Page 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

MONITORIZAREA ACOPERIRII MEDIATICE pentru perioada decembrie 2010 – mai 2011

PRESA SCRISĂ

Titlu material : Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse Instituţia media : Iaşul Universitar Data publicarii : Marţi, 07 Decembrie 2010 Link: http://www.iasuluniversitar.ro/bursecercetare/cercetare-stiintific/1105reconstructia-statutului-femeii-de-la-discriminare-la-dezvoltare-profesionala-siegalitate-de-sanse.html

Page | 1


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Text Comunicat de presă Page | 2 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca demarează, începând cu această lună, proiectul intitulat ,,Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse" (ID 50679). Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piața muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare și dezvoltare profesională a femeilor și al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, NordVest şi Vest ale ţării. Proiectul se desfăşoară pe parcursul a trei ani (1 decembrie 2010 - 30 noiembrie 2013) şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectului este de 15.798.224 RON, din care asistenţă financiară nerambursabilă 14.960.023 RON. Printre obiectivele specifice se numără: creşterea conştientizării problematicii discriminării pe criterii de gen şi a importanţei promovării principiilor incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse; consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii, cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare şi promovare în carieră ale femeilor. De asemenea, se urmăreşte facilitarea accesului egal la ocupare şi promovare în carieră a femeilor activocupate profesional şi a celor care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de îngrijire şi susţinere a copiilor şi familiei. Prin activităţile adresate în principal femeilor, acestea vor beneficia de asistenţa optimă prin informaţii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio şi emisiuni TV - cu prezentarea unor poveşti de succes) şi acţiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare şi formare profesională pentru femei, cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală pentru carieră, cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media şi reprezentanţilor autorităţilor locale etc.). Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc pe 20 ianuarie 2011, de la ora 10.00, in Sala de Conferinţe ,,Ferdinand” a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material: Proiect privind statutul femeii Page | 3 Instituţia media : Studentie.ro Data publicarii : 7 decembrie2010 Link: http://www.studentie.ro/campus/Proiect_privind_statutul_femeii/c-65-a-109072


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Text:

Page | 4

Rezumat:   

niversitati romania reconstructia statutului femeii proiect de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea BabesBolyai din Cluj-Napoca, Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala din Cluj – Napoca demareaza, incepand cu aceasta luna, proiectul intitulat "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse". Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piata muncii, in scopul asigurarii accesului egal la ocupare si dezvoltare profesionala a femeilor si al promovarii principiilor incluziunii sociale si ale egalitatii de sanse in zonele Nord-Est, NordVest si Vest ale tarii. Proiectul se desfasoara pe parcursul a trei ani (1 decembrie 2010 - 30 noiembrie 2013) si este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Valoarea totala a proiectului este de 15.798.224 RON, din care asistenta financiara nerambursabila 14.960.023 RON. Printre obiectivele specifice se numara: cresterea constientizarii problematicii discriminarii pe criterii de gen si a importantei promovarii principiilor incluziunii sociale si a egalitatii de sanse; consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii, cu scopul de a creste oportunitatile de angajare si promovare in cariera ale femeilor. De asemenea, se urmareste facilitarea accesului egal la ocupare si promovare in cariera a femeilor activocupate profesional si a celor care intra sau revin pe piata muncii dupa perioade prelungite de ingrijire si sustinere a copiilor si familiei.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Prin activitatile adresate in principal femeilor, acestea vor beneficia de asistenta optima prin informatii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio si emisiuni TV - cu prezentarea unor povesti de succes) si actiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare si formare profesionala pentru femei, cursuri de formare profesionala, de dezvoltare personala pentru cariera, cursuri de reconciliere a vietii de familie cu cea Page | 5 profesionala, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media si reprezentantilor autoritatilor locale etc.).

Titlu material: Reconstrucţia statutului femeii: un proiect pe trei ani la Cluj Instituţia media: Cluj Online Data publicarii: 7 decembrie 2010 Link: http://www.clon.ro/stiri/cluj/articol/reconstructia-statutului-femeii-un-proiect-pe-treiani-la-cluj/cn/news-20101207-01145209


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Text: Cluj-Napoca. Începând cu această lună va rula proiectul intitulat ,,Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse", Page | 6 având o durată de trei ani, până în 30 noiembrie 2013. Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piața muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare și dezvoltare profesională a femeilor și al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, NordVest şi Vest ale ţării. Printre obiectivele specifice se numără: creşterea conştientizării problematicii discriminării pe criterii de gen şi a importanţei promovării principiilor incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse; consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii, cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare şi promovare în carieră ale femeilor. Prin activităţile adresate în principal femeilor, acestea vor beneficia de asistenţa optimă prin informaţii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio şi emisiuni TV - cu prezentarea unor poveşti de succes) şi acţiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare şi formare profesională pentru femei, cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală pentru carieră, cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media şi reprezentanţilor autorităţilor locale etc.).Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectului este de 15.798.224 RON, din care asistenţă financiară nerambursabilă 14.960.023 RON. Partenerii sunt: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea BabeşBolyai din Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca.R.I.

Titlu material : Reconstrucţia statutului femeii: un proiect pe trei ani la Cluj Instituţia media : Revista Life City Data publicării : 7 decembrie 2010 Link : http://revistalifecity.net/cluj.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 7

Titlu material : Reconstrucţia statutului femeii: un proiect pe trei ani la Cluj Instituţia media : 6.AM Data publicarii : 7 decembrie 2010 Link : http://www.6am.ro/cluj/reconstructia-statutului-femeii-un-proiect-pe-trei-ani-la-cluj


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 8

Titlu material : Reconstrucţia statutului femeii: un proiect pe trei ani la Cluj Instituţia media : Ziare pe net Data publicării : 7 decembrie 2010 Link : http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/reconstructia-statutului-femeii-un-proiect-pe-trei-anila-cluj-231170.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 9

Text:

Cluj-Napoca. Începând cu această lună va rula proiectul intitulat ,,Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse", având o durată de trei ani, până în 30 noiembrie 2013. Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piața muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare și dezvoltare profesională a femeilor și al promovării principiilor incluziunii sociale si ale... citeste mai mult Sursa: Cluj Online


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material : Reconstrucţia statutului femeii: un proiect pe trei ani la Cluj Page | 10 Instituţia media : România on-line Data publicarii : 8 decembrie 2010 Link: http://www.roon.ro/stiri/im:clon:news-cluj/articol/reconstructia-statutului-femeiiun-proiect-pe-trei-ani-la-cluj/cn/news-20101207-01145209

Titlu material : Femeile, învăţate să împace cariera cu viaţa de familie Instituţia media : Evenimentul Zilei Data publicării : 7 decembrie 2010 Autor: Andreea Archip


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Link : http://www.evz.ro/detalii/stiri/femeile-invatate-sa-impace-cariera-cu-viata-de-familie914885.html http://www.evz.ro/detalii/printeaza-articol/stiri/femeile-invatate-sa-impace-cariera-cu-viatade-familie-914885.html?cHash=5b556e023bbae025b653075cecae6f83&type=1234 http://www.evz.ro/detalii/printeaza-articol/stiri/femeile-invatate-sa-impace-cariera-cu-viatade-familie-914885.html?cHash=5b556e023bbae025b653075cecae6f83&type=1234

Text Cum să previi discriminarea de gen şi cum le îndrumi pe femei să-şi caute un loc de muncă mai bun. Acestea sunt principalele obiective ale proiectului „ Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”.

Page | 11


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 12

Sursa: Adrian Scutariu Acesta este realizat cu fonduri europene de către Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca. Proiectul care se desfăşoară pe o perioadă de trei ani va demara un program de conştientizare a problematicii discriminării de gen şi a promovării incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse. Femeile vor participa la cursuri de formare profesională şi dezvoltare în carieră şi cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea personală. Proiectul va fi lansat în luna ianuarie 2011.

Titlu material: Femeile, învăţate să împace cariera cu viaţa de familie Instituţia media : newsmonster.ro Data publicarii : 7 decembrie 2010 Link: http://www.newsmonster.ro/cautari/Femeile-din-Romania-au-cea-mai-scazutasperanta-de-viata-la-nivelul-UE/0


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 13

Titlu material : Femeile, învăţate să împace cariera cu viaţa de familie Instituţia media : Ziare.com Data publicării : 7 decembrie 2010 Link: http://www.ziar.com/articol-din-ziar.php3?id_syndic_article=2779962


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 14

Text Femeile, învăţate să împace cariera cu viaţa de familie Cum să previi discriminarea de gen şi cum le îndrumi pe femei să-şi caute un loc de muncă mai bun. Acestea sunt principalele obiective ale proiectului „ Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare... [cititi articolul complet în Evenimentul Zilei]

Titlu material : Femeile, invatate sa impace cariera cu viata de familie Instituţia media : Time4News Link: http://cluj.time4news.ro/social/femeile-invatate-sa-impace-cariera-cu-viata-de-familie/


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 15

Text Cum sa previi discriminarea de gen si cum le indrumi pe femei sa-si caute un loc de munca mai bun. Acestea sunt principalele obiective ale proiectului „ Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse”. Proiectul care se desfasoara pe o perioada de trei ani va demara un program de constientizare a problematicii discriminarii de gen si a promovarii incluziunii sociale si a egalitatii de sanse. Femeile vor participa la cursuri de formare profesionala si dezvoltare in cariera si cursuri de reconciliere a vietii de familie cu cea personala. Proiectul va fi lansat in luna ianuarie 2011. Sursa: Evenimentul Zilei


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material : Reconstructia statutului femeii: un proiect pe trei ani la Cluj Instituţia media : Niuzer.ro Page | 16 Data publicării : 7 decembrie 2010 Link : http://www.niuzer.ro/Cluj/Reconstructia-statutului-femeii-un-proiect-pe-trei-ani-laCluj-1873937.html

Text Cluj-Napoca. Incepand cu aceasta luna va rula proiectul intitulat ,,Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse", avand o durata de trei ani, pana in 30 noiembrie 2013. [...]


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material : Femeile, invatate sa impace cariera cu viata de familie Instituţia : Ultimele stiri.com Data publicării : 7 decembrie 2010 Page | 17 Link : http://www.ultimelestiri.com/femeile--invatate-sa-impace-cariera-cu-viata-de-familie284130.html

Cum sa previi discriminarea de gen si cum le indrumi pe femei sa-si caute un loc de munca mai bun. Acestea sunt principalele obiective ale proiectului „ Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse”.Acesta este realizat cu fonduri europene de catre Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Directia de... Citeşte mai mult.... Sursa: Evenimentul zilei


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material: Femeile, învăţate să împace cariera cu viaţa de familie Instituţia media: Sursa de stiri Page | 18 Link: http://www.sursadestiri.ro/femeile-invatate-sa-impace-cariera-cu-viata-de-families619513555.html

Text Cum să previi discriminarea de gen şi cum le îndrumi pe femei să-şi caute un loc de muncă mai bun. Acestea sunt principalele obiective ale proiectului „ Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”. Acesta este realizat cu fonduri europene de către Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea...citeste in continuare


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Instituţia media: Arad Online Titlu material: Reconstrucţia statutului femeii: un proiect pe trei ani la Cluj Data publicării: 7 decembrie 2010 Page | 19 Link: http://www.aradon.ro/stiri/im:clon:news-cluj/articol/reconstructia-statutului-femeii-unproiect-pe-trei-ani-la-cluj/cn/news-20101207-01145209


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Text:

Page | 20

Cluj-Napoca. Începând cu această lună va rula proiectul intitulat ,,Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse", având o durată de trei ani, până în 30 noiembrie 2013. Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piața muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare și dezvoltare profesională a femeilor și al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, NordVest şi Vest ale ţării. Printre obiectivele specifice se numără: creşterea conştientizării problematicii discriminării pe criterii de gen şi a importanţei promovării principiilor incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse; consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii, cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare şi promovare în carieră ale femeilor. Prin activităţile adresate în principal femeilor, acestea vor beneficia de asistenţa optimă prin informaţii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio şi emisiuni TV - cu prezentarea unor poveşti de succes) şi acţiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare şi formare profesională pentru femei, cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală pentru carieră, cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media şi reprezentanţilor autorităţilor locale etc.).Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectului este de 15.798.224 RON, din care asistenţă financiară nerambursabilă 14.960.023 RON. Partenerii sunt: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material: Finantare europeana pentru un proiect ce vizeaza reconstructia statutului femeii Instituţia media: Iasi PLus Data publicării: 7 decembrie 2010 Autor: Alexandra Vasiliu Link: http://www.iasiplus.ro/news/4/38112/Finantare+europeana+pentru+un+proiect+ce+vizeaza+r econstructia+statutului+femeii.html

Text Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul� Universităţii "Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, in parteneriat cu Universitatea de Vest din� Timişoara, Universitatea BabeşBolyai� din Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca demarează, incepand cu această lună,� proiectul� intitulat "Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”. Proiectul

Page | 21


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piața muncii, in scopul asigurării accesului egal la ocupare și dezvoltare profesională a femeilor și al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse in zonele Nord-Est, Nord-Vest şi Vest ale ţării. Proiectul se desfăşoară pe parcursul a trei ani (1 decembrie 2010 - 30 noiembrie 2013) şi este cofinanţat� din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor� Umane 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectului este de 15.798.224 RON, din care asistenţă financiară nerambursabilă 14.960.023 RON. Prin activităţile adresate in principal femeilor, acestea vor beneficia de asistenţa optimă prin informaţii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio şi emisiuni TV - cu prezentarea unor poveşti de succes) şi acţiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare şi formare profesională pentru femei, cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală pentru carieră, cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen).

Titlu material: Femeile, invatate sa impace cariera cu viata de familie Instituţia media: Ultimele Stiri Data publicării: 7 decembrie 2010 Link: http://www.ultimelestiri.com/femeile--invatate-sa-impace-cariera-cu-viata-defamilie-284130.html

Page | 22


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Text:

Page | 23

Cum sa previi discriminarea de gen si cum le indrumi pe femei sa-si caute un loc de munca mai bun. Acestea sunt principalele obiective ale proiectului „ Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse”.Acesta este realizat cu fonduri europene de catre Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Directia de .. citeste mai mult.. Sursa: Evenimentul zilei

Instituţia media: Ştiri pe scurt Titlu material: Femeile, învăţate să împace cariera cu viaţa de familie Data publicării: 7 decembrie 2010 Link: http://www.stiripescurt.ro/stiri/femeile-invatate-sa-impace-cariera-cu-viata-defamilie/716722.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 24

Text : Cum sa previi discriminarea de gen si cum le indrumi pe femei sa-si caute un loc de munca mai bun. Acestea sunt principalele obiective ale proiectului " Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse".Acesta este realizat cu fonduri europene de catre Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala din Cluj - Napoca. ... pe larg in: Evenimentul Zilei - Femeile, învăţate să împace cariera cu viaţa de familie


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material: Studii la UBB privind discriminarea femeilor Instituţia media: Ziua de Cluj Page | 25 Data publicării: 7 decembrie 2010 Autor: Cristina Pirvu Link: http://www.ziuadecj.ro/eveniment/studii-la-ubb-privind-discriminarea-femeilor-56956.html

Text 265 de femei din Cluj vor participa la un studiu pe care Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi îl va efectua în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai (UBB).


