Køge Golf Klub 2005 4

Page 1

!!! ! t y n e n is e r t s p d år si f r e b l Al lf Klu 3 o de G i s e Se Køg

På Banen • Faxe Cup • Sæson slut • Medlem af

2005-4


Køge Golf Klub Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge www.kogegolf.dk

Bestyrelse Formand Preben Langfeldt Næstform. Gitte Seersholm Sekretær Olaf Hansen Kasserer Ove Poulsen Mogens Hartington Peter Skat

Telefon 32 53 10 04 56 26 88 28 35 42 20 04 56 26 72 63 56 14 56 15 40 32 88 37

Udvalgsformænd Bane Peter Skat Hus H.C. Jørgensen Ungdom Karsten Baagø Turnering Else M. Langfeldt HCP H.C. Jørgensen Elite Erik Glimø Begynder Peter Melgaard Sponsor Steen Rasmussen

40 32 88 37 56 14 08 13 56 66 32 14 32 53 10 04 56 14 08 13 56 28 54 34 56 65 19 88 56 65 10 00

Træner Peter Taylor

56 65 64 00

Klubhus Restauration Medlemstelefon

56 65 30 00 56 65 55 39

Sekretariat admin@kogegolf.dk Steen Rasmussen 56 65 10 00 Christina Dalsgaard 56 65 10 00 Matchkontor 56 64 17 70 Afbud til matcher på dagen 56 64 17 70 Telefax 56 65 13 45 Sektioner Damer Rikke Lolk Herrer Oldtimers Karl Kock Køge Golf redaktion Søren Thomassen Steen Rasmussen

56 26 74 09 56 65 43 19 klubblad@seqt.dk 56 26 61 92 56 65 10 00

Køge Golf er officielt medlemsblad for Køge Golf Klub. Det udkommer i ca. 1200 eksemplarer fire gange årligt og udsendes til alle medlemmers husstande, samtlige golfklubber i Danmark, annoncører og sponsorer samt institutioner i Køge. Meninger, der kommer til kende i dette blad er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.

Deadline for næste nummer 1 . marts 2006

Indhold Nyt fra administrationen Sidste Nyt Nye Greenfee aftaler Kontingent og indskud for 2006 Faxe Cup Ægteskabsmatch 2005 På Banen Sæsonafslutning

3 3 4 4 5 6 8 15

Forsiden Den opmærksomme læser vil snart opdage, at der er mange billeder fra banen i dette blad. I sidste nummer bragte vi en opfordring til medlemmerne om at medvirke til bladet med tekst eller billeder. Det gav ikke stor respons. I mangel på gode historier - der kom dog en rigtig god historie i allersidste øjeblik - måtte redaktøren på banen med kameraet og finde nyheder. Det blev da også til nogle stykker, da der i øjeblikket sker mange ting i klubben og på banen. Peter Melgaard bidrog også denne gang med gode billeder, så derfor ser bladet ud som det gør. Skulle vi have skåret ned til 16 sider på grund af stofmangel, ja så var der lige nøjagtig ikke god plads til al det, vi gerne ville have med.

For at læseren nu ikke skal bladre alt for hurtigt forbi siderne, er der indlagt en lille konkurrence for de skarpe øjne. Alle billeder i bladet har jo været en tur gennem Photoshop for større eller mindre kosmetiske rettelser, men to billeder har fået foretaget ændringer, der næsten kan betegnes som billedforfalskning. Kan du finde begge ”fejl” deltager du i lodtrækning om en vinpræmie ved at sende svaret på email til redaktionen. Glædelig Jul og Godt Nytår til alle læsere. Redaktøren


Nyt fra administrationen Kontingentopkrævning Årets kontingentopkrævning udsendes via PBS i begyndelsen af januar måned. Har du tilmeldt betalingen til PBS, vil det hele gå automatisk. De medlemmer der ikke har tilmeldt opkrævningen til automatisk betaling, vil modtage et girokort via PBS. Kontingentet er forfalden til betaling den 1. februar.

som blandt andet vil være med til at holde den megen støv neden på et minimum samt være med til, at de mange huller ikke opstår. I pladsen fjerneste, og til tider meget mørke ende, vil der blive etableret lys.

