Page 1


INTRO

RTU SP PREZIDENTA UZRUNA Sveiks, lasītāj! Šogad RTU studentu parlaments svin savu 20.dzimšanas dienu. Šo gadu laikā RTU SP ar katru gadu ir attīstījies un devis savu ieguldījumu RTU studentu dzīves uzlabošanā. RTU SP ir bijis galvenais atbalsts studentiem ar studijām saistītos jautājumos, kultūras un studentiskā gara veidošanā universitātē, un ikviens RTU SP biedrs zina, cik daudz laika, enerģijas un izturības tas ir prasījis. Latviešu sakāmvārds vēsta, ka nav dūmu bez uguns, kas ir taisnība, jo arī Studentu parlaments ikvienam tās biedram palīdzējis augt, attīstīt iemaņas, iepazīt jaunus draugus un vissvarīgākais izdarīt ko nesavtīgu citu labā. Tomēr ir arī jāuzsver, ka ikviena studenta pūles ir palīdzējušas RTU SP uzkāpt tur, kur tas šobrīd ir – lielākā, spēcīgākā, labāk sakārtotākā studentu organizācija Latvijā. Tā ir organizācija, kas ne tikai kvalitatīvi pārstāv studentu intereses, bet arī realizē projektus Latvijas Republikas mērogā. RTU SP ir organizācija, kuras prioritātes ir studijas, zinātne, kā arī ilgtermiņa mērķis kļūt par vienu no spēcīgākajām pašpārvaldēm visā Ziemeļeiropā. Tādēļ ikvienam RTU SP bijušajam un esošajam biedram, aktīvistam, atbalstītājam saku lielu PALDIES par ieguldījumu RTU SP veidošanā! Lai gan daudz kas šajos 20 gados ir izdarīts, tikpat daudz un vēl vairāk mums vēl ir jāsasniedz. Daudz laimes mūsu dzimšanas dienā!

Juris Iljins RTU Studentu parlamenta prezidents

Šī avīze ir veltīta ikvienam, kas ir devis savu ieguldījumu RTU Studentu parlamenta attīstībā visu šo gadu laikā! Paldies!

SATURS INTRO PREZIDENTĀLS VIEDOKLIS KAS TAS IR RTU SP PROJEKTI VĒSTURE HRONIKA PLAKĀTOS RTU SP BIEDRU STĀSTI RTU SP FOTO ARHĪVS STUDENTI NOVĒL LĀČA PĀRSTEIGUMS

2 3-4 5 6-8 9 10 - 15 16 - 21 22 - 25 26 27

INFORMĀCIJA PAR AVĪZI Avīzi izdod: RTU Studentu parlaments, Sabiedrisko attiecību nodaļa Veidotāji: Līga Lasmane, Danuta Jasmane, Rihards Baltskars, Matīss Šulmanis, Beate Jance, Arita Krēsliņa, Līva Asere, Ieva Gudina, Kaspars Salenieks, Baiba Cine, Jānis Kārklītis, Zane Rāviņa, Zane Kaļva, Gunda Čiževska, Kristīne Dobrāja, Kaspars Dobrais, Līva Freimane, Krišjānis Gulbis, Evita Vītoliņa E-pasts: avize@rtusp.lv Tālr.: +371 27896251 RTU SP AVĪZES VĀKĀ AUTORS: AIGARS MAĢĪTIS, RTU TMF

2


PREZIDENTĀLS VIEDOKLIS

KAD DARBS IR SIRDSLIETA... RTU Studentu parlamentam vienmēr ir bijis vadītājs. RTU Studentu parlamenta prezidents. Tas ir cilvēks, no kura iedvesmojas pārējā RTU SP komanda aktīvam darbam un, ja godīgi, šis cilvēks ievēlēšanas brīdī ir kļuvis par, iespējams, atbildīgāko studentu RTU. Šobrīd RTU Studentu parlamentu vada sestais tā prezidents. Uz jautājumiem atbild vēl divi kādreizējie RTU SP prezidenti. Iepazīsti šo cilvēku motivāciju darboties RTU SP, kā arī uzzini to, ka RTU SP var pielīdzināt priekšmetiem un ne tikai to vien...

Jolanta Priede (aktīvās darbības laikā - Jasukeviča),

RTU IEVF RTU SP prezidente no 2001. līdz 2004.gadam. Kāda bija Jūsu motivācija pieteikties un uzņemties vadīt RTU SP? Kandidēt uz RTU SP prezidenta amatu mani ilgi un dikti pierunāja tā brīža SP prezidents Sandis Kravalis. Tobrīd nejutu sevī tādas ambīcijas, pie tam es biju lielas izvēles priekšā, vai pieņemt fantastisku darba piedāvājumu vai izvēlēties kandidēt uz SP prezidenta amatu, jo apvienot abus nebūtu iespējams. Es tomēr izvēlējos par labu SP vadīšanai un to nekad neesmu nožēlojusi. Īstā motivācija manī parādījās tad, kad vienbalsīgi tiku ievēlēta par SP vadītāju. Kādi ir RTU SP lielākie sasniegumi laikā, kad bijāt RTU SP prezidente? Grūti atmiņās atdalīt to laiku, kurā biju prezidente no kopumā SP aktīvā darbībā pavadītā laika (kopā 9 gadi!). Visus šos gadus biju patriotisks RTU un RTU SP darbonis. Lielākais sasniegums prezidentūras laikā, protams, bija tas, ka RTU SP ieguva gada pašpārvaldes titulu LSA Gada balvā. Tas bija pirmais gads, kad LSA organizēja tādu pasākumu un RTU SP tika atzīta

par labāko Latvijas studējošo pašpārvaldi. Protams, RTU SP gan tad, gan tagad ir bijis nepārtrauktā izaugsmē. Tajā laikā bija liels sasniegums uztaisīt pirmo vērienīgi studentu pasākumu Ķīpsalas hallē. Mēs bijām pirmie, kuri to paveica un tikām ilgi par to apbrīnoti. Tagad ir cits vēriens - studenti pat arēnā Rīga rīko pasākumus, un tas tiek uzskatīts par pašsaprotamu. Pirmo reizi noorganizējām RTU Karjeras dienas, kuras tagad jau ir universitātes mēroga un nozīmes pasākums. Manā „valdīšanas” laikā RTU SP bija ļoti daudz nozīmīgu atbildības sfēru – gatavojām visiem RTU studentiem studentu apliecības, izskatījām un pieņēmām lēmumus par Senāta stipendiju piešķiršanu, izskatījām iesniegumus un piešķīrām sociālās stipendijas, kā arī studējošo kredītus. Ieviesām kārtību, kādā var atbrīvot studējošos no studiju maksas, balstoties uz virkni kritērijiem. Tajā laikā arvien lielāks uzsvars tika likts uz izglītojošiem pasākumiem, bet, protams, neatņemami bija arī daudz sporta un kultūras pasākumu. Un visbeidzot - ne mazāk svarīgs ir fakts, ka šī brīža logo tika izstrādāts un apstiprināts laikā, kad biju SP vadītāja. Ja RTU SP varētu salīdzināt ar kādu priekšmetu – kas tas būtu un kāpēc? Nezinu kāpēc, bet pirmais, kas ienāca prātā, ir kruīza kuģis. Laikam tādēļ, ka liels un stabils, bet nestāv uz vietas, tajā netrūkst līksmības, dzīvības, bet visu kontrolē un pārvada nopietna, pieredzējusi komanda. Ko nekad nedrīkst aizmirst, esot daļai no RTU SP vai RTU FSP? Nekad nedrīkst aizmirst, ka pārstāvi visu studentu intereses, ir jāmāk izkāpt no savām kurpēm un piemērīt arī citu studentu kurpes un tad rīkoties tā, lai ievērotu studentu intereses pēc iespējas vairāk. Kā Jūs redzat RTU SP pēc 20 gadiem? Grūti iedomāties sevi pēc 20 gadiem, kur nu vēl tik dinamisku organizāciju kā RTU SP. Pie tam SP jau tagad ir sasniedzis tik augstu attīstības līmeni, ka grūti ir iedomāties, cik daudz vēl var sasniegt pēc 20 gadiem. Bet skaidri zinu, ka attīstība neapstāsies. To arī novēlu!

