__MAIN_TEXT__

Page 1

ht

ic

P

Opger

De Blauwe KoerierE N D A M

29 o 1967 kt

! t r o o p S

K K O APKL

d E s n Pri

I I d r a u

49 eEdit Oplage 1 ie exempla 4500 ren


Beste Papklokkendammers Na een geweldig carnavalsjaar, met veel festiviteiten zoals het 50ste carnaval, de reünie en de feestavond voor het 50 jarig bestaan van de Blauwlappen, gaan we gewoon verder met het 51ste carnaval.

daarvoor onze dank. Ik zie met spanning uit naar de presentatie van de wagen op 3 februari. Dat is trouwens ook de datum voor een daverend ‘Kleintje Carnaval’ in Café de Mart.

Het thema van dit jaar is ‘Papklokkendam spoort’. Ik hoop dat dit tot uitdrukking zal komen in de optocht. Ook bestaat Culemborg 700 jaar en dat is ook een geweldig item om in de optocht te laten doordreunen. Ik kijk er in ieder geval naar uit. Ik hoop dat mijn bouwcommissie er ook weer een fantastische Prinsenwagen van heeft gemaakt. Ook dit jaar hebben de Blauwlappen weer gebruik mogen maken van de ruimte bij Len de Koster om de Prinsenwagen op te bouwen,

Al de opwarmers naar het carnaval: het enige echte ongeëvenaarde ‘Tranenbal’ (al ingeschreven??), de Doop van de carnavalswagen, het Kleintje Carnaval en de Ladies Night before Carnaval organiseren we in samenwerking met Margriet van Café de Mart (die Kroeg spoort niet (volgens mij)). Er zijn dit jaar wat verschuivingen in mijn Raad van Elf. We hebben tot onze droevenis afscheid moeten nemen van onze onmisbare

secretaris Fred van Lint. Dit heeft een grote impact op de groep gehad en het vergt veel moeite om zijn kennis en taken over te nemen. Ook zijn er raadsleden die gezien hun leeftijd zich genoodzaakt zagen om te stoppen of om persoonlijke redenen. Gelukkig blijven deze leden op de achtergrond toch nog vele taken voortzetten. Weliswaar in de schaduw, maar zéér belangrijk voor de vereniging. Er staat dus het komende jaar weer een hoop te gebeuren. Kijk vooral verder in deze krant voor alle data want het zou jammer zijn als je iets van deze feestelijkheden zou missen. Ik ben blij dat ik dit jaar ook

weer Jeugdprins Jayden IV aan mijn zijde vind. Ondanks een breuk in zijn voet (vorig jaar opgelopen) is hij weer helemaal Spic en Span, en zegt dat hij er weer tegenaan kan. Voorts weet ik mij omringd door een groep prachtige dansmariekes. Ook daar zijn wat verschuivingen. Er zijn er een paar doorgeschoven van de Marietjes naar de Mariekes. Tja het groeit maar door. Bij het verschijnen van deze krant mag ik de wagen bijna aanschouwen. Het kan niet anders dan dat het wederom een kunstwerk wordt, als ik hoor hoeveel uren er in gestopt zijn. Tot slot gaat ook onze dank uit naar alle sponsoren en vrijwilligers die ons door de jaren heen en ook dit jaar weer hebben gesteund en naar ik

hoop ook in de toekomst willen blijven steunen. Ik wens u een fantastisch carnaval toe en... geniet intens, want voor je het weet is het voorbij. Is getekend ZDH Prins Eduard II. Heerser over Papklokkendam, van Everdingen tot Beusichem en van regulieren tot uiterwaarden.

Proclamatie 2ro0cla1m8eert:

Z.D.H. Prins Eduard II, P e n gekozen. 1 e Dat ik op de50mojarcrigatiscbestheaawinsjzefeesbet ongeschonden ben 2 Dadoort ikgehekotmen. spoort! e is: Papklokkendam r jaa dit a em th t he 3 e Dat adsleden popelen om er tegenaan 4 Date tgamianjn. ra e achtige 5 Dagroet ikp daomnsrinmgdarwoiekrdesdo. or een pr van de e weer verzekerd ben kig luk ge r jaa dit 6 Daexpet ikrtise van mijn collega Jeugdprins Jayden IV. e or het 50jarig 7 Dafeest ert, ,enonordamnkveselheget prexestrtea erwedrkis.vo ramma e een fantastisch prog er we ch to or do ar 8 Daop tpodaten is gezet. e dit 9 Dalatent helost dabanrsooten.k tijd wordt dat we e n want voor je het n veel moet geniete ee er ied t Da 10 weet is het voorbij. e n om een it: Wat is het toch fij slu be ik t Da 11 Blauwlap te zijn! II Z.D.H. Prins Eduard n pe de Blauwlap

EERST E KARNA CULEMBORG V S “DE BL ALSVERENIG E ING AU

WLAP

PEN”

secreta

riaat :

www.d eb e-mail: lauwlappen.n info@d Datum eblauw l oprichti lappen .nl ng: 29 oktobe r 1967 De statu ten van de Kam er van de vereniging Koopha z V 1567 ndel te ijn gedepone 01 e Tiel on der num rd bij mer Bankre kening : NL8 8ABNA 055.9 ABN/A MRO C 3.22.607 Reside ulembo ntie : rg DE BLA UWE L ANTAA Grote K RN e 4102 L rkstraat 13, B Tel: 03 Culemborg. 45 512 819 De Carn a officiële valskrant “De uitgave Blauwe Oplage van De Koerier” : is een Huis-aa ca. 14.500 ex Blauwlappen . emplare n-huis verspre n (Papklo . id in Cu kkenda le m tijde ns Carn mborg aval) Redacti e: Marinu s Koos R Hoogmoed o Joost v mijn an Sch Vormge aik H u ib Sch ving: Ed te B utte oekhors Ton Go t mmans (RTG re clame)

2


Geniet van carnaval Carnaval in Culemborg, oftewel in Papklokkendam. Samen een paar dagen lol en plezier beleven en je onderdompelen in gemeenschapszin. Natuurlijk met een glaasje bier erbij.

In het diepe zuiden van het land heb ik carnaval zeer leren waarderen. Ik heb daar ervaren dat carnaval verbroedert en mensen bij elkaar brengt. Ook in Culemborg is dat in mijn beleving het geval. En dat al voor de 51ste keer. Complimenten!

U ziet het, carnaval in Culemborg is een feest voor en van iedereen. En ik hoop dat dat zo blijft.

Kom en maak ook deel uit van carnaval, maak plezier en geniet van alle leuke dingen die carnaval te bieden heeft. Carnaval vier je tenslotte met z’n allen.

Gerdo van Grootheest Burgemeester

MEUBELSTOFFEERDERIJ

HEWI

Salon

M A R I E LO U I S E pedicure & gezichtsbehandelingen

40 JAAR ERVARING IN VAKKUNDIG STOFFEREN VAN . . .

ANTIEK-KLASSIEK en MODERN

HET BESTE ALTERNATIEF VOOR MARKPLAATS.NL EN SNEL RESULTAAT. Is een open en overdekte markt voor verkoop van uw 2de hands spullen. Natuurlijk ook voor de koopjeszoekers, speurneuzen en snuffelaars in curiosa. Dinsdag t/m vrijdag open van 9:30 - 17:30 uur. Zaterdag geopend van 9:30 - 17:00 uur. Zandstraat 43, 4101 ED Culemborg.

T: 06 - 1411 0567 - WWW.MARKTHALLEN.EU/CULEMBORG

LANGE HAVENDIJK 7 - CULEMBORG TEL. 0345-513343 - Mobiel 06 42455511

AUTO BOON CULEMBORG T. 0345 - 513355 WWW.AUTOBOON.NL BLOKDRUKWEG 1 CULEMBORG

WIJ DOEN ALLES VOOR UW AUTO!


We zijn bijna klaar voor het carnaval 2018 in ons mooi Papklokkendam. De Prins is gekozen, de Raad benoemd, de Jeugdgarde geïnstalleerd, onze stamkroeg ingewijd en het aftellen naar 9 februari is begonnen! Dit jaar mogen we voor de 51ste keer carnaval vieren in de mooiste stad van Rivierenland. Ook dit jaar hebben we weer een goed gevuld programma waar alle Blauwlappen, groot en klein, jong en oud, veel plezier aan zullen beleven. Toch kan ik dit voorwoord niet schrijven zonder stil te staan bij het overlijden van onze secretaris, raadslid en vriend Fred van Lint. Zijn plotseling wegvallen doet nog altijd veel pijn en verdriet. Zonder hem zijn we organisatorisch onthand en worden we er regelmatig aan herinnerd hoeveel tijd en liefde Fred voor onze vereniging over had. We missen zijn inzet, kameraadschap, kennis en daadkracht. Namens het bestuur wil ik iedereen, al onze vrienden en sponsoren, hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het komend carnaval. Wij wensen jullie heel veel lol en plezier tijdens de dagen dat we onze Lekstad Papklokkendam mogen noemen. Een driewerf ALAAF en een toost op onze dorstluchtige hoogheid Prins Eduard II. Joost van Schaik Voorzitter ECKV De Blauwlappen

YVE_YHUKXXU

Industrieweg 1d, 4104 AP Culemborg T: 0345-502615 E: info@vsbverhuur.nl

ǁǁǁ͘ǀƐďǀĞƌŚƵƵƌ͘Ŷů

4


FEESTJE? LAAT DAT MAAR AAN ONS OVER!

