Køge Golf Klub 2004 4

Page 1

Medlem af

2004-4 1


Køge Golf Klub Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge www.kogegolf.dk

Bestyrelse Formand Næstform. Sekretær Kasserer

Preben Langfeldt Gitte Seersholm Olaf Hansen Ove Poulsen Mogens Hartington Peter Skat

Telefon 32 53 10 04 56 26 88 28 35 42 20 04 56 26 72 63 56 14 56 15 46 19 42 37

Udvalgsformænd Bane Peter Skat ProAm Bo Brinkmann Ungdom Tormod Torekoven Turnering Else M. Langfeldt Elite Erik Glimø Begynder Niels Andersen Sponsor Steen Rasmussen

40 32 88 37 35 82 52 23 56 66 29 41 32 53 10 04 56 28 54 34 56 26 68 45 56 65 10 00

Træner Peter Taylor

56 65 64 00

Klubhus Restauration Medlemstelefon

56 65 30 00 56 65 55 39

INDHOLD Nyt fra administrationen Problembarnet Medlemsmøde Hvorfor? ”Spillehandicap” Sø Campo Viejo Cup 2004 Faxe Cup Efterår Andespil Gamle bygninger rives ned Der kom et brev Herreafslutning Afslutningsmatchen Fra Dameklubben En vidunderlig dag på Nordbanen

3 4 4 4 4 5 6 7 7 8 10 10 11 12 14

Sådan en skade på hulkanten skal selvfølgelig repareres inden man forlader green og går ned for at skrive 1 på scorekortet!

Sekretariat admin@kogegolf.dk Steen Rasmussen 56 65 10 00 Christina Dalsgaard 56 65 10 00 Matchkontor 56 64 17 70 Afbud til matcher på dagen 56 64 17 70 Telefax 56 65 13 45 Sektioner Damer Rikke Lolk Herrer Peter Skat Oldtimers Karl Kock Køge Golf redaktion Søren Thomassen Steen Rasmussen

56 26 74 09 40 32 88 37 56 65 43 19 klubblad@seqt.dk 56 26 61 92 56 65 10 00

Køge Golf er officielt medlemsblad for Køge Golf Klub. Det udkommer i ca. 1000 eksemplarer fire gange årligt og udsendes til alle medlemmers husstande, samtlige golfklubber i Danmark, annoncører og sponsorer samt institutioner i Køge. Meninger, der kommer til kende i dette blad er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.

Deadline for næste nummer 30. januar 2005 2

.... og det gjorde Jacob Skov da også efter han havde ramt 14. hul direkte i carry ved fodboldmatchen i oktober. Tillykke!

Forsiden Pindene ved højre side af 8. green angiver grænsen for den nye sø, som nu skal graves mellem 8. og 17. hul.


NYT FRA ADMINISTRATIONEN ... mens vi venter på en ny sæson Tavler udskiftes Både i restauranten og slyngelstuen har vi i dag en lang række tavler med f.eks hole-in-one og klubmesterskabsmeritter hængende. Desværre er vi nu nået der til, at der ikke er mere vægplads tilbage til flere tavler. Så med mindre vi fremover skal have tavler monteret i loftet, er en anden løsning nødvendig. Løsningen er, at alle dagens tavler pilles ned og erstattes af nogle markant mindre tavler. Det betyder, at alle der i dag er på hole-in-one og klubmesterskabstavlerne vil blive påført de nye tavler, så vi fremover har en række ens og noget mindre tavler. Det betyder også, at der fremover ikke bliver påsat tavlen den bold, som blev brugt ved hole-in-one. Den bolde kan den heldige nu selv beholde til evigt minde. Af historiske årsager beholder vi naturligvis nogle tavler tilbage fra klubbens start. Alle andre vil blive nedtaget. Er du en af de heldige, der har en bold hængende på en hole-in-one tavle, så kan du få bolden udleveret ved at henvende dig til Alice-Vicevært eller kontoret. Dameomklædning I december måned 2004 starter en total renovering af damernes omklædningsrum. I princippet bliver rummet mere eller mindre tømt for det nuværende inventar, og nyt kommer ind. Indretningen af omklædningsrummet er gjort i tæt samarbejde med repræsentanter fra dameklubben, hvilket har udmøntet sige i følgende; nye lofter, ny halogenbelysning med automat tænding, et stort antal skabe til opbevaring af værdigenstande, nye toiletter, nye håndvaske, nye spejle, nye borde og bænke, nye gulvtæpper, ny maling og meget mere. Renoveringen betyder, at omklædningsrummet nødvendigvis må lukkes helt i en periode. Det er endnu for tidligt at give den præcise dato for, hvornår arbejdet begynder i december og dermed hvornår rummet lukkes af. Det forventes, at rummet står klar i februar måned. Nærmere information kommer via www. kogegolf.dk samt via opslagstavlen i klubhuset. HCP begrænsning for nye medlemmer Fra og med sæsonen 2005 er der indført en handicap-begrænsning for nye medlemmers spil på Sydbanen. Ordningen gælder f.eks. alle nybegyndere, som starter på Golfskolen i februarmarts måned 2005. Begrænsningen bliver, at man som nyt medlem skal have erhvervet et handicap på under 37, før man kan benytte Sydbanen. I perioden frem til medlemmet har opnået dette handicap, skal spil foregår på Nordbanen, som vi ser som en fremragende ”rugekasse” for nye spillere. Dermed undgår nybegyndere også at blive kastet for ”løverne” på Sydbanen, før man har et rimeligt godt greb om spillet og etiketten.

