__MAIN_TEXT__

Page 1

DE BLAUWE KOERIER s 3$3./2..(1'$0 o l t a a G

s n i r P a rd I I I h c i R 47 eEdit Oplage 1 ie exempla 4500 ren


Lieve Papklokkendammers Papklokkendam “GAAT LOS”. Het thema van dit Carnaval. Daar kan een ieder LOS op gaan, qua kleding, als groep of iets leuks voor de optocht…… Bij ons Raadsleden leeft het al en bij ons gaat het BEEST LOS. Natuurlijk kunnen wij dat niet zonder al onze sponsoren en vrijwilligers, daarom wil ik die speciaal bedanken en vragen ons nog lang te willen steunen. Opdat wij nog jaren zo door kunnen gaan om met z’n allen onze stijgende feestlijn voort kunnen zetten. Dan bedank ik Len de Koster die onze bouwcommissie een stukje ruimte beschikbaar heeft gesteld om onze carnavalswagen te kunnen bouwen. Daar zijn wij heel blij mee.

4 meisjes van de marietjes naar de mariekes gegaan. Tot mijn grote vreugde mag ik jullie welkom heten in mijn hofhouding Ook bedank ik Carlo van Schaik en jullie heel veel plezier wensen. Ook heet ik onze nieuwe hofnar die twee jaar lang mijn ceremoniemeester is geweest en welkom, die we al een aantal helaas dit jaar er mee gestopt is. jaar hebben moeten missen Gelukkig helpt hij ons nog op de binnen onze vereniging. Zijn naam is Tim Schuurman. Tim achtergrond mee met het ook jij heel veel plezier in ons organiseren van onze midden en dat er maar veel gek activiteiten. Carlo nogmaals gedaan mag worden. bedankt daarvoor. Dan mag ik jullie aan nog Dan mag ik 2 nieuwe raadsleden welkom heten en om iemand voorstellen. Deze man het makkelijk te maken heten ze gaat voor ons alles aan elkaar praten en proberen het allebei Theo, Theo van Bemmel en Theo van Dam. Ik wens jullie programma in goede banen te leiden. Dit niet meer in de functie beiden veel succes met het vervullen van jullie functie binnen van Ceremoniemeester maar in de functie van onze raad en vooral veel Spreekstalmeester. Marinus feestplezier. Hoogmoed is zijn naam en ik Vervolgens heeft er een wens hem heel veel succes en verschuiving plaats gevonden plezier binnen onze vereniging. binnen onze vereniging. Kleine meisjes worden groot dus zijn er Ook wens ik een ieder, die op

wat voor manier dan ook, Carnaval viert, heel veel plezier. En.......... het leukste feest is in de Blauwe Lantaarn, waar wij Blauwlappen het Carnaval uitbundig vieren.

Z.D.H. Prins Richard III

6 1 0 2 e i t a m a Procl III, d r a h c i R s n i r Z.D.H. P Proclameert:

l lappen dit Carnava w au Bl de n va en nd Dat we met alle vrie gaan. en helemaal LOS mog e uding, mijn complete Hofho t da n, be ij bl ik n. at D et LOS kunnen late ni al av rn ca t es fe het mooie ens e een fijn Carnaval w 2e de en yd Ja s in Dat ik jeugd Pr tjes LOS gooien. en be de e di s tje ie mar met zijn narretje en e gaan und helemaal LOS So l ua D n va s J’ D Dat de luidshow. met hun licht- en ge e eeslepen met hun m e lli ju s ke ie ar m Dat onze mooie dansjes. LOSSE heupen en eeloopt e dt dat een ieder m or w ng la zo e is na Dat de polo te laten. zonder elkaar LOS e visvrouwen die hun ze on op jn zi en JE. og Dat we trots m ijlating van ons MET vr de or vo n de oi go blauwe lappen LOS n mooi e hun LOSSE noten ee al et m l pe ka ze Dat on n. hore mogen brenge ge n te k ie uz m uk st e l blij maakt met zijn aa m le he u m Ti ar Dat hofn gekkigheid. SSE bewegingen en LO e -tap de Blauwe lantaarn e lin ue cq Ja en Dat Bram hebben. aar lang LOS mogen m e zijn. om een Blauwlap te n fij ch to t he is at W -11-2015 Is getekend d.d. 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e

III Z.D.H. Prins Richard Der Blauwlappen

EERST E KARNA CULEMBORG V S “DE BL ALSVERENIG E ING AU

WLAP

PEN”

secreta

riaat :

Molenw a 4101 E l 58, W Cule mborg Tel: 03 . 45 www.d 778163 eblauw la e mail: info@d ppen.nl Datum e blauwla opricht ppen.n ing: l 29 okto De stat ber 196 uten va 7 n de ve de Kam re e 156701 r van Koopha niging zijn ge de ndel te Tiel on poneerd bij der num mer V Bankre kening : NL8 8ABNA 055.9 ABN/A MRO C 3.22.607 Reside ulembo ntie : rg DE BLA UWE L ANTAA Grote K RN er 4102 L kstraat 13, B Cule m Tel: 03 45 512 borg. De Car 8 19 na officiële valskrant “De u B Oplage itgave van D lauwe Koerie e Blauw r : ca. 14 lappen ” is een Huis-aa .500 ex . . n-huis ve (Papklo kkenda rspreid in Cu le m tijde ns Carn mborg aval) Redact ie : Fred va nL Vormge J oost va int ving: Jan van n Schaik Ed te B Lint sr o Ton Go ekhorst mmans (RTG re clame)


Carnaval is een sociaal feest Carnaval, wie kent het niet? Overal ter wereld wordt dit uitbundige verkleedfeest gevierd op eigen specifieke wijze. Ook in Nederland. Carnaval wordt echter niet overal op dezelfde manier gevierd. Als je bijvoorbeeld het carnaval in Rio de Janeiro, Venetië, Keulen en Maastricht met elkaar vergelijkt wordt meteen duidelijk dat er veel variatie in zit. Ook het tijdstip waarop carnaval gevierd wordt, vindt niet altijd op dezelfde datum plaats. In Nederland begint het carnavalsseizoen op 11 november en eindigt het op Aswoensdag. Carnaval is een sociaal feest. Een feest waarop mensen samen een paar gezellige momenten beleven. Een feest waarop jong en oud plezier hebben. Er is volop ruimte om samen met vrienden en kennissen te praten, te lachen en te dansen. Een verademing in deze drukke zogenaamde ‘social media’ tijden. Een tijd waarin mensen vooral via what’s appen, facebook, instagram en snap chat met elkaar in contact zijn. g

ALAAF!! Dames- en herenkapsalon

Theo Berendse Schoolhof-west 7a 4105 AL Culemborg

Wij werken op afspraak, telefoon (0345) 513529

Hondentrimshop H d i h “Li-Ja” “Li J ” Debussystraat 39 4102 AR Culemborg 0345 518156 (beh.op afspraak) 9RRUGHWRWDOHYDFKWYHU]RUJLQJYDQXZKRQG

Nee, neem dan carnaval. Een feest waar, zoals ik al zei, volop de ruimte is om met vrienden en kennissen te praten, te lachen en te dansen. Een waarbij je tevens de mogelijkheid hebt om feest waar echt ‘te liken’. Dus kom allemaal achter die iemand ec computer en smartphone vandaan en ga carnaval vieren. Want Wa zeg nou zelf: gewoon face-to-face met elkaar elkaa praten is toch het mooiste wat er is? Ik wens iedere Blauwlap, jong en oud, heel veel plezier toe tijdens het komende carnavalsfeest met veel mooie en interessante ontmoetingen. Roland van Schelven Burgemeester Culemborg

AUTO BOON CULEMBORG T. 0345 - 513355 WWW.AUTOBOON.NL BLOKDRUKWEG 1 CULEMBORG

AUTO BOON OP NUMMER

1

VANAF HEDEN ZIT AUTO BOON OP DE BLOKDRUKWEG 1


LAVÉ woninginrichting ZZZODYHZRQHQQO Tapijt-vinyl-laminaat-marmoleum-pvc Gordijnen-vitrage-inbetween Rolgordijn-jalouzie-lamel-plisse-duette Zonnescherm-screen-rolluik Insectenhorren voor raam en deur

Tollenstraat 14 4101 BE Culemborg Tel 0345- 510041

Jaap, Richard, Mario

Lekstad Catering & Verhuur

Lekker & Voordelig Prijssestraat 19 4101 CM Culemborg Tel. 06 - 16 61 0345

www.lekstad.nl

lekstad@gmail.com

LUNCH - DINER - ZAALARRANGEMENTEN Varkensmarkt 7 4101 CK CULEMBORG Tel : 0345-779988 E-mail : info@grandcafehorlogerie.nl

www.grandcafehorlogerie.nl Bereklauw 2 | 4102 KZ Culemborg t (0345) 51 28 72 e info@jojoshairstyling.nl

www.jojoshairstyling.nl

Een grote collectie Sieraden tassen en kleding van geliefde merken!