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 26

265 de femei din Cluj vor participa la un studiu pe care Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi îl va efectua în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai (UBB). Proiectul “Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”, care este realizat în parteneriat şi cu Universitatea de Vest din Timişoara, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj -Napoca, are o valoare de 15,8 milioane de lei din fonduri europene şi va avea o durată de 36 de luni. “Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltarea profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale şi ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, NordVest şi Vest ale ţării”, au transmis reprezentanţii UBB Cluj. Conform acestora, proiectul are ca obiective creşterea conştientizării discriminării femeilor, consolidarea principiului accesului egalităţii pe piaţa muncii. “Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă 90 de femei care vor participa la un studiu privind stereotipiile şi discriminările de gen, alte 75 de femei vor participa la un studiu vizând accesul egal la ocupare şi promovare în carieră a femeilor care revin pe piaţa muncii după perioade de îngrijirea familiei, iar 100 de femei vor participa la un studiu despre calitatea vieţii de familie şi performanţa în muncă”, au explicat reprezentanţii UBB. Conform acestora, proiectul are ca obiective creşterea conştientizării discriminării femeilor, consolidarea principiului accesului egalităţii pe piaţa muncii. “Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă 90 de femei care vor participa la un studiu privind stereotipiile şi discriminările de gen, alte 75 de femei vor participa la un studiu vizând accesul egal la ocupare şi promovare în carieră a femeilor care revin pe piaţa muncii după perioade de îngrijirea familiei, iar 100 de femei vor participa la un studiu despre calitatea vieţii de familie şi performanţa în muncă”, au explicat reprezentanţii UBB.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material: Femeile, învăţate să împace cariera cu viaţa de familie Instituţia media: Stiri Azi Data publicării: 7 decembrie 2010 Page | 27 Link: http://www.stiriazi.ro/ziare/articol/articol/femeile-invatate-sa-impace-cariera-cu-viatade-familie/sumar-articol/4295335/

Text: Cum sa previi discriminarea de gen si cum le indrumi pe femei sa-si caute un loc de munca mai bun. Acestea sunt principalele obiective ale proiectului „ Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse”. Acesta este realizat cu fonduri europene de catre Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala din Cluj – Napoca.Proiectul care se desfasoara pe o perioada de trei ani. Citeste mai mult....


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Instituţia media: Stiri România Online.RO Page | 28 Link: http://stiri.rol.ro/femeile-invatate-sa-impace-cariera-cu-viata-de-familie-670756.html

Text Cum sa previi discriminarea de gen si cum le indrumi pe femei sa-si caute un loc de munca mai bun. Acestea sunt principalele obiective ale proiectului " Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse".

Acesta este realizat cu fonduri europene de catre Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, in parteneriat cu


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala din Cluj - Napoca. Proiectul care se desfasoara pe o perioada de trei ani va demara un program de constientizare a problematicii discriminarii de gen si a promovarii incluziunii sociale si a egalitatii de sanse. Femeile vor participa la cursuri de formare profesionala si dezvoltare in cariera si cursuri de reconciliere a Page | 29 vietii de familie cu cea personala. Proiectul va fi lansat in luna ianuarie 2011. Sursa: Evenimentul.

Titlu material : Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse Instituţia media : Orasul Cluj. ro Data publicarii : 8 decembrie 2010 Link: http://orasulcluj.ro/articole/2010/12/reconstructia-statutului-femeii-de-la-discriminarela-dezvoltare-profesionala-si-egalitate-de-sanse/


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj-Napoca demarează, începând cu această lună, proiectul intitulat Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse. Page | 30 Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piața muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare și dezvoltare profesională a femeilor și al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, NordVest şi Vest ale ţării. Proiectul se desfăşoară pe parcursul a trei ani (1 Decembrie 2010 – 30 Noiembrie 2013) şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Valoarea totală a proiectului este de 15.798.224 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă 14.960.023 lei. Printre obiectivele specifice se numără: creşterea conştientizării problematicii discriminării pe criterii de gen şi a importanţei promovării principiilor incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse; consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii, cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare şi promovare în carieră ale femeilor. De asemenea, se urmăreşte facilitarea accesului egal la ocupare şi promovare în carieră a femeilor activocupate profesional şi a celor care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de îngrijire şi susţinere a copiilor şi familiei. Prin activităţile adresate în principal femeilor, acestea vor beneficia de asistenţa optimă prin informaţii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio şi emisiuni TV – cu prezentarea unor poveşti de succes) şi acţiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare şi formare profesională pentru femei, cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală pentru carieră, cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media şi reprezentanţilor autorităţilor locale…).


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material: Facultatea de Psihologie din cadrul UAIC lanseaza un proiect pentru prevenirea discriminarii de gen Instituţia media: Bună Ziua Iaşi Data publicării: 8 decembrie 2010 Link: http://www.bzi.ro/facultatea-de-psihologie-din-cadrul-uaic-lanseaza-un-proiect-pentruprevenirea-discriminarii-de-gen-198854]

Text Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala din Cluj – Napoca a demarat, incepand cu aceasta luna, un proiect dedicat prevenirii discriminarii de gen si indrumarii femeilor sa-si caute un loc de munca mai bun.

Page | 31


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Proiectul intitulat "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse" are ca obiectiv general prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piata muncii, in scopul asigurarii accesului egal la ocupare si dezvoltare profesionala a femeilor si al promovarii principiilor incluziunii sociale si ale egalitatii de sanse in zonele Nord-Est, Nord-Vest si Vest ale tarii. Proiectul se desfasoara pe parcursul a trei ani (1 decembrie 2010 - 30 noiembrie 2013) si este cofinantat din Fondul Social European Page | 32 prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Valoarea totala a proiectului este de 15.798.224 lei, din care asistenta financiara nerambursabila 14.960.023 lei. Printre obiectivele specifice se numara facilitarea accesului egal la ocupare si promovare in cariera a femeilor activ-ocupate profesional si a celor care intra sau revin pe piata muncii dupa perioade prelungite de ingrijire si sustinere a copiilor si familiei. Femeile vor beneficia de asistenta optima prin informatii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio si emisiuni TV - cu prezentarea unor povesti de succes) si actiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare si formare profesionala pentru femei, cursuri de formare profesionala, de dezvoltare personala pentru cariera, cursuri de reconciliere a vietii de familie cu cea profesionala, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media si reprezentantilor autoritatilor locale etc.). Conferinta de lansare a proiectului va avea loc pe 20 ianuarie 2011, de la ora 10.00, in Sala de Conferinte "Ferdinand" a Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi

Titlu material: UNIVERSITARE. Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse Instituţia media : Făclia Data publicării: 8 decembrie 2010

Link: http://www.ziarulfaclia.ro/UNIVERSITARE-Reconstruc%C5%A3ia-statutului-femeiide-la-discriminare-la-dezvoltare-profesional%C4%83-%C5%9Fi-egalitate-de%C5%9Fanse+48166


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 33

Text Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea BabeşBolyai din Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj Napoca demarează, începînd din această lună, proiectul intitulat “Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”. Potrivit reprezentanţilor UBB, proiectul vizează prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale şi egalităţii de şanse în zonele NordEst, Nord-Vest şi Vest ale ţării. Proiectul are o durată de trei ani (1 decembrie 2010 - 30 noiembrie 2013) şi este cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 - 2013. Valoarea totală a proiectului este de 15.798.224 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă - 14.960.023 lei. M. T.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material: Femeia - de la discriminare la dezvoltare profesională în Iaşi, Cluj şi Timişoara Instituţia media: Ziua de Vest Data publicării: 8 decembrie 2010 Scris de Gheorghe Miron Link: http://www.ziuadevest.ro/actualitate/15523-femeia-de-la-discriminare-la-dezvoltareprofesional-in-iai-cluj-i-timioara.html

Page | 34


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 35

Text: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca demarează, începând cu această lună, proiectul intitulat ,,Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse". Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, NordVest şi Vest ale ţării. Proiectul se desfăşoară pe parcursul a trei ani (1 decembrie 2010 - 30 noiembrie 2013) şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectului este de 15.798.224 RON, din care asistenţă financiară nerambursabilă 14.960.023 lei. Printre obiectivele specifice se numără: creşterea conştientizării problematicii discriminării pe criterii de gen şi a importanţei promovării principiilor incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse; consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii, cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare şi promovare în carieră ale femeilor. De asemenea, se urmăreşte facilitarea accesului egal la ocupare şi promovare în carieră a femeilor activocupate profesional şi a celor care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de îngrijire şi susţinere a copiilor şi familiei. Prin activităţile adresate în principal femeilor, acestea vor beneficia de asistenţa optimă prin informaţii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio şi emisiuni TV - cu prezentarea unor poveşti de succes) şi acţiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare şi formare profesională pentru femei, cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală pentru carieră, cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media şi reprezentanţilor autorităţilor locale etc.).


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material: Statutul femeii, „reconstruit“ cu bani europeni Instituţia media: Ziarul Lumina Page | 36 Data publicării: 08 Decembrie 2010 Link: http://www.ziarullumina.ro/articole;1455;1;49266;0;Statutul-femeii-reconstruit-cu-banieuropeni.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Text: Page | 37 Miercuri, 08 Decembrie 2010 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea BabeşBolyai din Cluj-Napoca şi direcţiile de asistenţă socială din cele trei oraşe demarează, începând cu această lună, proiectul "Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse". Potrivit iniţiatorilor, proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale şi ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, Nord-Vest şi Vest ale ţării. Perioada de desfăşurare este de trei ani, asistenţa financiară nerambursabilă fiind de 14,9 milioane de lei.

Instituţia media: EduManager Titlu material: Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse Data publicării: 08 Decembrie 2010 Link: http://www.edumanager.ro/articol.php?id=8192


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 38

Text Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea BabeşBolyai din Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj Napoca demarează, începând cu această lună, proiectul intitulat ,,Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse" (ID 50679). Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piața muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare și dezvoltare profesională a femeilor și al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, NordVest şi Vest ale ţării. Proiectul se desfăşoară pe parcursul a trei ani (1 decembrie 2010 - 30 noiembrie 2013) şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Valoarea totală a proiectului este de 15.798.224 RON, din care asistenţă financiară nerambursabilă 14.960.023 RON. Printre obiectivele specifice se numără: creşterea conştientizării problematicii discriminării pe criterii de gen şi a importanţei promovării principiilor incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse; consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii, cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare şi promovare în carieră ale femeilor. De asemenea, se urmăreşte facilitarea accesului egal la ocupare şi promovare în carieră a femeilor activocupate profesional şi a celor care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de îngrijire şi susţinere a copiilor şi familiei.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Prin activităţile adresate în principal femeilor, acestea vor beneficia de asistenţa optimă prin informaţii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio şi emisiuni TV - cu prezentarea unor poveşti de succes) şi acţiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare şi formare profesională pentru femei, cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală pentru carieră, cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, Page | 39 operatorilor mass-media şi reprezentanţilor autorităţilor locale etc.). Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc pe 20 ianuarie 2011, de la ora 10.00, in Sala de Conferinţe ,,Ferdinand” a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. ,br>Persoane de contact: Prof. univ. dr. Maria Nicoleta TURLIUC Manager proiect Tel. 0723072870/ e-mail: turliuc@uaic.ro Lect. univ. dr. Daniela MUNTELE Asistent manager e-mail: danielamuntele@gmail.com

Instituţia media: All Press Data publicării: 8 decembrie 2010 Titlu material: Reconstructia statutului femeii: un proiect pe... Link: http://www.allpress.ro/stire/08-12-10/3174600.htm


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 40

Text Cluj-Napoca. Incepand cu aceasta luna va rula proiectul intitulat ,,Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse", avand o durata de trei ani, pana in 30 noiembrie 2013. Stirea completa in: Cluj Online

Instituţia media: Stiri din Cluj Titlu material: Femeile, invatate sa impace cariera cu viata de familie Data publicării: 8 decembrie 2010 Link: http://cluj.stirionline.net/femeile-invatate-sa-impace-cariera-cu-viata-de-familie/


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 41

Text Cum sa previi discriminarea de gen si cum le indrumi pe femei sa-si caute un loc de munca mai bun. Acestea sunt principalele obiective ale proiectului „ Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse”.

Titlu material: Proiect de 3,5 milioane de euro pentru prevenirea discriminarii femeii Data publicării: 8 decembrie 2010 Autor: M.M. Hojda


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Instituţia media: Timiş Online Link: http://www.tion.ro/stiri/timis/articol/proiect-de-35-milioane-de-euro-pentru-prevenireadiscriminarii-femeii/cn/news-20101208-05582422 Page | 42

Instituţia media: Arad ONLINE Link: http://www.aradon.ro/stiri/IM%3Ation%3Anews_special-timis/articol/proiect-de-35milioane-de-euro-pentru-prevenirea-discriminarii-femeii/cn/news-20101208-05582422


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 43


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Piaţa muncii este un loc unde femeile nu au acces la fel de uşor precum bărbaţii. Iar acest lucru se poate schimba dacă s-ar modifica optica în rândul angajatorilor şi a opiniei publice. Acest lucru încearcă să-l facă Universitatea de Vest din Timişoara, împreună cu alte instituţii, în vestul şi nordul ţării. Un proiect de peste 3,5 milioane de euro (aproape 16 milioane de lei) care vizează statutul femeii va fi derulat de Universitatea de Vest din Timişoara şi de alte două universităţi din ţară, Page | 44 precum şi de direcţii de asistenţă comunitară din Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara în următorii trei ani. Proiectul ,,Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” are drept obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale şi ale egalităţii de şanse în zonele de nord şi vest ale ţării. Reprezentantele sexului frumos sunt beneficiarele proiectului finanţat prin fonduri europene. Ele vor primi asistenţă şi informaţii în domeniu (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio şi emisiuni TV - cu prezentarea unor poveşti de succes). În agenda programului se numără crearea unui centru de dezvoltare, dar şi de formare profesională pentru femei: cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală pentru carieră, cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor. Scopul proiectului constă în conştientizarea comunităţii cu privire la problematica discriminării pe criterii de gen şi a importanţei promovării principiilor incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse, spun managerii de proiect.

