__MAIN_TEXT__

Page 1


Domstad Nieuws Officieel orgaan van rijwieltoerclub De Domstad

RTC De Domstad is opgericht op 12 december 1969 De vereniging is aangesloten bij de NTFU

Voorzitter Theo Kromwijk, Kanaalweg 113 3533 HJ Utrecht, tel. 030-2948014, th.j.e.kromwijk@gmail.com

Ereleden

Alfred Hendriks Wim van Kuijk Marius van Harten Ad de Hartog

Secretaris : vakature secretaris@rtc-de-domstad.nl Penningmeester Peer van den Boomen, tel. 06 53393915 Muiderslotlaan 1, 3554 GE Utrecht penningmeester@rtc-de-domstad.nl

Leden van verdienste: Jan Bijma, Anton van Mildert, Ria van Aarnhem, Bert Oostveen 46ste jaargang nummer 4 DECEMBER 2017

Bestuursleden Jan Kasius: 06-11214315 Biltseweg 33A, 3763LD Soest

jkasius71@gmail.com Marga Deventer, tel. 030-2293383 Sartreweg 36 , 3573 PM, Utrecht marga.deventer@hotmail.com Helpdesk fietscomputers Jos ten Berg, tel. 030-6562703 IBAN: NL45 INGB 0003 3493 96 t.n.v. penningmeester RTC de Domstad Redactie clubblad Jan Heijmans Adriaanstraat 8 3581SE Utrecht E-mail: janah46@telfort.nl Tel.: 030-2319883

Inhoud Bestuur, commissies, functionarissen Voorwoord Boerenkooltocht 2017 Huisstijl RTC de Domstad Met oprechte deelneming Clubkleding Fietsen met de Domstad Nieuwjaarswandeling Feestavond Jaarverslag Dikkebandencommissie Rondje Rhenen in de herfst Oproep Fruitmand Lid worden Domstad in Beeld

blz 3,4 5 6,7 8,9 9 10,11 12 13 13 16,17 20,21 21 22 24 26

Domstad Nieuws verschijnt vier keer per jaar Sluiting kopij nummer 1/2018 2 FEBRUARI

pagina 3


BESTUUR, COMMISSIES, FUNCTIONARISSEN BESTUUR Theo Kromwijk, voorzitter Secretaris: Vakature*) Peer van den Boomen, penningmeester Marga Deventer ( AAK) Jan Kasius (Toercommissie) *)Egbert de Weert neemt waar KASCONTROLECOMMISSIE Dirk Sloesarwij Pieter Gruters Marius van Harten (reserve)

COMPETITIECOMMISSIE/PRIJZEN Jos ten Berg (Helpdesk) Anneke Sloesarwij Ad de Hartog Marga Deventer COMMISSIE VAN BEZWAAR Dirk Sloesarwij ARBITRAGECOMMISSIE Dirk Sloesarwij VERJAARDAGEN Peer van den Boomen EHBOEHBO-ADVISEUR Ben Koot

TOERCOMMISSIE Jan Kasius, voorzitter Jon de Keijzer Gerard van Heeckeren Bert Oostveen Pieter Gruters Vacant: PR-zaken

COÖRDINATOR DEELNEMERSBESTAND Vakature WEBSITE Egbert de Weert Peer van den Boomen

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR: VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR Rob Taminiau DIKKE BANDENCOMMISSIE Henk Geleijns Ben Koot Algemene Activiteiten Commissie (AAK) Marga Deventer Ben van Essen Trudy Beijaard PUBLICITEITSCOMMISSIE Ben van Essen Dirk Sloesarwij Ad de Hartog