Zandstraat 4 4101 EG Culemborg

w w w. j v - p a r t y s e r v i c e . n l

0345 - 50 84 67 info@styledbyou.nl - www.styledbyou.nl


WIJ ZIJN VERHUISD! NAAR DE COSTERWEG 8

PARTYVERHUUR

|

CATERING

|

EVENEMENTEN

|

LICHT & GELUID

U bent van harte welkom om onze nieuwe showroom van 200m2 te bezoeken! Neem ook eens een kijkje op onze verhuurshop en SUR´WHHUWLMGHOLMNYDQ10% kortingPHWFRGHCOSTERWEG8

C O S T E R W E G 8 | 4 1 0 4 A J C U L E M B O R G | T E L 0 345 77 9 9 91 | I N F O @ D S - E V E N T S . N L BEZOEK ONZE ONLINE VERHUURSHOP WWW.DS-EVENTS.NL


P ROGRAMMA I R A U R B E F 5 D VRIJDAG PAVON r

O O L N I

0.00 uu

l open: 2 uur – zaa

AANSLUITEND

ZATERDAG 6 F INLOOPMIDDAEBRUARI G VOO

m een

ero en wed r ja e ig r aa vo ces van c u s t e Na h

.30 nvang: 20

D N O V A LANDSE

in

HOL met

straat 13.

De muzikale noten zullen v erzorgd word en door:

Dual Sou nd

nd u o S Dual iedereen dus ook voeonr

’t Kapelleke

EN

van: klanken

lapp oor ond is v e Blauw v d a n e a z v e ) D den nden (le ige niet vrie en geld e n a v it ez mits in b kaart. s voor de toegang e krant z e d in rs (zie elde koop) r . kaartve sdeuren g n a g e t o de t plich ding ver 21.55 uur sluiten e l k s l a v Carna ant om op tijd w s e e w en

RI ) A U R B E F 6 ZATEanRvaDngA:G11 minuten voor 1 (12:49

T H C O T P O S L A V A N AR a

gel

ckesin o H . r D f a n a ocht v

Start opt

K

LEIN de Blauwe Lantaarn Grote Kerk

jeroen lst e Z n a v

Muzikale

C

R GROOT EN

lokkendam k p a P n e uit n van of b e e r e d ie r deze krant. Voo in rs e ld e cht zie Route opto mers. De

r de deelne o o d n e n is in jzen te w Daarnaast ri . p ,r 2 e 2 2 n ij € z n r a rijs v Dit jaa krijgt een p n r de e g a w te 11,- en voo 1 moois € n a v 7,-. js ri vatie p nen van €7 ie rd e v te er een moti js pri n is er een loopgroepe ster r Burgemee o o d r u ls u te 5 u le 14:1 tadss prins g van de S in ig d n III en Jeugd a rh rd e a h Ov ic R s en aan Prin huis Van Schelv an het stad v s e rd o b t p he Jayden II o

en tevens een optreden van

het duo

Mark van Veen en Alex West Je moet natuurli jk wel carnavales k verkleed zijn.

ZATERDAG 6 FEBRUARI aanvang: 20.3 0 uur – zaa l open: 20.00 uur CARNAVALS AVOND VOOR IEDEREEN

Op zaterda gavond is w eer iedere carn avalsvierde r uit Culemborg en omstrek e n welkom; m its in bezit van een entreek aart. (zie voor ka artverkoop elders in de ze krant)

:Er zal deze avond een geweldig o ptreden zijn van:

De Alpenz usjes De muzie k wordt v erzorgd

Dual

Sound

Dual So door: und en

’t Kapelle ke

Carnavalskle

din

g verplicht en wees op tijd want om 21.55 uur s toegangsde luiten de uren.


P ROGRAMMA 1.11 uur aanvang: 1

ZONDAG 7 FEBRUARI

. N E P P O FRÜHSH

Aansluitend

KINDERCAR

oor emaakt d g jk li e g o rn mede m p De Lantaa m u r t t succes, o n e c y Part egens groo

aanvang: 1 4.00 uur

n, w

uwlappe den de Bla u o h 6 1 0 2 Ook in n dit ndagmorge o z e g e ro v de

Deze midd ag is er we er een groo alle kindere t carnaval v n. oor

Carnavals- n e p p o h s h ü r F concert. orgd door het Dit concert

wordt verz

NAVAL

Jeugdprins

Jayden II

maken er w en de Dans eer een ontz garde ettend geze Natuurlijk z llig feest va ullen de Gr n. astrapper ontbreken. s (Vrienden schaar) nie t De Blauwla ppen zullen er weer alle iedereen ee sa n leuke mid dag te bezo an doen om rgen.

.

ncordia K.S.M. Co

n harte atuurlijk va n is n e re e en ied welkom. nprater” bantse “To Met de Bra

Het them a deze m iddag is

Beestenboel

an Jasper v Gerwen

De muziek wordt verzo rgd door:

Dual So und EN

en zanger

st Alex We

Blaaskapel Na elleve

rplicht e v g in d e l k s l a v Carna

ree t n e Gratis

ZONDAG 7 FEBRUARI aanvang: 20.30 uur – zaal open: 20.00 uur

OPEN CARNAVALSAVON

vmitos or iedereen! in bezit van een geld

ige Het thema van deze avon d is:

D

toegangskaart

Papklokkendam gaat los Er zal een optreden zijn van:

Wesley Klein

En een optreden van ee n winnaar van het Tranen bal. De muziek wordt verzor gd door

Dual Sound

B l aaskapel Na elleve Ca rn av al sk le di ng ve rp lic ht

EN

en wees op tijd want om 21.55 uur sluiten de toe gangsdeuren.


P ROGRAMMA I R A U R B E r F 8 9.00 uu 0 : G n e A p MaAnvAanNg:D09.30 uur – zaal o a G N I T H L A STIC V A N R A C D A T S J I R V

MAANDAG 8 FEBRUARI aanvang: 14 .00 uur – z aal open: 13 .30 uur SENIORENCA RNAVAL

bij de te gast zal n e t p a atuurlijk ndic N a . h n e e r g ie e omen v ip zijn d aval te k ge tijdst n e r o a r c v it ig grote ell Op d van de om gez n n a e a p t p s teken Blauwla n in het e g r o m deze

W O H S K C A B PLAY d n u o S Dual L

Muziek

door:

E P A K S A A EN BL LEVE NA EL

is t a r G g Toegan licht C

skledin arnaval

g verp

De 55 plus sers kunne n weer gez Blauwe Lan ellig carnav taarn. al vieren in de Onder het genot van e en zorgen De Blauwlappe hapje en een drankje n dat de senio zullen belev ren een gew en eldige midd ag Deze midd ag zal er e en optrede n zijn van:

Jurjen Koops

De muziek is in hande n van:

I R A U R B E F 8 G A D N A A M aanvang: 20.30 uur

zaal open: 20.00 uur

D N O V A S L A V A N R CA VOOR IEDEREEN

lkom bij al 2016. Iedereen is we av rn ca n va r ee alw d De laatste avon ond te komen vieren n gezellige carnavalsav ee om n pe ap wl au Bl de treekaart. ts in bezit van een en mi arn nta La we au Bl in de

Duo Hij & Gij

Met drum mer

Ron Verm eulen

Toegang Gratis

innaar van het w n e e n va s n e d e Met optr Tranenbal, .