Årsmærke 2006 I lighed med sidste år, vil årsmærket for 2006 blive fremsendt pr. brev, når vi har registreret din indbetaling. Husk, at mærket bliver fremsendt uden følgeskrivelse således, at det fremsendte brev kun indeholder det lille årsmærke. Den nuværende plastikbadge skal stadig bruges, hvorpå årsmærket påsættes. Tidsbestilling Som beskrevet i sidste klubblad, så er vi i fuld gang med at evaluere erfaringerne med det første år med tidsbestilling. I bladet efterlyste vi input fra medlemmerne, hvilket vi også har fået. Med det er stadig ikke for sent at give sin mening til kende, via en mail til admin@kogegolf.dk. Renoveringsarbejde Den tiltrængte renovering af herrernes omklædningsrum løber helt efter planen, og vi forventer at rummet står klar til brug igen i starten af januar måned. Ind til da, håber vi på forståelse for, at herrerne må leve uden et omklædningsrum. Desværre har vi måtte fremskynde to renoveringsprojekter, som ellers først skulle være udført til næste år. Det drejer sig om klubbens gamle oliefyr, som gennem lang tid ikke har fungeret optimalt og har igen og igen været ude

af drift. Det har blandt andet medført, at vi ikke har været i stand til at opvarme klubhuset til bare 20 grader under vinter og efterår. Vi har derfor udskiftet fyret med en ny lavenergimodel, som udover at kunne opvarme klubhuset, gerne skulle give et noget mindre olieforbrug. Balkonen ud mod 18 green, har ved en nærmere undersøgelse vist sig at være i en så dårlig stand, at der var en reel risiko for at den kunne knække sammen. Vi har derfor, i lighed med oliefyret, fremskyndt reparationen af denne. Et af de store projekter i dette efterår/vinter er renoveringen af parkeringspladsen. En række buske er fjernet for at åbne og give mere lys på pladsen. De gamle jernbanesveller bliver fjernet og erstattet af en anden form for kantsikring. Samtidigt skal pladsens mange huller rettes op så vi får en jævn parkeringsplads. Herefter vil pladsen blive belagt med skærver,

Lidt statistik Her tæt på årets slutning, er det tid til at se lidt på både interessante og/eller uinteressante informationer fra statistikskuffen for 2005: • i sæsonen blev der brugt godt 30.000 scorekort til Sydbanen og små 4.000 til Nordbanen. • der har været 132.000 hits på klubbens hjemmeside - heraf var de 5.251 hits klokken mellem kl. 3.00 og 4.00 om natten. Mest besøgte måned var maj med 16.500 hits. • tidsreserveringen viser, at kun 80,1 % af de bookede bolde har husket at kvittere for ankomst. • 42.700 gange er dørene på det nye bagrum blevet åbnet siden maj måned mod ”kun” 28.300 gange på hoveddøren. • 4.385 gange er der blevet foretaget ændringer af handicap. • vi har haft 4.800 greenfee gæster, hvilket er det laveste antal siden år 2000. Af dem var kun 152 gæster fra vores svenske venskabsklub Kristianstad. • vi har 150 opført på ventelisterne, hvilket er det laveste antal i mange år. • 630 medlemmer er over 50 år og har en gennemsnitsalder på 61,3 år. Gennemsnitsalderen for seniorer under 50 år er 38.9 år. Steen Rasmussen o

Sidste Nyt

Køge Golf Klub indstillet til miljøpris

Som en anerkendelse af det store arbejde, som klubben nu gennem tre år har ydet, for at opnå en drift af banerne med en minimal miljøbelastning til følge, er klubben blevet indstillet til Køge Kommunes Miljøpris 2005, den såkaldte ”Agenda-21 Pris”. Siden 2003 har vi blandt andet arbejdet målrettet på, at reducere forbruget af pesticider og kunstgødning. I dag kan vi prale af, at vi udelukkende bruger 100 % organisk gødning, der blandt andet består af tang og knuste muslingskaller. Samtidigt har vores forbrug af pesticider i 2005 været lig nul (0)! Også klubbens arbejde med mekanisk bekæmpelse af ukrudt og græssygdomme, samt bestræbelserne på at forbedre vandkvaliteten i banens søer har vakt anerkendelse. Til rensning af søerne har vi f.eks. udsat store mængder flodkrebs.

