nos queremos, non chegan. O portavoz municipal do PSOE, na Mesa Redonda de Rubiáns, comprometéuse a que se ese diñeiro non era dabondo, habería mais. Pois chegou o momento de cumplir a súa palabra: Dentro duns días van levar o Presuposto Municipal a Pleno (algo mais de 28 millóns de euros), e nese documento deberá ir unha cantidade que unida ós 150.000 € comprometidos pola Deputación, faga posible a execución da Praza do Souto.

Así as cousas, cando a principios dos anos 90, quen esto escribe era concelleiro do Equipo de Goberno, e membro da Comisión de Seguimento e Control da Revisión do Plan Xeral de Ordeación Urbana, chegado o momento de negociar coa Iglesia un Convenio Urbanístico, propuxo recalificar os terreos da rectoral para que fosen edificables.

O BNG, o socio de goberno dos socialistas, volveunos reiterar esta semana a súa disposición a apoiar o que piden os veciños de Rubiáns, como xa o fixeran en xaneiro. Se o PSOE cumple a súa palabra, todos contentos, pero se non a cumpre, teríanse rido e burlado dos veciños de Rubiáns. E nós non nos merecemos eso.

A cambio, a Iglesia cedería ó Concello, os terreos que actualmente ocupan o Centro Cultural e o parque colindante coa Iglesia. Dito Convenio foi aprobado nos termos nos que se lle propuxeron, e deste xeito acadouse o terreo que hoxe é público.

Se finalmente se cumpre o prometido, e Rubiáns acada a tan desexada Praza, terá sido un triunfo clamoroso da unidade dos veciños de Rubiáns, que por unha vez, sen deixarnos manexar polos partidos políticos que a cada un de nós nos resultan mais ou menos creíbles, antepuxemos por riba de todo o interés de Rubiáns.

Pero os anos foron pasando, e salvo a construcción do Centro Cultural, o espacio sobrante segue a estar como nos anos 90. Cremos que xa é hora de dar un novo paso adiante coa reordeación deste espazo público.

A PRAZA DO SOUTO

Por un lado, darlle ó campo da festa un tratamento de praza pública, que poida ser usada tódolos días do ano para o esparcimento de

Un dos grandes problemas que Rubiáns sempre tivo, foi a falla de terreos públicos. 1


mozos e vellos, e por outro, converté­la arboleda colindante co igrexario, nun parque público. As nosas propostas para desenrolar estes espacios, son as que seguen:

2


3


No espazo que agora constitúe a arboleda, se faría un parque público, separado da estrada a Zamar por un murete de pedra vella, similar ó xa construído que separa a estrada dos terreos da rectoral.

PRAZA DO SOUTO: A praza do Souto debe ser un gran espazo aberto multifuncional, esto é, debe cumplir os obxectivos que cumpre calqueira praza de calqueira vila: Zona de paseo, de descanso, de relación entre os veciños, de ocio… Pero tamén debe servir, catro días ó ano, para a celebración das festas da parroquia.

O parque, tería sendeiros peatonais construídos en pedra, que facilitarían o paseo, tería grandes zonas de céspede con rego automático, tería mobiliario urbán como o da praza, esto é bancos e farolas, levaría un estanque… Sería , en definitiva, unha zona de descanso e relaxación, e non como agora, pasto para ovellas.

Por eso, entendemos que hai que distribuíla en dous grandes planos, pechada ó tráfico, e separados por unha gran escalinata, para acadar, por unha banda, a horizontalidade que todos desexamos, a vision da praza como unha estructura unitaria, e ó mesmo tempo, que permita a inclusión do Centro Cultural na mesma praza, de xeito que todo elo constitúa un todo armonioso.

O actual camiño de acceso á igrexa dende o campo da festa, quedaría pechado ó tráfico rodado, debido á pendiente que se produciría ó nivelar o actual campo da festa para construí­la praza. Convertiríase entón nun sendeiro peatonal, cun tratamento similar ó dos sendeiros que se construirían no parque, e que permitirían que o parque se extendera ata os terreos situados ó Sur do Centro cultural, no que se instalaría o Parque infantil.

Coidamos que o acabado da praza ha de ser con materiais nobres, de calidade, por eso eisiximos que a pavimentación se faga en pedra, e que o mobiliario urbán (bancos, farolas…) se fagan en fundición.