Optredens van:

E V E L L E A N : l e p a k s a a Bl d EN Dual Soun fscheid

ze avond a Tevens wordt de . rins en zijn Raad P e d n a v n e m o n ge

lic ht Ca rn av al sk le di ng ve21rp angsdeuren. .55 uur sluiten de toeg om en wees op tijd want


Er verandert nog iets aan de optocht. Er is een jury in het leven geroepen, die de volgende categorieĂŤn zal beoordelen: * individuele deelnemer * kleine (loop)groep * mooiste wagen Na ontvangst op de markt en overhandiging van de stadssleutel aan de Prins, zullen we door gaan naar de Blauwe Lantaarn. Daar vindt het vernieuwde programma van de zaterdagmiddag plaats. Een inloopmiddag voor groot en klein! Ik hoop er samen met u een gezellig carnaval van te maken.

Allaaf! Mario Vermeulen Mario Vermeulen: Adjudant Trotse Adjudant

b o r g. n

em

tp

l

In plaats van van 11 over 11, vertrekt de stoet nu 11 vóór 1 vanaf de Dr. Hockesingel. Daarvandaan trekken we door de straten van Papklokkendam en zullen om ¹ 14.14 op de Markt aankomen.

w

Binnen de vereniging vinden we het ook belangrijk dat onze leden een mening hebben. Carnaval vier je tenslotte samen. Velen gaven aan, dat de optocht te vroeg begon, afgelopen jaren. Dit jaar gaat daar verandering in komen.

w w. b u u r

Alweer mijn derde jaar als adjudant van Prins Richard. Gelukkig waren we afgelopen jaar compleet als Raad van Elf. Mede hierdoor kunnen we terugkijken op een geslaagd Carnaval. Maar we blijven natuurlijk niet stil zitten. Daarom zijn er een paar veranderingen. Om te beginnen is er een speciale lady’s night op de donderdagavond voor Carnaval.

l u a n elc

Buurtpanel Culemborg tFFOCVVSUCCRPGTUSBBUGFFTU tFFOTQPSUEBHPSHBOJTFSFO tFFOTQFFMUFSSFJOUKFPQLOBQQFO tNFFSHSPFOJOVXCVVSU tFFOTDIPPONBBLBDUJFNFUVXCVSFO

Heeft u een goed idee voor uw straat of buurt? %FCVVSUQBOFMTJO$VMFNCPSHLVOOFO VIFMQFOVXQMBOOFOUFSFBMJTFSFO ,JKLPQXXXCVVSUQBOFMDVMFNCPSHOM PGNBJMCVVSUQBOFMT!DVMFNCPSHOM

Ko m met dee, i een goe d nels de buurtpa u mee! t werken me

Alle batterijen van klein tot groot + reparaties t! ep borg c n co ulem k e C i Un w in eu Ni Battery Street Culemborg | Costerweg 4E 4104 AJ Culemborg | T 0345 51 14 68 | culemborg@batterystreet.nl | www.batterystreet.nl

TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING Diefdijk 30 - 4145 MJ Schoonrewoerd Telefoon: 0345 - 641266 Fax: 0345 - 642440

A. van Diemenstraat 18 Culemborg Tel: 0345 530146 www.familyfit.nl

Het sportcentrum waar het ‘t hele jaar gezellig is.


De lekkerste hamburgers & friet in Culemborg! Woensdag Frietdag

Everwijnstraat # 6 _ 4101 CG Culemborg Tel: 088 – 237 8 237

MARTENS SCHILDERWERK WANDAFWERKING EN KLUSBEDRIJF Jaap Rademaker: Grootvorst

Gert Martens Peppelbos 58 4191MG GELDERMALSEN Telefoon nr. 0345-573627 Mobiel 06-50.82.47.82


Uw opticien met dĂŠ persoonlijke service

%ULOOHQ &RQWDFWOHQ]HQ +RRUWRHVWHOOHQ Minister van het losgeschreven woord: Fred van Lint Chopinplein , Culemborg telefoon 0345 - 51 31 12 Geldersestraat 40, Geldermalsen telefoon 0345 - 57 48 37

Dealer van o.a.

info@wilfreddejong.com www.wilfreddejong.com

www.kroezen.nl

Jan van Riebeeckstraat 54a Culemborg ^ƚĂĆ&#x;ŽŜĆ?ƉůĞĹ?ŜϭϯƾůĞžÄ?Ĺ˝ĆŒĹ? Tel. 0345 - 531572

Harry van Everdingen

Parketvloeren Zandstraat 25 4101 EC Culemborg

Telefoon: 0345 - 51 64 21 Mobiel: 06 - 53 31 06 54

John van Vrouwerf Timmer- en onderhoudsbedrÄłf Verbouwingen, aanbouw, dakkapel. Vervangen kozÄłnen Badkamers Keukens Dakramen plaatsen Schuttingen etc.

Rosmolenpad 3 4105 XE Culemborg tel. 06 - 57 88 71 75

info@johnvanvrouwerf.nl - www.johnvanvrouwerf.nl

Honddijk 11 4101 NP Culemborg tel. 0345-512136 fax. 0345-530366 Dagelijks open vanaf 12.00 uur voor lunch en diner

www.tui ncentrumvandenhurk.nl Helling 7 - 4101 AE Culemborg - Tel : 0345 510324

www.restaurantopdehaven.nl

HET MEEST COMPLETE EN VOORDELIGSTE TUINCENTRUM IN DE REGIO!


ƠȳȷȹȷȹȹȳɀɁɂɀȯȯɂΎ̰ ̴̳̰̯ΎƫƟΎΎƛɃȺȳȻȰȽɀȵ ̴̯̲̳Ύ̴̵̱̰̲̯ ɅɅɅ˷ȶȯȷɀɁɂɇȺȳ̳ɇȽɃ˷ȼȺ

N. VERRIPS & ZONEN B.V. GROOTHANDEL IN MATERIALEN VOOR DE MEUBELINDUSTRIE ENERGIEWEG 12 4104 AH CULEMBORG

t.(0345)512961 f.(0345)516323

 WWW.VERRIPSBV.NL

 Ook kunt u op zaterdagavond 30 JANUARI kaarten kopen bij:

Café de Mart, Markt 31 Culemborg. De voorverkoop van de toegangskaarten voor de carnavalsavonden op vrijdag 5, zaterdag 6, zondag 7 en maandag 8 februari vindt plaats op: Zaterdag 30 JANUARI 2016 in

Partycentrum de Lantaarn Grote Kerkstraat 13 Culemborg van 10.00 tot 12.00 uur. De prijs per kaart is € 15.00

Van 21.30 tot 24.00 uur. Reserveren niet mogelijk Entree vanaf 18 jaar. Vanaf 12 jaar onder begeleiding van een volwassene. Bent u verhinderd op deze dag, neem dan even telefonisch contact op met: Fred van Lint 06-22495727 Of e-mail info@deblauwlappen.nl

Minister van Losse Touwtjes Harry van Beurden


Specialist in: Bruidsbloemwerk W캐narrangementen Gelegenheidsbloemwerk Goede service Kwaliteitsproducten Aangesloten b캐 de Fleurop verzendorganisatie

Everw캐nstraat 21 4101 CE Culemborg - Centrum Tel. 0345 - 512651 www.heykoopbloemisten.nl

HANHART GRAAFTECHNIEKEN V.O.F. S P E C I A L I S T E N I N G R A F D E LV I N G

ALLES VOOR OP EN ROND

BEGRAAF PLAATSEN

Delven en dichten van graven - Het ruimen van graven - Opgravingen Onkruidvrijmaken van paden, zonder bestrijdingsmiddelen of branden

Molenstraat 9 6672 LA Hemmen Tel. 0488 - 45 13 24 / 06 51 55 92 46

Minister van Folders: Huib Schutten


Vrijdag 5 februari 2016

Kroegentocht Heerlijke lunch- & dinerplanken Feesten & Partijen Kijk op

Aanvang: 15:00 uur

: adviesje Kleding kiel Boeren

I.s.m. de Culemborgse Kroegen: Café De Mart, Taverne Monopole en Café Den Tollesteghe Een gezellige kroegen tocht door de binnenstad van Culemborg. Samen met Prins Richard III en zijn raad.

voor de nieuwste updates!

