Page 1

Objectius Aquesta guia pretén:  Informar sobre totes les activitats esportives que es fan a la comarca en horari no lectiu per incentivar la pràctica de l’esport de base.  Orientar a les famílies sobre els beneficis de la pràctica esportiva i quines són les activitats físiques més adequades per cada edat.  Servir d'instrument de transmissió de valors educatius i de foment d'hàbits saludables.  Fomentar la pràctica esportiva d’aquells esports minoritaris, amb alt component educatiu, sostenibles i lligats al territori.

Adreçada: Associacions Esportives Escolars dels centres educatiu. Coordinadors/es del Pla català de l’esport a l’escola. Ajuntaments. AMPES. Famílies

A tothom qui vulgui informació d’activitats, clubs i entitats esportives

Amb el suport de:     

  

Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre Serveis Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre Consell Comarcal del Baix Ebre Consell Esportiu del Baix Ebre Ajuntaments: L’Aldea, Aldover, Alfara de Carles, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Benifallet, Camarles, Deltebre, Paüls, El Perelló, Roquetes, Tivenys, Tortosa, Xerta. EMD Bítem, EMD Campredó, EMD Jesús. Agrupació Esportiva d’Associacions d’Esport Escolar de Catalunya Observatori Català de l’Esport Clubs i entitats esportives de les Terres de l’Ebre

REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE L'ESPORT A LES TERRES DE L’EBRE Montcada, 23 (Palau Abària). Tortosa, 43500 Tel. 977.448.230 E-mail: esportsterresebre.presidencia@gencat.cat www.gencat.cat/esports

GUIA ESPORTIVA BAIX EBRE REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE L’ESPORT A LES TERRES DE L’EBRE Consell Esportiu del Baix Ebre

D.L.: T-238-2012

Regidories d’esport del Baix Ebre


Baix Ebre

Baix Ebre

GUIA ESPORTIVA BAIX EBRE

REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE L’ESPORT A LES TERRES DE L’EBRE Maquetació: Vasile Marandiuc Enquadernació: Víctor Escudé

Consell Esportiu del Baix Ebre Regidories d’esport del Baix Ebre

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

INDEX

Mapa Baix Ebre

Salutació  Secretari General de l’Esport  Representant territorial de l’esport a les TE  President Consell Comarcal del Monsià  President Consell Esportiu del Montsià  President Agrupació d’Associacions Esportives Escolars de Catalunya Indicadors Hàbits Esportius Terres de l’Ebre

1. Aldea, l’ 2. Aldover 3. Alfara de Carles 4. Ametlla de Mar, l’ 5. Ampolla, l’ 6. Benifallet

7. Camarles 8. Deltebre 9. Paüls 10. Perello, el 11. Roquetes 12. Tivenys

13. Tortosa EMD Bítem EMD Campredó EMD Jesús 14. Xerta

Associacions, Clubs i Societats Esportives del Baix Ebre  Aldea, l’  Aldover  Ametlla de Mar, l’  Ampolla, l’  Benifallet  Camarles  Deltebre  Paüls  Perelló, el  Roquetes  Tivenys  Tortosa  EMD Bítem  EMD Campredó  EMD Jesús  Xerta Associacions Esportives Escolars (AEE) Seccions Esportives Escolars (SEE) Federacions Esportives Catalanes Delegacions de les Terres de l’Ebre

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Ivan Tibau i Ragota

Cinta Espuny Vidal

Secretari General de l’Esport La Generalitat de Catalunya està orgullosa i satisfeta del paper dels clubs, federacions, esportistes i altres institucions, que són el veritable motor de l’esport catal{. Per això, intentem ser al costat dels autèntics protagonistes d’aquest potencial que ens situa a primera línia mundial. Tots aquests agents no només promouen i acosten l’esport a petits i grans, sinó que transmeten uns valors que contribueixen a fer de Catalunya un país modern, integrador i socialment just gràcies als beneficis que té la pr{ctica de l’esport i l’activitat física. La guia que teniu a les mans recull una part d’aquesta gran família de l’esport catal{. Les Terres de l’Ebre viuen l’esport de manera especial i és fruit de l’excel·lent treball i la il·lusió de la seva gent. Us agraeixo aquest esforç i us animo a continuar pel mateix camí per tal de mantenir la bona salut de l’esport catal{.

Ivan Tibau i Ragolta Secretari general de l’Esport

Ivan Tibau i Ragota Secretaria General de l'Esport I Consell Català de l’Esport Av. Països Catalans, 40-48 08950 Esplugues de Llobregat Tel. 93 480 49 00 Fax. 93 480 49 10 www.gencat.cat/esports

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Representant territorial de l’Esport a les TE La guia esportiva comarcal que us presentem pretén recollir els clubs i les entitats esportives del nostre territori. Disposar d’un recull comarcal, permetrà donar a conèixer la vostra activitat esportiva a tota la població, però molt especialment a les famílies, les Associacions Esportives Escolars i les Seccions Esportives Escolars. Entre els objectius de la Representació Territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre est{ el potenciar les sinèrgies entre les diferents administracions, el treball en equip i l’activitat física i l’esport per tothom, especialment entre el nostre jovent, en l’esport de base. Fruit d’això, pensem que aquesta guia us servir{ per poder contactar de forma fàcil amb els clubs i entitats de cada municipi i, en definitiva, conèixer el ventall de possibilitats esportives que entre tots us podem oferir. Gràcies a tots i totes per la vostra feina. Us encoratgem a seguir treballant per l’esport i pel nostre territori.

Cinta Espuny i Vidal Representant territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre

Cinta Espuny i Vidal Represenatció Territorial de l'Esport a les Terres de l’Ebre C. de Montcada, 23 43500 Tortosa Tel. 977 44 82 30 Fax. 977 51 05 30 esportsterresebre.presidencia@gencat.cat www.gencat.cat/esports

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Lluís Soler i Panisello President Consell Comarcal del Baix Ebre La realitat esportiva de la comarca del Baix Ebre és un dels factors característics i rellevants que ens ajuda a interpretar i definir el caràcter del nostre territori i, també, de totes les persones que en formem part. En aquest sentit, és d’elogiar la funció que realitzen les diferents associacions i entitats esportives de la comarca. Aquestes, més enll{ d’exercir un rol importantíssim de representació del nostre territori, esdevenen una eina d’aprenentatge de valors per a milers de joves mitjançant la seva funció social, educativa i integradora. Per aquest motiu, voldria aprofitar aquesta presentació de la guia per felicitar i mostrar el meu suport a la tasca social que realitzen les diferents entitats i associacions esportives de la comarca i, a la vegada, voldria encoratjar els diferents socis i membres que les conformen a què continuïn treballant en aquesta mateixa direcció per tal que el nostre territori continuí sent un referent de primer ordre a nivell social, educatiu i, com no, també esportiu. Lluís Soler i Panisello President del Consell Comarcal del Baix Ebre

Baix Ebre

Pere Panisello i Chavarria President Consell Esportiu del Baix Ebre Els consells esportius dins del seu marc competencial tenen encomanat el foment, l’organització i la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar a la comarca. Portem més de dues dècades treballant pels xiquets i xiquetes de col·legis, clubs i entitats, donantlos sortides en l’{mbit de l’esport, i fent d’aquest activitat una referència indispensable a l’hora de potenciar valors com el treball en equip, l’esforç personal, l'amistat, la solidaritat o la salut. Més enllà dels resultats, que sempre estan presents quan parlem d’esport, tenim que tenir present que baix la nostra responsabilitat organitzativa hi ha un treball pedagògic i formatiu d’indubtable valor de futur per la nostra societat. Els programes dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya i el Pla Catal{ d’Esport a l’Escola són el millor referent per entendre com es treballa per un model d’esport escolar educatiu i participatiu, incloent les vessants recreatives i competitives. Paral·lelament, i dins de les nostres possibilitats, s’han marcat línies de col·laboració amb ajuntaments, entitats, col·legis i clubs amb la clara voluntat de millorar l’esport de base de la comarca, i marcar aquesta reciprocitat a l’hora de buscar millors rendiments. La guia que teniu a les mans és un exemple d’aquesta idea d’anar creixent en serveis i millora continuada. Pere Panisello i Chavarria President Consell Esportiu del Baix Ebre

Lluís Soler i Panisello Consell Comarcal del Baix Ebre Carrer Barcelona, 152 43500 Tortosa Tel: 97744 53 08 Fax: 977 445 397 http://www.baixebre.cat/

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Pere Panisello i Chavarria Consell Esportiu del Baix Ebre C/ Barcelona, 152 Apartat de correus, 156 Telèfon i fax 977.510.460 43500 Tortosa E-mail: consell.esportiu@baixebre.cat

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Pere Sust Sagau President de l’Agrupació d´Associacions Esportives Escolars de Catalunya A totes les associacions escolars, clubs i entitats esportives que treballen en aquestes Terres de l´Ebre i vull animar-vos a seguir amb el vostre lliurament a l´esport i els seus protagonistes, tenint en compte que ho feu amb una molt positiva dedicació per anar formant, gaudint i progressant, per demostrar que l´esforç té premi, que el respecte a l´adversari és un objectiu que ens ensenya a ser ciutadans i persones, que la consecució esportiva de la victòria és el resultat d´una feina ben feta, que la perfecció no existeix, que sempre cal anar corregint el que no ha sortit prou bé i que, durant tota la nostra vida, caldrà aprendre allò que algú fa millor que nosaltres i ens dóna exemple.

