Køge Golf Klub 2007 1

Page 1

Medlem af

2007-1


Køge Golf Klub Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge www.kogegolf.dk

Bestyrelse Formand Erik Lorentzen Næstform. Ove Poulsen Sekretær Rikke Thomassen Kasserer Søren Pingel Ole Therkildsen Peter Rasmussen Udvalgsformænd Bane Ole Therkildsen Hus H.C. Jørgensen Ungdom Vacant Turnering Else M. Langfeldt HCP H.C. Jørgensen Elite Mogens Hartington Begynder Peter Melgaard Sponsor Erik Lorentzen

Telefon 40 25 40 10 56 26 72 63 46 15 08 70 56 28 36 09 56 27 44 72 56 28 36 09 56 14 08 13 32 53 10 04 56 14 08 13 56 14 56 15 56 65 19 88 40 25 40 10

Træner Peter Taylor

56 65 64 00

Klubhus Restauration Medlemstelefon

56 65 30 00 56 65 55 39

Sekretariat admin@kogegolf.dk Steen Rasmussen 56 65 10 00 Christina Dalsgaard 56 65 10 00 Matchkontor 56 65 10 00 Afbud til matcher på dagen 56 65 10 00 Telefax 56 65 13 45 Sektioner Damer Rikke Lolk Herrer Robert Hansen Oldtimers Karl Kock Køge Golf redaktion Søren Thomassen Steen Rasmussen

56 26 74 09 20 22 67 65 56 65 43 19

klubblad@seqt.dk 56 26 61 92 56 65 10 00

Køge Golf er officielt medlemsblad for Køge Golf Klub. Det udkommer i ca. 1200 eksemplarer fire gange årligt og udsendes til alle medlemmers husstande, samtlige golfklubber i Danmark, annoncører og sponsorer samt institutioner i Køge. Meninger, der kommer til kende i dette blad er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.

Deadline for næste nummer 1 . Oktober 2007

Indhold Nyt fra administrationen Bestyrelsen i arbejdstøjet Ordinær generalforsamling Turneringsprogram 2007 Turneringer 2007 Findeløn Udskiftning af medlemssystem Så lykkedes det! Ny bankforbindelse Resultatbørsen

3 3 4 6 8 8 11 12 12 14

Forsiden Vinteren satte flere vejrrekorder. Tre måneder i træk sattes varmerekorder, dernæst fulgte den vådeste efterår og vinter. Sydbanen blev lukket ret tidligt på grund af vand, og åbnede igen den 5. april med rigtig flot græstæppe. Midt i april kom så en rigtig varm uge, som fik græsvæksten til nærmest at eksplodere, og forsytiaer sprang ud. Vi skal langt tilbage for at finde banen i så fin græsstand midt i april måned. Selv efter nedbørsrekorden i vinter blev det nødvendigt at vande greens i begyndelsen af april - for at gødningen kunne komme ned i jorden og virke. Forsidebilledet er taget den 12. april, hvor torsdagsherrerne kunne nyde det usædvanligt flotte aprilsvejr med temperaturer der nærmede sig de 20 grader. Billedet afslører også det forsøg med angivelse af hulplaceringer, som er startet i denne sæson. Det lille røde flag halvt oppe på flagstangen skal indikere, at hullet såt i den miderste del af greenen. Er flaget helt oppe under nummerflaget, så er hullet skåret bagerst på greenen, og er flaget næsten nede ved jorden - rigtig gættet - så er hullet i forkanten.


Nyt fra administrationen ... Ændring af aftale med Kristianstad ...

V

ores svenske venskabsklub, Kristianstad Golfklub, har forud for sæsonen 2007, ønsket at ændre nogle punkter i vores gensidige aftale om frit spil på hinandens baner. Ændringen betyder, at der fremover skal betales halv greenfee på både Västra og Östra Banan. Det skal understreges, at det er Kristianstad Golfklub som ønsker disse ændringer, hvilket vi i Køge beklager. Ovennævnte ændring betyder, at medlemmer i Kristianstad, som spiller Køge, ligeledes skal betale halv greenfee. I forbindelse med Køgeslaget, vil vi i Køge ikke opkræve greenfee fra vores svenske gæster. Hvordan forholdet er, når Køgeslaget i 2008 spilles i Kristianstad, ved vi pt. ikke. Reserveringer til ugedagsklubberne For sæsonen 2007, har ugedagsklubberne følgende fortrinsret på Sydbanens 1. tee; • Dameklubben, tirsdage fra kl. 9.00 – 10.30 og igen kl. 13.00 – 15.30 • Oldtimers, onsdage fra kl. 8.00 – 11.00 • Herreklubben, torsdag fra kl. 13.00 – 17.00 På de dage i sæsonen, hvor ovennævnte klubber-i-klubben er på tur til fremmede bane, bortfalder deres fortrinsretten på dagen. Bagmærke 2007 Husk at påsætte det nye 2007-mærke på dit bagmærke. Bagmærket er dit bevis på, at du har betalt kontingent. Klubbens baneservice vil løbende kontrollere om bagmærket er på plads. Bær mærket synligt, så undgår du at blive unødigt stoppet og samtidigt spare vores baneservice unødigt arbejde. Spil uden bagmærke er som altid ikke tilladt. DGU kort Husk også, at dit DGU-kort automatisk er gældende for 2007, når dit kontingent er betalt. Bagskabe Der er stadig ledige 60 cm brede overskabe til opbevaring af din bag. Skabe kan lejes via kontoret. For alle andre typer skabe er der desværre venteliste. Slut med venteliste for børn Køge Golf Klub har besluttet, at åbne for medlemskab for alle børn og unge, som har deres forældre eller bedsteforældre i klubben. Det betyder, at klubben fra og med 2007-sæsonen, ikke vil have ventelister for børn og unge under 21 år, som har forældre eller bedsteforældre, som er medlem af Køge Golf Klub. Klubben har ind til dato haft en max. grænse for børn og unge på 120 medlemmer, et antal, som var dikteret af en kapacitetsgrænse på vores mulighed for, at tilbyde de unge træningsmuligheder. Denne begrænsede kapacitet findes desværre stadig, hvorfor vi i første omgang, ikke kan tilbyde de nye unge en træningsmulighed på vores ungdomshold, men udelukkende