Tollenstraat 26 | 4101 BE Culemborg | (06) 27 62 31 97

Met muzikale ondersteuning van een dweilorkest.

Kroegentocht Papklokkendam Voor details, zie de agenda op onze website www.deblauwlappen.nl

Stadsuurwerkmakerij

Zoals het klokje thuis tikt

Het adres voor uw: o

Moderne en antieke klokken.

o

Horloges

o

Reparatie van klokken en horloges.

o

Horlogebanden van Morellato

o

Horloges van: Bruno Söhnle, Junghans, Mondaine en Pellikaan Timing

Een nieuwe batterij voor uw horloge - altijd - voor slechts € 5,-

Markt 51

Zandstraat 2 4101 EG Culemborg Tel. 06-51 77 76 50 www.zoalshetklokjethuistikt.com

body fashion

4101 BW Culemborg Tel. 0345 - 512774

www.elands.nl

Voor varen op de Linge 0345 - 65 12 69 schoonmaak glasbewassing vloeronderhoud graffitiverwijdering

Als het schoon moet:

WWW.HMSSCHOONMAAK.NL

% 0 K 5 O R TI N G U N

Normaal € 50,-

3 UUR VAREN INCLUSIEF WARM/KOUD BUFFET OP VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG

NU € 25,-

(ZIE ONZE VAARKALENDER OP WWW.REDERIJLEERDAM.NL)

Reserveren is noodzakelijk!

p.p.

Wilt u varen met uw gasten op een EXCLUSIEF AFGEHUURD schip inclusief CATERING? Aanbieding geldt tot 1 april 2016 Wij hebben diverse leuke arrangementen. Informeer naar de mogelijkheden!

Buffetcruise

De vloot van Rederij Leerdam

Zeer uitgebreide buffetten

Veerstoep 3 Leerdam www.rederijleerdam.nl Al onze schepen zijn 100% rolstoeltoegankelijk en voorzien van ruime rolstoeltoiletten


Chopinplein 7 4102 CP Culemborg 0345 - 51 43 74 info@drankenspecialist.net www.drankenspecialist.net

oij

net net

MEUBELSTOFFEERDERIJ

HEWI

40 JAAR ERVARING IN VAKKUNDIG STOFFEREN VAN . . .

ANTIEK-KLASSIEK en MODERN

LANGE HAVENDIJK 7 - CULEMBORG TEL. 0345-513343 - Mobiel 06 42455511

Sandwichpanelen voor dak en wand Stalen profielplaten voor dak en wand Dakpanprofielplaten Zetwerk uit eigen zetterij Aluminium platen en profielen RVS-platen en profielen Balk- en profielijzer Bouwmaterialen

+DQGHOVRQGHUQHPLQJ8LWWHQERJHUW%9 6WDWLRQVHPSODFHPHQWDDQGH 3DUDOOHOZHJ:HVW &XOHPERUJ 7 ) (LQIR#XLWWHQERJHUWQO

www.uittenbogert.nl


Giel Smits

Koopmansgildeplein 16 | Culemborg

VERSE SUSHI ZELFSCAN Makkelijk en snel boodschappen doen

GENIET VAN REGIONALE PRODUCTEN Bestel uw boodschappen op plus.nl en haal ze op bij ons ophaalpunt

Willemien Eetwaar Voedingsadvies en foodspecialiteiten Bakkerij Bouman Stadsboederij Caetshage Landgoed Marienwaerdt Wilco Ambachtelijk ijs

GROOT ASSORTIMENT SPECIAALBIEREN Keuze uit meer dan 100 variĂŤteiten

Meest ‘groene’ supermarkt LED verlichting, warmte terugwin systeem, vloerverwarming en zonnepanelen zorgen voor > 35% energie besparing.

 9RRUDOXZWXLQHQSSDUNPDFKLQHHVQLHXZHQJJHEUXLNW 2RNYRRURQGHUKRXGHQ QJRHGDGYLH HV

Minister van de Losse Centen: Cees van der Ham

(UNHQGH HGHDOHUYDQGHEHNHQGHPHUNHQ6WLK KOHQ9LNLQJSalonM A R I E LO U I S E pedicure & gezichtsbehandelingen

 8YLQGRQVRSKHWW+RRJHLQG G%WH/H HHUGDP PEGHZLWKQ QO ZZZOP

LQIR#OPEG GHZLWKQO


Zie jij ook dubbel van de hoofdpijn?

Maak snel een afspraak bij Fysiotherapie De Helling voor een passend behandelplan.

Minister van het Losse Wiel: Fernand Verweij

M

arcel van

D

ord

Tuinverzorging

E-mail: mvandord@zonnet.nl Tel. 0345 - 53 12 17 Mob. 06 - 25 30 61 93

Culemborg

de Helling 4 - 0345 769061 www.fysiotherapie-dehelling.nl

Repareren en vernieuwen van alle soorten banden Uitlijnen Balanceren Lichtmetalen wielen Remservice Uitlaten Totaal onderhoud en reparaties van personen en bestelwagens APK 24 uur service

Zaterdag 30 januari 2016

IEDERE DAG VERS

BROOD GEBAK

Dopen Carnavalswagen Aanvang: 14:30 uur Op deze middag zal Prins Richard III voor het eerst zijn nieuwe carnavalswagen te zien krijgen. De wagen zal ten doop worden gehouden en er wordt een toost uitgebracht op een behouden rit tijdens de optocht. Iedereen is welkom

Met muzikale ondersteuning van Blaaskapel Na Elleve. n Iedereelkom is we

Locatie: CafĂŠ de Mart, Markt 31 te Culemborg


S O L S I B E T T E S E H B

e i n on

r r e t S e

rI is

Ni

kita

t l n e Y

t s y i r K

rissa a M

d u a M


DE GROOTSTE KEUS - DE LAAGSTE PRIJS

KEUZE UIT: ± 180 KASTEN, DRESSOIRS EN WANDOPSTELLINGEN ± 100 BANKSTELLEN ± 75 RELAXFAUTEUILS ± 100 EETHOEKEN IN DIVERSE STIJLEN GROTE COLLECTIE VERLICHTING GROTE COLLECTIE SFEERHAARDEN GROTE COLLECTIE KLEINMEUBELEN ± 70 SLAAPKAMERS, BOXSPRINGS EN DIVERSE SLAAPSYSTEMEN (O.A. EASTBORN, UBICA, VELDA)

Welko m onze M ook in ega verlich grote ti store o ng f kij eens o k www.i p luce.nl

Assurantiekantoor Wammes B.V.

HEEL VEEL WOONACCESSOIRES EN WANDDECORATIE!

