Page 1

СРЕДОМ НА ПРОГРАМУ ТВ БОР

20:30

БЕСПЛАТНО ИЗДАЊЕ

БИЛТЕН ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ”

бр. 32 - 9. мај, 2014. год.

година II

Бор заслужује статус града

У присуству претходних председника одржана Свечана седница Скупштине Општине Бор, обележено неколико значајних јубилеја » стр. 3

Признање РТБ-у Бор

Првомајски уранак

„Инфостуд” доделио признање „Најбољи послодавац 2014” Басену бакра, на основу оцена запослених о условима и послу који обављају, чиме се РТБ Бор сврстава у ред великих светских компанија

» стр. 5

Киша покварила обележавање Празника рада, за разлику од претходних година много мање посетилаца на Борском језеру » стр. 7

Пет минута громогласне тишине за слободу медија » стр. 6 Ипак верски објекат?

» стр. 4

Синдикати за већинско власништво државе » стр. 5

Након изласка из реструктурирања држава би требало да остане већински власник РТБ-а Бор сматрају синдикалне организације

Отворен Мајски ликовни салон » стр. 9

Међународни џудо турнир у „Срећно 2014.” у Бору » стр. 12


2

стр.

АКТУЕЛНОСТИ

петак, 9. мај 2014.

Због нових прописа о контроли возила

број 32

Јавне набавке коче развој Јавна предузећа не могу обезбедити посао у конкуренцији са приватним, која немају обавезу спровођења регулативе

Скупљи увоз „половњака“ Увоз половних возила је од 19. априла скупљи, јер је тада ступио на снагу нови правилник по коме се плаћа издавање посеб­ ног Уверења о контроли возила, а то уверење кошта 3.000 динара. Процедура увоза половног возила почиње поступком ца­ рињења, тако што радници Управе царина омогућују влас­ нику да приликом смештаја под царински надзор врши уједно и изузимање возила ради пре­ дметног контролисања. Увозник довози возило на испитно место, уз попуњен захтев и потребне доказе о уплатама, као и са ори­ гиналном саобраћајном дозво­ лом. У целокупном поступку јасно треба одвојити који посло­ ви, односно документација, прати надлежности Агенције за безбедност саобраћаја, а у ком домену су надлежни запослени у пословници Царине. - Ми смо у Пословници ца­ рине дужни да возило које особа увози сместимо у посебан депо,

где ће потом власник то возило узети ради предметног контро­ лисања. Када је реч о нашим так­ сама, оне су остале непромење­ не, а познато је да је тим новим правилником уведено одређено контролисање возила и да то грађане кошта додатних три хиљаде динара - каже Иван Мариновић, координатор Послов­ нице царине у Кладову. Контролисање половних возила врши шест овлашћених организација на 268 испитних места у Србији, а списак свих испитивача објављен је на сајту Агенције за безбедност сао­ браћаја. Битно је и напоменути да ће сви поступци који су запо­ чети пред царинским органима закључно са 18. априлом, дакле пре званичног ступања на снагу нових правила, бити реализова­ ни по старим процедурама, од­ носно та возила неће бити под­ вргнута поступку контролисања возила. Дарко Стојадиновић

Више лекова без партиципације Новим правилником о усло­ вима, критеријумима, начину и поступку за стављање лекова на позитивну листу, Републички фонд ће успети да уштеди зна­ чајна средства, која сада недос­ тају, за улагање у иновативне лекове. Најављено укидање пар­ тиципације, поред пацијената, одобравају и лекари. - У интересу наших па­ цијената је да имају на распо­ лагању најбољу терапију и да им је доступан сваки лек. Ми лекари смо веома задовољни када имамо добре успехе у ле­ чењу и зато поздрављамо нови Правилник - каже др Елизабета Рашић, управник Дома здравља у Бору. - За многе пацијенте је пар­

тиципација велика ставка, јер већ морају да издвоје за учешће при куповини лека, а то финан­ сијски оптерећује грађане. У мају очекујемо да изађе нова позитивна листа лекова и тада ћемо тачно знати који лекови иду на терет РФЗО - каже др Елизабета Рашић. Свака новина носи непозна­ нице, па и страх да ће доћи до несташице лекова, па чак и до гашења фармацеутских кућа, али овога пута не бисмо сме­ ли да будемо скептични, јер су новим правилником за домаће произвођаче лекова предвиђене многе повластице, међу којима је и предност код јавне набавке, као и ниже цене за 20 посто. Златја Марковић

twitter.com/@TelevizijaBor

Иако у Управи за јавне на­ бавке истичу да је доследна при­ мена Закона о јавним набавкама јавном сектору уштедела знатна средства, руководиоци поједи­ них јавних предузећа наглаша­ вају да их стриктна примена процедура у јавним набавкама гуши и да губе тржишну утак­ мицу са приватним сектором. - Јавна комунална предузећа не могу обезбедити посао и то из простог разлога јер приватне фирме немају обавезу пошто­ вања регулатива Закона о јавним набавкама - истиче Далибор Орсовановић, директор борс­ ког комуналног предузећа „3. октобар“. - Класичан пример где гу­ бимо трку су цене. Сви знају да управни одбори у јавним пре­ дузећима дефинишу цене и да ми са таквим, јасно зацементи­ раним ценама конкуришемо за одређене послове. Приватник у тренутку може калкулисати са ценом и увек може за пола ди­ нара добити посао. Такође, све наше цене су истакнуте јавно, на интернет страницама, и приват­ ници увек знају са којом ценом ћемо конкурисати за неки посао.

И на тај начин увек имају нижу цену - каже Орсовановић. Када је реч о поштовању Закона о јавним набавкама у случају куповине неке опреме, позитивно је то што се добија нижа цена на тај начин, међу­ тим, нижа цена не значи увек и квалитетан производ. - У незавидној смо ситуацији и када ми треба да купимо неку опрему и да организујемо јавну набавку. Знамо да је најнижа це­ на увек одлучујућа, а за ту цену смо у последње време почели да добијамо много лошији квалитет производа. А то значи да чешће морамо да купујемо резервне делове, јер се чешће кваре, па се доводи у питање уштеда код нај­ ниже цене - додаје Орсовановић. Орсовановић закључује да се јавном сектору мора дати већа флексибилност у погледу конку­ рисања за добијање одређених послова. Имајући у виду да држа­ ва све више инсистира да јавни сектор мора тржишно пословати, а како му се на овај начин све то отежава, готово је сигурно да ће већина јавних предузећа посрну­ ти у тој тржишној утакмици. Дарко Стојадиновић

Због квара не ради ултразвук »

БОР Због електронског квара, ултразвук у Диспанзеру за жене у борском Дому здравља не ради већ месец дана, па се труд­ нице сналазе како знају и умеју. Борски Здравствени центар има два ултразвучна апарата за праћење трудноћа, један на Одељењу гинеколо­ гије Опште болнице и други у Диспанзеру за жене, у Дому здравља, који већ месец дана не ради. - Стари апарати се тешко поправљају јер за њих нема делова, па је често исплативије купити нови савремени апарат, а добар ултразвук стаје око 30.000 евра и неопходан је за праћење трудноће. Заиста би добро дошла помоћ локалне са­ моуправе у набавци новог апара­ та или донација, јер је и апарат у Општој болници веома стар и

такорећи на издисају - каже др Стеван Меилановић гинеколог акушер борског Здравственог центра. Неизвесно је када ће и да ли ултразвучни апарат бити по­ прављен. Ризичне трудноће се

прате на гинекологији у Општој болници у Бору, а многе трудни­ це одлазе на ултразвучне пре­ гледе у приватне гинеколошке ординације где преглед стаје од 2.000 до 5.000 динара. Златја Марковић

dailymotion.com/rtvbor


број 32

АКТУЕЛНОСТИ

Свечаном седницом обележен Дан Општине Бор

Бор заслужује да добије статус града

Ове године прославља се неколико важних јубилеја. Живорад Петровић: Прошлост, садашњост и будућност Општине директно су повезани са рударством и Басеном Бор, а залагаћемо се и за развој приватног сектора

петак, 9. мај 2014.

3

стр.

Слава православне цркве у Бору Поводом Ђурђевдана служена света литургија, обављена литија и пресечен славски колач

»

БОР У православном храму „Светог великомученика Георгија“ у Бору свечано је про­ слављена црквена слава и праз­ ник Светог Ђорђа. Уз учешће великог броја верника служена је света литургија, а у продужетку је обављена и литија. Затим су пре­ сечени славски колачи и упућене честитке свима који славе праз­ ник Ђурђевдан. Свештенство цркве, након службе, за вернике је припремило и послужење.

