Køge Golf Klub 2013 1

Page 1

2013

Projekt Østbanen Oktoberstorm Golfspilleren i centrum Klubmesterskaberne Sæsonen på golfanlægget Medlem af:


2

Indhold Formanden har ordet......................................................................................................... 3 Golf ved Køge +................................................................................................................. 4 Nyt fra Administrationen................................................................................................... 5 Projekt Østbanen.............................................................................................................. 6 Golfspilleren i Centrum...................................................................................................... 9 Ungdomsudvalget............................................................................................................. 10 Haveholdet........................................................................................................................ 11 Orientering om træpleje på Køge Golf Klubs baner........................................................... 12 Sæsonen på golfanlægget................................................................................................. 13 Oldtimers..........................................................................................................................14 Erhvervsudvalget............................................................................................................... 14 Frivilligt arbejde i Køge Golf Klub...................................................................................... 14 Klubmesterskaberne 2013................................................................................................. 16 Klubbladet afløses af Nyhedsbrevet.................................................................................. 18 Mandagsklubben...............................................................................................................20 Oktoberstorm................................................................................................................... 21 Regionsgolf........................................................................................................................22 Sponsorer i Køge Golf Klub................................................................................................ 23

Vidste du at ... - at vi har fået tilført 225 nye medlemmer i 2013 - netto 100 medlemmer. - at Køge er den 6. største klub i Danmark med 1590 medlemmer pr. 30.09.2013. - at Vejle Golf Klub topper listen med 1806 medlemmer. - at der i 2014 vil blive flere ledige skabe. - at Administrationen håndterer mere end 200 medlemsændringer i november måned. - at du sparer gebyret på 100 kr., hvis du tilmelder dig til PBS. - at sidste chance for ændring af medlemsstatus er 30. november 2013. - at 12 flotte træer væltede i orkanen her i oktober. - at haveholdet igen stod til disposition for hjælp til oprydning efter stormen. - at vi i sæson 2014 bliver forhandler af Golfhäftet. - at andemor med ællinger nu igen holder til i søen, efter at der er indfanget 15 gedder.

Konkurrence Hvem er de 3 seneste formænd i Køge Golf Klub?

Søren Thomassen - Preben Langfeldt - Erik Lorentzen - Hanne Wurr - Ole Therkildsen Svar til Administrationen på admin@kogegolf.dk eller på tlf. 56651000. Der vil blive trukket lod blandt vinderne om 2 flasker vin. Deadline 18. december 2013.

Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge

Tlf. 56 65 10 00

www.kogegolf.dk admin@kogegolf.dk Bestyrelse Formand Næstform. Sekretær Kasserer

Erik Lorentzen Ove Poulsen Rikke Thomassen Søren Pingel Ole Therkildsen Leif Larnkjær

40 25 40 10 56 26 72 63 46 15 08 70 56 28 36 09 40 76 72 50

Amatør- og Ordensudvalg

Karsten Almosetoft Klaus Bøgelund-Hansen Birthe Husbond Søren Thomassen

Udvalgsformænd

Bane Ole Therkildsen 56 28 36 09 Ungdom Thomas Radtleff 30 35 15 55 Turnering Else M. Langfeldt 32 53 10 04 HCP Preben Langfeldt 23 26 40 04 Elite Charlotte Tranberg 51 25 99 19 Erhverv Leif Larnkjær 40 76 72 50 Ejendom Bjarne Enoch Nielsen 20 29 49 94 IT Bent Andreasen 23 64 04 13 Begynder Allan Kristensen 40 26 11 11 Gæsteserv. Arne Pedersen 46 15 18 38 Golfskolen Arne Pedersen 46 15 18 38

Sekretariat

Helge Caspersen Jytte Berg Rie Seidenfaden Charlotte Slebo Turneringskontor Greenkeepere Trænere Peter Taylor Peter Svendsen Restaurant Finn Madsen

56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 62 41 56 65 64 00 56 65 64 00 56 65 30 00

Sektioner

Damer Liselotte Kamp 24 91 02 88 Herrer Robert Hansen 20 22 67 65 Oldtimers Bjarne Enoch Nielsen 20 29 49 94 Bridge Tirsdag Vibeke Jarlstrøm 31 79 31 26 Bridge Torsdag Flemming Sørensen 56 28 34 77 Køge Golf er officielt medlemsblad for Køge Golf Klub. Det udkommer to gange årligt og udsendes pr. email til alle medlemmer, udvalgte golfklubber i Danmark, annoncører og sponsorer. En trykt udgave kan hentes i klubben i receptionen. Meninger, der kommer til kende i dette blad er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde. Dette nummer er sidste udgivelse, hvorefter bladet går ind og afløses af elektroniske nyhedsbreve.


3

Formanden har ordet v/ Erik Lorentzen Det er med oprigtig glæde, at vi kan se tilbage på et golfår, der nu er ved at gå på hæld.

og indførelse af fleksible medlemskaber. Det tegner godt for fremtiden.

Vi har haft fine vejrbetingelser, og banen har stået flot. Der er brugt mange penge på dræn m.v. i de senere år, og det får vi belønning for nu. Dertil kommer, at bestyrelsen og baneudvalget netop har besluttet et nyt beplantningsprojekt over de kommende år, hvor mange træer er gået ud og bliver fældet, og beplantning af nye træer og buske gennemføres, så vi kan bevare vores smukke parkbane for eftertiden.

Dertil kommer vort samarbejde i Golf ved Køge Plus, som vi betragter som et betydningsfuldt samarbejde, hvor vores medlemmer kan få 4 baner at spille på for små penge. Samarbejdet har ændret karakter fra starten, hvor de 4 lokale klubber var sammen, men nu er det kun Vallø Golfklub og os selv af de lokale klubber, der deltager sammen med Sydsjællands Golfklub syd fra og vi forhandler p.t. om tilknytning af en klub yderligere.

I sæsonens løb er der bygget et nyt starterhus og etableret et starterteam. I det hele taget fungerer vores serviceorganisation bedre og bedre. Seneste eksempel er Haveholdets deltagelse i beplantning af 1.500 planter på skråningen på volden ind mod hul 10 sammen med vores dygtige greenkeepere.

Rabatter og gratisordninger har fundet indpas i golfsporten. Alle efterspørger rabat, og det er medvirkende til, at indtægterne falder år for år, og alle får det vanskeligere og vanskeligere. Det er skruen uden ende, og en udvikling, som Køge Golf Klub har sat sig for at medvirke til at få vendt. Således har vi i GvK indført, at klubber, der har gratis fritspilsaftaler til anden side ikke kan deltage i samarbejdet.