KIJK VOOR EEN UITGEBREID OVERZICHT OOK OP WWW.BRADAAL.NL

Zandstraat 39 4101 EC Culemborg Postbus 296 4100 AG Culemborg

Telefoon Telefax E-mail Internet

(0345) 51 47 47 (0345) 53 01 47 info@wammesbv.nl WWW.wammesbv.nl

Sport & Event Center Beusichem

Minister van de losse kwast: Hans Herfkens

Van Driel vD Schilders & Afwerkingsbedrijf

Van Driel BV A. van Diemenstraat 8 4104 AE Culemborg T. 0345 - 51 04 25 F. 0345 - 51 06 95 www.vandriel-schildersbedrijf.nl info@vandriel-schildersbedrijf.nl


KANTOORINRICHTING

OOK VOOR DE PARTICULIER

Donderdag 4 februari 2016 0ǸȇȨȐɕ8ȨȝȣɜǾȐȘɄɑȐ ǸɑȽǸɨǸȵ

Dé werkplek ook voor thuis

Aanvang: 20:00 uur I.s.m. Café de Mart

Bureau’s al vanaf € 100,-

Een gezellige avond als dames onder elkaar. Vanaf het slaan van de papklokken zijn ook de heren welkom weliswaar gekleed in een rok of jurk, het is tenslotte Ladies Night.

excl. btw

Met o.a. een optreden van de Culemborgse zangeres Jolanda Philippi en nog veel meer…… Locatie: Café de Mart, Markt 31 te Culemborg

is Entree grat

LKV Kantoorinrichtingen verkoopt nieuw en gebruikt kantoormeubilair, ook verhuren wij onze producten. Wilt u uw oude bureau inruilen? Dit kan ook bij LKV. Veerweg 84 | 4101 AL Culemborg | 0345 - 51 83 56 | info@LKV.nl | LKV.nl Openingstijden: ma/vr 9.00 tot 18.00 za. 9.00 tot 12.00Erik van Dillen tuinverzorging

BIO rundvlees scharrel varkensvlees biologische kip lamsvlees dŽůůĞŶƐƚƌĂĂƚϮƵůĞŵďŽƌŐ ;ƐĐŚƵŝŶƚĞŐĞŶŽǀĞƌĂƌƚ^ŵŝƚͿ͕ƚĞů͘ϬϯϰϱϱϭϮϳϲϮ

t Engineering t -BTFSTOJKEFO Brenkman Varkensmarkt 10 | Culemborg 0345 512673 | info@brenkmanculemborg.nl www.brenkmanculemborg.nl | www.electroworld.nl Openingstijden di t/m vr 9:00 - 18:00 vr koopavond 19:00 - 21:00 | za 9:00 - 17:00

t ,BOUFO[FUUFO t 1MBBUCFXFSLJOH t $POTUSVDUJF  4UBBM  374"MVNJOJVN t $POTFSWFSJOH

Boezem 20 ‹ 4206 CB ‹ Gorinchem Telefoon: (+31) 0183 - 610 210 Fax: (+31) 0183 - 610 219 E-mail: info@postmetaalbewerking.nl www.postmetaalbewerking.nl


De rijschool in de Betuwe voor je auto, motor en aanhangrijbewijs. Kijk voor info op onze website www.desnelweg.nl

.257,1*

Bel voor meer inlichtingen: 0345 - 57 55 94

Praktijk voor Fysiotherapie De Kaapstraat 1 4105 AG Culemborg Te l . 0 3 4 5 - 5 2 1 1 0 3 info@henv-fysiotherapie.nl w w w. h e n v f y s i o t h e r a p i e . n l Behandeling volgens afspraak U heeft geen ver wijzing van uw ar ts nodig.

%LMLQOHYHULQJYDQGH]HDGYHUWHQWLHRQWYDQJWX

NRUWLQJRSXZDDQNRRS JHOGWQLHWYRRUDFWLHVHQDDQELHGLQJHQ

+RXWZHJD $%&XOHPERUJ 7HO

(PDLOLQIR#NHHODRXWGRRUDEOHQO ZZZNHHODRXWGRRUDEOHQO

BASIC LOOK

KAPSALON

Iedere donderdag 20% korting op alle permanenten

Kattenstraat 7 4101 BL Culemborg Telefoon: 0345 - 530011

Verboom | Zandstraat 62 | 0345-520590 Facebook.com/expertverboom

Minister van de losse springveer: Bert van der Horst

Ruimte Centrum Culemborg Voor opslagboxen groot of klein moet u bij

$).3$!'"2/%+%.$!'

zijn Tel. 0345 - 512847 *)H

TE HUUR: Opslagboxen van 5 tot 50 M2

3 broeken reinigen 2 betalen

02)*33%342!!4 #5,%-"/2' 4%, 0345 - 51 35 69 WWWCRISTALCLEANINGNL CULEMBORG CRISTALCLEANINGNL


De Blauwlappen Hoe de Culemborgers aan hun bijnaam “De Blauwlappen” komen lees je in het uitgebreide verhaal van Metje op onze website www.deblauwlappen.nl. Een geromantiseerde geschiedenis over twee jonge mensen die een belangrijke rol spelen tijdens de opstand tegen de oneerlijke praktijken van het stadsbestuur in het jaar 1650. Als molenaarsknecht Gijssie in de bres springt voor de moeder van het meisje waar hij verliefd op is, wordt hij opgepakt en gevangen gezet. Na een snel en oneerlijk proces dreigt hij verbannen te worden uit de stad. Deze zware en onterechte straf is de spreekwoordelijke lont in het kruitvat. De bevolking komt in opstand. In navolging van Metje binden veel vrouwen hun blauwe schorten aan stokken en dragen deze als vaandels door de straten. Het verhaal eindigt met de bruiloft van Metje en Gijssie. Een feest dat volgens de overleveringen vier dagen duurde. De opstand en de bruiloft worden in de eeuwen daarna nog vaak herdacht en opnieuw gevierd. Uiteindelijk krijgen deze feesten een vaste plaats in het jaar en gaan op in het carnaval. Begin twintigste eeuw raakt het vieren van carnaval uit de gratie en wordt ook de geschiedenis van Metje steeds minder vaak verteld en uiteindelijk dreigt ze zelfs vergeten te worden. Tot een clubje mannen, onder het genot van wat gerstenat, besluiten de rijke geschiedenis van Culemborg te laten herleven door het opnieuw groots vieren van de bruiloft en het organiseren van een optocht, die doet denken aan de opstand van toen. Deze mannen waren: Theo Zwanen, Herman Verdoorn, Gerard van Doorn, Jo Jägers, Jan Louwerse, Co Jansen en Wim Michies. Zij richten op 29 oktober 1967 een vereniging op om jaarlijks in februari een carnavalesk feest te organiseren. Dit was de herstart van het carnaval vieren in Culemborg. Jaarlijks op 11 november wordt een “Prins” gekozen. Tijdens de carnaval krijgt hij de leiding over de stad. Dit wordt symbolisch gevierd met een sleuteloverdracht. De burgemeester geeft de sleutel van de stad aan de Prins. De verkiezing zelf gaat gepaard met een gezellige feestavond waarbij de Prins officieel wordt geïnstalleerd. Ook zijn gevolg wordt dan bekend gemaakt. Aan het begin van het nieuwe jaar wordt een groot bal georganiseerd, ook wel bekend als het “Prinsenbal”. Tijdens dit evenement breidt de Prins zijn gevolg uit door de installatie van de jeugdgarde onder leiding van de Jeugdprins. Twee weken voorafgaand aan het grote carnavalsfeest wordt

‘s

middags de arrestatie van Gijssie herdacht tijdens het “Tranenbal”. Volgens de verhalen was hij de eerste stadsprins, een man met het hart op de juiste plaats. Hij kon geen onrecht verdragen en was bovendien een echte romanticus. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis schreef hij een gedicht voor zijn Metje. Dit gedicht (Ach, Metje toch) wordt vandaag de dag nog steeds gezongen op het Tranenbal. Op dit feest zijn alle Culemborgers welkom eigen geschreven teksten te komen zingen op een bestaand tranen trekkend nummer of eigen melodie. De week voor het grote carnavalsfeest wordt de stoet van vrouwen met “Blauwe Lappen” herdacht op de Markt. De nieuwe wagen van de Prins wordt gepresenteerd aan de Culemborgse bevolking. De wagen mag echter niet meerijden met de optocht, zolang de “Blauwe Lap” niet als vaandel op de wagen prijkt. Op de vrijdagmiddag van het carnavalsweekend wordt herdacht hoe de opstand begon en hoe de Culemborgers het stadsbestuur opsloten in het stadhuis. Ook bij de bevrijding van Gijssie, de onverzettelijkheid van Metje en de viering van de bruiloft wordt stil gestaan. De Prins en zijn gevolg gaan onder muzikale begeleiding en voorzien van blauwe vaandels van kroeg naar kroeg. Tijdens deze middag wordt er menig glas omgegooid in droge keeltjes. De ceremonie eindigt uiteindelijk bij de residentie van de Prins, alwaar de vaandels een mooie plaats krijgen. Op de avond wordt een feest gevierd waarbij iedereen een blauwe kiel draagt, als eerbetoon aan de “Blauwe Lap” van toen. Op zaterdag wordt de stoet uitgebreid en spreken we zowaar van een optocht met mooi versierde wagens en leuk uitgedoste deelnemers. Deze eindigt op de Markt, alwaar de Prins de sleutel van de stad ontvangt. Hij wordt daarmee plaatsvervanger van het stadsbestuur voor enkele dagen. Op de Markt zijn tal van activiteiten voor jong en oud. De sleuteloverdracht wordt ook op de avond gevierd met groots feest. De zondag start met een traditie welke afkomstig is van de Duitse heren die in de 17e eeuw regeerde over het graafschap Kuilenborg. Dit “Früshoppen” start in de morgen waarbij de muziek wordt ingevuld door een orkest en een “buutreder” zorgt voor een humoristische insteek. Geleidelijk vloeit dit feest over naar de middag en zijn er een speciale activiteiten voor de kleine carnavalsvierders. De avond staat in het teken van de Vrijstad Culemborg en dit wordt middels een jaarlijks thema uitgedragen door de aanwezigen. De laatste feestdag komt voort uit de sociale gedachte van de Kuilenburgse beschermheilige Sint Barbara. De ochtend staat in het teken van een leuke carnavalsviering voor de geestelijk gehandicapten, waarna in de middag dit dunnetjes wordt overgedaan met de senioren. In de avond wordt het feestweekend afgesloten.