www. rtcrtc-dede-domstad.nl

pagina 4


VOORWOORD

Beste Domstadfietsers, Het fietsseizoen is met de boerenkooltocht afgesloten, hoewel er door sommige leden ook in de winter wordt gefietst. Ook kun je op zondagochtend deelnemen aan de bosritten die starten vanuit de De Paddestoel in Hollandsche Rading en worden begeleid door Dirk Sloesarwij. Zelf heb ik dit jaar door diverse omstandigheden niet zoveel gefietst. Het uitstapje naar Duitsland met de bekende groep was natuurlijk wel weer fijn om daarbij te kunnen zijn. We hebben wat geklommen en een dag toen het weer niet zo fijn was zijn we met een klein groepje naar Koblenz geweest met de trein. Ook ben ik weer in de laatste week naar de Tour de France geweest, met aankomsten in de Alpen. Ik vind dat toch wel weer een belevenis om die mannen naar boven te zien fietsen. Ik was betrokken bij de zomertoer die dit jaar door de Betuwe ging en heb met Marius van Harten een stopplaats bemand in het dorpscafĂŠ van Schoonrewoerd. Ondanks het slechte weer die dag is alles wat ons betreft goed verlopen. Nu is het weer uitkijken naar 2018 met als start de boswandeling op zondag 7 januari vanuit De Paddestoel. Ik hoop dat er veel mensen aan deelnemen met na afloop de nieuwjaarsbijeenkomst met een oliebol. Ik wens u allen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling. Jan Kasius, bestuurslid.

pagina 5


BOERENKOOLTOCHT 2017 Zaterdag 28 oktober vond de sluiting van ons clubseizoen plaats. In de ochtend reden we de traditionele boerenkooltocht. De Dunnebanders fietsten met 12 man sterk o.l.v. Dirk Sloesarwij en Rob Kriekaard zo’n 70 km door het Groene Hart met koffie net buiten Nieuwkoop. De lucht was grijs, maar het was droog. De Dikkebanders, 28 m/v, reden 48 kilometers onder leiding van Nico v.d. Kraak. Hun rit voerde naar Breukelen, Nieuwersluis met koffie aan de Scheendijk. De boerenkool werd geserveerd in de kantine van sportcomplex Zuilen. Voorzitter Theo Kromwijk verwelkomde alle fietsers en degenen die op andere wijze de weg hadden gevonden. Het werd een smakelijke en gezellige maaltijd. Jammer dat de jus wat naijlde. Nico van de Kraak ontving van Gerard van Heeckeren een kunstgebit, hiermee verwijzend naar een foto in het laatste clubblad. Egbert de Weert kon eindelijk de trofee voor de meeste kilometers 2016 aan Dirk Sloesarwij (23.090km) uitreiken en merkte en passant op dat Dirk toch nog 20 jaar een zelfde aantal kilometers zou moeten maken als hij clubicoon Anton van Mildert (ook aanwezig) zou willen verslaan. Anton zou er dan wel acuut mee moeten stoppen. In totaal fietste hij 1.182.900 kilometers. Dat was volgens de vorig jaar gepubliceerde Lijst van Jarich. Inmiddels moet er al weer het nodige bij worden opgeteld. Rond 14.30 namen we afscheid van elkaar, tot het volgende seizoen.

pagina 6


pagina 7


Huisstijl RTC de Domstad Aanleiding: De uitstraling van de vereniging is versnipperd. Website is met enthousiasme begonnen met wat voorradig was en wat mogelijk was. Het clubblad zit in een transitie van papier naar digitaal. De clubkleding is versleten en gedateerd. Op verschillende fronten zijn leden enthousiast bezig. Waarom huisstijl: Als we vernieuwing willen moet er een gemeenschappelijk oriëntatiepunt zijn waar we naar toe werken. Tevens moet het een duurzaam richtsnoer zijn voor de toekomstige uitstraling van onze activiteiten. De vereniging bestaat uit meerdere groepen fietsers: (toerders, snelle jongens en dikke banders). Naast het fietsen zijn de gemeenschappelijke activiteiten belangrijk. (Nieuwjaarswandeling, feestavond, boerenkooltocht, clubweekend.) De opdracht was een bindend beeldmerk als basis voor de huisstijl te ontwerpen. Opdracht van de commissie: Beoordelen en begeleiden en creëren van draagvlak bij alle geledingen. De opdracht voor het ontwerp is verstrekt aan Rob Engelsman een ontwerper met jarenlange ervaring in het neerzetten van uitstraling voor commerciële bedrijven, overheidsinstellingen en non profit organisaties. Ook de technische uitwerking en digitale voorbereiding voor gebruik bij Domstad als zowel bij toeleveranciers zal door de ontwerper worden gerealiseerd. De huisstijlcommissie bestaat uit Tienta Verlegt, Margreet den Hartog, Galina de Keizer en Rob Taminiau. Deze groep is meerdere malen bijeen geweest om de ruwe ontwerp ideeën van de ontwerper en de ruime historie van de vormgeving waarmee de Domstad zich in het verleden heeft geprofileerd op elkaar af te stemmen. De grote verscheidenheid aan kleding, clubbladen en bekers en prijzen gaf een vrolijk maar niet erg eenduidig beeld van de vereniging. De taak van de groep is om tot een homogeen beeld te komen welke de gehele vereniging en zijn bijna 50 jarige historie kan dragen maar tegelijkertijd en tijdloze en mooie uitstraling kan geven. Ik denk dat we nu bij een resultaat zijn uitgekomen waar we als Domstad nog jaren mee vooruit kunnen. (Bijlage) Er zullen nog de nodige verfijningen en digitale uitwerking nodig zijn om de pagina 8


