__MAIN_TEXT__

Page 1

Petrikirken Kjølberg

Menighetsbladet Nr. 2 - 2016 - Årgang 61

www.petrikirken.no

Petrikirkens konfirmanter 2016

Bak fra venstre: Daniel Hystad, Daniel A. Tveit, prest Frøydis Grinna, Sindre Barm Pettersen Foran fra venstre: Ylva Kjellvik Andersen og Karianne Tangen Dypedahl.


Petrikirken Metodistkirken på Kjølberg

Besøksadresse: Roald Amundsensv.8, 1654 Sellebakk

Blomstringsøyeblikk Livet er kanskje litt annerledes om sommeren? Litt mer fylt av liv, lys og luft som for mange av oss gir mer energi og krefter.

Postadresse: Postboks 22, 1650 Sellebakk

Påvirker det på noen måte hvordan vi lever? Ja, det tror jeg.

Telefon: 975 85 415

ta vare på og ha med oss videre i livet.

E-post: petrikirken@metodistkirken.no Hjemmeside: www.petrikirken.no Prester: Svein J. Veland - Tlf. 913 93 930 Frøydis Grinna - Tlf. 986 06 721 Medarbeidere: Kristina Øygard (kontoret/barn og ungdom) Tlf: 958 31 402 Marius Sørlie Eriksen (musikk) Tlf: 450 01 305 Løen barnehage, avd. Petrikirken: Tlf. 69 95 87 80

Mange av oss finner BLOMSTRINGSØYEBLIKK som vi kan Noen BLOMSTRINGSØYEBLIKK vi kan dele med venner, familie og de vi setter stor pris på. Sommeren gir oss mye som vi kan ta med oss. For det er jo slik at sommerdagene som vinterdagene – høst og vårdagene - er satt sammen av livets mange hendelser. Både gleder og sorger. Sånn er det hele tida. Vi blir truffet av livets hendelser både utenfra og innenfra – og så kan vi få uventede og overraskende gleder. Det er godt at det er sånn, vi vet ikke alt om livet slik at vi til enhver tid vet, og kan beregne hva vi trenger. Vi trenger blomstringsøyeblikk. I år feirer bibelselskapet jubileum, i 200 år har de produsert bibler for lesere. I mange intervjuer har vi hørt at det er mange som leser bibelen, både de som tror og de som ikke tror. Det som er felles for dem alle er at de finner gode ord som betyr noe for dem Blomstringsøyeblikk. Kanskje er dette den sommeren hvor du finner noe slikt i bibelen og ønsker å

Har du stoff til bladet?

dele den med andre. Det kan være at å lese om noe som er

Stoff til neste nummer av menighetsbladet må være innlevert innen 21. august, og sendes til: petrikirken@metodistkirken.no

større enn oss, kan gi oss det vi trenger, når vi trenger det

Stoff som ikke kan sendes elektronisk, leveres til kirkens kontor.

Menighetsbladet 2

God sommer, god lesing og et ønske om gode opplevelser. Svein Utgiver: Petrikirken Bladets gavekonto: 1150.11.01100 Redaksjonskomite: Vigdis og Arne Håkenstad, Marianne B. Pettersen, Petter Evensen og prestene. Grafisk utforming: Ruben Handelsby


2016

Svein Veland

28. - 31. juli

Hovedtaler

på Drottningborg ved Grimstad

Frøydis Grinna Hovedtaler

Harald Høidahl Lovsangsleder

Åpne hjerter, åpne sinn og åpne dører Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Sommerfesten 2016, som går av stabelen 28. - 31. juli i idylliske omgivelser på Drottningborg ved Grimstad. Her kan du kombinere ferie og fritid med åndelig påfyll, frisk lovsang, interessante seminarer og mye mer. Harald Høidahl I år har vi gleden av å ha med oss Harald Høidahl som lovsangsleder på kveldsmøtene. Han er en meget dyktig musiker som også besitter en fantastisk formidlingsevne. Harald Høidahl er svært ettertraktet, spesielt i Sverige hvor han har reist mye rundt i ulike kristne miljøer med sin musikk. Flere album har det også blitt, som blant annet er tilgjengelig på Spotify. Med seg på scenen vil Harald Høidahl ha et lovsangs-