s n i r p d g u e J den II y a J

6 1 0 2 e i t a t: Proclam oclameer den II pr

s Jay Jeugdprin

hier voor m o n e b j i bl e Dat ik trotsaelsnJeugdprins te staan. de 2e keer ben met alle e. e Dat ik blij tjes en mijn Hofnarrdeittj ie Dansmar & Marissa ons ook en. e Dat Nikita eldig hebben geholper een e w jaar zo ge t jaar de optocht w e Dat ook di worden. t org het succes gaa nderen uit Culemb n e Dat alle ki aval bij ons kunne n Kindercar en. r komen vie it jaar een super aan e Dat we er d rnavalsfeest van g a geweldig C h fijn maken. uit : Wat is het toc e Dat ik besl uwlap te zijn. a om een Bl

1 2 3 4 5

a r a Y

6

n n a e S

7

lotte r a h C

u k o n A

e c n i V s s e T


S O L S I B E T T E S E H Es m ee

a

Tess

d u a M

s e n I

m e S

e l a sc

Pa

, n e n n i d n e i r v vrienden en

s l a v a n r a C e t s Be

en”. Blauwlapppen wilde zijn, e D “ n a v t ewees uwlap ugdprins gugdprins van De Bla e J r e e k te s III” staan. oor de eer dit jaar weer de Je v d r a ik h n ic e b R r s Prin Vorig jaa zo leuk dat ik ook voorbeeld “ te o ik r . r g d e n n e o k ij v e tm eed Dat l weer naas n. voor de tw maar dan aankomend carnavaCarnaval van make Nu mag ik n we er een geweldighofnarretje. e Carnaval. d t e m n a ie n a z g ij wel rm ren. Samen ar ook ween en dat zullen jullie val mag vie ja a n it r d a c is r e e d c e . in s Vin veel lol sam nsmarietje et hen het k We hebbenb ik maar liefst 11 Daan ook trots dat ik m van Elf”. Dit jaar heaag dansen en ben d olpen door de “Raad Ik zie ze grchermen word ik gehtijdens het Carnaval. . Achter de s mij enorm voor en or hun hulp. aval vieren iddag 6 februari en n r n o e v a n C n u e h k te c s s n a ti m ij s d g Z op zaterda e een fanta arnaval. . dan ook be Ik wil hen et de hele jeugdgard aal verkleed komen e Blauwe Lantaarn”ziens bij ons kinderc en II d y graag tot a We gaan mn ook dat jullie allemdag 7 februari in “D J n e s f, n a i r la A p 3x Jeud zondagmid Ik hoop da


Minister van het losse blad: Marcel van Dord

Anthony van Diemenstraat 6a 4104 AE Culemborg 0345 - 512305 www.vanzantenculemborg.nl

Technische materialen Elektramateriaal Vijverartikelen Doe het zelf Afzuiging Ventilatie Gadgets

OOK VOOR ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

ȣǸɑȐǸɤ0ȨȽȝȐɑȨȐ ɨɄɄɑȇȐȹǸȽȐȽɨɑɄɤɬ ɨǸȽȽɤѳ

Wilfred de Jong Oogzorg Chopinplein 18 4102 CV CULEMBORG


Wegwijs Verkeersopleidingen Midden-Nederland

30+

Veilig op weg met Wegwijs! Ook voor E achter B!

jaar ervaring

1983 Wegwijs Verkeersopleidingen Midden-Nederland idd Rijnlaan 42 Tel.: 0345-520124 4105 GS Culemborg Mobiel: 06-55820552 www.wegwijs.net Email: info@wegwijs.net

2016 Met de disciplines van toen en de techniek van morgen!

Kwaliteit, service én deskundigheid Gediplomeerde opticiens, contactlensspecialisten en optometristen

Varkensmarkt 15, 4101 CK Culemborg, (0345) 52 00 00 Prijssestraat 1, 4101 CM Culemborg, (0345) 51 73 78 Voorstraat 98, 4132 AT Vianen, (0347) 37 35 00 www.merkxbrillen.nl

Minister van het losse bier: Henri Mikkers

Caravan stalling Pieck Kenny Pieck 0345 - 683442 06-208 20106 / 06-46776349 info@stallingpieck.nl Dr. A. Kuyperweg 67a 4153 XA Beesd 

www.stallingpieck.nl

Friezenstraat 2-b 5249 JS Bedrijventerrein Kruisstraat Rosmalen


KLEUR JE HUIS MET WERU KUNSTSTOF KOZIJNEN

Zandstraat 43 4101 ED Culemborg Tel: 0345-512678

www.scheurwater-weru.nl

Minister van de losse noot: Theo van Dam

GEBR. POTHUIZEN CULEMBORG

Zandstraat 60, 4101EH Culemborg Diverse winkels onder één dak Hét adres voor spotgoedkope partijgoederen, dierenvoeding, drogisterijartikelen en kleding

Meubeltransport sinds 1892

tel. 0345 - 51 23 24 www.gebr-pothuizen.nl

Wekelijks nieuwe artikelen

Bezoek ons ook op

Laat uw auto onderhouden door één van de beste garages van Nederland!

www.facebook.com/Winkelties

Pearle Opticiens Markt 9 4101 BW Culemborg Telefoon: 0345 - 518008 Telefax: 0345 - 532996

STOFFENHUIS MODE PER METER - Dames-stoffen - Fournituren - Patronen-tijdschriften

EVERWIJNSTRAAT 12 4101 CG CULEMBORG Tel: 0345 - 530223

TOP 10

VERKOOP

Randweg 12

- Kinder-stoffen - Breigaren

Randweg 12 Q 4104

TANKEN

WASSEN

ONDERHOUD

Q 4104 AC CulemborgQ Q TT 0345-513650 0345-513650 Q info@gecu.nl Q www.gecu.nl AC Culemborg Q info@gecu.nl Q www.gecu.nl


AUTOSCHADE?