et normalt medlemskab, hvor ansvaret for indføringen i golfsporten, påhviler den enkelte forældre/bedsteforældre. Alle unge, som pr. april måned stod på ovennævnte venteliste, har fået direkte besked om den nye mulighed for medlemskab. Regler for tidsbestilling I forhold til sidste år, er der for sæsonen 2007, kun sket en mindre ændring i reglerne for tidsbestilling til Sydbanen. På hverdage vil der som sædvanligt, være skiftevis boldrende og tidsbestilling i tiden kl. 8.00 til 18.00. Før og efter disse tider, vil alt være via boldrenden. I weekender og helligdage vil der i perioden fra kl. 9.00 til 1450 være 4 tider til bestilling og 2 boldrende pr. time. Uden for disse tider, vil alt være via boldrenden. Husk, at der stadig skal kvitteres for ankomst til en spilletid senest 15 minutter før teeoff. Kvitteringen skal blot være for en af spillerne på holdet. Kvitteres der ikke for ankomst, bortfalder retten til starttiden. I sæsonen 2006 har vi desværre oplevet lidt for ofte, at der er reserveret en tid, som der alligevel ikke bliver brugt. Her skal vi opfordre til, at man husker at annullere en reserveret tid, som man alligevel ikke ønsker at anvende. Det er lige så simpelt at annuller en tid, som det er at bestille den, så det burde kunne efterkommes. Bedre information I turneringskontoret ved 18. green, er der i vinduet ud mod 1. tee, opsat en tv-skærm, som

løbende viser den næste times reserveringer af Sydbanen. Dermed kan man hurtigt og nemt, se hvem som står for tur til start på 1. tee, uden at skulle helt ind og checke skærmen i restauranten. På en ny skærm i restauranten kan man stadig se hele dagens reserveringer, lige som vi her på kontoret kan bringe dagens/ugens informationer til jer medlemmer. Skærmen i restauranten vil også i forbindelse med klubturneringer, blive anvendt som elektronisk leader board. DGU’s pigelejr Fra mandag den 6. til torsdag den 9. august skal Køge være vært for DGU’s PigeCamp, for golfspillende piger i alderen 8 – 13 år. Pigerne kommer fra klubber i hele landet og det forventes, at i alt ca. 45 piger skal deltage. Pigernes brug af vores baner vil være begrænset til tre gange 9 huller på Nordbanen, og en gange 9 huller på Sydbanen. Indkvarteringen vil forgå i en teltlejr på driving range, som opstilles på en sådan måde, at klubbens medlemmer stadig kan anvende rangen. I de fire dage lejren vare, vil der, ikke mindst omkring spise- og badetiderne, være ekstra liv i klubben. I klubben forventer vi os meget af arrangementet og håber, at alle medlemmerne vil være med til, at give de mange piger en positiv oplevelse af Køge Golf Klub. Mere information vil blive givet i løbet af sommeren. Steen Rasmussen o

Bestyrelsen i arbejdstøjet

D

en nye bestyrelse, som for 5 ud af 6 vedkommende, er nye bestyrelsesmedlemmer er nu i gang med at danne sig et overblik over, det store arbejde der venter forude. Bestyrelsen har afholdt sine første møder, hvor de mange forskellige opgaver er blevet fordelt og aftalt. En af de første og vigtigste opgaver der ligger på bordet, er en definering af en fremtidig strategi og målsætningsplan for alle elementer i klubben. Dette arbejde vil bestyrelsen naturligvis præsentere for medlemmer i en løbende proces, hvor også de uformelle After-Golf møder vil blive afholdt. Ikke kun Køge, men alle danske golfklubber, befinder sig i en brydningstid, hvor man skal forholde sig til et nyt begreb i den danske golfverden: konkurrence. Klubben har tidligere vedtaget en ”Visionsplan 2005 – 2010” og et mål der siger, at vi skal være det bedste alternativ i området. For fortsat at kunne forfølge dette mål, kræves det, at klubben fremover investerer i områder

og forretningsudvikling, som kan forøge klubbens indtægtsgrundlag og dermed sikre den nødvendige økonomi, til at skabe en attraktiv klub for nuværende og nye medlemmer samt gæster og sponsorer. Alene ved indgangen til 2007, er der projekteret ikke mindre end 34 nye golfanlæg Den eksplosive vækst, som også gælder i vores nærområde, har betydet, at de danske golfklubber nu befinder sig i en situation, hvor der er meget stor konkurrence om at tiltrække og fastholde medlemmer, gæster og sponsorer. En situation som betyder, at der fra alle sider stilles langt større krav til klubbernes baner, faciliteter og tilbud. Køge Golf Klub skal fortsat være en attraktiv klub, med det kræver en kontinuerlig udvikling og modernisering af klubbens baner, faciliteter og tilbud. Strategien og målsætningen for denne udvikling, er det, som bestyrelsen allerede nu er i gang med at se på. Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, gæster og sponsorer en god sæson. o


Ordinær generalforsamling

D

en 8. marts 2007 afholdtes ordinær generalforsamling i Ravnsborghallen med omkring 300 tilstedeværende medlemmer. På generalforsamlingen foretoges følgende beslutninger og valg:

1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes advokat C.C. Jørgensen, der bemærkede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægternes § 11, og konstaterede herefter generalforsamlingen for lovlig.