team med lokale sangere fra arrangørmenigheten Petrikirken Kjølberg. Hovedtalere Sommerfestens hovedtalere er Frøydis Grinna og Svein Veland, som begge tjenestegjør som prester i Petrikirken. Temaet for årets sommerfest er “Åpne hjerter, åpne sinn og åpne dører”. Vi ser frem til å høre hva hovedtalerne ønsker å formidle rundt dette temaet. Seminarer Det vil være et variert og godt program med ulike seminarer under Sommerfesten, både til inspirasjon, innvielse og oppbyggelse. Selve programmet vil bli publisert på hjemmesiden når alt er spikret.

For påmelding og mer info om Sommerfesten 2016:

www.metodistkirken.no/sommerfesten

Leir MBU vil tilby et bredt leirtilbud for barn og unge under Sommerfesten 2016. Det vil bli både Miniorleir, Juniorleir, Tweens og Tenleir. Les mer info på hjemmesiden. Innkvartering På og rundt Drottningborg finnes det flere alternativer for innkvartering. Her kan du komme med egen campingvogn eller telt, eller du kan booke deg inn på et hotell eller pensjonat i nærheten. Kontaktinformasjon finner du på hjemmesiden. www.metodistkirken.no/ sommerfesten

Arrangør:

Petrikirken Metodistkirken på Kjølberg


Et innblikk og tilbakeblikk i Metodistkirkens Generalkonferanse, Portland, Oregon, mai 2016.

På Generalkonferansen møtes 864 delegater, i hovedsak fra Filippinene, Afrika, USA og Europa. Ti av dem delegater fra vårt biskopsområde (Norden og Baltikum). Alle tilhører vi den globale United Methodist Church (UMC), med ca 12,3 millioner medlemmer. Sammen skal vi finne ut hva kirken vår skal lære og mene om alt. Absolutt alt.

For cirka ett år siden ble jeg valgt av Metodistkirkens Årskonferanse til å være delegat til Metodistkirkens Generalkonferanse i Portland, Oregon, 2016. Årskonferansen er Metodistkirkens høyeste lovgivende organ i Norge, og Generalkonferansen er Metodistkirkens høyeste lovgivende organ på verdensbasis. Generalkonferansen finner sted hvert fjerde år, og Norge har to delegater – en lek og en ordinert. Å få muligheten til å være med på dette er svært spennende.

4

På forhånd kan alle enkeltmedlemmer, menigheter eller årskonferanser i Metodistkirken sende inn forslag om ting de ønsker endret. Her finnes forslag om alt fra opprettelse av merkedager innen Metodistkirken, via bruk av isoporkopper ved kirkekaffen, og til de store spørsmålene om hva vi skal mene og lære om Israel og Palestina, abort, homofili og en rekke andre store og viktige saker. Til sammen drøyt tusen forslag. Alle disse forslagene fordeles ut over tolv ulike komiteer med ulike fokusområder, der de så behandles i mindre grupper og i komiteens plenum. Svært mange forslag faller eller går igjennom her, og er på så måte


ferdig behandlet. Forslag som inneholder økonomiske konsekvenser eller som det er store uenigheter om, ender opp i konferansens fulle plenum. Generalkonferansen er på mange måter et tungrodd system. Det er også en konferanse preget av stor mistillit til hverandre. Dette kom blant annet til syne ved konferansens start, da vi brukte 2,5 dager på bare å bli enige om møtereglene. Det kunne jo hende at noen ville endre den parlamentariske prosessen bare for å få sin egen vilje gjennom… For min del var arbeidet i min legislative committee stort sett positivt. Vi lot stridsøksene ligge, og forsøkte å snakke sammen om det vi var uenige om. Vi var ikke og vi ble ikke enige. Men vi kunne akseptere hverandre. Alle hadde det dessverre ikke like fredfullt i sine komiteer. Mye på Generalkonferansen er både et stort politisk spill og et maktspill. Det kan være veldig vanskelig å forstå når man ikke kommer fra samme tradisjon selv.

