Køge Golf Klub 2005 2

Page 1

Referat • Nyt bag-rum • Årets første turneringer • Medlem af

2005-2


Køge Golf Klub Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge www.kogegolf.dk

Bestyrelse Formand Preben Langfeldt Næstform. Gitte Seersholm Sekretær Olaf Hansen Kasserer Ove Poulsen Mogens Hartington Peter Skat

Telefon 32 53 10 04 56 26 88 28 35 42 20 04 56 26 72 63 56 14 56 15 40 32 88 37

Udvalgsformænd Bane Peter Skat Hus H.C. Jørgensen Ungdom Karsten Baagø Turnering Else M. Langfeldt HCP H.C. Jørgensen Elite Erik Glimø Begynder Peter Melgaard Sponsor Steen Rasmussen

40 32 88 37 56 14 08 13 56 66 32 14 32 53 10 04 56 14 08 13 56 28 54 34 56 65 19 88 56 65 10 00

Træner Peter Taylor

56 65 64 00

Klubhus Restauration Medlemstelefon

56 65 30 00 56 65 55 39

Sekretariat admin@kogegolf.dk Steen Rasmussen 56 65 10 00 Christina Dalsgaard 56 65 10 00 Matchkontor 56 64 17 70 Afbud til matcher på dagen 56 64 17 70 Telefax 56 65 13 45 Sektioner Damer Rikke Lolk Herrer Peter Skat Oldtimers Karl Kock Køge Golf redaktion Søren Thomassen Steen Rasmussen

56 26 74 09 40 32 88 37 56 65 43 19 klubblad@seqt.dk 56 26 61 92 56 65 10 00

Køge Golf er officielt medlemsblad for Køge Golf Klub. Det udkommer i ca. 1200 eksemplarer fire gange årligt og udsendes til alle medlemmers husstande, samtlige golfklubber i Danmark, annoncører og sponsorer samt institutioner i Køge. Meninger, der kommer til kende i dette blad er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.

Deadline for næste nummer 31. august 2005

Indhold Nyt fra administrationen Tidsbestilling Rygepolitik Åbningsturnering Ordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling Gnavne Gamle Mænd Ungdomsafdelingen En ny start Talentkursus 1 LET i gang igen Faxe Cup Forår Nyt fra restauranten Pinsemorgen i høj sol Campo Viejo Sterling Team Play 2005

3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 15 17

Forsiden Forsiden skulle egentlig have været billedet af den nye bag hal, men den gjorde sig ikke godt i højformat, derfor blev det i stedet billedet af den flotte lupiner på højen bag broen. Når området foran den nye hal bliver færdiggjort - med puttinggreen ? - og måske et stort rododendronbed til venstre som erstatning for det som fejlagtigt blev sløjfet i 1998 - ja så kan det måske blive forsidebillede.


Nyt fra administrationen Bagskabe Så er den nye baghal med 508 skabe klar til brug. Desværre lidt forsinket, hvilket vi naturligvis beklager. Forsinkelsen vil blive kompenseret de nuværende lejere af bagskabe i forbin-

delse med skabsopkrævningen for 2006. Med opsætningen af de mange skabe, har klubben for første gang i mange år, ledige skabe til udlejning. For at øge sikkerheden omkring opbevaringen af udstyret i den nye baghal vil det være sådan, at hallen vil være konstant aflåst både nat og dag. For at få adgang til baghallen kræves det, at man har en låsebrik til åbning af de elektroniske døre. Brikken kan erhverves på kontoret mod et depositum på kr. 75.-. Nuværende indehavere af låsebrikken vil automatisk få adgang til den nye baghal, så det er udelukkende dem som ikke har brikken, der skal hente en sådan på kontoret. Hallen vil i lighed med det gamle bagrum være monteret med vagtbetjent tyverialarm samt som noget nyt, videoovervågning.

Baghal Som ovenfor beskrevet er den nye baghal monteret med elektroniske låse, som blandt andet betyder, at dørene vil åbne og lukke automatisk, når låsebrikken anvendes, ligesom lyset automatisk vil blive tændt og slukket. Med den automatiske åbning/lukning af dørene er det vigtigt, at disse ikke blokeres. I modsat flad vil det udløse tyverialarmen. Fordeling af skabe Fordelingen af de 508 skabene har været et meget stort og komplekst puslespil. Vi har så vidt som der har været muligt, tildelt skabe efter

hvilken type man havde, placering samt alder hvor ældste medlemmer får underskabe. Ikke nemt og ikke uden problemer!

mer blevet indkøbt en salatbar, som vi håber mange vil anvende. Steen Rasmussen o

Skabsstørrelse I alt har vi 101 stk. 80 cm brede el-skabe, 95 stk. 80 cm brede skabe og 312 stk. 60 cm brede skabe. 2/3-dele af disse skabe er nyindkøbte, den resterende del havde vi i forvejen. De nye skabe er 7 cm mindre i højden end de gamle. Dette er gjort for at bringe overskabene tættere på gulvet, og dermed gøre det lidt lettere at løfte udstyret op i et overskab. Ligeledes har vi indkøbt 12 stk.. elefantfødder til hjælp for dem som har et overskab.

Banens farligste område Det kan vist ikke komme bag på nogen, at vildfarende goldbolde er til fare og kan i uheldige tilfælde medfører skader på andre personer. For at minimere risikoen for at ramme andre, bliver der heldigvis råbt ”fore” i langt de fleste tilfælde, hvor der er eller kan være fare, for at ramme andre. Det sted på banen, hvor der er størst risiko for at ramme personer med en vildfaren golfbold, er samtidigt det sted, hvor der stort set aldrig bliver råbt ”fore”. Det er også det sted, hvor personer er ramt, det sted hvor en hoveddør er knust og det sted, hvor to frontruder også er knust. Samtidig er det også stedet, hvor væggen og taget, efter utallige træf af goldbolde, mest af alt ligner bagvæggen i et skydetelt. Området der er tale om, er greenkeepergården som dagligt bliver udsat for vildfarende bolde fra Nordbanens 9. tee. Det skal derfor indskærpes, at der skal råbes ”fore” når bolde tager en bane ind mod greenkeeper området, hvor banepersonalet holder til. Det er naturligvis ingen garanti for, at noget ikke kan gå galt. Men indtil vi har en løsning men f.eks. et net eller andet, som kan beskytte personalet og andre i greenkeeper-gården, skal der råbes ”fore”. De mange bolde der havner i greenkeepergården, bliver næsten altid eftersøgt af ejermanden. Men da der ofte køre mange maskiner, lastbiler m.m. i området, kan det være farligt at færdes der. Senest har vi oplevet en situation, hvor det var meget tæt på, at et medlem, der eftersøgte en bold, blev ramt af en gravemaskine. For at fjerne denne risiko, er det ikke tilladt at eftersøge sin bold i greenkeeper-området langs hele Nordbanens 9. hul. Steen Rasmussen o

