Issuu on Google+

Nieuwsbrief Ruben en Inga Blokker

Hoogtepunten

deze zomer:

Geboorte'van'Nathania!'Onze'lieve'meid'kwam'15'september'2013'in'Brasov' ter'wereld.'Ze'doet'het'supergoed'en'we'zijn'heel'dankbaar'voor'haar!'Bovenal' danken'we'God'dat'de'bevalling'soepel'verliep'en'dat'we'precies'op'Cjd'in'het' ziekenhuis'waren.

Jeugdkamp'waarin'Ceners'en' jeugd'open'waren'voor'God'en'we' levens'zagen'veranderen

Jongens/meidenavond'met'de'Ceners'deze'zomer.'De'jongens'gingen' kickboxen'met'Rubens'broer'Emanuel'en'hoewel'we'met'weinig'waren,'was' het'voor'hen'heel'speciaal

Tekenen'van'de'‘declaratie’;'een'declaraCe'opgesteld'naar'aanleiding'van'Efeze'4,'over'hoe'we'als'groep'en'als' individuen'in'het'leven'willen'staan'met'God.'Veel'van'de'Ceners'ondertekenden'dit,'en'gaven'aan'dat'dit'een'heel' speciaal'moment'in'hun'leven'was. '

Persoonlijk Natuurlijk'is'het'grootste'hoogtepunt'voor'ons' persoonlijk'de'geboorte'van'onze'dochter'Nathania. We'vertrokken'zondagochtend'richCng'het' ziekenhuis,'nadat'we'Ziva'alvast'bij'Jurjen'en'Dana' hadden'achtergelaten.'Inga'lag'met'weeën'op'de' achterbank.'Het'was'anderhalf'uur'rijden'naar'het' ziekenhuis,'en'we'waren'precies'op'Cjd.'In'het' ziekenhuis'werd'Inga'gecontroleerd'en'direct'begon' het'medisch'personeel'te'draven'want'‘de'baby'komt' eraan’.'Een'uur'nadat'we'in'het'ziekenhuis' arriveerden,'werd'Nathania'geboren'met'55'cm'en' 4,5'kilo.' Wij'zijn'dolblij'en'dankbaar'met'deze'nieuwe' toevoeging'aan'ons'gezin!' We'willen'onze'thuisgemeente'Jonah'heel'erg' bedanken'die'met'een'bestemmingscollecte'ervoor' heeW'gezorgd'dat'we'in'dit'ziekenhuis'konden' bevallen.'We'hebben'een'hele'ontspannen'Cjd' mogen'hebben'met'kundig'personeel'in'een'schoon' en'mooi'ziekenhuis.'


Tieners/jeugd Met'de'Ceners'en'de'jeugd'hebben'we'in'juli'een'heel'succesvol'kamp' gehad,'samen'met'een'Nederlandse'jeugdgroep'uit'Nehemia' Zwijndrecht.'We'kampeerden'met'ruim'60'man'net'buiten'Campina.' Naast'de'nodige'spellen'en'gekkigheden'zagen'we'God'in'dit'kamp'heel' bijzonder'aan'het'werk.'Elke'avond'werden'Ceners'aangeraakt'en'geen' van'hen'ging'weg'zonder'een'persoonlijke'ontmoeCng'met'God;'precies' waar'we'voor'hadden'gebeden.' Nu'proberen'we'dit'vuurtje'warm'te'houden;'nog'een'flink'karwei!'Maar' we'zien'een'groot'verlangen'en'dat'moCveert.' Een'paar'weken'geleden'hebben'we'met'de'Ceners'een'declaraCe' opgesteld,'naar'aanleiding'van'Efeze'4.'Daarin'staat'beschreven'hoe'we' met'elkaar'willen'leven'in'de'Cenergroep,'maar'ook'hoe'we'zelf'als' christenen'in'het'leven'willen'staan.'Bijna'alle'Ceners'ondertekenden' dit.'Een'paar'waren'er'nog'niet'klaar'voor,'en'we'hopen'dat'zij'in'de'loop' van'het'jaar'ook'die'stap'nemen. De'komende'weken'gaan'we'het'met'de'jeugd'hebben'over'de'Heilige' Geest.'Een'pigg'maar'spannend'en'uitdagend'onderwerp!' Onze'jeugdgroep'is'wat'kleiner'geworden'omdat'veel'jeugdleden'zijn' teruggegaan'naar'Boekarest.'Dat'was'even'wennen,'maar'inmiddels'zijn' we'er'bijna'blij'mee.'We'hebben'een'hele'inCeme'sfeer'nu,'en'kunnen' daardoor'makkelijker'open'met'elkaar'praten. Met'de'Ceners'hebben'we'de'komende'weken'een'speciaal' spelprogramma'‘Crime'Scenes'uit'de'Bijbel’,'dat'hen'moet'laten' nadenken'over'onderwerpen'zoals'hun'idenCteit'in'Christus.'We'zijn' benieuwd'hoe'dit'zich'uitwerkt!'Iets'heel'nieuws'voor'hen,'vanavond'is' de'eerste'avond.

Kerkbouw De'kerk'vordert'behoorlijk.'De'staalconstrucCe'staat,'het'dak'ligt'er' op'(en'is'waterdicht':)).'We'zijn'nu'bezig'met'de'muren.' Ruben'werkt'twee'dagen'per'week'mee'met'de'bouw.'We'hopen'dit' najaar'nog'wat'kundige'bouwers'uit'Nederland'te'ontvangen,' Cmmerlieden,'elektriciens,'tegelze[ers,'enzovoort,'zodat'we'hopelijk' eind'dit'jaar'in'het'nieuwe'gebouw'kunnen.

Wilt'u'ons'financieel'steunen?'Een'belasCngaWrekbare'giW'is'over'te'maken' STEUN ONS dit seizoen: naar'P4614914't.n.v'Evangelische'Gemeente'Jonah'te'Ede'inzake'Project'LED.

BID MEE voor ons & het werk:

Bid'u'mee'voor'ons?'U'kunt'bidden'voor'ons'persoonlijk'door'ons'als'gezin'op' te'dragen'aan'God.'We'bidden'om'wijsheid'in'de'opvoeding,'en'om'gezin'en' ons'werk'hier'in'Roemenie'goed'te'combineren.' U'kunt'meebidden'voor'onze'jeugd'&'Ceners.'We'hebben'met'hen'allebei'de' komende'weken'een'speciaal'programma'en'hopen'daardoor'te'zien'dat'zij' dichter'bij'God'komen'en'radicale'keuzes'maken'in'hun'levens.


Nieuwsbrief led zomer def2