Jūsu vēlējums esošajiem un topošajiem RTU SP biedriem! Ļaujieties vistrakākajām idejām! RTU SP pavadītais laiks ir lielisks, lai pārbaudītu savu spēju un iespēju robežas, jo pat, ja neizdosies, par to neviens nesodīs. Esiet aktīvi, jo tās prasmes un kompetences, ko var iegūt SP, nevar iegūt studiju procesā, pie tam tās ļoti noder turpmākajā dzīvē!

Artūrs Zeps, RTU IEVF, Rīgas Biznesa skola RTU SP prezidents 2007.gada oktobra 2011.gada aprīlim.

no līdz

Kāda bija Tava motivācija pieteikties un uzņemties vadīt RTU SP? Manuprāt, prezidenta amats RTU SP bija liels izaicinājums un pārbaudījums, ko gribēju uzņemties, lai, sniedzot savu ieguldījumu, palīdzētu organizācijai attīstīties un izaugt, gan pašam papildināt savas prasmes un iemaņas. Kādi ir RTU SP lielākie sasniegumi laikā, kad biji RTU SP prezidents? Liela pievienotā vērtība organizācijai, manuprāt, bija mūsu komandas

3


PREZIDENTĀLS VIEDOKLIS

darba laikā iegūtās iemaņas piesaistīt finansējumu no ārpuses. Kopumā pēdējā gada laikā piesaistījām ap 100 tūkstošiem latu, kas palīdzēja organizācijai realizēt daudzus nozīmīgus projektus, iegūt jaunus kontaktus un veidot organizācijas atpazīstamību. Ļoti pozitīvs fakts ir mūsu laikā izveidotās un iekārtotās RTU SP biroja telpas Ķīpsalā, kas ļāva SP nokļūt tuvāk studentiem, kā arī pats telpu plānojums un izvietojums palīdz stipri veiksmīgāk organizēt biedru darbu. Tāpat var minēt vairākus projektus, ko ar atbalstītāju finansējumu izdevās izveidot, kā piemēram, velostāvvietu un vairākus atpūtas stūrīšus. Tāpat arī aizsākām studentu vasaras prakšu konkursu “Labā prakse”, kuras ietvaros studenti saņēma iespēju iegūt apmaksātu praksi vasarā nozares vadošajos uzņēmumos. Ja RTU SP varētu salīdzināt ar kādu priekšmetu – kas tas būtu un kāpēc? Ar autobusu: jo tas var aizbraukt, kur vēlas – SP var paveikt ļoti daudz, vajag tikai vēlēties; jo tam vienīgais ierobežojums ir benzīns – SP jaunas idejas un biedru skaits; jo nekad nevar zināt, cik tajā iekšā ir cilvēku – SP var pareizajiem projektiem piesaistīt neierobežotu cilvēku skaitu, vajag tikai gribēt. Ko nekad nedrīkst aizmirst, esot daļai no RTU SP vai RTU FSP? Ar spēcīgu komandu un labām idejām var izdarīt stipri vairāk nekā tikai ar labām idejām. Iesaistot pārējos, atrodot katra spēcīgās puses un kopīgi paredzot mērķi, ir iespējams panākt lietas, par kurām iepriekš ir tikai sapņots. Kā Tu redzi RTU SP pēc 20 gadiem? Pēc 20 gadiem SP būs nozīmīga Latvijas līmeņa studentu organizācija, kas ar savu pasākumu mērogu, iesaistīto studentu un biedru skaitu būs pierādījusi savu nozīmīgumu un lomu jauniešu augstākās izglītības telpas veidošanā. SP līdzīgi pašreiz esošai pieredzei Skandināvijas valstīs būs uzbūvējusi savas dienesta viesnīcas, atvērusi savas kafejnīcas un sniegs vairākus pakalpojumus studentiem bez maksas. Tavs vēlējums esošajiem un topošajiem RTU SP biedriem! Būt gataviem uzņemties nedaudz vairāk kā, šķiet, ir paveicams pirmajā brīdī un nepadoties pie pirmajām grūtībām. Pēc pieredzes varu teikt, ka iespējams ir daudz, vajag tikai gribēt.

4

“...nekad nedrīkst aizmirst to, ka pārstāvi studentus un esi daļa no tiem..”

Juris Iljins, RTU TMF RTU SP prezidents no 2011. gada līdz šim brīdim. Kāda bija Tava motivācija pieteikties un uzņemties vadīt RTU SP? RTU Studentu pašpārvalde ir mana sirdslieta jau no 1.kursa, kurai esmu daudz ko ziedojis, un tā man arī daudz ir devusi. Tikai pašsaprotami, ka izmantoju iespējas, ko dod šī organizācija sevis pilnveidošanai un pretī dodu savas zināšanas organizācijas attīstībai. Kādi ir RTU SP lielākie sasniegumi laikā, kad biji RTU SP prezidents? Šobrīd gan vēl esmu RTU SP vadītājs, bet lielākie panākumi ir organizācijas vienotība, kvalitatīva studentu pārstāvniecība, draudzīga un atvērta RTU SP tēla izveide, ilgtermiņa RTU SP sadarbības partneru izveide, RTU SP internacionalizācija un vairāki ļoti veiksmīgi projekti. Ja RTU SP varētu salīdzināt ar kādu priekšmetu – kas tas būtu un kāpēc? RTU SP es varētu salīdzināt ar bambusu. Šis augs tāpat kā RTU SP ir ļoti daudzfunkcionāls, tas ļoti ātri aug un var izaugt pārsteidzoši liels. Ko nekad nedrīkst aizmirst, esot daļai no RTU SP vai RTU FSP? Nekad nedrīkst aizmirst to, ka pārstāvi studentus un esi daļa no tiem. RTU SP nav vienkārši studentu organizācija, bet gan studentiskās dzīves un atmosfēras veidotāja RTU. Kā Tu redzi RTU SP pēc 20 gadiem? Pēc 20 gadiem mūsu RTU SP ne ar ko neatšķirsies no Lundas universitātes SP, kura tagad ir mūsu paraugs. Tavs vēlējums esošajiem un topošajiem RTU SP biedriem! Izturību un sasniegt lielas lietas kā RTU SP, tā ārpus tās, kā arī nekad neaizmirst, kādēļ esam tur, kur esam!


KAS TAS IR

SAKI, VAI TU UZŅEMIES DARBU, KAS EKSISTĒ NAKTĪ UN DIENĀ?? TIEKŠANĀS.

PALĪDZĪBA.

RTU STUDENTU ATKLĀSME. RADOŠA PARLAMENTA LAIME. MOTORIŅŠ ATVĒRTĪBA KĀ MIRGOJOŠS DIENNAKTS VILCIENS EKSPREŠA REŽĪMĀ. TIE ESAM MĒS VISI - SAVĒJIE.

Parlamenta valde ar RTU Rektoru

5


RTU SP PROJEKTI

DZĪVE īstenībā ir viens LIELS PROJEKTS Katru gadu RTU studenti organizē vairāk kā 150 lielus un mazus projektus. To mērķauditorija ir dažāda – konkrētu fakultāšu vai programmu studenti, visi RTU studenti, topošie studenti, skolēni un interesenti, kam patīk tehniskas lietas. Šeit minēti pasākumi, ar kuriem mēs lepojamies visvairāk. “Ideju kauss” ir inovatīvo biznesa ideju konkurss, kas dod iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam īstenot savu biznesa ideju un iegūt biznesa sākšanai nepieciešamās prasmes, pieredzi, kontaktus un finansējumu, un šo pasākumu 2010.gadā organizēja RTU SP. Konkurss tiek īstenots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta «Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma» ietvaros, to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Konkursam tika pieteiktas 677 idejas, 2.kārtai izvirzītas 158 idejas.2.kārtas dalībniekiem mēs noorganizējām 6 izglītojošus seminārus. 2010.gadā uzvarēja ideja „Drošība velosipēdiem”. Zinātnes nodaļa ir pēdējo gadu Studentu parlamenta veiksmes magnēts. Zinātnes nodaļas aizmetņi tika radīti tikai 2007.gadā, bet šodien tā ir viena no lielākajām un darbīgākajām RTU Studentu parlamenta nodaļām. RTU Studentu parlaments lepojas ar iespēju kopš 2009. gada rīkot Latvijas investīciju un attīstības aģentūras projektu „Tehniskās jaunrades dienas”, kur skolēni konstruē priekšmetus, ar kuriem savā starpā sacenšas dažādās inženierzinātņu nozarēs, piemēram, būvējot robotus, makaronu tiltus, mazas elektrostacijas. Pasākumā ik gadu piedalās ap 600 jauniešu. Galveno projekta norises vadību uzņēmusies Zinātnes nodaļa. Vēl viens liels pasākums, kur RTU SP Zinātnes nodaļas ieguldījums neizpaliek, ir Robotikas sacensības, kas šī gada 12. maijā ar lielu vērienu norisināsies Ķīpsalas hallē.