Lang kø foran Ravnsborghallen

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt med indvarslingen med brev til medlemmerne, og bestyrelsens mundtlige beretning blev ved formandens forfald forelagt ved næstformanden, Gitte Seersholm. Næstformanden uddybede den skriftlige beretning og orienterede herunder bl.a. om • den foreliggende handlingsplan for klubbens udvikling 2005 – 2010, som var blevet fulgt • den foretagne bunkerrenovering på Sydbanens første 9 huller • visionerne fra det afholdte DGU repræsentantskabsmøde • ”After golf” møderne, som havde været meget konstruktive. På forespørgsel fra salen orienterede Mogens Hartington om aktiviteterne i ungdomsudvalget og forsøget på at etablere et G sportsudvalg, som dog på nuværende tidspunkt ud fra de givne forudsætninger ikke havde vist sig økonomisk realisabel. Ungdomsudvalget ville i 2007 således fortsætte som hidtil – dog med lidt indskrænket virksomhed indtil en endelig løsning var fundet. Efter en yderligere kort debat tog generalforsamlingen bestyrelsens beretning til efterretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Regnskabet for året 2006 var offentliggjort med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendt til klubbens medlemmer, og detaljeret regnskab med noter var fremlagt på generalforsamlingen. Regnskabet blev forelagt og gennemgået af kassereren, Ove Poulsen. Efter besvarelse af 2 opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år Budgettet for året 2007, offentliggjort med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendt til klubbens medlemmer, blev fremlagt og uddybet af kassereren, Ove Poulsen. På spørgsmål fra generalforsamlingen oplyste kassereren, • at øgede indtægter fra sponsorer opvejede mistede greenfeeindtægter, og • at der budgetteredes øgede udgifter til gæste- og medlemspleje ved ansættelse af en ”starter” i tidsrummet 9 – 14 i perioden april til efterårsferien. Efter en debat om greenfeegæster og greenfeebogens placering blev budgettet taget til efterretning af generalforsamlingen. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Den siddende bestyrelse foreslog genvalg af Peter Skat samt nyvalg af Erik Lorentzen, Søren Pingel og Rikke Thomassen (Mette Sander havde siden offentliggørelse i indkaldelsen trukket sit kandidatur tilbage). Hanne Wurr foreslog Peter Rasmussen og Tonny Petersen. Helge Caspersen foreslog Ole Therkildsen. Ved skriftlig afstemning valgtes: • med 298 stemmer Erik Lorentzen som bestyrelsesmedlem i 2 år • med 291 stemmer Ole Therkildsen som bestyrelsesmedlem i 2 år • med 272 stemmer Rikke Thomassen som bestyrelsesmedlem i 2 år • med 256 stemmer Søren Pingel som bestyrelsesmedlem i 1 år • med 227 stemmer Peter Rasmussen som bestyrelsesmedlem i 1 år Som suppleanter valgtes Morten Evald og Claus Rehr uden modkandidater.

Næstformand Gitte Seersholm takkede den afgående bestyrelse for godt samarbejde

6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor Som revisor valgtes Statsautoriserede revisorer Gyrn, Lops og Brandt. 7. Indkomne forslag a. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer Forslaget med bestyrelsens bemærkninger var offentliggjort med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendt til klubbens medlemmer. Næstformanden gennemgik og uddybede de enkelte ændringsforslag. Efter en debat, som fortrinsvis omhandlede synspunkter på den nye § 4 g): ”Passive med spilleret til Nordbanen” og retningslinierne herfor trak bestyrelsen sit samlede vedtægtsændringsforslag tilbage. I stedet ønskede bestyrelsen en tilkendegivelse fra generalforsamlingen på spørgsmålet: ”Skal den nye bestyrelse arbejde videre med ideen omkring et rent ”Nordbanemedlemskab?” Ved håndsoprækning tilkendegav generalforsamlingen med klar majoritet, at den nye bestyrelse arbejder videre med tanken. b. Forslag fra Per Hamann og Benny Runøe til vedtægtsændringer Forslaget med bestyrelsens bemærkninger var offentliggjort med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendt til klubbens medlemmer. Per Hamann trak på forslagsstillernes vegne forslaget tilbage.


c. Forslag fra Allan Christiansen om angivelse af pind placeringer Forslaget med bestyrelsens bemærkninger var offentliggjort med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendt til klubbens medlemmer. Med bestyrelsens bemærkninger til forslaget trak Allan Christiansen forslaget tilbage. d. 3 forslag fra Lone Christiansen omkring træningsbolde Forslaget med bestyrelsens bemærkninger var offentliggjort med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendt til klubbens medlemmer. Med bestyrelsens bemærkninger til forslaget trak Lone Christiansen forslagene tilbage.

stor frivillig arbejdsindsats har ydet et godt stykke arbejde for klubben. Filialdirektør Helge Caspersen overrakte efter indstilling fra bestyrelsen årets pris til Arne Pedersen, og næstformanden begrundede valget med Arnes store indsats både som ”chef” for baneservice og som engageret udvalgsmedlem i turneringsudvalget og som turneringsleder ved store turneringer. Næstformanden afsluttede general­

forsamlingen med en stor tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer samt alle ansatte og alle, som uansat i hvilken sammenhæng havde ydet en frivillig indsats for klubben. C.C. Jørgensen Dirigent Olaf Hansen Referent

o

8. Eventuelt

a. Køge Golf Klubs fremtid Forretningsføreren gennemgik resultatet af et bestyrelsesseminar vedrørende analyse af klubbens stærke og svage sider inden for alle grene og aktiviteter af klubbens virksomhed og fysiske omgivelser. Analysen skulle danne baggrund for beslutning om en handlingsplan for klubbens fremtid set i lyset af den forøgede konkurrence som fremover må forudses golfklubberne imellem. b. Køge Golf Klubs Lederpris Den Danske Bank har indstiftet og sponsoreret en ny pris i Køge Golf Klub, KøGK’s lederpris, som hvert år tildeles et medlem, som ved en