O acceso á igrexa, quedaría a traverso dunha ancha rúa de acceso, que separaría o parque do espazo cerrado perteneciente á igrexa, e que serviría tamén de aparcamento, ademais dos que quedarían na fronte da Praza, e que resultarían do retranqueo desta cara abaixo, cara o Centro Cultural. Estes aparcamentos, en batería, permitirían a colocación dos cameóns escenario das orquestas os días de festa, sen que o teñan que facer sobre a praza.

A praza debe levar elementos que a humanicen, como unha fonte, xardiñeiras, unha pérgola con plantas colgantes tipo whisteria ou similares, que creen un espazo sombrío no verán baixo o que se poidan colocar bancos nos que a xente poida sentarse e charlar… O plano baixo, estaría ó mesmo nivel co Centro Cultural, e estaría construído cos mesmos materiais, tería unha anchura aproximada de 14 metros ó longo de toda a fachada do Centro Cultural, e aparte de ser imprescindible para salvar o desnivel de 1,40 m que habería coa parte principal da Praza, serviría entre outras cousas, de auditorio ó aire libre, para obras de teatro, actuacións musicais, etc. Asimismo, sería unha zona donde os pequenos poderían xogar, baixo a vigilancia dos pais, que o poderían facer desde a terraza situada no porche do Centro Cultural.

Asimismo, e aínda que os terreos son da igrexa, e os veciños non podemos tomar decisión sobre eles, queda un gran espacio pechado por muro, colindante coa igrexa e ca antigua Casa da Fábrica, que sería preciso limpar e pavimentar, e que tamén se podería usar como aparcamento nos días de moita afluencia de coches (por ejemplo nos días que teña lugar un enterro). Esta sería, a grandes rasgos, a visión que a asociación Veciñal e Cultural “O Souto” ten sobre a ordenación do espazo público existente no Souto.

O PARQUE:

4


Esta será a proposta que debatiremos na Asamblea Xeral Ordinaria que se vai celebrar o vindeiro domingo día 29 de marzo, e na que pediremos ós asistentes que aporten as milloras que consideren oportunas. Logo, unha vez que se acade o consenso sobre como queremos que sexa O Souto, todos deberíamos apoiar a solución proposta. Se Rubiáns actúa unido, conseguiremos que se faga algo do que nos sentiremos orgullosos.

La mesa redonda de portavoces municipales en la que se debatiría la exclusión de la urbanización de la Praza do Souto de los fondos estatales fue en la tarde de ayer el acontecimiento del año en Rubiáns. Numerosos vecinos se agolpaban en el salón de actos a las siete de la tarde a la espera de que llegasen los portavoces municipales de los partidos políticos que, un día antes, habían comprometido su asistencia. El primero en llegar fue el líder de Izquierda Unida, Juan Fajardo, seguido de José Luis Rivera Mallo, de IVIL, Tomás Fole, del PP, Xosé Castro Ratón, del BNG, y Marcelino Abuín, Dolores García y Manuel Cuervo, del PSOE. A lo largo del debate, todos tuvieron oportunidad de mostrar su opinión y explicar su postura.

A AAVV LOGRA XUNTAR ÓS PORTAVOCES DOS GRUPOS MUNICIPAIS. O sábado 10 de xaneiro, tódolos portavoces dos grupos políticos municipais se reuniron no Centro Cultural de Rubiáns nunha Mesa Redonda na que fixeron públicas as súas posturas en torno ó problema suscitado pola non inclusión da Praza do Souto nas obras a realizar cos fondos anticrise. Toda a prensa se facía eco ó día seguinte. Reproducimos o publicado polo Diario de Arousa o domingo día 11 de xaneiro:

El portavoz del PSOE, Marcelino Abuín, se comprometió en la jornada de ayer con todos los vecinos de Rubiáns a urbanizar la Praza do Souto a lo largo de este año, aunque la opción que baraja el gobieno municipal consiste en llevar a cabo las obras con una subvención de la Diputación de Pontevedra, a través del Programa de Cooperación Provincial, que asciende a 149.000 euros y que ya ha sido solicitada. Asimismo, prometió a los vecinos que antes de hacer la obra les enseñaría el proyecto.

Abuín se compromete a urbanizar la Praza do Souto con una subvención de 149.000 euros de la Diputación

El motivo al que aludió Abuín para no incluir los trabajos dentro de los “fondos anticrisis” fue la complicación que conlleva la obra y teniendo en cuenta que las actuaciones que se hagan con cargo a ese dinero deberán ejecutarse en un plazo muy corto de tiempo.

