Page 1

HÀBITS SALUDABLES A L’ENSENYAMENT

TERRES DE L’EBRE

DESENVOLUPEM HÀBITS SALUDABLES A L’ESCOLA


DESENVOLUPEM HÀBITS SALUDABLES A L’ESCOLA PROGRAMA SALUT i ESPORT

U.D.4t EP Desenvolupem hàbits saludables

Curs 0809

TRACTAMENT

U.D.5è EP PREVENCIÓ

HÀBITS SALUDABLES EN EL MENJADOR I PATI

Coneixem i practiquem les QFB

U.D.6è EP Hàbits saludables = com més sa i més fort

Curs 0910

Curs 1011


PROFESSOR/A D’EDUCACIÓ FÍSICA

SERVEI MÈDIC METGE

ALUMNE/A

TUTORS

FAMÍLIA

PROGRAMA DE TRACTAMENT o PREVENCIÓ Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

3


Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

4


Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

5


FINALITAT DE LA UNITAT  Començar a afrontar la gran problemàtica de l’obesitat, sobrepès i sedentarisme entre l’alumnat.  Implicar la família i coordinar-nos amb altres serveis de la comunitat.  Incrementar sedentarisme.

el

nombre

d’experiències

i

activitats

per

evitar

el

 Millorar els hàbits alimentaris.  Detectar i proposar programes a persones amb obesitat i als que estan en situació de risc.

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

6


MATEMÀTICA -Portar el recompte de la puntuació de les formes jugades. -Aprendre a comptar pulsacions. -Ús de gràfics, calcular % d’entrenament (a partir de secundària).

LINGÜÍSTICA -Presentació Powerpoint (escoltar, comprendre, expressió oral,...) -Aprenentatge i ús del vocabulari relacionat amb la unitat. -Coneixement del vocabulari en anglès.

SOCIAL i CIUTADANA Competències Bàsiques en els HÀBITS SALUDABLES

-Respecte als altres envers les característiques corporals, motrius i de pensament. -Reflexionar sobre els hàbits nocius (obesitat, Sedentarisme,...) que afecten a la societat en general.

AUTONOMIA i INICIATIVA PERSONAL

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MON FÍSIC

- Aprendre a conèixer les pròpies possibilitats i limitacions. -Proposar-se objectius a assolir. - Avaluar i autoavaluar-se.

-Protecció de la salut individual i col·lectiva -Interactuar amb el medi natural per activitats d’oci i lleure. -Mostrar actitud responsable i de respecte amb l’entorn.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ i COMPETÈNCIA DIGITAL -Buscar i seleccionar adequadament la informació. -Organitzar, relacionar i sintetitzar la informació. Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

APRENDREA A APRENDRE -Ser capaç de continuar aprenent amb eficàcia i autonomia. -Autoregular-se, acceptar els errors, esperit de sacrifici i superació personal. -Integrar tot els coneixements i estratègies apreses pel desenvolupament integral de la persona.

7


Objectius didàctics  Conèixer els trets que defineixen uns hàbits de vida saludables, tot combinant els beneficis de l’activitat física amb uns bons hàbits alimentaris.  Tenir sentit crític respecte als propis hàbits alimentaris. Diferenciar entre l’alimentació saludable i la no saludable.  Valorar la pràctica regular d’activitat física com a mitjà de millora de la salut i de la qualitat de vida.  Descobrir activitats físiques que es poden dur a terme en el temps de lleure, ja sigui dins com fora de l’escola.  Conèixer diferents formes d’escalfament en l’activitat física.  Adoptar postures correctes en la realització d’activitat física i en les situacions diàries més habituals.  Prevenir riscos en les activitats físiques. Tractar amb cura les instal·lacions i el material. - Practicar hàbits d’higiene personal en les sessions d’educació física.

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

8


Continguts  Promoció i sensibilització perquè els alumnes s’habituïn a menjar cada dia cinc peces o racions de fruita i verdura.  Realització de jocs i formes jugades per promoure els beneficis de l’activitat física i alhora la millora de la condició física.  Pràctica de posicions corporals adequades per a les activitats físiques i la vida quotidiana.  Reconeixement de la relació entre hidratació i activitat física.  Atenció a la higiene després de l’activitat física.  Valoració d’hàbits saludables com una bona alimentació, el descans i l’activitat física, i identificació d’hàbits de risc.  Promoció de les activitats físiques dins de l’àmbit familiar per tal de realitzar-les els caps de setmana, mitjançant un registre en un llibre de ruta.  Apreciació de l’esforç tant individual com col·lectiu en les activitats físiques.  Reconeixement i valoració de les persones que participen en el joc.

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

9


Activitats i material d’ensenyament-aprenentatge  Per a cada alumne/a un calendari que permet portar el control de les peces o racions que han menjat cada dia.  Regal d’una fruitera amb peces de fruita per tal de tenir un recordatori cada dia a la cuina.  Tast de verdures i fruites en l’hora del menjador escolar i als patis.  Detallar el tipus d’activitat física realitzada a nivell familiar durant el cap de setmana, en la graella del llibre de ruta de l’alumne.  Realització (a casa) de fitxes i qüestionaris sobre els hàbits de vida saludable de cadascú (hàbits alimentaris, actius o sedentaris?, hàbits higiènics i posturals.  Pel que hem vist fins ara darrera d’un nen/a sedentaris i amb obesitat hi ha membres de la família que també ho són i no només per un tema genètic.