6

Šī gada sacensības pulcēs spēcīgākos Baltijas valstu robotu būvētājus un prestižās 3 kg sumo disciplīnas uzvarētāji balvā saņems ceļa zīmi uz All Japan Robot-Sumo Tournament Japānā. Darbīgas nodaļas ir RTU SP Kultūras un sporta nodaļa, kuras katru gadu rīko desmitiem projektu, kas pulcē visvairāk cilvēku. Tās ir nodaļas, kas rūpējas par RTU studentu izklaidi un kvalitatīvām ārpusstudiju aktivitātēm muzikālā, kulturālā vai sportiskā garā. Fukšu balle - pirmā lielā studentu balle ikviena studenta dzīvē, kas tiek organizēta jau no 2000.gada katru gadu RTU dzimšanas dienā – 14.oktobrī. 2011.gadā tika sasniegts lielākais studentu skaita rekords - vairāk kā 1500 studenti. Mis un Misters RTU – īpašs skaistuma un inteliģences konkurss RTU, kas tiek organizēts reizi divos gados. Tā pirmsākumi meklējami 2002.gadā. Šis konkurss parāda, ka aiz tehniskiem prātiem slēpjas arī inteliģence un elegance.

“...šodien tas šķiet, pašsaprotami, ka studentiem pirmajās studiju gaitās palīdz buklets „Vai zini savas tiesības un pienākumus”...”


RTU SP PROJEKTI

Ziemas sporta spēles ir viens no lielākajiem un arī redzamākajiem sporta pasākumiem RTU, ko jau 6 gadus rīko Studentu parlaments. Jau pirmajā gadā, tas ir, 2007.gadā, uz spēlēm ieradās 500 dalībnieki, šogad arī pasākumā bija kupls apmeklētāju skaits – 400 studenti no visas Latvijas. Ir redzams, ka sports RTU joprojām ir viens no veidiem, kā atpūsties no mācību stresa! Viena no Studentu parlamenta tradīcijām ir semināri, kas tiek rīkoti, lai vērstu pastiprinātu uzmanību uz problēmām, kuras ir aktuālas RTU studentiem. Šo semināru iniciators ir RTU SP Studiju nodaļa. SPAkadēmija un SoLiS jau vairākus gadus palīdz apzināties, kas ir tas, ko studenti vēlas redzēt RTU. Šie semināri reti sniedz ātru rezultātu, jo idejas, kuras tiek apspriestas, prasa ilgāku laiku nekā nedēļas nogali, lai tiktu realizētas. Par katru realizēto ideju jāsaka „Paldies!” katram semināra dalībniekam šo daudzo gadu laikā. Šodien tas šķiet pašsaprotami, ka studentiem pirmajās studiju gaitās palīdz buklets „Vai zini savas tiesības un pienākumus”. Bija laiks, kad tieši apziņa par to, ka trūkst vienkārši pieejamas informācijas, bija stimuls tam, lai bukleta izdošanu pārņemtu Studentu parlaments. Agrāk studenti sūdzējās par to, ka trūkst pieejamas mācību un zinātniskās literatūras. Šodien pietiek ar pieslēgšanos ORTUS, lai kļūtu pieejami bibliotēku un datu bāzu krājumi. Nesen Zinātniskā bibliotēka tika aprīkota ar jaunu plauktu sistēmu, kas ļauj glabāt vēl vairāk grāmatu, un jaunā automātiskā reģistrācijas sistēma atvieglo grāmatu saņemšanu un nodošanu. Tas viss, lai studentiem būtu ērtāk piekļūt literatūrai. Vēl nesen studenti seminārā minēja, ka trūkst studiju sasaistes ar zinātni. Risinājumi tika meklēti, un šobrīd RTU darbojas jau vairāki interešu klubi, kurā entuziasti ir apvienojušies, lai pētītu likumsakarības un pārbaudītu praksē to, ko dzirdējuši vai lasījuši. Pavisam drīz gaidāms arī RTU SP Mītu lauzēju kluba pirmais demonstrējums.

«Lai mazuļi, kas augs jaunajā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) bērnistabā, ir spēcīgi un gudri un lai nākotnē studē inženierzinātnes,» atklājot RTU bērnistabu «Lācītis Integrālītis», vēlēja RTU bijušais rektors akadēmiķis Ivars Knēts. Lai gan pašlaik Āzenes ielas studentu dienesta viesnīcas rekonstrukcijas dēļ bērnistaba ir uz laiku slēgta, šis ir viens no lielākajiem RTU SP Sociālo lietu nodaļas projektiem, kuru īstenoja bijušais nodaļas vadītājs Juris Barkāns ar savu komandu. Bērnistaba tika izveidota ar SEB bankas atbalstu, un tajā studenti, kas vienlaikus studē un audzina bērnus, lekciju laikā savas atvases varēja atstāt auklīšu uzraudzībā. Projektu paredzēts atjaunot nākamā gada rudenī, pirms tam veicot vairākas reklāmas akcijas un informējot RTU studentus – jaunos vecākus. Šāda tipa projekts ir plaši izplatīts visā Eiropā un arī Latvijā, tādēļ prieks vērot, kā ko tādu studenti īsteno arī mūsu pašu Rīgas Tehniskajā universitātē. Ja dabā par pavasara iestāšanos liecina putnu čivināšana un koku lapu izplaukšana, tad kojās par to liecina Koju dienas. Koju dienas ir pasākums un konkursu kopums, kas veltīts tieši Tev, RTU student, jau 6. gadu! Koju dienu aizsākumi meklējami tālajā 2007. gadā, kad RTU, LU un LLU studentu parlamenti apvienojās, lai radītu interesantāku koju dzīvi. Ja pirms 6 gadiem šis pasākums notika ziemā, lai īsinātu garās ziemas naktis, tad pašlaik Koju dienas tiek rīkotas pavasarī, lai izkustinātu visus no dziļā ziemas miega! Nosaukums ir maldīgs- pasākuma mērķauditorija nav koju iemītnieki, bet norises vieta gan ir kojas! „Koju dienas 2012” norisināsies no 23. līdz 26.aprīlim un rosība būs manāma pie piecām RTU kojām - Ķīpsalas, Lilijas ielas, Burtnieku ielas, Laimdotas ielas un Ezermalas ielas kojām, katru dienu pie citām. Arī uzdevumi katrā vietā būs dažādi!