Uden en enestående indsats af det frivillige korps kunne vi ikke udvikle vores klub som tilfældet er. De er guld værd, og der er et fint samarbejde mellem de frivillige og den professionelle organisation. De frivillige hjælpere har et dejligt socialt samvær sammen med udførelse af de mange opgaver. Det kræver mange hænder. Derfor opfordrer vi også løbende vores medlemmer til at melde sig til at deltage. Hvis du har lyst, så er du meget velkommen.

I løbet af året i år har vi også arbejdet med en plan for det nye område i tilknytning til Nordbanen. Vi har entreret med den populære golfbanearkitekt Philip Spogard, der har udarbejdet nogle alternative planer for området, og hvor bestyrelsen har besluttet sig for en meget spændende plan, der indeholder en ny Driving Range, som vi forventer at kunne indvie ved sæsonstart i 2015.

I Køge Golf Klub har vi haft fremgang over hele linjen i klubben: flere medlemmer, flere sponsorer og flere gæster med forventning om et godt økonomisk resultat og dermed et godt udgangspunkt for budget 2014. Det ser således ud til, at vi kommer godt ud af omstillingen med bortfald af indskud

Dertil kommer et nyt indspilsområde på den gamle Driving Range, og omlægning af nogle huller på den nuværende Nordbane, og endelig en plan for en ny Par 3-bane, der består af 6 greens med 3 teesteder pr. green – et meget spændende projekt, der kan ses på en planche i klubhuset.

I skrivende stund har vi ikke taget stilling til en tidsplan, der jo i høj grad vil være dikteret af klubbens økonomiske udvikling. Netop økonomien er meget afgørende, og her må vi tænke kreativt. Således har vi fået SKAT’s tilsagn om, at eventuelle private bidragsydere til projektet kan fradrage bidraget i deres skattepligtige indkomst med op til kr. 12.000,- pr. år. Vi vil derfor forsøge at etablere en bidragsordning som et led i den samlede finansiering. Ellers skal finansieringen fortrinsvis fremkomme ved klubbens egenfinansiering og gennem låneoptagelse indenfor de budgetmæssige rammer. 2013 blev også året hvor klubben har fået indarbejdet en kontinuerlig udgivelse af nyhedsbreve. Således er der udgivet knapt 30 numre af vort nyhedsbrev fra starten i oktober 2012. Det er vores opfattelse, at nyhedsbrevet har bidraget til mere relevant og aktuel information end det klubbladet kan stå for med 2 udgivelser om året. Derfor har vi kun udgivet dette nummer af klubbladet i år, og bestyrelsen har samtidig besluttet, at dette nummer af klubbladet bliver det sidste. Det bliver hermed historisk. Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til alle omkring Køge Golf Klub for den store opbakning og indsats, som vi alle nyder glæde af. I skrivende stund venter vi med spænding på resultaterne fra den netop gennemførte medlemsundersøgelse, der måler på medlemmernes og gæsternes tilfredshed med klubben. Vi håber og tror på, at vi har rigtigt mange ambassadører blandt vores medlemmer. Det oplever vi i hverdagen, og derfor tror bestyrelsen også på, at undersøgelsen vil vise det.


4

Golf ved Køge +

Nyt fra Administra

v/ næstformand Ove Poulsen

v/ Helge Caspersen

Golf ved Køge startede som bekendt i 2011 og har i årene været til glæde for ganske mange af medlemmerne i Harekær, Skovbo, Vallø og Køge.

Fra Administrationen siger vi tak til alle medlemmer for en god sæson, og tak til alle udvalg og frivillige for et godt samarbejde. Set fra vores side har vi gennemført en flot sæson med meget tilfredsstillende resultater. Det har været en stor fornøjelse.

Det er ofte godt at gå tilbage og se på, hvad der var idégrundlaget i forbindelse med etablering af samarbejdet. Den bærende idé var, at medlemmer af de fire klubber mod et mindre årligt beløb frit kunne spille på de andre baner, når de havde lyst til det, eller hvis egen klub havde banelukning. Det var samtidig en klar forudsætning, at ingen af klubberne måtte have indskud eller kontingent, der var i direkte konkurrence med de andre klubber. Der blev lagt op til, at vi skulle være loyale overfor hinanden, og såfremt vi ønskede at markedsføre tiltag, der ændrede ved forudsætninger skulle dette meddeles til de andre klubber.

Åbningstider i vintersæsonen

Administrationen 15. oktober - 17. marts: Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00. Fredag lukket. Dog har kontoret lukket fra den 19. december til den 6. januar.

Køge Golf Shop December: Tirsdag - torsdag kl. 10.00-14.00 Lørdag - søndag kl. 10.00-14.00 Mandag og fredag lukket.

Køge Golf Restaurant November og marts: Lørdag, søndag og helligdage kl. 10.00-16.00 December, januar og februar: Kun åbent mod forudbestillinger.

Der er egentlig ingen grund til at gå i dybden med, at først Skovbo og nu Harekær ikke længere er medlemmer af ordningen, men blot tage til efterretning, at samarbejdet ikke kunne fortsætte. Sydsjælland kom med i ordningen i 2013, og det har mange haft megen glæde af. I skrivende stund bliver der forhandlet til anden side, så vi kan tilgodese flest mulige af vore medlemmer, der vil kunne få glæde af en sådan mulighed. Hvad forannævnte forhandlinger ender med ved vi af gode grunde endnu ikke, men fra vor side er det klart, at de deltagende klubber skal leve op ikke kun til, hvad der er nedskrevet i aftalen, men i ligeså høj grad til ånden bag aftalen. Målet er klubber, der ikke direkte konkurrerer med hinanden og med en rimelig geografisk beliggenhed.

Husk hjemmesiden

Hjemmesiden er klubbens vigtigste og primære informationskilde. Besøg jævnligt www.kogegolf.dk og følg med i, hvad der sker i din klub. Nyhedsbreve udsendes til de medlemmer, der abonnerer på dem. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet via hjemmesiden.

Kontingent

Standard for kontingentopkrævning er via Betalingsservice (PBS). Du kan tilmelde dig direkte på hjemmesiden www.kogegolf.dk under Medlemmer. Du klikker blot på linket og udfylder felterne, og husk at medlemsnr. er uden klubnummer. Tilmeld dig nu og senest inden udgangen af november, så du får glæde af det ved næste kontingentbetaling. Det er helt gratis! Hvis du ikke har tilmeldt dig til Betalingsservice, så bliver du opkrævet et gebyr på kr. 100,-. Kontingentet opkræves som standard i et beløb med forfald den 31. januar, men der er også mulighed for tilmelding til ratevis opkrævning over 8 rater mod et gebyr på kr. 50,00 pr. rate. Ratevis opkrævning kan kun imødekommes mod tilmelding til PBS.