TERESA MIÑÁN > VILAGARCÍA

Las dificultades de la urbanización están en que en una parte del terreno en el que los vecinos quieren realizar los trabajos todavía no se puede obrar, ya que no es propiedad del Concello.

5


Además, a esto se suma la decisión de qué hacer con el palco de la fiesta. En este punto, el presidente de la asociación de vecinos de la zona, Xurxo Abuín, aseguró que no hay problema con tirar el palco siempre y cuando les aseguren a los vecinos que después de esa actuación va a haber otra de urbanización y adecentamiento del entorno.

El portavoz popular, Tomás Fole, calificó la situación de ayer como “de emergencia” y “rara”, teniendo en cuenta que “parte del gobierno se une a la oposición para solicitar un Pleno extraordinario”, algo que para el portavoz del PP es “difícil de explicar”.

Aún así, ante la petición de los vecinos de incluir las obras en los fondos estatales, Abuín manifestó que habría que analizarlo.

Así, Fole destacó que, según su criterio, actualmente “no existe diálogo ni entre los socios ni con los vecinos”. El nacionalista Xosé Castro Ratón agradeció la oportunidad de debatir el reparto de los fondos estatales a los vecinos de Rubiáns y manifestó que “é necesario ser capaces de modificar o que era en principio unha proposta porque é xusto”.

Por su parte, los portavoces de los demás grupos políticos mostraron su “apoyo incondicional” a la inclusión de las obras de la Praza do Souto en los fondos estatales y Juan Fajardo se comprometió a defenderlo en el Pleno extraordinario que Izquierda Unida y el BNG solicitaron para debatir el reparto de los “fondos anticrisis”. Sin embargo, también manifestó que considera que ese dinero debería emplearse para combatir la crisis, esto es, en vivienda para vender a un precio razonable o en dar una salida a toda la gente que se está quedando sin trabajo a consecuencia de la situación económica.

De este modo, todos coincidieron en la necesidad de debatir el reparto de los fondos estatales y en que la urbanización de la Praza do Souto tan demandada por los vecinos de Rubiáns es necesaria. Finalmente, Tomás Fole manifestó que ante “la falta de acuerdo entre el gobierno”, lo que “podemos tener es la movilización vecinal porque hoy en día no tenemos carencia de recursos para poner en marcha iniciativas como la que nos ha reunido en esta Casa de Cultura de Rubiáns”.

La oposición habla de la falta de un proyecto común entre los socios de gobierno T.M. > VILAGARCÍA

RUBIÁNS MOVILIZOUSE POLO CASCO URBAN DE VILAGARCÍA

El primero en intervenir en la mesa redonda fue José Luis Rivera Mallo, que lanzó una pregunta al aire cuestionándose si el BNG era del gobierno o de la oposición, después de que apoyase a Izquierda Unida para solicitar la convocatoria de un Pleno extraordinario en el que se debatirá el reparto de los fondos estatales.

Os veciños de Rubiáns secundaron a petición de movilizacións feita pola Asociación, que se traduciron na manifestación en coche polas rúas de Vilagarcía, celebrada na mañán do sábado 17 de xaneiro, e pola tarde cortaron o tráfico na estrada de Pontevedra, á altura do paso de peóns situado nas inmediacións do cementerio,e das que se fixo eco toda a prensa local.

Por su parte, Juan Fajardo manifestó que “para entrar nun goberno común hai que ter un proxecto conxunto. Se somos goberno, sómolo para todo”. Además, el líder de Izquierda Unida solicitó que parte de todas las partidas presupuestarias se consensúen con los vecinos, haciendo un recorrido por todos los lugares de Vilagarcía para sondear cuáles son realmente los problemas existentes en el municipio.

Reproducimos a continuación o publicado polo Diario de Arousa o domingo 18:

6


Asociación de Vecinos, protagonizaron ayer un auténtico terremoto social con sus proclamas contra el Partido Socialista y, sobre todo, con el corte de tráfico que organizaron durante una hora (entre las 17.15 y las 18:15) en la Avenida de Pontevedra.