“...RTU, LU un LLU studentu parlamenti apvienojās, lai radītu interesantāku koju dzīvi...” 7


RTU SP PROJEKTI

2011./2012.gadā RTU Studentu parlaments kā organizators piedalījies šādos projektos: Tehniskās jaunrades dienas 4 Latvijas pilsētās Spagetti tiltu konstruēšanas sacensības Matemātikas olimpiāde studentiem, online matemātikas olimpiāde skolēniem Studentam pa pēdām rudenī un pavasarī JAM – jauno mūziķu konkurss Fukšu balle Zinātniskās diskusijas Seminārs „SP Akadēmija” Pieredzes seminārs Couple learning programme Dalība „Staro Rīga” Baltijas Robotikas sacensības Seminārs „Aktīvā skola” RTU SP dzimšanas diena Halloween balle Parlamenta gada balva Sesijas akcija „Ieelpo” Peintbola turnīrs Ziemas sporta spēles Seminārs „SOLiS” Mīlestības svētki Tikšanās ar rektoru Boulinga turnīrs BALTECH tikšanās Diena rekordiem Rudens Ronīši Talantu konkurss Zaļais mēnesis Vafeļu inženieris Studentu Paradīze Ūdens diena Zinātnieku nakts Kino vakars Buddy programma Koju dienas Internacionālās ceturtdienas Labā prakse Kuratoru/padomnieku seminārs Plostu rallijs Fotoorientēšanās sacensības Dienesta viesnīcu vecāko konkurss Pool Party RTU iezvanīšanas svētki „Ielāčo RTU!” u.c.

8


VĒSTURE

IELŪKOTIES VIRTUĀLĀ PAGĀTNĒ Mūsdienās katrai organizācijai, katram uzņēmumam, katrai mūzikas grupai ir sava mājaslapa. Arī RTU Studentu parlamentam ir mājaslapa www.rtusp.lv, kurā katrs var uzzināt aktuālākos jaunumus un aktīvi sekot līdzi tiem. Visam, kas eksistē tagadnē, ir bijis kāds sākums - arī mājaslapai. Šī brīža aktīvā RTU SP valde kādā saulainā dienā atrada arī RTU SP mājaslapas sākumu, kuru Tu vari apskatīt , rakstot: http://omega.rtu.lv/sp/ . Viss reiz ir bijis citādāks, viss reiz ir bijis konkrētam laika posmam atbilstošs un ir prieks, ka ir iespēja apskatīt to. Šeit vari ielūkoties un izpētīt senās RTU SP mājaslapas attēlus.

9


HRONIKA PLAKĀTOS

TAD un TAD - TUR un TUR RTU Studentu parlaments savas darbības laikā ir organizējis daudz un dažādus pasākumus. Arī fakultāšu pašpārvaldēm ir savas atsevišķās tradīcijas. Bet visu vienojošais ir PLAKĀTS. Reizēm tas ir vienīgais popularizēšanas līdzeklis, reizēm tas izsauc sajūsmu, un reizēm tas liek pasmaidīt - lai vai kā, šis ir tas, kas bija, ir un turpinās uzrunāt studentus labiem pasākumiem un izcelsies uz ziņojumu stenda. Šeit redzēsi dažādu RTU fakultāšu pasākumu plakātu versijas. Kopumā 20 gadu laikā radītais skaits varētu tikt mērīts simtos, un no tiem varētu veidot vizuāli iespaidīgu attīstības tendenču grāmatu, bet te vari ieskatīties daļā no tiem....

ZIEMASSVĒTKU BALLES Īsts students ir apmeklējis kādu no RTU Ziemassvētku ballēm. Parasti tās tiek rīkotas, sadarbojoties fakultāšu pašpārvaldēm, kā arī pat ar citu augstskolu fakultātēm.

10


HRONIKA PLAKĀTOS

PIRMKURSNIEKU NOMETNES RTU pirmkursnieku nometnes, kuras norisinās pirms semestra sākuma, topošajiem studentiem ir pirmais pasākums, kurš parāda ieskatu RTU SP un FSP darbībā. Pārsvarā šīs nometnes notiek augustā.

11


HRONIKA PLAKĀTOS

RTU FUKŠU BALLES Fukšu balle - pirmā lielā studentu balle. Jau vēsturiski svarīgs pasākums studentiem, it īpaši pirmkursniekiem. Parasti šajā datumā visi 1.kursa studenti tiek iesvētīti, tādējādi nosaukti studentu statusā, kur dienas noslēgumā viņus gaida mežonīgi traka ballīte. Viens no tiem pasākumiem, kurš pulcē pilnīgi visus studentus.

12


HRONIKA PLAKĀTOS

IESVĒTĪBU PLAKĀTI Iesvētības. Diena, kuras norisi katrs iztēlojas citādi, taču, kad izdzīvo šo dienu, saprot, ka tikai tā ir kļuvis par īstu studentu... RTU FSP zina, kā vislabāk likt atcerēties šo dienu, un katra fakultāte pievieno īpašu smeķi to norisei....

13


HRONIKA PLAKĀTOS

ATRADUMI Šos plakātus atrodot interneta vidē, radās pozitīvi interesantas emocijas, un tie paši izteica vēlmi gozēties avīzes lappusēs - cits nebijuša dizaina dēļ, cits - savdabīga nosaukuma dēļ un dažs - savas neesamības tagadnē dēļ. Tavai uzmanībai plakātu “ATRADUMS” sērija:

PIRMS LAIKA un NESEN Visiem FSP biedriem labi zināmie pasākumi agrāk un tagad.

14


HRONIKA PLAKĀTOS

15


RTU SP BIEDRU STĀSTI

VIETA, KURU ATCERĒTIES VISU MŪŽU RTU Studentu parlamenta pastāvēšanas laikā ir notikušas vairākas biedru maiņas. Katru gadu Studentu parlaments pulcē daudz jaunu aktīvistu, šogad ievēlēti ap 400 biedriem. Nav noslēpums, ka daudziem no aktīvistiem darbība RTU Studentu parlamentā ir pozitīvi ietekmējusi turpmāko dzīvi. Uzzini esošos un bijušo RTU SP aktīvistu veiksmes stāstus un daudz ko citu turpmākajās lap-

1. LAIKS, KURĀ MĀCĪJIES RTU + fakultāte 2. KAS BIJI RTU STUDENTU PARLAMENTAM? KĀDI BIJA TAVI GALVENIE PIENĀKUMI? 3. KĀDĒĻ KĀ STUDENTS/-e IZLĒMI VELTĪT SAVU BRĪVO LAIKU RTU SP? 4. KAS IR TAVS IEGUVUMS NO DARBĪBAS RTUSP? 5. AR KO NODARBOJIES ŠOBRĪD? KĀ RTU SP IR IETEKMĒJIS TAGADĒJO DZĪVES RITMU?

6. KĀDS IR SPILGTĀKAIS PIEDZĪVOJUMS RTU SP LAIKĀ? 7. AR CIK CILVĒKIEM NO RTU SP SAZINIES VĒL ŠODIEN? 8. JA ZELTA ZIVTIŅA TEIKTU, LAI VĒLIES TRĪS VĒLĒŠANĀS PAR RTU SP, KĀDAS TĀS BŪTU?

LĪVA JAKOVELE 1. RTU no 2005. līdz 2009.gadam apguvu bakalaura studijas Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. Maģistrantūrā studēju jau Latvijas Universitātē. 2. Biju MLĶF (tolaik MĶF) SP vadītāja, līdz ar to pārstāvēju fakultātes studentu pašpārvaldi RTU SP. Pirmā kursa laikā iesaistījos Sociālo lietu nodaļā, bet vēlāk biju aktīvs Zinātnes komisijas (vēlāk arī nodaļas) biedrs. Biju studentu pārstāve Senātā un Senāta Studiju kvalitātes un programmu komisijā. Mani kā MĶF SP vadītājas galvenie pienākumi bija pārstāvēt fakultātes studentu intereses Senātā, fakultātes Domē, RTU SP, kā arī koordinēt MĶF SP darbu un projektus. 3. Atnākot studēt uz RTU, man nebija prātā doma iesaistīties Studentu parlamentā, bet vienā no pirmajām lekcijām fakultātē MĶF SP pārstāvji īsi pastāstīja par RTU SP kas tas vispār ir un, ar ko nodarbojas. Man likās interesanti, un tā es lēnām iesaistījos - no sākuma fakultātes studentu pašpārvaldē un tad arī RTU SP.