Ny bestyrelse: Ove Poulsen, Erik Lorentzen , Rikke Thomassen, Ole Therkildsen, Søren Pingel, og Peter Rasmussen

GYRN · LOPS · BRANDT S T A T S A U T O R I S E R E D E

R E V I S O R E R

FÆNDEDIGET13 • 4600 KØGE • 56 65 52 52 • 56 65 74 00


Turneringsprogram for 2007 2007 Turneringsprogram Dato

Turnering

Spilleform

Handicapbegrænsning

Huller

Vejledende Banelukning

April søn 8

Åbningsturnering C-række

stfd

21,1 - 36,0

18 ss kl. 08

07 - 13 Sydbane

søn 8

Åbningsturnering D-række

stfd

højere end 36,0

9 ss kl. 10

09 - 12 Nordbane

man 9

Åbningsturnering A-række

stfd

max. 15,4

18 ss kl. 08

07 - 18 Sydbane

man 9

Åbningsturnering B-række

stfd

15,5 - 21,0

18 ss kl. 13

07 - 18 Sydbane

fre 20

Intern Eliteturnering (1)

slag

max. 5,0

18

1530 - 1630 Sydbane

søn 22

Royal Sponsorturnering - forår

slag/stfd

max. 36,0

18

07 - se hjemmeside

Påskedag Påskedag 2. påskedag 2. påskedag

og opslag.

Sydbane

lør 28

1. Div. damer, 2. og 3. Div. herrer

hulspil

36 og 18

0715 – 1050 og 1215 - 1420

Maj fre 4

Trekløverturnering

Makkerturn. four-ball, stfd

max. 36,0

27 3 startsteder

07 - 15 Nord- og Sydbane

Åbningsturnering Ungdom

stfd

spilleberettigede

18, Syd 9, Nord

13 - 1430 Syd 1430 - 16 Nord

fre 11

Intern Eliteturnering (2)

slag

max. 5,0

18

16 - 17 Sydbane

lør 12

Golf/Bridge

fours/stfd

max. 36,0

18

10 - 12 Sydbane

lør 19

1. Div. damer, 2. og 3. Div. herrer

36 og 18

0715 – 1050 og 1215 - 1420

søn 27

Pinsemorgen turnering

St. Bededag

lør 5

hulspil mix/fours/stfd

spilleberettigede på sydbanen

18 ss kl. 08

07 - 13 Sydbane

Pinsedag

Juni lør 9

Sterling Teamplay

stfd

max 36,0

18

07 - se hjemmeside

søn 10

Sterling Teamplay

stfd

max 36,0

18

07 - se hjemmeside

søn 17

Køge Juniorranglisteturnering (DGU turnering)

slag

lør 30

Køgeslaget (spilles i Køge)

stfd

og opslag.

Sydbane

og opslag.

Sydbane

max. 36,0

36

06 – 19 Sydbane

18

07 - se hjemmeside og opslag.

Sydbane

Juli

lør 01

Køgeslaget (spilles i Køge)

fours/stfd

max. 36,0

18 ss kl. 10

09 - 15

søn 8

ERFA Pokalturnering (KøGK spiller i Holbæk).

stfd

max. 45,0

18 ss kl. 09

08 - 14 Sydbane (Sorø spiller)

søn 22

BeoMasters07 B&O klubturnering

stfd

0 - 36,0

18 ss Kl. 08

07 - 13 Sydbane

fre 27

Intern Eliteturnering (3)

slag

max. 5,0

18

16 - 17 Sydbane


August søn 5 man 6 tor 9 tor 9

Kønnenes kamp

stfd

max. 36,0

DGU sommerlejr, piger 8 - 13 årige ** Herredag - invitationsturnering

Primært Nordbane

Begrænset

18 ss

09 - 14 Sydbane

ss kl. ca. 22

21 – 02 Nordbane

Natgolf

lør 11

3. Div. herrer

hulspil

18

0715 - 0920

søn 12

1. Div. damer og 2. Div. herrer

hulspil

18 og 36

0715 – 0940 og 1215 - 1420

lør 25

Klubmesterskaber

D: max. 21,0 H: max.15,0

2 x 18

00 - se hjemmeside

D: max. 21,0 H: max. 15,0

18

tir 28

slag

Klubmesterskaber

slag

ingen

08 - 14 Sydbane

fre 10

søn 26

hold/stfd

18 ss kl. 09

**Damedag - invitationsturnering

og opslag.

Sydbane

00 - se hjemmeside og opslag.

Sydbane

18

09 - 15.30 Sydbane

18

07 - se hjemmeside

September lør 1

Mesterskaber junior/senior/vet. (jun. drenge i to rækker)

slag

max. 36,0

søn 2

Mesterskaber junior/senior/vet. (jun. drenge i to rækker)

slag

max. 36,0

18

07 - se hjemmeside

søn 2

Mesterskaber ”kaniner” (i én række)

stfd

højere end 36,0

18

07 - se hjemmeside

fre 7

Ungdom, mini PRO-AM

hold

max. 36,0

18

15 - 1730 Sydbane

søn 9

Royal Sponsorturnering - efterår

flagspil

max. 36,0

18

08 - se hjemmeside

og opslag.

Sydbane

og opslag.

Sydbane

og opslag.

Nordbane

og opslag.

Sydbane

søn 9

Royal Sponsorturnering - efterår

flagspil

højere end 36,0

18

08 - se hjemmeside og opslag.