PARTYVERHUUR

|

CATERING

|

EVENEMENTEN

|

LICHT & GELUID

DS-events is uw totaalleverancier voor al uw feesten, partijen en evenementen. Voor een presentatie van onze producten kunt u altijd onze ruime showroom bezoeken voor een “live” indruk en advies. Voor een compleet overzicht van ons assortiment, verwijzen wij u graag naar onze online verhuurshop. Hier kunt u tevens makkelijk en snel uw bestelling plaatsen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen voor een vrijblijvend (kennismakings) gesprek.

COSTERWEG 8 4 1 04 A J C U L E M B O R G T E L 08 5 - 30 37 1 79 INFO@DS-EVENTS.NL BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP WWW.DS-EVENTS.NL


PROGRAMMA ari n u r b e f 9 Vrijdccaesgvan vorige jaren wederom ee

Nadat de sleute Prins Eduard II l in ontvangst is genomen d oo en Jeugdprins Jayden IV gaa r onder begeleid n we in ’t Kapelleke naa g van dweilorkest r onze residen tie De

d n o v A e s lland

I I I I I I I I I I II Ho

u Na het s

aanvang:

20.30

l open: uur – zaa

Blauwe Lan taarn

Grote Kerkstr aat 13, waar een

Inloopmiddag is

20.00 uur

voor groot en klei

ever B e d n Joh an

van: klanken Muzikale

Marco Kraats

n

De muzikale noten zullen ve rzorgd worde n door:

’s v De DJ ound Dual S

De DJ’s van Dual Sound

en

elleke ’t Kap lleen voor

ond is a Deze av an de (leden) v n vriende uren. ppen angsde Blauwla licht de toeg p n r e e it v lu g s .55 uur lskledin Carnava p tijd want om 21 o s e en we

en’t Kapelleke Je

moet natu verkleed zijn.urlijk wel carnavalesk

ri :49) a u r b e f 0 1 g Zaterda minuten voor 1 (12

t h c o t p o s l a v Carna 11

I II

aanvang:

t vanaf Start optoch gel Dr. Hockesin holen en kinderen, Voor alle gen in en verenigin ndam. Papklokke te van de Voor de rou deze krant.

sc rond

Zaterdag 10 februari aanvang: 20.3 0 uur – zaa

Gezellige Carnav

l open: 20.00

uur

alsavond

De zaterdag avond is al leen voor vr van de Blauw ienden (led lappen. en) Er zal een o ptreden zijn van nieman :dan: d minder

I III I I I I elders in optocht zie

Johnny Gold

de innen door prijzen te w r e een prijs t jn jg zi ri r k a Dit ja te wagen is o o m e D . otivatie prijs deelnemers is er een m st a a n rn a a D . pen is er ee van €222,En de mu e loopgroe d r o vo ziek word n e t verzorgd . van €111,,7 7 € n va n door: e n ie rd prijs te ve

De DJ’s v an D tels door u u le a ss l 14:14 uur d ta S S ound ns ing van de eest aan Pri en Overhandig van Grooth o rd e G r e IV dweilorke Burgemeest ns Jayden n Jeugdpri e II rd a is u u d E stadh ’t Kapelle st es van het op het bord ke t speelt Carnavalskle Op de mark ding verplic ke en wees op e l l ht e tijd want om p a K t 21.55 uur sl ’ uiten de de uren

.

6


PROGRAMMA

I I I I I II I I

Zondag 11 februari K indercarnava n e p p o h s l üh

1.11 uur aanvang: 1

Fr

aanvang: 1 4.00 uur

aakt door gelijk gem ntaarn o m e d e m um De La Partycentr

Aansluitend aan het Früh shoppen is een groot ca er deze mid rnaval voor dag weer alle kinderen .

t succes, wegens groo uwlappen,

Bla houden de Ook dit jaar gen dit: or m ge zondag op de vroe

Jeugdprins

Jayden IV en maken er w ee de Jeugdg ar Blauwlappen r een ontzettend gez ellig feest va de zullen er w ee n. De een leuke m r alles aan

Carnavals- nFrühshoppe concert.

doen om ie dereen

De midda g wordt o pgevroli

Ballonnenclow ‘Dylan Kapin nga’

door het

jkt door

III

dt verzorgd

wor Dit concert

iddag te be zorgen.

ncordia. K.S.M. Co rte

die werke lijk alles k an maken ballonnen van .

van ha is natuurlijk En iedereen welkom. prater” bantse “Ton Met de Bra

De muziek wordt verzo rgd door:

kers Rien Bek

De DJ’s v an Dual S ound en Bu

tree n e s i t Gra lskleding verplicht

I I I III I I I I I rengerucht

va

Carna

Zondag 11 februari aanvang: 20.30 uur – za al

Open Carnavalsavond

open: 20.00 uur

Mits in bezit van een geldi

ge toegangskaart (Zie elders in deze krant voor de kaartverkoop)

Het thema van deze avon d is:

Olympische Winterspelen

Er zal een optreden zijn va

De Lawine boys

n:

Natuurlijk zijn de DJ’s van Dual Sound ook weer van de partij en zullen voor een lekker stukje muzie k zorge

samen met

Burengerucht

Ca rna va lsk led ing ve rpl ich t

en wees op tijd want om 21.55 uur sluiten de toe gangsdeuren.

n.


PROGRAMMA

I I I I I I I I II I I I I I I I I I I II I i uur r a u r b e f 2 zaal open: 09.00 1 g a d n a Mavang: 09.30 uur –

g n i t h c i l t a S v a n r a c d a t s j i r V

aan

Maandag 12 februari aanvang: 14 .00 uur –

Seniorencarn

t bij de n te gas deze dicapte n a rlijk zal h u e tu g a e N d . n n ij z re ie p jdsti l te v roege ti carnava Op dit v gezellig grote m e o d n n e a p v p n staan Blauwla e k te t e in h morgen

d door :

aval

ound S l a u van D s ’ J D De atis

t verzorg iek word De muz

r G g n a g Toe Carnav

plich r e v g n i alskled

t

bruari Maandag 12 fe zaal open: 20.00 uur

Carnavalsavond voor iedereen

aanvang: 20.30 uur

3.30 uur

De 55 plus sers kunnen weer gezelli Blauwe Lant g carnaval aarn. vieren in de Onder het genot van ee n de Blauwla ppen dat de hapje en een drankje zorgen senioren ee beleven. n geweldige middag zulle n en zal er ee n optreden zijn van

III

HOW S K C BA Y A L P

zaal open: 1

Rien Salet

De muziek is in hande n van:

Duo Hij & Gij

Toegang Gratis

ereen is welkom bij de van carnaval 2018. Ied De laatste avond alweer te komen vieren in nd avo als gezellige carnav Blauwlappen om een kaart. ree ent s in bezit van een de Blauwe Lantaarn mit

Mark van Veen

De zanger

Amsterdamse zal een groot aantal brengen en re nummers ten geho

ound van DuallesSge De DJ’s éé ven. n keer al zullen nog

afscheid Deze avond wordt . Prins en zijn Raad genomen van de

lic ht Ca rn av als kle din g ve21.rp55 uur sluiten de toegangsdeuren. om en wees op tijd want

8


Beste carnavalsvrienden, Op het moment dat ik dit stukje schrijf voor de Blauwe Koerier draaien alle commissies weer op volle toeren. Het is mooi om te zien dat iedereen zijn beste beentje voorzet om er ook dit jaar weer een geslaagd feest van te maken. Het blijft uniek, dat zoveel Blauwlappen zich in één of meerdere commissies inzetten, met als doel om in Papklokkendam een geweldig carnaval te organiseren. Iedereen beleeft dit feest op zijn of haar eigen manier, maar het wordt pas echt groots als je het samen viert. Dat we het als carnavalsvereniging goed doen blijkt wel uit het feit dat we, in verband met de flinke groei, hebben moeten besluiten om een ledenstop in te voeren. Het maximum aantal mensen dat in de Blauwe Lantaarn op met name de vrijdag- en zaterdagavonden carnaval wil vieren is bereikt. Dit is uiteraard een mooie mijlpaal voor ons als vereniging, maar aan de andere kant ook vervelend voor de vele mensen die we moeten teleurstellen. Wat de laatste jaren opvalt is het toenemend aantal jongeren dat het carnaval met ons mee wil maken. Het geeft aan dat het carnaval voor jong en oud is en daar blijven we ons als carnavalsvereniging dan ook, met z’n allen, met veel plezier voor inzetten. Ook voor mij als ceremoniemeester van De Blauwlappen wordt het dit jaar weer een druk carnaval. Inmiddels heb ik al een jaartje ervaring op mogen doen, zodat het dit jaar weer van een leien dakje gaat lopen. Waar ik voldoening uit haal is het plezier dat mensen aan dit geweldige feest beleven. Of het nu de polonaise van een groep mensen met een beperking is, het carnaval op de scholen, het carnavalsfeest van de senioren of de overvolle carnavalsavonden; iedereen geniet met volle teugen van het carnaval in Papklokkendam. Met de geweldige Prins Eduard II en zijn gevolg voorop gaan we er met zijn allen weer een geweldige happening van maken.