Rubiáns recrudece sus reivindicaciones con cortes de tráfico en la Avenida de Pontevedra

Cruzando la carretera de un lado a otro con sus pegadizos mensajes, cerca de medio centenar de vecinos de Rubiáns lograron cortar el tráfico que entraba y salía de la ciudad, provocando retenciones y obligando a los conductores a esquivar la “barricada humana” por los viales secundarios de A Laxe.

DAMIÁN PEREIRA > VILAGARCÍA

Un numeroso grupo de residentes de Rubiáns liderados por el presidente de la asociación vecinal, Xurxo Abuín, organizó ayer dos actividades de protesta contra “la discriminación” que, según ellos, sufren por parte del grupo socialista municipal a la hora de acordarse de Rubiáns en la lista de inversiones de los fondos estatales. Varias decenas de vehículos circularon a la mañana por la ciudad a golpe de megáfono con la proclama “o PSOE discrimina aos veciños de Rubiáns no reparto dos fondos anticrise. Esiximos a reparación da inxustiza”. Por la tarde, durante aproximadamente una hora, la acción vecinal se endureció y este mismo grupo se movilizó a lo largo del paso de peatones

Como si de los cuatro Beatles cruzando la Abbey Road de Londres se tratase, Xurxo Abuín y sus compañeros realizaron una peculiar protesta, atravesando de lado a lado la Avenida de Rubiáns por un paso de peatones ubicado frente al Cementerio Municipal. Poco después de iniciar la concentración, que no estaba anunciada, la Policía Local hizo acto de presencia para poner orden en el tráfico, aunque su intervención no pasó de ahí. Los agentes movilizados reconocen que todavía es pronto para saber si desde el cuerpo municipal de policía se denunciará el acto o se pasará página a lo sucedido.

Por otra parte, la caravana de tráfico que recorrió el centro de la ciudad por la mañana megáfono en mano con el eslogan de “o PSOE discrimina aos veciños de Rubiáns no reparto dos fondos anticrise. Esiximos que se repare a inxustiza”, no cuenta, según la Policía Local, con el necesario permiso de Alcaldía para poder realizar un acto de este tipo, lo que podría acarrear a los participantes algún tipo de sanción.

O. VIFER frente al Cementerio de Rubiáns, en la Avenida de Pontevedra, para cortar el tráfico que entraba y salía de la ciudad. Esto provocó graves retenciones y la intervención policial.

El gobierno local se ha mostrado preocupado por los sucesos protagonizados por estos vecinos y critica que “este colectivo muestre tan poco respeto a las normas de civismo y que reclame democracia actuando de este modo”.

Xurxo Abuín y un importante grupo de residentes de Rubiáns afines al presidente de la 7


Por su parte, Xurxo Abuín asegura que la movilización a favor de incluir en la lista de los fondos anticrisis la reforma de la Praza do Souto “seguirá mañá (por hoy) coa celebración da asemblea de veciños e no Pleno extraordinario, a onde asistiremos tamén”.

CEA – BAILE DE ANTROIDO O sábado 21 de febreiro, a AAVVCC “O Souto”,

Un importante grupo de vecinos de Rubiáns protagonizó ayer movilizaciones singulares tanto en el centro urbano como en la Avenida de Pontevedra, con corte de tráfico incluido. O. VÍFER

Momento da cea

xunto coa AAMMRR “Alambique” celebraron unha cea – baile.

Oposición > El líder del Partido Popular, Tomás Fole, achaca al gobierno local la culpa de lo sucedido en la jornada de ayer. “Durante todo este período no han mantenido contacto alguno con los grupos de la oposición ni con los vecinos, pese a haberlo prometido. Ahora que dicen que el Pleno no va a tener valor a la hora de cambiar la lista de inversiones de estos fondos, es normal que algunos colectivos se sientan discriminados. El gobierno ha colaborado a estos problemas de tensión vecinal”.

A cea, foi a base de lacón con grelos e filloas, e resultou moi animada. As 105 persoas que participaron nela, pasárono francamente ben. Logo da cea, en apenas 5 minutos, e coa axuda de todos, o escenario da cea transformouse en sá de baile para ledicia dos asistentes, e deu

Respecto al colectivo dirigido por Xurxo Abuín, Fole dice que “en principio su movimiento de protesta ha sido pacífico, aunque pudo haber sido peligroso dado que la Avenida de Pontevedra es un punto conflictivo para los peatones. Deberían haber avisado a la Policía Local”. Desde Izquierda Unida, su responsable local Juan Fajardo, hace referencia a la falta de poder que tendrá la Corporación para modificar el documento de obras incluidas en los fondos anticrisis. “El BNG y el PSOE deberían explicar este espectáculo bochornoso, mostrando continuamente posturas tan distintas desde el propio gobierno. La alcaldesa se agarra al leguleyo para impedir que el Pleno tenga poder de decisión. Si pudieran harían una dictadura”.