16

4.Lielākie ieguvumi ir satiktie cilvēki un iegūtā pieredze, zināšanas dažādos semināros un projektu organizēšanā. Interesanti bija dzirdēt dažādos semināros, kongresos uzaicinātos vieslektorus, kas nereti bija kādas konkrētas nozares ministri vai uzņēmumu vadītāji. Kā viens no lielākajiem ieguvumiem jāmin pieredze, ko ieguvu, vadot MĶF SP: tā ir neatsverama dzīves pieredze, ko nevar iemācīties lekcijās. Mans lielākais ieguvums tomēr ir vīrs. :) 5.Strādāju Kinetics Nail Systems. Mani tiešie darba pienākumi saistīti ar produktu sertifikāciju, drošuma dokumentācijas sagatavošanu, kā arī darbu laboratorijā. Tagadējo dzīves ritmu RTU SP ietekmējis sekojoši - ir devis rūdījumu strādāt daudz un ātri. RTU SP laikos apvienoju vairākus pienākumus - mācījos MĶF SP, strādāju Organiskās sintēzes institūtā un vadīju MĶF SP. Lai arī savienot to visu nebija viegli, tomēr laiku, ko pavadīju RTU SP, atceros ar vislielāko prieku. RTU SP iegūtā pieredze dažādu projektu un pasākumu organizēšanā noder arī ikdienas darba gaitās.


RTU SP BIEDRU STĀSTI 6. Laikam RTU SP laikā ir noticis pārāk daudz, lai tagad izceltu kaut ko īpašu. Katrs projekts, pasākums, seminārs bija kā piedzīvojums ar visām veiksmēm, neveiksmēm un starpgadījumiem. 7. Sazinos ar diezgan daudziem, ar dažiem satiekamies biežāk, ar dažiem retāk, bet vēl ar citiem pārmijam dažus vārdus, satiekoties uz ielas. Vairāki RTU SP un MĶF SP laikos iegūtie draugi bija manās un Daiņa kāzās. 8.Lai nekad netrūkst kreatīvu un unikālu ideju! Lai nekad netrūkst aktīvu un strādāt gribošu jauniešu! Lai pietiek spēks realizēt visas idejas!

DAINIS JAKOVELS 1. Mehos mācījos no 2003. līdz 2009. gadam. 2. Nevaru izdomāt, kas biju vairāk - "zelta gabaliņš" vai "skabarga pakaļā" - joks... RTU SP darbībā sākotnēji iesaistījos kā biedrs 2003. gada nogalē no mehu puses. Tad 2004.-2005. gadā vadīju Kultūras nodaļu, 2005.2006. - Studiju nodaļu, 2006.-2007. - Likumdošanas nodaļu, 2007.-2008. - Zinātnes komisiju. No 2004. gada pavasara līdz 2009. gada vasarai biju arī RTU studentssenators. Par galvenajiem pienākumiem... uhhh... dažas lietas, kas palikušas atmiņā (nevis pienākumi, bet paveiktais): - Kultūras nodaļā - Aktīvas skolas Īvandē 2004 organizēšana, Jauno mūziķu konkursa JAM organizēšana RTU SP motivācijas semināra organizēšana; - Studiju nodaļā - darbs pie studiju kursa Ievads studiju nozarē uzlabošanas; pirmās Fizikas olimpiādes organizēšana; pirmās SP akadēmijas organizēšana; - Likumdošanas nodaļā - darbs pie RTU SP Satversmes jaunās versijas, kas apstiprināta RTU Senātā 2007. gadā, aktīva iesaistīšanās RTU Senāta Likumdošanas komisijas darbībā, kā rezultātā 2007. gadā RTU SP uzlika Veto Senāta lēmumam par RTU Senāta nolikumu; - Zinātnes nodaļa - nodaļas darbības iekustināšana, organizējot Robotika 2009., iesaistoties RTU studentu konferences sagatavošanas procesos. - RTU Senāts - minētā Veto lieta, Studentu parādnieku sankciju nolikuma izstrāde, RTU SP Satversmes bīdīšana caur Senātu - 4.5. punkts ir unikāls, to varu komentēt "dubults neplīst". :)

3. Jau skolas laikā iesaistījos skolēnu SP darbībā. Likās interesanti darīt kaut ko papildus lekcijām, plus tā bija iespēja iepazīt jaunus cilvēkus. Šī bija sākotnējā motivācija. Vēlāk kā motivācija sekoja dažādi izaicinājumi. 4. Kā ieguvums noteikti ir dažādas iemaņas un prasmes, ko nevarētu iegūt vienkārši studiju procesā - darbs ar cilvēkiem pie projektiem, komandas vadīšana, prezentācijas prasme, sava viedokļa argumentācija. Uzskatu, ka darbība RTU SP daudz devusi manas personības izveidē. Protams, lielākais ieguvums ir sieva. 5. Pašlaik esmu nodevies pētniecībai, studēju doktorantūrā LU fizmatos - medicīnas fizikā, jomā, ko studēju RTU. RTU SP ir norūdījis darbam un iemācījis risināt problēmas, tas palīdz ikdienā. Joprojām sanāk veltīt garas naktis kādiem darbiem. 6. Tā kā RTU SP esmu pavadījis ~ 6 gadus, tad spilgto notikumu ir daudz. Viens no spilgtākajiem laikam bija Veto lieta - tas bija interesants izaicinājums. 7. Hmm... neesmu no cilvēkiem, kas strikti piesienas kādam šauram draugu lokam. Bet joprojām ir prieks satikt RTU SP cilvēkus. Sanāk, ka tie veido nozīmīgu draugu loka daļu. 8. Vēlēšanās zelta zivtiņai: 1. Nepazaudēt studentiskumu; RTU SP biroja pārvietošana uz Ķīpsalu bija laba ideja, tā turēt! 2. Neapstāties pie sasniegtā, pieņemt aizvien jaunus izaicinājumus! 3. Skatīties tālāk par savu dīķi - LSA nav kaut kāda organizācija kaut kur tur, RTU SP ir pilntiesīga daļa no tās; ja kaut kas nepatīk, tad vienmēr var ņemt grožus savās rokās un visu izdarīt pareizi. Novēlu aktīvāk iesaistīties LSA darbībā no iekšienes!

“...kā motivācija sekoja dažādi izaicinājumi...”

17


RTU SP BIEDRU STĀSTI

UĢIS CITSKOVSKIS 1. Iestājos 2001.gadā un pabeidzu 2007.gadā, mācījos Inženierekonomikas fakultātē, tagad IEVF. 2. SP valdē biju viceprezidents, galvenos pienākumus esmu piemirsis, bet atceros vienu, bija jāaizvieto prezidents, ja viņš nevarēja kaut kur tikt. 3. Iesaistījos sākumā pašpārvaldē, jo biju grupas vecākais, un bija jāpārstāv fakultāte Aktīva skola, un tad jau pēc laika bija parlaments. 4. Pieredze un kontakti. 5. Šobrīd strādāju RTU. Esmu Tālākizglītības nodaļas vadītājs. SP ir ietekmējis tā, ka esmu palicis strādāt RTU. 6. Tā grūti uzreiz atcerēties, bet piedzīvojumi ir bijuši daudz un dažādi, nevaru izcelt spilgtāko. 7. Grūti pateikt skaitu, bet nu līdz kādiem 20 vajadzētu būt. 8. Lai Jums izdodas viss iecerētais!

“...lai nekad nebeidzas tēja, ar ko cienāt studentus...” UNA VORMA 1. Sāku mācīties 2007.gada septembrī, un šogad vasarā jābeidz maģistrantūra. Mācos Inženierekonomikas un vadības fakultātē uzņēmējdarbību un vadīšanu, akadēmiskās programmas gan bakalaura, gan maģistra līmenī. 2. Studentu parlamentā sāku darboties kā aktīviste sporta, finanšu un sabiedrisko attiecību nodaļā. Tad kandidēju vēlēšanās un mani ievēlēja par sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju. Nepilnu gadu biju SAN vadītāja un tad ārkārtas vēlēšanās mani ievēlēja par Pašpārvalžu koordinēšanas nodaļas vadītāju, un tad kļuvu arī par viceprezidenti. Man bija ļoti daudz un dažādi pienākumi un centos ar visiem tikt galā. Galvenie SAN, protams, bija popularizēt pasākumus un SP, bet PKN jau komunicēju aktīvi ar pašpārvaldēm un palīdzēju arī bieži vien ar studentu piesaisti dažādām aktivitātēm. Kā viceprezidente rūpējos, lai SP valde labāk viens otru iepazītu. 3. Pirms studijām universitātē devos uz IEVF vasaras nometni un redzēju, ka tur ir aktīvi jaunieši, un bariņš no kursa devāmies darboties IEVF SP, tur arī bija vairāki pienākumi un aktīvi ķēros pie projektiem. Tad jau likās, ka var pamēģināt vēl ko un devos uz RTU SP, kur arī sāku iesaistīties visās aktivitātēs.