Titlu material: Femeile, învăţate să împace cariera cu viaţa de familie Instituţia media: Ziare Româneşti Link: http://www.ziare-romanesti.info/stire/femeile-invatate-sa-impace-cariera-cu-viata-defamilie;491070;1


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 45

Text Cum să previi discriminarea de gen şi cum le îndrumi pe femei să-şi caute un loc de muncă mai bun. Acestea sunt principalele obiective ale proiectului „ Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare... Citeste intreg articolul aici

Instituţia media: Ziarul de Iaşi Titlu material: Statutul femeii, reconstruit la Universitate cu fonduri europene Autor: Victoria CANTIR Data publicării: 9 decembrie 2010


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Link: http://www.ziaruldeiasi.ro/invatamant/statutul-femeii-reconstruit-la-universitate-cufonduri-europene~ni6t2n

Page | 46

Text: Text: Universitatea "Al.I. Cuza", in parteneriat cu o alte institutii de invatamint din Romania, a demarat un proiect pentru reconstructia statutului femeii. Initiativa are ca obiectiv general prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piata muncii, in scopul asigurarii accesului egal la ocupare si dezvoltare profesionala a femeilor si al promovarii principiilor incluziunii sociale si ale egalitatii de sanse in zonele Nord-Est, NordVest si Vest ale tarii. Proiectul intitulat "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse" este organizat de Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii "Cuza" din Iasi, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea "Babes - Bolyai" din Cluj-Napoca, dar si alte institutii publice.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Proiectul se desfasoara pe parcursul a trei ani si este cofinantat din Fondul Social European cu o valoare totala de 15.798.224 lei. Printre obiectivele specifice se numara cresterea constientizarii problematicii discriminarii pe criterii de gen si a importantei promovarii principiilor incluziunii sociale si a egalitatii de sanse, precum si consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii, cu scopul Page | 47 de a creste oportunitatile de angajare si promovare in cariera ale femeilor. Prin activitatile adresate in principal femeilor, vor beneficia de asistenta prin informatii special editate pentru acestea, ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio si emisiuni TV, cit si crearea unui centru de dezvoltare si formare profesionala pentru femei.

Instituţia media: Mediaimage Online Titlu material: Femeile, învăţate să împace cariera cu viaţa de familie Link: http://net.mediaimage.ro/public/id/D40C74B65345A7FBCEB12295CD27E089/view_text


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Text: Cum să previi discriminarea de gen şi cum le îndrumi pe femei să-şi caute un loc de muncă mai bun. Acestea sunt principalele obiective ale proiectului „ Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”. Acesta este realizat cu fonduri europene de către Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea... Page | 48 Cum să previi discriminarea de gen şi cum le îndrumi pe femei să-şi caute un loc de muncă mai bun. Acestea sunt principalele obiective ale proiectului „ Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”. Acesta este realizat cu fonduri europene de către Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea... citeste in continuare

Instituţia media: www.copsi.ro Link: http://www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:08122010revista-presei-online&catid=70:revistapresei&Itemid=200065#1021_DEA2B469302882466D4585B380B8D5EB


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material: Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse Page | 49 Instituţia media: Monitorul de Iaşi Link: http://www.monitorul.com.ro/prima-pagina/local/18389-reconstructia-statutuluifemeii-de-la-discriminare-la-dezvoltare-profesionala-si-egalitate-de-sanse.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Text: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea BabeşBolyai din Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Page | 50 Napoca demarează, începând cu această lună, proiectul intitulat ,,Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse" (ID 50679). Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piața muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare și dezvoltare profesională a femeilor și al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, Nord-Vest şi Vest ale ţării. Proiectul se desfăşoară pe parcursul a trei ani (1 decembrie 2010 - 30 noiembrie 2013) şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Valoarea totală a proiectului este de 15.798.224 RON, din care asistenţă financiară nerambursabilă 14.960.023 RON. Printre obiectivele specifice se numără: creşterea conştientizării problematicii discriminării pe criterii de gen şi a importanţei promovării principiilor incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse; consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii, cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare şi promovare în carieră ale femeilor. De asemenea, se urmăreşte facilitarea accesului egal la ocupare şi promovare în carieră a femeilor activocupate profesional şi a celor care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de îngrijire şi susţinere a copiilor şi familiei. Prin activităţile adresate în principal femeilor, acestea vor beneficia de asistenţa optimă prin informaţii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio şi emisiuni TV - cu prezentarea unor poveşti de succes) şi acţiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare şi formare profesională pentru femei, cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală pentru carieră, cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media şi reprezentanţilor autorităţilor locale etc.). Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc pe 20 ianuarie 2011, de la ora 10.00, in Sala de Conferinţe ,,Ferdinand” a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A.S.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Instituţia media: 6AM Titlu material: Universitatea Babeș-Bolyai participă alături de Universitatea din Iași la un proiect până în 2013 Data publicării: 6 ianuarie 2011 Link: http://www.6am.ro/cluj/universitatea-babe-bolyai-participa-alaturi-de-universitateadin-ia-i-la-un-proiect-pana-2013

Text: Clu-Napoca. Universitatea Babeş-Bolyai participă în perioada 1 decembrie 2010- 31 noiembrie 2013 la proiectul „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior” iniţiat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Page | 51


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Instituţia media: Bună Ziua Iași Page | 52 Titlu material: Pozitia femeii in societate, dezbatuta la Universitatea Cuza Data publicării: 13 ianuarie 2011 Autor: Valentin HUTANU valentin•bzi.ro Link: http://www.bzi.ro/pozitia-femeii-in-societate-dezbatuta-la-universitatea-cuza203101


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Text:

Page | 53

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) lanseaza joi, pe 20 ianuarie, proiectul intitulat "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse". Evenimentul va avea loc în Sala de Conferinte "Ferdinand" din Corpul A al UAIC, de la ora 10.00. Proiectul se deruleaza pe parcursul a trei ani (2010 - 2013) si este implementat în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea BabesBolyai din Cluj-Napoca, Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala din Cluj. Obiectivul general il reprezinta prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piata muncii, în scopul asigurarii accesului egal la ocuparea si dezvoltarea profesionala a femeilor si in scopul promovarii principiilor incluziunii sociale si ale egalitatii de sanse în zonele Nord-Est, NordVest si Vest.

Instituţia media: Stiri Azi Titlu material: Pozitia femeii in societate, dezbatuta la Universitatea Cuza Data publicării: 13 ianuarie 2011 Link: http://www.stiriazi.ro/ziare/articol/articol/pozitia-femeii-in-societate-dezbatuta-launiversitatea-cuza/sumar-articol/5210012/


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 54

Text: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) lanseaza astazi proiectul intitulat "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse". Evenimentul va avea loc in Sala de Conferinte "Ferdinand" din Corpul A al UAIC, de la ora 10.00. Proiectul se deruleaza pe parcursul a trei ani (2010 - 2013) si este implementat in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Babes-Bolyai din ClujNapoca, Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala din Cluj. Obiectivul general il reprezinta prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piata muncii, in scopul asigurarii accesului egal citeste mai departe

Instituţia media: Adevarul de seara Titlu material: Iaşi: Proiect împotriva discriminării femeilor la Universitatea „Cuza“ Data publicării: 16 ianuarie 2011 Autor : Dana Chiru


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Link :http://www.adevarul.ro/locale/iasi/Iasi_Proiect_impotriva_discriminarii_femeilor_la_Universitatea_-Cuza_0_408559640.html#

Page | 55

Text:


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Universitatea „Cuza" dezbate statutul femeii. Iniţiativa este cofinanţată din Fondul Social European cu 14,9 milioane de lei. Timp de trei ani universitatea ieşeană va încerca prevenirea discriminării femeilor pe piaţa muncii pentru a asigura accesul egal la angajare şi dezvoltare profesională al femeilor din zona Moldovei. De asemenea, Universitatea va urmări prin acest proiect şi stimularea promovării în carieră a femeilor.

Titlu material: Lansare proiect „Reconstructia statutului femeii" Instituţia media: Studenţie.ro Link: http://www.studentie.ro/campus/Lansare_proiect_Reconstructia_statutului_femeii/c1363-a-111610

Page | 56


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Text:

Page | 57

Joi, 20 ianuarie 2011, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi va avea loc lansarea proiectului „Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse" (ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013. Proiectul se deruleaza pe parcursul a trei ani (2010 -2013) si este coordonat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Universitatea Babes-Bolyai este partener in acest proiect prin participarea unui colectiv de psihologi coordonat de prof. dr. Adriana Baban, alaturi de Universitatea de Vest din Timisoara, Directia de Asistenta Sociala si Medicala din Cluj – Napoca, Directia de Asistenta Comunitara Iasi si Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Muninicipiului Timisoara. Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piata muncii, in scopul asigurarii accesului egal la ocupare si dezvoltare profesionala a femeilor si al promovarii principiilor incluziunii sociale si ale egalitatii de sanse in zonele Nord-Est, NordVest si Vest ale tarii. Printre obiectivele specifice se numara: cresterea constientizarii problematicii discriminarii pe criterii de gen si a importantei promovarii principiilor incluziunii sociale si a egalitatii de sanse; consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii, cu scopul de a creste oportunitatile de angajare si promovare in cariera ale femeilor. De asemenea, se urmareste facilitarea accesului egal la ocupare si promovare in cariera a femeilor activocupate profesional si a celor care intra sau revin pe piata muncii dupa perioade prelungite de ingrijire si sustinere a copiilor si familiei.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Prin activitatile adresate in principal femeilor, acestea vor beneficia de asistenta optima prin informatii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio si emisiuni TV - cu prezentarea unor povesti de succes) si actiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare si formare profesionala pentru femei, cursuri de formare profesionala, de dezvoltare personala pentru cariera, cursuri de reconciliere a vietii de familie cu cea Page | 58 profesionala, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media si reprezentantilor autoritatilor locale etc.).

Titlu material: Universitatea Babeș-Bolyai este partener în proiectul: Reconstrucţia statutului femeii Instituţia media: Cluj On-line Data publicării: 18 ianuarie 2011 Link:http://www.clon.ro/universitatea-babe-bolyai-este-partener-in-proiectulreconstructia-statutului-femeii/news-20110118-09101532


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Text Page | 59

Cluj-Napoca. Joi, 20 ianuarie 2011, la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va avea loc lansarea proiectului „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse" (ID 50679), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013. Proiectul se derulează pe parcursul a trei ani (2010 -2013) şi este coordonat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea Babes-Bolyai fiind partener prin participarea unui colectiv de psihologi coordonat de prof. dr. Adriana Băban, alături de Universitatea de Vest din Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Muninicipiului Timişoara. Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, NordVest şi Vest ale ţării. Printre obiectivele specifice se numără: creşterea conştientizării problematicii discriminării pe criterii de gen şi a importanţei promovării principiilor incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse; consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii, cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare şi promovare în carieră ale femeilor. De asemenea, se urmăreşte facilitarea accesului egal la ocupare şi promovare în carieră a femeilor activ-


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

ocupate profesional şi a celor care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de îngrijire şi susţinere a copiilor şi familiei. Prin activităţile adresate în principal femeilor, acestea vor beneficia de asistenţa optimă prin informaţii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio şi emisiuni TV - cu prezentarea unor poveşti de succes) şi acţiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare şi formare profesională pentru femei, cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală pentru carieră, cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media şi reprezentanţilor autorităţilor locale etc.).R.I.

Titlu material: Universitatea Babeș-Bolyai este partener în proiectul: Reconstrucţia statutului femeii Instituţia media: Ştiri Distracţie Data publicării: 18 ianuarie 2011 Link: http://www.stirisidistractie.com/regional/cluj/39323-universitatea-babe-bolyai-estepartener-in-proiectul-reconstrucia-statutului-femeii

Page | 60


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Text

Page | 61

Cluj-Napoca. Joi, 20 ianuarie 2011, la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va avea loc lansarea proiectului „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse" (ID 50679), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013. Citeste mai mult

Instituţia media: Ziua de Cluj Titlu material: Un proiect de prevenire a discriminării femeii, în care este partener şi UBB, va fi lansat joi la Iaşi Data publicării: 18 ianuarie 2011 Scris de : Ovidiu Cornea Link: http://ziuadecj.ro/cultura/un-proiect-de-prevenire-a-discriminarii-femeii-in-careeste-partener-si-ubb-va-fi-lansat-joi-la-iasi--59045.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 62

Text: Proiectul “Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”, în cadrul căruia este partener şi Universitatea Babeş-Bolyai (UBB), va fi lansat joi la Iaşi. Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013, are o durată de 3 ani şi este coordonat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Obiectivul general al proiectuilui este “prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, Nord-Vest şi Vest ale ţării”, conform unui comunicat transmis de Biroul deImagine al UBB. Colectivul de profesori din cadrul universităţii clujene, implicat în proiect, este coordonat de profesorul Adiana Băban.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material: Statul femeii în societate, dezbătut de psihologi Instituţia media: Opinia Veche Data publicării: 18 ianuarie 2011 Link: http://www.opiniastudenteasca.ro/v1/index.php?option=com_content&view=article&id= 61836:statul-femeii-in-societate-dezbtut-depsihologi&catid=127:actualitate&Itemid=114 Autor: Ancuța STEMPEL

Text: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (FPSE) de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași organizează joi, 20 ianuarie, de la ora 10.00, în Sala Ferdinand a UAIC, conferința de lansare a proiectului „Reconstrucția statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională și egalitate de șanse”.

Page | 63


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

„Prin intermediul acestui proiect vor fi acordate burse de studiu pentru fete și subvenții în valoare de maximum 1000 de RON pentru femeile aflate în concediu de maternitate, cu scopul de a evita deprofesionalizarea. Există nenumărate experiențe care țin de discriminarea de gen. Femeile, în general, nu vorbesc despre asta, dar sînt discriminate mai ales atunci cînd anumite decizii, care le privesc în mod direct pe ele, trebuie luate de bărbați”, a declarat prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc, manager al aplicației. Proiectul va avea o durată de trei ani și are ca scop prevenirea discriminării femeilor pe piața muncii din România. Participantele vor putea asista în cadrul proiectului la cursuri de formare și dezvoltare profesională, traininguri dedicate împăcării vieții de familie cu munca, ore pentru îmbunătățirea performanței în carieră și un curs menit să determine gradul de conștientizare a discriminării pe baza genului. Toate aceste activități se vor desfășura într-un centru de dezvoltare și formare profesională pentru femei, care are sediul pe strada Titu Maiorescu, lîngă Muzeul Universității. Proiectul, demarat la începutul lunii decembrie, anul trecut, este organizat de FPSE în parteneriat cu „Universitatea de Vest” din Timișoara, Universitatea „Babes – Bolyai” din Cluj-Napoca, Direcția de Asistență Comunitară din Iași, Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara și Direcția de Asistență Socială și Medicală din Cluj-Napoca. Demersul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și are valoarea totală aproximativ 16 milioane de lei, dintre care 15 milioane reprezintă fonduri nerambursabile.