ontwerpen gereed te maken voor gebruik, zowel voor de website en het clubblad als voor de nieuwe clubkleding.

Theo Kromwijk, voorzitter

Bij de verschijning van dit clubblad ontvingen wij het bericht dat ons trouwe clublid Ben van Essen na een korte ziekenhuisopname vrij plotseling is overleden. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe, nu en in de komende tijd.

pagina 9


Clubkleding Beste clubleden bij het verhaal over huisstijl heeft u al kunnen lezen dat Domstad met een nieuwe uitstraling voor de vereniging bezig is. De huidige clubkleding is alweer enige jaren in gebruik, kwalitatief goed voor de technieken die acht jaar geleden mogelijk waren maar nu aan vervanging toe is. Om dit in goede banen te leiden en draagvlak in de vereniging te vinden, is hiervoor een Kledingcommissie samengesteld uit leden van de toercommissie. De leden zijn Bert van Oostveen, Gerard van Heeckeren en Theo Kromwijk. Opdracht: een pakket of pakketten van geschikte kleding voor alle geledingen van de vereniging samen te stellen. Hierbij wordt ook uitdrukkelijk naar wensen van de dikkebanders gekeken. Naast praktisch nut, kwaliteit en prijs is belangrijk dat de kleding een tijdloze uitstraling krijgt. Hiervoor dienen de ontwerpen die door de huisstijl commissie zijn goedgekeurd tot zijn recht te komen in kleding. De ontwerper levert hiervoor ontwerpen aan die door de leveranciers worden toegepast. (Dit is een andere wijze dan in de wielerkleding branche gebruikelijk is, meestal zet de leverancier een schetsje om in een kledingontwerp.) Ook dient de kleding nog lange tijd naleverbaar te blijven. De commissie kijkt vooral naar kwaliteitsaspecten als zeem, ritsluitingen, soort stiksels, boordjes en de te gebruiken materialen. De commissie is tot nu toe bij vier leveranciers op bezoek geweest, heeft de materialen en mogelijkheden onderzocht. Van alle vier is er een voorlopige offerte ontvangen. Nu is men bezig met de afweging voor welke leverancier er gekozen gaat worden. Hierin worden ook de prijzen meegewogen, voor de beoordeling van de prijs samenstelling kijkt de penningmeester mee. Ook is er een concept tijdpad: tijdens de Nieuwjaarswandeling zullen er mededelingen gedaan worden. Er wordt naar gestreefd om in de tweede of derde week van het nieuwe jaar er de mogelijkheid te geven om de kleding te passen en te bestellen.

Theo Kromwijk, voorzitter

pagina 10


pagina 11


Fietsen met De Domstad na sluiting van het seizoen. Fietsen op de weg. In november kan er worden gestart vanuit McDonalds De Wall Leidse Rijn. Op de dinsdagen 9.30uur koffie om 10.00 uur vertrekken. Op zondagen 9.30uur koffie om 10.00 uur vertrekken. Afstanden 65 tot 70 kilometer. Na november gaan deze ritten in principe door, de doorgang vindt plaats afhankelijk van de weerssituatie. Contactpersonen: Theo Kromwijk 030030-2948014 / Gerard van Heeckeren 0606-17883381 Fietsen op de bospaden. bospaden Vanaf zondag 4 december zijn er “Bosritten�. Er wordt uitsluitend gefietst op verharde paden. Deze vertrekken vanuit de Paddenstoel in Lage Vuursche. Verzamelen en Koffie 10.00 uur 11.30 uur vertrekken. Doorgang vind plaats rekening houdend met feestdagen en weersomstandigheden. Contact persoon: Dirk Sloesarwij 03480348-441348

pagina 12


Nieuwjaarswandeling 2018 en nieuwjaarsreceptie Dit jaar gaan we, voor de liefhebbers, op zondag 7 januari 2018 om 11.00 uur weer wandelen onder leiding van Ben Koot vanaf het viaduct bij het station Hollandsche Rading door het bos naar De Paddenstoel. Daar wacht de koffie met een warme appelbol vanaf 12.00 uur op ons. Degenen die niet willen wandelen zijn van harte welkom vanaf 12.00 uur in De Paddenstoel voor een gezellig samenzijn en nieuwjaarswensen uit te wisselen. We hopen veel leden te mogen begroeten.