fikk denne majoriteten plutselig en stemme, og Biskopsrådet (alle biskopene i UMC) ble spurt om hjelp til å finne veien videre. De kom tilbake med en uttalelse, ”A way forward”, om hvordan vi som kirke kan gå frem for å finne en løsning på uenighet som omhandler homofili, og uttalelsen inneholder også en uttrykt bekymring for kirkens nåværende situasjon. Konsekvensen av denne uttalelsen var at alle spørsmål som omhandlet ”human sexuality” ble mer eller mindre bordlagt, og dermed ikke behandlet. I stedet skal det settes ned en komité som skal jobbe videre med hvordan vi skal jobbe med disse vanskelige spørsmålene.

I plenum med alle delegatene var det duket for store diskusjoner og kamper, spesielt om temaet ”human sexuality”. I UMC som Metodistkirken i Norge altså tilhører, kan ikke homoseksuelle par vies og homoseksuelt praktiserende kan ikke ordineres til tjeneste. Dette er kime til store diskusjoner, med harde fronter både på liberal og konservativ side. Så harde at mange ser kirkesplittelse som eneste løsning. Det er allikevel en ganske stor majoritet som, tross uenighet, ikke ønsker splittelse. Denne majoritetens stemme drukner ofte i ytterkantenes kamper. Men i plenum

Alt i alt var Generalkonferansen en spennende opplevelse. Den viste både styrker og svakheter ved det å være en stor og global kirke. Så mye godt vi kan hente ut av det, og så mye smerte det kan skape. Mitt internasjonale engasjement gjennom tidene har gitt meg mye kompetanse, viktig erfaringer og noen av mine næreste relasjoner. Så også Generalkonferansen. Generalkonferansen er en viktig arena for oss som kirke, og jeg er glad jeg fikk være med.

Generalkonferanse er heldigvis litt mer enn bare møter og forhandlinger også. Ikke minst er det storslagne og flotte gudstjenester, markering av ulike jubileer (blant annet markerte vi at det i år er 60-årsjubileum for ordinasjon av kvinner i UMC!), nye og gamle bekjentskaper – ja, så mangt.

Frøydis Grinna

5


Kvinnetreffet

En god bok:

KILDEN av Gabriel Scott Dette er en av våre klassikere. Noe man kanskje forbinder med tung påtvungen lesing fra skoletiden. Dette er imidlertid en bok man ikke bør skremmes av. Boken kom ut i 1918 og er som mange kanskje kjenner til, historien om fiskeren Markus. Han lever et liv under enkle kår, men i takknemlighet til Gud og skaperverket som fyller ham med stor glede. Marcus er åpen og nysgjerrig for hva livet kan gi og han opplever at Gud og naturen gir ham trøst, tillit og håp. Ingenting og ingen er til kun for seg selv.

Kvinnetreffet, som samles en mandags kveld pr. måned, har igjen hatt et rikholdig og variert program. Mat og ressursfordeling i verden, dementsteamet, barnas stasjon , apoteket, blomsterdekoratør, frivilligsentralen, en tidligere misjonær og Metodistkirkens misjonssekretær har gjestet oss. Kaffe og kaker, sang og musikk hører med.

Det har blitt sagt om boken at dette er en enkel men vesentlig bok om fromhetens nådegave. Menneskene rundt ham behandler ham ikke alltid like godt, men han tenker at han ikke vil være en som bærer nag til dem. Når tiden er slutt og Markus skal dø, er dette i trygg forvisning om at Gud vil ta imot ham.

Programmet er godt mottatt av de rundt 40 damene som samles på kveldssamlingene. Solide kollekter, som deles likt mellom menighet og misjon, kommer inn hver gang.