Det er håbet, at begrænsningen kan medfører, at presset på Sydbanen bliver mindsket og samtidigt giver et bidrag til øget spilletempo. Alle nye medlemmer er gjort bekendt med denne regel før indmeldelse. Handicapgrænser for gæster I sæsonen 2005 indføres der forskellige handicap begrænsninger for spil på henholdsvis Sydbanen og Nordbanen. Grænsen nedsættes fra i dag 48 til fremover at være handicap 36 på hverdage på Sydbanen. I weekend og helligdage beholdes den nuværende grænse på 27 på Sydbanen. På Nordbanen falder handicap begrænsningen væk, således at man kan frit kan spille på hverdage og helligdage samt i weekender, så længe man er fuldgyldigt medlem af en klub, og har et registreret handicap. Åbningstider på kontoret I vinterperioden frem til 14. marts vil kontorets åbningstider være begrænset til tirsdage og torsdage fra kl. 10 til 14. Disse åbningstider betyder ikke, at vi bare laver ingen ting. I denne periode arbejder vi hårdt på at afslutte den nuværende sæson, og arbejde frem mod den nye for at sikre, at alt er klappet og klart, når foråret sætter ind og lysten til golfspillet presser på. I julen vil kontoret være lukket fra torsdag d. 23. december til mandag den 3. januar. Årsmærke 2005 I lighed med årsmærket for 2004, vil mærket for 2005 også blive fremsendt med posten, så snart kontingentindbetalingen er registreret. Årsmærket påsættes dit nuværende bagmærke. Husk, at der med det nye DGU-kort med magnetstribe, som blev udleveret i april 2004, sker en elektronisk og helt automatisk fornyelse, når kontingentet er indbetalt. Hjemmeside Som beskrevet i tidligere klubblade, så er vores nye hjemmeside blevet en stor succes, som bruges meget aktivt af både klubbens medlemmer og gæster. En sådan succes forpligter naturligvis, og derfor vil vi fortsat arbejde med at udvikle sidens indhold. Blandt andet er vi i skrivende stund i gang med en mindre ændring af forsidens design, som vi håber, vil være klar inden længe. Satser 2005 Som følge af den tidligere meddelte omlægning af regnskabsåret, skal nuværende medlemmer kun betale ¾ kontingent og skabsleje for kalenderåret 2005. Nye medlemmer skal betale fuldt kontingent. For den kommende sæson er der som normalt, tale om moderate stigninger.

Kontingent Fuld sats betal 2005 Senior kr. 4.700 kr. 3.525 Hverdag kr. 3.400 kr. 2.550 Lang distance kr. 2.450 kr. 1.838 Ynglinge kr. 2.450 kr. 1.838 Junior kr. 1.400 kr. 1.050 Børn kr. 850 kr. 638 Passive kr. 775 kr. 581 Indskud kr. 8.000 Venteliste, senior kr. 300 Venteliste, ungdom kr. 200 Optagelsesgebyr på venteliste er kr. 200 for begge kategorier. Husk, at Long Distance medlemskabet er under løbende afvikling, hvorfor der ikke optages nye medlemmer i denne kategori. Skabsleje Fuld sats 60 cm trådskab kr. 500 80 cm trådskab kr. 650 80 cm trådskab med el kr. 750

¾-sats

kr. 375 kr. 488 kr. 563

Greenfee Hverdage kr. 325 (unge under 18 år kr. 165) Weekend/helligdage kr. 375 (unge under 18 år kr. 190) Greenfee-aftaler De sædvanlige gensidige greenfee-aftaler med Sydsjælland, Rønnede, Hedeland og Skjoldenæsholm golfklubber vil også være gældende i 2005. Greenfee på hverdage vil være kr. 200 og kr. 250 i weekender og helligdage. Husk, at aftalen med Skjoldenæsholm kun gælder mandag til onsdag. Klubblad til venteliste medlemmer Fra og med næste klubblad vil vi som en service overfor medlemmerne på vores ventelister, også udsende klubbladet til disse. Vi håber dermed, at vi kan holde dem løbende orienteret om udviklingen i den klub, som de venter på medlemskab af, samt give dem et større tilhørsforhold til klubben, end tilfældet er i dag. De øgede omkostninger til tryk og udsendelse, vil alle blive dækket ind af ventelistegebyret. Slut med nøgler De elektroniske låse i klubhus og bagrum er nu fuldt implementeret på området ved Sydbanen. Det betyder, at der ikke mere kan anvendes de normale nøgler. Fremover vil kun låsebrikken give adgang. Adgang til det nye bagrum der kommer ved Nordbanen, vil ligeledes foregå med låsebrikken. Låsebrik kan fås på kontoret mod et depositum på kr. 75 eller byttes med den nuværende nøgle. Steen Rasmussen ❏

