Page 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

MONITORIZAREA ACOPERIRII MEDIATICE pentru perioada decembrie 2010 - 2011

AGENŢII DE PRESĂ Titlu material : Comunicat de presă - Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' Iaşi Instituţia media : Agentia nationala de presa AGERPRES Data publicării : 7 decembrie 2010 Link: http://mobile.agerpres.ro/news.php?n=1B61CCD323509C8835806521738&c=&p=1&s=&q=

Text

Page | 1


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza' din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea BabeşBolyai din Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj Napoca demarează, începând cu această lună, proiectul intitulat ,,Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse' (ID 50679). Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe pia?a muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare ?i dezvoltare profesională a femeilor ?i al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, NordVest şi Vest ale ţării. Proiectul se desfăşoară pe parcursul a trei ani (1 decembrie 2010 - 30 noiembrie 2013) şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Valoarea totală a proiectului este de 15.798.224 RON, din care asistenţă financiară nerambursabilă 14.960.023 RON. Printre obiectivele specifice se numără: creşterea conştientizării problematicii discriminării pe criterii de gen şi a importanţei promovării principiilor incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse; consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii, cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare şi promovare în carieră ale femeilor. De asemenea, se urmăreşte facilitarea accesului egal la ocupare şi promovare în carieră a femeilor activocupate profesional şi a celor care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de îngrijire şi susţinere a copiilor şi familiei. Prin activităţile adresate în principal femeilor, acestea vor beneficia de asistenţa optimă prin informaţii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio şi emisiuni TV - cu prezentarea unor poveşti de succes) şi acţiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare şi formare profesională pentru femei, cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală pentru carieră, cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media şi reprezentanţilor autorităţilor locale etc.). Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc pe 20 ianuarie 2011, de la ora 10.00, in Sala de Conferinţe ,,Ferdinand' a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza' din Iaşi.

Titlu material: Facultatea de Psihologie lanseaza proiectul de reconstructie a statutului femeii

Page | 2


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Instituţia media: CuzaNet Data publicării: 16 ianuarie 2011 Autor: Ancuta Stempel, Mugurel Rusu Page | 3 Link: http://www.cuzanet.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=10146&Itemid= 54

Text (GENERAL, 12.00) "CUZA" - PSIHOLOGIE - CONFERINTA/ Conferinta de lansare a proiectului "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse". (CUZANET, Iasi, 16 ianuarie) Joi, 20 ianuarie a.c., de la ora 10.00, in Sala "Ferdinand" a Universitatii "Al. I. Cuza" (UAIC) din Iasi, va avea loc conferinta de lansare a proiectului "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse". Scopul acestui proiect este prevenirea discriminarii femeilor pe piata muncii. Acestea vor putea participa, pe parcursul a trei ani, perioada in care se deruleaza proiectul, la cursuri de


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

formare si dezvoltare profesionala, desfasurate pe patru domenii diferite cum ar fi comunicarea, animatia sociala, formarea si managementul timpului, la traininguri pentru reconcilierea vietii de familie cu cea profesionala, la cursuri de dezvoltare personala in vederea carierei si la un curs menit sa asigure constientizarea discriminarii de gen si stereotipurilor defavorabile. Toate aceste activitati se vor desfasura intr-un centru de dezvoltare si formare profesionala pentru femei, care are sediul pe strada Titu Maiorescu numarul 12, langa Muzeul Universitatii. "Prin intermediul acestui proiect vor fi acordate burse de studiu pentru fete si subventii in valoare de maximum 1000 de lei pentru femeile aflate in concediu de maternitate, cu scopul de a evita deprofesionalizarea. Exista nenumarate experiente care tin de discriminarea de gen. Femeile, in general, nu vorbesc despre asta, dar sunt discriminate mai ales atunci cand anumite decizii, care le privesc in mod direct pe ele, trebuie luate de barbati. Exista nenumarate stereotipuri de gen defavorabile femeii. Din acest motiv, desi publicul tinta al acestui proiect il reprezinta femeile, vrem sa ne adresam si mass mediei, astfel incat le oferim posibilitatea sa participe gratuit la un curs menit sa asigure constientizarea discriminarii de gen si a stereotipurilor defavorabile, deoarece reprezentantii mass mediei sunt principalii purtatori ai acestor atitudini defavorabile. Ei sunt in contact direct cu publicul si din acest motiv vrem sa ii ajutam sa diminueze stereotipurile negative, pentru ca aceasta situatie sa se schimbe", a declarat prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc, manager de proiect. Proiectul, demarat la inceputul lunii decembrie, anul trecut, este organizat, pe o perioada de trei ani, de Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul UAIC din Iasi, in parteneriat cu "Universitatea de Vest" din Timisoara, Universitatea "Babes-Bolyai" din ClujNapoca, Directia de Asistenta Comunitara din Iasi, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala din Cluj-Napoca. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 si are valoarea totala de 15.798.224 lei , din care 14.960.023 lei reprezinta fonduri care nu vor fi returnate.