Momento do baile

comenzo o baile, amenizado polo trío FLAMINGO, rematando cerca das 5 da madrugada.

8


asunto propio da Asociación, aínda que como veciños de Rubiáns que somos, nos preocupe.

ASAMBLEA XERAL ORDINARIA

Rogamos encarecidamente ós veciños que acudan a esta Asamblea, aínda que o día esté como para saír a dar un agradable paseo.

O domingo día 29 de marzo, ás 6 e media da tarde, vaise celebrar a Asamblea Xeral Ordinaria da Asociación Veciñal e Cultural “O Souto”, con arreglo á seguinte orde do día:

CURSO DE TEATRO Rubiáns ven de conseguir, a traverso da Concellería de Xuventude, un curso de teatro para xóvenes e maiores que se desenvolverá tódolos sábados ata rematar xuño.

1º: Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior. 2º: Informe anual de actividades realizadas no ano 2008.

A Asociación, fai agora un ano, fixo unha enquisa para coñecer con detalle as apetencias dos seus socios á hora de programar cursos.

3º: Balance económico de ejercicio do 2008. 4º: Establecemento de cuota para o ano 2009.

Os mais demandados, ou xa se teñen feito, ou están a piques de facerse. Un dos que os socios pedían, era un curso de teatro que permitira a creación dun grupo de teatro estable.

5º: Praza do Souto. 6º: Renovación parcial da Xunta Directiva. 7º: Pregos e preguntas.

Pois ben, acaba de sernos concedido, para empezar xa.

Posiblemente, o tema estrella da Asamblea sexa o concerniente á praza do Souto. A Xunta Directiva ten unha proposta que ven explicada no artículo anterior. Esta proposta debe ser ratificada, coa inclusión das milloras que xurdan na Asamblea, polos veciños, para logo serlle trasladada ó Equipo de Goberno Municipal, para que o Proxecto se redacte en base ó punto de vista dos veciños.

De xeito que todos aqueles que queiran participar, deben poñerse en contacto coa Asociación de inmediato, nos teléfonos 986509683 (Tfno do Centro Cultural), ou no 693771622 (Tfno da AAVVCC “O Souto)

Pero hai outros temas importantes, como o balance económico do pasado exercicio contable do 2008, ou o establecemento, tal e como nos comprometemos cando fundamos a Asociación, a fixá­la cuota anual en Asamblea, tendo en conta a opinión da maioría.

RENOVACIÓN PARCIAL DA XUNTA DIRECTIVA DA AAVVCC “O SOUTO” Cando en xullo de 2007 creabamos a Asociación Veciñal e Cultural “O Souto”, tivemos especial coidado en que a Xunta Directiva estivera constituída por persoas que en verdade estiveran dispostas a traballar por Rubiáns, e se comprometeran a elo.

No capítulo de pregos e preguntas, poderá falarse do tema das festas de setembro, tema que a moitos nos preocupa, xa que estamos rematando marzo, e de momento, nen se entregaron as contas, nen sabemos se a Comisión do ano pasado se vai facer cargo das deste ano…

Aparte de eso, non impedimos a pertenencia á Xunta Directiva a nadie, nos daba igual que vira todo azul ou todo vermello. E mais, queríamos

Se non incluímo­lo tema como un punto mais da orde do día, é porque entendemos que non é un 9


que na Xunta Directiva estiveran representadas todalas maneiras de pensar, tódalas ideoloxías políticas, xa que considerabamos que así non correríamo­lo risco de politizar a Asociación. Hoxe, case dous anos despois, pensamos que foi un acerto.

Momento da festa infantil

A festa estivo dirixida polo Grupo de Animación TRICORNE, contratado grazas a unha subvención da Concellería de Cultura que dirixe Castro Ratón, e a diversión estivo garantida dende o primeiro momento

Nembargantes, algunhas das persoas que en principio formaban parte da Xunta Directiva, polas razóns que foran, de traballo, persoais… foron deixando a Xunta. Houbo unha, que mesmamente pediu ser incluída nela, e que nunca veu a unha reunión da mesma.