Alt i alt har klubben, med sine godt 560.000 m2 græsarealer, en mindre miljøbelastning end en villahave på 700 m2. En ting er at blive indstillet til prisen, noget andet er om vi også får den. Så tilbage er blot at håbe, at vi formentlig som en af de første golfklubber i Danmark, kan få en miljøpris. Afgørelsen falder den 7. december. Steen Rasmussen o


Nye greenfee aftaler

Kontingent og indskud for 2006

Forud for sæsonen 2006 er der lavet nye gensidige greenaftaler med andre sjællandske klubber, så medlemmer af Køge Golf Klub kan benytte et større antal baner til en absolut favorabel pris. Klubberne som du i 2006 kan spille under denne ordning er: Korsør Golf Klub Hedeland Golf Klub Holbæk Golf Klub Sydsjællands Golf Klub Dragør Golf Klub Sorø Golf klub Aftalen med disse klubber giver mulighed for, at spille greenfee til nedsatte priser på både hverdage, i weekender og på helligdage. Prisen for spil er for 2006 følgende: Hverdage kr. 175 Weekender & helligedage kr. 225 Ovennævnte aftale gælder fra og med 1. januar 2006. Pr. samme dato er de nuværende greenfee aftaler med Rønnede Golf Klub og Skjoldenæsholm Golf Klub ophørt. Disse baner kan derfor ikke spilles til nedsat pris efter årets udgang. Vi håber, at dette gode tilbud vil være medvirkende til, at give jer nogle gode golfoplevelser på andre baner, til en absolut god pris. Steen Rasmussen o

På sit møde, onsdag den 12. oktober 2005, har bestyrelsen fastsat følgende satser for sæsonen 2006, hvor der er som sædvanligt er tale om moderate stigninger: Børn kr. 900 Juniorer kr. 1.500 Ynglinge kr. 2.550 Senior kr. 4.900 Hverdagsmedlemskab kr. 3.500 Lang-distance kr. 3.000 Passivt medlemskab kr. 775 Indskud kr. 8.000 Skabsleje 2006 Som følge af forsinkelsen vedrørende opførelse af den nye bagbygning, gives der for sæsonen 2006 en to måneders dekort på skabslejen.

Normal leje for 60 cm trådskab kr. 525 (reduceret betaling for 2006 = kr. 438) Normal leje for 80 cm trådskab kr. 675 (reduceret betaling for 2006 = kr. 563) Normal leje for 80 cm trådskab med el kr. 775 (reduceret betaling for 2006 = kr. 646) Greenfee 2006 Hverdage: seniorer kr. 325 juniorer kr. 165 Weekender og helligdage: seniorer kr. 375 juniorer kr. 190 Gæsteordning ved spil med ét medlem på hverdage: seniorer kr. 200 juniorer kr. 100 Steen Rasmussen o

GYRN · LOPS · BRANDT S T A T S A U T O R I S E R E D E

R E V I S O R E R

FÆNDEDIGET13 • 4600 KØGE • 56 65 52 52 • 56 65 74 00


Faxe Cup

F

axe Cup Efterår blev afviklet i strålende solskin, og havde som altid utrolig mange deltagere. Som noget nyt blev matchen spillet som en flagmatch, og måske havde Turneringsledelsen lavet aftalt spil med Kongehuset i anledning af fødslen af den lille nye prins samme dag. Som i andre turneringer i sæsonen stormede ungdommen frem, og vinderen af A-rækken blev Johannes Maimann Olsen. Et stort tillykke til Johannes og alle de andre vindere. Resultaterne blev: A-rækken 1. Johannes Maimann Olsen 2. James Taylor 3. Peter Skat 4. Thomas Pedersen 5. Peter Melgaard