Titlu material: Universitatea Babe-Bolyai este partener in proiectul: Reconstructia statutului femeii Data publicării: 18 ianuarie 2011 Link: http://www.niuzer.ro/Cluj/Universitatea-Babe-Bolyai-este-partener-in-proiectulReconstructia-statutului-femeii-2045264.html

Page | 64


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 65

Text: Cluj-Napoca. Joi, 20 ianuarie 2011, la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iasi va avea loc lansarea proiectului "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse" (ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 2013. [...]

Titlu material: Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse Instituţia media: Orașul Cluj.ro Data publicării: 18 ianuarie 2011 Link: http://orasulcluj.ro/articole/2011/01/reconstructia-statutului-femeii-de-ladiscriminare-la-dezvoltare-profesionala-si-egalitate-de-sanse-2/


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 66

Text: Joi, 20 ianuarie 2011, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi va avea loc lansarea proiectului Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse (ID 50679), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013. Proiectul se derulează pe parcursul a trei ani (2010 -2013) şi este coordonat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Universitatea Babes-Bolyai este partner in acest proiect prin participarea unui colectiv de psihologi coordonat de prof. dr. Adriana Băban, alături de Universitatea de Vest din Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Muninicipiului Timişoara. Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, NordVest şi Vest ale ţării.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Printre obiectivele specifice se numără: creşterea conştientizării problematicii discriminării pe criterii de gen şi a importanţei promovării principiilor incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse; consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii, cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare şi promovare în carieră ale femeilor. De asemenea, se urmăreşte facilitarea accesului egal la ocupare şi promovare în carieră a femeilor activocupate profesional şi a celor care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de Page | 67 îngrijire şi susţinere a copiilor şi familiei. Prin activităţile adresate în principal femeilor, acestea vor beneficia de asistenţa optimă prin informaţii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio şi emisiuni TV – cu prezentarea unor poveşti de succes) şi acţiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare şi formare profesională pentru femei, cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală pentru carieră, cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media şi reprezentanţilor autorităţilor locale…).

Titlu material: “Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” Instituţia media: Făclia, ziar independent de Cluj Data publicării: 19 ianuarie 2011 Link: http://www.ziarulfaclia.ro/-8220-Reconstruc%C5%A3ia-statutului-femeii-de-ladiscriminare-la-dezvoltare-profesional%C4%83-%C5%9Fi-egalitate-de-%C5%9Fanse-8221+49469


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 68

Text .. Este un proiect coordonat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi în care Universitatea “Babeş-Bolyai” este partener, alături de Universitatea de Vest din Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara. Proiectul vizează prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale şi ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, Nord-Vest şi Vest ale ţării. Potrivit Biroului Media al UBB, prin activităţile adresate în principal femeilor, acestea vor beneficia de asistenţa optimă prin informaţii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio şi emisiuni TV - cu prezentarea unor poveşti de succes) şi acţiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare şi formare profesională pentru femei, cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală pentru carieră, cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media şi reprezentanţilor autorităţilor locale etc.). Lansarea proiectului va avea loc joi, 20 ianuarie, la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013, se derulează pe parcursul a trei ani. M. T.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material: “Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” Instituţia media: Iaşul Universitar Data publicării: 19 ianuarie 2011 Link: http://www.iasuluniversitar.ro/evenimente/1355-reconstructia-statutului-femeii-de-ladiscriminare-la-dezvoltare-profesionala-si-egalitate-de-sanse.html

Comunicat de presă Joi, 20 ianuarie 2011, la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va avea loc lansarea proiectului „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse" (ID 50679), cofinanţat din Fondul Social European prin

Page | 69


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013. Evenimentul va avea loc în Sala de Conferinţe ,,Ferdinand”, în intervalul orar 10.00 -12.00. Proiectul se derulează pe parcursul a trei ani (2010 -2013) şi este implementat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Page | 70 Timişoara, Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj - Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Muninicipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca. Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, NordVest şi Vest ale ţării. Printre obiectivele specifice se numără: creşterea conştientizării problematicii discriminării pe criterii de gen şi a importanţei promovării principiilor incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse; consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii, cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare şi promovare în carieră ale femeilor. De asemenea, se urmăreşte facilitarea accesului egal la ocupare şi promovare în carieră a femeilor activocupate profesional şi a celor care intră sau revin pe piaţa muncii după perioade prelungite de îngrijire şi susţinere a copiilor şi familiei. Prin activităţile adresate în principal femeilor, acestea vor beneficia de asistenţa optimă prin informaţii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio şi emisiuni TV - cu prezentarea unor poveşti de succes) şi acţiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare şi formare profesională pentru femei, cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală pentru carieră, cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media şi reprezentanţilor autorităţilor locale etc.). Valoarea totală a proiectului este de 15.798.224 RON, din care asistenţă financiară nerambursabilă 14.960.023 RON. În cel mai scurt timp vor fi publicate detalii despre proiect la adresa: www.rsf.uaic.ro.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material: Universitatea Babeș-Bolyai este partener în proiectul: Reconstrucţia statutului femeii Instituţia media: Infomulticast.ro Data publicării: 19 ianuarie 2011 Link: http://info.multicast.ro/universitatea-babe-bolyai-este-partener-in-proiectulreconstructia-statutului-femeii-s4691982167.html

Cluj-Napoca. Joi, 20 ianuarie 2011, la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va avea loc lansarea proiectului „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse" (ID 50679), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013. citeste in continuare

Page | 71


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material: Reconstructia statutului "femeii" incepe la Iasi Data: 19 Ianuarie 2011 14:12 Link: http://www.feminism-romania.ro/index.php/ro/presa/stiri/362-reconstructia-statutuluiqfemeiiq-incepe-la-iasi

Text: Un nou proiect POSDRU a inceput din decembrie la Iasi "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse" (ID 50679). Obiectivul general este prevenirea discriminarii de gen pe piata muncii, iar printre cele specifice se numara cresterea constientizarii problematicii discriminarii pe criterii de gen si a importantei promovarii principiilor incluziunii sociale si a egalitatii de sanse. Scopul proiectului este de a creste oportunitatile de angajare si promovare in cariera ale femeilor. Ma intreb totusi la cati specialisti de gen au apelat cand au gasit titlul proiectului. Ar fi fost frumos sa stie ca se adreseaza "femeilor" discriminate si nu "femeii" din paginile de poezie.

Page | 72


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Instituția media: Cluj-am.ro Titlu material:Discriminarea pe criterii de gen, combătută de Universităţi Data: 20 ianuarie 2011 Link: http://cluj-am.ro/discriminarea-pe-criterii-de-gen-combatuta-de-universitati

Text: Proiectul „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” va fi lansat astăzi la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca este parteneră în lupta împotriva discriminării pe criterii de gen.

Page | 73


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 74

Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Est, Nord-Vest şi Vest ale ţării, se arată în comunicatul trimis de Universitatea clujeană. În cadrul programului, femeile vor beneficia de asistenţa optimă prin informaţii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio şi emisiuni TV – cu prezentarea unor poveşti de succes) şi acţiuni specifice cum ar fi crearea unui centru de dezvoltare şi formare profesională pentru femei, cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală pentru carieră, cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea profesională, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media şi reprezentanţilor autorităţilor locale etc. Proiectul va fi realizat din fonduri europene şi se va derula pe parcursul a trei ani, începând din 2010. Universitatea Babes-Bolyai este partner in acest proiect prin participarea unui colectiv de psihologi coordonat de prof. dr. Adriana Băban, alături de Universitatea de Vest din Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Muninicipiului Timişoara.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Instituția media: Bună Ziua Iași Titlu material: UAIC a lansat un proiect pentru prevenirea discriminarii de gen Page | 75 Data: 20 ianuarie 2011 Link: http://www.bzi.ro/uaic-a-lansat-un-proiect-pentru-prevenirea-discriminarii-degen-204119

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei de la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Babes-Bolyai din ClujNapoca, Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala din Cluj – Napoca a lansat, astazi, oficial, un proiect dedicat prevenirii discriminarii de gen si indrumarii femeilor sa-si caute un loc de munca mai bun.

Proiectul intitulat "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse" are ca obiectiv general prevenirea discriminarii pe criterii


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

de gen pe piata muncii, in scopul asigurarii accesului egal la ocupare si dezvoltare profesionala a femeilor si al promovarii principiilor incluziunii sociale si ale egalitatii de sanse in zonele Nord-Est, Nord-Vest si Vest ale tarii. Proiectul se desfasoara pe parcursul a trei ani (1 decembrie 2010 - 30 noiembrie 2013) si este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Valoarea totala a proiectului este de 15.798.224 lei, din care asistenta financiara Page | 76 nerambursabila 14.960.023 lei.

Printre obiectivele specifice se numara facilitarea accesului egal la ocupare si promovare in cariera a femeilor activ-ocupate profesional si a celor care intra sau revin pe piata muncii dupa perioade prelungite de ingrijire si sustinere a copiilor si familiei. Femeile vor beneficia de asistenta optima prin informatii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio si emisiuni TV - cu prezentarea unor povesti de succes) si actiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare si formare profesionala pentru femei, cursuri de formare profesionala, de dezvoltare personala pentru cariera, cursuri de reconciliere a vietii de familie cu cea profesionala, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media si reprezentantilor autoritatilor locale etc.).

Instituția media: 7 Est Titlu material: Consiliere pentru femei Data: 20 ianuarie 2011 Autor: Andreea Dumitru Link: http://www.7est.ro/stiri/Agenda/13840-Consiliere-pentru-femei


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 77

Text: Peste 2000 de femei din regiunile Nord-Est, Nord-Vest si Vest ale tarii vor fi selectate si vor fi beneficiarele proiectului intitulat "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare, la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse". Proiectul a fost initiat de Facultatea de Psihologie a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza". Proiectul isi propune prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piata muncii in scopul asigurarii accesului egal la ocuparea si dezvoltarea profesionala a femeilor. Pe langa cursurile de dezvoltare personala, in cadrul proiectului vor fi oferite 2500 de burse pentru studente, in vederea continuarii studiilor, dar si 500 de subventii pentru femeile aflate in concediu de crestere a copilului. Valoarea proiectului este de 16 milioane de lei, iar durata de desfasurare este de 36 de luni, pana in noiembrie 2013.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Instituția media: Iaşul Universitar Titlu material: A fost lansat proiectul ”Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse" Data: 20 ianuarie 2011 Link: http://www.iasuluniversitar.ro/evenimente/1378-a-fost-lansat-proiectulreconstructia-statutului-femeii-de-la-discriminare-la-dezvoltare-profesionala-siegalitate-de-sanse.html

Text: Universitatea ”Al.I.Cuza” (UAIC) din Iași a lansat astăzi proiectul cu finanțare europeană ”Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse", pe care îl desfășoară alături de Universitatea de Vest din Timișoara,

Page | 78


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Universitatea Babeș-Bolyai și direcțiile de asistență comunitară din Iași, Timișoara și Cluj. “Meditând la dezvoltarea mea profesională am constatat că problematica de gen a fost o preocupare constantă pentru mine. Am participat încă din 2009 la elaborarea acestui proiect al cărui scop este obținerea accesului egal la dezvoltarea în carieră”, a spus managerul proiectului, prof.univ.dr. Nicoleta Turliuc. Page | 79 La rândul său, prorectorul pe studenți și absolvenți al UAIC a apreciat inițiativa cadrelor didactice ale facultăților de psihologie de la universitățile partenere. ”Subiectul ales este deopotrivă interesant și sensibil. Cred că latura pe care se focusează acest proiect este sensibilizarea publicului larg la discriminare”, a precizat prof.univ.dr. Carmen Crețu. Invitată la lansare, prof.univ.dr. Adriana Băban, coordonatorul echipei de proiect de la Universitatea ”Babeș-Bolyai”, a apreciat că ”discriminarea nu mai este atât de evidentă și frecventă ca acum câteva decenii în urmă, dar tocmai pentru că formele de discriminare au devenit insidioase, foarte nuanțate le face mai periculoase”. Echipa de colaboratori de la Universitatea de Vest din Timișoara va fi condusă de prof.univ.dr. Ana Muntean. ”De vreo 15 ani lucrez în cercetare și scriu despre femeia victimă. Cred că invitația de a participa la acest proiect a fost momentul potrivit pentru o schimbare de paradigmă pentru că aici este sprijinit potențialul femeii, aceasta este ajutată să devină o învingătoare”, a spus cadrul didactic. Decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul UAIC a punctat necesitatea implicării universităților în proiecte cu impact social. ”Diferențele sunt resurse, cu condiția să știm să le utilizăm. Nu vorbim de egalitatea persoanelor ci de egalitatea șanselor. Nu ne naștem egali, dar societatea trebuie să ne ofere șanse egale” a concluzionat prof.univ.dr. Ion Dafinoiu. Proiectul include campanii de informare, cursuri destinate femeilor, autorităților locale și reprezentanților mass-media, mese rotunde, și oferirea de sprijin financiar femeilor aflate în dificultate, care doresc să își dezvolte cariera. Se vor oferi 2.500 de burse sociale pentru studentele aflate în dificultate financiară care vor să urmeze un program de master și alte 500 de subvenții în valoare de 1.000 de lei fiecare pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, dar intenționează și să urmeze un curs de formare la orice unitate de învățământ din țară. Valoarea totală a proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013 este de aproximativ 16 milioane de lei, din care 15 milioane sunt nerambursabili.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu: UAIC a lansat un proiect pentru prevenirea discriminarii de gen Instituția media: Monitorul Page | 80 Link: http://monitorul.com.ro/prima-pagina/local/19940-uaic-a-lansat-un-proiectpentru-prevenirea-discriminarii-de-gen.html

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei de la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Babes-Bolyai din ClujNapoca, Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala din Cluj – Napoca a lansat, ieri, oficial, un proiect dedicat prevenirii discriminarii de gen si indrumarii femeilor sasi caute un loc de munca mai bun.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Proiectul intitulat "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse" are ca obiectiv general prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piata muncii, in scopul asigurarii accesului egal la ocupare si dezvoltare profesionala a femeilor si al promovarii principiilor incluziunii sociale si ale egalitatii de sanse in zonele Nord-Est, Nord-Vest si Vest ale tarii. Proiectul se desfasoara pe parcursul a trei ani (1 decembrie 2010 - 30 noiembrie 2013) si este cofinantat din Fondul Social European Page | 81 prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Valoarea totala a proiectului este de 15.798.224 lei, din care asistenta financiara nerambursabila 14.960.023 lei. Printre obiectivele specifice se numara facilitarea accesului egal la ocupare si promovare in cariera a femeilor activ-ocupate profesional si a celor care intra sau revin pe piata muncii dupa perioade prelungite de ingrijire si sustinere a copiilor si familiei. Femeile vor beneficia de asistenta optima prin informatii special destinate lor (ghid de bune practici, website, pliante, emisiuni radio si emisiuni TV - cu prezentarea unor povesti de succes) si actiuni specifice (crearea unui centru de dezvoltare si formare profesionala pentru femei, cursuri de formare profesionala, de dezvoltare personala pentru cariera, cursuri de reconciliere a vietii de familie cu cea profesionala, cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen, destinate femeilor, operatorilor mass-media si reprezentantilor autoritatilor locale etc.). A.E.