5

rationen

Kontingentsatser Kontingentsatser for 2013 fortsætter iøvrigt uændret som følger:

• • • • • • • • • • •

Seniorer Fuldtidsmedlemmer................ 6.700,Nordbanemedlemmer............ 3.700,Hverdagsmedlemmer (fra 60 år)................................ 5.300,Langdistancemedlemmer (over 100 km)........................... 2.000,Greenfee medlemskab med DGU-kort........................ 1.300,Passiv Plus medlemmer (Nordbanen efter kl. 17).......... 900,Ungseniorer til og med 27 år (og derudover mod forevisning af studiekort): Fuldtidsmedlemmer ............... 2.800,Nordbanemedlemmer............ 1.950,Juniorer til og med 18 år.......... 2.000,Børn fra 6 år og til 12 år:.......... 1.400,Mikroer fra 3 år til 5 år (NY)..... 500,Indskud er midlertidigt sat i bero.

Leje af bagskabe

• • • •

Lille skab på 60 cm.................. 700,Stort skab på 80 cm ................ 900,Stort skab på 80 cm med el .... 1.100,Leje af plads til 3-hjulet scooter................... 1.100,-

Bagskabe

Husk at tømme bags, tasker og tøj for mad og søde sager. Ellers gør musene det måske for dig. Det er også en god ide at hjemtage udstyret i den kolde og fugtige periode, så det kan tørre godt igennem.

Glemmekassen

Glemte sager og golfgrej, der er opbevaret udenfor aflåste skabe”Glemmekassen” er placeret i underetagen under trappen. Bemærk at vi tømmer kassen med udgangen af året

Skift af medlemskategori eller udmeldelse

Jfr. klubbens vedtægter skal skift af medlemskategori eller udmeldelse ske skriftlig inden den 1. december. Dog kan opgradering foregå gennem hele året.

Adresseændringer

Husk at meddele Administrationen ændringer af adresse og telefonnummer. E-mail og mobilnummer kan du selv ændre i Golfbox (www.golfbox.dk) under ”Ret profil”. Her kan du også ændre pinkode til DGU-kort.

En klub med stor travlhed

Fra kontorets side skal der lyde en stor tak til alle de frivillige, som har hjulpet os gennem sæsonen. Klubben har nået en størrelse, hvor den på flere områder må drives som en virksomhed, og de stigende krav til, at klubben drives som sådan, betyder at vi skal være omstillingsparate og hele tiden være på forkant med udviklingen og tænke nye måder at drive klubben på. På kontoret er vi 4 ansatte, der udgør 2,92 vejede medarbejdere og over 100 frivillige til at drive vores klub med 1.620 medlemmer, 87 sponsorer, 56 medlemmer i Erhvervsklubben og gæster. Det kunne vi ikke gøre uden hjælp fra frivillige hjælpere. Lavsæsonen skal bl.a. benyttes til afvikling af en afspadseringssaldo, ligesom vi skal arbejde videre med projekter. Derudover kommer kontingentudskrivning, årsregnskab og generalforsamling, nye sponsorkontrakter og i det hele taget planlægning af ny sæson. I Administrationen arbejder vi også med at optimere vores arbejdsprocesser og vi håber, at det munder ud i en endnu bedre betjening af vores medlemmer og gæster.


6

Projekt Østbanen v/ Ole Therkildsen, baneudvalgsformand Med fare for gentagelse vil jeg endnu en gang fortælle lidt om klubbens projekt i forbindelse med det tilkøbte område mellem Nordbanen og Egøjevej. Den oprindelige tanke var en udvidelse af Nordbanen, en ny drivingrange samt et short game område på området, hvor Nordbanens hul 1 og 9 er beliggende. Som tiden er gået og mange tanker er tænkt, er Baneudvalg og Bestyrelse blevet enige om, at etablere en ny og tidssvarende drivingrange, et nyt short game træningsområde, flytning af 1. og 9. hul på Nordbanen samt en 6 hullers par 3 bane. Endvidere vil der blive mulighed for at forlænge hul 2 på Nord til et par 5 hul. Denne beslutning er truffet ud fra den betragtning, at Nordbanen ikke, selv med en udvidelse, vil kunne indgå som en ligeværdig sløjfe til Sydbanen. Drivingrange bliver 300 m lang med ca. 35 udslagsteder. Hvis ikke i første omgang med overdækkede udslagssteder så på et senere tidspunkt. Short game området vil blive etableret med en stor indspilsgreen samt en eller flere bunkers på den sydlige del af den nuværende drivingrange.

Luftfoto af Køge Golf Klubs samlede areal oktober 2013.

Området, hvor 1. og 9. hul på Nord er beliggende, vil på sigt kun omfatte 9.hul, og 1. hul flyttes til den nordlige del af nuværende drivingrange. De 6 par 3 huller vil blive unikke, da hvert hul vil blive udstyret med 3 teesteder, som gør, at hvert hul kan spilles fra forskellig længde og sværhedsgrad. Banearkitekten Philip Spogaard er sikker på, at det bliver en par 3 bane, som ikke ligner noget andet anlæg i Danmark. På sigt kan 2. hul Nord forlænges til et par 5 hul og 3. hul Nord vil så blive spillet til nuværende 3. green, men langs med Tangmosebækken. Jeg har valgt at beskrive projektet i ovennævnte rækkefølge fordi, det sandsynligvis vil være den mest realistiske vej at gå i forhold til det økonomiske engagement. Der ligger et stort arbejde forude, men visionen om at få et af de bedste baneanlæg på Sjælland vil være drivkraften, som skal trække læsset. Golfbanearkitekt Philip Spogárd.


7


8

GØR DET SVÆRE ENKELT GØR DET KOMPLICEREDE LET GØR DET UOVERSKUELIGE TILGÆNGELIGT

BENYT KOMPETENT RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER OG PRIVATE WWW.CCJMW.DK

Greve Midtby Center 2 A • 2670 Greve Tlf. 43 90 50 80 • Fax 43 90 46 36 • E‐mail: advokat@ccjmw.dk


9

Golfspilleren i Centrum v/ næstformand Ove Poulsen Der er i et nyhedsbrev fra klubben informeret om ovennævnte, der er et webbaseret dialog- og rapporteringsværktøj, men for god ordens skyld vil vi gerne samle lidt op på, hvad ovennævnte overskrift dækker over samt ikke mindst, hvad vi som klub forventer os af det. Som overskriften kort udtrykker, så er golfspilleren for en klub naturligvis altid i centrum, uanset om det er i form af et medlem eller i form af en greenfee spiller. Det er vigtigt, at vi altid kan tilbyde de bedst mulige forhold for den enkelte, så derfor er viden omkring, hvordan vore faciliteter bliver vurderet af den enkelte helt afgørende. Køge Golf Klub blev i indeværende år kontaktet af DGU, der ønskede, at vi sammen med 6 andre danske klubber deltog i udviklingen af projektet, der fra 1. januar 2014 skal tilbydes til alle landets klubber. Målet med at indføre projektet i klubben er, ”at vi sort på hvidt kan få afdækket, hvad medlemmer og gæster synes er vigtigt i forhold til den gode oplevelse. Viden som skaber grundlag for at tage faktabaserede beslutninger, som sikrer fastholdelse, rekruttering og øget omsætning i golfklubben”. Sådan beskriver DGU kort projektet i den udsendte pressemeddelelse. Ved at sætte golfspilleren i centrum kan vi som klub løbende modtage feedback vedrørende banen, administrationen, proshop, restaurant, driving range og andre faciliteter. Denne tilbagemelding kan så give et vigtigt input til bestyrelsen i arbejdet med hele tiden at gøre tingene lidt bedre.