Ikke alle er tilfreds Uanset hvordan vi havde fordelt skabene, så vil der altid være nogle som bliver skuffet, blandt andet i forhold til problematikken med over- eller underskab. Vi har efter bedste evne og med hensyntagen til de tidligere nævnte faktorer, fordelt skabene mellem medlemmerne. Jeg har fuld forståelse for, at nogle medlemmer ønsker at udtrykker deres skuffelse, hvis de ikke har fået lige det skab de ønskede eller håbede på. Men jeg har ingen forståelse for, at nogle medlemmer i deres iver efter at udtrykke deres skuffelse og uenighed i fordelingen, er gået langt over stregen for den måde, man kan tillade sig at behandle klubbens personale på. Disse urimeligheder har ikke været kønne at se eller høre på, ogjeg forventer i fremtiden, at man opfører sig anstændigt på kontoret. Renoveringsplanen Den løbende renovering af dele af klubhuset, køre p.t. efter planen. Damernes omklædnings-

rum er nu færdigt og fremstår meget flot og indbydende. Alle tagene syd for Hastrupvej er renset, og nu venter vi kun på det rigtige vejr, så malingen af disse kan begynde. Der er bestilt 10 nye borde til slyngelstuen, som vi forvente leveret omkring 1. juli, således af vi kan udskifte de gamle og noget miserable borde, som vi har i dag. Restauranten og slyngelstuen er blevet malet, og der er på opfordring fra mange medlem-

30 meter til toilettet Blandt nogle mandlige medlemmer i klubben er der i forbindelse med at man ”turner”, bredt sig en vane med at tisse op af husvæggen ved Sydbanens 10. herre tee. Den trafik er simpelthen så uacceptabel, at man har svært ved at forstå rigtigheden af dette. Ikke desto mindre sker det oftere end man tror, selvom der ikke er mere end 30 meter til toilettet. Enkelte opfatter dette som en almindelig menneskeret, og til dem vil jeg foreslå, at de tester deres selvbestaltede opfattelser af ret og rimelighed, ved at udfører samme handling op af væggen på den lokale politistation, alternativt hjemme hos dem selv. Her på golfbanen høre det absolut ikke hjemme. Steen Rasmussen o


I

skrivende stund har vi nu haft 6 uger med tidsbestilling og elektronisk bold-rende. Erfaringerne og den tilbagemelding vi får fra medlemmer er til 90% meget positive. Langt de fleste er meget begejstret for den service og de muligheder der ligger i tidsbestillingssystemet, hvor hver anden tid kan forhåndsreserveres og hver anden tid er til bolderende. Vi prøver naturligvis løbende at lære af erfaringerne og tilstræber at tilpasse systemet i forhold til disse. Selve det system der anvendes til tidsbestilling er meget fleksibelt, og derfor er der også lavet justeringer siden vi startede mandag den 11. april. Blandt andet var det et ønske fra mange, at tidsbestillingen blev udvidet frem til kl. 18.00 på alle dage. Dette er nu sat i værk. Ligeledes arbejde vi på, at gøre det teknisk muligt at begynde tidsbestillingen kl. 7.00 på hverdage og ikke som nu, først kl. 8.00. Der er også indført den nye regel vedrørende greenfee gæster, at grupper på mere end 2 stk. 4-bolde ikke kan booke starttider før efter kl. 12.00 i weekender og på helligdage. Alle løbende ændringer af systemet vil blive informeret via klubbens hjemmeside, via opslag i klubhuset samt i klubbladet.

Boldrende Funktionen med elektronisk boldrende har voldt nogle kvaler og forståelsesproblemer. Ideen og tankerne med denne version af boldrende er god, men desværre må vi konstatere, at leverandøren af det tekniske, endnu ikke har været i stand til at levere et produkt, der virker helt efter hensigten. Det er derfor besluttet, at vi indtil det tekniske fungere helt optimalt, afskaffer den elektroniske boldrende til fordel for en almindelig boldrende ved 1. tee. Den almindelige tidsbestilling fortsætter naturligvis uforandret, kun den elektroniske boldrende afskaffes. For at optimere brugen af den almindelige boldrende, har vi anskaffet en ny type, som gerne skulle være medvirkende til at minimere antallet af et, to og tre bolde i boldrende. Den nye boldrende er opbygget i små blokke, hvor der i hver blok er fire små huller med plads til fire tee’s. Hvert hul/tee angiver en spiller i bolden. Så er der f.eks. kun to tee i blokken betyder det, at der er plads til to spillere mere. Dermed håber vi, at så mange boldrende tider som muligt, fyldes op til 4-bolde. Bolderende gælder for medlemmer og gæster efter ”først til mølle”. Sekretariatet kan på forhånd reservere et begrænset antal boldrendetider, hvis det skønnes nødvendigt i forhold til at få større grupper af medlemmer og/eller gæster ud på banen. Generelle regler På hverdage mellem kl. 8.00-18.00 er der reserveret 3 tider til bestilling og 3 tider til boldrende pr. time. Udenfor disse tider er det udelukkende boldrenden der gælder. I weekender/helligdage mellem kl. 9.00 – 18.00 er der reserveret 3 tider til bestilling og 3 tider til boldrende pr. time. Udenfor disse tider

Tidsbestilling er det udelukkende boldrenden der gælder. Hvor der ikke er bestilt tid, anvendes boldrenden. Medlemmer bestiller starttider på hjemmesiden eller via Touch Screen i hall’en. Der kan bestilles tid til samme dag og en uge frem. Dog kan max. reserveres to tider inden for en periode på 8 dage. Booker man tid på selve spilledagen, f.eks. hvis man onsdag morgen booker en tid til om eftermiddagen, så tæller denne tid ikke med i regnskabet vedrørende max. 2 reserveringen på 8 dage. Greenfeegæster bestiller starttider i sekretariatet på 56 65 10 00. Gæster kan ikke spille før efter kl. 9.00 i weekender og på helligdage. Gæster på mere end 2 stk. 4-bolde kan ikke bestille tid før efter kl. 12.00 i weekender og på helligdage. Greenfeegæster som ankommer uden bestilt starttid, skal på samme måde som medlemmer, reservere starttid via Touch Screen eller anvende boldrenden. Start 10. tee! På hverdage er det tilladt at starte på 10. tee, men kun såfremt der ikke er spillere på 9. hul. I Weekender og på helligdage er det forbudt at starte på 10. tee. Klar 15 minutter før starttid Har man forhåndsbooket en tid, skal en repræsentant for holdet, senest 15 minutter før holdets start, kvittere for holdets ankomst via Touch Screen’en. Man taster sig på normalvis ind på skærmen og går ind under ”Tidsbooking / Check-in” og udskriver kvittering. I modsat fald bliver holdets starttid annulleret og overgår til boldrendetid. Annullering af tid Får man alligevel ikke brug for en reserveret tid, skal denne annulleres således at andre kan få glæde af den. Vi har desværre set, at en del bare bliver væk uden at annullere tiden. Annullering af en reserveret tid, kan ske både via www.gobook.dk, skærmen i klubhuset eller i sidste instans på kontoret. Spøgelsesgæster Desværre har vi oplevet, at nogle medlemmer misbruger muligheden for, at kunne booke unavngivende gæster ind på den spilletid, som medlemmet har reserveret. Dette gøres ikke fordi man har en gæst med, men for at undgå at andre medlemmer kan booker sig ind på bolden.

