Page 1

SOM-HI... “Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”. paraules de la Mare Teresa de Calcuta SETMANA DEL 16 al 20/setembre/2013 Dilluns 16

 17.00h: CLAUSTRE GENERAL: a la biblioteca; durada aprox. 20 minuts.  17.20h: CLAUSTRE INF-PRI: temes a tractar: Presentación horaris classe i de mestres. Enregistrament d’entrevistes de les famílies.

HORARIS de grups: avui he repartit els horaris de classe amb les hores de desdoblament de Ll. CATALANA (1 hora) i de MATEMÀTIQUES (1 hora); hi ha grups on s’ha hagut de fer alguna modificació en l’assignatura (també està indicat). Comptem que els horaris es podrien lliurar als alumnes el proper dimarts. HORARIS de mestres: aquests horaris es lliuraran dilluns on estarán marcades les sessions d’atenció a la diversitat dedicades als desdoblaments. Més endavant es rectificaran perquè caldrà incloure les sessions d’atenció a la diversitat destinades a reforç i atenció individualitzada (l’equip d’orientació està treballant en aquest tema) Cal recordar alguns aspectes de forma a l’hora de passar els horaris al format excel per a ser presentats a inspecció educativa.

PER EDUCAR , CAL ESTIMAR

ALTRES


Ordinal de curs i lletra del curs

Col.legi Maristes Rubí 2013-2014

PRIMÀRIA -

MESTRE/A TUTOR/A : Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

9:00/9:30 9:30/10:00 10:00/10:30 10:30/11'00

ESBARJO

11:00/11:30 11:30/12:00 12:00/12:30 12:30/13:00

Nom complert, no abreviat Escriure els 2 cognoms Lletra: Arial; mida 14 i negreta

A sota del nom de l’àrea entre parèntesi indicar el nom de mestre/a o mestres que imparteixen l’àrea. Lletra: Arial; mida 12. Si el nom de l’àrea és molt llarg i no cap a la mateixa línia fer la lletra de mida 10.

PER EDUCAR , CAL ESTIMAR

Non de l’àrea en majúscules: LL. CATALANA, LL. CASTELLANA, C. MEDI, MATEMÀTIQUES, E´. FÍSCICA, LL. ANGLESA, EA: MÚSICA, EA: PLÀSTICA, RELIGIÓ, T. LET’S GO FOR IT!, T. DE CÀLCUL, T. DE LECTURA EFICAÇ, T. D’INFORMÀTICA, ESBARJO, TUTORIA, D. ANGLÈS, D. LL.CATALANA, D. MATEMÀTIQUES, T. C. SOCIAL, ED. CIUDADANIA, EST. COMUNS, T. EX. MUSICAL.


ADAPTACIÓ D’EI-3: durant la setmana del 16 al 20/09/2013 es prellonga el periòde d’adaptació els horaris estan exposats a la sala de professors d’INF-PRI. El criteri aplicat per a determinar els/les mestres és comptar amb els mestres que tenen atenció a la diversitat i en cas de no poder cobrir amb aquesta opció es recorreix a les hores de permanència. Es demana ser puntual a l’hora d’anar a EI-3, especialment a les entrades i sortides. Tanmateix, aquesta setmana es posaran en marxa tots els desdoblaments d’anglès que imparteix la Paula.

E S T I L

M A R I S T A

PER EDUCAR , CAL ESTIMAR

E D U C A T I U

Rub1314 som hi 16al20 09 2013