Et sitat fra boken som ofte blir trukket fram er dette ” Et menneske kommer til verden- en ånd daler ned på jorden, den roter en støvsky opp omkring seg, tar støv på og sleper det rundt. Når dens tid her nede er omme, legger den atter støvet av og vender seg tilbake i det eviges favn ”

«Gå for misjonen» En gang pr. måned møtes 15 – 20 damer på formiddagen. Her nytes medbragt matpakke, god musikk, opplesing og andakt hører med. Noen går en time mens andre strikker. Kollektene som samles inn er øremerket menighetens Zimbabwe prosjekt. Petrikirken ønsker velkommen til høstens kvinnetreff: 22. aug. kl. 18 «Folk ved ælva. Hvordan ble vi sånn ?» Karl Ottar Fjeld og Steinar Riise Jenssen 19. sept. kl. 18 Wenche og Bjørn Lundestad 24. sept. kl. 11 Kvinnelunch 17. okt. kl. 18 «Goddag man økseskaft» Knut Magne Ellingsen 14. nov. kl. 18 Skjeberg mannsmusikk, Frøydis Grinna 12. des. kl. 18 Grøtfest – Anne Karin og Nils Jørgen Aarvik «Gå for misjonen» mandager kl. 11.00 5.september, 3. oktober, 31.oktober og 28. november For teamet Kari Evensen

6

Marianne B Pettersen

P’kids og P’tweens

P`Kids (fra 4 år og oppover) starter opp mandag 29. august. Vi øver mandager kl. 17-18.00. P`tweens (fra 4.klasse og oppover) starter opp fredag 2. september. Vi øver ca annenhver fredag kl. 17.30-19.00. Ta kontakt med Kristina for mer info. (kristina.oygard@metodistkirken.no)


Min Salme

Da jeg skulle presentere ”min salme”, måtte det bli denne av Erling A. Tobiassen. Teksten er enkel, sterk og klar. Den gir ro og trøst i en tid som er langt fra enkel. Og melodien til Sigurd Lunde understreker teksten.

Jeg er i Herrens hender Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst. Hver morgen han meg sender sitt ord til hjelp og trøst. Hva dagen enn vil bringe av glede og av savn, Jeg kan på bønnens vinge få kraft i Jesu navn. Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. I sorg og nød jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler skal gå min trange vei, Fra himlens dype saler hans øye følger meg. Jeg er i Herrens hender når dagen dør i vest. Min synd jeg stilt bekjenner for han, min høye gjest. Han sender himlens nåde og setter englevakt. For natten vil han råde med hellig guddomsmakt. Jeg er i Herrens hender når dødens bud meg når. Mens lyset stilt nedbrenner, fra ham jeg hilsen får. Han gir meg stav i hånde, han gir meg fred i sinn, Og glemt er ve og vånde på vei til himlen inn.

Hilsen Marit Hermansen Jeg sender stafettpinnen videre til Torild Josefsen

7


Kirke-

kalenderen JUNI 19. juni kl. 11.00, Gudstjeneste ved Svein Veland 26. juni kl.11.00, Fellesgudstjeneste med Fredrikstad og Sarpsborg menigheter i Petrikirken. JULI 3. juli kl.11.00, Gudstjeneste i Sentrum i forbindelse med Glomma Festi valen. 10. juli kl.11.00, Fellesgudstjeneste med Fredrikstad menighet i Lervik kapell. 17. juli kl.11.00, Gudstjeneste i Kong stenhallen i forbindelse med OASE. 24. juli kl.11.00, Fellesgudstjeneste med Fredrikstad menighet i Lervik kapell. 31. juli kl. 11.00, Fellesgudstjeneste med Fredrikstad og Sarpsborg menigheter i Sarpsborg. 28. – 31. juli, Sommerfesten, Grimstad AUGUST 7. august kl.11.00, Fellesgudstjeneste med Fredrikstad og Sarpsborg menigheter i Fredrikstad. 14. august kl.11.00, Gudstjeneste. 21. august k l.11.00, Gudstjeneste ved Svein Veland. 22. august kl.18.00, Kvinnetreffet «Folk ved Ælva. Hvordan ble vi sånn?» Besøk av Ottar Fjeld og Steinar Riise Jenssen. Følg Petrikirken på nett petrikirken.no kjolbergspeidergruppe.no

8

25. august 28. august

kl. 18.00, Mannsmøte, Kveldens gjester: Dag Solheim, lokalpatriot, sportsengasjert og kjent fra radio og TV kåserer over emnet «Jeg er alltid på lag med Gud!». Andakt ved Frank Stensland og Sang ved Jon Petter Sundby Hansen kl.11.00, Samlingssøndag. Frøydis Grinna og Svein Veland.

