Page 1

1. Voorblad Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Plananalyse BK 4100 Coordinator: Herman Prast Gemeentehuis Ter Aar Architect: Joop Van Stigt

Ruben Smits 1320106


2. Inhoudsopgave Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

1. Voorblad 2. Inhoudsopgave 3. Architect 4. Locatie 5. Massa 6. Structuralisme 7. Functies 8. Routing en ontsluiting 9. Bezonning 10. Ruimtelijkheid 11. Dak 12. Grid 13. Draagconstructie 14. Gevel 15. Materialisatie

Ruben Smits 1320106


3. Architect Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Plananalyse BSC 4

Architect: Joop van Stigt Geboren: 1934

Tot 1999 was hij hoogleraar Renovatie en Onderhoudstechnieken aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Samen met zijn zoon en partner-architect AndrĂŠ van Stigt heeft hij een architectenbureau. Hij heeft zich veel bezig gehouden met renovatieprojecten. In 1999 heeft hij zijn architectenbureau aan zijn zoon gegeven.

Gemeentehuis Ter Aar Jaar van uitvoering: 1968 EĂŠn van de eerste werken van Architectenbureau J. Van Stigt

Sinds 1960 bezocht Van Stigt regelmatig de Dogon-mensen in Mali. Een cultuur waarin architectuur, techniek en cultuur op een harmonieuze wijze in de samenleving in elkaar grijpen. In zijn architectuur komen daarom onder meer vierkante elementen voor, net als in Gemeentehuis Ter Aar. In 1992 heeft Architectenbureau van Stigt een aanbouw aan het gemeentehuis Ter Aar gebouwd. Hier ga ik in de analyse niet verder op in.

Later is het architectenbureau meer over gegaan op renovatieprojecten, waar zij ook om bekend staan: Entrepotdok Pakhuis de Zwijger

Ruben Smits 1320106


4. Locatie Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Plananalyse BSC 4

Steden en dorpen om de locatie

Ruben Smits 1320106

Verkaveling om de locatie

Papenveer

Korteraar Ter Aar

Alphen Aan den Rijn

Het geementehuis van Ter Aar ligt net buiten het dorp Ter Aar. Ter Aar had tot 2007 een eigen gemeente. Het gemeentehuis is dus ontworpen voor ĂŠĂŠn gemeente, die van Ter Aar.

De verkaveling in het gebied rond ter aar is over het algemeen loodrecht verkaveld langs de rivieren en kanalen (zie het waterverloop hieronder).

Water om de locatie Verkaveling ingezoomd


4. Locatie Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Ruben Smits 1320106

Gemeentehuis Ter Aar en Pastorie tegendraads aan de verkaveling er om heen

Ingezoomd op het geemeentehuis zie je de verkavelingsrichting. Het gemeentehuis gaat net als de pastorie daarnaast dwars (met 45 graden) tegen deze richting in. Doel: Niet zomaar opgaan in de omgeving, maar er uit steken door bijzonderheid. Middel: 45 graden draaiing van het gebouw.


4. Locatie Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Ruben Smits 1320106

Forse kolom in het centrum van het gebouw ‘Fundeert’ het gebouw in zijn omgeving het gebouw is 45 graden gedraaid ten opzichte van de verkavelingsrichting om de locatie. Doel: Refereren aan de verkavelingsrichting van het omliggende gebied. Middel: Belangrijkste kolom in het centrum van het gebouw 45 graden draaien.

Wegen en water om de locatie ingezoomd Het gemeentehuis is door water gescheiden van het dorp, maar er zijn genoeg bruggetjes over het water heen om het gemeentehuis te bereiken. Ten noorden van het gemeentehuis ligt een grotere weg. De weg om het gemeentehuis te bereiken is een klein weggetje met als einde een parkeerplaats.


4. Locatie Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Ruben Smits 1320106

Orientatie van het plein

Zicht vanaf het Gemeentehuis Ten noorden en ten oosten van het gemeentehuis gebeurt iets belangrijks. Ten oosten ligt het desbetreffende dorp en ten noorden is de entree en het plein.

De orientatie van het plein is op het noorden gericht aan het weggetje en de entree van het gemeentehuis is aan het plein. Doel: Besloten pleintje aan entree van het gemeentehuis. Middel: Plein omsloten door pastorie, gemeentehuis, parkeerplaatsje en weggetje.


5. Massa Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Massa van het gebouw

Het gebouw is opgebouwd uit 4 blokken die in 1 hoger blok gestoken zijn, zodat ze overlappen. Doel: Vierkante blokken (cellen in herhaling) vormen een architectonische massa Middel: In elkaar schuiven van de blokken.

Ruben Smits 1320106


6. Structuralisme Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Ruben Smits 1320106

Symmetrie Democratie

Dit gebouw weerspiegelt de democratie. De gestreepte blokken vormen de functies van het gebouw en deze zijn allemaal even groot. doel: Alle functies even belangrijk Middel: De blokken allemaal even groot houden en hetzelfde georienteerd laten zijn.

‘Restruimte’

De massa van het gebouw is in 4 assen symmetrisch. (Veel structuralistische architectuur is symmetrisch)

De restruimte is de verkeersruimte door het gebouw heen.

Doel: Blokken of cellen vormen een eenheid (naar het centrum gericht

Doel: Duidelijke scheiding Functie en verkeer

Middel: Symmetrie

Middel: Functies in de Blokken, verkeer er tussenin


6. Structuralisme Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Ruben Smits 1320106

Democratie Er is echter meer democratie in dit gebouw te vinden. Werkplekken zijn zo geranschikt dat iedereen gelijk is. Doel: Iedereen is gelijk Middel: Werkplekken zo maken dat ieder dezelfde omstandigheden heeft.