De AAK

Feestavond 24 februari 2018 Zaterdagavond 24 februari 2018 201 vanaf 20.00 uur is de jaarlijkse feestavond van RTC De Domstad in De Boerderij, Sportparkweg 2, Maarssen, Maarssen tennisvereniging Luck Raeck. Dennis met zijn oneman’s band zal de muziek verzorgen; leden die dit willen kunnen met de voetjes van de vloer. Ook is er de traditionele verloting, waarvoor jullie spullen kunnen inbrengen. De opbrengst komt ten goede aan de club. Jan Kasius zal een kleine kwis verzorgen, waar de kennis van het wielrennen wordt getest. De AAK hoopt op een grote opkomst en dat we met zijn allen een gezellige avond hebben.

De AAK

pagina 13


pagina 14


pagina 15


Jaarverslag Dikkebandencommissie 2017 Vanaf 12 april zijn we gestart met seizoen 23. Normaal fietsen we t/m de laatste woensdag van Oktober 29 ritten, maar door de weersomstandigheden zijn het er dit jaar slechts 25 geworden. Woensdag 25 oktober was de laatste rit. Over het algemeen was het een seizoen met weinig problemen. Dit jaar moesten we afscheid nemen van Jan Janszen, Anton van Mildert is afgehaakt en Jan van Vredendaal gestopt als DB commissie lid. Jan kampt met lichamelijke problemen. Laten we met elkaar hopen dat het weer goed komt. We reden dus 25 ritten. 1205 km in totaal. Dat is ruim 48 km gemiddeld per rit. Het hoogste aantal deelnemers per rit was 36 en de laagste score was 21 deelnemers. Er waren 10 niet leden die af en toe meereden. 48 leden waren volgens ons geregistreerd. Afgelopen jaar zijn door omstandigheden 5 leden niet gestart.

De DB commissie , Ben Koot & Henk Geleijns.

pagina 16


Aantal ritten GOUD B.Koot 24 J.Buijs 24 J.P.Koeman 23 R.Broeder 23 D.Reinders 23 H.v.Es 22 T.Beijaard 22 B.Schrijvers 21 V.Verlegh 21 H.Geleijns 21 Th.v. Amerongen 20 G.Verdaasdonk 20 E Wetzel 20 ZILVER N. Everaars R.Jansen R. Schevers D.v.Woudenberg R.de Rooy H. Hekking P.v/d Berg W.de Ruiter H.Roestenburg B.v.Essen A. Sengers W.Verschoof N.v.Barneveld M. Deventer H. Laaper J.v.Vredendaal

Aantal ritten BRONS D. v. Dongen 14 H.Lith 14 J.Verschoof 14 M.Vinkenborg 13 J.de Keyzer 12 W.Vermeulen 12 H. Brouwer 10

19 19 19 19 19 18 18 18 17 16 16 16 15 15 15 15

pagina 17


pagina 18


pagina 19


Rondje Rhenen in de herfst Het is al laat in het seizoen en als de mist is opgetrokken staat er een stralende zon. Tijdens de koffie bedenk ik dat dit nog een mooie dag is voor een rondje Rhenen. Ik kleed me om en ga op weg. Als ik naar het weerbericht had gekeken dan had ik geweten dat er een forse wind uit het oosten staat. Na de pont bij Beusichem zit alles tegen, de wind, de stroom van Lek en Rijn, het gras en de bomen buigen de verkeerde kant op, vrachtwagens zorgen voor een extra vlaag tegenwind. Zal ik de pont bij Wijk terugnemen? Nee, nog even volhouden de oversteek bij Amerongen kan ook nog. Laat ik zorgen voor afleiding, ik leg mezelf op de omgeving goed te observeren. Het eerste wat me opvalt is een opmerkelijk uithangbord waar ik in Rijswijk de Rijnbandijk op rij. Hier staat een afbeelding op: Wildeman met speer. Wat is de betekenis hiervan? Thuis opzoeken levert op dat de Wildeman de naam is van de monumentale woning waarop dit schild prijkt. Het is in de aanbieding voor 750.000 euro. Verderop een witte reiger. Zwermen vogels hangen boven de rivier. Bij het Eiland van Maurik gakken grote groepen ganzen. Ik vraag me af of er vergaderd wordt over de morgen te volgen route. De Utrechtse Heuvelrug ligt aan de overzijde en de herfstbossen worden prachtig gekleurd door de zon die hier vol op staat. Aan de horizon verschijnt de Cuneratoren. Ah, de afleiding werkt want ongemerkt ben ik de afslag naar het pontje Amerongen voorbijgereden. Op de Rhenense brug slaat de kramp in mijn rechterkuit. Eerst maar koffie en appeltaart bij Cunera in Rhenen. Daarna zie ik wel hoe ik thuis ga komen.