Nordbane se hjemmeside og opslag.

lør 15

Sponsorarrangement

stfd

lør 22

Turnering for udvalgsmedlemmer og klubmedhjælpere

stfd

max. 36,0

18 ss kl. 13

12 - 18 Sydbane

lør 29

Ægteskabsmatch – afslutning SPAR, Vejs Ende

hul - greens/stfd

spilleberettigede

18

09 - se hjemmeside og opslag.

Sydbane

Oktober tir 2

Dameklub - afslutning

18 ss

13 - 18 Sydbane

ons 3

Oldtimers - afslutning

18 ss

09 - 14 Sydbane

tor 4

Herreklub - afslutning

18 ss

12 - 17 Sydbane

lør 6

Ungdom - afslutning

tor 11

”Fodboldmatch” herrer

lør 27

Sæsonafslutning

lør 27

Sæsonafslutning

* = åben match ** = åben for en gæst pr. medlem

12 - 14 Sydb. 14 - 16 Nordb.

fours/stfd

fours/stfd ss = samtidig start på alle huller

18 ss

10 - 15 Sydbane

spilleberettigede på sydbanen

18 ss

se hjemmeside og opslag.

øvrige

18 ss

Sydbane se hjemmeside

Ret til ændringer forbeholdes

Nordbane


TURNERINGER 2007

T

urneringsudvalget byder alle medlemmer velkommen til en ny turneringssæson, idet vi håber, at der vises samme store interesse og lyst til at deltage som sidste år – vi skulle jo gerne kunne bevare vores ry som en klub med markant stor tilslutning til klubturneringer.

Golfbox Turneringerne i 2007 vil blive afviklet ved anvendelse af klubbens nye Golfbox-system. Turneringsmodulet i dette system er både godt og alsidigt, men det kræver naturligvis, at klubbens turneringsledere og -hjælpere opnår en vis fortrolighed med brugen af systemet. Den fortrolighed må oparbejdes i løbet af sæsonen, hvorfor udvalget må bede om spillernes forståelse for evt. mindre ”smuttere”. I næsten alle turneringer vil det være muligt at tilmelde sig elektronisk via Golfbox, hvilket vi vil opfordre medlemmerne til at gøre, fordi det gør forberedelserne til en turnering mindre tidskrævende. Det vil dog stadig være muligt at tilmelde sig på de ophængte lister på opslagtavlen i hall´en. Turneringsbetingelser Klubbens almindelige turneringsbetingelser er blevet opdateret, bl.a. med ny mailadresse og nyt telefonnummer til turneringskontoret (mail: turneringskontor@hotmail.com og tlf. 56 6510 00). Alle opfordres til at læse ”Turneringsbetingelser 2007”, enten på opslaget i klubhuset eller på klubbens hjemmeside. Det detaljerede turneringsprogram for 2007 kan ved første øjekast virke overvældende og måske få enkelte til at tvivle på, hvorvidt der overhovedet er plads til en ganske almindelig privat runde. Så galt er det ikke. For at give et bedre samlet overblik har udvalget valgt i årets program at medtage en række aktiviteter, der også har været afviklet tidligere år med samme banelukningsperioder, men alene annonceret via opslag og hjemmeside. Det drejer sig om en række aktiviteter for vore ungdomsspillere, samt for klubbens elitespillere i tre interne turneringer sent fredag eftermiddag med det formål dels at virke som udtagelse til vore divisionshold og dels at give de elitespillere, der handicapadministreres af DGU mulighed for deltagelse i flere tællende turneringer. De enkelte turneringer fremgår i overskriftsform af turneringsprogrammet og det vil være muligt at læse propositionerne for den enkelte turnering i Golfbox 1½ - 2 måneder før afviklingen, mens opslag med tilmeldingsliste samt mulighed for elektronisk tilmelding vil være til rådighed ca. tre uger før turneringen. Til nogle af de enkelte turneringer ønsker turneringsudvalget at knytte nedenstående bemærkninger: Åbning Åbningsturneringen afvikles også i år med rækkevis gunstart over to dage.

Royal forår & eftrår Royal Sponsorturnering forår og efterår er de nye navne for de traditionelle Faxe Cup forår og efterår. Også i år afvikles efterårets turnering som en flagspilsturnering Trekløver Trekløverturneringen som four-ball over 27 huller kører for 3. år i træk St. Bededag, denne St. Bededagstradition er tænkt bevaret også i de kommende år, så man bør nok have det i baghovedet, når der aftales familiearrangementer. Sterling Teamplay Sterling Teamplay den anden weekend efter Pinse (også efterhånden en tradition) afvikles efter samme grundkoncept som tidligere år. Junior Køge Golf Klub har i år sagt ja til at lægge bane til en juniorranglisteturnering i DGU-regi i midten af juni. Det er gjort bl.a. fordi antallet af divisionsturneringer i Køge er noget mindre end tidligere år, men også for at give vore medlemmer mulighed for at se landets kommende spillere på Europatour`en i aktion. ERFA Pokal ERFA Pokalturneringen ligger en smule tidligere end sidste år. Vi spiller i år i Holbæk, mens Sorø gæster Køge. Vi kan kun opfordre vore medlemmer til at deltage i Holbæk og stifte bekendtskab med de særlige udfordringer vejr og især vind giver under spillet på Holbæks smukke bane. Beomaster 07 BeoMaster07 d. 22. juli er del af en landsdækkende turnering med finalearrangement i sept. i Struer og med B&O som hovedsponsor. Vore