C-rækken 1. Carsten Spanggard 2. Lizzie Rasmussen 3. Kirsten Laursen 4. Harald Hausstveit 5. Janne Andreasen

B-rækken 1. Jacob Christensen 2. Magnus Jespersen 3. Oliver Rodén 4. Morten Krustrup 5. Birgitte Schärer


Ægteskabsmatch 2005

A

fslutningen på årets ægteskabsmatch blev spillet lørdag den 28. september. Der blev spillet finaler, og de, der ikke havde kvalificeret sig til finalerne, spillede greensome stableford. Efter matchen var der fællesspisning, hvortil 76 der havde meldt sig. Thorbjørn havde disket op med div. lækkerier fra det varme køkken, og der var en utrolig god stemning. Meget hyggelig aften. Jeg tør godt i al beskedenhed sige, at der har været stor opbagning til matchen, 54 par havde tilmeldt sig, og der er ingen tvivl om, at der vil komme flere til næste år. I år var det sidste gang Børge og Charlotte var sponsor, og vi vil gerne sige tusinde tak for de 4 år, som I har været sponsor på denne match. Som nogen måske ved har Børge og Charlotte solgt deres butik ved Vejs Ende, men frygt ikke, de nye ejere har lovet at ville fortsætte som sponsor. Der er ingen tvivl om, at Børge og Charlotte har været medårsag til at matchen har fået den succes, da det er en meget hyggelig afslutning med masser af præmier. Vinder af årets gennemgående match blev:

A rækken: Mette og Jørgen Møller Helt, runner up Sonja og Jan Vidgren

B rækken: Grete Dániello & Flemming Humle, runner up Pia Belt & Henrik G Hansen


C rækken: Kirsten & Asger Binslev, runner up Gurli Gewecke & Bjarne Thomsen

D rækken: Bodil & Niels Hansen, runner up Liselotte og Mogens Jensen

Vinder af afslutningsmatchen på dagen blev: 1. Jane Jensen & Preben Clausen 43 p 2. Birgit & Torben Danielsen 43 p 3. Kirsten & Tommy Hall 41 p 4. Lene & Ole Noer 39 p 5 Susanne & Jens-Ole Johansen 39 p 6. Gitte & Svend Nygaard 38 p Vi vil gerne sige tak for den store tilslutning og håber, at der vil være mange flere, der tilmelder sig til næste år. Med venlig hilsen Mette og Kai Edelved o


På Banen

Efterårs- og vinterarbejde på Køge Golf Klubs Sydbane 2005-6. Nu da sæsonen 2005 er ved at slutte, begynder først alt det arbejde, som greenkeeperne udfører i løbet af et golfår. Sommeren går stort set med at klippe og pleje græsset, holde roughen nede, prikle, dresse og lufte fairway og greens. Det er en opgave, der tager 6 mands arbejde fra tidlig morgen til hen på eftermiddagen. Lørdag og søndag startes meget tidlig for at fairway og greens kan være klar ved 8 – 9 tiden, så golferne kan nyde banen hele dagen. I efteråret 2005 er renoveringen af alle bunkers på hul 1 - 9 påbegyndt. Renoveringen foregår i samarbejde med banearkitekt Lene Mortensen, som også har udarbejdet vores masterplan. Dels sløjfes nogle og nye kommer til. Bunkers får nye former,

kanterne bliver blødere og der tilføres sand af en meget høj kvalitet. Samme tur få hul 10 – 18 i efteråret 2006. Der skal også tyndes ud i beplantningen, så de pæne og største træer får mere plads til at vokse på. Greenkeeperne har også påbegyndt renoveringen af parkeringspladsen. De gamle jernbanesveller bliver fjernet og erstattet med et lavt hegn i stil med det ved Nordbanen. Belægningen bliver granitskærver og der kommer belysning på den bagerste af parkeringspladsen. Der er plantet en ny høj bøgehæk bag ved 10. teested.