Titlu: Universitatea Cuza sustine reabilitarea femeii Instituţia media: Ziare pe net Data: 21 ianuarie 2011 Link: http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/universitatea-cuza-sustine-reabilitarea-femeii333322.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 82

Text: Carmen Cretu Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) a lansat oficial, ieri, un proiect pentru prevenirea discriminarii de gen, reprezentand o initiativa unica in Romania. Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei de la UAIC, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, cu Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si cu Directia de Asistenta Sociala si Medicala din... citeste mai mult


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlu material: POSDRU, primul program de finanţare de la UE care se apropie de terminarea banilor Instituţia media: Ziarul Financiar Data publicării: 24 ianuarie 2011 Autor: Adelina Mihai Link: http://www.zf.ro/fonduri-ue/posdru-primul-program-de-finatare-de-la-%20%20uecare-se-apropie-de-terminarea-banilor-7916228

Page | 83


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 84

Cei care au depus şi au câştigat proiecte finanţate din fondurile europene pentru resurse umane au semnat contracte în valoare de 3,51 miliarde de euro până la sfârşitul anului trecut, adică peste trei sferturi (82%) din suma totală acordată României de către Uniunea Europeană pentru dezvoltarea resurselor umane până în 2013. În 2010, în conturile beneficiarilor au intrat peste 400 mil. euro, bani cu care s-au plătit zeci de mii de salarii ale managerilor de proiect, trainerilor sau ale angajaţilor care au fost implicaţi în astfel de programe, având în vedere că cele mai mari costuri ale unui astfel de program - între 50 şi 60% - sunt reprezentate de cheltuielile cu salariile. POSDRU (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) devine astfel primul program de finanţare europeană (din cele şapte programe începute în 2007) care se apropie de final. "Pentru cei care nu au depus cererile de rambursare la timp şi nu au motive obiective pentru întârziere vom rezilia contractele şi le vom solicita să ne returneze prefinanţarea. Totuşi, anul viitor vor exista două noi surse de finanţare pentru cei care vor să mai depună proiecte: una care să provină din realocarea fondurilor şi una din aceste rezilieri de contracte", a spus Anca Zevedei, şefa autorităţii de management care gestionează fondurile europene pentru resurse umane. Până la jumătatea anului, ea estimează că se va reuşi semnarea contractelor în valoare de aproximativ 4,25 miliarde de euro. Zevedei a precizat că în acest an va solicita realocarea a 150 de milioane de euro de pe axa "Asistenţă tehnică" (care a primit finanţare pentru funcţionarea şi organizarea autorităţii de management), pentru că banii nu vor reuşi să fie cheltuiţi din cauza legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice. Banii vor fi redistribuiţi către o altă linie de finanţare, destinată şomajului şi economiei sociale, pentru care a existat un interes mai mare în acest an. Anul trecut, autoritatea de management a reuşit să realoce fonduri de 300 mil. euro către domeniile de interes.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

De altfel, tot mai multe firme, ONG-uri, asociaţii profesionale sau instituţii de învăţământ publice şi private au anunţat în ultima perioadă lansări de proiecte finanţate din fondurile europene pentru HR. Beneficiarii au obţinut bani fie pentru programe de training, de dezvoltare a antreprenoriatului sau de reconversie profesională, dar şi pentru burse doctorale sau pentru cercetări despre inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii. Spre exemplu, numai săptămâna trecută au fost lansate două proiecte finanţate din acest program: Asociaţia Page | 85 Uniunea Editorilor din România a anunţat lansarea unui program de formare şi sprijinire a angajaţilor pentru o practică editorială profesionistă, în timp ce Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a anunţat debutul unui proiect despre discriminarea femeii. La negocierea intrării în UE în 2007, România a primit un pachet financiar în valoare de 30 mld. euro, din care 16,9 mld. euro sunt fonduri structurale şi de coeziune, în care sunt incluse şi finanţările pentru dezvoltarea resurselor umane. Pentru stabilirea sumei, s-au luat în considerare indicatori precum valoarea PIB-ului pe cap de locuitor, populaţia ţării şi nivelul de dezvoltare pe regiuni ale statului. "Din păcate, am început cu stângul în acest program, de aceea 2010 a fost anul relansării programului. Nu am avut de unde să avem rambursări până acum, pentru că nu am avut proiecte contractate. Cu siguranţă însă nu vom pierde bani nici în 2011", a mai spus Zevedei. În 2007, primul an în care a început programul, nu a avut loc nicio lansare de linii de finanţare, iar în 2008 şi 2009 interesul nu era atât de mare, fie din cauza legislaţiei, fie din cauza lipsei de finanţare alternativă. De asemenea, perioadele foarte mari dintre depunerea proiectelor, aprobarea şi semnarea contractelor au dus la o suspendare a plăţilor de către autorităţile de la Bruxelles în luna martie a anului trecut pentru o perioadă de trei luni. Rata scăzută de absorbţie de la finele anului 2009 a fost şi motivul invocat de autorităţi pentru demiterea Cristinei Iova, fosta şefă a autorităţii de management a POSDRU. Cum a evoluat bilanţul fondurilor europene pentru HR în ultimii trei ani 2008 Valoarea totală a proiectelor contractate: 350 mil. euro Valoarea plăţilor efectuate (prefinanţări şi rambursări): 28 mil. euro 2009 Valoarea totală a proiectelor contractate: 330 mil. euro


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Valoarea plăţilor efectuate (prefinanţări şi rambursări): 40 mil. euro 2010 2010 Page | 86 Valoarea totală a proiectelor contractate: 2,62 mld. euro Valoarea plăţilor efectuate (prefinanţări şi rambursări): 417,6 mil. euro Cum s-au împărţit banii europeni pentru dezvoltarea resurselor umane. 4,25 mld. € este valoarea sumei alocate pentru POSDRU în perioada 2007-2013. 8,9 mld. € a fost valoarea totală a proiectelor depuse până la finele lunii noiembrie 2010. 3,51 mld. € este valoarea totală a proiectelor aprobate în perioada 2007-2010. 3,3 mld. € este valoarea proiectelor contractate în perioada 2007-2010. 485,6 mil. € este suma plăţilor (prefinanţări şi rambursări) primite de beneficiari până la finele anului trecut.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Instituția: Studentie.ro Data: februarie 2011 Link:http://www.studentie.ro/campus/Simpozion_dedicat_Zilei_Femeii_la_Universitatea Page | 87 _Alexandru_Ioan_Cuza/c-1363-a-114162

Simpozion dedicat Zilei Femeii la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi organizeaza marti, 8 martie 2011, ora 10.00, in sala D 206, simpozionul cu tema "Gen si egalitate de sanse".

Evenimentul, organizat cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, se inscrie in activitatile proiectului "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse", cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Printre subiectele abordate in cadrul acestui simpozion se numara: evolutia statutului social si juridic al femei in Romania moderna, orientari si problematici actuale in gandirea feminista, schimbari recente ale rolurilor de gen, interactiunea munca-familie: conflict sau facilitare etc. Page | 88

Sunt invitati sa participe toti cei interesati de problematica discriminarii de gen si a egalitatii de sanse intre femei si barbati.

Instituția: Iașul Universitar Data: 2 martie 2011 Titlul articolului: Simpozion dedicat Zilei Femeii la Universitatea „Al. I. Cuza” Link: http://www.iasuluniversitar.ro/evenimente/1663-simpozion-dedicat-zilei-femeii-launiversitatea-al-i-cuza.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 89

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi organizează marţi, 8 martie 2011, ora 10.00, în sala D 206, simpozionul cu tema ,,Gen şi egalitate de şanse”. Evenimentul, organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, se înscrie în activităţile proiectului „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Printre subiectele abordate în cadrul acestui simpozion se numără: evoluţia statutului social şi juridic al femeii în România modernă, orientări şi problematici actuale în gândirea feministă, schimbări recente ale rolurilor de gen, interacţiunea muncă-familie: conflict sau facilitare etc. Sunt invitați să participe toți cei interesați de problematica discriminării de gen şi a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Sursa: UAIC


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Instituția: Bună Ziua Iași Data: 3 martie 2011 Titlul articolului: Simpozion dedicat Zilei Femeii la Universitatea „Al. I. Cuza” Link: http://www.bzi.ro/simpozion-dedicat-zilei-femeii-la-universitatea-al-i-cuza-210487

Text: Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi va organiza marti, 8 martie, un simpozion dedicat Zilei Femeii. Manifestarea cu tema "Gen si egalitate de sanse" va avea loc de la ora 10.00, in sala D 206. Evenimentul se inscrie in activitatile proiectului "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse", cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Page | 90


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Printre subiectele abordate in cadrul acestui simpozion se numara: evolutia statutului social si juridic al femeii in Romania moderna, orientari si problematici actuale in gandirea feminista, schimbari recente ale rolurilor de gen, interactiunea munca-familie: conflict sau facilitare etc. Page | 91

*Publicația*: Știri Distracție Link: http://www.stirisidistractie.com/regional/iasi/62407-simpozion-dedicat-zileifemeii-la-universitatea-al-i-cuza Titlul articolului: Simpozion dedicat Zilei Femeii la Universitatea Al. I. Cuza

Text:


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 92

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi va organiza marti, 8 martie, un simpozion dedicat Zilei Femeii. Manifestarea cu tema "Gen si egalitate de sanse" va avea loc de la ora 10.00, in sala D 206. Evenimentul se inscrie in activitatile proiectului "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse", cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Printre subiectele abordate in cadrul acestui simpozion se numara: evolutia statutului social si juridic al femeii in Romania moderna, orientari si problematici actuale in gandirea feminista, schimbari recente ale rolurilor de gen, interactiunea munca-familie: conflict sau facilitare etc.

Publicație: Ziare pe net Link: http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/simpozion-dedicat-zilei-femeii-la-universitatea-ali-cuza-436912.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 93

Publicația: Flacăra Iașului Data: 4 martie 2011 Titlul articolului: Simpozion dedicat Zilei Femeii la Universitatea ,"Alexandru Ioan Cuza" Link: http://flacarais.ro/cms/site/f_is/news/simpozion_dedicat_zilei_femeii_la_universitatea_al exandru_ioan_cuza_46031.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 94

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi organizeaza marti, 8 martie 2011, ora 10.00, in sala D 206, simpozionul cu tema ,"Gen si egalitate de sanse". Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Internationale a Femeii È�i se inscrie in activitatile proiectului „Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse", cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Printre subiectele abordate in cadrul acestui simpozion se numara: evolutia statutului social si juridic al femeii in Romania moderna, orientari si problematici actuale in gandirea feminista, schimbari recente ale rolurilor de gen, interactiunea munca-familie: conflict sau facilitare etc. Sunt invitaÈ�i sa participe toÈ�i cei interesaÈ�i de problematica discriminarii de gen si a egalitatii de sanse intre femei si barbati. Mai multe detalii despre proiect gasiÈ�i pe http://www.rsf.uaic.ro/.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicația: Ziarul de Iași Page | 95 Data: 3 martie 2011 Titlul articolului: Simpozion dedicat Zilei Femeii la Universitatea ,"Alexandru Ioan Cuza" Link: http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/simpozion-dedicat-zilei-femeii-la-universitateaalexandru-ioan-cuza/14869/


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 96

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi organizeaza marti, 8 martie 2011, ora 10.00, in sala D 206, simpozionul cu tema ,,Gen si egalitate de sanse”. Evenimentul, organizat cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, se inscrie in activitatile proiectului „Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Printre subiectele abordate in cadrul acestui simpozion se numara: evolutia statutului social si juridic al femeii in Romania moderna, orientari si problematici actuale in gandirea feminista, schimbari recente ale rolurilor de gen, interactiunea munca-familie: conflict sau facilitare etc. Sunt invitati sa participe toti cei interesati de problematica discriminarii de gen si a egalitatii de sanse intre femei si barbati.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicația: Blog Iasispune Data: 3 martie 2011 Titlul articolului: Simpozion dedicat Zilei Femeii la Universitatea ,"Alexandru Ioan Cuza" Link: http://iasispune.wordpress.com/2011/03/02/simpozion-dedicat-zilei-femeii-launiversitatea-alexandru-ioan-cuza-iasi/ Page | 97

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează marţi, 8 martie 2011, ora 10.00, în sala D 206, simpozionul cu tema ,,Gen şi egalitate de şanse”. Evenimentul, organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, se înscrie în activităţile proiectului „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Printre subiectele abordate în cadrul acestui simpozion se numără: evoluţia statutului social şi juridic al femeii în România modernă, orientări şi problematici actuale în gândirea feministă, schimbări recente ale rolurilor de gen, interacţiunea muncă-familie: conflict sau facilitare etc. Sunt invitați să participe toți cei interesați de problematica discriminării de gen şi a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicația: Ziarul Lumina Data: 4 martie 2011 Titlul articolului: Simpozion dedicat Zilei Femeii la UAIC Link: http://www.ziarullumina.ro/articole;1534;1;53299;0;Simpozion-dedicat-ZileiFemeii-la-UAIC.html

Text: Marţi, 8 martie, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi se va desfăşura simpozionul cu tema "Gen şi egalitate de şanse". Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii şi se înscrie în activităţile proiectului "Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Printre subiectele abordate în cadrul acestui simpozion se numără evoluţia statutului social şi juridic al femeii în România modernă, orientări şi problematici actuale în

Page | 98


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

gândirea feministă, schimbări recente ale rolurilor de gen, interacţiunea muncă-familie: conflict sau facilitare etc. Publicație: InfoPortal Titlul articolului: Simpozion dedicat Zilei Femeii la UAIC Data: 4 martie 2011 Link:http://infoportal.realitatea.net/articol~din-religie~info-2269773~simpoziondedicat-zilei-femeii-la-uaic.html

Text: Marti, 8 martie, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi se va desfasura simpozionul cu tema "Gen si egalitate de sanse". Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Internationale a Femeii si se inscrie in activitatile proiectului "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse", cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Printre subiectele abordate in ... continuare

Page | 99


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicația: Iaşi Plus Data: 3 martie 2011 Titlul articolului: Simpozion la UAIC pe tema egalitatii de sanse Autor: Alexandra Vasiliu Page | 100 Link:

http://www.iasiplus.ro/news/4/42197/Simpozion+la+UAIC+pe+tema+egalita tii+de+sanse.html

Text: Universitatea� "Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează pe 8 martie, de la ora 10.00, in sala D 206, simpozionul cu tema ,,Gen şi egalitate de şanse”. Evenimentul are loc cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii și se inscrie in activităţile proiectului”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. "Printre subiectele abordate in cadrul


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

acestui simpozion se numără evoluţia statutului social şi juridic al femeii in Romania modernă, orientări şi problematici actuale in gandirea feministă, schimbări recente ale rolurilor de gen, interacţiunea muncă-familie: conflict sau facilitare. Sunt invitați să participe toți cei interesați de problematica discriminării de gen şi a egalităţii de şanse intre femei şi bărbaţi”, a spus prof. univ. dr. Maria Nicoleta Turliuc, managerul proiectului. Page | 101

Publicația: Monitorul Data: 3 martie 2011 Titlul articolului: Simpozion dedicat Zilei Femeii la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza"

http://monitorul.com.ro/local/simpozion-dedicat-zilei-femeii-launiversitatea-alexandru-ioan-cuza.html Link:

Text:


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează marţi, 8 martie 2011, ora 10.00, în sala D 206, simpozionul cu tema ,,Gen şi egalitate de şanse”. Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii și se înscrie în activităţile proiectului „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Printre subiectele abordate în cadrul acestui simpozion se numără: evoluţia statutului social şi juridic al femeii în România modernă, orientări şi problematici actuale în gândirea feministă, schimbări recente ale rolurilor de gen, interacţiunea muncă-familie: conflict sau facilitare etc. Sunt invitați să participe toți cei interesați de problematica discriminării de gen şi a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. A.S.