.257,1*

Alaaf! Richard, Ceremoniemeester

%LMLQOHYHULQJYDQGH]HDGYHUWHQWLHRQWYDQJWX

NRUWLQJRSXZDDQNRRS JHOGWQLHWYRRUDFWLHVHQDDQELHGLQJHQ

+RXWZHJD $%&XOHPERUJ 7HO

(PDLOLQIR#NHHODRXWGRRUDEOHQO ZZZNHHODRXWGRRUDEOHQO


Petra’s Nails & Feet Voor Pedicure, Manicure, Nagelversteviging en Nagel Art Akelei 35 4102 JM Culemborg Tel. 0345 - 52 46 48

Petra Cappon

elcapone123@hotmail.com www.petrasnailsfeet.jimdo.com

(GODDW]LMQNDDUWMHDDQGH FRQGXFWHXU]LHQ0DDUXZH 'RUVWOXVWLJH+RRJKHLGGDWLVHHQ NLQGHUNDDUWMH]HJWGHFRQGXFWHXU 'DWNORSW]HJWGH3ULQVNXQWX QDJDDQKRHODQJGH]HWUHLQDO YHUWUDJLQJKHHIW

Banden & Onderhoud Repareren en vernieuwen van alle soorten banden Uitlijnen Balanceren

Verboom | Zandstraat 62 | 0345-520590 Facebook.com/expertverboom

Anthonie van Diemenstraat 28a - 4104 AE Culemborg Tel. 0345 - 505649 www.laminaatengo.nl / www.vloerenenzoculemborg.nl

Lichtmetalen wielen Remservice Uitlaten Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens APK 24 uur service

t Engineering t -BTFSTOJKEFO t ,BOUFO[FUUFO t 1MBBUCFXFSLJOH

+DQV ]LW LQ GH WUHLQ (U NRPW HHQ GDPH YDQ OLFKWH ]HGHQ QDDVW KHP ]LWWHQ :LOW X ELM KHWUDDP"YUDDJW+DQV/LHYHU QLHW ]HJW GH GDPH ,N KHE YDNDQWLHf

t $POTUSVDUJF  4UBBM  374"MVNJOJVN t $POTFSWFSJOH

Boezem 20 ‹ 4206 CB ‹ Gorinchem Telefoon: (+31) 0183 - 610 210 Fax: E-mail:

(+31) 0183 - 610 219 info@postmetaalbewerking.nl

www.postmetaalbewerking.nl

5undvlees scharrel varkensvlees biologische kip lamsvlees

9URHJHU]HJW0DUFHOWHJHQ 0DULR:HHWMHQRJ"6DPHQRS GHWUHLQ,NVWDNPLMQJDWXLW KHWUDDPHQMLMMHKRRIG'H PHQVHQGDFKWHQHFKWGDWZH WZHHOLQJHQZDUHQ

dŽůůĞŜĆ?ĆšĆŒÄ‚Ä‚ĆšĎŽƾůĞžÄ?Ĺ˝ĆŒĹ? ÍžĆ?Ä?ŚƾĹ?ĹśƚĞĹ?ÄžĹśĹ˝Ç€ÄžĆŒÄ‚ĆŒĆš^ĹľĹ?ƚͿ͕ĆšÄžĹŻÍ˜ĎŹĎŻĎ°ĎąϹϭώϳϲώ10


Beste Carnavalsliefhebbers, Nog enkele weken en Carnaval 2018 gaat weer van start. Zijn Dorstlustige Hoogheid Prins Eduard II zal ons ook dit jaar weer voorgaan en daar ben ik wel erg van ondersteboven. Ik mag hem ook dit jaar, in de aanloop naar en tijdens het Carnaval, bijstaan als zijn Adjudant. Een eervolle functie welke ik dan ook met alle plezier wil en zal bekleden. Met als thema ‘Papklokkendam Spoort’, zal ik onze Stadsprins op de rails houden en hem in de juiste banen leiden. Tezamen met onze jeugdgarde, de dansmariekes en de Raad van Elf zullen we Papklokkendam weer laten genieten van ons carnaval met tal van verschillende activiteiten zoals verderop benoemd in ons programmaoverzicht. We komen elkaar dan ook vast wel ergens tegen tijdens deze carnavalsdagen. 3 x Alaaf Uw Adjudant Carlo

Hangjudant Carlo

Inboedel Opstal

Parkerbaan 2 3439 MC Nieuwegein T: 030 - 609 43 94 E: info@nomot.nl W: www.nomot.nl

Ook bij een klein budget leggen wij de rode loper uit. Visscher wordt erkend en herkend om een zeer persoonlijke aanpak en hoog serviceniveau. En met zeven vestigingen in Culemborg, Leerdam, Tiel en Gorinchem altijd dichtbij. Ontdek het verhaal van Visscher op www.visscher.nl

www.visscher.nl

Dé interieurschadespecialist van Nederland sinds 1945


SNELLE LEVERING • GROTE VOORRAAD PICK AND RIDE • ZES DAGEN PER WEEK GEOPEND • • • • • •

SANDWICHDAK- EN WANDPANELEN PROFIELPLATEN ALUMINIUM, RVS EN STAAL KUNSTSTOF AFBOUWMATERIALEN ZETWERK EN NOG VEEL MEER!

ENERGIEWEG 18

T 0345 - 51 44 30

WWW.UITTENBOGERT.NL

4104 AH CULEMBORG

F 0345 - 51 69 09

INFO@UITTENBOGERT.NL

GLASPARELEN

Glasparelbedrijf VSC Culemborg bv Plantijnweg 14a 4104 BB Culemborg Tel. 0345 - 51 76 21 Fax. 0345 - 51 76 38

+DUULH ]LW LQ GH WUHLQ OXL DFKWHURYHUPHW]LMQEHQHQRS GH EDQN 'RH MH GDW WKXLV RRN" 9UDDJW GH FRQGXFWHXU 1HH PHQHHU ]HJW +DUULH LN KHEWKXLVJHHQWUHLQ

GEBR. POTHUIZEN CULEMBORG

Uw opticien met dĂŠ persoonlijke service

Meubeltransport sinds 1892 1D HHQ ZLOGH DYRQG LQ GH EODXZH ODQWDDUQ]LMQKDQVHQ7KHRRSZHJ QDDU KXLV =H NRPHQ RS GH VSRRUUDLOVWHUHFKWHQNUXLSHQRYHU GH ELHO]HQ YHUGHU ZDW HHQ ODQJH WUDS]HJWKDQV*HHQSDQLHN]HJW 7KHRLNKRRUGHOLIWDODDQNRPHQ

tel. 0345 - 51 23 24 www.gebr-pothuizen.nl All you can eat v.a. ÎŚSS

%ULOOHQ &RQWDFWOHQ]HQ

Wij komen met een snackwagen aan huis / vereniging / bedrijf XXURQEHSHUNWVQDFNHQ ™™™Ǥˆ‡‡•–Œ‡„‘—™‡�Ǥ…‘�

+RRUWRHVWHOOHQ

Ͳ͸njͳ͸Ǥ͸ͳǤͲ;͜͡ ‘Â?˜‘‘”ƒÂ?†‡”‡…ƒ–‡”‹Â?‰

Wie heeft er 10 briefjes van 500 euro verloren met een elastiekje eromheen? Vraagt de conducteur. Henri steekt zijn hand op. Alstublieft, ik heb het elastiekje gevonden, zegt de conducteur.