INDICADORS HÀBITS ESPORTIUS TERRES DE L’EBRE

Pere Sust Sagau President de l’Agrupació d´Associacions Esportives Escolars de Catalunya

Pere Sust Sagau Agrupació d´Associacions Esportives Escolars de Catalunya C. Villarroel, 251, 1r.1a. 08036 Barcelona Telèfon 931630557 Fax 934106355 E-mail_ info@lagrupacio.cat Web: www.lagrupacio.ca

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Llicències federatives

PCEE 2009/2010 participacions per C.E. 9.000 924

8.000

4,5 5,2

1.491 7.000

2,9 5,4 NS/NC

1.604 757

6.000 2.406 5.000

En varen tenir però ara no en tenen 71,5

1.037

73,0

No en tenen

2.756

4.000 1.861

2.358

3.000 1.697 2.000

3.407 2.524

1.000

2.427

En tenen

238 280 18,9 Terres de l'Ebre(%)

18,7 Total Catalunya(%)

1.798

0 Nom Consell

Consell Consell Consell Consell Esportiu Del Esportiu Del Esportiu De Esportiu De Baix Ebre Montsià La Ribera La Terra Alta D'Ebre

Prim. NOIS

Prim NOIES

Sec. NOIS

Font: Observatori Català de l’Esport, 2010; a partir de les dades de la Secretaria General de l’Esport 2009

Sec. NOIES

Font: Observatori Català de l’Esport, 2010; a partir de les dades de la Secretaria General de l’Esport 2009

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Estadística de participació als Jocs Esportius Escolars de Catalunya per Consells Esportius Curs 2009-2010

1600

Assegurances Consells Esportius Consell Esportiu de la Terra Alta

1400

501 521

1200 Consell esportiu de la Ribera d'Ebre

1000 800

1.191 1.141

Terra Alta

600 400

Ribera d'Ebre

200

Montsià Prebenjamí Femení Prebenjamí Masculí Benjamí Femení Benjamí Masculí Aleví Femenní Aleví Masculí Infantil Femení Infantil Masculí Cadet Femení Caet Masculíi Juvenil Femní Juvenil Masculí Júnior Femení Júnior Masculí

0

2.336 2.138

Consell Esportiu del Montsià

2.820 2.916

Consell Esportiu de Baix Ebre

Baix Ebre 0 2010

1.000

2.000

3.000

2009

Font: Observatori Català de l’Esport, 2010; a partir de les dades de la Secretaria General de l’Esport 2009

Font: Observatori Català de l’Esport, 2010; a partir de les dades de la Secretaria General de l’Esport 2009

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Motius per abandonar el club o associació esportiva

Motius per fer-se membre d'algun club o associació esportiva

2,7 4,6

No m'agradaven els socis o sòcies

El meu pare o la meva mare en formen part (o en formaven)

10,3 12,0

Les activitats no tenien interès per a mi 44,1 42,1

Allà hi trobo els amics i/o amigues M'agrada l'organització que hi ha al club

51,3 50,9

T'ensenyen a fer bé esport conforme les tècniques "adequades"

63,7 65,2

És la millor manera de fer l'esport amb regularitat

65,4 68,5

Hi puc practicar amb serietat l'esport que m'interessa

66,5 73,2 0

Per problemes de salut i/o edat

7,5

Np m'agradaven els directius o directives

5,5 7,6

14,5

19,7 16,4

Vaig canviar el lloc de residència

18,2 18,5

Era massa car

15,4 18,8

Terres de l'Ebre(%)

Font: Observatori Català de l’Esport, 2010; a partir de les dades de la Secretaria General de l’Esport 2009

16,2 19,6

Em treia temps pels estudis

19,0 20,3

Altres motius

27,1 27,6

Em treia temps de feina

10 20 30 40 50 60 70 80

Guia Esportiva Comarcal | 2013

8,2 7,2

Es perdia molt de temps

54,6 56,2

Em permet tenir accés a bones instal·lacions

7,2 6,7

No podia fer l'esport que m'agradava

45,5 49,6

Pots relacionarte amb moltes persones

Total Catalunya(%)

1,8 1,7

NS/Nc

7,0 4,7

Altres motius

0 Total Catalunya(%)

5

10

15

20

25

30

Terresde l'Ebre(%)

Font: Observatori Català de l’Esport, 2010; a partir de les dades de la Secretaria General de l’Esport 2009

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Grau de competició

Grau de participació al club o associació

82,281,6 80

NS/Nc

1,4 0,7

És dirigent del club o associació

1,8 1,4

Col·labora especialment organitzant activitats o prestant se

90

70 60 8,1 10,2

50

No participa o participa poc en les activitats

37,4

Participa normalment en les activitats

44,7 40

44,1 50,3 0

Total Catalunya(%)

10

20

30

40

50

60

30

20

Terres de l'Ebre(%) 10

9,1 8,3

5,3 5,3

2,8 2,9

0,7 1,1

0

Font: Observatori Català de l’Esport, 2010; a partir de les dades de la Secretaria General de l’Esport 2009

Fa esport Participa en Competeix Participa en sense lligues o amb amics i/o lligues o preocupar-vos competicions amigues per competicions de competir locals o divertir-se esportives provincials estatals Terres de l'Ebre(%)

NS/NC

Total Catalunya(%)

Font: Observatori Català de l’Esport, 2010; a partir de les dades de la Secretaria General de l’Esport 2009

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Freqüencia de pràctica esportiva

Llocs de pràctica NS/Nc

1,2 1,3

Una empresa privada (centre de treball empresa no esportiva)

1,6 1,5

Actualment ja no practìca aquest esport

3,2 2,9

Un centre d'ensenyament En espais privats a l'aire lliure (pistes d'esquí, circuits de motos, etc.)

1,0 1,1

NS/NC

5,3 5,1

5,9 6,9 12,5 12,8

Només per vacances

6,6 7,5

Un club o associació esportiva

En un domicili (apartament, comunitaris)

20,9 22,0

Amb menys fregüència

10 7,9

Un centre esportiu privat (fitness)

10,8 11,5

29,1 28

1 o 2 vegades per setmana 19,2 21,6

Una instal·lació municipal o pública En espais públics (carrers, places, muntanyes, bars)

41,8 40,3 0

Total Catalunya(%)

10

20

30

40

50

Terres de l'Ebre(%)

Font: Observatori Català de l’Esport, 2010; a partir de les dades de la Secretaria General de l’Esport 2009

Guia Esportiva Comarcal | 2013

30,6 29,2

3 o més vegades per setmana

0 Total Catalunya(%)

5

10

15

20

25

30

35

Terres de l'Ebre(%)

Font: Observatori Català de l’Esport, 2010; a partir de les dades de la Secretaria General de l’Esport 2009

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Esports més practicats Manera de fer esport

13,3 10,9

Bicicleta estàtica Gimnàstica de manteniment a casa

9,6 11,6

Altres

0,7 0,8

Bicicleta de muntanya/mountainbike

10,5 11,7

NS/NC

Futbol sala, futbet

9,1 12,3

2,0 1,3

Gimnàstica de manteniment en centre esportiu

15,4 12,3

Cursa a peu (jogging)

16,2 15,6

Ciclisme recreatiu

16,8 16,5

Muntanyisme/senderisme/ excursionisme

Com activitat del centre d'ensenyament o del treball Com a activitat d'un club, associació, organització o federació

17,4 18,1 72,3 73,1

Pel seu compte

22,4 20,4 0

33,4 37,6

Natació recreativa

Total Catalunya (%)

10 20 30 40 50 60 70 80 Terres de l'Ebre(%)

56,5 54,0

Caminar (com exercici fisic) 0 Total Catalunya(%)

7,6 6,7

10

20

30

40

50

60

Terres de l'Ebre(%)

Font: Observatori Català de l’Esport, 2010; a partir de les dades de la Secretaria General de l’Esport 2009

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Font: Observatori Català de l’Esport, 2010; a partir de les dades de la Secretaria General de l’Esport 2009

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Motius per practicar esport

Pràctica esportiva organitzada 50 40 30 20 10 0

42,5 39,9 27,0 25,9

Un club privat

19,9

14,9

Associació esportiva privada

17,6 17,9 8,7

Instal·lació esportiva municipal

Terres de l'Ebre(%)

12,7

Gimnasos o similars

Cap de les anteriors

Total Catalunya(%)

Font: Observatori Català de l’Esport, 2010; a partir de les dades de la Secretaria General de l’Esport 2009

Forma o ha format part d'un club o associació esportiva

Altres motius

1,5 1,0

Perquè li obliguen a l'escola o estudis

1,3 1,4

Per fer carrera esportiva (professional)

2,6 2,0 14,2 13,4

Perquè li agrada competir

Per evasió

24,4 25,0

Per recomanació mèdica

26,9 24,0

Per mantenir la línea (raons estètiques)

33,5 34,4

Per trobar els amics

33,9 35,3

36,8 39,0

Per passar el temps

58,2 58,2

Per diversió

76,5 76,6

Perquè li agrada Per mantenir-se en forma o millorar la salut

82,0 83,9 0

Total Catalunya(%)