Publicația: www.welcome2cluj.com Data: 18 martie 2011 Titlul articolului: Masa rotunda cu tema Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii sociale la UBB Cluj

Link: http://www.welcome2cluj.com/2011/03/03/28-03-masa-rotunda-cu-temacombaterea-stereotipurilor-de-gen-implementarea-principiilor-egalitatii-de-sanse-si-aincluziunii-sociale-la-ubb-cluj/

Page | 102


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 103

Masa rotunda cu tema Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii sociale la UBB Cluj Universitatea Babeş – Bolyai organizează luni, 28 martie 2011, ora 10.00, în Sala Colegiului Academic din cadrul Facultății de Studii Europene, masa rotundă cu tema Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale.

La eveniment vor participa experţi şi operatori mass-media, personal şi manageri ai autorităţilor publice locale din regiunea de Nord-Vest a României.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Evenimentul se numără printre activităţile derulate în cadrul proiectului „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” (ID 50679), coordonat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj – Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Muninicipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca. Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013, are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale şi ale egalităţii de şanse în zonele Nord – Est, Nord – Vest şi Vest ale ţării. Beneficiarii direcţi vor fi vectorii schimbării în domeniul promovării egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale. Mai multe detalii găsiţi pe www.rsf.uaic.ro.

Publicaţia: Edumanager Data: 18 martie 2011 Titlul articolului: Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale Link: http://www.edumanager.ro/articol.php?id=8824

Page | 104


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 105

Text: Universitatea de Vest din Timişoara organizează joi, 24 martie 2011, ora 10.00, în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Centrale a Universităţii, masa rotundă cu tema ,,Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale”. La eveniment vor participa experţi şi operatori mass-media, personal şi manageri ai autorităţilor publice locale din regiunea de Vest a României. Evenimentul se numără printre activităţile derulate în cadrul proiectului „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse" (ID 50679), coordonat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj - Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Muninicipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj - Napoca. Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 - 2013, are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale şi ale


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

egalităţii

de

şanse

în

zonele

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Nord

-

Est,

Nord

-

Vest

şi

Vest

ale

ţării.

Beneficiarii direcţi vor fi vectorii schimbării în domeniul promovării egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale. Mai multe detalii găsiţi pe www.rsf.uaic.ro. Page | 106

Publicaţia: Niuzer.ro Data: 18 martie 2011 Titlul articolului: Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale Link: http://www.niuzer.ro/Cultura-si-Educatie/Combaterea-stereotipurilor-de-genimplementarea-principiilor-egalitatii-de-sanse-si-a--2329553.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 107

Text Universitatea de Vest din Timisoara organizeaza joi, 24 martie 2011, ora 10.00, in Sala de Conferinte a Bibliotecii Centrale a Universitatii, masa rotunda cu tema ,,Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii sociale". La eveniment vor participa experti si operatori mass-media, personal si manageri ai autoritatilor publice locale din regiunea de Vest a Romaniei.[...]


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicaţia: Știri Timișoara Data: 22 martie 2011 Titlul articolului: Proiect impotriva discriminarii sexuale pe piata muncii, la Timisoara Link: http://stiritimisoara.info/ziare/proiect-impotriva-discriminarii-sexuale-pe-piata- Page | 108 muncii-la-timisoara/

Text: Un inedit proiect european ce are ca idee principala reconstructia statutului femeii se lanseaza joi, la Timisoara. Prima intalnire de lucru va fi masa rotunda “Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii sociale”, ce incepe de la ora 10, in Sala de Conferinte a Bibliotecii Centrale a Universitatii de Vest din Timisoara. Lupta pentru egalitatea de sanse Proiectul lansat la Timisoara are ca obiectiv general prevenirea discriminarii pe …citeste toata stirea


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicaţia: Ziare.com Data: 23 martie 2011 Titlul articolului: Discriminarile in munca pe criterii sexuale, analizate la Timisoara Link: http://www.ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/discriminarile-in-munca-pecriterii-sexuale-analizate-la-timisoara-2079937

Text: A mai ramas o zi pana la lansarea proiectului european impotriva discriminarii sexuale pe piata muncii din Romania. Proiectul european "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse" incepe joi, la Timisoara. Prima intalnire va avea loc de la ora 10, la Sala de Conferinte a Bibliotecii Centrale a Universitatii de Vest din Timisoara. 2.500 de burse sociale pentru studentele masterande Masa rotunda "Combaterea stereotipurilor de gen, ...citeste toata stirea

Page | 109


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicaţia: Ziua de Vest Data: 21martie 2011 Titlul articolului: Proiect împotriva discriminării sexuale pe piaţa muncii, la Timişoara Scris de Oviudiu Mărăscu Link: http://www.ziuadevest.ro/actualitate/18246-proiect-impotriva-discriminriisexuale-pe-piaa-muncii-la-timioara-.html

Text: Un inedit proiect european ce are ca idee principală reconstrucţia statutului femeii se lansează joi, la Timişoara. Prima întâlnire de lucru va fi masa rotundă „Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale”, ce începe de la ora 10, în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Centrale a Universităţii de Vest din Timişoara. Luptă pentru egalitatea de şanse Proiectul lansat la Timişoara are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de sex pe piaţa muncii. Scopul final este asigurarea accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi promovarea principiilor incluziunii sociale şi a egalităţii de şanse în zonele nord-est, nord-vest şi vest ale ţării. Partenerii proiectului euopean ce se încheie la sfârşitul lui 2013 sunt Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş Bolyai din

Page | 110


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Cluj, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Direcţia de Asistenţă Comunitară din Iaşi, Cluj şi Timişoara. „Este un eveniment important pentru facultatea noastră, având în vedere că este vorba de o colaboare cu universităţi de prestigiu din ţară. Masa rotundă de la Timişoara este o bună ocazie pentru a coagula direcţiile de dezvoltare ale proiectului ce vizează restructurarea statutului femeii. La această reuniune vor fi prezenţi cei implicaţi în proiect, vor fi invitate şi femeile de afaceri şi oficialităţile locale”, ne-a spus profesorul universitar Anca Page | 111 Munteanu, decanul Facultăţii de Sociologie-Psiholigie din Universitatea de Vest din Timişoara.

Publicaţia: Ziua de Vest Data: 22 martie 2011 Titlul articolului: Discriminările în muncă pe criterii sexuale, analizate la Timişoara Link: http://www.ziuadevest.ro/actualitate/18301-discriminrile-in-munc-pe-criterii-sexualeanalizate-la-timioara-.html

Text:


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

A mai rămas o zi până la lansarea proiectului european împotriva discriminării sexuale pe piaţa muncii din România. Proiectul european „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” începe joi, la Timişoara. Prima întâlnire va avea loc de la ora 10, la Sala de Conferinţe a Bibliotecii Centrale a Universităţii de Vest din Timişoara.

2.500 de burse sociale pentru studentele masterande Masa rotundă „Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale” este începutul proiectului ce are ca obiectiv prevenirea discriminării pe criterii de sex pe piaţa muncii. Partenerii proiectului european ce se încheie la sfârşitul lui 2013 sunt Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, direcţiile de asistenţă comunitară din Iaşi, Cluj şi Timişoara. „Scopul final este asigurarea accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale şi ale egalităţii de şanse în zonele nord-est, nord-vest şi vest ale ţării”, spun organizatorii. Iniţiatorii proiectului îşi propun să acorde 2.500 burse sociale studentelor la master aflate în situaţii sociale defavorizate, dar şi 500 de subvenţii mamelor aflate în concediu de creştere a copilului pâna la 2-3 ani, pentru absolvirea unui curs de formare şi dezvoltare profesională. „Masa rotundă de la Timişoara este o bună ocazie pentru a coagula direcţiile de dezvoltare ale proiectului ce vizează restructurarea statutului femeii. La această reuniune vor fi prezenţi cei implicaţi în proiect, vor fi invitate şi femeile de afaceri şi oficialităţile locale”, ne-a spus profesorul universitar Anca Munteanu, decanul Facultăţii de Sociologie-Psiholigie din Universitatea de Vest din Timişoara.

Page | 112


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicaţia: Ziare.com Data: 23 martie 2011 Titlul articolului: Proiect impotriva discriminarii sexuale pe piata muncii, la Timisoara Link: http://www.ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/proiect-impotrivadiscriminarii-sexuale-pe-piata-muncii-la-timisoara-2076377 Page | 113

Text: Un inedit proiect european ce are ca idee principala reconstructia statutului femeii se lanseaza joi, la Timisoara. Prima intalnire de lucru va fi masa rotunda "Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii sociale", ce incepe de la ora 10, in Sala de Conferinte a Bibliotecii Centrale a Universitatii de Vest din Timisoara. Lupta pentru egalitatea de sanse Proiectul lansat la Timisoara are ca obiectiv general prevenirea discriminarii pe ...citeste toata stirea


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicaţia: Vestul şi restul Data: 23 martie 2011 Titlul articolului: Masă rotundă - Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale

Link: http://vestulsirestul.com/UVT.php

Text:

Universitatea de Vest din Timişoara organizează joi, 24 martie 2011, ora 10.00, în sala de conferinţe a Bibliotecii Centrale a Universităţii, masa rotundă cu tema Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale. La eveniment vor participa experţi şi operatori mass-media, personal şi manageri ai autorităţilor publice locale din regiunea de Vest a României.

Page | 114


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Evenimentul se numără printre activităţile derulate în cadrul proiectului Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse (ID 50679), coordonat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj - Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Muninicipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca. Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013, are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale şi ale egalităţii de şanse în zonele Nord - Est, Nord - Vest şi Vest ale ţării. Beneficiarii direcţi vor fi vectorii schimbării în domeniul promovării egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale. Mai multe detalii găsiţi pe www.rsf.uaic.ro. sursa: http://uvt.ro

Publicaţia: Ziua de Vest Data: 24 martie 2011 Titlul articolului: Unele dintre cele mai importante doamne din Timişoara au analizat discriminarea sexuală pe piaţa muncii

Page | 115


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Link: http://www.ziuadevest.ro/actualitate/18372-unele-dintre-cele-mai-importantedoamne-din-timioara-au-analizat-discriminarea-sexual-pe-piaa-muncii-.html

Page | 116

Text:


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Start în proiectul european împotriva discriminării sexuale pe piaţa muncii din România. Biblioteca Centrală a Universităţii de Vest din Timişoara a găzduit, joi, masa rotundă „Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale”. A fost începutul proiectului european „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”. „Emanciparea femeii ţine în primul rând de emanciparea bărbatului” Page | 117 Partenerii proiectului european, ce se încheie la sfârşitul lui 2013, sunt Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Direcţiile de Asistenţă Comunitară din Iaşi, Cluj şi Timişoara. „Este o problemă ce ne interesează pe toţi. Emanciparea femeii ţine în primul rând de emanciparea bărbatului. Azi se pedalează tot mai mult pe fetişizarea frumuseţii fizice în detrimentul valorilor interioare. Multe tinere fac din asta un adevărat ideal. Sper să vină ziua când bărbatul şi femeia vor înţelege că sunt jumătatea unui tot armonios, iar de cealaltă parte nu ne aşteaptă decât singurătatea şi moartea”, a spus Anca Munteanu, decanul Facultăţii de Sociologie-Psihologie din Universitatea de Vest din Timişoara. La masa rotundă de la Timişoara au vorbit unele dintre cele mai importante doamne din capitala Banatului: Anca Augusta, preşedintele executiv al Asociaţiei femeilor manager, Maria Stoianov, directorul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Timişoara, Pia Brânzeu, prorectorul UVT, Lia Lucia Epure, directorul publicaţiilor ZIUA de Vest şi Focus Vest.

Publicaţia: Timișoara online Data: 24 martie 2011 Titlul articolului: Unele dintre cele mai importante doamne din Timişoara au analizat discriminarea sexuală pe piaţa muncii

Link: http://www.timisoaraonline.net/timisoara/stiri_furnizate_de_ziarele_locale/503,0,921,23 191.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 118

Text: Start în proiectul european împotriva discriminării sexuale pe piaţa muncii din România; Biblioteca Centrală a Universităţii de Vest din Timişoara a găzduit, joi, masa rotundă „Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale”. A fost începutul proiectului european „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”. „Emanciparea femeii ţine în primul rând de emanciparea bărbatului” Partenerii proiectului european, ce se încheie la sfârşitul lui 2013, sunt Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Direcţiile de Asistenţă Comunitară din Iaşi, Cluj şi Timişoara. „Este o problemă ce ne interesează pe toţi. Emanciparea femeii ţine în primul rând de emanciparea bărbatului. Azi se pedalează tot mai mult pe fetişizarea frumuseţii fizice în detrimentul valorilor interioare. Multe tinere fac din asta un adevărat ideal. Sper să vină ziua când bărbatul şi femeia vor înţelege că sunt jumătatea unui tot armonios, iar de cealaltă parte nu ne aşteaptă decât singurătatea şi moartea”, a spus Anca Munteanu, decanul Facultăţii de Sociologie-Psihologie din Universitatea de Vest din Timişoara. La masa rotundă de la Timişoara au vorbit unele dintre cele mai importante doamne din capitala Banatului: Anca Augusta, preşedintele executiv al Asociaţiei femeilor manager, Maria Stoianov, directorul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Timişoara, Pia Brânzeu, prorectorul UVT, Lia Lucia Epure, directorul publicaţiilor ZIUA de Vest şi Focus Vest.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicaţia: www.niuzer.ro Data: 24 martie 2011 Titlul articolului: Unele dintre cele mai importante doamne din Timişoara au analizat discriminarea sexuală pe piaţa muncii

Link: http://www.niuzer.ro/Timis/Unele-dintre-cele-mai-importante-doamne-dinTimisoara-au-analizat-discriminarea-sexuala-pe-piata-muncii-2360862.html

Text: Start in proiectul european impotriva discriminarii sexuale pe piata muncii din Romania. Biblioteca Centrala a Universitatii de Vest din Timisoara a gazduit, joi, masa rotunda "Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii sociale". A fost inceputul proiectului european "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse". "Emanciparea femeii tine in primul rand de eman [...]