Willemslaan 14, 4101 JM Culemborg Tel. 0345 - 50 89 86 U kunt ook online reserveren: www.hairandbeautycreations.nl

Chopinplein , Culemborg telefoon 0345 - 51 31 12 Geldersestraat 40, Geldermalsen telefoon 0345 - 57 48 37 info@wilfreddejong.com www.wilfreddejong.com

Als ik door de wei zou mogen lopen, dan kan ik de trein van kwart over tien nog halen Zegt koos tegen de boer. Ga gerust je gang jochie, zegt de boer en als de stier je in de gaten krijgt, haal je de trein van 10 uur ook nog wel!

12


Minister van het 11e perron Bert (Hij bouwt ze zelf)

Kwaliteit, service én deskundigheid Gediplomeerde opticiens, contactlensspecialisten en optometristen

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00 Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78 Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00 www.merkxbrillen.nl

AUTOSCHADE? Rolweg 7 Culemborg

advies: Kleding alesk Carnav

Vrijdag 9 februari 2018

Kroegentocht Papklokkendam

Op de vrijdagmiddag 9 februari houden we samen met Café De Mart, Café de Havenmeester en Tapperij De Poortwachter uit Culemborg een gezellige kroegentocht onder begeleiding van Prins Eduard II en zijn raad. Tijdens deze kroegentocht kost een biertje maar € 2,= en je mag je eigen Blauwlappen bierpul natuurlijk meenemen.

Onderstaand de planning van de kroegentocht op 9 februari, als aanloopje naar het echte carnaval: 14:30 verzamelen Café De Mart 15:00 aanvang kroegentocht 15:15 aankomst Tapperij de Poortwachter 16:15 aankomst Café de Havenmeester 17:15 aankomst Café De Mart

Muziek van 't Kapelleke Meer info, zie https://www.facebook.com/deblauwlappen of www.deblauwlappen.nl

8NXQW'HODQRYLQGHQRSGH Anthonie van Diemenstraat 2 4104 AE Culemborg tel: 06-11071707

Erik van Dillen tuinverzorging


HANHART GRAAFTECHNIEKEN V.O.F. S P E C I A L I S T E N I N G R A F D E LV I N GSpecialist in: BruidsbloemwerkWijnarrangementen Gelegenheidsbloemwerk

9RRUDOXZWXLQHQSSDUNPDFKLQHHVQLHXZHQJJHEUXLNW

ALLES VOOR OP EN ROND

2RNYRRURQGHUKRXGHQ QJRHGDGYLH HV

BEGRAAF

(UNHQGH HGHDOHUYDQGHEHNHQGHPHUNHQ6WLK KOHQ9LNLQJ 

PLAATSEN

Goede service Kwaliteitsproducten Aangesloten bij de Fleurop verzendorganisatie

 

Delven en dichten van graven - Het ruimen van graven - Opgravingen Onkruidvrijmaken van paden, zonder bestrijdingsmiddelen of branden

 8YLQGRQVRSKHWW+RRJHLQG G%WH/H HHUGDP

Molenstraat 9 6672 LA Hemmen Tel. 0488 - 45 13 24 / 06 51 55 92 46

PEGHZLWKQ QO ZZZOP

LQIR#OPEG GHZLWKQO

Everwijnstraat 21 4101 CE Culemborg - Centrum Tel. 0345 - 512651 www.heykoopbloemisten.nl

Minister van de Stoomtractie Hans (op stoom issie niet te stuiten) P Boermark

A2 Culemborg

schoonmaak glasbewassing vloeronderhoud graffitiverwijdering

DÉ RIJSCHOOL IN DE BETUWE KNIP DEZE ADVERTENTIE UIT EN LEVER HEM IN ONTVANG DAN HET 1e LESUUR GRATIS! (Geldt voor categorie A en B) Autorijschool De Snelweg info@desnelweg.nl tel: 0345-575594 KvK-nummer 65942361 - www.desnelweg.nl

Als het schoon moet:

WWW.HMSSCHOONMAAK.NLAccu’s en batterijen voor iedere toepassing

14


Bibi’s café Openingstijden: maandag 14:00 - 00:00 dinsdag 14:00 - 00:00 woensdag 14:00 - 00:00 donderdag 14:00 - 01:00 vrijdag 14:00 - 02:00 zaterdag 14:00 - 02:00 zondag 12:00 - 22:00 Zaterdag tijdens de optocht zijn wij vanaf 12:00 uur geopend!

Chopinplein 15 Tel. 06 31376514

Grafisch en product ontwerp. info@marrybassa.nl www.marrybassa.nl

Minister van de Spoorbrug Mario (oud er uit nieuw er in)


Een zaak met een enorme sortering klasse-fietsen Een modern bedrijf met ouderwetse service

Zandstraat 70 - 76 Culemborg Tel. 0345 - 513507

Tranenbal

v D Van Driel

8 1 0 2

Dit zal voor de zevende keer gehouden worden op zaterdag 27 januari 2018 in ‘Café De Mart’. Aanvang van deze avond zal zijn 20.30 uur. Vals of uit de maat is geen probleem. Via info@deblauwlappen.nl kunt u zich opgeven of kijk op www.deblauwlappen.nl voor het inschrijfformulier. Of vul een inschrijfformulier in, verkrijgbaar bij Café De Mart.

Schilders & Afwerkingsbedrijf

Van Driel BV A. van Diemenstraat 8 4104 AE Culemborg T. 0345 - 51 04 25 www.vandriel-schildersbedrijf.nl info@vandriel-schildersbedrijf.nl

m.m.v.

De Lollypops en Duo Hij & Gij

Flexibele maatwerk oplossingen voor uw logistieke projecten

Erasmusweg 4a 4104 AK Culemborg T: 0345 522 434 E: info@msalari-transport.nl www.msalari-transport.nl

Sierbestrating Metselstenen Betonklinkers Betonproducten Gebakken klinkers Voordeelpartijen

GROOTHANDEL IN MATERIALEN VOOR DE MEUBELINDUSTRIE ENERGIEWEG 12 4104 AH CULEMBORG T. (0345) 512961 F. (0345) 516323

Parallelweg West 25 4104 AZ Culemborg

WWW.VERRIPSBV.NL0318 701 001

www.SlimBestraten.nl

16


TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING

Matthijs Molders

Diefdijk 30 - 4145 MJ Schoonrewoerd

Ter Weijdelaan 13 4102 CA Culemborg 06 111 488 44 info@boom-tuinzorg.nl

Telefoon: 0345 - 641266 Fax: 0345 - 642440

Veluw compressoren Senco nietapparatuur Technische Handelsonderneming

K.J. van Veluw Tel. 0345 - 513988

Zรณ kan het ook! Maar Klaas van Veluw heeft er een passende compressor voor!

Houtweg 11 - Culemborg

*==NPRANGKKLIAP?=NJ=R=H #ARKKNRANGKKLR=J@APKAC=JCOG==NPAJRKKN@A?=NJ=R=HO=RKJ@AJKL VKJ@=CAJI==J@=CBA>NQ=NEREJ@PLH==POKL

9=PAN@=CBA>NQ=NE PEF@AJO@A@KKLR=J@A?=NJ=R=HOS=CAJKL@A,=NGPEJ"QHAI>KNC >EF"=Bb@A,=NP5=J=BQQN

@ALNEFOLANG==NPEOรŸ 

1AOANRANAJJEAPIKCAHEFG

$JPNAAR=J=BF==N5=J=BF==N=HHAAJKJ@AN>ACAHAE@EJCR=JAAJRKHS=OOAJA


I lg I d o r v a e u G d n E j i s z n i t r e P m

Ma

ud

sty K ri

18


g

Yen

tl

Ma

ud


L Y D I A ’ S H

A

I

R

F

A

S

H

I

O

N

H A I R FA S H I O N V O O R D A M E S E N H E R E N Z A N D S T RA AT 1 0 9 4101 EE CULEMBORG t: 0345 - 51 21 23 OPENINGSTIJDEN: MAANDAG: DINSDAG: WOENSDAG: DONDERDAG: VRIJDAG: Z AT E R DAG :

(WIJ WERKEN ZONDER AFSPRAAK) GESLOTEN 08.30 - 17.00 08.30 - 17.00 08.30 - 17.00 08.00 - 21.00 08.00 - 17.00

internet www.edwinvink.nl e-mail info@edwinvink.nl telefoon 06-10 88 50 74

ĂƌŶĂǀĂůƐŽƉƚŽĐŚƚ njĂƚĞƌĚĂŐϭϬĨĞďƌƵĂƌŝ ŽƉĚĞƌ͘,ŽĐŬĞƐŝŶŐĞů ϭϮ͘ϭϮƵƵƌǀĞƌnjĂŵĞůĞŶ ϭϭǀŽŽƌϭǀĞƌƚƌĞŬŬĞŶ

ϭϰ͘ϭϰƵƵƌŽŶƚǀĂŶŐƐƚ ŽƉĚĞDĂƌŬƚĚŽŽƌ ŽŶnjĞďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽ͗ ǁǁǁ͘ĚĞďůĂƵǁůĂƉƉĞŶ͘Ŷů ĨĂĐĞŬĞĐŬǀĚĞďůĂƵǁůĂƉƉĞŶ

START

12:49

Dr. Hockesingel Oostersingel Van Pallandtdreef A van Lalainglaan Beatrixstraat Oranje Nassaulaan Weidsteeg Parklaan Mozartlaan Chopinplein Beethovenlaan Rijksstraatweg Zandstraat Prijssestraat Boerenstraat ’t Jach ’t Hof Everwijnstraat De Markt 14:14

EINDE

20


ALL YOU CAN EAT

Minister van het Fluitsignaal Remco (Top-muziekregelaar)

FRIET AAN HUIS v.a. € 5,p.p 2 uur onbeperkt snacks

Reclame

ADVIES - ZAKELIJK DRUKWERK GRAFISCHE VORMGEVING WEBDESIGN + SEO GEVEL- en SPANDOEKEN RECLAMEBORDEN

Ook deze krant werd door RTG verzorgd!