Font: Observatori Català de l’Esport, 2010; a partir de les dades de la Secretaria General de l’Esport 2009

Guia Esportiva Comarcal | 2013

20

40

60

80

100

Terres de l'Ebre(%)

Font: Observatori Català de l’Esport, 2010; a partir de les dades de la Secretaria General de l’Esport 2009

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Motius per no practicar esport 45 40

40,9 36,6

35 30 25 20 14,415,1

15 10

12,5 9,3

11,7 8,7

8,9

7,4

8,4 4,9

5

6,9 4,0

0 No te temps

Per la salut

No li agrada

Per l'edat

Terres de l'Ebre(%)

Per mandra i desgana

Altres raons

ASSOCIACIONS, CLUBS I SOCIETATS ESPORTIVES

Surt molt cansat del treball o de l'estudi

Total Catalunya(%)

Font: Observatori Català de l’Esport, 2010; a partir de les dades de la Secretaria General de l’Esport 2009

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Associació de Carreters de Catalunya Aldea, l’

Dades

Aldea, l’

  

Adreça: C/ Sant Joan, 5 E-mail: josepet87@hotmail.com Telèfon: 639140357 - 977450275

Persona de contacte 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Nom i Cognoms: Josep Franch

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Associació Esportiva Bitlles l’Aldea

Associació Tennis l’Aldea

Aldea, l’

Aldea, l’

Dades

Dades

 

Adreça: CAvinguda Esportiva, s/n Telèfon: 977 450940

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Joan Daniel Prades (president)

  

Adreça: C/Prats, 19 E-mail: tenisaldea@gmail.com Telèfon: 669068990

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Antoni Montesó

Instal·lacions 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Al camp de la U.E.Aldeana

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Aeromodelisme l’Aldea

Club Ciclista l’Aldea

Aldea, l’

Aldea, l’

Dades

Dades

  

Adreça: Major, 45 3º 1ª E-mail: aeroclub.laldea@gmail.com Telèfon: 646397454

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Justo Ibañez

  

Adreça: C/ Sta. Àgueda, 32 E-mail: valeriblanch@gmail.com Telèfon: 660855580

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Valeriano Blanch

Instal·lacions 

Camp de vol de l’Aldea

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Futbol Sala Faraon

Club Patí l’Aldea

Aldea, l’

Aldea, l’

Dades

Dades

  

Adreça: C/ Lluís Braille, 30 E-mail: futsal@cfsfaldea.com Telèfon: 666681006

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Carlos Della Callen

Instal·lacions 

Pavelló Esportiu

Guia Esportiva Comarcal | 2013

 

Adreça: Prats, 8 E-mail: clubpatialdea@yahoo.es Telèfon: 977450454

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Marisol Tomàs

Instal·lacions 

Pavelló Esportiu

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Moto club l’Aldea

Societat de Caçadors La Unió de l’Aldea

Aldea, l’

Aldea, l’

Dades

Dades

  

Adreça: C/ de l’Ebre, 95 E-mail: motossalvado@terrra.es Telèfon: 977450177

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Manolo

Guia Esportiva Comarcal | 2013

  

Adreça: Rabal de la llet, bustia 28 E-mail: societatlaunio@gmail.com Telèfon: 639164653

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Jose Manuel Domínguez

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Unió Esportiva Aldeana Aldea, l’

Dades   

Adreça: Passatge Hosta-sol, 1.1, 3 E-mail: info@uealdeana.com Telèfon: 608937334

Persona de contacte 

Aldover

Nom i Cognoms: Pedro Uría

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Associació Excursionista "Les Olles"

Unió Deportiva Aldover

Aldover

Aldover

Dades

Dades

 

Adreça: Plaça de l'Església, s/n Telèfon: 647983877

 

Adreça: Pl. de l'Església, 3, baixos Telèfon: 977473588

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Jose Ramon Benet

Societat de Caçadors La Guatlla Aldover

Dades 

Adreça: Plaça de l'Església, 3

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Centre Esports l’Ametlla de Mar Ametlla de Mar, l'

Dades

Ametlla de Mar, l’

   

Adreça: Plaça del Mercat s/n E-mail: sports@ametllamar.cat Telèfon: 977 45 68 11 Web/bloc: www.ametllamar.cat/esports

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Mari Carme Martí Buenaventura E-mail: sports@ametllamar.cat Telèfon de contacte: 977 456 000

Instal·lacions 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Pavelló Poliesportiu Mpal. “Galetet”

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Centre Excursionista Azimut

Club Esportiu de Pesca l’Ametlla de Mar

Ametlla de Mar, l'

Ametlla de Mar, l'

Dades

Dades

   

Adreça: Apartat de correus, 190 E-mail: c.e.azimut@hotmail.com Telèfon: 651 186 151 Web/bloc:http://www.facebook.com/profile.php?id=1716637094

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Jesús Pallarés Bonet E-mail: xuspallares@hotmail.com Telèfon de contacte: 606 936 041

Horaris 

  

  

Nom i Cognoms: Antoni Montanuy E-mail: monbatlle@hotmail.com Telèfon de contacte: 649 346 998

Breu descripció Sortides a pescar. Recull de dades sobre zones de pesca de la costa, captures, etc. Trobades socials.

Instal·lacions 

Local Social al Complex Esportiu Mpal. La Cala

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Població: Barcelona

Persona de contacte

Dimecres, de 18:30h a 10:30h a l’hivern i de 19:30h a 20:30h temporada d’estiu.

Adreça: Guillem Tell, 15-17, 5è 2a E-mail: monbatlle@hotmail.com Telèfon: 649 346 998

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Esportiu Internacional Diveteam

Club Esportiu La Cala

Ametlla de Mar, l'

Ametlla de Mar, l'

Dades

Dades

   

Adreça: Platja de Santes Creus, s/n (Càmping Ametlla Village) E-mail: diveteam@live.com Telèfon: 692 882 245 Web/bloc: www.diveteam.es

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Juan Marrozos E-mail: juanenjanet@hotmail.com Telèfon de contacte: 692 882 245

   

Adreça: C/ Andreu Llambrich, 80 E-mail: info@clubesportiulacala.com Telèfon: 659 107 652 / 639 282 928 Web/bloc: www.clubesportiulacala.com

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Mª Carme Francesc Panea E-mail: panea73@hotmail.com Telèfon de contacte: 659 107 652

Instal·lacions 

Càmping L’Ametlla Village Platja de l’Ametlla de Mar

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Kenpo La Cala

Club La Cala Gas l’Ametlla de Mar

Ametlla de Mar, l'

Ametlla de Mar, l'

Dades

Dades

   

Adreça: Doctor Fleming, 20 E-mail: jordikenpo@gmail.com Telèfon: 695 999 694 Web/bloc: www.ltkka.es

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Àngel Brull Armengol (Delegat) E-mail: fusteriaangel@wanadoo.es Telèfon de contacte: 653 477 257

Adreça: Benidorm, 12 E-mail: lacalagas@gmail.com Telèfon: 660 981 164 Web/bloc: http://lacalagas.blogspot.com

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: José Francisco Ortega Hurtado Telèfon de contacte: 660 981 164

Instal·lacions

Horaris 

   

Entrenaments: Dimarts i dijous 17h a 18h (Infantil) i de 20’30h a 21’30h (Adults).Dimecres i divendres de 17h a 18h (Infantil) i de 19h a 20h (Adults)

Pavelló Poliesportiu Mpal. “Galetet”

Instal·lacions: CEM La Cala Breu descripció 

Classes particulars de kenpo.Cursos infantils i adults.Participació en competicions nacionals i internacionals

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Nàutic l’Ametlla de Mar

Club Rem La Cala

Ametlla de Mar, l'

Ametlla de Mar, l'

Dades

Dades

   

Adreça: Moll de Ponent, s/n E-mail: cnam@pcserveis.com Telèfon: 977457240 Web/bloc: www.cnametllamar.com

Persona de contacte 

 

Adreça: Camarles, 4, 4t 2a Telèfon: 664 583 471

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Jordi Vendrell

Nom i Cognoms: Paco Baldó Pallarés

Horaris 

Matí de 9:00h a 13:00h; Tarda de 15:00h a 19:00h i nit de 22:00h a 05:00h.

Instal·lacions 

Club Nàutic de l’Ametlla de Mar

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Tennis l’Ametlla de Mar

Club Tir l’Ametlla de Mar

Ametlla de Mar, l'

Ametlla de Mar, l'

Dades

Dades

  

Adreça: Complex municipal Sector 22 B1 E-mail: ctametllamar@gmail.com Web/bloc: www.ctametllamar.cat

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Josep Mª Llaó Samarra

 

Adreça: c/ President Lluís Companys, 13, 1er Telèfon: 648 088 067

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Joel Solé E-mail: jsole@pimestral.com Telèfon de contacte: 648 088 067

Horaris 

Dimecres, de 18:30h a 10:30h a l’hivern i de 19:30h a 20:30h temporada d’estiu.