Page | 119


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicație: Știri pe scurt Data: 24 martie 2011 Titlul articolului: Unele dintre cele mai importante doamne din Timişoara au analizat discriminarea sexuală pe piaţa muncii Link: http://stiri-locale.pescurt.ro/stiri-timisoara/unele-dintre-cele-maiimportante-doamne-din-timisoara-au-analizat-discriminarea-sexuala-pepiata-muncii_24-03-2011_605019

Text: Start în proiectul european împotriva discriminării sexuale pe piaţa muncii din România. Biblioteca Centrală a Universităţii de Vest din Timişoara a găzduit, joi, masa rotundă „Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale”. A fost începutul proiectului european „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”. „Emanciparea femeii... Citiţi articolul complet în: Ziua de Vest

Page | 120


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicație: Știri și distracție Data: 24 martie 2011 Titlul articolului: Unele dintre cele mai importante doamne din Timişoara au analizat discriminarea sexuală pe piaţa muncii Scris de Ovidiu Mărăscu Link: http://www.stirisidistractie.com/regional/timisoara

Text: Start în proiectul european împotriva discriminării sexuale pe piaţa muncii din România. Biblioteca Centrală a Universităţii de Vest din Timişoara a găzduit, joi, masa rotundă „Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale”...

Page | 121


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicație: Timșoreni.ro Data: 25 martie 2011 Titlul: Unele dintre cele mai importante doamne din Timisoara au analizat discriminarea sexuala pe piata munncii Link: Page | 122 http://www.timisoreni.ro/info/diverse/unele_dintre_cele_mai_importante_d oamne_din_timisoara_au_analizat_discriminarea_sexuala_pe_piata_mun.h tml

Start in proiectul european impotriva discriminarii sexuale pe piata muncii din Romania. Biblioteca Centrala a Universitatii de Vest din Timisoara a gazduit, joi, masa rotunda „Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii sociale". A fost inceputul proiectului european „Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse". „Emanciparea femeii tine in primul rand de... Stirea completa in: Ziua de vest


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicația: www.allpress.ro Data: 25 martie 2011 Titlul: Unele dintre cele mai importante doamne din... Link: http://www.allpress.ro/stire/25-03-11/3330106.htm

Text: Start in proiectul european impotriva discriminarii sexuale pe piata muncii din Romania. Biblioteca Centrala a Universitatii de Vest din Timisoara a gazduit, joi, masa rotunda „Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii sociale". A fost inceputul proiectului european „Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse". „Emanciparea femeii tine in primul rand de.. Stirea completa in: Ziua de vest

Page | 123


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicația: http://www.timisoaraonline.net/ Data: 25 martie 2011 Titlul: Unele dintre cele mai importante doamne din... Link: http://www.timisoaraonline.net/ Page | 124

Text: Unele dintre cele mai importante doamne din Timişoara au analizat discriminarea sexuală pe piaţa muncii. Start în proiectul european împotriva discriminării sexuale pe piaţa muncii din România; Biblioteca Centrală a Universităţii de Vest din Timişoara a găzduit, joi, masa rotundă „Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale”

Publicație: Făclia de Cluj Data: 28 martie 2011


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlul articolului: Masă rotundă: Combaterea stereotipurilor de gen Link: http://www.ziarulfaclia.ro/Mas%C4%83-rotund%C4%83Combaterea-stereotipurilor-de-gen+52150 Page | 125

Text: Universitatea Babeş - Bolyai organizează astăzi, 28 martie, între orele 10 - 12, în Sala Club a Colegiului Academic (str. Emm. de Martonne nr. 1), masa rotundă cu tema “Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale”. Evenimentul face parte din activităţile proiectului “Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”. M. T.

Publicație: Ziua de Cluj Data: 30 martie 2011 Titlul articolului: Cursuri pentru femei Autor: Cristina Pârvu


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Link: http://www.ziuadecj.ro/eveniment/cursuri-pentru-femei--63824.html

Page | 126

Text: 3.000 de femei vor fi beneficiarele proiectului “Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” realizat de Universitatea BabeşBolyai în parteneriat cu Universitatea din Iaşi şi cea din Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară din Iaşi şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Comunitară din Timişoara. Proiectul este finanţat cu fonduri europene în valoare de 15,8 milioane de lei din care circa 15 milioane sunt fonduri nerambursabile. "Proiectul se desfăşoară pe trei ani şi vor fi derulate mai multe tipuri de activităţi care au ca obiectiv combaterea stereotipurilor de gen. În martie sunt realizate trei studii la Cluj, Timişoara şi Iaşi, privind importanţa unor cursuri de formare", a spus Diana Somogyi, expert în proiect.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicație: Făclia de Cluj Data: 31 martie 2011 Titlul articolului: Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale Link:http://ziarulfaclia.ro/Combaterea-stereotipurilor-de-genimplementarea-principiilor-egalit%C4%83%C5%A3ii-de-%C5%9Fanse%C5%9Fi-a-incluziunii-sociale+52310

Text: În 28 martie, în Sala Club a Colegiului Academic a avut loc masa rotundă cu tema “Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale”. Evenimentul face parte din activităţile proiectului “Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013. La eveniment au participat un colectiv de psihologi din partea Universităţii Babeş-Bolyai - partneri în acest proiect, şi reprezentanţi ai instituţiilor publice locale şi din mass media.

Page | 127


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Întîlnirea a avut ca obiective: crearea unui parteneriat între promoterii proiectului din regiunea de NV a ţării, instituţiile publice locale şi mass media, identificarea grupului vulnerabil care va beneficia de activităţile proiectului şi facilitarea diseminării corecte a informaţiei privind promovarea egalităţii de şanse şi combaterea stereotipurilor de gen – a precizat psiholog Diana Somogyi, de la Universitatea Babeş-Bolyai. În cadrul proiectului se oferă: 2500 de burse sociale şi 500 de subvenţii pentru categorii Page | 128 sociale defavorizate, precum şi cursuri acreditate CNFPA, gratuite, de formare porfesională şi dezvoltare personală, adresate atît femeilor, cît şi reprezentanţilor instituţiilor locale şi ai mass media. Social

Joi, 31 Martie 2011

Publicație: Revista ,,Cronica” Iași Autor: Cătălin TURLIUC Link: http://revistacronica.wordpress.com/fragmentarium-istoric/


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Titlul: Fragmentarium istoric Reconstrucţia statutului femeii. Page | 129

De la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse. (II) Lupta de emancipare civilă şi politică deplină a femeilor din România s-a desfăşurat în mai multe etape succesive. Dacă în numărul trecut al revistei am prezentat începuturile acestor acţiuni, orizontul cronologic supus analizei prezente se încadrează le la dezbaterile parlamentare de după primul război mondial şi până la adoptarea constituţiei de la 1923. Chestiunea prezenţei femeilor în viaţa politică, chiar dacă la nivel local, a fost reluată în iulie 1921 de Parlament cu prilejul reformei administrative iniţiate de guvernul Averescu. Proiectul înaintat prevedea, în acord cu decretul lege mai sus menţionat, dreptul de vot al femeilor la alegerile comunale. În cadrul dezbaterilor au existat şi aleşi care s-au pronunţat pentru extinderea dreptului de vot al femeilor şi în cazul alegerilor pentru organele judeţene. Vom ilustra cu un fragment din discursul senatorului Alexandrescu care sublinia: “Pretutindeni unde constituţiile au asigurat femeii capacitatea şi demnitatea morală, s-au văzut înflorind ca pe un pământ roditor virtuţile casnice şi virtuţile cetăţeneşti, libertăţile omului privat şi libertatea cetăţeanului”. Alţi senatori însă, din păcate majoritari, se pronunţau deschis împotriva dreptului de vot pentru femei sub pretextul protejării lor aşa cum rezultă şi din următoarea intervenţie: “ În materia aceasta, dreptul de vot nu se discută aşa cum vreţi dumneavoastră … Aceasta este o chestie de inimă …e vorba să târâm femeile noastre din sanctuarul familiei în viaţa publică. Lăsaţi soţiile noastre acasă nu le vârâţi în cloaca politică”. Rezultatul dezbaterii a fost acela că femeile nu au primit dreptul de vot în cazul consiliilor judeţene. Un prilej deosebit pentru afirmarea dezideratelor în materie de emancipare civică şi politică a femeilor l-au constituit dezbaterile organizate de Institutul Social Român sub conducerea lui Dimitrie Gusti în privinţa noii constituţii, prioritate de prim rang a României Întregite. Astfel, pe lângă expunerea fruntaşei feministe Calypso C. Botez, o adevărată pledoarie pentru drepturile femeii în România, intervenţie la care vom reveni, socialistul G. Grigorovici se exprima astfel în prelegerea sa: “Femeile trebuie deci să aibă drepturi politice egale cu bărbaţii, fiindcă şi ele fac parte din popor. În toate statele unde a fost introdus dreptul de vot al femeilor, de pildă în statele care compun federaţia americană, în statele scandinave, pretutindeni rezultatele au fost foarte bune: mai cu seamă în chestiuni de asistenţă socială, de îngrijirea copiilor, în combaterea alcoolismului, rezultatele obţinute au fost extraordinare…. Românul, din nenorocire, este încă prea aproape de Orient şi nu vede în femeie elementul pe care ea îl prezintă de fapt pentru societatea omenească”. Dincolo de puţinătatea argumentelor folosite de Grigorovici şi de insistenţa sa aproape ciudată asupra rolului femeii în combaterea


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

alcoolismului – pasaje pe care le-am evitat în citatul oferit – concluzia sa este aceea că nu se poate vorbi de o constituţie democratică în absenţa dreptului de vot al femeii. O poziţie similară a fost exprimată de Grigore Iunian care afirma: “Nu putem însă concepe menţinerea inegalităţii între sexe. Viitoarea constituţie va trebui să recunoască egalitatea deplină de drepturi civile şi politice, fără deosebire de sex”. În prelegerea sa intitulată Principiile Constituţiei noi, Romul Boilă afirma la rândul său: “Prin participarea femeilor la crearea şi executarea voinţei de stat, vom da prilej ca femeile să aducă un aport (sic!) vieţii de stat, prin chestiuni de importanţă politică şi socială. Pe lângă motivele multiple cunoscute mai ales din mişcările feministe, punând postulatul noastru faţă de sistemul electoral viitor, ne sprijinim mai ales pe conştiinţa vie naţională a femeii, care în părţile din ţinuturile de peste Carpaţi a avut un rol important de conservare naţională, şi care suntem siguri îşi va avea trolul său naţional şi în statul român întregit”. Alte personalităţi care s-au pronunţat în cadrul prelegerilor organizate de Institutul Social Român asupra noii constituţii şi a conţinutului pe care aceasta ar fi urmat să-l aibă fie au evitat să abordeze chestiunea dreptului de vot al femeilor, fie, precum D. Xenopol, s-au pronunţat împotriva lui. Rezumând rolul şi locul femeii în viaţa societăţii româneşti la începutul perioadei interbelice, Calypso C. Botez arăta: “ În ce priveşte activitatea socială, iniţiativa privată este datorată exclusiv femeii. Astfel, în domeniul asistenţei, graţie femeii au luat naştere toate societăţile de ajutor mutual de maternitate pentru naşteri, şcoli pentru infirmiere, azile pentru orfani, pentru bătrâni etc. de curând femeile grupate în cerc de gospodine, recunoscut prin lege ca persoană morală, au înfiinţat şi înfiinţează pretutindeni dispensare pentru copii mici, şcoli de ţesătorie, cooperative de consum, lucru la domiciliu, şcoli întreţinute de iniţiativa privată a femeilor, ca licee de fete , şcoli profesionale, care au luat fiinţă înaintea şcolilor similare ale statului, şcoli primare, grădini de copii, şcoala de secretare a Consiliului Naţional etc., dau rezultate fără de care statul ar rămâne dezarmat”. Pasionatul demers în vederea înscrierii drepturilor femeii în constituţie se încheia astfel: “ …cerem azi legiuitorului român să înscrie în Constituţia ce va da ţării drepturi integrale pentru femei, pentru ca şi viaţa noastră naţională să poată lua avântul măreţ al democraţiilor egalitare”. Aşa cum bine se ştie, nici în România şi nici în alte state europene drepturile integrale ale femeilor – pentru a prelua formula epocii – nu au fost obţinute cu mare uşurinţă. În cazul nostru, constituanta liberală rezultată în urma alegerilor din 1922 a hotărât să nu introducă dreptul de vot pentru femei în Constituţia adoptată în martie 1923 cu toate că, paradoxal, în anteproiectul de constituţie pregătit de liberali se prevedea la articolul 160 posibilitatea acordării drepturilor politice integrale femeilor printr-o lege specială, precum şi deplina egalitate civilă a drepturilor pentru ambele sexe (art. 147). În redactarea sa finală, în textul Constituţiei din 1923, art. 61 menţiona că: “Legea electorală stabileşte toate condiţiunile cerute pentru a fi alegător la Adunarea Deputaţilor şi la Senat, incapacităţile şi nedemnităţile, precum şi procedura electorală”.