PARTICIPACIÓN NA XLV FESTA INTERNACIONAL DA CAMELIA

Como comprenderedes, o traballo a realizar na Asociación é moito, o que eisixe que a Directiva esté constituída por moita xente.

Logo do gran éxito obtido o pasado ano coa celebración da 1ª FESTA DA CAMELIA DE RUBIÁNS, a Asociación comprometéuse a celebrar dito Certame tódolos anos que a Exposición Internacional da Camelia non se celebrara en Vilagarcía.

É por iso que, baseándonos no articulado dos Estatutos polos que se goberna a Asociación, propoñamos á Asamblea que se vai celebrar o día 29 a renovación dos membros que deixaron de vir, para que o traballo da Asociación, con mais membros na súa Xunta Directiva poida ser mais levadeiro e mais eficaz.

Pois ben, este ano, celebrouse en Vilagarcía, polo que fieles ó compromiso adquirido, non a celebramos en Rubiáns, pero sí quixemos manter o tema quente, polo que coa axuda de moitos veciños de Rubiáns que amablemente cederon as súas flores, participamos na 45 edicion da Exposición Internacional da Camelia, celebrada en Fexdega.

ANTROIDO INFANTIL Se o sábado 21 foi o día dos maiores, ó día seguinte, domingo 22, foron os cativos os que celebraron o Antroido. A AAVVCC “O Souto”, organizóulles a súa festa, na que houbo música, xogos, sesión de maquillaxe, etc.

Fixémolo fora de concurso, xa que non nos parecía correcto optar a premios, levando flores de veciños de Rubiáns que sí participaban individualmente, con aspiracións de premio.

10


Lamentablemente, só un dos veciños participou, e alguns expertos nos dixeron que si tiveramos concursado, tiñamos moitas opcións de acadar un premio, na categoría de mayor número de variedades.Pero bueno, o importante é que Rubiáns estivo presente.

recíbense case inmediatamente de ser enviadas, e o que é millor: Sen ningún custe económico nen para a Asociación, nen para o que recibe a mensaxe. De momento, este sistema funciona só para os membros da Xunta Directiva, pero queremos amplialo a tódolos socios da Asociación.

ASAMBLEA DA COMUNIDADE DE MONTES

O tipo de avisos que podíamos enviar é infinito: Dende avisar de noticias que nos afecten e que sexan importantes, ata convocar Asambleas ou reunións, avisar de cousas relacionadas co Concello, comunicar ós veciños a celebración de charlas ou conferencias, ou calqueira tipo de acto cultural que se celebra en Rubiáns e ata mesmo comunicarlles ós socios o falecemento dun veciño.

O domingo día 5 de abril, vai ter lugar a Asamblea Xeral Ordinaria da Comunidade de Montes, con arreglo á seguinte orde do día: 1º: Lectura e aprobación se procede da acta da sesión anterior. 2º: Actualización da lista de comuneiros 3º: Informe da xestión. 4º: Pregos e preguntas.

Para a Xunta Directiva, poder ter este sistema funcionando, nos aforraría unha cantidade de traballo importante, pero sobre todo, os socios estarían puntualmente informados de todo aquello que lle poida interesar, cunha rapidez similar á da radio ou a televisión, pero absolutamente gratis.

A hora á que se celebrará a Asamblea, está aínda sen decidir, á espera de que os técnicos que traballan coa Asociación de Montes nos comuniquen as súas dispoñibilidades horarias.

Esperamos que todos vostedes colaboren para poder instalar este sistema. O único que teñen que facer é cubrir a ficha que acompaña a este Facho, e devolverllela cuberta ó vocal da súa zona.

A ASOCIACIÓN, COAS NOVAS TECNOLOXÍAS

A primeira vez que lles enviemos unha mensaxe ó movil, se lle dará un número de seis cifras.

A AAVVCC “O Souto”, como vostedes saben, asómase á rede de Internet, atrverso sa páxina Web www.rubians.com.

Este número ten que comunicarnolo a nós. O nº, ven a ser a autorización de vostedes para que lles enviemos mensaxes ó seu nº de teléfono móvil.

Pois ben, ter unha páxina Web nos permite usar unha chea de ferramentas gratuítas que redundan en beneficio da comunidade.