Празник Светог Георгија обе­ лежава се у част једног од девет великомученика и првих страдал­ ника за веру, који је живео у време цара Диоклецијана, великог про­ гонитеља хришћана. Ђурђевдан се обележева у свим храмовима Српске православне цркве и једна је од најчешћих слава у Србији, по неким проценама на другом је месту по броју верника који је обележавају, одмах иза славе Све­ тог Николе. Бојан Обрадовић

Авиозапрашивање губара

»

БОР Свечаном седни­ цом Скупштине Oпштине Бор у сали Музичке школе „Миодраг Васиљевић“, обележен је шести мај, Дан Oпштине Бор, уз при­ годан културно уметнички про­ грам КУД-а „Бор“. Ове године у Општини Бор обележава се неколико јубилеја: седам деценија од ослобођења у Другом светском рату, 110 годи­ на оснивања Француског друшт­ ва борских рудника, 180 година од доласка кнеза Милоша Об­ реновића у Брестовачку Бању и 67 година од добијања статуса општине. Бор је 1947. године, на основу тадашњег Закона о адми­ нистративној подели и званично добио статус општине. - Прошлост, садашњост и будућност Општине Бор дирек­ то су повезани са рударством и Рударско топионичарским ба­ сеном Бор. Зато Бор и називају градом рудара и металурга, а РТБ је и данас један од стубова развоја привреде Србије. Бор је данас модеран и леп град, са развијеном инфраструктуром, успешним јавним сектором, град који има Аеродром, Центар за културу и Зоолошки врт. Зна­ чајну пажњу посвећујемо науци и школству, па осим основних и средњих школа, у Бору више од youtube.com/rtvbor

пола века ради Технички факул­ тет - рекао је на свечаној седни­ ци Живорад Петровић, пред­ седник Општине Бор и нагласио да у будућности РТБ Бор не сме бити једини ослонац привреде, већ се мора знатно већа пажња посветити развоју приватног сектора. Осим одборника локалног парламента, свечаности су при­ суствовали представници ло­ калних самоуправа из суседних

ЈП за газдовање шумама „Ср­ бија шуме“ спроводи акцију суз­ бијања губара у државним шу­ мама на површини од близу 22 и по хиљдае хектара. Запрашивање губара из авиона почело је 7. маја и трајаће седам дана, у зависнос­ ти од временских прилика. Акција запрашивања губара из авиона на територији Нацио­ налног парка „Ђердап“ почела је са аеродрома у Бору, а авио­ ни привредне авијације, који ће обављати запрашивање из ваз­ духа, осим са борског полетаће и са аеродрома у Трстенику.

Губари ће бити запрашивани инсектицидом који обезбеђује дугорочну заштиту, а тај инсек­ тицид није отрован за људе, жи­ вотиње, земљишну фауну, као ни за водене организме – наводе у ЈП за газдовање шумама „Ср­ бија шуме“. Акција авиосузбијања гу­ бара спроводи се у сарадњи са Министарством пољопривре­ де, шумарства и водопривреде, Управом за шуме и професо­ рима Шумарског факултета у Београду. Ж. Јовановић

Водовод измештен пре рока

Створити повољније услове за инвестиције Задатак локалне самоуправе биће да створимо повољне услове за инвестиције у Бору, како би у мањим и већим фабрикама грађани могли да нађу посао, а Бор настави напредак. Један од приоритета на коме инсистирамо је и да Бор добије статус града, што свакако заслужује - нагласио је Живорад Петровић,председник Општине Бор. градова источне Србије, Војске Србије, јавних и јавно комунал­ них предузећа Општине Бор и некадашњи председници борске општине. Дејан Ђорђевић

»

БОР Раније него што је уговором прецизирано у Бору је завршено измештање свих ин­ сталација са простора на којем ће на Четвртом километру, пре­ ко пута Дома здравља, бити са­ грађен супермаркет немачког „Лидла“. Осим што су измести­ ли водоводне цеви радници бор­ ског Водовода завршили су и све земљане радове. - Измештене су вреловодне, телекомуникационе и водоводне инсталације на захтев „Лидла“. Наши радници су уз то завр­

шили још и све земљане радове - рекао је Горан Топаловић, ди­ ректор Водовода. Представници „Лидла“ по­ сетили су градилиште на којем је у плану изградња супермар­ кета површине 1.000 квадратних метара Измештање инсталација, због изградње супермаркета, почело је средином јануара, а изградња објекта требало би да буде завршена у овој години. Љиљана Ђорђевић

facebook.com/rtvbor


4

стр.

ДРУШТВО

петак, 9. мај 2014.

број 32

Довољно места у борским средњим школама »

Уместо економског објекта ипак црква »

ГОРЊАНЕ Грађевинска инспекција у Бору издала је по­ родици Лападатовић из Горњана решење о прибављању грађе­ винске дозволе или одобрења за промену намене објекта недавно подигнутог у близини центра овог села у борској општини. Првобитно одобрење је издато за изградњу економског објек­ та, али у међувремену породица Лападатовић, која је иначе ин­ веститор, саградила је Румунско влашку православну цркву, како пише на њеним вратима. Пренамена је очигледна, кажу грађевински инспектори, посебно у унутрашњости објек­ та, али и на спољашњем делу где је подигнут велики крст. Због тога је овој породици, ка­ ко пише у решењу, дат рок од месец дана за прибављање нове грађевинске дозволе или одо­ брења. Постоји могућност да се рок продужи уколико је ова породица започела поступак и Јединствено налазиште фо­ сила на Старој планини под­ стакло је геологе да покрену иницијативу да се ова планина прогласи Националним парком диносаурија. Иако је Завод за заштиту природе Србије још 2001. годи­ не објавио научну студију под називом „Фосилни трагови ста­ рих диносаурија у доњем трија­ су Старе планине“ она је и данас мало позната широј јавности. Аутори студије су геолози Алек­ сандар Грубић и Михајло Гале­ чић који сматрају да Стару пла­ нину треба прогласити за српски национални парк диносаурија, заштитити, детаљно истражити и резултате тог истраживања представити светској јавности. На овој планини налази се јединствено налазиште фосила,

постоји индиција да ће доби­ ти неопходну документацију. У противном објекат ће бити затворен, кажу у грађевинској инспекцији. Епилог овог случаја остаје да се види. Нејасно је, међутим, због чега се чекало да објекат буде завршен, па тек онда ре­ аговало, упркос тврдњи самих мештана од самог почетка да се гради румунски православни храм. Неке Горњанце посебно забрињава и подела житеља, па и породица у самом селу, наста­ ла, како они кажу, изградњом ру­ мунске православне цркве, али и ко је прави инвеститор. Забрињавају такође и њи­ хова упозорења да се слични објекти граде у још неким сели­ ма у борској општини. Зато се оправдано и поставља питање да ли ће надлежни чекати да и они буду завршени, па тек онда предузму одговарајуће мере. Љиљана Ђорђевић

БОР Ресорно министар­ ство расписало је овогодишњи конкурс за упис у средње школе, према коме ће за 69 и по хиља­ да осмака бити близу 78 хиљада места. Конкурсом је предвиђено 17 одељења у Бору, три у Гим­ назији „Бора Станковић“, по че­ тири у Економско-трговинској и Техничкој, и шест у Машин­ ско-електротехничкој школи, што је за одељење више него у

школској 2013/2014. години. За 437 ученика осмог разреда, у борским средњим школама биће 488 места. Како истичу у школама, места има довољно, међутим за неке смерове заинтересовани су и ђаци из других градова, па су прошле године уписана преко­ бројна одељења. Ученицима осмог разреда на располагању су два одељења на природно-математичком и једно на друштвено-језичком смеру у тичког факул­ тета, у околи­ ни Завојског језера, прона­ шла је доказе да се на овом подручју пре око 210 ми­ лиона година налазило то­ пло тропско море. На то упућује про­ налазак ска­ мењеног морског муља у коме су пронађени фосили шкољки, морских глиста других праис­ торијских животиња. Због ових открића научници апелују на по­ требу да се подручје што темељ­ није истражи, али и заштити као Национални парк. Марија Ћосић

Стара планина парк диносаурија?