Instituţia media: AGERPRES Data: 20 ianuarie 2010

Page | 4


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu : Lansarea proiectului ,,Reconstructia statutului femeii” – Iasi Caption : Conferinta de presa prilejuita de lansarea proiectului 'Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse” la Iasi. Autor : ADRIAN CUBA Redactor : NICOLETA PANA Link: http://foto.agerpres.ro/index.php?i=5017591

Page | 5


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 6


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 7

Instituția: Cuzanet Data: 23 februarie 2011 Link:http://www.cuzanet.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=10352&Ite mid=53 Titlul articolului: Facultatea de Psihologie va organiza un simpozion dedicat femeilor cu prilejul zilei de 8 martie


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 8

(GENERAL, 11.00) "CUZA" – PSIHOLOGIE – SIMPOZION/ Facultatea de Psihologie va organiza un simpozion dedicat femeilor cu prilejul zilei de 8 martie. (CUZANET, Iasi, 23 februarie) Pe 8 martie a.c., Facultatea de Psihologie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi va organiza simpozionul intitulat „Gen si egalitate de sanse”. Acesta va avea loc cu ocazia Zilei Internationale a Femeii si se va desfasura in sala D 206 a Facultatii de Psihologie, incepand cu ora 10.00. „Avad drept grup tinta principal femeile, ne-am propus sa realizam acest simpozion adhoc, suplimentar activitatilor prevazute in proiectul nostru. Scopul a fost acela de a creea contextul reamintirii semnificatiei zilei de 8 martie, al recunoasterii si celebrarii realizarilor si implinirilor din ultimul veac al femeilor, in efortul lor de emancipare sociala, economica, juridica si politica. Este o ocazie pentru a privi inapoi, la lupta si efortul teribil realizat de femei, cu sustinerea unor barbati vizionari, pentru schimbarea pozitiei si rolului femeii in societatea contemporana. Este ocazia de privi in prezent, spre mutatiile pozitive produse in statutul femeii si spre unele din efectele lor paradoxale, nedorite. De asemenea, oferim prilejul realizarii unor proiectii spre viitor, spre aspiratiile si planurile de actiune sociala si politica alef eminismului contemporan”, a declarat prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc, manager de proiect. Printre subiectele ce vor fi abordate la simpozion se numara: evolutia drepturilor


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

constitutionale ale femeilor dn Romania moderna, orientari si problematici actuale in gandirea feminista, schimbari recente ale rolurilor de gen, interactiunea munca-familie: conflict sau facilitare, vor fi prezentate portretele unor femei celebre din Romania. Lucrarile de la simpozion vor fi prezentate de profesori de la UAIC si de la Universitatea "Petre Andrei", de cercetatori din cadrul Academiei Romane, filiala Iasi si de doctoranzi Page | 9 interesati de problematica feminismului si de cea a rolului contemporan al femeii in familie si societate. La simpozion pot participa toate persoanele interesate de problematica discriminarii de gen si a egalitatii de sanse intre femei si barbati. Simpozionul este realizat in premiera la UAIC, in cadrul proiectului ,,Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionalã si egalitate de sanse (ID 50679)”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013./

Titlu material: Simpozion "Gen si egalitate de sanse", desfasurat la "Cuza", de 8 martie Instituţia media: Cuzanet Data publicării: 8 martie 2011 Autor: Ancuta Stempel, Mugurel Rusu Link: http://www.cuzanet.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=10549&Itemid= 38