Sabemos que moita xente, por descoñecemento do sistema, vai considerar que non é importante, e non nos vai comunicar ese numero de 6 cifras que vai recibir. Por eso, lles pedimos que confíen en

Así por ejemplo, dende fai uns meses, as comunicacións ós membros da Xunta Directiva (avisos, convocatorias de reunión, etc) estámolas a facer a traversa de mensaxes de texto ós móviles de cada un dos membros da directiva. Estas mensaxes, 11


nós, cubran a ficha, e lla devolvan cuberta ó seu vocal de zona.

Segue sen resolver, a pesares dos esforzos da AAVV e do veciño que cedeu o terreo, a evacuación das augas da estrada ó Porto de Vilagarcía. (Pouco importante, eso sí, xa que despois de todo, o único que sucede é que algúns veciños lle entra a auga na casa)

Logo de que empezen a recibir avisos, comprenderán as ventaxes deste sistema, que unha vez mais repetimos, é absolutamente gratuíto, non lles vai custar nada, nen a vostedes nen á Asociación.

Tampouco interveu o Concello no tema dos lindes con Vilanova, aspecto crucial para a defensa da propiedade dos nosos montes veciñais. Tampouco é moi importante, recordemos que a Baión xa os defende o Concello de Vilanova. Tampouco hai que duplicar os recursos da Administración.

Gracias de antemán pola súa comprensión.

XESTIÓNS MUNICIPAIS O 23 de marzo do pasado ano, a AAVVCC “O Souto”, enviaba un longo escrito no que por segunda vez, expoñía ó Goberno Municipal as necesidades mais acuciantes que Rubiáns tiña.

Seguimos sen noticias das 4 líneas de alumeado público que hai que ejecutar. Esto sí que é pedir por vicio. Coas excelentes linternas que se constrúen hoxe en día…

Pasado mañán, fará exactamente 1 ano da recepción do escrito pola Alcaldesa, e parece un bo momento para revisar o que se fixo e o que non.

Negociación cun particular para adquirir unha parcela duns 50 m2 en Abelle, para evitar que como xa sucedeu, un coche caiga por un desnivel. Bueno, con non pasar por ahí, asunto arreglado, ¿ou non?

Cruceiro de O Souto: Reparouse, pero non se talou a árbore que ameaza con derriba­la cruz do mesmo.

Construcción de beirarrúas ata o Hospital. Tranquilos, estamos en elo.

Sinalizacion de direccion úneca en camiño saída de Sentin e camiño de Fontán: Está resolto.

Convenio coa Asociación de Veciños para xestionar o Centro Cultural. A Asociación, o que ten que facer é paga­la limpeza e punto, ¿vale?.

Retranqueo ou eliminación de diferentes postes de alumeado ou tfno que invaden os camiños: Só se eliminou o que estaba fronte ó lavadoiro de Loenzo. Os demais, seguen ahí.

Colocación dun semáforo no cruce de Sentín. ¡Qué manía de pedir esos aparellos tan pouco respetuosos co medio ambiente…!

Acceso para cadeiras de rodas ó Centro Cultural: Está feito

Prohibición de aparcar na marxe dereita do acceso ó campo da festa (frente ó bar Luky). Pero home… co bonitiños que quedan os coches aparcados dun lado e outro da estrada nunha curva…Ademais, ¿Sabedes cánto custa un sinal de prohibido aparcar?

Bacheo do camiño de saída de Abelle xunto a de Carregal: Está feito Colocación de porta blindada e reixas nunca ventá no Centro Cultural: Feito

Limitación da velocidade na estrada de Zamar. De nengunha maneira. O que hai que facer e tentar convertela nun circuito de velocidade, que aínda non temos ningún.

Ata aquí os “cuantiosos” investimentos de Dolores García e o seu equipo en Rubiáns. Sen resolver, quedan “pequenos detalliños sen importancia”, como por ejemplo: 12


¿Imaxinades o importante que sería para Rubiáns que se celebrase ahí unha proba do campeonato mundial de F1?

Porto en O Lago. ¿Non sería mellor deixalo como está, que siga a vota­la auga polos camiños, e inundando as casas? Se se aproveita, os veciños de O Lago deixarán de saír na prensa, e logo, ¿por qué íades protestar?