Vi har set, at medlemmer i 2- eller 3-bolde booker hhv. 2 og 1 såkaldte ”spøgelsesgæster” ind på bolden for at forhindre andre i at spille med i den ledige plads og tid. Dette har medført, at vi alt for tit har set en række bookede 4-bolde, som når det kom til stykket kun var en 2-bold uden gæster. Dette er naturligvis stærkt kritisabelt og i strid med alle regler. Fremover vil det derfor være sådan, at medlemmer, der bevidst booker en spøgelsesgæst, vil blive opkrævet fuld greenfee. Steen Rasmussen o

Rygepolitik Ifølge ny lovgivning, skal alle restauranter, cafeer, serveringssteder og lignende tage stilling til, om de vil være helt røgfri, om de vil opdele deres serveringslokaler i ikke-rygerområder og rygerområder, eller om de foretrækker at tillade rygning. Det er et krav i loven, at serveringsstederne informerer om deres rygepolitik ved synlig skiltning. Denne lovgivning har udmøntet sig i en rygepolitik for restaurantområdet i klubben. Restauranten er nu opdelt i et rygeområde i den sydlige del af lokalet, og et ikke-rygeområde i den nordlige del. Denne opdeling er skiltet både på borde og på væggen/vinduer. Med opdelingen af restauranten i disse områder, imødekommer vi både rygerne og de medlemmer, som i længere tid har ønsket et røgfrit område. Vi beder venligst alle om at respektere ordningen. Steen Rasmussen o

Restauranten er nu opdelt i et ryger- og et ikke-ryger område

GYRN · LOPS · BRANDT S T A T S A U T O R I S E R E D E

R E V I S O R E R

FÆNDEDIGET13 • 4600 KØGE • 56 65 52 52 • 56 65 74 00


Åbningsturnering Sæsonen 2005 blev skudt i gang med den traditionelle åbningsturnering, som i år blev spillet lørdag og søndag den 9. og 10. april, og det var samtidig den første turnering der blev spillet med den nye sø ved hul 8. Også i år var der et stort antal medlemmer, som havde tilmeldt sig turneringen. I alt 205 medlemmer mødte op for at spille stableford i et noget omskifteligt forårsvejr, hvor temperaturen på et tidspunkt var helt nede på 3 grader. Resultater fra turneringen blev. A-række 1. Mette Mølvig, 37 point 2. Pia Jarlstrøm, 35 point 3. Carsten Seersholm, 34 point B-række 1. Jens-Ole Johansen, 37 point 2. Dennis Jensen, 35 point 3. Nickolaj Walbum, 34 point C-række 1. Lars Iserhorst, 37 point 2. Karsten Mark Pedersen, 36 point 3. Torben Sørensen, 36 point

D-række 1. Svend Nyegaard, 38 point 2. Steen Hansen, 36 point 3. Jan Kofoed, 35 point E-række 1. Kim Nielsen, 44 point 2. Anders Larsen, 35 point 3. Henrik Dalsgaard, 32 point F-række (9 huller) 1. Sven Kläning, 27 point 2. Peter Stage, 24 point 3. Lis Kullberg, 19 point


Ordinær generalforsamling

D

en 9. marts 2005 afholdtes ordinær generalforsamling i Golfgården med over 120 tilstedeværende medlemmer. På generalforsamlingen foretoges følgende beslutninger og valg:

1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes Morten Winsløv, der bemærkede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægternes § 11, og konstaterede herefter generalforsamlingen for lovlig. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt med indvarslingen i medlemsbladet nr. 2005-1, og bestyrelsens mundtlige beretning blev forelagt ved formanden, Preben Langfeldt. Formanden indledte med at byde velkommen til klubbens nye sekretær Christina Dalsgaard og nye chefgreenkeeper Søren Andersen og takkede de medlemmer af baneservice og udvalg, som ydede en stor frivillig arbejdsindsats for klubben. Restaurationen havde fungeret godt, og der forventedes et nyt og spændende sortiment i 2005, men allerede nu efterlyste restauratøren gode ideer til forbedringer, så er der medlemmer, der har gode forslag, bedes disse videregivet til Torbjørn. Omkring udvalgenes arbejde, kunne formanden supplere den skriftlige beretning fra turneringsudvalget med oplysning om nye turneringer i 2005. I anledning af Peter Taylors 25 års jubilæum i klubben arrangeres en flagspilsturnering i slutningen af juli, og den traditionelle Campo Viejo Cup arrangeres i år som en 3-kløver turnering over 27 huller med start på 3 sløjfer (blade) Sydbanens hul 1 og 10 samt Nordbanens hul 1. Til næste år arbejdes der på at arrangere en klubturnering på fremmed bane i samarbejde med den erfagruppe, bestående af 6 andre Sjællandske klubber, vi samarbejder med, således at de 7 klubber på samme dag bytter baner til afholdelse af en intern klubturnering. Formanden pointerede endnu en gang ungdomsudvalgets fine arbejde i det forløbne år. Forhåbentlig ville der blive optaget flere piger i ungdomsafdelingen, også med henblik på den fremtidige elite, som skal opfostres af ”egen avl”. Sekretariatet havde igen haft et travlt år, og var flyttet til nye ombyggede lokaler på 1. sal. Et nyt elektronisk tidsbestillings-, boldrende-, og greenfeesystem var indkøbt og forventes klar til brug ved sæsonstarten. En række indbrud i parkerede biler sidste år har medført, at vi i år må opsætte TV overvågning på parkeringspladsen, hvilket forhåbentlig kan medvirke til, at vi i år kan undgå lignende kedelige episoder.