18

4. Mans ieguvums noteikti ir ļoti daudzi zināmi cilvēki un kontakti. Noteikti arī dažādas prasmes, ko ieguvu, organizējot dažādas lietas, piemēram, komunikāciju prasmes, laika plānošana, projektu aktivitāšu un resursu plānošana. Tā bija ļoti laba praktiska pieredze. 5. Tagad strādāju RTU Karjeras centrā. Domāju, ka, pateicoties RTU SP, mani pamanīja un aicināja tur strādāt. 6. Nav viegls jautājums, bet pirmais, kas nāk prātā, ir, ka bija viens projekts, kuram bija atklāšanas pasākums 6dienā, bet 5dienā saslima projekta vadītāja un es ar vēl diviem SP biedriem bijām interesantā situācijā, jo daudzas lietas nezinājām līdz galam. Tad nu tā 5diena mums pagāja ļoti aktīvi, jo mēģinājām ātri iepazīt visu projekta komandu un saprast, kas kur ir jādara un tā nu viss 6dienā beidzās ļoti veiksmīgi, bet tas bija tāds interesants piedzīvojums.


RTU SP BIEDRU STĀSTI 7. Esmu tikai pirms gada beigusi darboties RTU SP, tāpēc šobrīd sanāk vēl ar gana daudz cilvēkiem komunicēt un ikdienā iebraucu paciemoties un aprunāties, kā tad iet. 8. RTU Studentu parlamentam es novēlu: Augt ar katru dienu un pierādīt, ka studenti spēj sasniegt daudz ko! Novēlu, lai nekad nebeidzas tēja, ar ko cienāt studentus! Novēlu, lai katrs students, kuram jautā: "Kas ir RTU Studentu parlaments? ", var uz šo jautājumu atbildēt. :)

OSKARS PRIEDE 1. Mācījos RTU ETF telekomunikācijas no 2000. līdz 2005. gadam, iegūstot inženierzinātņu maģistra grādu. Vēlāk sevi papildināju ar izglītību uzņēmējdarbībā, 2011. gadā iegūstot RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļas MBA grādu. 2. Pēc tam, kad ETF pašpārvalde mani izvirzīja uz SP, man ieteica uzreiz kandidēt uz kādu amatu. Tā nu es kandidēju un savu karjeru Studentu parlamentā sāku kā kurjers. Vēlāk jau iesaistījos SP valdē kā viceprezidents, pēc tam arī divus gadus biju SP prezidents. 3. Studiju pirmā kursa pavasara semestrī ETF profesors Juris Ziemelis, kurš nu jau vairs nav starp mums, plūsmas lekcijā ieminējās, ka tuvojas FSP vēlēšanas un ka vajagot būt aktīviem – „Priede, piemēram, tāds aktīvs. Vajag iet un pieteikties!”. Tā nu, saņēmis šādu atzinību, gāju un pieteicos. Mans kurss mani atbalstīja, un es saņēmu daudz balsu. Tā iekļuvu ETF FSP. Pārējais jau bija likumsakarīgs iznākums manai aktivitātei un iniciatīvai. Taču – vēlos uzsvērt – minētā mācībspēka „grūdiens” bija izšķirošs. 4.Ieguvumi no darbības SP ir milzum daudz! Kā būtiskākos varu minēt – pieredze, sastrādājoties ar daudz dažādiem cilvēkiem – gan ar studentiem, gan administrāciju. Tie viennozīmīgi ir arī kontakti, kas man noder arī šodien manā profesionālajā un personīgajā (savu sievu Jolantu Priedi, toreiz Jasukeviču satiku SP) izaugsmē. Tās ir prasmes aizstāvēt savu ideju, novadīt to līdz realizācijai un saņemt augļus (materiālus un emocionālus). Viens no labākajiem mana mūža posmiem – darbība RTU SP. 5.Šobrīd esmu daudzšķautnains (to arīdzan iemāca SP). Esmu RTU zinātnisko ideju komercializācijas veicinātājs, mācībspēks, dažādu kursu lektors. Reizēm iesaistos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ES finansētos projektos, pieder savs konsultāciju un projektu vadības uzņēmums. Pašlaik plānā ir Baltijas mēroga kompānijas attīstīšana, kas darbosies intelektuālā īpašuma sfērā, kā arī vēl kāda jauna joma – komandas saliedēšanas treniņu organizēšana. Vienā vārdā sevi nosaukt nevaru, taču esmu pieradis sadalīt savu uzmanību uz vairākiem paralēliem procesiem. Pieņemu, ka darbība SP šādas spējas ir veicinājusi! :)

“...prasmes aizstāvēt savu ideju, novadīt to līdz realizācijai un saņemt augļus...” ceļojumi un ārvalstu viesu uzņemšana vienmēr bija piedzīvojumiem bagāta. Spilgti atceros Lietuvu (laivu brauciens pa vienu no LT upēm) – kad pamostoties secināju, ka upe ir mainījusi tecēšanas virzienu. Malači lietuvieši! 7. Šodien komunicēju ar apmēram 10 RTU SP vecbiedriem. Vēl tikpat varētu būt tā laika citu augstskolu SP cīņu biedri. Tie kontakti – tas ir miljons. Nu un protams – kāds īpašs SP vecbiedrs – mana sieviņa. 8.Šodienas RTU Studentu parlamentam novēlu neizsīkstošas idejas studentu dzīves krāsainības veicināšanā, iekšēji motivētu valdi, kas dara lietas idejas nevis materiālo labumu dēļ, kā arī harizmātiskus cilvēkus – mūsu valsts nākotnes līderus. Un jā – pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Jebko, kas patīk. No sirds.

6.Ir grūti izcelt mana SP laika spilgtāko notikumu. Ir bijuši daudz dažādi momenti. Vēlēšanu laiks vienmēr ir bijis interesants, tāpat argumentēšana un cīniņš ar RTU administrāciju jūtīgos, studentiem svarīgos jautājumos. Ārzemju

19


RTU SP BIEDRU STĀSTI

AR DOMĀM DALĀS TAGADĒJIE RTU SP BIEDRI... 1. KURĀ FAKULTĀTĒ (+ KURSĀ, PROGRAMMĀ) STUDĒ? 2. KĀDA BIJA TAVA MOTIVĀCIJA SĀKT DARBOTIES RTU STUDENTU PARLAMENTĀ? 3. KO PAŠLAIK DARI RTU SP - KĀDI IR TAVI PIENĀKUMI? 4. KĀDS IR LIELĀKAIS IEGUVUMS NO AKTĪVAS ROSĪBAS RTU SP? 5. KĀ, TAVUPRĀT, DARBOŠANĀS RTU SP PALĪDZĒS TAVAS KARJERAS VEIDOŠANĀ? 6. JA TEV TAGAD BŪTU JĀSAKA TOSTS PAR GODU RTU STUDENTU PARLAMENTA JUBILEJAIKĀDS TAS BŪTU?

“...ticu, ka tas viss man noderēs karjeras veidošanā...”

UNA IEVA ZUSĀNE EVIJA KAMINSKA

1.IEVF Uzņēmējdarbība un vadīšana, 3. kurss + DITF Datorsistēmas 2. kurss.

1.Mācos MLĶF 1.kursā apģērba un tekstila tehnoloģiju.