Rolweg 7 Culemborg

Een zaak met een enorme sortering klasse-fietsen Een modern bedrijf met ouderwetse service

Zandstraat 70 - 76 Culemborg Tel. 0345 - 513507 ZAKELIJK DRUKWERK GRAFISCHE VORMGEVING WEBDESIGN + SEO GEVEL- en SPANDOEKEN RECLAMEBORDEN

Reclame

Ook deze krant werd door RTG verzorgd! dĂŠ Uw per opt so icie on n lijk me es t erv ice Ch

WE los LAU R t B a E E D ERI ( 1 ' $ 0 Ga . KO 2. ./ $3

Gel de te

tele inpl foon ein Gel ders 034 , Cu 5 - lembo tele estr 51 foon aat 31 rg 12 034 40, G info 5 - elde rm ww @wilfr 57 w.wi 48 alse lfrededde n 37 dejo jong.c ng om .com

3

eg ids

75

x9

0m

m

FC

ww w. kro ez en .nl .in

dd

WLV

WUH

(Q

Čľ

ɨǸ ȽǸ

I rd II a h Ric 016

4 dag

r nde

Do IN

DE

GE

OR K VO OO

IER UL IC RT PA

G IN HT IC RINR OO NT KA

r

va

n

he

t

sg

es

ch

re

ve

n

d:

ed

va

Lin

t

^ƚĂ bee Ć&#x;Ĺ˝ c k ĹśĆ?Ɖ st Pa van E Tel. ĹŻÄžĹ?Ĺś raa rke ver Za 03 Ď­ĎŻ t 5 nd 45 4101 str tvlo ding aa - 5 ƾůĞ 4a EC t 25 31 Cu ere en 57 ĹľÄ? Cu lem borg Ĺ˝ĆŒĹ? le 2 n m

8

m t. elko Nigh ar. n w dies elka here La der da De bouw verandert snel en als bouwer k de lotte on Telef oo tens es Jolan is zijn Mob oon: Da eres verander jij mee. BMN Bouwmaterialen ondersteunt en , het gelij iel: 0345 Beste service zang lokk jurk ks 06 op je daar volledig bij. Met de beste service, juiste voorraad, - 53 - 51 Tim rgse papk k of en bo Hel 31 64 21 de n ro rg vo vana Juiste voorraad VeVerboumer em 06 lin or exibele van in ee geze 54 rva wing - en Cul g 7 embo lunc f 12.0 logistiek en vakkundig advies. Ro Ba an ng en on de ul sm Een 0 uu h Ke dkam en ko , aa de wwte C- 41 t sla kleed olen infoFlexibele uk logistiek van ‌ 01 Da en ers zijne nbou rh Ook enconsumenten die gaan (ver)bouwen zijn bij BMN aan dine r f he r ge en r‌ @jo pad 31 w.r AE n w, ou Sc krames r da ds 3 hu Vana iswaa esta Cule hn tred mee n ar kt kk vanv 41 op ap bedr M el el het juiste adres. Snelle levering waar en wanneer je maar 05 ttingen plaats Vakkundig advies m ura bo el. w ijf rouw XE een g ve tie: Mart, etc en nto rg Cu . ca no o.a. erf.n lem wilt doen we. Lo Ê de pd Tel bo Met pi en af eh : l -w rg C aven 0345 ww tel. Philip 06 .jo .nl 510324 hn H - 57 d als

En

ra eg tre

tis47e Editie Oplage 14500 exemplaren

k En rDiillen

45 n: ma 03 jde sti

ing

ing

va

org

rz ve

bo

r

g Joh nv an Vro uw erf

dam

avon llige

ikt bru ge cten. en V. uw produ LK t nie ze k bij on oo op rko wij kan n ve ren | .00 ge rhu en? Dit l rg 12 tin bo V.n tot ch ook veinruil lem l | LK 0 nri u 9.0 Cu ori air, V.n za . AL nto eubil burea 01 o@ LK .00 de V Ka 18 | 41 | inf LK ntoorm ou tot 84 ka u uw eg 83 569.0 0 lt erw Wi Ve - 51 /vr en

Fr

Rie

rry

ȨČ?É•

ex

Op

wo

or

o 41 ndd HE es TM te l. 0 1 N ij k 1 vlew w EEes S ns w. fa x 0 3 P C 1 vle T e C tu . 0 4 5 u le nd vark OipMPL in 3 4 -5 1 m b ru k ET ce EE 5 -5 2 1 O rrel he o I nt N V ϳϲώ B ha isc 30 36 rg ru Ď­ĎŽO 36 sc log lees ĆŒĹ? ϰϹϹ ORD m 6 Ä?Ĺ˝ ĎŹĎŻ EL va Ğž Í•ĆšÄžĹŻÍ˜ IGS bio sv nd ƾů ĹľĹ?ƚͿ m TE ƚώ Ä‚ĆŒĆš^ la en TU ĆšĆŒÄ‚Ä‚ Ç€ÄžĆŒ INC hu ůůĞŜĆ? Ĺ?ĞŜŽ EN r dĹ˝ Ĺ?ĹśƚĞ T k. RU Śƾ ÍžĆ?Ä? nl M 4DIJQQFS0QUJFL IN D BMN I Culemborg I Rolweg 41 I 4104 AV Culemborg I T 0345 545 555

’s au re af Bu l van 0,a 10 w ₏ cl. bt

lo

n

van

Ha

ČŁ

ȨČ?

te

rv

N

BOUWMATERIALEN WAAR & WANNEER JE MAAR WILT

Č?Č˜

ɜǞ

is

Jan

Č? É„É‘

in

ale

AU an o.a . WE LM A

Ǹɑ

Ǹȇ

0

N

lek RIC RIN rkp uis OO NT we r th KA DĂŠ voo k oo HT

r feb

i2 uar

M

De

GR

1

UD H*

op tele inpl foon ein 034 , Cu 5 lem

rses

- 51 borg lefo tr %aa 31 on UtLO40 12 &Rinf 0345 OH, GQel QWD FWOH +R Q]H RUW Q RHV e s WHOO e HQ Ch op

ER EG IO!

.BSUJO#JBODB4DIJQQFS

EFTJHONPOUVSFONBBUXFSLHMB[FODPOUBDUMFO[FO g

nl

.nl rld. bor org wo em tro | Cul ulemb lec w.e t 10 anc 0

+F[JFU[PWFFMNFFSw

vanv 88 rouw 71 75 erf.n l

... de veelzijdige kleuren ...

0 ark km ww sm ren .nl | - 18:0 - 17:0 $VMFNCPSH 0 ken @b 0 $VMFNCPSH Var info mborg 9:0 za 9:0 | vr an | ule 0 t/m nkm 673 anc UFMFGPPO Ď?Ď?Ď‘Ď’ Ď’Ď?ĎŽĎ?Ď“Ď” km en di 0 - 21:0 Bre 5 512FNBJMJOGP!TDIJQQFSPQUJFLOM IUUQXXXTDIJQQFSPQUJFLOM GBY Ď?Ď?Ď‘Ď’ Ď’Ď?ĎŽĎ?Ď–Ď’ 034 w.bren tijd 19:0

5PMMFOTUSBBUĎŽ Ď‘ĎŽĎ?ĎŽ#% 1PTUCVTĎ?Ď“Ď– Ď‘ĎŽĎ?Ď?"+

Kleur kan van het papier afknallen of juist heel ingetogen zijn. Van het felste rood tot het zachtste blauw, iedere kleur roept een eigen sfeer op. Een zorgvuldige afstemming tussen moderne apparatuur en vakmanschap zorgt voor het ideale samenspel tussen compositie, kleur en papier. Het resultaat is vaak even veelzijdig als de kleuren van een kameleon, altijd aangepast aan zijn omgeving.

ww enings ond pav Op koo vr

tuin

Drukken brengt kleur tot leven.

drukken ... natuurlijk ... anders!

t

En t

gine

er

FO OJKE O FUUF [ OH OUFO FSLJ t UCFX 1MBB DUJF t OTUSV $P M JOJVN t 4UBB "MVN H 4 SJO WF 37 OTFS $P t TFST

-B

,B

Minister van de losse wortel: Theo van Bemmelen

ing

hem rinc Go ‹ l 210 g.n 6 CB 420 3 - 610 219 rkin ‹ 018 - 610 lbewe 20 1) 3 taa l (+3 zem 018 Boe on: (+31) ostme rking.n efo @p we Tel lbe info : taa Fax ail: me ost E-m w.p ww

Parkweg 21a - 4153 XK Beesd - T 0345 68 26 34 - F 0345 68 41 68 info@drukkerijkemker.nl - www.drukkerijkemker.nl

Drukkerij Kemker BV maakt onderdeel uit van Pica Media Partners, het netwerk van zelfstandige graďŹ media bedrijven

Beerzepad 1 Culemborg Tel. 0345 - 530303

Kijk voor alle informatie op www.rtg.nl

Firma G.C. BAGGERMAN ERKEND TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VAN:

Gas - Water - Sanitair - Verwarming - Elektro Lood- en Zinkwerken - Dakbedekking

Tevens: CadeauartikelenzHuishoudelijke artikelenzSpeelgoed WitgoedzLokale verwarmingzDepot ShellgaszDepot Camping Gaz

Erichemseweg 44 4117 GK Erichem T. 0344 571 292 F. 034 572 883 E. info@baggerman-erichem.nl


BOUWMATERIALEN WAAR & WANNEER JE MAAR WILT

De bouw verandert snel en als bouwer verander jij mee. BMN Bouwmaterialen ondersteunt

Beste service

je daar volledig bij. Met de beste service, juiste voorraad, Juiste voorraad

exibele logistiek en vakkundig advies. Ook consumenten die gaan (ver)bouwen zijn bij BMN aan

Flexibele logistiek

het juiste adres. Snelle levering waar en wanneer je maar

Vakkundig advies

wilt

doen we.