erfaringer fra sidste år er rigtig gode, især var både interesse og engagement fra sponsorernes side meget imponerende. Også i år ser vi frem til et spændende arrangement med flotte præmier og mange deltagere - vi skulle gerne slå vores landsrekord fra sidste år på 116 deltagere i en gunstart (forudsat vi igen får dispensation fra B&O for så mange deltagere). Klubmesterskaber -Klubmesterskaberne og den efterfølgende weekends gruppemesterskaber har i vinterens løb været genstand for mange overvejelser og drøftelser, hovedsageligt med baggrund i sidste års meget få tilmeldte i visse rækker. Det er dog besluttet at give mesterskabsturneringerne i den kendte struktur endnu en chance, idet den eneste ændring er, at kaninmesterskaberne afvikles i én række, fælles for damer og herrer. Vi må således opfordre til større lyst til at deltage, også selvom chancen for at slutte i medaljerækken er minimal (det kendte olympiske slogan bringes venligst i erindring). Sæsonafslutning -Sæsonafslutningen i slutningen af oktober ligger heldigvis langt, langt væk. Men i lyset af de relativt få deltagere i sidste års afslutningsarrangement er det under kraftig overvejelse at ændre på modellen for denne dag. Turneringsudvalget har endnu ikke lagt sig fast på indholdet af dagen og må henholde sig til ”Ret til ændringer forbeholdes”. Turneringsudvalget håber, at vi med programmet for 2007 har kunnet tilgodese medlemmerne ønsker og behov for deltagelse i klubturneringer og ser frem til at møde rigtig mange glade og forventningsfulde deltagere i årets turneringer. Turneringsudvalget ønsker alle en god sæson. o

Findeløn Den uheldige spiller, som den 28. marts glemte at få sin tomme øldåse med fra 6. hul på Nordbanen, kan mod behørig dokumentation afhente den 1-krone, som dåsen indbragte i flaskeautomaten. Henvendelse på redaktionen.


Regionsgolf

ROYAL UNIBREW GOLF Regionsgolf 2007 Er du interesseret i at spille så kontakt holdlederen i den gruppe du tilhører Dame- og herrehold Fyldt 21 år inden den 1. januar 2007 og ikke lavere handicap end: A-rækken

Damer 8,0

Herrer 4,5

Holdleder Kai Edelved

B-rækken

15,0

11,5

Jørgen Friis

kie@hpluse.dk 56 26 70 72 lolkfriis@hotmail.com

Mail/tlf

C-rækken

23,0

19,5

Peter Moring

moring@webspeed.dk

D-rækken

28,0

24,5

Bodil Sander Hansen

56 26 74 09 56 65 06 46

bodilogniels@hansen.mail.dk

56 26 79 83

Senior- og veteranhold Fyldt år inden udgangen af 2007: Senior A

Damer 50 år

Herrer 55 år

Holdleder Nils Østergaard

karen.wedel@post.tele.dk

Veteran 1

60 år

65 år

Jørgen Sparre

sparre64@oncable.dk

5626 8717

56 65 46 44

Indledende matcher starter omkring den 1. maj og der spilles tre hjemmekampe og tre udekampe. Der spilles hulspil fra scratch i alle rækker Efter matchen forventes det at spillerne deltager i en fælles spisning for egen regning. Royal Unibrew betaler en øl/vand Else Marie

Tlf.: 70 70 20 60, www.laanibolig.dk

Claus Larnkjær


4$" . SL TVTFU J FO O TUFO MZEM T 1BTTBU x%SJWF JOj UJM 4$" PH LPN U U Q´ EF OZF 1BTTBU FS (MFN BMU PN TJEFWJOETG MTPNIFE .FE 1BTTBU IPMEFS EV LVSTFO PH LSBGUFO 7 MH NFMMFN -JNP PH 7BSJBOU NFO W MH GPS FOIWFS QSJT 4$" NFE J L CFU %FU CFUBMFS TJH 1´ HFOTZO 14 7J FS TQPOTPS J , HF (PMGLMVC

3VEND #HRISTENSENS !UTOHUS ! 3 JNBHF HSVQQFO EL

&MMFCKFSHWFK r , CFOIBWO 47 5FMFGPO r 'BY r XXX TDB WX EL

10

ÑCOJOHTUJEFS .BO UPST LM o W SLTUFE o TBMH

'SFEBH LM o W SLTUFE o TBMH

- SEBH MVLLFU r 4 OEBH LM TBMH


Udskiftning af medlemssystem

V

i har gennem de sidste par år kunnet konstatere, at vores hidtidige medlemssystem ikke har levet op til vores forventninger. Vi har bl.a. haft mange uregelmæssigheder i driften af GoBook, og vi besluttede derfor, at skifte til et nyt, tidssvarende Internetbaseret medlemssystem Golfbox. Samtidig har vi integrere Golfbox med vores økonomisystem, hvilket har styrket vores økonomifunktion yderligere. Hele processen med skift af medlemssystem er uden problemer foregående gennem vinteren, så vi nu kan starte sæsonen med det bedste mulige udgangspunkt. Det har været vores ønske, at højne informationsniveauet og gøre det nemt for alle, at få de øjeblikkelige informationer vedrørende klubben, banen, turneringer og sidst men ikke mindst, den elektronisk tidsbestilling. Vi har der også vurderet, at det nye GolfBox, som er et Internet-baseret system, er det system som bedst opfylder vores krav og moderne

og hurtig informationsformidling. Derfor er Golfbox valgt frem for det tidligere Gobook. Hvad kan www.Golfbox.dk gøre for dig? • Du kan bestille tid hjemmefra eller fra arbejde, når det passer dig. • Du har fuldt overblik over egne tids reservationer og øvrige tider på banen. • Du kan tilmelde dig turneringer • Du kan sende og modtage beskeder fra klubben og andre medlemmer. • Du kan se din egen informations profil i klubben. • Du kan se din handicap-historik flere år tilbage. • Du kan selv rette din pinkode til dit DGU kort. • Du kan manuelt bestille tid i klubben på den opsatte Touch skærm (husk DGU kort).