Beerzepad 1 Culemborg Tel. 0345 - 530303

Kijk voor alle informatie op www.rtg.nl

BOUWMATERIALEN WAAR & WANNEER JE MAAR WILT

De bouw verandert snel en als bouwer verander jij mee. BMN Bouwmaterialen ondersteunt

Beste service

je daar volledig bij. Met de beste service, juiste voorraad, flexibele logistiek en vakkundig advies.

Juiste voorraad

Ook consumenten die gaan (ver)bouwen zijn bij BMN aan

Flexibele logistiek

het juiste adres. Snelle levering waar en wanneer je maar

Vakkundig advies

wilt

doen we.

BMN I Culemborg I Rolweg 41 I 4104 AV Culemborg I T 0345 545 555

Bereklauw 2 | 4102 KZ Culemborg t (0345) 51 28 72 e info@jojoshairstyling.nl

www.jojoshairstyling.nl


Minister van het Spiegelei T heo van Bemmelen (Regelaar begeleider van nieuwe activiteiten)

body fashion

Ruimte Centrum Culemborg Voor opslagboxen groot of klein moet u bij

Markt 51 4101 BW Culemborg Tel. 0345 - 512774 - www.elands.nl

zijn Tel. 0345 - 512847

TE HUUR: Opslagboxen van 5 tot 50 M2

7KHRHQ0DULQXV]LWWHQLQGHWUHLQ 0DULQXVSDNWHHQEDQDDQXLW]LMQ WDVGRHWHUVXLNHURSGUDDLWKHW UDDPSMHRSHQHQJRRLWKHWQDDU EXLWHQ:DDURPGRHMHGDW"YUDDJW 7KHR,NOXVWJHHQEDQDQHQPHW VXLNHU]HJW0DULQXV

22


Joost fietst over de Weidsteeg. Plotseling ziet hij een steppende Theo met een extra step op zijn rug gebonden. Waar ga jij nou naar toe? Vraagt Joost. Ik ga naar Zwolle, maar deze keer niet met de trein zegt Theo. Dat zie ik, zegt Joost, maar waarom heb je dan 2 steps? Pffff… zegt Theo, ik kan wel merken dat jij weinig reist, om naar Zwolle te gaan moet je overstappen in Amersfoort!

,ĞƚŝƐŐĞĞŶƐůĂŐnjŝŶ͕ŵĂĂƌĞĞŶĨĞŝƚ͘EĂĂƌ:ĂĂƉǀŽŽƌŬǁĂůŝƚĞŝƚ͊͊͊

Iedere donderdag, vrijdag en zaterdag op de Dr. Hockesingel. Vishandel Jaap Koelewijn - Eemmeerlaan 7 - 3752 TA Spakenburg - j.r.koelwijn@jacobvanjan.nl

M

arcel van

D

ord

Tuinverzorging

E-mail: mvandord@zonnet.nl Tel. 0345 - 53 12 17 Mob. 06 - 25 30 61 93

CulemborgEd stapt in de trein op het station van papklokkendam. Als de trein op het punt staat te vertrekken, komt Richard aangehold. Hij kan nog net in de trein springen. Hijgend zit hij even later tegenover Ed. Je hijgt als een oude man, zegt de prins, Ik had wel een betere conditie van mijn ceremoniemeester verwacht. Nou… zegt Richard, ik heb deze trein anders al in Geldermalsen gemist!

Carnavals krakers

395

Foodmaster’s Lekkerste Kiplekker

Hoftapper Mark Heeft zijn sporen verdiend

FRITES SPECIAL

Hete kip Acties geldig t/m 11 februari 2018

95

FOODMASTER CULEMBORG Voorheen Oniveau

Everwijnstraat 6 • Culemborg 5FMŻƿ XXXȒDVMFNCPSHȒGPPENBTUFSȒOM


s i n r p d g u Je yden IV J a gevolg n j i z n e

a a na s e s e Te Yar Sen sme ess zann elique uk E T Su ng o ès n A A In , a n a v l Sy Marissa, Mandy riendinnen e keer de v n e n e d n ie r v de 4 dit jaar voor Beste Carnavals melden dat ik

Culemborg g kinderen van le al alsverenigin ik n ka schap onze Carnav aval van maken. . d n ij jn bl va zi ar en ag ja m ts e o en 51 n t pp Met tr geweldig Car uard II, in he n De Blauwla nze Prins Ed en gaan we er weer een o jeugdprins va et n jeugdm en m en judant ee -adjudant; ij om sa en. Sam d bl -a er ik vi gd u n n je be ge n o ar m ee gd ar Ook dit ja pen, het Carnaval te olan mijn jeu t heb ik dit ja oor het eers -ceremoniemeester en Nmijn hofnarretje. V ! d De Blauwlap ei br ge ugd eer llie ar uit ick is mijn je jaar Vince w ding is dit ja or ons en ju Mijn hofhou eester naast mij staan. REn natuurlijk is ook dit tal mooie optredens vo ceremoniem blij dat jullie erbij zijn ! Ze hebben weer een aan e dansjes. ik ben heel b ik 9 Dansmarietjes. helpen van d il ik ze daarvoor en n he le ar ge ja re it t Ook d ken voor he 11. Bij deze w . Mandy bedan de complete Raad van en ingestudeerd a an lv y S en , II aal na de e ook Marissa rins Eduard at jullie allemaval, in Ik wil bij dez weer veel steun van P d k o o an d p n Ik heb dit jaar eren. Ik hoo t Kinder Car ch Carnaval vimiddag 11 februari bij he is st ta n fa bedanken. n garde ee februari, en zondag de hele jeugd 10 We gaan met en op zaterdagmiddag Optocht komLantaarn”. arnaval. m, “De Blauwe ons Kinder C PapklokkendaJayden IV j bi s en zi t s to in g pr aa gd gr u Je 3 x Alaaf, en

Vince olan N

24


Proclamati

Jeugdprin

s Jayden I

e 2018

V proclame 1 e Dat ik trots en bli ert: j ben om hie als Jeugdpri r v o n e o s r te de 4e keer 2 Ik blij ben dat Pr staan. in s Ed w 3 e Daet eikr bsijupise.r trots uard II er dit jaar ook

Rick

ben op alle mijn Hofn Ceremonieamrretje mijn AdjudantDaensmarietjes, e n mijn ees Dat Marissa, ter. Sylvana e zo geweldig hebben geehnoMandy ons ook dit ja lpen met de a Dat ook w dansjes. r druk prograijm, met zijn allen, weer e een vol en ma Dat ook dit ja hebben dit jaar. ar de optoch w t weer e orden, met veel deeln emers en emeon succes gaat Dat alle kind oie wagens. eren uit C h e et Kindercarnaval bij ounlemborg s kunnen ko Dat we er Carnavalsfedeit jaar een super gewe men vieren. e st v ldig Dat ik besluit an gaan maken. een Blauwla : Wat is het toch fijn p te zijn. om Jeugdprins Jayden IV

4 5 6 7 8 9


$"*5#A!H=QSH=LLAJAJ?=Bb#A,=NPPN=GPANAJRKKN@A@AN@AGAANKL@A

==JR=JCQQN=HHAAJRKKNRNKQSAJ NKI=JPEO?D@EJANAJ>EFG==NOHE?DP

,=JJAJSAHGKI 

R=J=BQQN

&DUORHQ%HUWVWDDQRSKHWSHUURQ 0RHLOLMN KRRU GLH WLMGHQ PRPSHOW &DUOR1HHMRKQLNVDDQ]HJW%HUW 1RXZLO&DUORZHWHQKRHODDWLVGDQ XXU"0DNNLH]HJW%HUWXXU LVYLMIYRRUKDOIYLMI'XVXXU LV]HYHQYRRUKDOIYLMI

5HPFR ]LW LQ GH WUHLQ YDQ &XOHPERUJ QDDU8WUHFKW'HFRQGXFWHXUNRPWHQ ]LHWGDW5HPFRHHQNDDUWMHYRRU7LHO KHHIW HQ ]HJW PHQHHU GH]H WUHLQ JDDWQDDU8WUHFKWHQQLHWQDDU7LHO2 ]HJW5HPFR]HJGDQVQHOHIIHWHJHQ GHPDFKLQLVWGDWLHYHUNHHUGULMGW0DUN JDDW 'H 0DUW ELQQHQ HQ EHVWHOW ELHU =RYHHO" 9UDDJW 0DUJULHW -D QDWXXUOLMN ]HJW 0DUNRQGHUGHZRUGWWRFKQLHW JHWDSW"

BOEK E! ONLIN

Kijk, hier doen wij het allemaal voor! Wij zijn zo trots op het resultaat van het klantenonderzoek. Met een 9,1 scoren we ruim hoger dan het landelijk gemiddelde.

