Page 1


steenrijk uitzonderlijk rijk rijk bn, bw 1 veel geld en goed bezittend 2 (veel) bezittend, hebbend: een land, ~ aan steenkolen; belang~, kans~, kleur~, omvang~, vinding~, water~ steen路rijk bn schatrijk

3


voor hetzelfde geld net zo goed geld o -en 1 algemeen ruilmiddel van metaal of papier, dan wel giraal: ~ in omloop brengen; iets te ~e maken verkopen; voor geen ~ nooit 2 bep. hoeveelheid ervan: ~en verduisteren 3 vermogen, kapitaal: ~ hebben; oud ~ dat al lange tijd in de familie is 1

het路zelf路de vnw overeenkomstig iets bekends: het was ~ kind

5


op die fiets op die manier fiets de; m en v -en tweewielig voertuig dat wordt voortbewogen door op pedalen te trappen fiet¡sen

fietste, h, i gefietst zich op een fiets

voortbewegen: (inform) ga toch ~! ga weg 1

op vz 1 een bepaling van plaats: op de tafel steunend op; op de deur kloppen tegen; op zijn kamer zijn in; dicht op elkaar in de nabijheid van; op huis aan in de richting van; naar huis toe 2 een bepaling van tijd: op dat ogenblik als het genoemde tijdstip is gekomen; op het rumoer volgde een stilte na; op ĂŠĂŠn morgen gedurende; (een overgang aangevend) de nacht van maandag op dinsdag 3 een bepaling van omstandigheid: op schoenen 4 een bepaling

van wijze: op zijn dooie gemak; (bij herhaling) keer op keer; op safe spelen, op zeker rijden zo veilig, voorzichtig mogelijk 5 een be-

paling van middel: op een piano spelen 6 een bepaling van oorzaak: op aanraden van

7


eigen boontjes doppen geen beroep doen op hulp van anderen; zijn eigen problemen zelf oplossen boon de; v(m) bonen 1 zaad van peulvruchten: witte, bruine bonen 2 de plant zelf

dop路pen dopte, h gedopt vd dop, peul ontdoen 1 ei路gen bn 1 aan de persoon of de zaak zelf toe1

behorend: zich iets ~ maken het leren 2 van iem of een zaak zelf uitgaand: ~er beweging op eigen initiatief; in ~ persoon 3 aangeboren; kenmerkend: ~ aan

9


een eitje heel gemakkelijk ei het; o -eren; -tje, -tjes of eiertjes cel waaruit het embryo ontstaat, m.n. vogelei, kippenei: (min) die vent is een ei halve zachte; een zacht(gekookt) eitje werkje dat weinig moeite kost; zijn ei niet kwijt kunnen niet (kunnen) zeggen wat men eigenlijk wil zeggen; eieren voor zijn geld kiezen afzien vh onbereikbare en met een kleiner voordeel genoegen nemen; het ei van Columbus eenvoudige oplossing voor een schijnbaar moeilijk probleem || (Belg) ei zo na bijna

11


te hooi en te gras zonder enige regelmaat of plan hooi het; o gedroogd gras

gras het; o -sen gehalmd gewas: er geen ~ over laten groeien de zaak niet uitstellen

13


zo helder als glas volkomen duidelijk hel路der bn, bw; -der, -st 1 zuiver: ~e tonen; ~

klinken niet dof; 2 glanzend, klaar, licht: een ~e lucht niet betrokken; ~ water niet troebe 3 duidelijk: een ~ betoog

glas het; o glazen; glaasje 1 doorzichtige harde

stof; 2 glazen plaat; ruit: zijn eigen glazen ingooien zijn eigen zaak bederven 3 glazen beker: een ~ wijn

15


kind kan de was doen iets gaat heel makkelijk kind het; o -eren; -je, -jes of -ertjes 1 mens in onvolwassen staat: het ~ vd rekening worden ergens voor moeten boeten; een ~ kan de was doen het is bijzonder gemakkelijk; geen ~ aan iem hebben geen last ondervinden van 2 afstammeling 1

was de; m 1 het wassen van textiel: de ~ doen 2 wasgoed: de vuile ~ buiten hangen conflicten in de openbaarheid brengen

17


letterlijke leuzen meesterproef mmd grafische vormgeving Alfa College Groningen Ruben Stellingwerf april - juni 2010

met dank aan: druk: drukkerij Koops Assen Harry Koops Hanneke Moed Rudi van der Werff Maurice van der Velde Piet en Annie Stellingwerf

19


letterlijke leuzen let路ter路lijk bn, bw 1 precies zoals het er staat: iets ~ opvatten; iets ~ vertalen 2 geheel en al; volstrekt: ~ niets leus, leu路ze de; v(m) leuzes, leuzen spreuk, kernachtige zin

Letterlijke Leuzen  

Letterlijke Leuzen, eindexamenproject Alfa College april - juni 2010. Ruben Stellingwerf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you