а први фосилни трагови про­ нађени су још осамдесетих го­ дина прошлог века. Како наводе геолози, али и туристички води­ чи, Стара планина и сада крије фосилне трагове на које неретко наилазе. Пре неколико година, на Старој планини, група научника са нишког Природно-матема­

twitter.com/@TelevizijaBor

Гимназији „Бора Станковић“. Е ко н о м с ко - т р г о в и н с к а школа ове године уписаће по једно одељење на смеровима туристички техничар, финан­ сијски и пословни админи­ стратор и огледно одељење за комерцијалисте. Четири одељења одобрена су и Техничкој школи, на сме­ ровима рударски техничар за прераду минералних сировина,

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ИЗ ФИЗИКЕ Ученици борских основних и средњих школа постигли су одличне резултате на републичким такмичењима из физике одржаним недавно у Крушевцу и Краљеву. Основци су освојили прво и треће место, док су гимназијалци освојили прво и два друга, као и пласман за Српско-физичку олимпијаду у Новом Саду. Поред добрих успеха на републичким такмичењима из физике, ови ученици борских школа могу да се похвале и одличним пласманом на такмичењима највишег ранга из хемије и математике. Е. Д. техничар за заштиту животне средине и техничар за добијање метала, као и огледно одељење техничара за рециклажу. Највише одељења одобрено је Машинско-електротехничкој школи, где ђаци могу да изаберу да ли ће се школовати за машин­ ског техничара за компјутерско конструисање, машинског тех­ ничара моторних возила, адми­ нистратора рачунарских мрежа, електротехничара енергетике, техничара друмског саобраћаја или за возача моторних возила. Једно одељење уписаће и Школа за основно и средње об­ разовање „Видовдан“. Марија Ћосић

dailymotion.com/rtvbor


ЕКОНОМИЈА

број 32

Нови начин информисања грађана

Геолошки инфо центар »

БОР Отварањем Инфо центра грађанима Бора и око­ лине омогућено је да на једном месту добију информације о фазама развоја Пројекта „Чу­ кару Пеки“, резултатима ис­ траживања у борском басену и плановима компаније. Инфо центар је отворен 05. маја и радиће од понедељка до петка, осим празницима од 9 сати пре подне до 13 сати и од 17 до 21 часа увече. Отварању Инфо центра присуствовали су и председник Општине Бор Живорад Петро­ вић са сарадницима као и гене­ рални директор Рударско топи­ оничарског басена Бор Благоје Спасковски са сарадницима. - Покретањем Инфо центра желели смо да отворимо врата за дијалог са свим привредним чиниоцима у Борском округу, у циљу унапређења сарадње и размене идеја. Пројекат „Чу­ кару Пеки“ је још у раној фази истраживања, али су почетни резултати охрабрујући. Ипак, пре одлуке о експлоатацији ру­ де, потребан је још значајан низ позитивних резултата и испити­ вања лежишта. С обзиром на то да ће истраживања потенција­ ла за рударење у Бору трајати дужи низ година, надамо се да ћемо отварањем Инфо центра

успоставити квалитетну кому­ никацију са грађанима и инсти­ туцијама, а резултате истражи­ вања учинити лако доступним и транспарентним - истакао је Дејан Кожељ, директор Компа­ није „Ракита Експлореишн“. Од краја 2012. године из­ бушено је око 10.000 метара са охрабрујућим почетним резул­ татима, а од краја 2013. године, компанија је избушила више од 27.800 метара како би дефини­ сала главне карактеристике но­ воотккривене минерализације. Даље бушење, које достиже ду­ бину од неколико хиљада мета­ ра, планирано је за 2014. годину да би се утврдила процењена величина потенцијалног рудног тела и дефинисао средњи садр­ жај бакра и злата. Пројекат „Чукару Пеки“ у власништву је Компаније „Ра­ кита Експлореишн“ д.о.о која је огранак Компаније „Фрипорт – МекМоран“ са седиштем у Сје­ дињеним Америчким Државама једна је од највећих глобалних компанија за истраживање и ис­ копавање руде. Осим у околини Бора, истраживања и ископа­ вања тренутно се обављају и на локацијама широм света: Север­ ној и Јужној Америци, Индо­ незији, Африци и у Европи. Зоран Максић

петак, 9. мај 2014.

5

стр.

Признање „Инфостуда“ Басену Бор

Рударско топионичарски басен Бор добио је признање у оквиру пројекта „Најбољи послодавац 2014“ јер је, стоји у образложењу, реч о највећем предузећу које је учествовало у истраживању и тиме показа­ ло бригу о задовољству својих запослених. Пројекат „Најбољи послода­ вац“ спроводи портал „Инфос­ туд“, са циљем да подстакну мала, средња и велика предузећа да про­ вере да ли су и колико запослени задовољни условима и послом који обављају. Према истражи­ вањима у иностранству, радници који су задовољни послом имају много боље резултате и више се залажу, чиме компанија у којој ра­ де остварује напредак. Ове године РТБ Бор је био највећа компанија која је учествовала у овом истражи­ вању. Из Комбината бакра Бор учествовало је 1.224 радника који су анонимно попуњавали

анкету од 80 питања. На основу одговора добијена је просечна оцена 2,99. У „Инфостуду“ то тумаче као одличан резултат, раван онима оствареним у вели­ ким светским компанијама које послују у Србији, попут „Теле­ нора“, „ДХЛ“-а или „Тојоте“. У „Инфостуду“ кажу да упо­ ређивање резултата компанија које послују у различитим ин­ дустријама и имају различити број запослених није могуће, нити је реално. Немогуће је да подједнако буду задовољни за­ послени у руднику и у ИТ ин­ дустрији или у школи. Надлежне службе у басен­ ским предузећима детаљно ће анализирати резултате истражи­ вања и настојати да степен задо­ вољства запослених на радном месту побољшају, нарочито у ка­ тегорији „радни услови“ где је, можда и очекивано, постигнут најслабији резултат. Дејан Ђорђевић

Синдикати РТБ-а Бор су за већинско власништво државе

»

БОР Представници ре­ презентативних синдиката у Ру­ дарско топионичарском басену Бор, јединствени су у оцени да Комбинат бакра мора да остане у трајном већинском власништву Републике Србије. Басенски син­ дикати ће се залагати да по из­ ласку из реструктурирања није­ дан радник не остане без посла. Рударско топионичарски басен Бор биће једно од 153 youtube.com/rtvbor

предузећа које ће ускоро мо­ рати да изађе из процеса рес­ труктурирања. Захваљујући пословним ре­ зултатима по­ стигнутим од 2009. године, представници синдиката РТБ-а Бор кажу да овај процес неће имати последице по раднике и да је једина опција остане у већинском власништву државе. - Сви ми који радимо у РТБ-у Бор и млади радници који треба да дођу, не треба да брину, јер имамо рудне резерве, пројекте и радну енергију. Сви који раде у и комбинату бакра, треба само да

испуњавају своје радне задатке. Што се изласка из реструктури­ рања тиче, верујемо у РТБ Бор, у нову владу, али тражимо да у свим разговорима о будућности РТБ-а учествују сви синдикати, да сви буду упознати са чиње­ ницама и да се наш глас уважи. Не плашимо се ничега, најбит­ није да имамо где да радимо и да се ниво зарада барем одржи на овом нивоу - каже Љубиша Миљковић, председник Синди­ ката рудара Србије. - Има више сценарија из­ ласка из реструктурирања. Је­ дан од њих је приватизација и то већинског дела РТБ-а Бор. сматрам да је то погубно за све нас. Други је докапитализација,

а трећи ликвидација. Очекујем да, као што је недавно најавио министар финансија, РТБ Бор буде једна од 30 компанија која ће остати у власништву Репу­ блике Србије и наставити да послује као државно преду­ зеће. Не искључујемо ни дока­ питализацију и сматрам да је то најбоље решење за РТБ Бор - наглашава Драган Алексић, председник Самосталног син­ диката матичног предузећа. Лидери басенских синдиката сагласили су се да РТБ Бор има будућност, али и да је потребна још већа слога и заједништво ка­ ко би јак Басен допринео развоју Општине Бор и Србије. Дејан Ђорђевић

facebook.com/rtvbor


6

стр.

У ФОКУСУ

петак, 9. мај 2014.

Како до већих права потрошача? Уобличавање нацрта Закона о заштити потрошача је заврше­ но. Остало је да се о њему изјас­ ни и нова Влада Србије која ће дати и коначну реч. Истицање цена, дужност обавештавања пре закључења уговора, непоштено пословање, уговори на даљину и уговори који се закључују изван послов­ них просторија, гаранције на купљену робу, одговорност за ствари са недостатком, само су неке од одредаба нацрта Закона о заштити потрошача, који је конципиран да обухвати основ­

на права потрошача и пренесе директиве Европске уније у на­ ционално законодавство, као и да у ову област уведе дугорочно стратешко планирање. Весна Новаковић, – У потпу­ ности је усаглашен са законима у Европској Унији и требало би да буде примењљивији од прет­ ходног. Јасно је дефинисана уло­ га инспекције, невладиних удру­

жења за заштиту потрошача, као и јединица локалне самоуправе које би у својим срединама тре­ бало да помогну рад удружења да би потрошачи имали већа права и интересе - каже Весна Новаковић, начелник Одељења за заштиту потрошача Минис­ тарства трговине и истиче да је циљ Закона да се отклоне све нејасноће које су уочене у њего­ вој примени. Према њеним речима велики проблем у спровођењу Закона је да потрошачи углавном не знају која су њихова права.