Klubbens hjemmeside er kommet flot i til vedligeholdelse. gang og benyttes flittigt. Den bedste adgang til Herefter blev regnskabet godkendt af hurtig og aktuel information om, hvad der sker generalforsamlingen. i klubben er således ved at klikke sig ind på denne side. Hjemmesiden suppleres fremover 4. Fremlæggelse af budget for det komaf 4 årlige udgivelser af det trykte klubblad. mende år På et medlemsmøde den 9. februar oriente- Budgettet for året 2005, offentliggjort i klubredes medlemmerne om bestyrelsens handlings- bladet nr. 2005-1 blev fremlagt og uddybet af plan for de næste 5 år. Medlemmerne kan ved kassereren, Ove Poulsen. denne orientere sig om hvilken målsætning og Budgettet blev godkendt af delmål, bestyrelsen vil arbejde efter de næste år, generalforsamlingen og hvilke konkrete handlinger der ønskes foretaget for at opnå disse mål. Det understreges 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 dog, at det i sagens natur er en plan, og at ydre suppleanter forhold de kommende år naturligvis kan gøre Af den siddende bestyrelse var Preben Langfeldt, det nødvendigt at foretage ændringer i denne. Peter Skat og Olaf Hansen på valg. Alle blev Nogle handlinger er allerede iværksat. Nyt genvalgt for 2 år uden modkandidater. maskinel krævede ny og større hal, hvor samtiSom suppleanter foretoges genvalg af Arne dig alle bagskabe nu også samles og suppleres Pedersen og Rikke Thomassen. op til 500, så der skulle være plads til alle interesserede. Samtidig påregnes villaen - efter vo- 6. Valg af statsautoriseret eller registreres lejers død - nedrevet, således at hele arealet ret revisor vil komme til at fremstå pænt og samlet. Registreret revisor Keld Jensen blev genvalgt Endelig kunne formanden meddele, at be- som revisor. styrelsen er overbevist om, at konkurrencen om nye medlemmer vil skærpes betydeligt i nær 7. Indkomne forslag fremtid efter anlæg af nye baner i området og a. Forslag til vedtægtsændringer udvidelse af bestående. Det er derfor bestyrelBestyrelsens ændringsforslag til § 1 og § 23 sens intention allerede i år at optage 50 ekstra i klubbens vedtægter med begrundelse herfor nye medlemmer med handicap og yderligere var offentliggjort i klubbladet 2005-1. 50 medlemmer det efterfølgende år. Med 27 De 2 ændringsforslag blev behandlet samhuller har vi den fornødne kapacitet, der indfø- let og vedtaget énstemmigt. res handicapbegrænsning på Sydbanen for nye b. Forslag om genindførelse af gæstegreenfeemedlemmer, og endelig vil det nye tidsbestil- ordning lingssystem vil være medvirkende til at sprede Tre medlemmer havde indsendt forslag belastningen på banen over længere tid. om genindførelse af gæstegreenfeeordningen. Efter en kort debat om Forslagene var offentliggjort i klubbladet 2005- vaskepladsens placering ved det nye bagrum 1. og anvendelsen af det gamle bagrum, Formanden meddelte, at bestyrelsen, på - eventuel opsætning af lamper som supple- baggrund af at det indkøbte tidsbestillings- og ment til videokameraerne, og elektroniske boldrendesystem også ville kunne - medlemsafgang/-tilgang, håndtere en gæstegreenfeeordning, havde begodkendte generalforsamlingen bestyrel- sluttet at genindføre gæstegreenfeeordningen sens beretning. efter de gamle regler samtidig med igangsætning af tidsbestillingssystemet. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnDa gæstegreenfeeordningen således er genskab til godkendelse indført og dermed imødekommet forslagsstilRegnskabet for året 2003/2004 var offent- lerne, blev forslaget ikke sat til afstemning. liggjort i klubbladet nr. 2005-1 og detaljeret regnskab med noter var fremlagt på 8. Eventuelt generalforsamlingen. Fra debatten noteredes specielt følgende udRegnskabet for tidsrummet 1. april - 31. sagn og henstillinger: december 2004 blev forelagt og gennemgået af • eventuelle springvand i søerne behandles i bakassereren, Ove Poulsen. neudvalget På flere spørgsmål og kommentarer fra sa- • tidsbestilling kommer kun til at gælde len kunne kassereren meddele, Sydbanen, og Steen Rasmussen gennemgik • at bestyrelsen vil overveje, om regnskabet i reglerne i hovedtræk, herunder også reglerne sin helhed med noter igen skal optrykkes i for tidsbestilling i forbindelse med ugedagsklubbladet klubbernes turneringsafvikling • at spørgsmålet om leasingforpligtelsernes pla- • det nye bagrum forventes klar til brug medio cering i regnskab eller i noter bliver vurderet april, men indtil da har klubben ingen andre sammen med klubbens revisor, og muligheder for opbevaring af bags • at leasingudgifterne ikke indeholder udgifter • ungdomsudvalget forespørges om mulighe-


derne for børn i alderen 4 - 7 år, og Carsten Mehl udarbejder et forslag til udvalget • bestyrelsen undersøger forsikringsmæssige problemer i forbindelse med eventuelle børnebørn på træningsbanen • der ønskedes en bedre indspilsgreen, men baneudvalget kunne ikke for nærværende efterkomme ønsket. Dirigent Referent

Morten Winsløv Olaf Hansen

Efter generalforsamlingen Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Preben Langfeldt Næstformand: Gitte Seersholm Kasserer: Ove Poulsen Hon. sekretær: Olaf Hansen Bestyrelsesmedlem: Mogens Hartington Bestyrelsesmedlem: Peter Skat Som bestyrelsens repræsentant i udvalgene udpegedes: Baneudvalget: Peter Skat (udvalgsformand) Eliteudvalget: Mogens Hartington Ungdomsudvalget: Mogens Hartington Begynderudvalget: Ove Poulsen Turneringsudvalget: Olaf Hansen Handicapkomiteen: Olaf Hansen Klubhusudvalget: Preben Langfeldt Sponsorudvalget: Peter Skat Festudvalget: Gitte Seersholm Olaf Hansen

Gnavne gamle mænd

J

eg ved ikke, om det er foråret, hvor ældre hanner går i brunst, eller det er de i samfundet så udbredte slagord som ”individet i centrum”, ”der skal tages udgangspunkt i den enkelte”, ”klag din sag”, der har udvirket, at vores ellers meget kvalificerede, venlige og imødekommende personale på klubkontoret nu har nået grænsen for deres tålmodighed, og hvad man med rimelighed kan forlange at skulle finde sig i som ansat. Det kan simpelthen ikke passe, at de daglig skal overdænges med medlemshenvendelser, der i fremtoning og sprogbrug ville få ethvert børnehavebarn til at blive sendt hjem fra børnehaven. Jeg kan selvfølgelig godt se, at det er et meget alvorligt brud på menneskerettighederne, og at Irakkrig og børnedødeligheden i Afrika jo er i småtingsafdelingen i forhold til, når tingene i ens fritidsklub måske ikke lige den dag flasker sig, således som ens ”berettigede krav” tilsiger. Men må jeg så ikke i det mindste høfligst anmode om, at man optræder som en mand med en hjernekapacitet, der overstiger, hvad

Den 30. marts 2005 afholdtes ekstaraordinær generalforsamling i Golfgården, med den endelige vedtagelse af de forslag til vedtægtsændringer, som blev besluttet på den ordinære general-forsamling den 9. marts. På generalforsamlingen foretoges følgende beslutninger og valg: 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes Ove Poulsen, der bemærkede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægternes § 11, og konstaterede herefter generalforsamlingen for lovlig. 2. Forslag til vedtægtsændringer for Køge Golf Klub Bestyrelsens ændringsforslag til § 1 og § 23 i klubbens vedtægter med begrundelse herfor var offentliggjort i klubbladet 2005-1. De 2 ændringsforslag blev behandlet samlet og vedtaget énstemmigt.