I et forsøg på at forbedre græsset på fairways, er der i efteråret foretaget nogle forsøg, eftersåning med rødsvingel, vertikalskåret og vertidrænet på nogle fairways. I løbet af sæsonen 2006 vil udviklingen på de udvalgte fairways vise, hvilke metoder der giver det bedste

resultat. I skrivende stund ventes på tilladelse fra amtet til udvidelse af søen ved hul 2. Ansøgning er afsendt i april måned, og vi har lige fået bekræftet fra amtet, at de har modtaget ansøgning,


fra kommunen her i oktober måned, så hvad i h...... laver de i kommunen efter tre. Køge Golf Klub har tilladelse til at grave 3 søer på 3 år. Søen ved hul 8 er den første, den næste kunne meget vel blive ved hul 16 i højre side.

den eksisterende pumpe ender nu ud i etablering af en ny pumpebrønd med ny pumpe. Når pumpen virker, vil vandet begynde at løbe i bækken ved hul 17. Bækken bliver renset op, og der bliver lagt nogle store sten, som kan stemme vandet op, således at der kan dannes nogle små vandfald, hvor vandet kan blive eks-

”noget i midten”. På Nordbanen er planen en generel oprydning i krat og beplantning. En oprensning af søerne er også planlagt. Mekanikeren bruger vinteren til at servicere og reparere maskinparken. Alle klippeled til fairway, teested og greenklippere bliver slebet,

Da vandstanden ved hul 12 sidst på sommeren blev meget lav, blev der mulighed for, at få repareret og udbedret brøndene til vandingsanlægget. Der er lavet ny brønd og slamsugeren har renset brønden i pumpehuset. Der har været store problemer med pumpen der skulle flytte vandet fra søen ved hul 2 til den nye sø ved hul 8. Mange forsøg med at reparere

tra iltet, inden det når ned til søen ved hul 12. Det er også planen at fjerne de gamle værkstedsbygninger ved hul 16, og bygge en ny toiletbygning samt udvide teestedet på hul 6. Pladsen foran bagrummet er også snart klar, der bliver hjulvask, vaskekummer og højtryksluft til rengøring af udstyret. Der bliver anlagt en 9 huls puttegreen i forskellige niveauer med

så de igen er skarpe og klar til brug. Alle markeringer er indsamlet og vil i løbet af vinteren blive malet, så de er klar til 2006. Som det fremgår får greenkeeperne nok at se til, respekter deres arbejde på banen, og vent med at spille til der vinkes frem. TAK. Peter Skat Baneudvalgsformand o


Andagt (Peter Melgaard)

Bruger du for meget tid i roughen?

Anlægsgartnerfirmaet H&M anlæg ApS ved Henrik Glimø og Martin Jensen 10

20 74 78 35


Den svinger

jo ikke sig selv… De fleste kender til situationen, hvor man i bare frustration og modløshed over sit dårlige golfspil tager en drastisk beslutning – NU køber jeg et nyt sæt jern – en ny putter eller kølle, og så skulle den være i vinkel. Men som regel ligger problemet et helt andet sted.

dit nye sæt, så det passer rigtigt til dig, eller få set svinget efter i sømmene med dit ultimative system inden for videoundervisning – V One.

Som PGA-trænere ved vi, hvad der skal til, for at du får mere glæde af dit golfspil. Du kan få customfittet

SUPERTILBUD

7 jern, stålskaft + et stk. V one videolektion Samlet værdi kr. 4.599,Tilbudspris kr.

3.199,-

r.

0k Spar 1.40

Lynge Olsen A/S

Nyt, letspillet offsetjernsæt med fordybning over sålen for øget perimetervægtning og lavt tyngdepunkt langt bagud for at give tilgivende egen skaber.