SEPTEMBER 4. sept. kl.11.00, Gudstjeneste Frøydis Grinna 6. sept. kl.11.30, Formiddags-treff. 11. sept. kl.11.00, Gudstjeneste ved Svein Veland 15. sept. kl.18.00, Mannsmøte. Kveldens gjester: Terje Baardsen, tidligere medarbeider i Fredrikstad Blad tar oss med inn i en, for de fleste, ukjent verden med sine bilder og sitt kåseri Orkidé! – Hva med det? Andakt og sang ved Øyvind Dahl. 18. sept. kl.11.00, Gudstjeneste ved Svein Veland 19. sept. kl.18.00, Kvinnetreffet, Besøk av Wenche, Bjørn Lundestad og Tore Brenna. UKENTLIG: Mandager kl 17.00: P’kids øver. De starter opp etter sommeren 29. august. Tirsdager kl 18.00: Speider, jentetroppen

facebook.com/petrikirken

@petrikirken


Onsdager kl 18.00: Speider, bever og småspeidere Torsdager kl 18.00: Speider, guttetroppen Fredager

kl. 17.30 P,tweens øver hver 14. dag, de starter opp etter sommeren den 2. september.

Fødselsdager Juni: Vivian Royne Jønnvoll Kristin Gulbrandsen

50 år 19.06.2016 60 år 30.06.2016

Juli: Jonas Andre Bråthen Cecilie Hauge Jane Marie Stene Tor Pettersen Nordis Marie Aavik

30 år 28.07.2016 50 år 24.07.2016 50 år 02.07.2016 60 år 08.07.2016 85 år 16.07.2016

August: Kari Olsen Lillian Christiansen

60 år 24.08.2016 75 år 21.08.2016

September: Charlotte Eriksen 30 år 04.09.2016 Ketil Roppestad 60 år 18.09.2016 Inger Synnøve Bakkum 75 år 27. 09.2016

VÅR Hva forventer jeg meg av denne våren, jeg har allerede sett det vakreste Gud har skapt, årets første sommerfugl. Det å gå en tidlig vårmorgen mens solens varme treffer mitt ansikt. Jeg takker Gud at jeg fortsatt har bevart glede av de små tingene i livet. Det å oppdage at gledene i livet ikke kan kjøpes for penger, men må skapes av meg selv. Den lykke du skaper selv er den mest holdbare. Denne følelsen velger jeg å ta med meg igjennom sommeren. Petter.

9


OASE

 14

Sommeroase 2016 arrangeres i år igjen i Fredrikstad, etter at det flere år har vært holdt i Kristiansand. Kongstenhallen blir sentrum for begivenhetene i perioden 12.-17. juli, og tema for stevnet er ”I Guds nærhet”. Petrikirken vil være med å feire gudstjeneste sammen med flere andre menigheter søndag 17.   14juli. Da vil Espen  Hægeland,   ungdomsprest i Fjellhamar, preke. Det vil arrangeres formiddagssamlinger,    seminarer, kveldsmøter og senkveld. Mange spennende forkynnere vil være med. Lovsangsteamet ledes  av Harald Høidahl, som vi kjenner fra besøk i Petrikirken. Fredag vil det etter kveldsmøtet arrangeres lovsangskonsert med Hillsong Worship UK. Det vil arrangeres eget Oase for barn og unge.      For påmelding og årets program: www.oase2016.no      Det er anledning til å  besøke enkeltmøter.    

 



    

Selbak Tannlegesenter AS   

Stig Anders Aarø & Anne Kristine Foyn  

    Tlf: 69 34 59     



 

       

   

  

    

   

Tlf.: 69 34 49 49 Tlf.: 69 34 49 49

30  

  T RY K K & Reklame 

Tlf.: 69 34 49 49

 

Trykkeriveien 1, 1653 Sellebakk

     

  

    

BROHODET



T RY K K & Reklame Trykkeriveien 1, 1653 Sellebakk     

   

10


Ring: 69 34 60 79 KLIPPOTEK

 Forlovelsesringer  I en av forundringspakkene   Vi har mange gode      14 gjemmer det seg en diamantring            tilbud i butikken!  til en verdi av kr 4.999,

  FREDRIKSTAD  Ønsker du å annons  GraTiS FErGE  Gullsmed    

 LiSLEBy       – SELLEBaKK  14 

             

Ring: 69 34 60 KLIPPOT

Gunsets Eftf.