Steen Rasmussen Referent

PS! En stor tak til de 95 % af medlemsskaren, som nyder livet, vejret og golfspillet på vores fantastisk flotte og velholdte golfbane. o

o

Ekstraordinær generalforsamling

3. Eventuelt Ingen punkter

der findes i en pose vingummibamser, og retter sin vrede og klager mod dem, som tager beslutningerne, nemlig bestyrelsen (navne, telefonnumre og emailadresser skulle være til at finde), og ikke mod dem, som loyalt administrerer, hvad de får besked på af samme bestyrelse, og som qva deres stilling som ansat personale er ude af stand til at give de svar, som måske burde gives i den givne situation. Som følge af ovenstående kan jeg hermed meddele, at bestyrelsen har pålagt personalet, at de ved sådanne henvendelser i fremtiden hverken skal svare eller gå i diskussion med medlemmerne, men henvise dem til bestyrelsen, hvor I skal være velkomne til at fremlægge jeres klager og frustrationer på et bestyrelsesmøde. Med isafkølede hilsner Olaf Lilledal Hansen bestyrelsesmedlem (- lidt endnu)

Registreret Revisor

KELD JENSEN Varetager alle administrative opgaver

Periode – og årsregnskab Budgettering Bogføring Moms og lønregnskab Selvangivelser m.v

Kvalificeret & personlig rådgivning Tilpasset din virksomheds specifikke behov

Få en uforpligtende drøftelse om mulighederne!

Fasanvej 51, 3A, 4600 Køge E-mail: keld.jensen@webspeed.dk Tlf.: 56 26 64 78 Mobil: 20 42 72 68


Ungdomsafdelingen

U

En ny start

ngdomsafdelingen plejer hvert år at begynde med et socialt arrangement. I nogle år har det været bowling. Men i år syntes Ungdomsafdelingen, at det skulle være anderledes, og det blev det så sandelig også! Ca. 50 unge mellem 7 år og 18 år mødte op på Køge station. Der var desuden 5 voksne, som skulle holde styr på de mange unge. Alle var meget forventningsfulde og efter en times S-togskørsel, var man fremme ved Station 1. Her blev de unge modtaget med en kort briefing, hvorefter der var rundvisning. Alle fik set detentionerne, forhørslokaler osv. De unge fik også taget fingeraftryk og i det hele taget blev alt vist og fortalt af de flinke politifolk. Efter rundvisningen var der hundepatruljeopvisning, hvilket de unge var meget interesseret i. Da hundepatruljeføreren spurgte om der var nogle af de unge, der havde lyst til at agere tyv (med polstret arm), fløj armene op. Det var imponerende at se, hvor modige mange af de unge var. De klarede det da også fint alle sammen ! Da opvisningen var slut, var der fællesspisning i kantinen på Station 1. Der var en meget lækker thai-buffet, som de unge næsten spiste helt op. Så var det ved at være tid til at indtage DGI -byen. Her blev der startet med adskillige events. F. eks blev de unge udsat for laser-paintball, forhindringsbaner, praktiske opgaver m.m. Efter alle disse sjove indslag, kunne de unge så vælge mellem svømning eller bowling. De fleste valgte svømning (med klatrekvæg, trampolinspring m.m.). Slutteligt tog alle hjem igen med S-toget. I toget var der frugt og juice til de MEGET trætte unge. Hensigten med at starte med et socialt arrangement er at ”ryste sammen”, hvilket lykkedes. Vi ønsker alle en rigtig god 2005-2006 golfsæson!! Ungdomsudvalget o

Her er så vinderne i Ungdomsafdelingens åbningsmatch

Åbningsmatch

Disse har kvalificeret sig til distrikts-finalen i Sparinvest

Den 29. april afholdt de unge deres åbningsmatch. Der deltog ca. 40 unge mellem 7 år og 17 år. I år spillede ”lavhandicapperne” (36 og ned efter) på Sydbanen og ”højhandicapperne” (over 36) spillede på Nordbanen, uagtet alder og køn. Der blev spillet flot golf og selv nybegyndere fik gode point. Efter den veloverståede match, var der lækker grill og salat til de sultne. Pølsekiosken Torvet havde sponsoreret alle de lækre grillpølser og brød, tak Max ! Samme dag blev der spillet kvalifikation til Sparinvest. Distriktsfinalen spilles den 19. juni i Marielyst.


E

Talentkursus 1

fter mange dages spænding blev det endelig fredag, dagen hvor vi skulle til Hedeland Golf Klub på Talentkursus 1. Vi var 2 fra Køge, Jonas Andersen og Katrine Oxfeldt, som skulle op og høre lidt om golf, både om det mentale og fysiske omkring golf. Til vores store overraskelse skulle vi faktisk ikke spille særlig meget golf. Det begyndte med en lille præsentation i selve klubhuset, men det varede ikke længe, så skulle golfkøllerne frem. Vi skulle ud at spille 9 huller på deres store bane. Det var faktisk meget hyggeligt, man blev ligesom rystet lidt sammen. Efter 2 timers hyggelig golf, gik turen til den skole, som vi skulle overnatte på. Vi var faktisk blevet ”advaret” om sund mad under præsentationen, men til aften var der pizza, ”meget sund mad”. Men alle spiste med stor fornøjelse. Lørdag skulle være lidt anderledes. Det

meste af dagen ville gå med teori. Vi begyndte med en omgang morgenmad, og der blev der gjort alvor af advarslerne. Den stod på rugbrød, havregrød, øllebrød og yoghurt, ikke nogen chokolade madder. Men det ville da også virke lidt latterligt, hvis der blev fortalt om sund kost og ernæring, og der så samtidig blev serveret en ordentlig kaloriebombe. Men efter en omgang morgenmad, skulle vi høre en masse om det mentale og psykiske under en golfrunde. Meget af det, som blev fortalt, vidste vi i forvejen, men det var godt at få bekræftet, at det som vi selv gør i klubben er rigtigt. Det at vi fører dagbog over vores spil var virkelig godt. Efter en ordentlig omgang teori, skulle vi over at svede. Eller det vil sige, det var ikke specielt hårdt. Vi gennemgik en masse øvelser, som ville være godt for golf spillet. Så blev det igen tid til noget teori om det fysiske. Som tidligere nævnt skulle vi jo ikke spille

særlig meget golf, men der var alligevel blevet planlagt en lille golfrunde på ”Maglehøjbanen”, som er en lille par 3-bane. Søndag morgen lagde vi hårdt ud, en lille ”morgenløbetur” blev starten på dagen. Efter små 3 km blev der serveret morgenmad, som igen bestod af sund mad. Pro’en i klubben, Richard Jackson, havde tilbudt nogle træningstimer til os fra talentkurset, og det var faktisk meget lærerigt. Det handlede meget om førsvingsprincipper. Der blev også tid til lidt snak om regler, og lidt mere specifikt om dropperegler. Disse regler blev også illustreret i praksis, så vi måtte selvfølgelig udenfor og prøve det. Vi sluttede af med kage og varm kakao. Det havde været en sjov og lærerig weekend. Katrine Oxfeldt o

Hvad spejder de efter?

Opholdsvejr - og det har været savnet mange gange i dette forår og forsommer. Her drejer det sig om onsdagsmatch den 11. maj.