На значај политике зашти­ те потрошача у Србији указује Устав Републике Србије (члан 90) у којем је јасно наведено да Република Србија штити потро­ шаче и да су посебно забрањене, како је наведено „радње усмере­ не против здравља, безбедности и приватности потрошача, као и све нечасне радње на тржишту“. Горан Грамић

Плате у Бору и Мајданпеку изнад републичког просека

Просечне мартовске плате запослених у Бору и Мајданпеку веће су од републичког просека као и претходних месеци. Најви­ ше су током марта зарадили Бо­ рани, у просеку више од 52 и по хиљаде динара, затим радници у Мајданпеку, близу 47 хиљада. Мање од републичког просека примили су радници у Кладову, нешто више од 41 хиљаду и у Не­ готину, скоро 39 хиљада динара. У зајечарском округу, зараде су испод републичког просека. Најбоље су плаћени радници у

Зајечару, који су зарадили нешто више од 40 хиљада динара, затим у Сокобањи и Бољевцу. Просек у Со­ кобањи је 1.000 динара мањи него у Зајечару, а у Бољевцу просечна плата била је око 34 и по хиљаде динара. У Књажевцу је плата дале­ ко испод републичког просека, око 30 и по хиљада динара. Просечна зарада без пореза и доприноса у Србији била је 43.452 динара, док је просечна бруто зарада износила 59.782 динара, објавио је Републички завод за статистику. М. Ћосић

twitter.com/@TelevizijaBor

број 32

Обележен 3. мај, Дан слободе медија

Петоминутна громогласна тишина

Притиснути немаштином, јер су на дну лествице по зарадама, у страху од губитка посла или хонорарног статуса, новинари и медијски радници подложни су цензури и самоцензури, каже се у прогласу УНС-а и НУНС-а Поводом Светског дана слободе медија, на позив Уд­ ружења новинара Србије и Не­ зависног удружења новинара Србије новинари и медијски радници, 3. маја, прекинули су програм у електронским медији­ ма, петоминутном громогласном тишином и прочитан је Проглас удружења. Слобода медија је у Србији угрожена јер новинарство није никада било у тежем економ­ ском положају него што је данас. Напредак Србије на светским ранг листама политичких и ме­ дијских слобода (Фридом хаус и Репортери без граница) маскира материјалну беду новинара, који су пали на дно лествице по зара­ дама, иако спадају у запослене са највишим просеком образовања. Нека истраживања показују да новинари у Србији зарађују као железнички радници, а плаћени су слабије од возача аутобуса. Србија је прошле године би­ ла на 74. месту по слободи ме­ дија, а у свету је прошле године слобода медија била на најни­ жем нивоу у протеклој деценији, наведено је у извештају о слобо­ ди медија у 2013. години, који је у четвртак објавила међународ­ на организације Фридом хаус. Притиснути немаштином, у страху од губитка посла или хонорарног статуса у коме их власници медија држе годинама, новинари и медијски радници подложни су цензури и само­ цензури. Према истраживању УНС-а из марта ове године, 35 одсто чланова је одговорило да је повремено изложено цензури,

а 44 процента самоцензури. У великој мери цензури је изложе­ но 7 одсто колега, а аутоцензу­ ри чак 28 процената. Зато и ове године, на Светски дан слободе медија, УНС и НУНС понављају да нема слободног новинарства у условима беде, корупције и страха. Удружење новинара Србије подржава спровођење медијске стратегије и доношење нових медијских закона, али упозора­ ва да се не сме поновити дивља приватизација медија из про­ шле деценије која је изазвала прави помор медија у Србији и обесправила новинаре у погле­ ду слободе изражавања, као и радних и економских права и слобода. Удружење новинара Србије зато између осталог захтева да повлачење државе из власништ­ ва у медијима прате и законске гаранције да ће новац пореских обвезника којим држава сада финансира јавна информативна предузећа бити и даље досту­ пан медијима кроз независно пројектно финансирање, нај­ мање у висини два одсто буџета локалних самоуправа. Независно удружење нови­ нара Србије (НУНС) и Грански синдикат медија „Независност“ додају да од државних органа очекују да новинарима обез­ беде услове за слободан рад, без притисака и цензуре, а од власника медија да побољшају понижавајуће радне и животне услове запослених у медијским кућама. Елда Драгаш

dailymotion.com/rtvbor


број 32

У ФОКУСУ

петак, 9. мај 2014.

7

стр.

Међународни празник рада, Први мај, обележен традиционалним окупљањем на излетиштима

Почело је будилицом Другог дана излети до Злотских пећина Прослава Првог маја у Бо­ ру започела је традиционалном рударском будилицом која је и ове године у раним јутарњим сатима прошла градским улица­ ма. Обележавање празника рада настављено је на Борском језеру. Упркос лошем времену на пр­ вомајском уранку окупио се ве­ лики број Борана, али и гостију из готово свих градова Србије, којима је овај борски туристич­ ки драгуљ вишедеценијско ме­ сто окупљања и дружења. У организацији локалне са­ моуправе, на Борском језеру пр­ ви пут су се представила борска јавна предузећа. Између оста­ лих, своје услуге промовисали

чланови удружења из борске општине и Лазнице“ - каже Бора Станковић из Туристичке организације Бор. - Припремили смо разноврс­ не гибанице из Пчињског краја - рекла је Радица Арсић из За­ вичајног удружења Пчиња Бор. Да је посећеност Борског језера била добра, с обзиром на временске услове, потврдили су нам и у самом Хотелу „Језеро“. Сви смештајни капацитети су, кажу, попуњени. Највише гос­ тију је из Србије, али их има и из иностранства. Слично је кампу где су гости почели да се окупљају још пре неколико дана.

»

су Топлана, Јавно предузеће за стамбене услуге, Золошки врт, а велику пажњу гостију привукли су штандови Туристичке орга­ низације на којима су били пред­ стављени сувенири и традицио­ нална јела разних удружења. - Изложили смо по пет штандова сувенира и традицио­ налних јела која су припремили

На главној плажи на Борском језеру припремљен је и богат културно уметнички програм у којем су учествовала културно уметничка друштва, тамбураш­ ки и дувачки оркестри. Превоз за Боране до Борс­ ког језера и ове године био је бесплатан. Љиљана Ђорђевић

ЗЛОТ Традиционалним окупљањем испред Лазареве пећине мештани Злота, села у борској општини, али и гости из других градова Србије, обележи­ ли су други мај. Уз песму, богату трпезу и дружење они су провели још један празнични дан. - Овде нам је заиста пријат­ но, прелепа природа, добро друштво, укусан роштиљ. Шта друго да пожелимо - рекли су нам гости из Зајечара који у Злот долазе више година. У време првомајских праз­ ника отворена је Лазарева пећи­ на, те је на тај начин и званич­ но почела туристичка сезона у општини Бор. Првог дана вла­ дало је велико интересовање,

Чистије језеро после првомајског уранка Дежурне екипе Јавног ко­ муналног предузећа „Трећи ок­ тобар“ у Бору веома брзо су успеле да очисте обалу Борског језера, где је након прославе пр­ вомајских празника иза излетни­ ка остало много смећа. Првомајске празнике Бора­ ни традиционално прослављају на Борском језеру где се више дана роштиља, једе и пије углав­ ном на отвореном. Приметно је да се, како кажу, протеклих не­ колико година више води рачуна о околини, па иза излетника ос­ таје мање смећа. - Ми смо ту од првомајског

youtube.com/rtvbor

поподнева, чистимо, склањамо, и ево, данас је финиш, само од­ возимо смеће. Ове године је би­ ло посла, али не као раније, ипак су људи мало свеснији и мање прљају, али с обзиром на то да

је било много љу­ ди било је ипак и посла - каже Мирко Ђурић, из ЈКП „Трећи октобар“ у Бору. Осим на Борс­ ком језеру, радни­ ци ЈКП „Трећи ок­ тобар“ дежурали су и на Злотским пећинама, популарном изле­ тишту, где се Борани традицио­ нално окупљају 2. маја. Смеће је покупљено и са овог излетишта као и из контејнера у граду. Елда Драгаш

поготово гостију са стране, за обилазак пећине. - Први пут смо посетили пећину. Прелепа је - кажу гости из Београда. - Ми се трудимо да стално побољшамо наше услуге. Ове године поставили смо неколи­ ко паноа како би гости имали додатне информације о самој пећини - рекао нам је Бора Станковић из Туристичке орга­ низације Бор. Цена улазнице у Лазареву пећину остала је непромењена, 200 динара, а за организоване посете 150 динара. Пећина ће бити отворена сваког дана од девет до 16 сати, осим уторком. Љиљана Ђорђевић

СИНДИКАЛЦИ ПРОВЕЛИ ПРАЗНИК РАДНО

Закон о раду би требао да подстиче запошљавање, а не отпуштање радника, док је заједнички интерес да се сузбије сива економија и да се раднику и фирми омогући зарада. Синдикат се залаже да Закон о раду буде по мери здраве економије, али не да наруши достојанство и право радника. - Положај радника је и до сада био лош, а ако се усвоје предлози новог Закона о раду биће још тежи. Само синдикат има довољно снаге да спречи доношење неповољних закона за раднике и ми ћемо истрајати у томе - каже Радисав Филиповић, в. д. председника ВССС Општине Бор. З. Марковић

facebook.com/rtvbor


стр.