Wij danken onze klanten voor hun waardering. Team Gecu

Speciale aanbieding 3 uur varen incl. een uitgebreid warm / koud buffet. voor vaartijden zie

vaarkalender op www.rederijleerdam.nl Bent u met 25 of meer personen dan kunnen wij dit arrangement inplannen op de datum en het tijdstip van uw wens.

Tegen inlevering van deze advertentie van

€ 50,00 voor € 25.00

Deze actie is geldig tot 31 december 2018.

VERKOOP

TANKEN

WASSEN

ONDERHOUD

zie vaarkalender Randweg 12

Randweg 12 Q 4104

Reserveren is noodzakelijk

Q 4104 AC CulemborgQ Q TT 0345-513650 0345-513650 Q info@gecu.nl Q www.gecu.nl AC Culemborg Q info@gecu.nl Q www.gecu.nl

online

buffetten zeer uitgebreide

Veerstoep 3, Leerdam www.rederijleerdam.nl Onze schepen zijn rolstoeltoegankelijk en voorzien van grote rolstoeltoiletten

26


Voor al uw:

Kozijnen, Ramen, Deuren Verbouwingen Onderhoud en

Renovatie

Tel.: 06 - 55907044 of 06 - 22772568 Beusichemsedijk 20 - 4101 NV Culemborg

De nummer 1 in: kunststof en houten kozijnen, ramen, deuren en schuifpuien KOOP NU NIEUW DRAAIRAAM EN U KRIJGT VAN ONS VOOR IEDER DRAAIRAAM EEN GRATIS INZETHOR! U kunt geheel vrijblijvend een offerte aanvragen of een afspraak met ons maken (ook thuis)

Pascalweg 4C Culemborg Tel. 0345-512 678 www.scheurwater-kozijnen.nl

LAVÉ woninginrichting Color your life Tapijt-vinyl-laminaat-marmoleum-pvc Gordijnen-vitrage-inbetween Rolgordijn-jalouzie-lamel-plisse-duette Zonnescherm-screen-rolluik Insectenhorren voor raam en deur

Tollenstraat 14 4101 BE Culemborg Tel 0345-510041 www.lave-wonen.nl

Minister van de Ondergrandse Marcel Zonder woorden

27


Firma G.C. BAGGERMAN ERKEND TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VAN:

Gas - Water - Sanitair - Verwarming - Elektro Lood- en Zinkwerken - Dakbedekking

Tevens: CadeauartikelenzHuishoudelijke artikelenzSpeelgoed WitgoedzLokale verwarmingzDepot ShellgaszDepot Camping Gaz

Erichemseweg 44 4117 GK Erichem T. 0344 571 292 F. 0344 572 883 E. info@baggerman-erichem.nl

Minister van de wissels T heo van Dam (de echte wisselwachter, wisselt snel van De Mart naar De Lantaarn)

Via plus.nl je boodschappen in goede handen Bestel je boodschappen makkelijk en snel op plus.nl. De beste en meest verse producten worden speciaal door ons voor jou geselecteerd en bezorgd tot in de keuken of haal ze op wanneer het jou uitkomt.

Keuze uit ruim 16.000 artikelen

Jouw boodschappen door ons geselecteerd

Bezorgen of ophalen wanneer het jou uitkomt

Bestel nu!

Gegarandeerde kwaliteit

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 11.00 - 18.00

plus.nl

Giel Smits | Koopmansgildeplein 16 | 4105 TX Culemborg | T: 0345532525

WILCO DE GREEF Culemborg Renovatie Nieuw-& Verbouw Allround timmerwerk

06 - 30 25 20 19 wilcodegreef@hotmail.com

FDUQDYDOLVLHWVPHWFORZQVRI]RKHWLVHHQJURWHURGHQHX]HQVKRZ PHWHHQSULQVGLHHLJHQOLMNJHHQSULQVLVRIWRFKPDDUGDQYRRUHYHQ

28


ĹŻÄ‚ĆľÇ ĹŻÄ‚Ć‰Ć‰ÄžÄ?Ä‚ĆŒĆŒÄžĹśÄžÇ€Ä‚ĹŻ Ă”ns carreneval, ĂĄnders dan fefteg jaor geleeje mĂťr ève spannend, mooi en vol me gijn. Ak noggis foto’s bekek van al die jaore zie’k de blijheid der nĂłg ofspatte bij al die jĂ´ngelui die nou al min of meer bejaord zijn. MĂťr wĂĄ is bejaord? En wĂĄ is plezier? Is da aon lèftijd gebonde? Nee jooooohh! Zo gauw as ‘De Blauwe Koerier’ in de gang val ister iets wa ons trigger, de trigger nĂťr ‘allemaol vriende diet goed memmekaor kanne veinde’ en da blef bestaon. De trugblikke zijn niette telle veur iedereen, van jĂ´ng tot oud. SĂ´mmege herinneringe Ă´m steeds wĂŠĂŠr te giere van de lach en sĂ´mmege medden glimlach. Altijd weer as nummer 1 stĂťtte boerekepel ‘De Papklèpels’ want as die binnekĂ´mme schiete de traone steeds imme oge (nou nie mijn in de gaote gaon houwe hĂŠ) en da 3x ALAĂ”F sprek Ă´k nog steeds dezellefde boekdèle, ofschoon ‘Willem Mette WaoterpĂ´mptang’ imme herinnering vassit. Nou izzalles anders, langzaomerhand mederrener geworde en das goed, alleen de leut en humor is onveranderd geblève, gelukkeg. De ‘tonpraoters’ haddeme vroeger nie ennet voeg alles toe Ă´p die zondaggemarrege in ‘De Blauwe Lantèren’ meddet lekkere buffet - en de ‘inloopaovend’ Ă´p vrijdag izzallet mooie begin. Datter veul warrek verrich wor deur de Raod, de Prins, de Jeugprins, de dansmerietjies en vrijwillegers marreke we aon alles en net as vroeger gĂĄĂłn ze der allemaol veur, alaof! Alaof! Och, ik denk inens weer aon ’t erste bejaordecarreneval. Dawwas dezellefde middeg da alle weffies advecaot wouwe‌ en Rina zee: “kek mĂťr Ăťt dajje marrege gin kuikentjies schet vrouwchieâ€?. Zo he Ă´k nĂłuw ieder jaor zenĂ ge leuke veurvallechies mĂťr tĂłch zie’k weer Co binnekĂ´mme azzet ‘Perd In De Gang’ in da pak waordattie hĂťs de moord in stook Ă´mdaddet zo stonk‌

&É)(

'(172//(167(*+(

 )(%58$5,

ÄžĆ?Ä¨ÄžÄžĆŒǀĂŜĹŻÄ‚Ä?ŚĞĞŜǀĂŜŊĂŜŏĞ͕ Ä„ĹŻĹŻÄžĆ?ĹšĹ˝Ĺ˝ĆŒĆšÄžĆŒÄ?Ĺ?ĹŠ ǀĂŜƉĹ?ĹŻĆ?Ĺ?ÄžǀĂƚƚĞ͕ĞĨĨĞĆ‰ĆŒĹ˝Ĺ˝Ć?ƚĞ ĞŜ͚ĂůůĞĚĂŽĹ?ÄžÇ€ĆŒĹ?ĹŠÍ› 

ǀĂŜ͗ĞĨĨĞÇŒĆ¸ĆŒĆŒÄžĹ?ÄžÇ€ÄžĆŒĹ?Ä&#x;ƚĞ͕ ĚĞĹŹÄ‚ĆŒžĞWĆŒĹ?ĹśĆ?ĞŜŚĞƾůĚĞĆ?ƚŽĞƚ ƚƾĆ?Ć?ÄžĆ?Ä?ĹšÄ&#x;ǀĞĹŹÄ‚ĆŒĆŒÄžĹŹĆšĹ˝ĆŒÄžĹśĆ?Í• ĚĂĚĚŽĞƚĞĹŻÄ‚ĆľÇ ĹŻÄ‚Ć‰Ĺ?ŽĞĚ 