LET i gang igen

S

å er sæsonen gået i gang i Europa på LET, og vi har nu spillet 4 turneringer. Der var også turneringer i Singapore, Australien og Thailand, men dem deltog jeg ikke i i år. Min første turnering var derfor Tenerife Ladies Open, som blev spillet på Costa Adeje i starten af april. Banen ligger rigtig flot ud til Atlanterhavet. Fairways var i super stand, men desværre var deres greens ødelagte. Jeg spillede 2 dårlige runder og mistede cuttet. De næste par dage blev brugt til træning inden turen igen gik til Danmark. Næste turnering var Spanish Ladies Open i starten af maj på en bane lidt syd for Barcelona. Igen blev det kun til 2 runder, da spillet slet ikke hang sammen. Slog jeg gode slag, kunne jeg ikke putte og omvendt. Heldigvis var der andre danskere som viste flaget. Iben Tinning vandt. Efter en uge i Danmark skulle vi spille i Østrig. Uheldigvis skar jeg mig i hånden lige inden afrejsen og havde svært ved at spille. Banen lå rigtig flot og var i god stand. Prøvede at spille, men det gik ikke. Laura Davies spillede med og havde blandt andet et drive på 382 yards. Det var 4 yards længere end hendes tidligere rekord. Om mandagen fløj vi direkte videre til Rom. Det gik bedre med hånden, og jeg kunne ikke

mærke noget, når jeg slog. Første runde gik noget op og ned, og jeg sluttede i 7 over par. Hvis cuttet skulle klares, måtte jeg gå 7 under i 2. runde. Det startede også godt med en eagle på mit andet hul, men det var også eneste lyspunkt den dag, og jeg måtte endnu en gang forlade en turnering uden at klare cuttet. Næste turnering er i Frankrig på en bane, jeg har gode minder fra. Hilsen, Christina Kuld o

BYENS MINDSTE KONTAKT- PRØV LINSEPRIS GRATIS 1-dagskontaktlinser

186,-

pr måned

mere end bare briller Køge · Nørregade 10

www.synoptik.dk

Bruger du for meget tid i roughen?

Anlægsgartnerfirmaet H&M anlæg ApS 10

ved Henrik Glimø og Martin Jensen

20 74 78 35

Tlf. 56 65 23 91


Faxe Cup Forår

D

en årlige tilbagevendende turnering, Faxe Cup Forår, som traditionelt samler rigtige mange deltagere, blev i år spillet Kr. Himmelfartsdag, torsdag den 5. maj. Godt 130 medlemmer havde tilmeldt sig turneringen, hvilket i tal betyder, at der gik næsten 10 timer fra den første bold slog ud på 1. tee til det sidste hold var færdig på hul 18. Så i sandhed en lang dag, ikke mindst for turneringsledelsen, som var med hele vejen.

Turneringen blev afviklet i 3 rækker, hvor A-rækken spillede slagspil og B og C rækken dystede i stableford. I alle 3 rækker var der tæt opløb om pladserne og især i A rækken, hvor kun 1 slag skilt nr. 1 fra nr. 4. Den store regnemaskine måtte derfor frem, før vinderen var fundet. Resultaterne i rækkerne blev:

A-rækken 1. Hanne Taylor, 2. Casper Schrøder 3. Lene Noer

B-række 1. Jan Stender 2. Ole Thorsager 3. Svend Nyegaard

74 slag 74 slag 75 slag

36 point 35 point 35 point

C-række 1. Finn Olsen 45 point 2. Michael Grønfeldt 44 point 3. Morten Krustrup 39 point

Nyt fra restaurant

F

ørst tak for alle besvarelserne på vores kundeundersøgelse. Vi modtog 66 besvarelser og vinderen af de tre flasker vin blev: Sonja Vidgren. Af de mange gode ideer som vi modtog, har vi allerede indført flere tiltag for at blive endnu bedre. Først har vi fået en ny salatbar, hvor det vil være muligt at købe salat som hovedret eller en skål. Salat som hovedret: her kan man spise, så meget man har lyst til. En skål salat: her tager man sin salat i en skål af en gang. Samtidig vil vi kombinere nogle retter, hvor den indgår som tilbehør. Vi har også fået en ny pølsekoger, hvor det er muligt at få en Golf-Dog eller en kæmpe Golf-Dog, som man kan tage med på banen. Det vil også være muligt at få pølsen med pommes frites eller kartoffelsalat. Af andre tiltag har vi ændret menukortet fra sin tidligere form, til en lamineret A4 side som vil blive ændret løbende, så den tilpasses årstiden. Vi vil fortsat have vores daglige tilbud på tavlen over ismaskinen. Priserne på drikkevarer er sat op i en skifteramme ved disken. Med hensyn til at åbne tidligere og lukke senere, er det af økonomiske grunde ikke muligt. Er I en dag sent på den, og ikke kan nå at spille færdig inden vi lukker, så bestil jeres mad før I starter eller når I turner, og vi kan have noget mad stående klar til jer. Hele sidste år har vi serveret BRUNCH, når der har været match, dog uden den store tilslutning, men vi forsøger igen i år, så må vi se, om det er noget vi skal fortsætte med. Brunch serveres fra en time før 1. start til kl. 10, og er i over 6 personer, er det en stor hjælp, hvis I giver os besked i forvejen. Vi serverer gerne isvand fremover, men er nødsaget til at forlange betaling herfor. Selve vandet, isterninger, afhentning og opvask – koster noget. Jeg håber på forståelse herfor og accept af de kr. 2,00 for et glas og kr. 5,00 for en kande isvand, når I køber det sammen med mad eller vin. En anden ny ting er en ”postkasse,” opsat hvor I sætter jeres brugte service, her har I mulighed for at give os ris og ros, eller komme med gode ideer, som kan gøre os endnu bedre. Vi er til for jer, og vil gøre hvad vi kan, for at servicere jer bedst muligt. Må I alle få en god golf-sæson Restaurant Golfgården.

o

11


Pinsemorgen i høj sol

D

en traditionelle pinsemorgen turnering blev igen år afholdt i strålende solskin og med meget fine baneforhold. Dette gode udgangspunkt udmøntede sig da også i flotte score til mange hold. Turneringen der afvikles som Mix Foursome Stableford, havde en stor tilslutning med 114 spillere, som dannede 57 par. Dysten gav følgende top-3 resultater:

