Page 1

SOM-HI...

SETMANA DEL 2 al 5/desembre/2013 CLAUSTRE

CURS DE FORMACIÓ INFANTIL: el curs de formació per a mestres d’educació infantil es realitzarà els dies 8 i 9 de marc de 2014. CONCERT SOLIDARI: dimarts 17 de desembre es celebrarà el Concert Solidari tant a nivell organitzatiu com a nivell d’activitats cal fer alguns canvis. 17/12/13 durant tot el dia el pavelló estarà ocupat amb l’assaig general del concert per la qual cosa no es podrà fer psicomotricitat i educació física. 13/12/13: intercanvi d’invitacions entre infants de secundària i infantil i primària de 9.00-10.00h. A la classe de tutoria. Els cursos (PRI1C i PRI4B) que fan 30 minuts de tutoria aquest dia l’haurem d’ampliar a 60 minuts que el temps destinat a l’activitat. 16/12/13: durant el dia es farà el muntatge de l’escenari i del so per al concert solidari. Es podrà fer servir les 2/3 parts de la pista del pavelló; en cas que es faci e. física en aquest espai caldrà ser conscients que es faran proves de so i potser hi haurà interferències pel que es aconsellable fer la classe en un altre espai.

PER EDUCAR , CAL ESTIMAR

TEMES GENERALS

02/12/13 a les 17.10 a la Sala Champagnat: Ensenyament/aprenentatge. Reunions d’avaluació. BONES PRÀCTIQUES.


CELEBRACIÓ ADVENT: l’horari de cadascuna de les pregàries està penjat a la sala de professors, també aquesta setmana rebérem un e-mail des de pastoral explicant el detall de l’activitat que es farà a l’oratori. És important fixar-se en l’horari donat que enguany la pregaria la conduiran dues persones.

FESTIVALS NADAL:

CELEBRACIÓ NADAL-2013 INF3 DIMARTS

10/12/2013

15,15h

INF4 DIMECRES

11/12/2013

15,15h

INF5 DIMECRES

11/12/2013

16,15h

PRI1

DILLUNS

09/12/2013

15,15h*

PRI2

DILLUNS

09/12/2013

16,15h*

Pavelló Pavelló Pavelló Pavelló

PRI3

DIJOUS

12/12/2013

Sala Champagnat

PRI4

DILLUNS

16/12/2013

PRI5

DIMECRES

18/12/2013

PRI5A:15,15h* PRI5B: 16,00h*

Sala Champagnat

PRI6

DIJOUS

19/12/2013

PRI6A:15,15h* PRI6B: 16,00h*

Sala Champagnat

Sala Champagnat

*Hi ha la proposta de CI, CM i CS de començar les celebracions a les 15.05h, es va parlar a l’Equip Pedagògic i ens falta confirmar-lo amb el G. Manel. Dilluns decidirem l’horari definitiu.

Els dies que es celebra el Nadal al pavelló i a la Sala Champagnat no es podrà fer classe de psicomotricitat i educació física en aquests espais al llarg del dia donat que al matí es fa assaig i a la tarda la representació.

PER EDUCAR , CAL ESTIMAR

PRI3A:15,15h* PRI3B:16,00h* PRI3C:16,45h* PRI4A:15,15h* PRI4B:16,00h* PRI4C:16,45h*

Pavelló


Des de l’àrea de llengua castellana de PRI4 s’ha realitzat una activitat plantejada de manera vivencial i experimental. Comença amb el treball sobre el text instructiu i acaba amb l’exposició de construccions a partir de materials de reciclatge. Els infants a classe han estudiat el text instructiu, han pensat en una construcció, han escrit el seu text instructiu i han construït el seu objecte.

HA ESTAT UN ÈXIT!!!

COMPANYS....

PER EDUCAR , CAL ESTIMAR

FELICITATS

Rub1314 som hi 02al05 12 2013  
Rub1314 som hi 02al05 12 2013  
Advertisement