WILSON STAFF Di5

Rene Wiesel

Talal Sidani

Peter Taylor

Garanteret lavpris. Hvis du i løbet af 14 dage kan købe et af vores tilbud til en lavere pris i en lokal butik, betaler vi differencen.

v/Peter Taylor · Tlf. 56 65 64 00 / 21 45 34 24 · www.golf-udstyr.dk · Lørdag, søndag & helligdag kl. 9-15 · Mandag lukket · Tirsdag-fredag11kl. 9-17


Parkeringspladsen renoveres. Belægningen suppleres, fodhegn mod vejen og en anden markering af båse

BYENS MINDSTE KONTAKT- PRØV LINSEPRIS GRATIS 1-dagskontaktlinser

186,-

pr måned

mere end bare briller Køge · Nørregade 10

www.synoptik.dk

12

Tlf. 56 65 23 91

Tlf.: 70 70 20 60, www.laanibolig.dk

Claus Larnkjær


v& R DU BEDER OS OM AT UDSKIFTE DINE KOPIMASKINER OG PRINTERE VIL VI GERNE S TTE SP RGSMÍLSTEGN VED DIN OPFATTELSE AF DEM v )+/.S 4OTAL 3OLUTIONS DIVISION KAN TILBYDE AT FORETAGE EN SKR DDERSYET DOKUMENT ANALYSE SOM SAMLER ALLE PROCESSER DATA OG PROBLEMSTILLINGER I ÏN RAPPORT ) STEDET FOR AT TAGE BESLUTNINGER PÍ BAGGRUND AF ANTAGELSER KAN BESLUTNINGER NU TAGES PÍ BAGGRUND AF DOKUMENTERET FAKTA ) PRAKSIS VISER ERFARINGEN AT VIRKSOMHEDER KAN SPARE MELLEM ÍRLIGT VED AT F LGE KONKLUSIONERNE I EN )+/. DOKUMENT ANALYSE

" R SLET IKKE V RE I BYGNINGEN

&OR YDERLIGERE INFORMATION OM DOKUMENT ANALYSEN KONTAKT

)+/. /Fl CE 3OLUTIONS ! 3 s 6ALLENSB KVEJ s 6ALLENSB K 4LF s &AX s WWW IKON DK s SALG DK IKON COM

$ENNE B R m YTTES NEDENUNDER FOR ST RRE EFFEKTIVITET

& RENDE UDSTYR FRA 2ICOH OG (0

$ENNE B R OPKOBLES PÍ NETV RKET

SÍ m ERE BRUGERE KAN PRINTE

13


6I ER PĂŒ BANEN OG VI HAR LIDT MERE AT BYDE PĂŒ Vi er sponsor for Køge Golf Klub’s junior-talenter i â€?Thomas Bjørn Cupâ€?

6I FORMIDLER SALG AF ALLE FORMER FOR EJERBOLIGER OGSĂŒ ERHVERVSEJENDOMME 6I HAR ET SÂ?RLIGT GODT SALÂ?RTILBUD TIL +Â’GE GOLFERE 6I FORMIDLER OGSĂŒ BILLIGE KREDITFORENINGSLĂŒN GENNEM "2&KREDIT /G SĂŒ KAN VI TILBYDE $ANMARKS BILLIGSTE KASSEKREDIT TIL PRIVATE

JO VI HAR LIDT MERE AT BYDE PĂŒ SelvstĂŚndig ejendomsmĂŚgler og valuar, MDE

Autoriseret lĂĽneformidler for BRFkredit

%$# -Â?GLERNE 0ETER *OHANSEN ! 3

6I HAR LIDT MERE AT BYDE PĂŒ

“Det lille blĂĽ husâ€? SDR. ALLÉ 13 - 4600 KĂ˜GE - email: 468@edc.dk - Telf. 56 63 11 66 14


Sæsonafslutning

Å

rets officielle sæsonafslutning blev markeret med den sædvanlige afslutningsturnering, hvor 54 par spillede foursome stableford. Resultaterne blev 1. James Taylor/Claus Oxfeldt 35 p 2. Jakob Hartington/Kurt Stender 34 p 3. Pia Jørgensen/Bo Calmann-Hinke 32 p 4. Sonja og Jan Vidgren 32 p 5. Birgit og Torben Danielsen 31 p 6. Karin og Karsten Hansen 30 p Om aftenen blev der afholdt den traditionelle afslutningsfest, hvor de 120 deltagere havde en festlig aften med en dejlig italiensk buffet, levende musik med dans til hen på de