1 Ulla & Svend Ejner Jørgensen 36 point 2 Josefine & Søren Andersen 36 point 3 Lizzie Rasmussen & Bjarne Naur 35 point

Tlf.: 70 70 20 60, www.laanibolig.dk

12

Claus Larnkjær


v& R DU BEDER OS OM AT UDSKIFTE DINE KOPIMASKINER OG PRINTERE VIL VI GERNE S TTE SP RGSMÍLSTEGN VED DIN OPFATTELSE AF DEM v )+/.S 4OTAL 3OLUTIONS DIVISION KAN TILBYDE AT FORETAGE EN SKR DDERSYET DOKUMENT ANALYSE SOM SAMLER ALLE PROCESSER DATA OG PROBLEMSTILLINGER I ÏN RAPPORT ) STEDET FOR AT TAGE BESLUTNINGER PÍ BAGGRUND AF ANTAGELSER KAN BESLUTNINGER NU TAGES PÍ BAGGRUND AF DOKUMENTERET FAKTA ) PRAKSIS VISER ERFARINGEN AT VIRKSOMHEDER KAN SPARE MELLEM ÍRLIGT VED AT F LGE KONKLUSIONERNE I EN )+/. DOKUMENT ANALYSE

" R SLET IKKE V RE I BYGNINGEN

&OR YDERLIGERE INFORMATION OM DOKUMENT ANALYSEN KONTAKT

)+/. /Fl CE 3OLUTIONS ! 3 s 6ALLENSB KVEJ s 6ALLENSB K 4LF s &AX s WWW IKON DK s SALG DK IKON COM

$ENNE B R m YTTES NEDENUNDER FOR ST RRE EFFEKTIVITET

& RENDE UDSTYR FRA 2ICOH OG (0

$ENNE B R OPKOBLES PÍ NETV RKET

SÍ m ERE BRUGERE KAN PRINTE

13


B

egynderundervisningen startede med teoriundervisning allerede i marts mĂĽned, hvor Arne tegnede og fortalte de nye om de mange regler og krav til opførsel pĂĽ banen, som de skal vĂŚre fortrolige med inden de fĂĽr lov til at spille pĂĽ Sydbanen. Alle bestod den teoretiske prøve, men hermed er de ikke lukket ind i varmen. Alle skal ogsĂĽ bestĂĽ en praktisk prøve, hvor de har fĂĽet den grundliggende undervisning hos Peter T. Man melder sig til en prøve med 2 af golfskolens ledere som dommere. Her bliver der stillet krav om bl. a: 5 bolde ud af 10 ud af en bunker, 15 puts i alt pĂĽ 6 huller, kunne ramme en green fra 30 m. afstand med 5 ud af 10, kunne slĂĽ en bold mindst 80 m med en max. spredning pĂĽ omkring 40 m. NĂĽr alt dette er klaret fĂĽr kaninen sit DGU kort og kan sĂĽ i teorien spille pĂĽ fremmede baner, men ikke pĂĽ vores Sydbane. Her krĂŚves et hcp. pĂĽ 36 for alle medlemmer indmeldt i 2005. For at fĂĽ “klippet ørerneâ€? skal man gĂĽ en runde pĂĽ 18 huller pĂĽ Nordbanen for at komme under hcp. 36. Peter Melgaard o

6I ER PĂŒ BANEN OG VI HAR LIDT MERE AT BYDE PĂŒ Vi er sponsor for Køge Golf Klub’s junior-talenter i â€?Thomas Bjørn Cupâ€?

6I FORMIDLER SALG AF ALLE FORMER FOR EJERBOLIGER OGSĂŒ ERHVERVSEJENDOMME 6I HAR ET SÂ?RLIGT GODT SALÂ?RTILBUD TIL +Â’GE GOLFERE 6I FORMIDLER OGSĂŒ BILLIGE KREDITFORENINGSLĂŒN GENNEM "2&KREDIT /G SĂŒ KAN VI TILBYDE $ANMARKS BILLIGSTE KASSEKREDIT TIL PRIVATE

JO VI HAR LIDT MERE AT BYDE PĂŒ SelvstĂŚndig ejendomsmĂŚgler og valuar, MDE

Autoriseret lĂĽneformidler for BRFkredit

%$# -Â?GLERNE 0ETER *OHANSEN ! 3

6I HAR LIDT MERE AT BYDE PĂŒ

“Det lille blĂĽ husâ€? SDR. ALLÉ 13 - 4600 KĂ˜GE - email: 468@edc.dk - Telf. 56 63 11 66

14

MĂĽnedsafslutning - der er spillet greensome pĂĽ Nordbanen - der arbejdes intenst med korrekt udfyldelse af scorekort.


Campo Viejo

I

den første 27 hullers turnering i Køge Golf Klub deltog i alt 140 spillere, fordelt på 70 makkerpar, der spillede Four-ball stableford, på såvel Syd- som Nordbanen. Inden turneringen var det vurderet, at en 27 hullers runde i 4-bolde ville vare godt 6 timer plus ca. 2x10 min. pause mellem hvert blad, altså ca. 6½ time. Sidste bold startede kl. 10.00 og var inde kl. 16.45, hvilket giver 6 timer og 45 min. og dermed meget tæt på ”idealtiden”. Det tjener spillerne til stor ros, at så godt som alle bolde kunne opretholde spilletempo over alle 27 huller, og det er opfattelsen, at ingen har haft ventetid af betydning undervejs, i hovedsagen var det sådan, at boldene var alene på det hul, der blev spillet. Efter anmodning støttede ungdomsudvalget med for-caddies på to huller, med opgave at markere ”greenen fri” ved blinde slag til green – stor tak til ungdomsudvalget for denne velvillige støtte. Selv om morgenen var lidt kølig var turneringen begunstiget af rigtig godt golfvejr, hvilket givet har været medvirkende til det spillemæssigt perfekte forløb. Resultaterne var generelt rigtig gode og spændingen om placeringerne var intakt til det sidste. Resultaterne for de 27 huller blev:

1. Claus Jørgensen & Karsten M. Pedersen 2. Morten Krustrup & Kim Filsøe 3. Henrik Tind Nielsen & Lone Hartung Nielsen 4. Grethe & Knud Rasmussen 5. Jens-Ole Johansen & Leif Larnkjær

70 p 69 p 67 p 67 p

Drømmer du om egen green eller bare en køkkenhave? Drømmer du om 67 p

Tak til sponsoren Allied Domecq for præmiebordet.

Store drømme? Eller små drømme? Uanset hvilke boligdrømme du har, hjælper Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne med at gøre dem til virkelighed. Hvad enten du overvejer at sælge den gamle bolig eller købe en ny, kan du trygt regne med, at vi sørger for, at du får det bedste ud af situationen. Det er det, vi mener, når vi lover, at du får en ordentlig handel. Det kan også være, at du vil blive boende, hvor du bor, men drømmer om et nyt køkken eller nyt bad. Med Nykredit i ryg-

gen, kan vi også hjælpe dig med at få et Tillægslån, så du kan få gang i planerne. Faktisk behøver du ikke engang gøre noget ved din bolig, for at få et Tillægslån. Store drømme? Eller små drømme? Uan- gen, kan vi også hjælpe dig med at få et Så vil du set f.eks. op så du kan få gang i planerne. hvilke hellere boligdrømmerejse du har,pengene hjælper Tillægslån, Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne Faktisk eller købe en ny bil, blander Nykredit sig behøver du ikke engang gøre med at gøre dem til virkelighed. Hvad en- noget ved din bolig, for at få et Tillægslån. ikke i det. ten du overvejer at sælge den gamle bolig Så vil du f.eks. hellere rejse pengene op

egen green eller bare en køkkenhave?

eller købe en ny, kan du trygt regne med,

eller købe en ny bil, blander Nykredit sig

at vi sørger for, at du får det bedste ud af ikke i det. Nybolig og Nykredit har et stærkt samsituationen. Det er det, vi mener, når vi Nybolig og Nykredit har et stærkt samat du fårkan en ordentlig handel. arbejde, oglover, derfor vi sammen hjælpe arbejde, og derfor kan vi sammen hjælpe Det kan ogsåen være, at du vil blive boende, dig trygt gennem en bolighandel: Nybolig dig trygt gennem bolighandel: Nybolig du bor, men drømmer om et nyt sælger den gamle bolig eller finder den sælger denhvor gamle bolig eller finder den køkken eller nyt bad. Med Nykredit i ryg- nye. Nykredit finder pengene. nye. Nykredit finder pengene.