8

петак, 9. мај 2014.

СПЕКТАР

У Неготину одржан Шести фестивал влашке музике „Гергина 2014“

Испуњена очекивања организатора и публике

У Неготину је другог и трећег дана Васкрса, 21. и 22. априла, одржан Шести фести­ вал влашке музике „Гергина“, у организацији истоименог Уд­ ружења за очување и неговање културе, језика и традиције Влаха у Србији. И ове сезоне окупио се велики број учес­ ника и гостију, као и бројна публика, која је, без обзира на празничне дане, била у Дому културе „Стеван Мокрањац“, и бодрила младе и талентова­ не наде влашке песме и музи­ ке, прве вечери, и уживала у ревији хитова наших позна­

песме и музике из источне Ср­ бије и суседних земаља, Руму­ није и Бугарске. Међу певачким звездама влашког мелоса, које су насту­ пиле у пратњи оркестра Срђана Демировића „Нема даље“, из­ међу осталих, били су Слобо­ дан Домаћиновић, Станиша Пауновић, маестро Љубиша Павковић на хармоници, Бран­ ка Букацић, прва дама влашке песме, Гјоргји Костадинов, ка­ валиста из Бугарске и трубач из Румуније Њелуцу Мургиле, који је својом интерпретацијом одушевио публику Фестивала. Фестивал влаш­ ке музике „Гергина“ имао је, као и ранијих година, пратеће про­ граме. Промовисана су три нова издања Удружења „Гергина“ и Националног саве­ та Влаха: моногра­ фије о Станиши Па­ уновићу и Слободану Домаћиновићу, доа­ је­нима влашке пес­ ме, као и збирка 100 најлепших влашких песама Кîнтјећиљи ноаштје. Прве фести­ валске вечери отворе­ на је изложба слика Пронађени у преводу, Драгољуба Стајко­ ПОБЕДНИЦИ ФЕСТИВАЛА „ГЕРГИНА” вића - Стајка, који је тих извођача влашке песме дипломирао на Академији ле­ и инструменталиста, који су пих уметности у Паризу, а сли­ својим наступима обележили карство усавршавао у Италији друго вече Фестивала. и Холандији. Уз младе победнике такми­ - Ми смо у потпуности чарске вечери, који нису скри­ задовољни Фестивалом и по­ вали задовољство због оцена и чињемо припреме за идућу го­ награда које су добили за своје дину. Наше намере су биле да музичко умеће, а то су Срђан направимо добар фестивал и Петровић, млад и талентован судећи по реаговању публике солиста на хармоници из То­ тако и јесте - рекао је прим. др полнице код Мајданпека, Алек­ Синиша Челојевић, председ­ сандар Живковић из Бољевца, ник УО Удружења „Гергина“, солиста на фрули, награђен затварајући Фестивал који је Специјалним признањем „Бо­ одржан под покровитељством жидар Јануцић“ и вокални Министарства културе и ин­ солиста Ивица Првуловић, формисања, Националног Са­ из Градскова у општини Заје­ вета Влаха Србије, Општине чар, ревијално вече, одржано Неготин и Компаније Еликсир у уторак, 22. априла окупило група-ИХП Прахово. је најзначајнија имена влашке Јованка Станојевић

twitter.com/@TelevizijaBor

број 32

ВЕСТИ НА ВЛАШКОМ

DZÎLJILJI *A TRJEKUT SANACIJA SISTEMULUJ ĐE TRANSPORT

Lukrători Jami a RTB-uluj Bor »šî Majdanuluj đe aramă Majdanpek

a fîršît lukrărlji đe grăđit šî montaža la o žumătaće đin konstrukcije în tunelu đe transportu la jalovină đin parća đe răsărit alu Južni revir în Kopu Majdanpekuluj. Sistemu ăsta đe transport în lun&imje 850 đe metruri a lukrat pînă în anu 2000. kînd akolo sa aprins fuoku. Pi al đe întîj projekt lukrărlji a koštujit 68 đe milioanje, ama ku angažujitu stućnja+iluor šî sulukrarja bună în RTB Bor, troškurlji sînt numa 10 milioanje đe dinari. Dakă tot o să fije kum sa planirit, lukratu đe probă ar trăbuji să în+apă în jul. Pistă sistemu ăsta o să trjakă 60 đe milioanje tone đe jalovină kît trăbuje să să đa žuos pintru a în+epje eksploatacija rudi šî măritu la Južni revir. AŽUTORU SINDIKATULUJ

majdanjeriluor »SîrbijiSindikatu a astrîns banji đe ažutatu pi lukrători a Majdanuluj đe aramă Majdanpek, alu karje stanuri sa oštećit în fuoku în strada Omladinske brigade în

Majdanpek pi svršîtu lunji +a fost. Patru lukrători đin karje unu în penzije a kăpătat pi kîće 45 đe mij đe dinari đe sanacija stanuriluor. În Sindikatu majdanjeriluor sa spus kă i šćiu kă banji ašća nu sînt đestuj, ama kînd la lukrători să întîmplă +eva pagubă, tot ažutoru je bun, ama ăsta je šî zadatku a sindikatuluj. În fuoku ăsta un uom a pjerit, ama Komuna Majdanpek a ažutat ku banji đin buđetu lokal sanacija akoperišuluj šî la o parće đin zgradă. PĂZÎTU RAĆUNURILUOR

Pi Kanonu đe odnosurlji đe »obligacije +erjerlji đe komunaliji kătră găzdăriji îmbătrînjesk după un an, ama +erjerlji kătră državă đe porijedz după 10 anji. Raćunurlji karje îmbătrînjesk după un an trăbuje să să păzaskă înkă un an după +e sa plăćit, ama raćunurlji plăćite đe porijedz înkă 10 anji. Să preporućešće raćunurlji plăćite să să păzaskă tuată vjacă, pintru kă pi đirjept să pot ivi +eva problemuri, ama în aša situacîji numa adavărjala kă raćunu je plăćit puaće arăta kă nu jastă datorije. Prevodu: Aleksander Ilić

Завршница „Сусрета села“ »

НЕГОТИН Наступом културно-уметничких друштава „Мокрањац“ из села Мокрања и „Димитрије Беливакић“ из Буковча, које је, иначе, било до­ маћин последњег програма, у не­ дељу 27. априла, завшен је други круг такмичења 41. „Сусрета се­ ла“ Општине Неготин. Од средине марта, када је почела, ову традиционалну ма­ нифестацију, која упркос све мањем броју деце и становника у крајинским селима, ношену ен­

тузијазмом посленика културног аматеризма, наступе 13 кудова, као домаћине и госте, у два круга, видела је бројна публика у матич­ ним домовима културе. Према неким проценама, у програмима је учествовало више од хиљаду фолклораша, свирача, певача и казивача, чувара нематеријалне

културе влашких и српских села у Општини Неготин. - Ове године смо имали 13 аматерских ансамбала из исто то­ лико месних заједница, које смо стимулисали са по 60.000 динара за организацију и припрему про­ грама. Ова манифестација, којом се чува изворно народно ствара­ лаштво, је у нашој средини вео­ ма витална, мада се села сусрећу са бројним проблемима. Све је мање младих људи и деце, па због тога напоре ансамбала који промовишу немате­ ријалну културу својих средина треба искрено поздравити и подржа­ ти - наводи мр Милан Радосављевић, ди­ ректор Дома културе „Стеван Мокрањац“, који већ 41. годину, под покровитељством Општине Не­ готин, организује „Сусрете села“. Завршна смотра на којој ће бити проглашени најбољи учесници „Сусрета села“, биће приређена у центру града, најве­ роватније, 11. маја, у оквиру Мајских свечаности у Неготину. Јованка Станојевић

dailymotion.com/rtvbor


КУЛТУРА

број 32

Отворен Мајски ликовни салон

петак, 9. мај 2014.