Hvis du i Golfbox indtaster din e-mail adresse, vil du, hvis du har tilmeldt dig en turnering, modtage en mail med oplysninger om din starttid, i samme sekund som startlisten offentliggøres. Du vil også få en mail, hvis andre spillere booker sig ind på en starttid, hvor du i forvejen har reserveret plads. Meget mere information om Golfbox, kan du finde på www.golfbox.dk, www.kogegolf.dk samt i klubbens hall, hvor der kan afhentes to forskellige vejledninger. Steen Rasmussen o

Drømmer du om egen green eller bare en køkkenhave? Drømmer du om

Store drømme? Eller små drømme? Uanset hvilke boligdrømme du har, hjælper Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne med at gøre dem til virkelighed. Hvad enten du overvejer at sælge den gamle bolig eller købe en ny, kan du trygt regne med, at vi sørger for, at du får det bedste ud af situationen. Det er det, vi mener, når vi lover, at du får en ordentlig handel. Det kan også være, at du vil blive boende, hvor du bor, men drømmer om et nyt køkken eller nyt bad. Med Nykredit i ryg-

gen, kan vi også hjælpe dig med at få et Tillægslån, så du kan få gang i planerne. Faktisk behøver du ikke engang gøre noget ved din bolig, for at få et Tillægslån. Store drømme? Eller små drømme? Uan- gen, kan vi også hjælpe dig med at få et Så vil du set f.eks. op så du kan få gang i planerne. hvilke hellere boligdrømmerejse du har,pengene hjælper Tillægslån, Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne Faktisk eller købe en ny bil, blander Nykredit sig behøver du ikke engang gøre med at gøre dem til virkelighed. Hvad en- noget ved din bolig, for at få et Tillægslån. ikke i det. ten du overvejer at sælge den gamle bolig Så vil du f.eks. hellere rejse pengene op

egen green eller bare en køkkenhave?

eller købe en ny, kan du trygt regne med,

eller købe en ny bil, blander Nykredit sig

at vi sørger for, at du får det bedste ud af ikke i det. Nybolig og Nykredit har et stærkt samsituationen. Det er det, vi mener, når vi Nybolig og Nykredit har et stærkt samat du fårkan en ordentlig handel. arbejde, oglover, derfor vi sammen hjælpe arbejde, og derfor kan vi sammen hjælpe Det kan ogsåen være, at du vil blive boende, dig trygt gennem en bolighandel: Nybolig dig trygt gennem bolighandel: Nybolig du bor, men drømmer om et nyt sælger den gamle bolig eller finder den sælger denhvor gamle bolig eller finder den køkken eller nyt bad. Med Nykredit i ryg- nye. Nykredit finder pengene. nye. Nykredit finder pengene.

Drømmer du om Nybolig Mariann Trolledahl egenMariann green eller bare Nybolig Trolledahl enKøbenhavnsvej køkkenhave? Solrød Strandvej 97 63 A Hundige Strandvej 213 Hundige Strandvej 213 2670 Greve tlf. 4390 2122 Hundige Storcenter 52 2670 Greve tlf. 4390 2122

Solrød Strand 4000gen, Roskilde 2670 Greve Store drømme? Eller små drømme? Uankan vi også hjælpe dig med at få2680 et tlf. 5614 6122 tlf. 4632 3322 4390 2122du har, hjælper settlf. hvilke boligdrømme Tillægslån, så du kan få gang i planerne. Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne Faktisk behøver du ikke engang gøre Solrød Center 46 Hundige Storcenter 52Hvad Vallensbæk med at gøre dem til virkelighed. en- noget vedStationsTorv din bolig, for at få11-15 et Tillægslån. Solrød Strand 2665SåVallensbæk Strand Greve ten2670 du overvejer at sælge den gamle bolig vil du f.eks. hellere rejse pengene 2680 op eller købe en ny, kan du trygt regne med, eller købe en ny bil, blander Nykredit tlf. sig 5614 6122 tlf. 4354 2122 tlf. 4390 2122 at vi sørger for, at du får det bedste ud af ikke i det. situationen. Det er det, vi mener, når vi Nybolig og Nykredit har et stærkt samlover, at du får en ordentlig handel. arbejde, og derfor kan vi sammen hjælpe Det kan også være, at du vil blive boende, dig trygt gennem en bolighandel: Nybolig

Københavnsvej 63 A 4000 Roskilde tlf. 4632 3322 Vallensbæk StationsTorv 11-15 2665 Vallensbæk Strand tlf. 4354 2122

Solrød Strandvej 97 2680 Solrød Strand tlf. 5614 6122 Solrød Center 46 2680 Solrød Strand tlf. 5614 6122