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 10

(GENERAL, 14.00) "CUZA" - SIMPOZION - ZIUA FEMEII / Simpozion "Gen si egalitate de sanse", desfasurat la "Cuza", de 8 martie. (CUZANET, Iasi, 8 martie) - Astazi, 8 martie, la Universitatea "Al. I. Cuza" s-a desfasurat simpozionul "Gen si egalitate de sanse", organizat de Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei. Discursul de deschidere si prima prelegere au fost sustinute de prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc, managerul proiectului, care a prezentat un scurt istoric al semnificatiei zilei de 8 martie, mentionand ca "Zetkin Clara, o activista socialista de origine germana, a organizat pentru prima data, in 1911, Ziua Internationala a Femeii". Prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc a expus succint povestile celor mai de succes femei din Romania: Sarmiza Bilcescu (prima femeie doctor in drept din lume), Elena Negri (prima femeie avocat din Romania) sau Maria Rosetti (prima femeie ziarist din Romania). Prof. univ. dr. Catalin Turliuc, membru al Academiei Romane, a prezentat a doua lucrare, pe tema evolutiei drepturilor constitutionale ale femeilor in Romania, la sfarsitul secolului XIX si inceputul secolului XX. De asemenea, au mai fost expuse lucrarile "Egalitate de gen - intre concept si realitate", "Diferente de gen in studiul relatiei munca-familie", "Valorificarea gandirii lui Michel Foucault de catre miscarea feminista" si "Femeile si interfata muncafamilie". Simpozionul "Gen si egalitate de sanse" este inclus in "Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane" (POS DRU), cu titlul "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltarea profesionala si egalitate de sanse".


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Instituția media: Cuzanet Page | 11 Data: 17 aprilie 2011 Autor: Laura Păuleț Titlul articolului: La Universitatea „Cuza” va avea loc o masa rotunda pe tema combaterii stereotipurilor de gen.

Link: http://www.cuzanet.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=11097&Itemid= 53

Text:


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

(GENERAL, 15.00) "CUZA" – PSIHOLOGIE – MASA ROTUNDA/ La Universitatea „Cuza” va avea loc o masa rotunda pe tema combaterii stereotipurilor de gen. (CUZANET, Iasi, 17 aprilie) Maine, 18 aprilie a.c., la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi va avea loc o masa rotunda cu tema „Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii sociale”. Acesta va avea loc incepand cu ora 10, in Sala Senatului a UAIC. La dezbatere vor participa experti si operatori mass-media, personal si manageri ai autoritatilor publice locale din regiunile de Nord-Esti ale Romaniei. Printre acestia se numara Camelia Gavrila, Magdalena Lupu si Catalin Turliuc – membri ai Consiliului Judetean Iasi, Luminita Muntean – director al Directiei de Asistenta Comunitara Iasi si Adriana Grecu – director al Casei de Pensii Iasi. „Aceasta masa rotunda are drept scop investigarea modalitatilor in care noi putem sustine autoritatile locale in identificarea felulului in care stereotipurile de gen pot fi combatute. Ne intereseaza sa vedem cum pot autoritatile locale sa lupte impotriva acestor stereotipuri si cum pot rezentantii mass-media deopotriva renunta la ele”, a declarat prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc, manager de proiect. Intalnirea va debuta cu o scurta prezentare a contextului in care a aparut acest proiect care va fi facuta de Maria Nicoleta Turliuc, dupa care va avea loc o pauza de discutii, va fi prezentat un material despre stereotipuri, diferente de gen si egalitate de sanse si va avea loc o discutie libera. "Noi avem o lista de intrebari pe care le vom adresa, pe rand, autoritatilor locale si mass mediei", a adaugat prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc. Evenimentul este organizat de UAIC, in colaborare cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Directia de Asistenta Comunitara (DAC) si Directia de Asistenta Sociala Iasi. Evenimentul face parte din activitatile derulate in cadrul proiectului „Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse", cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013 ce are o valoare de aproximativ 16 milioane de lei./ CuzaNet

Raport de monitorizare întocmit de Iustina Iftime, responsabil promovare proiect "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse"

Page | 12

Raport de monitorizare_agentii de presa  

Raport de monitorizare_agentii de presa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you