»

БОР У Музеју рударства и металургије у Бору је отворен девети Мајски салон Удружења ликовних уметника „Ване Жива­ диновић Бор“. Дела за изложбе­ ну поставку одабрао је Браниша Ђорђевић академски сликар из Зајечара, који је ове године био селектор салона. Тако је и овог пролећа, у ликовну културу града ово сли­ карско удружење унело ведрину, а ову манифестацију, попут ок­ тобарске изложбе, организује у сарадњи са Музејом рударства и металургије. - Сарадња Музеја рударства и металургије и Удружења ли­ ковних уметника Ване Живади­ новић Бор у Бору, које је заправо домаћин ове вечери, наставља се успешно ево већ 29. пут. То кажем из разлога што Удру­ жење већ 20 година приређује октобарску изложбу, а ево већ девет и мајски салон, тако да смо заједно приредили 29 лепих манифестација. Разлика између ове две најзначајније изложбе јесте у томе што за Октобарску изложбу радове бира уметнички савет удружења, док за Мајски

салон селекцију сваке године обавља други уметник из друге средине и на основу свог ес­ тетског виђења и критеријума бира учеснике салона - истиче Слађана Ђурђекановић Мирић, директор Музеја у Бору. - За салон је конкурисало деветнаест чланова Удружења са 38 радова различитих техника и селектор је одлучио да сви ра­ дови буду изложени. Удружење поштује термине предвиђене за изложбе у овој установи култу­ ре која једина излази у сусрет борским сликарима, а разлог је свакако и тај што Борани имају прилику да поставку виде и не­ колико дана пре празника. Да је изложба отворена после празни­ ка, слике би биле изложене тек десетак дана - каже Ратко Јанковић, председник Удружења. Борани имају прилику да, до средине маја, виде 38 дела, пре­ тежно уља на платну, акварела и графика, које је у протеклих годину дана урадило деветнаест чланова борског Удружења ли­ ковних уметника „Ване Живади­ новић Бор“. Елда Драгаш

У „Долини мира“, на Борском језеру

Десета Пиркетова изложба

На Борском језеру у „Долини мира“ отворена је десета излож­ ба скулптура борског уметника Милорада Антића Пиркета. На јубиларној изложби, поводом првомајских празника, посетио­

youtube.com/rtvbor

ци су могли да виде 40 скулптура, углавном у дрвету, од којих је ско­ ро половина настала између две поставке. Милорад Антић први пут је приредио и једнодневну излож­ бу својих, али и слика брата Радомира Ан­ тића, познатог сликара, и његових синова из

Ниша. Изложба скулптура у слобод­ ном простору на Борском језеру биће отворена до краја лета. Љиљана Ђорђевић

9

Нове књиге „Додири и празнине“ Рајка Чукића »

Слике изложило 19 чланова Удружења ликовних уметника „Ване Живадиновић Бор“, по избору Бранише Ђорђевића

стр.

БОР У Народној биб­ лиотеци у Бору промовисана је књига песама Рајка Чукића „Додири и празнине“. Књига је изашла у оквиру завичајне биб­ лиотеке „Разбор“, коју је борска Народна библиотека основала у циљу промовисања завичајних аутора, чија дела имају високе уметничке, односно интелекту­

алне домете али и оне чија дела одсликавају завичајни дух Бора. Рајко Чукић је био новинар, дугогодишњи дописник „Политике“ из Тимочке крајине, песник и публициста, чија дела у потпуности испуњавају крите­ ријуме „Разбора“, чак их и пре­ машују, а познаваоци их пореде са најпознатијим.

„Додире и празнине“ прире­ дио је борски књижевник Милен Миливојевић, а осим њега о књизи песама, објављеној по­ стхумно, на изузетно занимљи­ вој и посећеној књижевној ве­ чери, говорили су председник Удружења књижевника Србије Радомир Андрић, песници уре­ дници, новинари и пријатељи Рајка Чукића. Предго­ вор је написао познати пси­ холог и прија­ тељ Жарко Требјешанин. Између осталог он каже: „Рајко Чукић је био професионалац и сјајан интелек­ туалац. Својом појавом, причом и смехом, ширио је око себе неку људску топлину, доброту и сми­ реност. Имамо ли данас таквих људи? Имамо, можда мање, али биће их док је како кажу песника и лепе речи“. Елда Драгаш

„Други километар“ Драгана Јашевског БОР» У Народној библио­ талгијом, већ је ово само сећање теци у Бору промовисана је прва књига Драгана Јашевског, „Други километар“. Сам назив рома­ на локализује радњу, јер је Бор познат, такорећи, по километри­ ма који се одређују у односу на сам борски рудник. Драган Јашевски је Боранин који у свом роману описује период од 1957. до 1975. годи­ не. То је запис о једном времену када је аутор са својом генерацијом, како сам каже, водио безбрижан и безусловно срећан живот на другом километру у Бору. - То је било време које сви памтимо, Памтимо по једнакости свих нас, по великим могућностима, остварењима снова. Овај роман је запис о том времену, о догађајима који су се одиграли у Бору. Ја сам живео на другом километру и памтим све догодовштине које сам прожи­ вео са својим друговима. Нагла­ сио бих да роман не одише нос­

на један, мени врло драг период живота - рекао је на промоцији Драган Јашевски, аутор рома­ на „Други километар“. - Драган Јашевски нам на једноставан начин осликава емо­ цију која је владала њиме у том периоду. Осећа се та његова безбрижност и срећа, и закључујем да се он врло често враћа тим сликама, да их у својој меморији има у виду фотографског памћења, и да је све то преточио у речи, односно у роман. Ми­ слим да је на посебан начин проживео сваки дан из тог периода док је стварао, односно док је писао књигу - истакла је Весна Тешовић, директорка На­ родне библиотеке у Бору. Аутор романа Драган Јашев­ ски деведесетих година отишао је на Нови Зеланд, где и данас живи. Дарко Стојадиновић

facebook.com/rtvbor


10

стр.

МОЗАИК

петак, 9. maj 2014.

број 32

Гастрономске чаролије

Наша Чудотворна риба у препорука сосу од црног лука За нама су првомајски роштиљи, ђурђевданска јагњетина. До­ шао је тренутак да се одморимо од тешке хране и уноса холестеро­ ла у организам у огромној количини. Пред нама је још једна слава Св. Василије Острошки – чудотворац, која је и манастирска слава у Острогу. Да ли сте се некада запитали шта једу монаси у овом манастиру? Чудотворну храну? Верујте , чуда нема, али храна је изузетно уку­ сна и здрава. Један од њихових славских специјалитета, које топло препочујем, је БЕЛА МОРСКА РИБА У СОСУ ОД ЦРНОГ ЛУКА. Потребно вам је: 2 кг крупније беле морске рибе, ½ кг црног лука, шака першуна, сок од 3 лимуна, маслиново уље, млевени би­ бер, мало рузмарина, ловоров лист, со, зачин.

Окружно такмичење рецитатора у Неготину

Најбољи ученици представљаће Борски округ на Републичкој смотри „Песниче народа мог“ у Ваљеву

Припрема: Ситно исецкајте црни лук, мало га пропржите и на­ лијте водом да се крчка пола сата. Из лука исцедите течност па њоме налијте рибу, коју сте претходно очистрили и зачинили (млевеним бибером, зачинима, ловором, рузмарином и сољу). Воде мора да буде у тепсији толико да у њој риба огрезне. При крају рибу посу­ ти ситно исецканим першуном, лимуновим соком и луком који сте динстали. Све то вратите да се још мало кува, док сос не постане сасвим светао. И за крај, не заборавите речи светог Игњатија Брјанчани­ нова: „Ситост чини човека неспособним за духовне подвиге и отва­ ра срце за друге плотске страсти“. Мирјана Васић

лоБОРизми • Човек је волео да буде увек на врху! И кад је дотакао дно дна за њега је то био врх дна.

• Србија постаје ДРЖАВА БЛАГОСТАЊА. Све је више оних који не раде!

• Преко ноћи постао је вели­ ки бизнисмен и то без по муке. Продаје дању дипломе свих фа­ култета испод руке!

• Знамо за јадац! Прво су нас ојадили па нам сад нуде свет­ лију будућност.

Мирослав Мишел Болтрес

Чедомир Васић

• Сви камелеони су исти. У служби су оних који их фарбају.

• Продали смо душу ђаволу. То је код нас био почетак привати­ зације.

• Са растом демократије, расту и штапови и шаргарепе.

• Судови су ефикасни. Спорост је одлика правде.