2.Darbošanās parlamentā nāca kā loģisks turpinājums aktivitātēm IEVF pašpārvaldē. Liela ietekme uz manu motivāciju bija arī SAN vadītāja Danuta, kas spēja ieinteresēt dažādu PR aktivitāšu veikšanā. Iesaistīšanās dažādās izglītojošās aktivitātēs pašpārvaldē un parlamentā ir lielisks ieraksts CV, kas apliecina, ka cilvēks ir aktīvs un ieinteresēts sevis attīstīšanā, reizē dodot labumu ar savu darbošanos arī citiem.

2.Iemesls, kāpēc sāku darboties RTU Studentu parlamentā, bija tāds, ka vēlējos izmantot iespējas, ko sniedz RTU un kā pirmkursniecei man bija liela dziņa ieraudzīt un iepazīt visu nezināmo. 3. Pašlaik esmu iesaistījusies divās RTU SP nodaļās – Studiju un Sabiedrisko attiecību nodaļā, kuru vadītāji ir tiešām forši cilvēki. Mani pienākumi šajās nodaļās patiesībā atkarīgi no manas pašiniciatīvas. Pienākumi var sākties no rakstu veidošanas līdz projektu koordinēšanai. Galvenais, atrast darbā degsmi. 4. Mans lielākais ieguvums no rosības RTU SP ir cilvēki, kurus es esmu satikusi, jo katrs ir īpašs un katram ir sava aizrautība, kas padara visus šos cilvēkus daudzkrāsainus. 5. Domāju, ka darbošanās RTU SP palīdz attīstīt prasmes, kuras noderēs vienmēr, proti, strādāt komandā, nebaidīties izteikt savas domas, uzklausīt kritiku, labākas komunikācijas spējas utt. Ticu, ka tas viss man noderēs karjeras veidošanā. 6. Tosts superīgajam Studentu parlamentam: Dedzība uz darbu, kuru darāt – iedvesmo. Ja krītat – celieties ar jaunu sparu! Tieksme pēc pilnības – panākumu atslēga. Nepazaudējiet to!

20

3. Es darbojos Sabiedrisko attiecību nodaļā - palīdzu dažādu ideju domāšanā, administrēju SP lapu portālā Draugiem.lv, veidoju PR materiālus - parlamenta ziņu lapas ar jaunumiem, plakātus, apsveikuma kartiņas. 4. Lielākais ieguvums noteikti ir kontakti ar aktīvākajiem cilvēkiem RTU, kas nākotnē noteikti būs vēl noderīgi. Nozīmīgas ir arī praktiskās zināšanas par pasākumu rīkošanu, projektu plānošanu un realizāciju, sadarbības partneru meklējumi, kā arī tehnisko prasmju attīstīšana, darbojoties ar vizuālo materiālu izstrādi. 5. Darbošanās RTU SP attīsta prasmes, kas noder profesionālajā attīstībā - spēju ģenerēt nebijušas idejas, tās pamatot un aizstāvēt, spēju labi iejusties komandā kāda konkrēta uzdevuma veikšanai, kā arī prasmi vienai būt atbildīgai par kāda konkrēta uzdevuma veikšanu. Un, protams, nenovērtējams ieguvums ir kontakti, jo tas ir neapšaubāmi, ka ar cilvēkiem, kas darbojās RTU SP, būs iespēja sadarboties arī karjeras veidošanas laikā. 6. Lai nākamie 20 darbības gadi ir produktīvi, ļoti krāsaini un aizraujoši!


RTU SP BIEDRU STĀSTI

MĀRTIŅŠ TAULAVIČUS 1.Būvniecības fakultāte 2. kurss, programma - būvniecība. 2.Saskarsme ar jautriem un aktīviem cilvēkiem un sajūta, ka tevis pieliktā roka var daudz palīdzēt.. 3.Šobrīd aktīvi darbojos Kultūras nodaļā. Pašlaik gatavojamies RTU SP 20. gada jubilejas pasākumam, uz kuru aicinām visus atpūsties gribošos studentus. 4.Draugi,zināšanas un viennozīmīgi - kafija ar administratorīti Lindu.. :) 5.Darbība RTU SP jau man palīdz karjeras veidošanā... 6.Pacelsim sulas glāzes par to, lai RTU SP nākotnes sliktākā diena nebūtu sliktāka par pagātnes labāko dienu!

JĀNIS KĀRKLĪTIS

IEVA GUDINA 1.Es studēju MLĶF 3.kursā Materiālzinātnes

1. BF 4. kurss, Būvniecība. 2. Mani pamudināja labi organizētā un piedzīvojumiem bagātā pirmkursnieku nometne. 3. RTU SP Sporta nodaļas vadītājs rīkot un organizēt sporta pasākumus RTU studentiem. 4. Kontakti, pieredze darbā ar komandu, projektu rakstīšana un jauni draugi. 5. Tas ir pirmais solis, lai iemācītos darbu plānošanu un laika menedžmenta pamatus, jāiemācās dalīt pienākumus starp aktīvistiem, lai iegūtu augstvērtīgu rezultātu. 6. Vēl vairāk šādu svētku un vēl vairāk šādu cilvēku, ar kuriem to kopā svinēt.

2. Sāku darboties jau 1.kursā Studentu parlamentā pēc viena viņu noorganizētā semināra, kas mani uzrunāja. Jau vidusskolā aktīvi iesaistījos Skolēnu pašpārvaldē, tad vēlējos savu enerģiju izlikt lietderīgi. Iepazīt jaunus cilvēkus. 3.Esmu RTU SP Kultūras nodaļas vadītāja. 4.Lielākais ieguvums man ir tas, ka es redzu iznākumu sevis panāktajam un redzu arī iekšēji sevī lielu izaugsmi. Noteikti varētu piebilst - visu apkārtējo smaidi. 5.Darbošanās RTU SP man ir atvērusi acis uz to, ko es patiešām dzīvē vēlos darīt un kas man sagādā prieku. Esmu sapratusi, ka projektu realizēšana man sagādā daudz lielāku prieku. 6.Dzīvē iet kā pa kalniem: gan uz augšu, gan uz leju, bet atcerieties, lai kāptu augšā, nepārtraukti jāaug! Jūs esat super!

“...pirmais solis, lai iemācītos darbu plānošanu un laika menedžmenta pamatus...”

FOTO: NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

21


RTU SP FOTO ARHĪVS RTU SP VALDES VĒLĒSANAS

VISI SMAIDA UN SAKA: eR-Tē - Uū eS - Pē! Kad dzimšanas dienās ir sanākuši viesi, viena no aktivitātēm ir fotoalbumu pētīšana. Arī RTU Studentu parlaments savu dzimšanas dienu nevarētu iedomāties bez foto vēstures mirkļiem. Ieskaties, kāds RTU Studentu parlaments bija 21.gadsimta pašā, pašā sākumā. Šie ir attēli, kurus interneta vidē atrast nav iespējams, tādēļ izmanto šo iespēju ielūkoties no jauna dzimušos mirkļos....

STARPFAKULTĀŠU BASKETBOLA TURNĪRS ‘99

LSA KONGRESS DAUGAVPILĪ 2002. GADA 2. MARTĀ

***

***

22


RTU SP FOTO ARHĪVS

RTU SP 10. DZIMŠANAS DIENA

RTU SPICE 1998

MIS RTU

RTU SP VALDES VĒLĒSANAS 2002

FUKŠU BALLE

RTU SP JUBILEJA 2003.GADĀ

23


RTU SP FOTO ARHĪVS SOMIJAS - LATVIJAS STUDENTU APMAIŅAS BRAUCIENS

PEDVĀLE 2000

RTU FUKŠU BALLE 2000

24

RTU 1.SEPTEMBRIS ĶĪPSALAS KOLONĀDĒ

***

RTU SPICE 2000


RTU SP FOTO ARHĪVS

VALENTĪNA DIENA 2002 FUKŠU BALLE

RTU SPICE ***

***

REKTORA KAUSS ‘98 BŪVNIEKU TRIUMFS

25


STUDENTI NOVĒL

...laimes! Laimes pilns novēlējums! Ja RTU studenti būtu saslēgti ķēdītē, tad viņu novēlējumi RTU Studentu parlamentam skanētu šādi (vēlējums veidots, katram studentam radot savu vēlējumu uz iepriekšējā vēlējuma pēdējā vārda bāzes):

LAI NĀKAMIE GADI TIKPAT DARBĪGI!