BMN I Culemborg I Rolweg 41 I 4104 AV Culemborg I T 0345 545 555

4DIJQQFS0QUJFL .BSUJO#JBODB4DIJQQFS EFTJHONPOUVSFONBBUXFSLHMB[FODPOUBDUMFO[FO +F[JFU[PWFFMNFFSw 5PMMFOTUSBBUĎŽ Ď‘ĎŽĎ?ĎŽ#% 1PTUCVTĎ?Ď“Ď– Ď‘ĎŽĎ?Ď?"+

$VMFNCPSH $VMFNCPSH

UFMFGPPO Ď?Ď?Ď‘Ď’ Ď’Ď?ĎŽĎ?Ď“Ď” GBY Ď?Ď?Ď‘Ď’ Ď’Ď?ĎŽĎ?Ď–Ď’

FNBJMJOGP!TDIJQQFSPQUJFLOM IUUQXXXTDIJQQFSPQUJFLOM

... de veelzijdige kleuren ... Kleur kan van het papier afknallen of juist heel ingetogen zijn. Van het felste rood tot het zachtste blauw, iedere kleur roept een eigen sfeer op. Een zorgvuldige afstemming tussen moderne apparatuur en vakmanschap zorgt voor het ideale samenspel tussen compositie, kleur en papier. Het resultaat is vaak even veelzijdig als de kleuren van een kameleon, altijd aangepast aan zijn omgeving. Drukken brengt kleur tot leven.

drukken ... natuurlijk ... anders!

Parkweg 21a - 4153 XK Beesd - T 0345 68 26 34 - F 0345 68 41 68 info@drukkerijkemker.nl - www.drukkerijkemker.nl

Drukkerij Kemker BV maakt onderdeel uit van Pica Media Partners, het netwerk van zelfstandige graďŹ media bedrijven


PROFESSIONEEL AUTOPOETSBEDRIJF Industrieweg 1 B | 4104 AP | Culemborg tel. 0345 - 511 011 | fax. 0345 - 530 030

www.carcleaningculemborg.nl

Hofnar: Tim Schuurman

Marissa en Nikita: Leidsters


DZM-VERHUUR

www.dzm-verhuur.nl DZM-Verhuur verhuurt wat u als professional nodig heeft! Voor elke klus het juiste materieel, voorzien van hoge kwaliteit en uitstekend onderhoud. DZM-Verhuur is de verhuurlocatie voor Culemborg en omgeving voor al uw gereedschappen en machines.

DZM-VERKOOP

www.dzm-verkoop.nl Enkele diensten van DZM-Verkoop verkoop / onderhoud / reparatie speciaal bouw van aanhangwagens verkoop en onderhoud van tuinmachines levering van propaan en industriegassen

DZM-Verhuur Costerweg 2 4104 AJ Culemborg 0345-530416 info@dzm-verhuur.nl

DZM-Verkoop Costerweg 2 4104 AJCulemborg 0345-530416 info@dzm-verkoop.nl

M MIDZOMERNACHTFESTIVAL I D Z O M E R N A C H T F E S T I V A L

Op een overvol evenementen-terrein beleefde Culemborg afgelopen zomer de vierde editie van het midzomernachtfestival. Muziekvereniging Concordia en de Blauwlappen organiseerde een gezellige muzikale avond. Naast Concordia, waren er optredens van o.a. de dweilorkesten Na Elleve en 't Kapelleke en Burengerucht, Harmonie De Karel, Duo koppie d'r af, gezelligheidskoor Gaan zoals het gaat, een Steelband en een optreden van de CJB Band.

MIDZOMERNACHT Ook dit jaar staat er weer een midzomernachtfestival op de gepland.

Op 25 juni 2016 zal dit festival voor de vijfde maal plaats vinden. We zien je graag op het Concordiaterrein Westersingel 88 te Culemborg vanaf 19:00 uur.


Route Optocht Dr. Hockesingel (start) – Oostersingel - Van Pallandtdreef A.van Lalainglaan - Beatrixstraat - Oranje Nassaulaan – Weidsteeg Parklaan – Mozartlaan – Chopinplein - Beethovenlaan Rijksstraatweg – Zandstraat – Prijssestraat – Boerenstraat ’t Jach – ’t Hof – Everwijnstraat – Markt (eindpunt)

De Carnavalsoptocht ZATERDAG 6 FEBRUARI

NI IJZ EU EN W: GE L

PR

12.12 uur: Verzamelen op de Dr. Hocksingel 11 voor 1 vertrekken 14.14 Ontvangst op de Markt

Meer info: www.deblauwlappen.nl

D!

!


Spreekstalmeester: Marinus Hoogmoed

Vormgever: Jan van Lint sr

GLASPARELEN

Glasparelbedrijf VSC Culemborg bv Plantijnweg 14a 4104 BB Culemborg Tel. 0345 - 51 76 21 Fax. 0345 - 51 76 38

Hoftapper: Mark Thiers


Lieve inwoners van Papklokkendam, Als vereniging zorgen wij al bijna een halve eeuw dat Carnaval vieren in onze stad mogelijk is. We vinden het prachtig dat de belangstelling voor dit feest nog altijd groeiende is. Het nadrukkelijk naar buiten treden als vereniging en een diversiteit aan activiteiten zorgt voor steeds meer Carnavalsliefhebbers en daar zijn we best wel een beetje trots op. Dankzij de inzet van onze vrienden (leden) en ondersteuning van onze sponsoren, kunnen we al jaren dit gezellige feest mogelijk maken. Ook de komende jaren zullen wij als vereniging het Carnaval blijven vieren in Culemborg en hopen graag jullie te mogen begroeten bij één van onze activiteiten. Voor meer info zie onze website: www.deblauwlappen.nl Namens het bestuur wens ik jullie allemaal een heel fijn Carnaval toe. Joost van Schaik

Bestuur 2016: Fred - Koos - Joost - Hans - Marce;l

Voorzitter

"Het is pas Carnavalsfeest...... Als je bij Mode City bent geweest!" Tollenstraat 16 - Culemborg - Tel. 0345 - 52 13 83 www.mode-city.nl Gratis parkeren: Jachthaven, Palumbusterrein. Betaald parkeren: Lange Meent

,ĞƚŝƐŐĞĞŶƐůĂŐnjŝŶ͕ŵĂĂƌĞĞŶĨĞŝƚ͘EĂĂƌ:ĂĂƉǀŽŽƌŬǁĂůŝƚĞŝƚ͊͊͊

Iedere donderdag, vrijdag en zaterdag op de Dr. Hockesingel. Vishandel Jaap Koelewijn - Eemmeerlaan 7 - 3752 TA Spakenburg - j.r.koelwijn@jacobvanjan.nl


Autobedrijf Helmond

A. van Diemenstraat 6 - Culemborg - Telefoon 0345 51 49 99

4QPOTPSWBO %F#MBVXMBQQFO www.autohelmond.nl

Profile for Ton Gommans

Blauwlappen 2016  

De Carnavalskrant van Culemborg, De Blauwe Koerier.

Blauwlappen 2016  

De Carnavalskrant van Culemborg, De Blauwe Koerier.

Advertisement