Instal·lacions 

Camp de Tir

Instal·lacions 

Pistes de Tennis del Complex Esportiu Mpal. La Cala

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Twirling Club l’Ametlla de Mar

Grup d’Estudis i Recerques Subaquàtics

Ametlla de Mar, l'

Ametlla de Mar, l'

Dades

Dades

   

Adreça: Sant Roc, 5 E-mail: heroïna_tello@hotmail.com Telèfon: 977 49 31 29 Web/bloc: twirlingcat.com/menu1.htm

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Heroïna Tello E-mail: heroïna_tello@hotmail.com

   

Adreça: c/ Pouet, 8 1er E-mail: gers@costasub.org Telèfon: 639 314 762 Web/bloc: www.costasub.org/gers-cat.htm

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Àlex Xavier Llambrich Bono

Horaris 

Entrenaments: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17:45h a 20:00h; divendres de 19:45h a 22:00h; diumenges matí

Instal·lacions 

Pavelló Poliesportiu Mpal. “Galetet”

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Penya Barcelonista l’Ametlla de Mar

Secció Esportiva de la S.C.E.R.

Ametlla de Mar, l'

Ametlla de Mar, l'

Dades

Dades

   

Adreça: Apartat de correus, 166 E-mail: pblacala@hotmail.com Telèfon: 689 460 375 Web/bloc: www.penyacalera.ppcc.cat

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Jordi Brull Vila E-mail: brulltomas@yahoo.es

Adreça: Països Catalans, 18 E-mail: futboldelacala@gmail.com

Horaris 

Durant els entrenaments i els dies de partit al camp de futbol de la Cala.

Instal·lacions

Horaris 

 

Atenció al públic els dimarts i dijous de 18:00h a 19:00h i dies de partit al local social.

 

Local social a la S.C.E.R. Camp de Futbol de la Nova Zona Esportiva La Cala

Instal·lacions 

Local social al c/ Mar, 22 de l’Ametlla de Mar.

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Societat de Caça La Cala Ametlla de Mar, l'

Dades   

Adreça: Apartat de correus, 202 E-mail: sclacala@hotmail.com Telèfon: 607 152 028

Persona de contacte   

Ampolla, l’

Nom i Cognoms: Andreu Margalef Guimerà E-mail: andreupartdecala@gmail.com Telèfon de contacte: 607 152 028

Horaris 

Atenció al públic el primer i últim divendres de cada mes, de 19:00h a 20:00h al local del Camp Mpal. d’Esports La Cala.

Instal·lacions 

Local social al Camp Mpal. d’Esports La Cala.Camp de tir i coto.

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Ampolla Club de Basquet

Club de Futbol Sala l’Ampolla

Ampolla, l'

Ampolla, l'

Dades

Dades

  

Adreça: C/Platja E-mail: ampollacb@gmail.com Telèfon: 977460438

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Enrique Favà E-mail: ampollacb@gmail.com

   

Adreça: Plaça Manel Ferrer,4 E-mail: cfsampolla@hotmail.com Telèfon: 666841366 Web/bloc: www.cfsampolla.cat

Persona de contacte

Horaris

  

Horaris

Dilluns i dimecres de 18 a 19.30h

Instal·lacions 

Pista poliesportiva l’Ampolla

Dilluns a divendres de 09.00 a 21.00h

Instal·lacions 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Nom i Cognoms: Joan Roca Royo E-mail: rocaroyo.joan@gmail.com Telèfon de contacte: 666841366

Zona Lúdic Esportiva de l’Ampolla

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club de Tenis l’Ampolla

Club de Tir l’Ampolla

Ampolla, l'

Ampolla, l'

Dades

Dades

  

Adreça: Zona Esportiva E-mail: bellestennisampolla@gmail.com Telèfon: 977460009

Horaris 

Adreça: C/Eivissa, 6 Telèfon: 977460027

Horari 

Dilluns i dimecres de 18 a 19.3

Dilluns i dimecres de 18 a 19.30h

Instal·lacions 

 

Pista Tennis l’Ampolla a la Zona Esportiva (Costat Camp de Futbol)

Club de Voleibol l’Ampolla Ampolla, l'

Dades  

Adreça: C/Salvador Espriu, 22 Telèfon: 977460217

Horaris 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Dilluns i dimecres de 18 a 19.30h

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club d’Escacs l’Ampolla

Club Nàutic Ampolla

Ampolla, l'

Ampolla, l'

Dades

Dades

  

Adreça: Plaça Manel Ferré,2 E-mail: taboescacs@hotmail.com Telèfon: 977460015

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Enrique Gallimó E-mail: taboescacs@hotmail.com Telèfon de contacte: 977460015

Horaris 

   

Adreça: C/.Av. Màritima Ramon Pous s/n E-mail: port@nauticampolla.com Telèfon: 977460211 Web/bloc: www.nauticampolla.com

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Francesc Cabrera Curto E-mail: cabrera@nauticampolla.com Telèfon de contacte: 646706838

Horaris

Dilluns i dimecres de 18 a 19.30h

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Dilluns a Diumenge 9 a 13 i de 16 a 19 h

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Futbol Ampolla

P&P L'Ampolla

Ampolla, l'

Ampolla, l'

Dades

Dades

   

Adreça: Centre Cívic E-mail: cfampolla@hotmail.com Telèfon: 977593951 Web/bloc: www.cfampolla.cat

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Francesc Gilabert Llambrich E-mail: cfampolla@hotmail.com Telèfon: 655173442

   

Adreça: C/Amsterdam, 14 (El Roquer) E-mail: ampollapip@teyco.es Telèfon: 977 471 902 Web/bloc: www.ampollapitchandputt.es

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Rosina Montero del Amo E-mail: rmontero@teyco.es Telèfon de contacte: 977 471 902

Horaris

Horaris

Dilluns i dimecres de 18 a 19.30h

Instal·lacions 

Camp municipal

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Dilluns (tancat)/de dimarts a divendres; de 09:00 a 19:30h/ dissabtes, diumenges i festius; de 08:30 a 19:30h

Instal·lacions 

Camp de golf, escola de golf i pàdel

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Societat de Caçadors Sant Joan Ampolla, l'

Dades  

Adreça: Platja,7 Telèfon: 678466557

Persona de contacte 

Benifallet

Nom i Cognoms: Juan Antonio Prades

Horaris 

Dilluns i dimecres de 18 a 19.30h

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

C.F. Benifallet

Penya Xac-26

Benifallet

Benifallet

Dades

Dades

  

Adreça: C/ Marcel·lí Domingo, 2 E-mail: maudi@gencat.cat Telèfon: 666269517

 

Adreça: C/Escaleta, 24 Telèfon: 977462106

Societat de Caçadors Pi Verd Benifallet

Club de Rem Potenti de Benifallet

 

Benifallet

Dades  

Dades Adreça: C/Major, 8 Telèfon: 977462073

Adreça: C/ Marcel·lí Domingo, 2 Telèfon: 619334384

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Associació Aikido Terres de l’Ebre Camarles

Dades

Camarles

  

Adreça: Carrer 24, 40 E-mail: eloimon@hotmail.com Telèfon: 649620520

Associació Excursionista Camarlenca Terra de Fang Camarles

Dades   

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Adreça: Carrer Trenta, 75 E-mail: aecterradefangcamarles@gmail.com Responsable: Albert Bernat Pla

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Futbol Camarles

Club Gimnàs en Forma

Camarles

Camarles

Dades

Dades

  

Adreça: Carrer Trenta-ú, s/n E-mail: bertmau@hotmail.com Telèfon: 977470501

Club de Bitlles Camarles

  

Adreça: Carrer vint-i-tres, 25 E-mail: montse.torres@arrossaires.com Telèfon: 977470119

Club Handbol Camarles Camarles

Camarles

Dades Dades  

Adreça: Carrer Vint-i-sis, 2 Telèfon: 977470113

Guia Esportiva Comarcal | 2013

  

Adreça: Carrer vint-i-quatre, 31 E-mail: chcamarles@yahoo.es Telèfon: 609955914

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Karate Kushin-Kai Camarles

MotoClub Camarles

Camarles

Camarles

Dades

Dades

  

Adreça: Carrer trenta, 86 E-mail: karatedeltebre@hotmail.com Telèfon: 639465978

  

Adreça: Carrer Vint-i-cinc, 24 E-mail: camarles@hotmail.com Telèfon: 62609321

Club penya ciclista Sant Marc de Camarles Camarles

Societat de Caçadors La Boquera

Dades

Camarles

  

Adreça: Plaça Generalitat, 6 E-mail: jnavarro07@ctmail.net Telèfon: 977470465

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Dades  

Adreça: Carrer Trenta quatre, 3 Telèfon: 619120322

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Amics del Ball de Saló de Deltebre Club Esportiu Deltebre

Dades   

Adreça: Av. Goles de l'Ebre, 239 E-mail: rosa@favraiverge.com Telèfon: 687998218

Deltebre Associació de Karate Kushinkai de Deltebre Deltebre

Dades   

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Adreça: C/ Leopoldo Segarra, 47 E-mail: karatedeltebre@hotmail.com Telèfon: 630059715

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Associació de Pesca Esportiva Lo Fangar

C.D. La Cava

Deltebre

Deltebre

Dades

Dades

  

Adreça: C/ Aldea, 43 E-mail: societatfangar@hotmail.com Telèfon: 977480729

  

Adreça: Av. Les Goles de l'Ebre, 208 Telèfon: 630 788 188 E-mail: familyaudrey@gmail.com