Пеко Лаличић

Милен Миливојевић

twitter.com/@TelevizijaBor

Марија Антић, ученица Ос­ новне школе „Трећи октобар“ у Бору, у млађем, Марија Мило­ шевић, ђак неготинске Основне школе „Вук Караџић“ у средњем и Борис Лукић из Техничке шко­ ле у Неготину, у старијем уз­ расту, представљаће Борски ок­ руг на Републичкој смотри реци­ татора „Песниче народа мог“ у Ваљеву, крајем маја месеца. Они су, по оцени трочланог жирија који је вредновао наступе 22-оје учесника Окружне смотре реци­ татора одржане у Неготину, би­ ли најбољи у говору поезије. Домаћини Окружне смотре рецитатора биле су неготинске установе културе: Дом културе „Стеван Мокрањац“ и Народна библиотека „Доситеј Новако­

вић“, који већ годинама, са ус­ пехом, у сарадњи са школама, организују општинску смотру рецитатора. Најбоље говорнике пое­ зије из Бора и Неготина, На­ родна библиотека је наградила књигама, баш као и све оне, који су на општинској смотри, одржаној дан раније, по оце­ ни жирија били најуспешнији. Иначе, учеснике општинске и окружне смотре рецитатора у Неготину, оцењивали су про­ фесори српског језика и књи­ жевности: магистар Верица Ра­ коњац Павловић из Београда, Мирослав Стојменовић из Заје­ чара и Ненад Радосављевић из Бољевца. Јованка Станојевић

Поетски кутак Игра материје Ореол кобре над сном зеленим лебди, а глава мекана мртвог јелена, зиму доноси са севера. Отров у оку бели чаршав заклања и сенка далека долази. Огњиште топло ватре далеке, око мене круг, и цврчак што чека да у моју кост кућу сагради. Јован Павловић dailymotion.com/rtvbor


МОЗАИК

број 32

петак, 9. мај 2014.

11

стр.

ПРОГРАМСКА ШЕМА ТВ БОР ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

СУБОТА

НЕДЕЉА

7.00 Будилица 9.00 ТВ Шоп 9.15 Храна и вино 10.00 Вести на знаковномјезику (р) 10.15 Агро дан 10.30 Лек из природе 11.05 Кућица у цвећу 11.25 Бели лук... 12.00 Вести 12.15 Серијски филм (р) 13.00 Атлас/Гуливер 14.00 Вести 14.10 Агро дан 14.25 Ауто спринт 15.15 52 викенда 16.00 Дневник 16.30 Радим градим 16.55 Свет на длану 17.30 Вести на румунском 17.40 Око истока 18.30 ТВ Шоп, 19.00 Дневник 19.20 Вести на влашком језику 19.30 Храна и вино 20.00 Спортска хроника 20.30 Нокаут 21.00 Енергија на... 21.25 Серијски филм 22.00 Данас 22.20Вести на румунском 22.35 Глас Америке 23.05 На трагу природе 00.00 Вести 00.10 Око истока (р) 01.00 Ноћни програм

7.00 Будилица 9.00 ТВ Шоп 9.15 Храна и вино 9.45 Времеплов 10.00 Палета (р) 10.50 Агро дан 11.05 Лек из природе 11.35 Бели лук... 12.00 Вести 12.30 Серијски филм (р) 13.00 Улови трофеј 14.00 Вести 14.10 Агро дан 14.25 Нокаут (р) 14.55 На точковима 15.20 Спортска хроника(р) 16.00 Дневник 16.30 Меридијанима 17.00 На трагу природе 17.30 Вести на румунском 17.40 Око истока 18.30 ТВ Шоп 19.00 Дневник 19.20 Вести на влашком језику 19.30 Храна и вино 20.00 Радим градим 20.30 Енергија на... 21.00 Ауто флеш 21.25 Серијски филм 22.00 Данас 22.20 Вести на румунском 22.35 Глас Америке 23.05 На трагу природе 00.00 Вести 00.10 Око истока (р) 01.00 Ноћни програм

7.00 Будилица 9.00 ТВ Шоп 9.15 Храна и вино 9.45 Времеплов 10.10 Агро дан 10.15 Атлас/Гуливер 10.45 Више од спорта 11.35 Бели лук и.... 12.00 Вести 12.30 Серијски филм (р) 13.00 Свет на длану 13.30 Времеплов 14.00 Вести 14.10 Агро дан 14.25 Вино и ... 14.50 Ауто флеш 15.20 Корак 16.00 Дневник 16.30 Меридијанима 16.45 На трагу.... 17.30 Вести на румунском 17.40 Око истока 18.15 Улична патрола 19.00 Дневник 19.20 Вести на влашком језику 19.30 Храна и вино 20.00 На трагу.... 20.30 Меридијанима 21.00 Филм на виде(л)о 21.25 Серијски филм 22.00 Данас 22.20 Вести на румунском 22.35 Глас Америке 23.05 Серијски филм 00.00 Вести 00.10 Око истока (р) 01.00 Ноћни програм

7.00 Будилица 9.00 ТВ Шоп 9.15 Храна и вино 10.00 Агро дан 10.15 Вино и .... 10.45 Лек из природе 11.15 Меридијанима 11.35 Бели лук... 12.00 Вести 12.30 Серијски филм (р) 13.00 Корак 13.30 Времеплов 14.00 Вести 14.10 Агро дан 14.25 ABS show 14.55 Радим градим 15.25 Филм на виде(л)о 16.00 Дневник 16.30 Меридијанима 17.30 Вести на румунском 17.40 Око истока 18.15 Енергија... 18.45Времеплов 19.00 Дневник 19.20 Вести на влашком језику 19.30 Храна и вино 20.00 На трагу.... 20.30 Меридијанима 21.05 Агро дан 21.25 Серијски филм 22.00 Данас 22.20 Вести на румунском 22.35 Глас Америке 23.05 Серијски филм 00.00 Вести 00.10 Око истока (р) 01.00 Ноћни програм

7.00 Будилица 9.00 ТВ Шоп 9.15 Храна и вино 10.00 Агро дан 10.15 Енергија на.... 10.30 Калеидоскоп 11.30 Бели лук и.... 12.00 Вести 12.30 Серијски филм (р) 13.00 Везе 13.30Времеплов 13.45 ТВ Шоп 14.00 Вести 14.10 Агро дан 14.25 Улови трофеј 14.55 Србија коју волим 16.00 Дневник 16.30 Меридијанима 16.45 На трагу... 17.30 Вести на румунском 17.40 Око истока 18.15 Навигатор 18.45 Времеплов 19.00 Дневник 19.20 Вести на влашком језику 19.30 Храна и вино 20.00 На трагу... 20.25 Меридијанима 21.25 Серијски филм 22.00 Данас 22.20 Вести на румунском 22.35 Глас Америке 23.05 Серијски филм 00.00 Вести 00.10 Око истока (р) 01.00 Ноћни програм

7.00 У нашем атару 8.00 Будилица 10.00 ТВ Шоп 10.15 Нови свет Гнома 10.45 Лекције из географије 11.00 Школирање 11.30 Млади су закон 11.45 Времеплов 12.00 Вести 12.15 Дечији филм 14.00 Викенд на истоку 14.40 Зелена патрола 15.10 Кућица у цвећу 15.40 ТВ Шоп 16.00 Дневник 16.20 За све Роме 16.40 На трагу природе 17.05 Серија „Риск“ 17.35 ТВ Шоп 17.50 Серија „Поморска патрола“ 18.35 Времеплов 19.00 Дневник 19.25 Култ арт 20.00 Глас Америке 20.35 Калеидоскоп 21.30 Серијски филм „Ирене Хус“ (22.00) Вести 23.05 Више од спорта 00.00 Вести 00.15 Ноћни програм

6.00 Фарма 7.00 Храна и вино 8.00 Будилица 10.00 ТВ Шоп 10.15 Нови свет Гнома 10.45 Лекције из географије 11.00 Заборављени народи 11.30 Млади су закон 12.00 Вести 12.15 Село моје 1245 Зелени екран 13.10 Здравље 14.00 Вести на знаковном језику 13.45 Палета, програм на румунском језику 15.15 МиМ магазин 16.00 Дневник 16.20 Ретроспектива, програм на влашком језику 16.40 На трагу природе 17.10 Серија „Риск“ 17.50 Серија „Поморска патрола“ 19.00 Дневник 19.20 Инфо 7 20.00 Глас Америке 20.35 52 викенда 21.30 Серијски филм „Ирене Хус“ (22.00 Вести) 23.05 Под сјајем звезда 00.00 Вести 00.10 Ноћни програм

Биоскопски репертоар Биоскоп „Звезда“ Бор

» 0д 08. до 11. маја - филм ,,3 дана за убиство“ у 18 и 20 сати. » 0д 15. до 18. маја - филм ,,Повратак у ринг“ у 18 и 20 сати. » 0д 22. до 25. маја 2014. - цртани филм ,,Кхумба“ у 18 сати. Цена улазнице филмских пројекција је 200,00 динара Информације на телефоне: Биоскоп ,,Звезда“ 030/421-259 ( од 17 до 21 сат)