3


PROBLEMBARNET Gæstegreenfee ordningen Erfaringerne med ordningen der tilbyder, at medlemmerne på hverdage kan medtage én gæst til at spille for halv greenfee, har de sidste år været langt fra gode. Selvom regelsættet i ordningen burde være simpelt og let at forstå, så ser vi gang på gang, at reglerne bliver sat til side, enten bevidst eller ubevidst. Det der oftest ses er blandt andet; • der medbringes mere end én gæst til halv pris • ordningen anvendes i weekender og på helligdage • medlemmet spiller ikke sammen med gæsten • indskrivningen i greenfee-bogen foregår på en måde, som gør oplysningerne ulæselige og dermed umulige at kontrollere • medlemmer og/eller gæsten betaler ikke det manglende beløb trods gentagende rykkere Ovennævnte problemer er ikke nye, blandt andet kan vi nævne, at problematikken de seneste år har været beskrevet i klubbladet pr. juni 2000, august 2000, maj 2002, marts 2003, juli 2003, marts 2004 og ligeledes indgik disse problemer også i bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2003. Lige lidt har det hjulpet. Ordningen misbruges desværre stadig, og det endda i stigende grad. I løbet af sæsonen har både klubbens baneservice og det administrative personale brugt mange ressourcer, på at komme enten misforståelserne eller misbruget til livs. Flere gange er anvendelsen af ordningen da også blevet tilpasset og justeret, for at komme dette til livs, alle gange desværre forgæves. Et blik på brugen af ordningen viser, at den gennemsnitlig kun bliver anvendt af ca. 15 % af klubbens medlemmer og man må derfor spørge sig selv, om det er rimeligt at fortsætte med at lægge så mange ressourcer i en så problemfyldt ordning. Bestyrelsen har stillet sig selv det spørgsmål og konklusionen er, at en samlet bestyrelse har vedtaget at nedlægge ordningen fra og med 1. januar 2005. Vi er klar over, at vi med nedlæggelsen også rammer dem, som anvender ordningen i den ånd den er skabt, men vi kan som bestyrelse ikke fortsat se passivt til, at ordningen trods mange chancer, stadig anvendes stik i mod intentionerne. Derfor nedlægges ordningen nu. Bestyrelsen ❏

MEDLEMSMØDE

Køge Golf Klub 2005 – 2010 Klubbens Bestyrelse har gennem længere tid arbejdet på at skabe et overordnet visions- og udviklingsgrundlag for Køge Golf Klub. Dette nye visionsgrundlag indeholder alle områder i klubben lige fra medlemsudvikling over personale og klubhus, til økonomi og baneudvikling. Et væsentligt fundament for visions- og udviklingsplanerne har været, at Køge Golf Klub nu og i fremtiden skal være en af de mest attraktive klubber på Sjælland, og dermed stå stærkt i den øgede konkurrence fra de mange nye klubber. Det nye visionsgrundlag har udmøntet sig i en række målsætningen, som skal opnås via konkrete handlings- og udviklingsplaner, år for år frem mod år 2010. Det er vigtigt for Bestyrelsen, at disse visioner og målsætninger for klubben opnås og udvikles i et tæt samspil med medlemmerne. Bestyrelsen vi derfor fremlægge og begrunde sine planer og visioner for udviklingen af Køge Golf Klub på et medlemsmøde, som afholdes onsdag den 9. februar 2005, kl. 19.00 i klubhuset Vi håber, at rigtig mange vil møde op, og tage del i diskussionen om klubbens fortsatte udvikling. Steen Rasmussen ❏