Associació Esportiva Xino Xano

Club Billar La Mina

Deltebre

Deltebre

Dades

Dades

  

Adreça: Passeig Reinosa, s/n E-mail: mabertomeu@gmail.com Telèfon: 649485152

Guia Esportiva Comarcal | 2013

 

Adreça: C/ Goles de l'Ebre, 179 Telèfon: 977482008

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Billar Nicanor

Club de Ball Esportiu "Lo Txa Txa"

Deltebre

Deltebre

Dades

Dades

 

Adreça: C/ Major, 22 Telèfon: 977480062

 

Adreça: C/ Tortosa, 1 Telèfon: 670416581

Club Birles Deltebre

Club de Birles La Cava

Deltebre

Deltebre

Dades

Dades

  

Adreça: Pl. 20 de Maig, 1 E-mail: josep_polet@yahoo.es Telèfon: 977489309

Guia Esportiva Comarcal | 2013

 

Adreça: Goles de l'Ebre, 208 Telèfon: 627816078

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club de Bitlles Delta de l'Ebre

Club de Tiro al Plato Deltebre

Deltebre

Deltebre

Dades

Dades

 

Adreça: C/Guifre el Pilos, 43 Telèfon: 619220146

Club de Tennis Deltebre

Adreça: Generalísimo, 50 Telèfon: 977480494

Club d'Escacs Deltebre Deltebre

Deltebre

Dades

Dades  

 

Adreça: Ignasi, 35 Telèfon: 619716231

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Adreça: Pl. 20 de Maig

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club d'Escacs Zlótnitk

Club Esportiu Delta Padel Deltebre

Deltebre

Deltebre

Dades

Dades

  

Adreça: Pl. 20 de maig, s/n E-mail: ybrugnoli@gmail.com Telèfon: 607824267

  

Adreça: C/ Joan Bonet,6 E-mail: deltapadel@hotmail.com Telèfon: 639305942

Club Esportiu Delta Sporting Club Escola de Billar Sant Miquel

Dades

Deltebre

Dades  

Deltebre

Adreça: C/ Goles de l'Ebre, 208 Telèfon: 977480399

Guia Esportiva Comarcal | 2013

  

Adreça: Leopoldo Segarra, 60 Telèfon: 650381057 E-mail: info@deltasporting.com

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Esportiu Escola de Futbol Delta de l'Ebre

Club Futbol Sala Lo Furo

Deltebre

Deltebre

Dades

Dades

  

Adreça: Plaça 20 de Maig, 1 E-mail: assegurances@gabinetadministrtiu.com Telèfon: 610761860

Club Esportiu Tiro i Arrastre Deltebre Deltebre

Adreça: C/La Pau, 193 Telèfon: 650988890

Club Natació Delta Deltebre

Dades

Dades  

 

Adreça: Passatge Mulet, 6 Telèfon: 977480868

Guia Esportiva Comarcal | 2013

 

Adreça: C/ Barceloneta, 21 Telèfon: 977481506

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Natació Ebre

Club Nàutic Riumar

Deltebre

Deltebre

Dades

Dades

  

Adreça: Sant Jaume, 46 E-mail: clubnatacioebre@hotmail.com Telèfon: 679259528

  

Adreça: C/ Goles de l'Ebre, 18 E-mail: cnriumar@cnriumar.com Telèfon: 679516935

Club Patí Deltebre Deltebre

Dades   

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Adreça: Riu Llobregat, 39 E-mail: cpdeltebre@msn.com Responsable: Miguel A. Escola

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Twirling Deltebre

Club Twirling Terres de l'Ebre

Deltebre

Deltebre

Dades

Dades

  

Adreça: St. Rocf, 12, Planta Baixa 2 E-mail: ctdeltebr@twirling.cat Telèfon: 691564441

Club Twirling La Cava Deltebre

Adreça: C/ Balmes, 61 Telèfon: 977481372

IDM Deltebre (Tennis la Cava) Deltebre

Dades

Dades   

 

Adreça: C/Gran Canaria, 6 E-mail: twirlinglacava@gmail.com Telèfon: 659174461

Guia Esportiva Comarcal | 2013

  

Adreça: Av.les Goles de l'Ebre,s/n E-mail: enricisandra@hotmail.com Telèfon: 977480563

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Moto Club Delta

Societat de Caçadors de Jesús i Maria

Deltebre

Deltebre

Dades

Dades

  

Adreça: C/ Estació, 28 E-mail: jnavarro07@ctmail.net Telèfon: 607771161

  

Adreça: Sant Miquel, 199 E-mail: s.c.jesusymaria@hotmail.com Telèfon: 600474872

Penya Cicloturista Deltebre

Societat de Caçadors del Port del Fangar

Deltebre

Deltebre

Dades

Dades

  

Adreça: C/Sant Miquel, 145 E-mail: penyacicloturistadeltebre@tinet.cat Telèfon: 977481521

Guia Esportiva Comarcal | 2013

 

Adreça: C/ Estació, 94 Telèfon: 977480005

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Societat de Caçadors Sant Miquel de la Cava

U.D. Jesús i Maria

Deltebre

Deltebre

Dades

Dades

  

Adreça: C/ Barracor, 23 E-mail: agusti.ribes@hotmail.com Telèfon: 627573657

 

Adreça: La Pau Instal·Esport./Recinte Festiu Responsable: Mario Rodenas

Societat de Coloms Esportius Ebre-Delta

Unió Esportiva Deltebre

Deltebre

Deltebre

Dades

Dades

 

Adreça: C/ Les Goles de l'Ebre, 381 Telèfon: 977480287

Guia Esportiva Comarcal | 2013

  

Adreça: Plaça Vint de Maig, 15 E-mail: uedeltebre@gmail.com Telèfon: 661846456

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Associació Esportiva Montsagre de Paüls Paüls

Dades  

Adreça: Cala Vila, 7 Telèfon: 620631887

Paüls Societat de Caçadors Sant Roc Paüls

Dades  

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Adreça: Gayarre,65 Responsable: Jacinto T. Buera Curto

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Ciclista Perelló Perelló, El

Dades    

Perelló, el

Adreça: Pl. Pau Casals 2, 2n, 3a E-mail: info@ccperello.es Telèfon: 630 836 977 Web/bloc: www.ccperello.es

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Gerard Pérez Boyer (president) Telèfon: 630 836 977

Horaris  

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Entre semana: sortides per les tardes Caps de semana: participació a curses

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Centre d’Esports Perelló

Club de Patinatge El Perelló

Perelló, El

Perelló, El

Dades

Dades

   

Adreça: Av. Sant Jordi s/n E-mail: ce.elperello@gmail.com Telèfon: 977 490635 Web/bloc: www.ceperello.com

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: David Pallarès Martí (president) E-mail: david@acper.com Telèfon de contacte: 609 628 498

Instal·lacions  

Camp de futbol municipal “La Vinyeta” Sala del Casal del Centre d’Esports

  

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Joan Subirats Llaó (president) E-mail: joansubiratsllao@gmail.com Telèfon de contacte: 609 970 516

Horaris  

Entre semana: entrenaments per les tardes de dimarts i dijous. Caps de semana: competicions

Instal·lacions 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Adreça: Fullola, 6 E-mail: patinatge.perello@gmail.com Telèfon: 977490577

Utilització del Pavelló Poliesportiu Municipal

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Handbol Club Perelló

Motoclub Perelló

Perelló, El

Perelló, El

Dades

Dades

  

Adreça: Eres, 11 bis E-mail: hcperello@gmail.com Telèfon: 977 490561

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Josep Casanova Boyer (president) Telèfon de contacte: 616 297 591

Horaris  

 

Adreça: Gayarre, 16 Telèfon: 977 490275

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: David Boyer Callau (president) Telèfon: 630 155 317

Instal·lacions 

Utilització del circuit municipal de motocrós

Entre semana: entrenaments per les tardes de dimecres i divendres. Caps de semana: competicions

Instal·lacions 

Utilització del Pavelló Poliesportiu Municipal

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Societat de Caçadors Sant Antoni Perelló, El

Dades  

Adreça: Colom, 27 Telèfon: 629 144 642

Persona de contacte  

Roquetes

Nom i Cognoms: Jacinto Tomàs Buera Curto (president) Telèfon : 629 144 642

Horaris 

Caps de semana: sortides amb època de cacera.

Instal·lacions 

Utilització de terrenys del terme del Perelló.