Minister van de 1e klas Harry (bewaakt de orde en netheid)

͚ĚĞĆ?ůĞƾƚĞů͛ĚĂŽĹ?ÄžĹ?ŽĞĚÄ?ÄžÇ Ä‚Ĺ˝ĆŒÄžÍ• Ä‚ĹŻĹŻÄžĆ?ĹŹÄ‚ĹśĞŜžĂĹ? ĞŜĞůŏŽƾĚĹľĹ?ĹśĆ?Ĺ?ÄžĹ?ĹśƚĞŚƾĹ?njĞ ƀŏÇ ÄžÄžĆŒǀŽůůƸƚĹŻÄ‚Ä?Ĺš 

ĹľÄžÇŒĹ?Ğŏ͕ĹľÄžÇŒĹ?ĞŏĹ?ĹśÄ‚ĹŻĹŻÄžĆŒĹ?ƚžĞĆ?Í• Ä‚ĹŻĹŻÄžĆ?ĚĞĹ?ŜĞÇŒĹ˝ÄšÄ‚ĆšÍ›žƾƚ Ä‚ĹŻĹŻÄžÇŒĆ¸ĆŒĹ?ĞĨĨĞÇ€ÄžĆŒĹ?Ä&#x;ƚĞ Ç Ä‚ĹśĆš͛ƚĹ?ƸƚƚſÄ?ĹšÇŒĹ˝͛ƚĹ?Ƹƚ

U wel bent o kom ok meg in on verl a-store ze icht ingžŽŽĹ?ÄžĚĂŽĹ?Ğ͕ĹŻĹ?ĞǀĞĚĂŽĹ?Ğ͕ ĨŽƚŽ͛Ć?Ç€ÄžĆľĆŒĹšÄžĆŒĹ?ĹśĹśÄžĆŒĹ?ĹśĹ? ÄšĹ?ÄžǀŽĞĹ?ĞĂůůĞĆ?Ć?ĂŽžĞ͕ Ä?Ĺ?ĹŠŚŽĞ͛ƚÇ Ä‚Ć?ĞŜĹ?Ĺ?ĹśĹ?Í™ 

MEER DAN 100 SFEERVOL INGERICHTE HUIS- EN SLAAPKAMERS IN MODERN, TIJDLOOS, INDUSTRIEĂ‹L EN LIFESTYLE

Programma Ramses

BOXSPRING LION ELEKTRISCH

Eetkamertafel afm. 200 x 100 cm van â‚Ź 1010,-

NU â‚Ź 909,Eetkamerstoel

NU â‚Ź 114,- p/st. Dressoir van â‚Ź 1054,-

NU â‚Ź 948,-

ĹŻĆ?

In meerdere maten leverbaar in 5 verschillende stoffen leverbaar

Boekenkast (links) van â‚Ź 878,-

Opstelling: 180 x 200 cm - 2 x elektrische box, anti-slip 2 decomatrassen 7 zones HR - 1 splittopper 2 x potenset - Hoofdbord met bies van â‚Ź 2075,- NU â‚Ź 1650,-

NU â‚Ź 909,-

NU â‚Ź 790,-

TV Kast van â‚Ź 649,-

NU â‚Ź 584,-

Boekenkast (rechts) van â‚Ź 1010-

U VINDT ONS OOK OP WWW.BRADAAL.NL

WOONIDEE

Ă‹N

IN LIFESTY LE EIGENTIJDS MODERN EN INDUST RIEEL


ĞůĂƵǁĞ>ĂŶƚğƌĞŶ Ik vroeg haar via de Messenger-app of ze het leuk zou vinden een column te schrijven voor De Blauwe Koerier. ‘Natuurlijk’, schreef ze niet veel later terug. ‘Waar mag het over gaan?’ ‘Over het carnaval in De Lantaarn’, schreef ik. ‘Over hoe dat nu is, drie dagen lang het epicentrum zijn van alle carnavaleske activiteit in Papklokkendam. Over hoe bijzonder het moet zijn de Prins, de Raad en al zijn gevolg te huisvesten. Over het idee het bestuurlijk hart van de stad te zijn (per slot van rekening is de stadsprins drie dagen heerser over alles van Everdingen tot Beusichem en van regulieren tot uiterwaarden).’ ‘Vermoeiend’, antwoordde ze. Meteen gevolgd door een knipogende smiley. ‘Nee serieus, zonder gekheid: het is een eer. We vieren al bijna twintig jaar carnaval met De Blauwlappen en ieder jaar is het weer een feest waar Bram en ik naar uitkijken. Vanaf het moment dat de eerste blauwe kieltjes hier op de gevel geschroefd worden begint het te kriebelen. Dan begint de voorpret. Vanaf die dag wordt ons partycentrum beetje bij beetje verbouwd tot een heus Blauwlappen paleis (of moet ik zeggen Blauwlap paradijs – knipoog). Het voelt ook echt even anders. Met al die ballonnen, de ingerichte hal en het podium is het voor ons ook een kleine week de wereld op z’n kop. Alsof je even te gast bent in je eigen huis. Zoiets.’ ‘En dan op Aswoensdag de onvermijdelijke kater of val je dan juist in een gat?’, vroeg ik. ‘Nou…’, aarzelde ze. ‘Om heel eerlijk te zijn ben ik altijd weer blij als alle feestelijkheden achter de rug zijn. Ik vind carnaval het leukste feest van het jaar, maar ik kan ook heel erg genieten van de teruggekeerde rust. De stilte voelt dan juist even als een verdiende adempauze. Vergeet niet dat als iedereen met een buik vol gezelligheid naar huis gaat, wij nog moeten opruimen en alles moeten klaarzetten voor de volgende dag. Het zijn lange dagen met korte nachtjes.’ ‘Ja, natuurlijk’, schreef ik. ‘Dat is denk ik iets wat we ons niet altijd realiseren… Tenminste, ik had er eerlijk gezegd nog nooit zo bij stil gestaan. Maar hoe houden jullie dat dan vol?’ ‘Veel zwarte koffie en Jägermeister’, was het onmiddellijke antwoord. Ik antwoordde op mijn beurt met een lachende smiley en vroeg: ‘Heb je zo een beetje genoeg ideeën voor de column?’ ‘Volgens mij hebben we meer dan genoeg en ik denk zelfs dat als je dit gesprek uitschrijft die column al lang klaar is’, schreef ze ad rem. Ik scrolde omhoog op het scherm van m’n telefoon en las snel alles wat Jaqueline net geschreven had. ‘Ik denk dat je gelijk hebt’, schreef ik snel. ‘Ik heb eigenlijk nog maar één vraag: hoe schrijf je De Blauwe Lantaarn in het Kuilenburgs dialect?’. ‘Dat moet je echt even aan Els vragen’, antwoordde ze. ‘Succes met schrijven en ik lees wel wat je er van maakt’. ‘Dankjewel Jaqueline’, tikte ik. Ik legde de telefoon weg en startte de laptop. ‘Die vrouw spoort’, bedacht ik en twijfelde even of dàt niet de kop van deze column moest worden.

:ĂƋƵĞůŝŶĞ(en Marinus)

Minister van de Bewaakte overgang Henri (veiligheid boven alles)

Altijd welkom voor X^ĞƌǀŝĐĞΘ'ĂƌĂŶƟĞ XŶŝĞƵǁĞĞŶŐĞďƌƵŝŬƚĞĮĞƚƐĞŶ XŽŶĚĞƌŚŽƵĚǀĂŶǀƌŝũǁĞůĂůůĞŵĞƌŬĞŶĮĞƚƐĞŶ XĞĞŶůĞŬŬĞƌŬŽƉũĞŬŽĸĞ͊ XůůĞŬĞŶŶŝƐĞŶĞƌǀĂƌŝŶŐŝŶůĞŬƚƌŝƐĐŚ&ŝĞƚƐĞŶ

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg Tel. 0345 - 531572 | www.grauwelmantweewielers.nl

MARTENS SCHILDERWERK WANDAFWERKING EN KLUSBEDRIJF

Gert Martens Peppelbos 58 4191MG GELDERMALSEN Telefoon nr. 0345-573627 Mobiel 06-50.82.47.82 30