En greenfeespiller bliver nu efter en runde opfordret til at udfylde et elektronisk spørgeskema i ”Golfspilleren i centrum” og give udtryk for sin oplevelse af klubben og vore faciliteter m.v. Vi får så umiddelbart efter adgang til denne vurdering og kan komme i dialog med vedkommende, såfremt der har været bemærkninger. Udover at alle greenfeespillere automatisk bliver opfordret til at give deres mening tilkende om deres oplevelse af klubben, bane m.v., så er det endvidere planen, at vore egne medlemmer hvert år skal have muligheden for elektronisk, at give udtryk for deres holdning til klubbens faciliteter, ledelse m.v. I Køge Golf Klub forsøger vi gennem medlemsmøder, den årlige generalforsamling og den daglige personlige kontakt mellem medlemmer og administration samt ikke mindst den uformelle kontakt, der er løbende når vi ”støder på hinanden” at være orienteret om, hvordan medlemmer

og gæster ser på klubben, og denne del skal naturligvis fortsætte, selv om vi nu indfører forannævnte analyseværktøj. Vi har gennem årene været positivt kritisk overfor DGU, og den linje vil vi naturligvis fortsætte med, men DGU fortjener ros for i denne sag at have lyttet, og gennem samarbejdet mellem 7 klubber og DGU er der nu kommet et moderne værktøj, der vil blive meget værdifuldt for landets klubber. Udfordringerne for landets golfklubber bliver om muligt endnu større i det kommende år, men nu har vi i det daglige arbejde en meget nem måde, hvor vi hele tiden får en vurdering af klubbens faciliteter med god mulighed for meget hurtigt at gribe ind, hvor der måtte være behov under skyldig hensyntagen til de økonomiske muligheder.

æster: g a r f r e r ta m. kommen å p r le da vi anko p r, m la k e t s r k o E scorek ice!

r lå rv e! ør. Flot se ede, at de kke arbejd y t s r e p - Vi oplev jeg aldrig oplevet f u s gør et g frivillige Det har o e t en at blive t d a u s n ld a o e b d 4 t lokal tes, a - Jeg syn den på en n u r le e h r de unde - Vi vente ennem! lukket ig ge! jer. spille hos l! ikkert tilba s t a lt e e h ls r je e ø r forn forske - Komm ne - en sto år siden - sikke en a b k u m s bane! 0 3 et e til denne - En meg ret medlem for ca. m m o k t a lsker Har væ ens. Jeg e e r g g o e n t ba - Super flo


10 Årets kammerat: Mathilde Clara Radtleff

Årets talent: Amalie Kuhre Korsled

Ungdomsudvalget v/ Thomas Radtleff, formand

Turneringssæsonen 2013 er slut. Vi har ”kun” et arrangement tilbage – JuleGolf 2013.

Årets spiller: Mads Holm Kristensen

Nye spillere til talentholdet

Årets hcp. springer under 18 år: Julius Severin Kyst

Vi indledte sæsonen 2013 med at lave helt om på træningen. Den kendte holdopdeling, hvor alle hold fik tildelt 1 times træning hver uge, blev afskaffet og erstattet af åben træning for alle juniorer hver tirsdag og onsdag fra kl. 16.30 til 19.00. Derudover var der træning for begyndere hver anden lørdag fra kl. 10-12. Det har givet en masse liv i klubben og en masse nye juniorgolfere. Desværre er det gået lidt ud over de lidt ældre juniorer, så der blev justeret lidt i træningen efter sommerferien. Det var stadigvæk ikke helt godt. Det betyder - når vi starter op til udendø rs træningen til foråret 2014 - vil træningen stadigvæk være åben for alle tirsdag og onsdag, men Talent/Juniorelite-holdet får den ene Pro-træner til hele tirsdagens træning og den anden Pro- træner alle andre sammen med hjælpetrænerne. Til onsdagens træning vil begge pro’er være med til den åbne træning fra 16.30-18.00, og fra kl. 18.00-19.00 vil den ene pro træne Talent/Juniorelite-holdet. Hen over året har Køge Golf Klubs juniorer deltaget i en masse turneringer og arrangementer både i og uden for klubben – og vi har gjort os godt bemærket. Igen i 2013 – for andet år i træk - var Køge Golf Klub den klub i Danmark, der havde flest deltagere med i JDT. Vi har snuppet den samlede sejr i den ene række i Femkløverturneringen, og så har vi haft intet mindre end 4 Hole-in-ones.

Kval. til SuperCup

Vindere af Strunge Ranglisten

Træningen udendørs sluttede i ugen op til afslutningsturneringen. Igen i år forhandler vi med Golf Club Harekær om leje af deres indendørs anlæg så vi kan træne hen over vinteren, men der er rift om anlægget. Vi må krydse fingre for at det lykkes at få plads ”derude”.


Haveholdet v/ Magnus Jespersen, koordinator

Vidste du ...

Ved Ungdomsudvalgets afslutningsturnering den 6. oktober blev der uddelt priser for følgende præstationer: Årets talent

Amalie Kuhre Korsled

Årets spiller

Mads Holm Kristensen

Årets kammerat:

Mathilde Clara Radtleff

Året hcp. springer under 18 år Julius Severin Kyst

Nye spillere til Talentholdet Mathilde Clara Radtleff Mads Holm Kristensen Patrick Jack Hansen.

For kvalifikation til Super Cup

Oliver Nybo Holm og Patrick Bonavent

For at gætte hvilket hcp. man har ved afslutning Caroline Engelbredt og Frederik Bressendorff.