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Associació de Caçadors Locals de Roquetes

Associació Riffstyle

Roquetes

Roquetes

Dades

Dades

 

Adreça: Av. del Port de Caro, 1, 3r. Telèfon: 607086181

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Javier Alegret Ribas

   

Persona de contacte 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Adreça: Santa Càndia núm. 26 E-mail: riffstyle@hotmail.com Telèfon: 658868536 Web/bloc: www.rockwheelsfest.com

Nom i Cognoms: Lluís Fornés Pérez

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Aeromodelisme Radio Control de l’Ebre

Club d’Escacs Peó Vuit

Roquetes

Roquetes

Dades

Dades

  

Adreça: Av. Port de Caro, 25 E-mail: pepasbeol@hotmail.com Telèfon: 619089796

   

Adreça: Centre Cívic – Urb. Torre d’en Gil, s/n E-mail: peovuit@peovuit.com Telèfon: 649132938 Web/bloc: www.peovuit.com

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Pedro Belenguer

Persona de contacte 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Nom i Cognoms: Santiago Añó

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club de Ball Esportiu Making Dance

Club de Bitlles Roquetes

Roquetes

Roquetes

Dades

Dades

  

Adreça: C/ Ansedó, 1, bx. E-mail: info@makingdance.es Telèfon: 616829737

Adreça: Urb. Torre d’en Gil, s/n

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: José Mollà Calabuig

Club De Caça Senglar Mont-Caro Roquetes

Instal·lacions 

Raval de Cristo

Dades  

Adreça: Av. del Port de Caro, 1 Telèfon: 630981780

Persona de contacte 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Nom i Cognoms: Juan Antonio Sancho

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Deportiu Roquetenc

BTT Terres de l’Ebre

Roquetes

Roquetes

Dades

Dades

  

Adreça: C/ Canal, 1 E-mail: cdroquetenc@gmail.com Telèfon: 977501442

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Joan Alegret

Adreça: C/ Santa Càndia, 23

Club Futbol Sala Roquetes Roquetes

Dades    

Adreça: C/ Sant Ramon, 12, bx. E-mail: motossalvado@terrra.es Telèfon: 661868414 Web/bloc: www.cfsroquetes.webpin.com

Persona de contacte 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Nom i Cognoms: cfsroquetes@hotmail.com

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Voleibol Roquetes

La Joca Club Alpí

Roquetes

Roquetes

Dades

Dades

 

Adreça: C/ Churruca, 8 Telèfon: 636565263

Persona de contacte 

   

Adreça: C/ Sant Bertomeu, 6 E-mail: lajoca@feec.cat Telèfon: 977503933 Web/bloc: www.lajoca.net

Nom i Cognoms: Benjamín Cuevas

Persona de contacte 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Nom i Cognoms: Carles Lluís Ferreres

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Moto Club Engrassar i donar vent

Moto Club Roquetes

Roquetes

Roquetes

Dades

Dades

  

Adreça: C/ Pare Romanyà, 8, 4t. E-mail: mcengrassaridonarvent@gmail.com Telèfon: 687803602

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Toni Alcoba

Guia Esportiva Comarcal | 2013

   

Adreça: Apartat de Correus 92 E-mail: xcugat@tecnocat.com Telèfon: 977500460 Web/bloc: www.motoclubroquetes.com

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Xavi Cugat

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Penya Barcelonista Mont-Caro

Penya Madridista El 7 blanco 1999

Roquetes

Roquetes

Dades

Dades

  

Adreça: C/ Masia, 3 E-mail: pbmont-caro@hotmail.com Telèfon: 977503616

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Joan Enric Codorniu

Guia Esportiva Comarcal | 2013

   

Adreça: C/ Sant Ramon, 13 E-mail: marcossafont@elsieteblanco.com Telèfon: 977501840 Web/bloc: www.elsieteblanco.com

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Marcos Safont Lleixà

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Societat de Caçadors La Perdiz Roquetense

Trail Roquetes Associació Esportiva i Cultural

Roquetes

Roquetes

Dades

Dades

 

Adreça: Centre Cívic – Urb. Torre d’en Gil, s/n Telèfon: 639317234

  

Adreça: C/Santa Càndia, 1 E-mail: rroquetes@gmail.com Telèfon: 680114069

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Fernando Lara Gómez

Persona de contacte 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Nom i Cognoms: Albert Segura

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Societat de Caçadors “Cova Negra” Tivenys

Dades

Tivenys

  

Adreça: : C/ Sant Joan, 10 E-mail: jordipinolpinol@hotmail.com Telèfon: 680504852

Persona de contacte  

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Nom i Cognoms: Jose Piñol Salvadó (president) Telèfon de contacte: 680504852

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Motoclub Motor Tivenys

Unió Esportiva Tivenys

Tivenys

Tivenys

Dades

Dades

  

Adreça: c/ Sant Antoni, 35 E-mail: motomotortivenys@gmail.com Telèfon: 977496100

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Alejandro Beltran Carles (president) E-mail: beltran1971@gmail.com Telèfon de contacte: 649171312

Guia Esportiva Comarcal | 2013

 

Adreça: Av. Generalitat, 3 E-mail: uetivenys@yahoo.es Telèfon: 629533291

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Xavier Osorio Cantarero (president) E-mail: xaviosorio@yahoo.es Telèfon: 607659271

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Esportiu La Colla “Els Tancats” Tivenys

Dades   

Adreça: Capdevila, 8 E-mail: davidcaudet@hotmail.com Telèfon: 659043491

Persona de contacte 

Tortosa

Nom i Cognoms: Javier Audi (president)

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

A.C.E. La Cursa del Llop

A.E. Futbol Sala Baix Ebre

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

    

Adreça: Avd. Ferran d'Aragó, 22 E-mail: info@cursadelllop.com Telèfon: 670802536 Fax: 977446276 Web/bloc: www.cursa del llop.com

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Enric Colomé Campos (president) Núria Lledó Castillo (portaveu) Telèfon: 670802536/ 600306074

Guia Esportiva Comarcal | 2013

   

Adreça: Estadi Municipal - Viver - Gimnàs E-mail: fsalatortosa@gmail.com Telèfon: 977503722 Web/bloc: www.fsalatortosa.com

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Antonio Arasa Baila (president) Telèfon: 977580051

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Associacio Esportiva Punt de Set

At. Atlas Tortosa

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

  

Adreça: Joan Miró, 3, Escala A 1º1ª E-mail: puntdeset@gmail.com Telèfon: 610245441

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Albet Sabaté (president)

Guia Esportiva Comarcal | 2013

  

Adreça: Rambla Felip Pedrell 118, 1r 1a E-mail: senytortosa@yahoo.es Telèfon: 651608268

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Khemaies Merkhi (president)

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

CE Handbol Tortosa

CET Centre d'Esports Tortosa

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

  

Adreça: Plaça Paiolet, 2 E-mail: handboltortosa@gmail.com Telèfon: 677790363

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Joan Rieres Alcolea (president) Marcel Albacar Garcia (portaveu) E-mail: joan@rieres.com Telèfon: 629594100/ 607316985

Guia Esportiva Comarcal | 2013

  

Adreça: Estadi Municipal - Viver E-mail: cetortosa@gmail.com Telèfon: 977581024

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Adelino Fontanet (president)

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Bàsquet Cantaires de l’Ebre-Delta Club Ball Esportiu Terres de l’Ebre

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

  

 

Adreça: Pla de l’Estació Telèfon: 977588698

Adreça: Viver d'Entitas - Estadi Municipal Telèfon: 977580922 Web/bloc: www.cantaires.com

Persona de contacte   

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Nom i Cognoms: Àngels Alonso Llamas (president) Jordi Gonzalez (portaveu) E-mail: angels_alonso67@hotmail.com Telèfon: 658128688/ 609789113

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Ciclista Catalunya Sud

Club Ciclista Ebrebike

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

  

Adreça: Verge de la Petja, 28 E-mail: cccatalunyasud@hotmail.com Telèfon: 977445758

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Jose Juan Vizcarro (president)

  

Persona de contacte  

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Adreça: Pla de l'Estació Prcl. 4-4 / P. Ravaleta E-mail: clubebrebike@hotmail.com Telèfon: 647931936

Nom i Cognoms: Joan Josep Curto Solé (president) Abraham Sebastià Domènech (portaveu) Telèfon: 647931936/ 687966153

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Ciclista 5 Seconds

Club d'Atletisme Terres de l'Ebre

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

Adreça: Orlenas, 41

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Manuel Arasa Telèfon: 659580907

   

Persona de contacte   

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Adreça: Estadi Municipal - Viver / AC 261 E-mail: atebre@hotmail.com Telèfon: 639343453 Web/bloc: www.atletisme.com/clubs/ate/

Nom i Cognoms: Enric Boldú Tortmo (president) Santi Corominas Noria (portaveu) E-mail: santi.corominas@gmail.com Telèfon: Anna - 630629339

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club de Ball Esportiu Ritme

Club Deportiu Tortosa

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

  

Adreça: Camí de Mianes s/n - Vinallop E-mail: ritme@telefonica.net Telèfon: 654790114

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Núria Menasanch Martí (president) E-mail: menasanch@telefonica.net

Guia Esportiva Comarcal | 2013

   

Adreça: Rambla Felip Pedrell, 41 E-mail: cdtortosa@hotmail.com Telèfon: 977442222 Fax: 977442222 Web/bloc: www.cdtortosa.com

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Joaquin Rambla Manzano (president)

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club de Rem Tortosa

Club de Tennis Tortosa

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

   

Adreça: Passeig Moreira s/n E-mail: info@remtortosa.org Telèfon: 977446058 Web/bloc: www.clubremtortosa.org

 

Adreça: Crta. Simpàtica, 89 E-mail: clubtenistortosa@gmail.com

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: José M. Chavarria Homedes (president) José Pla Boix (portaveu) Telèfon: 620968834

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club de Tir Tortosa "Racó d'Homedo"

Club Escacs Tortosa

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

  

Adreça: Apartat de correus 140 E-mail: clubtirtortosa@gmail.com Telèfon: 977474432