Page | 130


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Femeile care au studiat şi au călătorit în străinatate, care s-au familiarizat cu mentalităţile tărilor europene şi care aveau preocupări artistice şi intelectuale au devenit, după 1923, promotoarele emancipării feminine sistematice, de tip formal. Prima societate feministă, “Liga Drepturilor şi Datoriei Femeilor”, având ca publicaţie specială “Drepturile femilor”, s-a afiliat în 1924 la “The International Woman Suffrage Alliance” din Londra, iar Eugenia Ianculescu de Reus, fondatorea ligii, adresa în ziarul mai sus amintit, din 12 noiembrie 1924, Page | 131 următorul apel femeilor române: “Nu staţi cu mâinile subsuoară, nici nu vă descurajaţi la cea dintâi ciocnire. La lucru cu program, voinţă şi îndrăzneală. Solidare să dăm şi ocrotire celor slabe. Solidare să lăsăm invidia, calomnia şi ura deoparte”. O altă româncă celebră, Elena Văcărescu a lupat pentru cauza femeii la Societatea Naţiunilor, făcând parte din delegaţia română. Sub preşedenţia Alexandrei Cantacuzino s-a înfiinţat “Casa femeii”, care avea o bibliotecă, o sală de conferinţe, o sală de festivităţi şi unde se acordau consultaţii juridice şi medicale gratuite femeilor cu dificultăţi financiare sau lipsite de venituri. Întrunirile politice, conferinţele, articolele din presă, activitatea din Bucureşti şi din provincie, congresele naţionale cu prezenţa unor feministe bine cunoscute din străinătate, participarea la conferinţele internaţionale au sfărşit prin obţinerea drepturilor civile pentru femei. Constantin Gane, preşedintele Consiliului Legislativ, a permis reprezentantelor femeilor să ia parte la lucrările consiliului, să discute şi să propună măsuri pentru reforma Codului civil privitor la femei. Tot el a admis şapte femei în poziţia de consiliere comunale în Bucureşti şi alte câteva în provincie sau primărie, iar din 1930 femeile au putut intra în viaţa politică a ţării. Din 1923 au trecut aproape două decenii până când un regim autoritar, cel al regelui Carol al II-lea, a acordat prin legea electorală dreptul de vot femeilor ştiutoare de carte. Până la 1938 însă, femeile obţinuseră egalitatea în materie civilă şi în linii generale statutul lor era asemănător celui din majoritatea statelor europene democratice. Abia constituţia socialistă din 1948 a proclamat egalitatea deplină a sexelor, deşi statul s-a raportat diferit la sfera publică şi la cea privată. În cazul celi dintâi, comunismul a afirmat promovarea femeii şi egalitarismul forţat, de la “centru”, insensibil la nuanţe, producând diverse anomalii (precum feminizarea excesivă a unor profesii masculine, a domeniilor de muncă grea etc.). În cazul sferei private, staul socialist a permis menţinerea raporturilor tradiţionale, a ascuns perspectivei publice violenţa domestică asupra femeii şi copiilor, a descurajat divorţialitatea indicând – chiar dacă în manieră indirectă – faptul că sarcinile domestice reprezintă o datorie tipic feminină. Câteva concluzii ni se par necesare: Ritmul dobândirii drepturilor în materie civilă şi politică a femeilor din România a urmat în linii generale procesul modernizării şi democratizării societăţii noastre la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Mişcarea feministă din România a evoluat treptat de la faza asocierii cu scopul dobândirii unor drepturi civile mai largi până la formularea clară a dezideratului obţinerii dreptului la vot în timpul şi la sfârşitul primului război mondial. Din păcate numărul femeilor angrenate în această mişcare a fost relativ redus şi “inerţia patriarhală” bazată pe dominaţia bărbatului larg acceptată şi prezentă în societate. Mişcarea feministă românească a fost în strânsă legătură mediile intelectuale şi culturale din care proveneau majoritatea militantelor, a fost marcată de Page | 132 relaţiile personale de prietenie (de ex. Cecilia Creţulescu – Stork) şi de cele cu străinatatea (în special cu Franţa), dobândind trăsături fundamentale europene. Situaţia femeilor din provinciile unite cu ţara la 1918 era, cel puţin din punct de vedere al drepturilor civile şi, în unele cazuri politice, superioară celei din Vechiul Regat. Această situaţie a fost un impuls pentru dezbaterea mai largă în societate şi în cercurile savante a situaţiei drepturilor femeii. Este elocvent că Societatea Naţiunilor, al cărei membru fondator era şi România, a recunoscut chiar din momentul înfiinţări sale drepturile femeilor şi România a şi trimis-o ca reprezentată acolo pe Elena Văcărescu. Acordarea dreptului de vot femeilor prin Constituţia de la 1866 ar fi fost o premieră mondială absolută, fără nici o legătură cu realităţile societăţii româneşti de atunci. Considerăm însă că acest lucru ar fi fost posibil şi benefic în cazul Constituţiei de la 1923, cel puţin în cazul femeilor ştiutoare de carte, aspect realizat abia în 1938. Statutul din punct de vedere juridic al femeii dintr-o societate, poate fi considerat – alături de statutul minoritarilor de orice fel – un barometru al democraţiei şi modernităţii, iar din acest punct de vedere investigaţiile istorice viitoare vor trebui să se concentreze mai mult asupra locului şi rolului femeii în istoria generală a societăţii româneşti pentru o mai bună şi mai profundă cunoaştere a realităţilor acesteia.

Publicație: www.iasi24info.ro Data: 7 aprilie 2011 Titlul articolului: Masă rotundă cu tema ''Combaterea stereotipurilor de gen'' este organizată la Iaşi Link: http://www.iasi24info.ro/news.php?id=391


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 133

Text: Luni, 18 aprilie 2011,ora 10:00, în sala Senatului este organizat evenimentul al cărui temă se numeşte ''Combatarea stereotipurilor de gen, implmentarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale'' de către Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea ''Babes - Bolyai'' din Cluj - Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţa Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj-Napoca. În ceea ce priveşte invitaţii acestui eveniment trebuie să menţionăm că aceştia sunt experţi şi operatori mass-media, personal şi manageri ai autorităţilor publice locale din regiunile de Nord-Est ale ţării.Această activitate face parte din proiectul ''Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse'', fiind cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umune POSDRU. Obiectivul principal al acestei conferinţe este prevenirea discriminării de gen pe piaţa muncii, având în vedere că acesta este prima problemă cu care se confruntă persoanele de gen feminim, aşadar găsirea unor soluţii prin încercarea schimbării mentalităţii este una potrivită. Un alt aspect la fel de important este asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale şi ale egalităţii de şanse în zonele Nord - Est, Nord - Vest şi Vest ale ţării.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Publicație:Studentie.ro Data: 7 aprilie 2011 Titlul articolului: Masa rotunda despre egalitatea de sanse Link: http://www.studentie.ro/campus/Masa_rotunda_despre_egalitatea_de_sans e/c-1363-a-118856

Text: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, in colaborare cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Babes - Bolyai din Cluj - Napoca, Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Muninicipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala din Cluj – Napoca organizeaza luni, 18 aprilie 2011, ora 10.00, in Sala Senatului, masa rotunda cu tema "Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii sociale".

Page | 134


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

La eveniment vor participa experti si operatori mass-media, personal si manageri ai autoritatilor publice locale din regiunile de Nord-Est ale Romaniei. Page | 135 Evenimentul face parte din activitatile derulate in cadrul proiectului "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse" (ID50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013.

Obiectivul principal il reprezinta prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piata muncii in scopul asigurarii accesului egal la ocupare si dezvoltare profesionala a femeilor si al promovarii principiilor incluziunii sociale si ale egalitatii de sanse in zonele Nord - Est, Nord - Vest si Vest ale tarii.

Valoarea totala a proiectului este de 15.798.224 RON, din care asistenta financiara nerambursabila 14.960.023 RON.

Beneficiarii directi vor fi vectorii schimbarii in domeniul promovarii egalitatii de sanse si a incluziunii sociale.

Instituția media: Iașul universitar Data: 14 aprilie 2011 Titlul articolului: Masă rotundă pe tema combaterii stereotipurilor de gen

Link: http://www.iasuluniversitar.ro/evenimente/1951-masa-rotunda-pe-temacombaterii-stereotipurilor-de-gen.html


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 136

Text: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează luni, 18 aprilie 2011, de la ora 10.00, în Sala Senatului, masa rotundă cu tema „Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale”. Evenimentul face parte din activităţile derulate în cadrul proiectului „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse" (ID50679) şi se adresează experţilor şi operatorilor mass-media, precum şi personalului şi managerilor autorităţilor publice locale din regiunile de Nord-Est ale României. Sunt așteptați la această întâlnire toți cei interesați să dezbată aspecte legate de rolul massmediei în combaterea stereotipurilor de gen, precum şi de modul în care instituţiile publice se implică în promovarea egalităţii de şanse. Proiectul POSDRU ID 50679, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013, este coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj - Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Instituția media: Bună Ziua Iași Data: 18 aprilie 2011 Page | 137 Titlul articolului: Combaterea stereotipurilor de gen a fost dezbatuta la Universitatea "Cuza"

Link: http://www.bzi.ro/combaterea-stereotipurilor-de-gen-a-fost-dezbatuta-launiversitatea-cuza-216807

Text: Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi a organizat astazi, in Sala Senatului, masa rotunda cu tema "Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii sociale". Evenimentul face parte din activitatile derulate in cadrul proiectului "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse" si se adreseaza expertilor si operatorilor mass-media, precum si personalului si managerilor autoritatilor publice locale din regiunile de Nord-Est ale Romaniei. Proiectul POSDRU ID 50679, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013, este


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

coordonat de Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi, în colaborare cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Babes - Bolyai din Cluj - Napoca, Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala din Cluj – Napoca. Page | 138

Instituția media: Buna Ziua Iasi Data: 18 aprilie 2011 Titlul articolului: Universitatea Cuza lupta impotriva discriminarii femeii Link: http://www.bzi.ro/universitatea-cuza-lupta-impotriva-discriminarii-femeii-216749

Text: Astazi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) continua proiectul de prevenire a discriminarii de gen, reprezentand o initiativa unica, pana acum, in Romania. De la ora 10.00, in Sala Senat de la UAIC, are loc masa rotunda cu tema "Combaterea stereotipurilor de


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

gen, implementarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii sociale". Actiunea face parte dintr-un proiect european realizat de Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei de la UAIC, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea BabesBolyai din Cluj-Napoca, cu Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si cu Directia de Asistenta Sociala si Medicala din Cluj-Napoca. Derulat sub egida "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse", obiectivul general al proiectului vizeaza prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piata muncii, in scopul asigurarii accesului egal la ocupare si dezvoltare profesionala al femeilor si al promovarii principiilor incluziunii sociale si ale egalitatii de sanse in zonele Nord-Est, Nord-Vest si Vest. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013. Valoarea totala a proiectului este de 15.798.224 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 14.960.023 lei. Instituția media: Monitorul de Iași Data: 18 aprilie 2011 Titlul articolului: ,,Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale” Link: http://monitorul.com.ro/local/combaterea-stereotipurilor-de-gen-implementareaprincipiilor-egalitatii-de-sanse-si-a-incluziunii-sociale-23469.html

Page | 139


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Page | 140

Text: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează astazi, incepand cu ora 10.00, în Sala Senatului, masa rotundă cu tema ,,Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalităţii de şanse şi a incluziunii sociale”. Evenimentul face parte din activităţile derulate în cadrul proiectului -„Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse" (ID50679) – şi se adresează experţilor şi operatorilor mass-media, precum şi personalului şi managerilor autorităţilor publice locale din regiunile de Nord-Est ale României. In cadrul intalnicrii vor fi dezbatute aspecte legate de rolul mass-mediei în combaterea stereotipurilor de gen, precum şi de modul în care instituţiile publice se implică în promovarea egalităţii de şanse. Proiectul POSDRU ID 50679, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013, este coordonat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş - Bolyai din Cluj - Napoca, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj – Napoca. A.S.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Instituția media: Time 4 News Data: 18 aprilie 2011 Titlul articolului: Universitatea Cuza lupta impotriva discriminarii femeii Link:http://www.time4news.ro/iasi/educatie-cultura/universitatea-cuza-lupta-impotriva- Page | 141 discriminarii-femeii.html

Text: Astazi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) continua proiectul de prevenire a discriminarii de gen, reprezentand o initiativa unica, pana acum, in Romania. De la ora 10.00, in Sala Senat de la UAIC, are loc masa rotunda cu tema "Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii sociale". Actiunea face parte dintr-un proiect european realizat de Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei de la UAIC, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, cu Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si cu Directia de Asistenta Sociala si Medicala din Cluj-Napoca.


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Instituția media: 7 Est Data: 18 aprilie 2011 Titlul articolului: Combat discriminarea

Page | 142

Autor: Otilia Ciocan

Link: http://www.7est.ro/stiri/agenda/14356-combat-discriminarea.html#gallery

Text: UAIC a gazduit o conferinta despre implementarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii

sociale.

Problema combaterii stereotipurilor de gen a fost dezbatuta de o serie de reprezentante ale sexului

frumos,

in cadrului unei mese rotunde, organizate la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". La


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

eveniment au participat experti in mass-media, precum si autoritati publice locale din regiunea Iasului. Evenimentul se numara printre activitatile derulate in cadrul proiectului „Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse". Proiectul, cofinantat din fonduri europene, are ca obiectiv general prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piata muncii in scopul asigurarii accesului egal la ocupare si dezvoltare profesionala a femeilor din Romania. Masa rotunda organizata la Universitatea Cuza a avut rolul de a pune fata in fata reprezentanti ai mass-mediei si ai autoritatilor locale. In urma discutiilor, va fi organizat un curs care le va fi adresat celor care lucreaza in aceste domenii. In cadrul proiectului se ofera 2500 de burse sociale si 500 de subventii pentru categorii

sociale

defavorizate,

precum

gratuite, de formare porfesionala si dezvoltare personala destinate femeilor.

Instituția media: Bună Ziua Iași Data: 19 aprilie 2011 Titlul articolului: Femeia, repusa in drepturi la Universitatea Cuza

si

cursuri

Page | 143


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în OAMENI

Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” - POSDRU/97/6.3/S/50679 - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Link: http://www.bzi.ro/femeia-repusa-in-drepturi-la-universitatea-cuza-216919

Page | 144

Text: Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) a continuat proiectul de prevenire a discriminarii de gen, reprezentand o initiativa unica in Romania. Actiunea intitulata "Combaterea stereotipurilor de gen, implementarea principiilor egalitatii de sanse si a incluziunii sociale" a fost dezbatuta in Sala Senat a UAIC. Ea face parte dintr-un proiect european realizat de Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei de la UAIC, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Babes-Bolyai din ClujNapoca, cu Directia de Asistenta Comunitara Iasi, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a municipiului Timisoara si cu Directia de Asistenta Sociala si Medicala din Cluj-Napoca. Derulat sub egida "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse", proiectul vizeaza prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piata muncii, in scopul asigurarii accesului egal la ocupare si dezvoltare profesionala al femeilor si al promovarii principiilor incluziunii sociale si ale egalitatii de sanse in zonele Nord-Est, Nord-Vest si Vest ale tarii.

Raport monitorizare presa online  
Raport monitorizare presa online  

Raport monitorizare presa online pentru proiectul ,,Reconstrucția statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională și egalit...

Advertisement