Drømmer du om egen green eller bare en køkkenhave? Drømmer du om

Store drømme? Eller små drømme? Uanset hvilke boligdrømme du har, hjælper Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne med at gøre dem til virkelighed. Hvad enten du overvejer at sælge den gamle bolig eller købe en ny, kan du trygt regne med, at vi sørger for, at du får det bedste ud af situationen. Det er det, vi mener, når vi lover, at du får en ordentlig handel. Det kan også være, at du vil blive boende, hvor du bor, men drømmer om et nyt køkken eller nyt bad. Med Nykredit i ryg-

gen, kan vi også hjælpe dig med at få et Tillægslån, så du kan få gang i planerne. Faktisk behøver du ikke engang gøre noget ved din bolig, for at få et Tillægslån. Store drømme? Eller små drømme? Uan- gen, kan vi også hjælpe dig med at få et Så vil du set f.eks. op så du kan få gang i planerne. hvilke hellere boligdrømmerejse du har,pengene hjælper Tillægslån, Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne Faktisk eller købe en ny bil, blander Nykredit sig behøver du ikke engang gøre med at gøre dem til virkelighed. Hvad en- noget ved din bolig, for at få et Tillægslån. ikke i det. ten du overvejer at sælge den gamle bolig Så vil du f.eks. hellere rejse pengene op

egen green eller bare en køkkenhave?

eller købe en ny, kan du trygt regne med,

eller købe en ny bil, blander Nykredit sig

at vi sørger for, at du får det bedste ud af ikke i det. Nybolig og Nykredit har et stærkt samsituationen. Det er det, vi mener, når vi Nybolig og Nykredit har et stærkt samat du fårkan en ordentlig handel. arbejde, oglover, derfor vi sammen hjælpe arbejde, og derfor kan vi sammen hjælpe Det kan ogsåen være, at du vil blive boende, dig trygt gennem en bolighandel: Nybolig dig trygt gennem bolighandel: Nybolig du bor, men drømmer om et nyt sælger den gamle bolig eller finder den sælger denhvor gamle bolig eller finder den køkken eller nyt bad. Med Nykredit i ryg- nye. Nykredit finder pengene. nye. Nykredit finder pengene.

Drømmer du om Nybolig Mariann Trolledahl egenMariann green eller bare Nybolig Trolledahl enKøbenhavnsvej køkkenhave? Solrød Strandvej 97 63 A Hundige Strandvej 213 Hundige Strandvej 213 2670 Greve tlf. 4390 2122 Hundige Storcenter 52 2670 Greve tlf. 4390 2122

Solrød Strand 4000gen, Roskilde 2670 Greve Store drømme? Eller små drømme? Uankan vi også hjælpe dig med at få2680 et tlf. 5614 6122 tlf. 4632 3322 4390 2122du har, hjælper settlf. hvilke boligdrømme Tillægslån, så du kan få gang i planerne. Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne Faktisk behøver du ikke engang gøre Solrød Center 46 Hundige Storcenter 52Hvad Vallensbæk med at gøre dem til virkelighed. en- noget vedStationsTorv din bolig, for at få11-15 et Tillægslån. Solrød Strand 2665SåVallensbæk Strand Greve ten2670 du overvejer at sælge den gamle bolig vil du f.eks. hellere rejse pengene 2680 op eller købe en ny, kan du trygt regne med, eller købe en ny bil, blander Nykredit tlf. sig 5614 6122 tlf. 4354 2122 tlf. 4390 2122 at vi sørger for, at du får det bedste ud af ikke i det. situationen. Det er det, vi mener, når vi Nybolig og Nykredit har et stærkt samlover, at du får en ordentlig handel. arbejde, og derfor kan vi sammen hjælpe Det kan også være, at du vil blive boende, dig trygt gennem en bolighandel: Nybolig