Остали програми Установа ,,Центар за културу Општине Бор“ » 09.,10. и 11. мaj – 53. Манифестација ,,Сусрети села општи­ не Бор“. » 12. мај - Реприза представе за децу,,Краљевски фестивал“ у сали Музичке школе Бор у 19 сати – Цена улазнице 50,00 динара – Драмски студио за основце при Центру за културу Бор » 14. мај – Концерт културно - уметничког друштва ,,Бор“ у сали Музичке школе Бор у 19 сати – Цена улазнице 100,00 динара » 15. мај – Концерт Биље Крстић и Бистрик оркестра у био­ скопу ,,Звезда“ у 20 сати » 16., 17. и 18. мај – 53. Манифестација ,,Сусрети села општи­ не Бор“. » 22. мај - Позоришна представа ,,Џепови пуни камења“ у сали Музичке школе – Атеље 212

ЖЕЛЕЗНИЧКИ РЕД ВОЖЊЕ Бор - Мајданпек 7:50, 15:35 и 20:55 Бор - Зајечар (веза за Ниш и Прахово пристаниште) 05:16, 10:27 и 18:22 Бор - Пожаревац 00:04 Мајданпек - Бор (из Мајданпека) 4:00, 9:15 и 17:05 Зајечар - Бор (из Зајечара) 6:45, 14:30, 19:50 и 23:01 АУТОБУСИ Поласци из Бора за Београд 04:00(радним даном), 04:38, 05:00, 06:15, 07:30,08:46, 14:30, 15:30 Лесковац и Врање 02:45 16:30 Ниш 02:45, 05:00, 05:16, 06:20 (радним даном), 08:00 (радним даном) 08:40 (новим путем), 14:30, 16:30, Зајечар 02:45, 05:00, 06:20 (радним даном), 08:00 (радним даном) 08:40 14:30 16:30 20:55 22:25 Неготин и Кладово 07:30 Д. Милановац 10:40 , 15:10 Мајданпек 15:10, 17:30 Параћин 05:00 05:16 15:30 Јагодина 05:00 15:30 Жагубица - Пожаревац 07:30 ЕМИСИЈЕ НА

*Програмска шема је подложна променама

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ У БОРУ Позивни број 030 Аутобуска станица 423-770 Аутобуска станица „Бортравел“ 457-760 Железничка станица 421-371 Полицијска управа 192 Ватросаци 193 Хитна помоћ 194 Електродистрибуција 422-888 Топлификација 426-398 Водовод 421-234

ХОТЕЛИ И СМЕШТАЈ

Хотел „Језеро“ 482-940 Хотел „Албо“ 249-69-62 Хотел „Српска круна“ 477-077 Клуб РТБ Бор 477-008

АПОТЕКЕ

Апотека у Дому здравља 421-624 Апотека „Стеван Јаковљевић“ 424-167 Апотека „Здравље“ 428-866 Апотека у Злоту 2561-958 ПРОГРАМУ ТВ БОР

Информације на телефоне: Центар за културу 030-424-546 ( од 8 до 14 сати)

youtube.com/rtvbor

facebook.com/rtvbor


12

стр.

петак, 9. мај 2014.

СПОРТ

број 32

Нова победа ОФК „Бора“

Међународни џудо турнир „Срећно 2014“ »

БОР Џудо клуб „Бор“ за­ вршио је обележавање 50. годи­ на рада и постојања традицио­ налним међународним турни­ ром „Срећно 2014“. У борском Спортском центру на четири бо­ рилишта снаге је одмерило 250 такмичара из клубова Србије и БОРАНИ НА БАЛКАНСКОМ ПРВЕНСТВУ У БОДИБИЛДИНГУ На предстојећем Балканском првенству у бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу, у Зајечару, од 9. до 11. маја, Бор ће имати чак пет представника. На квалификационом међународном такмичењу „Србија опен“, у Београду, актуелни државни првак Саша Станковић био је најбољи у тешкој категорији бодибилдинга. Снежана Радојковић из Бодибилдинг клуба „Партизан“ победила је у дисциплини бикини-фитнес, а Ана Тодоровић освојила је бронзану медаљу у категорији „физик“. Из „Партизана“ су се на балканско првенство пласирали и Срђан Пешић, који је освојио пето место у бодибилдинг категорији до 80 килограма, и Катарина Царановић, која ће наступати у јуниорском саставу репрезентације у дисциплини бикини-фитнес. Б.О. Румуније. Организатор такми­ чења Џудо клуб Бор учествовао је са око 35 такмичара у катего­

ријама млађих и старијих пио­ нира и јуниора. - Изузетно смо задовољни организацијом турнира имајући у виду да смо имали прекид у организацији због недостатка струњача. На турниру учествује 25 клубова и 242 такмичара из Србије и Румуније. Џудисти из Бугарске нису дошли због одржавања Државног џудо пр­ венства у тој земљи. Конкурен­ ција на турниру је изузетно јака има освајача државних медаља такмичара који ће наступати за репрезентацију Србије на Балканијади - изјавио је Сента Стојковић, организатор турни­ ра „Срећно“ - Радујем се што се у Бору поново, после извесног време­ на, организује међународни џудо турнир из свих клубова Србије и са стране. Неки су спречени да дођу због поклапања календара такмичења. Радујем се што је у Бору џудо на високом нивоу што показује и овај јак турнир – рекао је Василан Гицу из Џудо клуба „Дробета“ из Турн Северина. За младе џудисте нема одмо­ ра јер након овог турнира следи низ такмичења, али најзначај­ нија свакако ће бити крајем маја и почетком јуна, када су на про­ граму Првенство централне Ср­ бије и Првенство државе. Маријана Симић

Издаје Јавно предузеће „Штампа, радио и филм“ Бор Директор Владан Нововић, уредник Зоран Максић Новинар-редактор Чедомир Васић Припрема за штампу Марко Стојчев Штампа Штампарија „Графомед“ Бор

У 24. Колу Поморавско тимоч­ ке зоне фудбалери „Бора“ савла­ дали су „Драгоцвет“ 6:0, „Озрен“ је победио у гостима „Мајданпек“ 3:0, „Жупа“ и „Каблови“ играли су нерешено 2:2, а „Ртањ“ је сав­ ладао екипу „Радничког“ 4:1. На првом месту на табели је „Бор“ са 52 бода, пет бодова мање има дру­ гопласирани „Озрен“, на трећем месту су „Каблови“ са 43 бода. У дну табеле су „Драгоцвет“, „Мај­ данпек“ и „Раднички“. Фудбалери „Хајдук Вељка“ победили су екипу нишког

„Близну“ 6:0, „Рудна Глава“ и „Браник“ играли су нерешено 1:1, а „Кривељ“ је у гостима победио „Рајац“ 5:2. На првом месту на табели је „Брестовац“ са 50 бодова, „Неметали“ су на другом месту са седам бодова мање, „Бродоремонт“ је трећи са 42 бода, а „Кривељ“ је четвр­ ти са 39 бодова. У дну табеле су „Раднички“, „Слога“, „Браник“. На међународном турниру у Нишу за млађе и старије пиони­ ре такмичари Џудо клуба „Бор“ освојили су седам медаља. У

„Синђелића“ 2:1, у 24. колу ис­ точне групе Српске лиге. Кла­ довски „Ђердап“ је поражен у гостима од „Копаоника“ 1:0, а истим резултатом поражен је и књажевачки „Тимочанин“ од „Трстеника“. Неготински „Хај­ дук Вељко“ је на петом месту на табели са 36 бодова, „Ђердап“ је место ниже са два бода мање, а „Тимочанин“ је на 13 месту на табели са 30 бодова. У 14. Колу Окружне лиге „Брестовац“ је победио Пореч 3:0, „Слатина“ је декласирала

конкуренцији млађих пионира Младен Ђорђевић освојио је златну медаљу, а Јован Шупут освојио је бронзану. У конкурен­ цији старијих пионира Анђела Младеновић заузела је прво ме­ сто, Стефан Митровић и Павле Крсмановић освојили су по сре­ брну медаљу, а бронзана одличја припала су Алекси Стојановићу и Андеји Абдушевићу. На так­ мичењу је учествовало 215 џу­ диста из Македоније, Бугарске, Румуније, Црне Горе и Србије. Маријана Симић

Три медаље на Корчули за борске триатлонце

Борски триатлонци освоји­ ли су три пласмана међу најус­ пешнијим такмичарима међу­ народне триатлон трке на Кор­ чули у дисциплинама спринт и олимпијски триатлон. Љиљана Николић била је другопласира­ на у својој старосној категорији

спринт трке, а Нина Здињак за­ узела је треће место. Као треће­ пласирани у својој категорији у олимпијском триатлону, на двоструко дужој дистанци, трку је завршио и Дејан Миливоје­ вић, а запажен пласман остварио је и Милан Вучић који је заос­ татак након пливачког дела трке надокнадио у деловима дисци­ плине који се састоје од 40 ки­ лометра вожње бицикла и десет километара трчања. Б. Обрадовић

www.rtvbor.rs

Oko istoka 32  

Novi broj biltena JP "ŠRIF" Bor