Samlet vinder af C-rækken i Femkløverturneringen Caroline Engelbredt

Hole-in-ones Sander Madsen KGK Åbningsmatch den 20.04. hul 9 Jais Christiansen Juniorholdturneringen den 17.05. i Værebro Golfklub hul 5 Victor Larnkjær Nordbanens hul 9 den 27.06. Adam L. Davies Sportsjournalisternes Juniorholdturnering en 01.07. i Halsted Kloster, hul 5

Vindere af Strunge Ranglisten 2013 Nordbanen Sydbanen 1. Anna Engelbredt 1. Nicoline Emilie Radtleff 2. Frederik Bressedorff 2. Ilya Yakimov 3. Sofie Gericke 3. Stine Sverker Nilsson

Spillere i Danmark med lavest hcp. målt på alder Piger årgang 2003: Piger årgang 2001: Drenge årgang 2001: Drenge årgang 2000: Piger årgang 1997: Piger årgang 1995:

Anna Engelbredt, 26. plads Amalie Kuhre Korsled, 3. plads Stine Sverker Nilsson, 10. plads Casper Madsen, 17. plads Oliver Nybo Holm, 25. plads Nicoline Emilie Radtleff, 7. plads Stine Stenspil, 20. plads.

- at Haveholdet sammen med Ejendomsudvalget tog fat på at få organiseret parkeringspladserne, malet afmærkningerne og ikke mindst opsat kæder, så trafikken nu foregår ad kørevejene og ikke tværs over de markerede parkeringsbåse. Der blev lagt 30 tons nye skærver ud over parkeringsområdet. Sidste tiltag har været volden mod hul 10. Her er plantet 1500 cotoneasters, der vil have hvide blomster om foråret og røde bær om efteråret - at Haveholdet i foråret rensede terrassen for græs og ukrudt og lagde nyt sand ud, og vi løbende gennem sommeren har beskåret og holdt bedene fri for ukrudt. Haveholdet består af 15 m/k ´ere, der arbejder - 4 timer hver 14. dag gennem hele sæsonen, og – bortset fra helt faste opgaver – udfører vi opgaver efter anvisning fra chefgreenkeeper Martin. Det er primært opgaver, som greenkeeperne ikke kan nå i dagligdagen, og som først senere og måske ikke ville blive udført. Her kan nævnes klipning af hække, rensning af søen på hul 2, trimning af græs under fodhegn, omkring sten og langs vejen, alt sammen små detaljer, der får anlægget til at se indbydende ud - noget vore gæster bemærker. - Én af årets sidste opgaver er at hente bænke og skraldespande ind, rengøre disse og opmagasinere dem i maskinhallen til næste sæson. Sidste opgave, inden vi stopper, er at hjælpe greenkeeperne med at samle blade sammen på banen. Derved sikrer vi, at græsset får de bedste vækstbetingelser, når foråret kommer.

11


12

Orientering om træpleje på Køge Golf Klubs baner v/ Bent Bonde Jensen, greenkeeper Så blev det efterår og den første storm har gjort sit indtog i Danmark og ikke mindst på Køge Golf Klubs baneanlæg, hvor nogle træer er beskadiget, dog uden de store katastrofer. Det betyder også at vores arbejde som greenkeepere ændrer karakter fra masser af græspleje til andre mindst lige så vigtige opgaver. En af dem er træpleje. Træpleje kan inddeles i flere områder:

• • • •

Fældning og udtynding (vinterarbejde) Beskæring (sommerarbejde) Nyplantning (Efterår) Pleje af nyplantning (hele året)

På medlemsmødet i september blev der givet en orientering om den store betydning af lys og luft på greens for at opnå optimal græsvækst, og mindske risikoen for svamp. Politisk har man besluttet at de midler, vi tidligere har brugt overfor svamp, er blevet forbudt. Det har derfor nu højeste prioritet at skabe bedst mulige vækstforhold for græsvækst på greens. Det betyder bl.a., at der vil være områder, hvor vi er nødt til at fælde nogle træer for at skabe lys og luft, ligesom der vil være områder, hvor der skal udtyndes blandt de træer, der står for tæt, så de der bliver tilbage kan få mulighed for at udvikle sig til store flotte træer. Der er også et behov for at fjerne træer, som er nødlidende samt træer som er gået ud. Det skal slås fast, at der IKKE er tale om rydning af store områder, men om nøje

udvalgte arealer. Disse arealer er nøje udvalgt i samarbejde mellem greenkeepere, Baneudvalget og vores træplejekonsulent Torben Lorenzen, som driver firmaet Toloni. Torben er ligeledes rådgiver på beskæring, nyplantning og pleje. Vi arbejder pt. på plejeplaner for fældning, udtynding og nyplantninger, som skal udføres over de næste 3-5 år. Planen for fældning og udtynding vil i løbet af vinteren blive mulig at se på hjemmesiden, og første etape af arbejdet vil blive indledt denne vinter. Er du interesseret, vil du ligeledes kunne se forslag til beplantningsplanen for nyplantning på hjemmesiden i løbet af vinteren. Det vil være nødvendigt at fjerne nødlidende træer nogle steder, hvor der skal plantes igen. Dette er en tidskrævende proces, og det vil derfor næppe være muligt alle steder at plante nye træer dette efterår, da det er umuligt at plante, når frosten sætter ind. Vi må derfor nogle steder væbne os med tålmodig til næste efterår. Det skal dog siges, at vi allerede har plantet noget i dette efterår. Bakken på p-pladsen er rettet til, og der er lagt ca. 20 cm muld på, hvorefter der er blevet plantet 1600 planter (Cotoneaster) på volden. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Haveholdet for en fantastisk hjælp til plantning af disse. Afslutningsvis vil vi gerne understrege, at træpleje er vigtig for at opretholde vores smukke parkbane både nu og i fremtiden.


13

Sæsonen på golfanlægget v/ Martin Frøjkjær Thorsen, chefgreenkeeper Så er golfsæsonen 2013 ved at gå på hæld, og det har været en fin sæson. Med det fine vejr, som vi har haft, har der været gode arbejdsbetingelser for greenkeeperteamet. Vi har mødt spillere - såvel vores egne medlemmer som gæster - med smil og vink, når vi har kørt rundt på banen, og det sætter vi stor pris på. Bortset fra nogle enkelte misforståelser, så har I som spillere givet os gode arbejdsvilkår og udvist os greenkeepere den fornødne respekt for vores arbejde, og det skal I have ros for. Som I nok har bemærket, er plejen – især af greens – intensiveret. Vi er klar over, at det kan være til stor irritation for nogle, men det er vigtigt, at vi får prikket, vertikalskåret og topdresset, så vi gennem en hel sæson og årene fremover fortsat kan have gode og sunde greens, der er til at putte på. Vi er begyndt at pleje fairways ved dybdeluftning, og vi har sænket klippehøjden lidt samt øget gødningsmængden. Derved får vi et tættere og mere slidstærkt græstæppe. Som de fleste jo nok ved, er Køge Golf Klubs Sydbane en bane, hvor slitagen er stor, da der bliver spillet mange golfrunder. Bunkers har vi ligesom resten af banen øget plejen af, og kanterne bliver trimmet mindst én gang hver 14. dag og de bliver revet mindst 2 gange om ugen. Vi har nogle nøglebunkers på banen, hvor sandet forsvinder hurtigere end i andre, men vi skal gøre vores bedste for, at vi kommer over dem i tide, inden vi når ned til jorden i bunden af bunkers. Teestederne har vi svært ved at holde græs på, da de er meget små. I den anledning henviser vi til, at man tager sine prøveslag uden for teestedet, da det vil være med