*4(+$-!41&2 5.+*2+($# z

9KGN==EP@AJ >KANV¶JD==JPFA z

@AGS=NPAH @EAOH==P@EAOH==P @EAOH==P

Minister van de TGV Marinus (Toch Geen Vaandel)

z

AJ@AREOFAO=HEJ @AOPNKIAJ z

D=@FAIAI==N D=@FAIAI==N z

8NHQWRQVDODOVKHWDGUHVRSKHWJHELHG YDQKRUORJHVNORNNHQHQEDURPHWHUV

KJ@AN@EA CNKAJA>KIAJ z

AJ@AGKAGKAG z

@EANKALPKRAN=H z

.RAN=H KRAN=H KRAN=H1LHXZLQRQ]HFROOHFWLH GH]HKDQGJHPDDNWH]LOYHUHQULQJHQ EH]HWPHWSUDFKWLJHHGHOVWHQHQ 9HUGHUYHU]RUJHQZLMDOOHVRRUWHQ UHSDUDWLHVDDQXZVLHUDGHQ

%LQQHQSRRUWa&XOHPERUJ aE\MDVSHUQO


MOGEN WE U VERRASSEN MET EEN HEERLIJKE lunch, diner of een gezellige borrel?

woensdag t/m zondag vanaf 12 uur geopend Everwijnstraat 27 | 4101 CE Culemborg | www.tapperijdepoortwachter.nl | T. 0345 - 51 36 27

Zaterdag 3 februari 2018

Dopen Carnavalswagen Aanvang: 14:00 uur Op de zaterdagmiddag 3 februari zal op de Markt in Culemborg Prins Eduard II voor het eerst zijn nieuwe carnavalswagen te zien krijgen. De wagen zal bij zijn stamkroeg Café De Mart ten doop worden gehouden en er wordt natuurlijk een toost uitgebracht op een behouden rit tijdens de optocht op 10 februari. Natuurlijk is iedereen welkom om dit leuke evenement bij te wonen.LBSOBWBM

Ook aan de muziek is gedacht, W.DSHOOHNH]RUJW hiervoor en tevens zal ook het Prinsenlied weer door de speakers schallen.

vies: ingad Kled avalesk n r a C

Op deze middag zal tevens de voorverkoop van de toegangskaarten voor de carnavalsavonden plaats vinden.

JT

Locatie: Café de Mart, Markt 31 te Culemborg

LBSOBWBM LBSOBWBMJTLBSOBWBM LBSOBWBMJTCBM GJKOFNFOTFOPNPOTIFFO WSJFOEFOPWFSBM FFOBWPOEWPMNFUMFVUFOHFJO FFOBWPOEWPMQMF[JFIJFIJFIJFS BMTNFOWSBBHUXBUESJOLFOXJK POTIVJTXJKOEBUJTCJFS HF[FMMJHIFJEJTOVNNFS FOEBBSPN[JKOXJKIJFS

32


I I I I I I I I I ! è I h k I u LIe I d r a u d E I I IIII PI rins Deze kroeg spoort niet !

III

Beter een kater van Carnaval dan van Politiek heel normaal

Normaal. Doen.

niet normaal

GEVALLETJE APART het is eigenlijk, te lang geleden, en het heeft eigenlijk, te lang geduurd, en nu lijkt alles misschien, weer pays en vrede, het is een dunne laag, over oud zeer, geplamuurd

VOOR AL UW BESTRATINGS- EN TUINWERKZAAMHEDEN

Achterweg 27 4156 AB Rumpt

Heeft u nog plannen met de tuin? Frank van Gameren heeft de kennis en de groene vingers!

Tel. 0345-68 24 70 Fax. 0345-68 26 74 Mobiel 06-230 39 65 83

U kunt ons ook bereiken voor alle boomverzorging

info@frankvangameren.nl www.frankvangameren.nl

Service & Onderhoud Renovatie Nieuwbouw | Verbouw Retail Kolk 5

|

SULQVHQOLHG

6662 WE ELST

|

www.phbdecombi.nl

zo af en toe, kunnen we er best wel om lachen, maar dan als een boer, die kiespijn heeft, want in de hoofdstad, zullen ze ons nooit snappen, daar hebben ze geen idee, hoe een Blauwlap leeft wij houden van De Mart, en van onze Eduard, prins, met het warm hart, maar hij is een gevalletje apart man, hij is niet te stoppen, gaat maar door en door en door, over Amsterdam, want dat is zijn leven, het heet hier Cul-em-borg hoor, hij houdt van de bruggen, de grachten, provinciaal dat vindt hij maar mal, toch willen we wel van hem houden, want hij viert hier met ons carnaval toch willen we wel van hem houden want hij is… onze prins…

CARNAVAL


Op ons kunt u bouwen, rekenen en vertrouwen‌ Rendement realiseren voor de opdrachtgever is de inzet van E & S adviseurs. Of het nu gaat om complete projecten of deeltrajecten, het professionele dienstenpakket verzekert u van ondersteuning op maat. Van technische berekeningen, calculaties en tekeningen tot advisering en projectbegeleiding. In diverse disciplines, waaronder installatietechniek, sanitair technische installaties, werktuigbouwkundige installaties en klimaatbeheersing. Wilt u weten waarom steeds meer architecten, bouwbedrijven, loodgieters, installateurs en organisaties bouwen op E & S adviseurs? Bel (0183) 66 04 54.

Postbus 150 | 4200 AD Gorinchem 0183 - 66 04 54 | info@esadviseurs.nl

www.esadviseurs.nl

Grandico Solutions

en k k i l k oet

m t e h t da

Om

!! Nar Tim Is al ontspoord

. Uitzenden en detacheren. . Pay-rolling . Arbeidsbemiddeling. . ID en paspoort controle. Nen gecertificeerd NBBU lid Wouwertweg 10, 4194 TM Meteren.

E-mail: info@grandicosolutions.nl www.grandicosolutions.nl

Tel: 0345-569100 GSM: 06-46310390Friezenstraat 2-b 5249 JS Bedrijventerrein Kruisstraat Rosmalen 

34


Chopinplein 7 4102 CP Culemborg 0345 - 51 43 74 info@drankenspecialist.net www.drankenspecialist.net

www.kroezen.nl

Rooij

g t.net st.net

John van Vrouwerf

STOFFENHUIS

Timmer- en onderhoudsbedrÄłf Verbouwingen, aanbouw, dakkapel. Vervangen kozÄłnen Badkamers Keukens Dakramen plaatsen Schuttingen etc.

MODE PER METER - Dames-stoffen - Fournituren - Patronen-tijdschriften

- Kinder-stoffen - Breigaren

EVERWIJNSTRAAT 12 4101 CG CULEMBORG Tel: 0345 - 530223

Rosmolenpad 3 4105 XE Culemborg tel. 06 - 57 88 71 75

info@johnvanvrouwerf.nl - www.johnvanvrouwerf.nl Dames- en herenkapsalon

Schoolhof-west 7a 4105 AL Culemborg

Pearle Opticiens Markt 9 4101 BW Culemborg

Telefoon: 0345 - 518008 Telefax: 0345 - 532996Theo Berendse

Wij werken op afspraak, telefoon (0345) 513529A. van Diemenstraat 18 Culemborg Tel: 0345 530146 www.familyfit.nl

BASIC LOOK

KAPSALON

Iedere donderdag 20% korting op alle permanenten

Kattenstraat 7 4101 BL Culemborg telefoon: 0345530011

Het sportcentrum waar het ‘t hele jaar gezellig is.

TRIMSALON

Annita Uitman-Diks

Kenny Pieck 0345 - 683442 06-208 20106 / 06-46776349 info@stallingpieck.nl Dr. A. Kuyperweg 67a 4153 XA Beesd

www.stallingpieck.nl

Harry van Everdingen

JOY

GEDIPLOMEERD TRIMSTER

Caravan stalling Pieck

Parketvloeren Heinsiusstraat 52 4105 DG Culemborg Tel. 06 15 39 52 58

Zandstraat 25 4101 EC Culemborg

Telefoon: 0345 - 51 64 21 Mobiel: 06 - 53 31 06 54

Petra’s Nails & Feet 

   

Voor Pedicure, Manicure, Nagelversteviging Petra Cappon Akelei 35 4102 JM Culemborg Tel. 0345 - 52 46 48

elcapone123@hotmail.com www.petrasnailsfeet.jimdo.com


Autobedrijf Helmond

A. van Diemenstraat 6 - Culemborg - Telefoon 0345 51 49 99

4QPOTPSWBO %F#MBVXMBQQFO www.autohelmond.nl

Profile for Ton Gommans

Blauwlappen krant 2018 08s  

De Blauwe Koerier, de Blauwlappenkrant 2018. Carnaval in Papklokkendam. Het leukste feest in Culemborg!

Blauwlappen krant 2018 08s  

De Blauwe Koerier, de Blauwlappenkrant 2018. Carnaval in Papklokkendam. Het leukste feest in Culemborg!

Advertisement