Cunera, voorheen ’t Viaduct te Rhenen is het meest door toerfietsers bezochte etablissement van de Utrechtse Heuvelrug. Goede tweede die hier komen zijn wandelaars die een Klompenpad of NS wandeling doen of over de Grebbeberg naar de Blauwe Kamer lopen. Veel toertochten doen deze locatie aan als stempelpost. Zo nodig wordt achterin de zaak een zaaltje ingericht om de drukte aan te kunnen. Als er niet gestempeld behoeft te worden zijn toerfietsers hier in de meerderheid. Belangrijk is dat naast de koffie en het appelgebak gerust een krentenbol of banaan naar binnen gewerkt kan worden. De stoelen zijn berekend op onze soms natte koersbroeken. Dat de toiletten niet altijd fris zijn laat zich raden, de straal van iemand die pagina 20


net van het zadel komt is moeilijk richting te geven. Gezien onze eigen bijdrage aan de staat van de urinoirs zijn we daar niet al te kritisch over. De opgedane energie moet na de pauze direct weer aangesproken worden met de beklimming van de Koerheuvel. In Elst besluit ik niet over de Heuvelrug terug te keren maar bij Amerongen de dijk weer op te gaan.De wind blaast me daar zodanig in de rug dat het voelt als een afdaling. Ik ben snel in Wijk en passeer even later de pont naar Beusichem. Om er volledig van te kunnen genieten zou ik door willen gaan tot Rotterdam, maar de laag staande zon doet me er aan herinneren dat ik op tijd moet afslaan om voor het donker in de Domstad te zijn waar een bokbier op me wacht.

Harm Klaibeda

OPROEP VERGEET NIET U IN TE SCHRIJVEN VOOR HET CLUBWEEKEND De Toercommissie roept u op om zo spoedig mogelijk in te schrijven voor het clubweekend 2018 dat gepland is op 25, 26 en 27 mei. De informatie en het inschrijfformulier werden u al eerder toegestuurd. Voor vragen kunt u terecht bij: Jon de Keijzer : j.de.keijzer@hetnet.nl of 030030-2612258

pagina 21


De Fruitmand gaat deze keer naar alle Domstadleden. Met wat extra vitamine C komen we de winter wel door!

pagina 22


pagina 23


LID WORDEN VAN RTC De DOMSTAD Waarom:

Dertien clubtochten voor leden en introducees / twee Vrije Toertochten voor leden en niet-leden / zeventien clubritten / diverse clubcompetities / feestavond / barbecue in augustus/clubweekend. Toeragenda: te lezen op www.rtc-de-domstad.nl

Kosten:

Hoofdlidmaatschap € 59,00, Gezinslid: € 52,00, M-lid: 27,50(Inclusief lidmaatschap Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Domstadlid zonder NTFU: 24,00 Gezinslid zonder NTFU: 20,50 U-pas leden krijgen 50% korting

Het kalenderjaar loopt van 1 januari t/m 31 december Aanmelden: Bij de secretaris.

Zie ook onze website: www.rtcwww.rtc-dede-domstad.nl

NOTEREN: NIEUWJAARSWANDELING : 7 JANUARI 2018 FEESTAVOND : 24 FEBRUARI 2018 pagina 24


pagina 25


De redactie van Domstad Nieuws wenst u prettige feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar, met veel fietsplezier

,

pagina 26


Profile for RTC De Domstad

Domstadnieuws20174  

Domstadnieuws20174  

Advertisement