til at mindske sliddet. Vi har i sæsonen 2013 fået hjælp fra Mandagsholdet til at efterfylde turfhuller på teestederne. Dette har været en stor hjælp, og i den anledning vil jeg rette en stor tak til Mandagsholdet for den store hjælp, som I yder gennem hele sæsonen. I står til rådighed i stort set al slags vejr, uanset hvilke opgaver vi har til jer. Den hjælp er uundværlig, så tak til Mandagsholdet. Jeg håber, at vi kan gøre brug af jer de næste mange år. Roughen var ved at gro fra os i maj-juni måned, og klubben fik derfor investeret i en ekstra rotorklipper som backup, når det brændte på. Dette har hjulpet meget, og samtidig har vi sænket klippehøjden fra 51 mm til 47 mm. Det lyder måske ikke af meget, men det er min fornemmelse er, at det har hjulpet. Som I måske har læst i de lokale medier er mandskabet forøget med yderligere 2 mand hen over sommeren: Hans Jørgen som greenkeeper-assistent og Magnus, som er ansat i en 3-årig elevaftale. Vi har nu et stærkt og homogent hold, der i de næste mange år kan løfte plejen og kvaliteten på Køge Golf Klubs flotte anlæg. Afslutningsvis skal lyde en stor ros til gutterne for det flotte arbejde I har leveret i år. Greenkeeper-teamet vil i 2014 bestå af undertegnede og:

• • • • • • •

Bent Bonde Jensen Brian Vincent Buchwaldt Kim Jørgensen Lars Jensen Hans Jørgen Christensen Magnus Bendtsen og Lars Larsen.

Vi ser frem til at møde jer på banen igen i 2014!


14

Oldtimers v/ Bjarne Enoch Nielsen

Vidste du at ... Oldtimers er den klart største ”klub i klub” i Køge Golf Klub? I Oldtimers skal du ikke melde dig ind, du skal blot deltage. Hvis du er medlem i Køge Golf Klub, har lyst til at deltage i Oldtimers turnering onsdag formiddag og er ”gammel” nok (fyldt 50 år for damer og 55 år for herrer), så er du velkommen til blot at møde op. Det har flere end 280 medlemmer gjort i 2013. Vi har i gennemsnit været 90 spillere på banen i denne sæson onsdag formiddag, og det siger noget om opbakningen og lysten til at gå en runde med jævnaldrende på vores flotte bane. I Oldtimers varierer vi spilleformerne, ligesom vi besøger andre baner et par gange i sæsonen. Vi forsøger at sætte spillerne sammen, så man kan møde nye ansigter, da den sociale side af golfspillet er meget vigtig. Oldtimers slutter sæsonen med en allerede overtegnet juleturnering. Tilslutningen til Oldtimers kan kaldes et luksusproblem, der kan give kapacitetsmæssige udfordringer, som dog hidtil har kunnet løses med lidt god vilje. Oldtimers blev i 2013 støttet af en række sponsorer med SuperBest Solrød som hovedsponsor. Det har været af stor betydning for klubbens aktiviteter, og arbejdet med aftaler for næste sæson er gået i gang. Oldtimers holder orienteringsmøde om næste sæson onsdag den 19. marts 2014 kl. 14. Oldtimers informerer løbende om spil, resultater og andet på hjemmesiden under Klubber i klubben, som vi henviser til.

Erhvervsudvalget v/ Leif Larnkjær, formand for Erhvervsudvalget Erhvervsudvalgets hovedopgaver er samarbejdspartnere (sponsorer) og Køge Golf Erhvervsklub. På sponsorsiden har det været et godt år. Ydelser og betalinger fra sponsorer er steget med 8,5 % i forhold til 2012. Det er et skridt i den rigtige retning, men vi må konstatere, at det stadig er svært at etablere nye sponsorkontrakter. Særligt hvis de involverede ikke selv spiller golf. Der er kun én måde at gøre det attraktivt at være sponsor i Køge Golf Klub på: Medlemmerne skal bruge vores sponsorer! I disse tider prioriteres anvendelse af PR-omkostninger, og de anvendes dér, hvor der kommer noget tilbage. Vi har en rigtig god opbakning blandt vores sponsorer, og derfor skal vi huske at bruge dem, så de vedbliver at være i vores sponsorkreds.

For Erhvervsklubben har det ligeledes været et rigtig godt år. Vi har set • Højere medlemsantal • Større antal deltagere til hvert af de 4 arrangementer • Større antal gæster, inviteret af medlemmerne • Større antal gæster, inviteret af klubben med henblik på fremtidigt medlemskab Vejret har ligeledes været med os; overvejende rigtig godt vejr. Det er nu en gang sjovest at spille golf i solskin. Vi har haft en god blanding af spændende foredragsholdere, lige fra Michael Lermark fra Viasat Golf og Torben Birk Nielsen om teknologisk udvikling via GPS, til borgmester Marie Stærke om udviklingen i Køge. Vi vil bestræbe os på variation og spændende indlæg også i 2014. En stor tak til alle der har bidraget til Køge Golf i 2013. En særlig tak til vores sponsorer samt præmiesponsorerne i Erhvervsklubben – uden jer kunne vi ikke få det hele til at fungere.

Frivilligt arbejde i Køge Golf Klub v/ Elin Thomassen Hvis du kunne tænke dig at tilbringe nogle timer i Golfklubben uden at spille, kan jeg varmt anbefale, at du melder dig som frivillig til klubbens gæsteservice. Det er et meget givende, inspirerede og sjovt arbejde, hvor du møder en masse søde og positive mennesker, som er på vej ud og gøre det, de allerhelst vil - nemlig at spille golf. Du møder både medlemmer og ikke mindst gæstespillere, som sætter stor pris på vores tilstedeværelse og hjælp.

Du bliver en del af et ”gæsteteam”, som fordeler vagterne, og selvfølgelig bliver du sat grundig ind i de forskellige opgaver, inden du bliver ”sat på egne ben”. Du har også back-up fra kontoret, som altid er klar med hjælp, hvis det brænder på!! Kom ud af busken og lad os i fællesskab hjælpe vores klub med så megen tid, som du kan afse. Jeg kan kun anbefale det jeg starter min 4. sæson næste år, og jeg glæder mig allerede.