www.nybolig.dk

www.nybolig.dk 11


Så lykkedes det! Efter 39 år uden en fast toiletbygning på banen, så lykkedes det endelig at få en toiletbygning med rindende vand på Sydbanen. Den nye lækre bygning er placeret bag 6 tee, hvor bygningen kan nås i forbindelse med spil på flere huller. Toilettet åbnede i påsken, hvilket var senere end vi havde håbet på. Forsinkelsen skyldes, at fremføring af vand og el var et langt større arbejde end først antaget. Blandt andet var det nødvendigt, at ligge mere end ½ kilometer el- og vandledning, som blandt andet skulle skydes under Billesborgvejen. Den færdige bygning rummer både et herre- og dametoilet, begge monteret med almindelig drikkevand. På ydersiden af toilettet er der ligeledes monteret en drikkevandshane, så vandflaskerne kan fyldes. Der mangler stadig en smule færdiggørelse af arealet omkring bygningen, som blandt andet skal pålægges fliser, så snart som jord har ”sat sig”. Alt det indvendige er fix og færdigt og klar til brug. Bygningen er opført og sponsoreret af EUC Sjælland, hvis elever på uddannelsen til både tømrer, vvs, gulvlægger og elektriker har stået bag selve arbejdet med opførelsen. EUC Sjælland, der har afdelinger i Køge, Haslev og Næstved, tilbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser for Bygge og Anlæg, håndværk og teknik, mekanik, transport og logistik, service, teknologi og kommunikation samt tekniske gymnasier og videregående uddannelser på Byggeteknisk Højskole. Desuden udbyder skolen en lang række kursustilbud og AMU-kurser. Skolen har mere end 2.200 elver og 400 medarbejdere. Medsponsorer på bygningen er Lind & Risør, Nybolig v/Allan Wolf Nielsen samt Leif M. Jensen Kloak-Service. Der skal lyde en stor tak til alle sponsorerne, samt den tekniske ”bagmand” H. C. Jørgensen. Uden deres støtte, havde projektet ikke blevet så vellykket og flot. Steen Rasmussen o

12

På billedet ses formand for husudvalget H.C. Jørgensen, direktør for EUC Sjælland Falle Thomsen samt klubbens formand Erik Lorentzen, som alle var mødt frem ved den endelige åbning af bygningen.

Ny bankforbindelse Pr. 1. januar har klubben skiftet bankforbindelse. Efter en sondering af de mange muligheder i markedet, fandt vi, at Danske Bank var den rigtige partner for en klub af Køges størrelse. Klubben står foran en række udfordringer, og i den situation har vi ønsket, at finde et pengeinstitut, som kunne tilbyde os størst, og mest mulig rådgivning og sparring, omkring klubbens økonomi og fremtidige muligheder. Vi har ønsket at finde en bankforbindelse, som ikke bare ser klubben som en klub, men også som en virksomhed, med de krav og ønsker, som dette medfører fra klubbens side til en professionel rådgivning og udvikling. For få år siden stod medlemmer i kø for at få plads i landets golfklubber. Adskillige nyanlagte baner betyder, at der nu er kamp om kunderne og derfor er det nødvendigt, at stå stærkt på alle fronter, herunder også den økonomiske og finansielle. Køge Golf Klub har en sund økonomi, men der skal investeres i udvikling, hvis vi fortsat skal være en attraktiv klub, som kan tiltrække det nødvendige antal medlemmer, gæster og sponsorer. I det nye samarbejde med Danske Bank indgår også et sponsorat, som kommer både klubben og ikke mindst klubbens ungdomsafdeling til gode. Steen Rasmussen o


Få Danske Ekstra og støt ungdomsafdelingen – ny af tale mellem Køge Golf Klub og Danske Bank Prisen for Danske Ekstra er 300 kr. om året. En ny aftale mellem Køge Golf Klub og Danske Bank betyder, at betalingen det første år ubeskåret går til golfklubbens ungdomsarbejde – alle fordelene i Danske Ekstra får du stadigvæk. Det får du bl.a. • Visa/Dankort • Danske American Express® Card • Danske MasterCard Basis • kredit • attraktive rentesatser Ønsker du at høre mere om Danske Ekstra er du velkommen til at kontakte os i Køge Afdeling. Kan vi ikke forbedre dine nuværende vilkår kvitterer vi med to flasker rødvin. Før vi tilbyder kort og kredit, skal vi vurdere din økonomi. Køge Afdeling Telefon 45 12 08 00

13


Resultatbørsen Åbningsturneringer 2007, sponsoreret af Braunstein Bryghus, Køge

A-rækken 1. Kenneth Andersen, 2. Henrik Glimø, 3. Mette Mølvig, 4. Lasse Stougaard, 5. Niels Wenzel,

34 p. 33 p. 32 p. 32 p. 31 p.

C-rækken 1. Dan Lodsborg, 2. Peer Hansen, 3. Pia Stougaard, 4. Keld Jensen, 5. Lasse Hansen,

36 p. 35 p. 34 p. 33 p. 33 p.

14

B-rækken 1. Søren Deleuran, 2. Børge Larsen, 3. Tage Dybro, 4. Karl Kock, 5. Anders Olsen,

D-rækken (9 huller) 1. Kim Høj, 2. Tove Holm, 3. Marcus Rømer, 4. Birgit Andersen, 5. Gitte Kappel,

36 p. 32 p. 31 p. 30 p. 28 p.

27 p. 16 p. 15 p. 15 p. 11 p.


Prisgaranti. Vi er medlem af Golf Store som er Europas største indkøbskæde. Det giver os mulighed for at give jer de laveste priser i Danmark. Vi garanterer at refundere differencen i prisen, hvis du kan finde et tilsvarende produkt til en billigere pris.

DEMO DAG

Søndag d. 6. maj Kl. 11-14 Cleveland, Cobra, Ping, Mizuno, Taylor-Made og Wilson V1 digital video. Nu er den senest teknologi inden for golfundervisning kommet til Køge. Den hedder V1. Det er computersoftware, der i forbindelse med et videokamera kan vise præcis, hvad der sker i dit golf swing. Med en splitscreenfunktion kan man sammenligne sig selv med nogen af verdens bedste spillere, og golfsvinget bliver pludselig meget nemmere at forstå. Ring og bestil tid i dag. Vi ønsker en hurtigere og nemmere vej at kommunikere med medlemmerne på, så hvis du er interesseret i at få de sidste nyheder fra Køge Golf Shop, så gå ind på www.golf.udstyr.dk og send os din E-mail adresse Med venlig hilsen Peter Taylor 5665 6400 Lørdag, Søndag & helligdag kl. 9-16 • Mandag kl. 14-18 • Tirsdag til Fredag kl. 9-18

15


Magasinpost

16