Drømmer du om Nybolig Mariann Trolledahl egenMariann green eller bare Nybolig Trolledahl enKøbenhavnsvej køkkenhave? Solrød Strandvej 97 63 A Hundige Strandvej 213 Hundige Strandvej 213 2670 Greve tlf. 4390 2122 Hundige Storcenter 52 2670 Greve tlf. 4390 2122

Solrød Strand 4000gen, Roskilde 2670 Greve Store drømme? Eller små drømme? Uankan vi også hjælpe dig med at få2680 et tlf. 5614 6122 tlf. 4632 3322 4390 2122du har, hjælper settlf. hvilke boligdrømme Tillægslån, så du kan få gang i planerne. Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne Faktisk behøver du ikke engang gøre Solrød Center 46 Hundige Storcenter 52Hvad Vallensbæk med at gøre dem til virkelighed. en- noget vedStationsTorv din bolig, for at få11-15 et Tillægslån. Solrød Strand 2665SåVallensbæk Strand Greve ten2670 du overvejer at sælge den gamle bolig vil du f.eks. hellere rejse pengene 2680 op eller købe en ny, kan du trygt regne med, eller købe en ny bil, blander Nykredit tlf. sig 5614 6122 tlf. 4354 2122 tlf. 4390 2122 at vi sørger for, at du får det bedste ud af ikke i det. situationen. Det er det, vi mener, når vi Nybolig og Nykredit har et stærkt samlover, at du får en ordentlig handel. arbejde, og derfor kan vi sammen hjælpe Det kan også være, at du vil blive boende, dig trygt gennem en bolighandel: Nybolig

Københavnsvej 63 A 4000 Roskilde tlf. 4632 3322 Vallensbæk StationsTorv 11-15 2665 Vallensbæk Strand tlf. 4354 2122

Solrød Strandvej 97 2680 Solrød Strand tlf. 5614 6122 Solrød Center 46 2680 Solrød Strand tlf. 5614 6122

www.nybolig.dk

www.nybolig.dk 15


4$" . SL TVTFU J FO O TUFO MZEM T 1BTTBU x%SJWF JOj UJM 4$" PH LPN U U Q´ EF OZF 1BTTBU FS (MFN BMU PN TJEFWJOETG MTPNIFE .FE 1BTTBU IPMEFS EV LVSTFO PH LSBGUFO 7 MH NFMMFN -JNP PH 7BSJBOU NFO W MH GPS FOIWFS QSJT 4$" NFE J L CFU %FU CFUBMFS TJH 1´ HFOTZO 14 7J FS TQPOTPS J , HF (PMGLMVC

3VEND #HRISTENSENS !UTOHUS ! 3 JNBHF HSVQQFO EL

&MMFCKFSHWFK r , CFOIBWO 47 5FMFGPO r 'BY r XXX TDB WX EL

16

ÑCOJOHTUJEFS .BO UPST LM o W SLTUFE o TBMH

'SFEBH LM o W SLTUFE o TBMH

- SEBH MVLLFU r 4 OEBH LM TBMH


Sterling Team Play 2005

I

weekenden 11.-12. juni spilledes atter den populære match for firemands hold. Der spilles stableford, men hul for hul tæller kun holdets tre bedste scores. Der blev spillet god golf på en fantastisk flot opsat bane. Greens var hurtige og tog alligevel godt imod indspil. Roughen var klippet overalt, fairways flot som aldrig før. Alt i alt noget af den fineste baneopsætning vi har set i klubben - fortjent ros til greenkeeperne! Vejudsigten var ikke for god op til weekenden, men på mirakuløs vis undgik man regn under spillet lørdag, men sent på eftermiddagen truede en ordentlig tordenskyl med at slukke for grillen, hvor grisen lod sig stege til aftenens fest. Der var god stemning til en dejlig middag og efterfølgende dans. Mange kom lidt sent i seng inden søndagens golfrunde, men det var

der nogle, der så stort på og blot spillede endnu bedre i anden runde. På billedet er alle præmietagere samlet på putting green med Ole Therkildsen foran som repræsentant for sponsor en - Sterling. Der var holdprænier til de fire bedste hold flybilletter til de to første og gavekort til de næste. Der var også præmier for de bedste individuelle resultater - dog ikke til de som allerede havde vundet holdpræmier.

Skål!

Om søndagen var der præmie for ”Nærmest Flaget” på 1. og 18. hul. På første hul vandt Mette Sander på en fornem ”Hole-inOne”. Mette serverede whisky for alle deltagerne, som her lykønsker hende.

17


Nye beboere i søen ved 12. hul

Claus Rehr lavede Hole-in-One på herredags- introduktionsmøde i marts måned og fik fornøjelsen af at servere whisky til hele restauranten

Balancekunst!

18


mange gode tilbud i golfudstyr og beklædning bl.a. Metal woods Cleveland Launcher 400 driver Callaway ERC Fusion driver Callaway Great Big Bertha II Callaway Big Bertha Titanium driver Mizuno MP 001 driver Troubleshooter CTX titanium driver Troubleshooter CTX driver og fairway Troubleshooter CTX rescue

før 2999 3799 3699 1499 799

nu 1999 2499 1499 1999 1999 749 399 499

Jern Troubleshooter CTX grafit jern 5 til sw Troubleshooter CTX rescue Link to Links pakke Ltd Edition 3+7 bag, vogn og putter

før 2899

nu 799 499 1999

Beklædning – Peak – J. Lindeberg – Abacus – Green Lamb - Five Bags Nike 8.5” staff bag Callaway tour 9.5” staff bag Ogio stand bag Links to Links stand bag Sko Adidas Carry - On

før 2199 2399 1299 499

nu 1499 1599 799 199

999 599

499 399

Undervisning Bliv bedre til at spille golf !!! Det kan ikke undgås hvis I prøver vores nye computer undervisning system V1 Ring og bestil tid i dag. Med venlig hilsen Peter Taylor 5665 6400 • 2145 3424 Lørdag, Søndag & helligdag kl. 9-16 • Mandag kl. 14-18 • Tirsdag til Fredag kl. 9-18

19


Magasinpost

20