15


16

Klubmesterskaberne 2013

Junior Piger 1. Stine Stenspil - 2. Nicoline Radtleff - 3. Amalie Korsled

v/ Else Marie Langfeldt, formand for turneringsudvalget Klubmesterskaberne blev afviklet over 2 weekends i august og september. Forinden var mesterskaberne i hulspil spillet over sommeren. Køge Golf Klub ønsker et stort tillykke til de nye klubmestre!

Junior Drenge 1. Victor Larnkjær - 2. Lasse Strunge Larsen - 3. Sander Madsen

Herrer, hulspil 1. Mark Vergara - 2. Claus Weber (runner-up)

Herrer, slagspil 1.Mark Vergara - 2. Victor Larnkjær - 3. Lasse Strunge Larsen

Damer, hulspil 1. Christina Kuld - 2. Mette Mølvig (runner-up)

Damer, slagspil 1.Christina Kuld - 2. Kathrine Oxfeldt - 3. Rikke Thomassen


17

Senior Damer 1. Pia Jespersen - 2. Birgitte Larnkjær - 3. Susanne Thorngaard

Midage Herrer 1. Claus Rehr Andersen - 2. Jørgen Petersen - 3. Lars Iserhorst

Senior Herrer 1. Jørgen Petersen - 2. Nils Wedel Østergaard - 3. Mikael Thulin

Begyndere 1.Bjarne Hansen - 2. Søren Reegaard - 3. Carsten Olsson

GRAFISK TOTAL

LEVERANDØR Veteran Damer 1. Lene Noer - 2. Bodil Henningsen - 3. Randi Schneider

KOPI • PRINT • TRYK - vi er altid på banen for en god dialog

Veteran Herrer 1.Ole Therkildsen - 2. Arne Amtoft - 3. Kennith Lohmann

Køge KopiCenter A/S • Ølby Center 31.1 • 4600 Køge T 56637300 • F 56634400 • W www.kkopi.dk • E mail@kkopi.dk


18

Klubbladet afløses af Nyhedsbreve v/ Ole Steen Therkildsen, bestyrelsesmedlem I skrivende stund er det besluttet, at Køge Golf Klub slukker og lukker for det medlemsblad, som du netop nu er i gang med at læse. Efter Køge Golf Klub blev købt af medlemmerne i 1982, blev det første nummer af Køge Golf udgivet i februar 1984. Siden da er der udkommet i gennemsnit 5 numre om året, så mon ikke vi taler om, at der er blevet læst omkring 150 numre siden den første udgivelse. Allerede i nr. 3 1984 skrev redaktionen: BLADDØD. Det var vanskeligt at få indhentet med tilstrækkeligt

interessant stof, men krisen blev overstået og bladet fortsatte. En stor del af golfklubbens historie kan læses i disse klubblade, og som ”gammelt” medlem dukker der mange gode minder op, når jeg en gang i mellem hiver de gamle blade frem.

Vi er nu nået frem til år 2013, hvor elektronikken har overtaget det meste af nyhedsformidlingen. Det vil også være fremtiden for golfklubbens medlemmer, som via hjemmeside, e-mails og nyhedsbreve vil få nyheder og information i en lind strøm.

Fra klubbens start i 1970 og frem til 1982 udsendte den daværende ejer af golfbanen Christian Rosenberg Otzen information pr. brev (en gang i mellem), og fra 1982 frem til det første nummer af klubbladet udsendte klubben månedsbreve i sæsonen.

Vi siger en stor tak til de trofaste ildsjæle, der har arbejdet med bladet, hvor især Søren Thomassen skal fremhæves. Søren har været med hele vejen igennem. Også tak til alle bidragsydere, læsere og sponsorer.


VI LIGGER VANDRET FOR DIG!!

G MEDBRIN N ANNONCE ELLER DIT MEDLEMS GE Ø K KORT TIL B GOLFKLU

Vi gir 25% rabat på alle brilleglas

Gælder til og med den 31. december 2013

HERFØLGE BRILLETEAM

Vordingborgvej 106 Tlf. 5627 4010 profiloptik@herfoelge.dk

ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl. 9.00 til 17.30 Lørdag

Kun den anden lørdag i måneden!

15% rabat resten af 2013,

til medlemmer i Køge Golfklub, blot vis dit DGU-kort.

www.dc-kontormobler.dk Besøg vores hjemmeside, med masser af møbler eller vores store udstilling i Ishøj

19


20

Mandagsklubben v/ Magnus Jespersen, koordinator

Fredag den 18. oktober 2013 var der afslutning for holdkaptajner i Mandagsklubben. Der var spil på Nordbanen, efterfulgt af en lille frokost for at sige tak for nok den største sæson i Mandagsklubbens regi. Hver mandag fra den 8. april 2013 til afslutning den 6. oktober 2013 har 16-20 holdkaptajner mødt op kl. 14.00-18.00 for at gå med vores begyndere. Vi har været mellem 60 og 80 begyndere hver gang! Vi har i samarbejde med Oldtimers prøvet at få en Nordbaneturnering op og stå om onsdagen, men det har været lidt svært at få vores begyndere til at deltage. Vi søger derfor nogle erfarne spillere på nordbanen til at gå med vores begyndere ud over mandagene. Henvendelse kan ske til Allan eller Gunnar fra Mandagsklubben. Allan, tlf. 40261111 Gunnar, tlf. 23250104

Søndag den 6. oktober 2013 var der afslutning for mandagsklubben. Vi var 88 deltagere, og vinderne af holdturneringen er fra venstre Mette Hasle Larsen, Aase Sloth Hansen, Søren Hartmann og Sonja Vidgren.


21

Oktoberstorm Elletræer ved 16. hul var i forvejen syge og skadede.

v/ Søren Thomassen

Den 28. oktober oplevede vi en storm med vindstød af orkanstyrke. I modsætning til orkanen 3. december 1999 havde de fleste løvtræer stadig en del blade, så der var noget for vinden at rive i. Det gik ud over ca. 25-30 af vore træer, mest løvtræer i modsætning til orkanen i 1999, hvor det næsten kun var nåletræer, der faldt. Stormen havde desværre ikke taget hensyn til greenkeepernes plan om udtynding i visse beplantninger, men dog alligevel ramt nogle af de træer, der alligevel var betegnet som risikotræer. Bemærkelsesværdigt var det, at så mange egetræer blev ramt, men det gik igen landet over og skyldtes netop, at egene stod med mange blade tilbage.

Piletræer i skellet mod marken ved 6. hul.

Et fællestræk ved flere af de skadede egetræer er, at de havde en kløft med to lige tykke stammer opad. Det er et svagt punkt og derfor er flere flækket netop der. Der forestår nu et større oprydningsarbejde med at få fjernet de skadede træer både stammer og rødder. Heldigvis er der ikke nogen af de skadede træer, der direkte har indflydelse på banens layout og karakter som parkbane, så de skal ikke af den grund erstattes. Som det kan læses andetsteds, har vi en overordnet beplantningsplan, og den er ikke væsentlig påvirket af stormskaderne. Alt i alt er vi sluppet billigt fra stormen. Der er blæst tre tagsten af klubhuset, det kunne være gået meget værre både ved huset og på banerne.