Prohibición de aparca­los cameons que traballan para Baygar diante do semáforo de saída á estrada de Pontevedra, polo perigo que supón. ¡Vaia home! ¡Non pretenderedes que aparquen como o facían antes, no casco urbán, co que molestan!

PROBLEMAS NA ESTRADA SOUTELO – PERRÓN

Prohibición de aparcar frente a Salnés Auto, xa que fai que a saída en coche dende Barbeitos sexa moi perigosa, por non haber visibilidade. Bueno, esto é puro vicio. Con baixar a Vilagarcía a pé, asunto resolto. Ademais deste xeito non producides CO2, e non contribuídes a agrava­lo quecemento global do planeta.

Dende fai un tempo, na curta estrada que une Soutelo con Perrón, a partires do anoitecer, adoita haber algún coche estacionado á beira de dita estrada. A xulgar pola importante cantidade de lixo que se acumula ás beiras da estrada en dito punto, a tranquilidade do lugar é aproveitada polos ocupantes dos coches, para actividades relacionadas co consumo de determinadas sustancias.

Reparación dun pequeño corte no asfalto que os veciños de Abelle tiñeron que facer para reparar unha avaría na rede de auga. Os veciños, pobres ignorantes, non acabades de comprender que os medios públicos non se poden despilfarrar. Non é rentable que varios operarios se desplacen a Abelle media mañán para tapar un bache. O mellor, será esperar que o bache vaia ganando en anchura e profundidade. Así, cando comencemos a ver ós neozelandeses, teremos dúas posibilidades: Tapá­lo bache, que non vai poder ser porque resultará moi caro, ou aprobar en Pleno o hermanamiento coa susodita cidade de Novazelandia, o que de paso, nos permitiría viaxar alá de cando en vez.

Polo de agora, non houbo ningún incidente, salvo a acumulación de lixo, pero o que sí está claro é que moitos veciños procuran non transitar a pé por este camiño durante a noite, por temor a posibles problemas. Non estaría de mais que a policía fixera de cando en vez acto de presencia no lugar, e que faga o que teña que facer. Os veciños o agradecerían.

OS VECIÑOS DA RUA SAN MARTIÑO, MOLESTOS

Frena­las infraccións urbanísticas consistentes en executar muros de peche á beira dos camiños, que pouco a pouco van imposibilitando a circulación rodada por Rubiáns. ¡Mentira! ¡Mentira cochina! En Vilagarcía non pasan esas cousas. Ademais, ¿Para qué queredes ir en coche co saudable que é ir camiñando?

Os veciños da rúa San Martiño, a rúa que, como prolongación de A Costiña comunica Loenzo coa Avda de Pontevedra, están dende bastante tempo a padecer os inconvintes propios das núcleos residencias colindantes coas áreas industriais. Os veciños desta rúa, están a sufrir as molestias que os coches dos traballadores

Aproveitamento do manantial de gran caudal descuberto na apertura do vial ó 13


das empresas alí ubicadas producen ó estacionar en dita rúa, rúa que carece da anchura precisa para estacionar sen molestar á circulación de saída cara a avda de Pontevedra. Unha vez que chegan ó stop, atópanse con coches estacionados á súa esquerda no arcén da estrada de Pontevedra, que impiden a visibilidade para incorporarse a dita estrada nunhas condicións mínimamente seguras. Non sería problemático instalar uns bolardos que impediran o estacionamento nas proximidades do cruce. Pero quizáis o problema mais acuciante que están a sufrir, é o dos aparcamentos dos cameóns dentro do recinto de talleres La Junquera, pegados ó muro de peche, e a poucos metros das súas casas. Algúns dos cameóns, están durante toda a noite co sistema de frío funcionando, co cual durmir a poucos metros destas máquinas, é francamente difícil. Asimismo hai preocupación entre os veciños polo feito de que se volva a producir un incidente similar ó que ocorríu diante de Talleres Buenos Aires, cando un camión comenzou a arder pola noite. A Asociación de Veciños comprende que as empresas radicadas na zona teñen uns dereitos que a legislación lles recoñece, pero tamén entende que os veciños tamén os teñen.Seguramente o mais adecuado sería que por parte do Concello se estudiase o tema, de cara a acadar unha solución que satisfaga a uns e a outros. O que non leva a nengunha parte, é pechá­ los ollos ó problema.

AAVVCC “O SOUTO” – RUBIÁNS Visitanos en Internet en

www.rubians.com

14