Entree is zo georienteerd dat je vanaf iedere richting het gebouw in kan. Doel: Elke zijde van het plein moet de entree kunnen bestijgen Middel: Een dergelijke ronde entree.

Afspiegeling van het leven

De structuralistische stroming is een afspiegeling van het leven zelf. Zo kan er in dit gebouw ook een afspiegeling van het leven herkend worden. Doel: Gebouw afspiegeling van het leven Middel: Structuur afstemmen op het menselijk lichaam met de ledematen als ‘uitvoerende’ delen.


7. Functies Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Ruben Smits 1320106

Functies Niet-representatieve Functies Representatieve functies

Representatieve functies zijn gevestigd op de Beletage. Doel: Representatieve functies op een goede plek Middel: Representatieve functies op de beletage (hoger en meer licht)

Souterrain

Beletage


8. Routing en ontsluiting Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Ruben Smits 1320106

Routing

De politie en het appartement zijn van buiten apart te bereiken, de rest staat allemaal met elkaar verbonden via de middelste ‘Verticale verkeers’ module, zie doorsnede.

Souterrain

Beletage


9. Bezonning Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Plananalyse BSC 4

Het dak DOel: Licht in het atrium krijgen Middel: Het dak bij het atrium optillen

Doel: Meer licht in het gebouw krijgen Middel: Lichtkoepels plaatsen

Uitkomst:

Ruben Smits 1320106


10. Ruimtelijkheid Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Ruimtelijkheid in atrium

Door het maken van het souterrain en de beletage en door het optillen van het dak krijgt het atrium een hoog, ruimtelijk maar ook erg licht karakter. Vanaf de verdieping kun je naar tegenover liggende verdiepingen kijken, waardoor er een ruimtelijk effect in horizontale richting en in verticale richting ontstaat. Doel: Ruimtelijkheid Middel: Atrium hoog en open

Ruben Smits 1320106


11. Dak Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt dakaanzicht

De lichtkoepels

De daken zijn simpelweg uitkragende kruizen over de blokken heen. Het middelste kruis is degene boven het atrium en is opgetild boven het andere dak.

Op de hoeken van de blokken ontstaat rest ruimte. Dit is vervolgens opgevuld met lichtkoepels, die op een strak grid zijn gerangschikt.

Doel: Plek voor lichtkoepels vrijhouden

Doel: Diffuus licht Middel: Lichtkoepels op een strak

Middel: Kruizen op de blokken, die niet het hele blok bedekken

Onderste dak

Ruben Smits 1320106

Bovenste dak

Lichtkoepels onder

Lichtkoepels boven


12. Grid Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Grid

Kijkend naar het grid zie je de blokken weer terug. 4 identieke blokken aan de zijkanten en een speciaal blok in het midden met een kolom in het centrum. De gridmaat is 2.7 m. en het dubbele daarvan: 5.4 m.

Ruben Smits 1320106


13. Draagconstructie Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Principe draagconstructie

Het principe van de draagconstructie is als volgt: 4 blokken met dragende wanden. Dit draagt alles op ĂŠĂŠn onderdeel na, de uitzondering: de kolom in het midden draagt de vloer van de beletage. Doel: Heldere draagconstructie die strookt met het ontwerp Middel: Werken met dragende blokken.

Ruben Smits 1320106


13. Draagconstructie Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt Dragende elementen

Vloeren overspannen niet van dragende wand tot dragende wand, maar er zitten houten liggers tussen die op dezelfde manier het dak dragen. Doel: Vloeren en dak overspannen. Middel: Dragende wanden plus houten liggers

Ruben Smits 1320106


13. Draagconstructie Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

De kolom in het centrum

De kolom is de uitzondering op de regel in de draagconstructie, is het centrum van het gebouw en refereert terug aan de verkaveling van het omliggende gebied (45 graden gedraaid). Hieruit mag geconcludeerd worden dat dit een belangrijke schakel is in het gebouw.

Ruben Smits 1320106


14. Gevel Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Ruben Smits 1320106

Kleinschaligheid

Doel: Het gebouw van voor moet de indruk wekken van kleinschaligheid. Middel: Brede orientatie

Verrassend groot volume

Doel: Moet kleinschalig ogen, maar er moet veel in kwijt aan functie. Middel: het introduceren van het souterrain.


14. Gevel Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Ruben Smits 1320106

Orientatie van de Gevel Doel: Horizontale geleding Middel: Breed georienteerde en aanwezige dakpartij.

Gaten in de gevel Hoe worden de krachten afgedragen in de dragende wanden bij de gaten in de gevel? Deze worden opgevangen met betonnen lateien en vervolgens weer naar de fundering gebracht door de dragende wand.


15. Materialisatie Plananalyse BSC 4

Gemeentehuis Ter Aar - Joop van Stigt

Ruben Smits 1320106

Materialisatie Exterieur

Materialisatie interieur

Het thema van het exterieur is hetzelfde als het interieur; het schoon metselwerk met houten afwerkingen, zoals dak, liggers en kozijnen.

Doel: Materialisatie in het interieur sober houden. Middel: Onbehandelde houten plafonds, robuuste kolom en het schoon metselwerk.

Beton

Geelgrijze natuursteen (franse kalksteensoort)

Natuursteen

Glas met houten kozijnen

Donker hardhout

Analysis of the City Hall of Ter Aar  
Analysis of the City Hall of Ter Aar  

This is an analysis of the city hall of Ter Aar, designed by Joop van Stigt.

Advertisement