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Felipe Tallada Ravanals (president) Santiago Adan Morera (portaveu) Telèfon: 607077630/ 679747716

Guia Esportiva Comarcal | 2013

  

Adreça: Pare Cirera, 2 E-mail: abraham_pla@hotmail.com Telèfon: 977 440683

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Abraham Pla (president)

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Esportiu Busseig Tortosa

Club Esportiu Dinàmics Tortosa

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

    

Adreça: Terrapico, 27 / Roquetes E-mail: busseigtortosa@hotmail.com Telèfon: 636062495 Fax: 977503135 Web/bloc: www.busseigtortosa.com

Persona de contacte  

 

Adreça: Llarga de Sant Vicent, 15, 3er E-mail: joseluisaccensi@hotmail.com

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Jose Luis Accensi Homedes E-mail: joseluisaccensi@hotmail.com

Nom i Cognoms: Guillermo Boix Domènech (president) Josep Faiges Albiol (portaveu) Telèfon: 690387162/ 636062495

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Futbol Femení Tortosa-Ebre

Club Hoquei Tortosa

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

 

Adreça: Avda Estadi, 1 Telèfon: 977 442458

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Nativitat Ferré

  

Adreça: Avda. de l’Estadi, s/n E-mail: club@hoquei.es Telèfon: 627481001 / 977444384

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Rita Curto (president)

Club Futbol Reguers Tortosa

Dades 

Adreça: Cabassers, s/n

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Jaume Roca (president) Telèfon: 666478063

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Natació Tortosa

Club Patí Dertusa

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

  

Adreça: Apartat de correus 269 E-mail: natacio@clubnataciotortosa.com Telèfon: 977580557

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: José Javier Monfort Curto (president) Ramón Andreu Vidal (portaveu) E-mail: xmonfort@clubnataciotortosa.com Telèfon: 977502168/ 977445776

Guia Esportiva Comarcal | 2013

 

Adreça: Apartat de correus 328 E-mail: clubpatidertusa@hotmail.es Telèfon: 977474101

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Esteve Pegueroles Segura (president) Telèfon: 660448534

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Twirling Tortosa

Dertusa Escola de Futbol

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

   

Adreça: Avinguda Colom, 9 E-mail: club@clubtwirlingtortosa.org Telèfon: 977501746 Web/bloc: www.clubtwirlingtortosa.org

Persona de contacte  

Adreça: Pintor Casanova, 5

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Miguel Otero (president) Telèfon: 600515323

Nom i Cognoms: Joan Manel Mompel i Gisbert (president) Silvia Aleixendri Aliau (portaveu) Telèfon: 977580975/ 977501398

Ebre Escola Esportiva Tortosa

Persona de contacte 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Nom i Cognoms: Josep Garcia (president)

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Escuderia Cucafera Racing

Espeleo Club Tortosa

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

   

Adreça: Plç: Msn. Sol 10 / Casal Tortosí E-mail: cucaferaracing@gmail.com Telèfon: 977443458 Web/bloc: www.cucaferaracing.com

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Joan Agudo de Vega (president) Marc Yagüe Monllaó (portaveu) E-mail: myanso@gmail.com Telèfon: 977441282/ 687567730

Guia Esportiva Comarcal | 2013

   

Adreça: C/ Argentina 8, 2n. E-mail: ect.tortosa@hotmail.com Telèfon: 977510803 Web/bloc: www.espeleoclubtortosa.blogspot.com

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Carlos Martinez Piñol (president) Telèfon: 639827207

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Moto Club Poc a Poc per Costum

Moto Club Tot Motor Els Reguers

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

 

Adreça: Avda.Generalitat,107 E-mail: info@motoclub-pocapoc.com

 

Adreça: Cabassers, s/n (Els Reguers) Telèfon: 977 717834

Penya Ciclista Baix Ebre “Ja Arribarem” Tortosa

Dades

Moto Club Tortosa

 

Adreça: Avd. Colom, 57 E-mail: info@ciclismetortosa.com

Tortosa

Telèfon: 687553339/ 637005633

Persona de contacte

Dades  

Adreça: Escorxador, 14 Telèfon: 977 446996

Guia Esportiva Comarcal | 2013

 

Nom i Cognoms: Raúl Querol (president) Telèfon: 687553339/ 637005633

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Societat de Caçadors Tortosa

Societat de Pesca Esportiva Tortosa

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

 

Adreça: Plaça de Sant Joan nº 5 E-mail: sctortosa@terra.es Telèfon: 977444152

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Xavier Altadill Saporta (president) Agustí Forcadell Espelta (portaveu) Telèfon: 626939948/ 608745855

Guia Esportiva Comarcal | 2013

  

Adreça: Passeig de l'Ebre 14 - Baixos E-mail: spet@terra.com Telèfon: 977581239

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: José Ramón Roig Moreno (president) Jaime Bel Curto (portaveu) Telèfon: 610091245/ 657362807

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

TAC Tortosa Atletic Club Judo

U.E.C. Tortosa

Tortosa

Tortosa

Dades

Dades

E-mail: judotortosa@gmail.com

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Agustín Garcia (president)

    

Adreça: C/ Argentina nº 8 E-mail: info@uectortosa.org Telèfon: 977443271 Fax: 977443271 Web/bloc: www.uectortosa.org

Persona de contacte   

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Nom i Cognoms: Joan Carles Balagué (president) E-mail: info@uectortosa.org Telèfon: 609336930

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Esportiu Montaspre EMD Bítem

Dades  

Adreça: Sant Roc, 16 E-mail: ce.montaspre@gmail.com

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Elias Bel (president)

EMD Bítem

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

C.U.E. Remolins-Bítem EMD Bítem

Dades    

Adreça: C/ Arnau de jardí, 103 E-mail: alvaraudi@hotmail.com Telèfon: 630479711 Web/bloc: www.ueremolinsbitem.com

EMD Campredó

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Alvaro Audi Colome E-mail: alvaraudi@hotmail.com Telèfon de contacte: 630479711

Horaris 

Dilluns i divendres de 18 a 19.30h

Instal·lacios 

Municipal de la EMD de Bítem

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Campredó Esport

U. E. Campredó

EMD Campredó

EMD Campredó

Dades

Dades

   

Adreça: Av. Don Alvaro 136 E-mail: manelsanahuja@gmail.com Telèfon: 676 199 420 Web/bloc: cursa.campredo.net

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Manel Sanahuja Vidal E-mail: manelsanahuja@gmail.com Telèfon de contacte: 676 199 420

Horaris 

   

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Manel Álvarez Chavarria (1er equip)/ Raül Prats Dueso (Futbol base) E-mail: uecampredo@gmail.com Telèfon de contacte: 699 084 370

Horaris

Horari de contacte: 9:00 h –13:00 h, 15:00 h – 18:00 h.

Instal·lacions 

Adreça: C/La Forja s/n E-mail: uecampredo@gmail.com Telèfon: 699 084 370 Web/bloc: uecampredo.blogspot.com

Dilluns (20:00-22:00), Dimarts (17:30h a 18:30 h), dijous (17:30h a 18:30 h) i dijous (20:00-22:00) i partits: dissabtes (10:30h –12:30 h) i (17:00h – 19:00)

Zona esportiva de Campredó i terme de Campredó

Instal·lacions 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Camp de futbol municipal

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Associació Esportiva Veterans EMD Jesús

Dades  

EMD Jesús

Adreça: Av. Molins d'en Comte Telèfon: 977500042

Persona de contacte  

Nom i Cognoms: Àngel Queralt Ferré Telèfon de contacte: 977500042

Horaris 

Entrenen un cop per setmana i els partits es juguen en dissabte o diumenge.

Instal·lacions 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Camp Municipal de la Santa Creu

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club Bitlles Catalònia de Jesús

Club Ciclista Jesús

EMD Jesús

EMD Jesús

Dades

Dades

  

Adreça: C/Sant Josep,8 E-mail: elopez20@xtec.cat Telèfon: 977504556-687151979

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Ramon Lapeira Besolí E-mail: elopez20@xtec.cat Telèfon de contacte: 977502401

  

Adreça: Ctra. Xerta, 16 E-mail: jborja@tinet.org Telèfon: 977501352

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Jaume Borja Carles E-mail: jborja@tinet.org Telèfon de contacte: 617827731

Instal·lacions 

Camp de bitlles de l'EMD, i participen al Campionat de Bitlles de veterans.

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Club de Ball Esportiu Jesus

Club Futbol Jesús-Catalònia

EMD Jesús

EMD Jesús

Dades

Dades

  

Adreça: C/Terra Alta, 11-13, 3r.2ª. E-mail: lluisapanisello@hotmail.com Telèfon: 666686774

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Núria Blasco Carles E-mail: lluisapanisello@hotmail.com Telèfon de contacte: 666686774

Instal·lacions 

Els entrenaments els realitzen al gimnàs de l'Institut Escola Daniel Mangrané i al gimnàs de l'EMD de Jesús.

  

Adreça: Pl. Francesc Queralt E-mail: jesuscatalonia@gmail.com Telèfon: 662263331

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Agustí Oliver Vazquez E-mail: jesuscatalonia@gmail.com Telèfon de contacte: 662263331

Horaris 

Els entrenaments es realitzen per les tardes, de dilluns a divendres i els campionats es realitzen els dissabtes i diumenges.