          

 FREDRIKSTAD Ønsker du å annonsere her? Ønsker du å annonsere her?   Ring: 69 34 60 79 Ring: 69 34 60 79 

Åpningstider under Borgedagene:    E-post: la-gunse@online.no  Tor - Fre 09.00 20.00   Lør 09.00 - 16.00   Emil Mørchv. 24, Sellebakk · Telefon 69 34 53 77                                            

oss på

KLIPPOTEK

følg 

 

FREDRIKSTAD

å annons  Ring: 69 34 60 60 79 Ring: 69 34KLIPPOT   Ønsker du Ønsker du å annonsere her? 

  

    14    

  

                  



Ønsker du å annonsere her? Ring: 69 34 60 79

                         



     

       

13                        



            

 

 Ønsker du å annonsere her?       69 34  60 79 Ring:     

          Løentorget 2 - Sellebakk                    



T

   



 her?  Ønsker du å annonsere        TR Y 69 K K34 & Reklame     60 79 Ring:   Tlf: 69 15 14 69 

 

  

 Vivo bokhandel   FREDRIKSTAD

KLIPPOTEK 

     

  SYNSSENTER   Løenveien 5, 1653 Sellebakk, tlf 69365700  

SELLEBAKK



  Ønsker du å annonsere her?   T R Y K K & Reklame 11  

   

(tidl. Bok&Media) -din spesialbokhandel i Østfold

 Trykkeriveien 1, 1653 Sellebakk    E-post: torp@vivobokhandel.no             Velkommen til handel med mening!            

   

   



 




Returadresse: Petrikirken • P.B. 22 • 1650 Sellebakk

KONFIRMASJON 2017 VIL DU VÆRE KONFIRMANT I PETRIKIRKEN? Et år med: fellesskap, kreativitet, ny kunnskap, selvbevissthet, konfirmantleir, vennskap, funderinger, valg, Gud og Jesus og sånn, moro og alvor, og kanskje en utenlandstur! Skal du være konfirmant våren 2017, og har ikke enda bestemt deg for hvor du vil konfirmeres? Kanskje Petrikirken er et alternativ for deg? Vi møtes ukentlig gjennom året, i tillegg til at vi har noen fellessamlinger med andre konfirmanter i Metodistkirken i Østfold, og deltar på noen gudstjenester. De siste årene har vi vært på konfirmantleir på høsten og vært på tur til London på våren. Selve konfirmasjonstiden koster ingen ting, men det er egenandeler på turer o.l. Det er ikke nødvendig at du eller dine foreldre tilhører Petrikirken/Metodistkirken for at du skal være konfirmant hos oss. Du trenger heller ikke være døpt. Dersom du ønsker å døpes i løpet av året, er det selvfølgelig mulig. Ønsker du mer informasjon om konfirmasjon eller konfirmanttiden, og/eller ønsker å melde deg på, kan du kontakte Frøydis Grinna (froydis.grinna@metodistkirken.no /mob. 986 06 721).

Konfirmasjonssøndagen er 30. april 2017, med gudstjeneste i Petrikirken kl. 11.00. Velkommen til et spennende år!

Å være konfirmant er å gå gjennom en viktig prosess i livet. Store spørsmål som; hvem er jeg, hva tror jeg på, hva slags verdier har jeg, hvem var og er Jesus, hva står det i Bibelen osv, vil komme frem. Alle disse temaene vil vi berøre gjennom konfirmasjonstiden. I tillegg til mye gøy og nye venner.

Profile for Ruben Handelsby

Menighetsbladet juni 2016  

Menighetsblad for Petrikirken Kjølberg, juni 2016.

Menighetsbladet juni 2016  

Menighetsblad for Petrikirken Kjølberg, juni 2016.

Advertisement