DARBĪGI DARBĪGAS DARBA DIENAS!

DIENAS, KO PAVADĪJĀM KOPĀ, ES ATCERĒŠOS VIENMĒR, MANS MĪĻAIS RTU SP!

RTU SP SVEICIENI 20 GADU JUBILEJĀ! SVEICU, UN, LAI VIENMĒR BŪTU JAUTRI!

JUBILEJĀ SVEICU! JAUTRI TURPINĀT IESĀKTO DARBU!

SEMESTRĪ DAUDZ LAIMES! DARBU SEKMĪGU SEMESTRI! LAIMES PILNUS SMAIDUS VISIEM! VISIEM RTU SP AKTĪVISTIEM RADOŠUMU UN VEIKSMI ARĪ TURPMĀK! TURPMĀK LABĀKU FINANSĒJUMU! FINANSĒJUMU ĀRZEMJU BRAUCIENIEM UN PACEĻOT PAR VELTI!

VELTI LAIKU NEIZŠĶIEST!

NEIZŠĶIEST KOPĒTĀJA KRĀSU LIEKI!

LIEKA LAIKA TĒRĒŠANA LAI NAV!

LAI NAV DARBS BEZ BALLĪTĒM!

BALLĪTES! TIEŠI BALLĪTES, KO RĪKO RTU SP, MAN IET PIE SIRDS VISTUVĀK, TĀPĒC NOVĒLU JUMS TIKPAT FORŠAS UN VĒL FORŠĀKAS BALLĪTES ARĪ TURPMĀK!

TURPMĀK VĒL FORŠĀKUS PASĀKUMUS LAI IZDODAS RĪKOT! RĪKOT LIELISKUS UN ATRAKTĪVUS PASĀKUMUS! PASĀKUMUS LAI RĪKO UN APMEKLĒ PAŠI LABĀKIE STUDENTI! Lai nākamie gadi tikpat darbīgi! (Kristīne Laimiņa, MLĶF) Darbīgi darbīgas darba dienas! (Aldis Meldris, ETF) Jubilejā sveicu! (Arnis Spurdzāns, IEVF) Velti laiku neizšķiest! (Kristaps Skrīvers, BF) Lieka laika tērēšana lai nav! (Toms Leitis, BF) Darbu sekmīgu semestri! (Intars Kalniņš, IEVF) Semestrī daudz laimes! (Rolands Kalpiņš, DITF) Lai nav darbs bez ballītēm! (Arturs Priedēns, DITF) Jautri turpināt iesākto darbu! (Matīss Bičevskis, IEVF) Neizšķiest kopētāja krāsu lieki! (Reinis Balodis, MEHI) Laimes pilnus smaidus visiem! (Ludmila Gosteva, DITF) Turpmāk labāku finansējumu! (Jevgēņijs Ņikitins, MEHI) Sveicu un, lai vienmēr būtu jautri! (Sintija Grīmane, MLĶF) RTU SP sveicieni 20 gadu jubilejā! (Vitālijs Trušikovs, ETF) Rīkot lieliskus un atraktīvus pasākumus! (Vilnis Peipiņš, MLĶF) Pasākumus lai rīko un apmeklē paši labākie studenti! (Oskars Pundurs, APF) Turpmāk vēl foršākus pasākumus lai izdodas rīkot! (Jānis Muzikants, MEHI) Finansējumu ārzemju braucieniem un paceļot pa velti! (Artjoms Puziņa, MEHI) Visiem RTU SP darbiniekiem radošumu un veiksmi arī turpmāk! (Ivars Imuns, DITF) Ballītes! Tieši ballītes, ko rīko RTU SP man iet pie sirds vistuvāk, tāpēc novēlu jums tik pat foršas un vēl foršākas ballītes arī turpmāk! (Raivis Driķis, IEVF) Dienas, ko pavadījām kopā, es atcerēšos vienmēr, mans mīļais RTU SP! (Jurijs Masaļskis, EEF)

26


LĀČA PĀRSTEIGUMS

Kā pagatavot īstu RTU SP jubilejas torti jeb recepte biezpiena – putukrējuma tortei ar mellenēm

Šī torte, lai arī nav sarkanā krāsā, vislabāk atbilst RTU Studentu Parlamenta būtībai, jo tā tāpat kā SP sastāv no vairākām kārtām un dažādām sastāvdaļām. Cepumu masa, kas ir tortes cietākā un apakšējā kārta, ir kā pats pamats – prezidents un viceprezidents. Biezpiens, kas ir tortes galvenā sastāvdaļa, kā tāds pamatīgs ēdiens ir visi nodaļu vadītāji un pašas nodaļas, kuras ir cieši saistītas savā starpā, un putukrējums ir tas, kurš tās visas apvieno kā tāds salds piesitiens aktīvajai darbībai SP. Savukārt mellenes ir kā visi daudzie aktīvie studenti, kuri izplatījušies pa visām fakultātēm un filiālēm un aktīvi iesaistās visās SP darbībās. Šī torte bez mellenēm, tāpat kā SP bez aktīvistiem nebūtu nekas. Tāpēc ir svarīgi vasarā salasītās mellenes ielikt saldētavā, lai tad, kad sagribas, tās vienmēr būtu pieejamas. Tikai neiedomājieties, ka tagad uzreiz arī studenti būtu jāliek saldētavās! Bet, ja tā nopietni, tad, lai pagatavotu šo torti, nav nepieciešams daudz laika un darba, jo, kā jau mēs visi zinām, tad viss ģeniālais ir pavisam vienkāršs. Sasmalcina cepumus un samaisa ar izkausētu sviestu, šo darbību veicot, noteikti padomājiet par SP vadību un esiet saudzīgi, maisot tos cepumus. Šo masu ieklājiet savā mīļākajā tortes formā un lieciet ledusskapī. Lieki būtu piebilst, ka vēlamā forma ir burtu S un P izskatā. Tālāk saputo saldo krējumu ar cukuru un vaniļas cukuru. Biezpienu izberž caur sietu (vēlams to nedarīt ar nodaļu vadītājiem). Uzbriedina želatīnu un izkausē siltā ūdens peldē, gluži kā akvaparkā. Putukrējumā iecilā biezpienu un pievieno želatīnu – šī ir acīm tīkama darbība, jo tās laikā parasti mēdz notecēt kāda siekala, un šis iecilāšanas process atgādina kādu nodaļas sapulci, kad visi apmainās ar idejām un tās tiek sajauktas burvīgā masā.

Sastāvdaļas bez jokiem:  2 paciņas Selgas cepumu  120g sviesta  600ml saldā krējuma  360g 0,5% biezpiena  4 ēd. karotes cukura  1 paciņa želatīna (15g)  1 tējkarote vaniļas cukura  želatīns + mellenes

Putukrējuma – biezpiena masu lejam virsū cepumu kārtai. Pēc tam rotājam ar mellenēm un pārlejam pāri želatīnu, kas, protams, ir palicis pāri un nav iztērēts biezpiena masai. Šajā brīdī ir tāda sajūta, ka visas daudzās mellenes kā trakulīgi un radoši studentiņi ar savām ačtelēm skatās uz Tevi un lūdz, lai Tu tās ieliec ledusskapī uz vairākām stundām nogatavoties tā pa īstam. Kad jūti, ka kuņģis vairs nevar nosēdēt mierīgi, velc tik torti ārā un ņammā vesels. Protams, ēdot domā tikai labas lietas par Studentu Parlamentu, uzslavē sevi par labi padarītu darbu un pasmaidi :)

27


RTU SP Avīze Nr.4  
RTU SP Avīze Nr.4  

Par godu RTU Studentu parlamenta 20 gadu jubilejai tika izdots īpašais avīzes numurs. Paldies visiem, kas piedalījušies šīs organizācijas v...

Advertisement