Page 1

PRÀCTICA MOVIMENT RECTILINI Estudiarem el moviment d’un cotxe mitjançant una simulació. Aquesta simulació ens permet variar la velocitat i el punt  de sortida d’un  cotxe   (posició   inicial)   i   veure   com   queden   els   gràfics   posició­temps   i  velocitat­temps. També podem extreure dades dels gràfics.   Entrem a l’adreça electrònica:  http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/movrect/appletsol.htm On posa “Tria una configuració” tria la primera opció “mru v>0” 1a SIMULACIÓ:  X0=0m

v=3m/s

(v>0)

• Dibuixa la   gràfica   posició­temps   utilitzant   les   següents   dades   que  acconseguiràs a la simulació: Posició (x) m Temps (t) s

0

200

400

600

• Dibuixa la gràfica velocitat­temps:

Contesta a les següents preguntes: • Quina posició ocupa el mòbil quan porta 100s en moviment?

• Quina velocitat porta el mòbil quan porta 100s en moviment?

• Quin temps triga el mòbil a ocupar la posició 600m?

• Com podries descriure el moviment del cotxe?

2a SIMULACIÓ: X0=200m

v=15m/s

( v>0)


• Dibuixa la   gràfica   posició­temps   utilitzant   les   següents   dades   que  acconseguiràs a la simulació: Posició (x) m Temps (t) s

0

50

100

150

• Dibuixa la gràfica velocitat­temps.

Contesta a les següents preguntes: • Quina posició ocupa el mòbil quan porta 100s en moviment?

• Quina velocitat porta el mòbil quan porta 100s en moviment?

• Quin temps triga el mòbil a ocupar la posició 600m?

• Com podries descriure el moviment del cotxe?


GRÀFIC POSICIÓ-TEMPS 600

posició (m)

500

400

300

200

100

0 50

100

150

temps (s)

200

Naturals Simulacions  

Feina de naturals de simulacions

Naturals Simulacions  

Feina de naturals de simulacions