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

10


Calendari i registre que s’ha d’omplir cada dia per tal d’habituar que s’han de fer 5 racions de fruita o verdura al dia

Fruitera, que recorda que hem de menjar fruita cada dia

Documentació de tota la campanya en format unitat didàctica amb les sessions, els registres etc.

Llibre de ruta: Document que s’incorpora en l’agenda, s’adjunta com a annexa. Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

11


Estructura de les sessions Sessions fixes amb el grup-classe: S1. Presentació de la unitat i sessió explicativa dels hàbits saludables mitjançant un powerpoint. Test d’hàbits saludables. S2. Dinàmica de l’escalfament i explicació + desenvolupament de les formes jugades de bàsquet i futbol (1ª part) S3. Desenvolupament formes jugades (2ªpart) + activitats per a tenir una actitud postural correcte. S4. Jocs de resistència + sessió de relaxació-respiració. S5. Avaluació de la unitat didàctica > “Trivial salut”.

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

12


Activitats extres a l’escola i fora de l’escola: 

- Tast de verdures i fruites (en horari escolar però fora de les

sessions d’educació física). 

- Promoció de les activitats extraescolars i d’àmbit familiar.

- Formes jugades dels esports escollits per desenvolupar una

competició en l’horari de l’esbarjo.

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

13


T E S T H À B I T S S A L U D A B L E S Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

14


Per una alimentació saludable cal que tinguis en compte la: EDUCACIÓ FÍSICA

“Desenvolupem hàbits saludables” 4t PRIMÀRIA Per una activitat física adequada cal que tinguis en compte la:

Llibre de ruta

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

15


Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

16


Forma jugada bàsquet 4x4 • •

• • •

Els partits es juguen a la pista de patinatge i només utilitzareu una cistella (mitja pista minibàsquet). El reglament base és el mateix que el de minibàsquet però amb les següents condicions.  Quan un equip encistella, l’equip contrari traurà des de mig camp.  Quan un jugador aconsegueix un bàsquet, no pot tornar encistellar fins que dos companys llencin i toquin, com a mínim, el cercle. En cas contrari el punt no es compta.  Per poder llençar a cistella tot l’equip ha de tocar la pilota. Si no ho feu el punt no és vàlid.  Després d’un rebot defensiu tot l’equip ha de sortir de la zona i només es pot tornar a llençar quan tots quatre hagi tocat la pilota, com a mínim, una vegada. En el cas de rebot ofensiu no fa falta i podem tornar a llençar. La durada dels partits és l’estona del pati. L’equip guanyador obté 3 punts, en cas d’empat 1 i el perdedor 0. No hi ha àrbitre i en cas de conflicte començarà tenint raó l’equip que defensava, en la següent acció de discussió la tindrà l’altre equip i així sempre alternativament. Al final del partit cada equip donarà a l’equip contrari 0,1 o 3 punts de “bona conducta” que es sumarà als punts del partit. Heu d’evitar conflictes amb l’equip contrari perquè així us donaran els 3 punts.

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

Forma jugada futbol 4x4 

 

Utilitzarem la meitat del camp de futbol, Amb cons o bosses fareu les porteries mantenint una distància entre els dos pals de 6 passes. El reglament base és el mateix que el de futbol però amb les següents condicions.  Quan un jugador fa gol, passa a ser el porter del seu equip fins que un altre company marqui i el pugui rellevar. Si va passant l’estona (màxim 4 minuts) i ningú marca, s’ha de canviar de porter.  Per poder marcar un gol tots els jugadors de l’equip l’han de tocar, com a mínim, una vegada. Si no és així el gol no és vàlid. La durada dels partits és l’estona del pati. L’equip guanyador obté 3 punts, en cas d’empat 1 i el perdedor 0. No hi ha àrbitre i en cas de conflicte començarà tenint raó l’equip que defensava, en la següent acció de discussió la tindrà l’altre equip i així sempre alternativament. Al final del partit cada equip donarà a l’equip contrari 0,1 o 3 punts de “bona conducta” que es sumarà als punts del partit. Heu d’evitar conflictes amb l’equip contrari perquè així us donaran els 3 punts.

17


LLIGA D’HÀBITS SALUDABLES: JORNADES

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

18


LLIGA D’HÀBITS SALUDABLES: CLASSIFICACIÓ

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

19


REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE L’ESPORT A LES TERRES DE L’EBRE C. Montcada, 23 (Palau Abària) 43500 Tortosa

Tel. 977448230 Fax: 977510530 E-mail: esportsterresebre.presidencia@gencat.cat www.gencat.cat/esports

Desenvolupem hàbits saludables a l'escola  

RT esport TE

Desenvolupem hàbits saludables a l'escola  

RT esport TE

Advertisement