Københavnsvej 63 A 4000 Roskilde tlf. 4632 3322 Vallensbæk StationsTorv 11-15 2665 Vallensbæk Strand tlf. 4354 2122

Solrød Strandvej 97 2680 Solrød Strand tlf. 5614 6122 Solrød Center 46 2680 Solrød Strand tlf. 5614 6122

www.nybolig.dk

www.nybolig.dk 15


4$" . SL TVTFU J FO O TUFO MZEM T 1BTTBU x%SJWF JOj UJM 4$" PH LPN U U Q´ EF OZF 1BTTBU FS (MFN BMU PN TJEFWJOETG MTPNIFE .FE 1BTTBU IPMEFS EV LVSTFO PH LSBGUFO 7 MH NFMMFN -JNP PH 7BSJBOU NFO W MH GPS FOIWFS QSJT 4$" NFE J L CFU %FU CFUBMFS TJH 1´ HFOTZO 14 7J FS TQPOTPS J , HF (PMGLMVC

3VEND #HRISTENSENS !UTOHUS ! 3 JNBHF HSVQQFO EL

&MMFCKFSHWFK r , CFOIBWO 47 5FMFGPO r 'BY r XXX TDB WX EL

16

ÑCOJOHTUJEFS .BO UPST LM o W SLTUFE o TBMH

'SFEBH LM o W SLTUFE o TBMH

- SEBH MVLLFU r 4 OEBH LM TBMH


Eftermiddagsstemning 1. december

Registreret Revisor

KELD JENSEN Varetager alle administrative opgaver

Periode – og årsregnskab Budgettering Bogføring Moms og lønregnskab Selvangivelser m.v

Kvalificeret & personlig rådgivning Tilpasset din virksomheds specifikke behov

Få en uforpligtende drøftelse om mulighederne!

Fasanvej 51, 3A, 4600 Køge E-mail: keld.jensen@webspeed.dk Tlf.: 56 26 64 78 Mobil: 20 42 72 68

17


Vintergolf!

18


JULE TILBUD – Mange gode tilbud i golfudstyr og beklædning bl.a. Metal woods Wilson Staff DD5 titanium driver Wilson Staff TD5 titanium driver Wilson Staff fairway woods Callaway ERC Fusion driver Callaway Big Bertha titanium driver Mizuno MP 001 titanium driver Mizuno MP 001 fairway Cobra 440 SZ titanium driver Troubleshooter CTX titanium driver Troubleshooter CTX driver og fairway

før 2999 1999 1749 3799 1999 2499 1899 2749 1499 799

nu 1999 1399 1199 1499 1499 1899 1299 1999 749 399

Jern før Ping G2 3 til pw Wilson DI 5 3 til pw Wilson D15 grafit 3 til pw Cleveland TA6 4 til pw Links to Links pakke Ltd Edition 3 +7 bag vogn og putter Troubleshooter CTX rescue

nu 6999 4999 5999 3999 2499 599

4999 3499 4999 2999 1999 499

Beklædning – Spar op til 50% Peak –GalvinGreen- J. Lindeberg – Abacus - Green Lamb - Five Bags Go Camel 9” vogn bag Callaway dame vogn bag Go Slim Jim stand bag Links to Links stand bag

før 1099 1899 599 499

nu 799 899 499 299

Sko Adidas Foot-Joy dryjoys PRO Ecco Golf Copenhagen Carry – On

999 1399 799 1299 599

499 1099 599 699 299

Diverse Leif Nyholm / Henrik Knudsen DVD med mere end 200 golftips. Putting bane til hjem brug Winter handsker pr. par

249 299 189

Med venlig hilsen Peter Taylor • 5665 6400 • 2145 3424 December • Ti. Ons. Tor. Lør. Søn. kl. 10-14 • Fre. 23/12 kl. 10-14 • Tor. 29/12 kl. 10-13 Januar & Februar • Lør. Søn. kl.10-13

19


Magasinpost

20