En stor eg ved 5. green er knækket tre steder.

Et bøgetræ ved 18. tee er væltet.

På Nordbanen var skaden meget begrænset.


22

Turneringsudvalget:

Regionsgolf v/ Else Marie Langfeldt

Vidste du at Køge Golf Klub har 6 hold til Regionsgolf?

Aldersopdelte hold er for kvinder

over 60 år og mænd over 65 år Og hvis du vil være med på et klubhold der spiller mod andre klubber: I den alder kaldes man Veteran. Køge Golf Klub har 2 veteranhold. • Er du fuldtidsmedlem af Køge Golf Klub og har et registreret EGA handicap? • Synes du om at spille hulspil? Veteran • Vil du gerne være en del af et hold af Vi har et VE (Elite) og et Veteran B hold. spillere i samme handicap gruppe? Disse hold spiller om formiddagen cirka kl at …………… • Vidste Kandu du reservere nogle hverdage til 10 på 6 hverdage i løbet af maj og juni. golf? Køge Golf Klub har 6 hold til Regionsgolf Er du interesseret i at spille på et Veteran • Vil du repræsentere Køge Golf Klub hold skal du senest den 1. april tilmelde dig pådu envilpæn både på banen og Og hvis være måde, med på et klubhold der spiller mod andre klubber? til Preben Alsly jonna.preben@tiscali.dk efter matchen? EGA handicap?  Er du fuldtidsmedlem af Køge Golf Klub og har et registrereteller tlf 25 32 08 70 som vil fordele spillerne  svare Synes du spille hulspil? Kan du jaom tilatdisse spørgsmål så læs mellem førsteholdet (VE) og andetholdet Vil du gerne være en del af et hold af spillere i samme handicap gruppe? bare videre ... Kan du reservere nogle hverdage til golf? (B).  Vil du repræsentere Køge Golf Klub på en pæn måde, både på banen og efter matchen? De medlemmer er sikkert Kanfleste du svare ja til disse spørgsmål så læsklar bareover videre. at Køge Golf Klub har elitehold som spiller De fleste medlemmer er sikkert klar over at Køge Golf Klub har Elite hold som spiller i DGU’s Danmarksturnering. Handicapopdelte hold behøver ikke at have ét i Men DGUs Danmarksturnering. ikke alle ved at vi også har hold som spiller mod andre klubber, både på ude- og hjemmebane. Spillerne cifret handicap. Hvert hold har tilknyttet en holdkaptajn som sørger for at sætte det bedste hold med udgangspunkt i handicap, I den kategori har Køge Golf Klub 4 hold stabilitet og med Men ikke allevægt vedpåatdetvisociale. også har hold som Alle matcher er scratch og der spilles 1 damesingle, 3 herre singler ogtilmeldt. en mixed foursome. spiller mod andre klubber, både på udeog Derhjemmebane. er 2 slags hold: Spillerne behøver ikke Disse hold spiller om eftermiddagen cirka  Aldersopdelte hold. at have ét cifret handicap. Hvert hold har kl 16 på 6 hverdage i løbet af maj og juni.  Handicap opdelte hold. tilknyttet en holdkaptajn som sørger for at For disse hold er der en nedre handicap Aldersopdelte hold er hold for kvinder 60 år og mænd over 65 år sætte det bedste medover udgangspunkt grænse som er forskellig for damer og den alder kaldes man Veteran. Golfvægt Klub har i Ihandicap, stabilitet ogKøge med på2 veteranhold. det herrer. sociale. Veteran Nedenfor kan du se hvilken gruppe du tilhøVi har et VE (Elite) og et Veteran B hold. Alle matcher er fra scratch og der spilles Hvis Disse hold spiller om formiddagen cirka kl 10 på 6 hverdage i løbet af rer. maj og juni. du er interesseret i at spille på et af 1 damesingle, 3 herre singler og en mixed de handicap opdelte hold skal du senest den Er du interesseret i at spille på et Veteran hold skal du senest den 1. april tilmelde dig til Preben Alsly foursome. 1. april tilmelde dig til en af nedenstående. jonna.preben@tiscali.dk eller tlf 25 32 08 70 som vil fordele spillerne mellem førsteholdet (VE) og andetholdet (B). Handicapopdelte hold

Der er 2 slags hold: Spilleplaner kan ses på den kategori har Køge Golf Klub 4 hold tilmeldt. • IDisse Aldersopdelte hold. cirka kl 16 på 6 hverdage i løbet afwww.east.regionsgolf-danmark.dk hold spiller om eftermiddagen maj og juni. hold er der opdelte en nedre handicap • For disse Handicap hold.grænse som er forskellig for damer og herrer.

Nedenfor kan du se hvilken gruppe du tilhører. Hvis du er interesseret i at spille på et af de handicap opdelte hold skal du senest den 1. april tilmelde dig til en af nedenstående.

Hold

Nedre grænse Herrer

Nedre grænse Damer

A

Handicap 4,5

Handicap 4,5

B

Handicap 10,5

Handicap 13

C

Handicap 16,5

Handicap 20

D

Handicap 22,5

Veteran Alder: fylder 65 år i 2013

Handicap 27 Alder: fylder 60 år i 2013

Holdkaptajn Robert Hansen RHH.VVS@gmail.com Tlf. 20 22 67 65 Søren Jacobsen soj@haugen‐gruppen.dk Tlf. 27 25 70 51 Mangler i øjeblikket Ole Nielsen ongreve@get2net.dk Tlf. 61 27 07 88 Preben Alsly jonna.preben@tiscali.dk Tlf. 25 32 08 70

Holdkaptajn

Erik Frederiksen butterfly@post.tele.dk 30 53 85 57


Sponsorer i Køge Golf Klub

23

Samarbejdet med vores sponsorer er en vital del af klubben og en helt afgørende forudsætning for, at vi kan tilbyde nuværende og kommende medlemmer og gæster et anlæg af den høje standard som Køge Golf Klub har. Så derfor – støt vore sponsorer til gavn for både sponsor og klubben.

Torvet 19A, 4600 Køge Claes Lagerbon Jensen - Søren Storgaard Susanne Graffmann - Jeppe Nørregaard

Solrød

HELE SOLRØDS FØDEVAREMARKED

gh

us

e t b r au n s

te

in

br y

www.poolpub.dk

n hå av nd eh bryg get på køg

TELEFON 7012 2020 - W W W.FLD.DK

Junge Spedition


R E K ELSAYS!

VI W R I A F