Instal·lacions 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Camp Municipal de la Santa Creu.

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Societat de Caçadors Sant Bernabé EMD Jesús

Dades 

Adreça: Molins d’en Compte, 110

Xerta

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Centre Cultural i d’Esplai Xerta

Futbol Club Xerta

Xerta

Xerta

Dades

Dades

  

Adreça: Sevilla, 10 E-mail: ccex@xerta.com Telèfon: 977473664

Persona de contacte 

Nom i Cognoms: Karim Chouaib

   

Adreça: Plaça Major, 13 E-mail: futbolclubxerta@gmail.com Telèfon: 639931741 / 686419823 Web/bloc: http://www.fcxerta.com

Persona de contacte   

Nom i Cognoms: Jaume Lafarga Falco / Francisco Cobos Escribano E-mail: futbolclubxerta@gmail.com Telèfon: 639931741 / 686419823

Horaris 

Dilluns i divendres de 19.00 a 21.00h

Instal·lacions 

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Camp municipal de Xerta

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

ASSOCIACIONS ESPORTIVES ESCOLARS (AEE) AMETLLA DE MAR, L’ AEE IES MARE DE DÉU DE LA CANDELERA Avinguda Ensenyament, s/n

ASSOCIACIONS ESPORTIVES ESCOLARS (AEE)

Telèfon: 977 456442 E-mail: e3006976@xtec.cat

BENIFALLET AEE ZER RIU I SERRA Hospital, s/n Telèfon: 977 462150 E-mail: e3009321@xtec.cat

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

CAMARLES

ROQUETES

AEE IES DE CAMARLES

AEE IES ROQUETES

La Granadella, s/n

Anselm Clavé, 8

Telèfon: 977 470444

Telèfon: 977 504222

E-mail: e3008419@xtec.cat / iescamarles@xtec.cat

E-mail: e3008420@xtec.cat / iesroquetes@xtec.cat

DELTEBRE

AEE ZER MONT-CARO

AEE IES DELTEBRE Av. Catalunya, s/n Telèfon: 977 489123

Tarragona, s/n Telèfon: 977 503008 E-mail: e3009311@xtec.cat

E-mail: e3006964@xtec.cat

TIVENYS PERELLÓ, EL AEE IES BLANCA D’ANJOU Pla de la Fe3007211@xtec.catira s/n Telèfon: 977 490236

AEE ZER RIU AVALL (TIVENYS-BÍTEM) Calvari, 46 Telèfon: 977 496067 E-mail: e3009011@xtec.cat

E-mail: e3007211@xtec.cat

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre TORTOSA AEE IES TORTOSA

Baix Ebre AEE NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ Argentina, 32

Hernan Cortes, 15 Telèfon: 977 500744

Telèfon: 977 440326

E-mail: e3011170@xtec.cat

E-mail: e3004311@xtec.cat

AEE IES JOAQUIM BAU

AEE COL.LEGI DIOCESÀ SAGRADA FAMILIA

Mª Rosa Molas, 2, 4-2

Accés al Seminari, 16

Telèfon: 977 501310

Telèfon: 977 440200

E-mail: iesjbau@xtec.cat

E-mail: e3004402@xtec.cat / csagrada@edificiseminari.com

AEE AMPA COL.LEGI TERESIÀ AEE INSTITUT DE L’EBRE Rosselló 31-37 Avinguda Colom, 34-42 Telèfon: 977 440444 Telèfon: 977 500949 E-mail: e3004372@xtec.cat E-mail: e3004441@xtec.cat /

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

EMD CAMPREDO AEE ZER MESTRAL Don Àlvar, 166 Telèfon: 977 507010

SECCIONS ESPORTIVES ESCOLARS (SEE)

E-mail: e3009618@xtec.cat --------------------------------------------------------------------------------------------------

ALDEA, L’ SEE AMPA CEIP 21 D’ABRIL Narcís Monturiol, s/n Telèfon: 977 452010 E-mail: e3004050@xtec.cat

SEE AMPA CEIP MARIA GARCIA CABANES Prolongació Esglèsia s/n Tel.: 977 450301 E-mail: e3004037@xtec.cat

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

AMETLLA DE MAR, L’

DELTEBRE

SEE AMPA CEIP SANT JORDI

SEE AMPA CEIP RIUMAR

Avinguda de l’Ensenyament, 13

Ignasi, 26

Telèfon: 977 456480

Telèfon: 977 480545

E-mail: e3000263@xtec.cat

E-mail: e3006873@xtec.cat

AMPOLLA, L’

SEE AMPA CEIP SANT MIQUEL

SEE AMPA CEIP MEDITERRANI

Sant Miquel, 100 Telèfon: 977 480297

Girona, 2 Telèfon: 977 460151

E-mail: e3004013@xtec.cat

E-mail: e3005194@xtec.cat SEE AMPA CEIP L’ASUMPCIÓ La Pau, 17

CAMARLES SEE AMPA ESCOLA SANT ÀNGEL

Telèfon: 977 489593 E-mail: e3004074@xtec.cat / ceip-lassumpcio@xtec.cat

Plaça Generalitat, 10 Telèfon: 977 470301 E-mail: e3003975@xtec.cat

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

PERELLÓ, EL

TORTOSA

SEE AMPA CEIP JAUME II

SEE AMPA CEIP LA MERCÈ

Gaiarre, 65

Providència, 11-15

Telèfon: 977 490082

Telèfon: 977 441566

E-mail: e3001929@xtec.cat

E-mail: e3004232@xtec.cat

ROQUETES

SEE AMPA CEIP FERRERIES Avinguda Marcel.lí Domingo, 28

SEE AMPA CEIP RAVAL DE CRISTO-ROQUETES Tarragona, s/n Telèfon: 977 503008

Telèfon: 977 503299 E-mail: e3004256@xtec.cat / ceipferreries@xtec.cat

E-mail: e3009311@xtec.cat SEE AMPA CEIP REMOLINS SEE AMPA CEIP MARCEL.LÍ DOMINGO Pare Romanyà, s/n

Santa Anna, 8-14 Telèfon: 977 442158 E-mail: e3004268@xtec.cat

Telèfon: 977 596848 E-mail: e3002831@xtec.cat

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

SEE AMPA CEIP EL TEMPLE

EMD JESÚS

Jaume I, s/n

SEE AMPA DANIEL MANGRANÉ

Telèfon: 977 440357

Carretera de Jesús a Roquetes, s/n

E-mail: e3004244@xtec.cat

Telèfon: 977 502316 E-mail: e3003914@xtec.cat

SEE AMPA CEIP CINTA CURTO Juan Sebastián Elcano, 23-29 Telèfon: 977 588831 E-mail: e3008912@xtec.cat

XERTA SEE AMPA CEIP XERTA Plaça Catalunya, s/n Telèfon: 977 473050

EMD CAMPREDÓ

E-mail: e3001000@xtec.cat

SEE AMPA CEIP PORT RODÓ Don Àlvar, 166 Telèfon: 977 597010 E-mail:

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

FEDERACIONS ESPORTIVES CATALANES DELEGACIONS DE LES TERRES DE L’EBRE

FEDERACIONS ESPORTIVES CATALANES

Federació Catalana de Boxa Amateur Delegat Terres de l’Ebre Josep Lluís Accensi Homedes Delegat Federatiu Comarcal Terres de l’Ebre

DELEGACIONS DE LES TERRES DE L’EBRE

Telèfon: 679083331 e-mail: joseluisaccensi@hotmail.com Web Federació Catalana de Boxa Amateur http://www.fcboxa.cat/

Federació Catalana de Caça Delegació Terres de l’Ebre Mestre Sunyer, 24 entresol 43870 Amposta Telèfon: 977 708 080 Fax 977 708 080 Web Federació catalana de les Terres de l’Ebre http://www.fccterresebre.cat/

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Federació Catalana de Futbol Delegació Terres de l’Ebre Berenguer IV, 26, 1r 1a 43500 Tortosa Telèfon: 977 443273 Fax: 977 445916 Delegat territorial: Joaquín del Pino

Baix Ebre

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya Sr. Joan Mitjavila Representant territorial a la Regió Va - Terres de l'Ebre de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya - FEEC jmitjavila@lasenia.cat Web Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya: http://www.feec.cat/

Web Federació catalana de futbol: http://www.fcf.cat/pnfg/

Federació Esportiva Catalana de Twirling

Federació Catalana de Ciclisme

Avinguda de l’Estadi, s/n 43500 Tortosa e-mail: administracio@twirling.cat

Sr. Raul Querol Sots-delegat de la Federació Catalana de Ciclisme a les Terres de l’Ebre raulquerol@gmail.com

Web Federació Catalana de Twirling: http://www.fcatalanatwirling.cat/

Web Federació Catalana de Ciclisme: http://www.ciclisme.cat/

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013


Baix Ebre

Baix Ebre

Federació Catalana de Natació Sra. Yolanda Cardona Representant de la Federació Catalana de Natació a les Terres de l’Ebre yocariba@hotmail.com Web Federació Catalana de Natació: http://www.natacio.cat/

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Guia Esportiva Comarcal | 2013

Baix ebre guies esportives comarcals  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you