R E V I S O R E R

FÆNDEDIGET13 • 4600 KØGE • 56 65 52 52 • 56 65 74 00

4

Derfor er ”turneringer” arrangeret af ugedagsklubberne ikke tællende turneringer. Der er ved at brede sig en opfattelse hos mange medlemmer at det er Køge Golf Klub´s skyld at turneringer der arrangeres og gennemføres af ugedagsklubberne (Dame, Herre og Oldtimers) ikke er tællende turneringer der kan regulere ens handicap i opadgående retning. Dette er ikke noget Køge Golf Klub har fundet på, men ifølge Dansk Golf Union´s EGA Handicapsystem 2004 af 1. juni 2004 er de af ugedagsklubberne arrangerede turneringer ikke tællende turneringer og kan derfor ikke bruges til regulering af handicap i opadgående retning. I ovennævnte EGA Handicapsystem er der i §5 afsnit 5.1 pkt. 4 anført følgende om hvornår en turnering er ”tællende turnering”: - underlagt golfklubbens totale og suveræne autoritet. - omtalt i klubbens turneringsprogram. - forsynet med udførlige turneringspropositioner. - administreret af golfklubbens turneringskomite. - have tilmeldings- og startlister. - åbne for klubbens medlemmer. Som I kan se kan turneringer administreret af ugedagsklubberne ikke opfylde alle de ovenfor anførte 6 pinde. Men husk at enhver score bedre end handicap (score på 37 point og derover) vil altid medføre en regulering at dit handicap og disse scorekort skal altid uden ophold indleveres til kontoret. Handicapkomiteen H. C. Jørgensen ❏

”SPILLEHANDICAP”

GYRN · LOPS · BRANDT S T A T S A U T O R I S E R E D E

HVORFOR?

Dansk Golf Union har med EGA Handicapsystemet 2004 indført begrebet ”Spillehandicap” (Sp. hcp) for at sikre at der er overensstemmelse med Golfregel 6-2 og europæisk kontinental handicapterminologi. Derfor udgår begrebet ”Antal tildelte slag” (ATS) og erstattes med begrebet ”Spillehandicap” (Sp. hcp). Denne ændring vil Køge Golf Klub løbende ændre ved genoptryk af scorekort m.m. Jeres ”Handicap” er som hidtil anført med én decimal og I vil på de ophængte konverteringstabeller kunne aflæse hvilket ”Spillehandicap” (Sp. hcp) jeres handicap giver på den enkelte bane. Handicapkomiteen H. C. Jørgensen ❏


SØ 1000 m2 ny sø

V

ores dygtige banepersonale bruger som sædvanligt vinteren til at udføre forskellige vedligeholdelses arbejder på banerne. Udover dette arbejde bringer vinteren 2004/2005 også en nyskabning på Sydbanen, nemlig en 1000 kvadratmeter stor sø. Søen bliver placeret i området mellem 8. og 17. hul, således at søen får kontakt og udløb i den sidste å på 17. hul. På 8. hul vil søens afgrænsning blive helt oppe langs højre side af green. Der vil langs hele 8. green blive etableret et lærketræsspunsvæg, ca. 25 meter. Udgravningen betyder, at en del at de nåletræer, der er mellem de 2 huller nu, vil blive fældet. Det vil også give green meget mere lys. Placeringen af søen tjener flere gode formål. Blandt andet vil søen sikre, at der kommer et vandflow i hele å-forløbet på 17. hul og ned i søen på 13. hul, hvilket der ikke er i dag. Via en pumpe vil vandet fra 13. hul blive ledt op i den nye sø og derefter ned i åen på 17. og tilbage til søen på 13. Åen vil blive forsynet med flere stensætningen, som vil give et flot visuelt udtryk og liv i vandet.

Samtidigt med udgravningen vil poplerne, der står mellem 8. og 17. hul lige før den sidste å, blive fældet. De er gamle og har set deres bedste tid. På ovennævnte område vil jorden (ca. 3.000 kubikmeter) fra den nye sø blive placeret, som nogle bløde bakker der kan give nogle vanskelige og interessante slag mod 17. green. Gravearbejdet forventes at starte, når den første frost sætter sig i jorden. Grunden til vi venter på frosten er, at de store maskiner ellers vil ødelægge banen. Peter Skat ❏

Vue fra 14. tee over 17. green. Den nye sø kommer til at ligge hvor gran- og poppeltræerne her ligger fældet.

Hvad laver en greenkeeper om vinteren? Der er nok mange, der stiller sig selv ovenstående spørgsmål. Derfor er det vel nok så relevant at beskrive lidt af det der sker, for en greenkeeper om vinteren. Meget kort fortalt, kan man sige at vinteren bruges til at gøre banen og omgivelserne klar til den næste sæson. Denne vinter skal vi bl.a. lave følgende: • 6. tee skal have nyt tee-sted • Træer og buske på både Nord- og Sydbanen skal beskæres • Åen ved 17. hul skal have ny stensætning med niveau-forskelle • Vandingsanlægget skal udluftes • Klubhus og værksted skal males og ”repareres” • Maskinparken skal efterses. Køge Golf Klub råder over 40-50 maskiner • Alle greens skal luftes og vertidrænes. Der skal også dagligt observeres for svampeangreb. • Mellem 17. og 8. greens skal der udgraves en sø. Der skal laves volde og ”finpudses” Derudover skal der laves et helt nyt maskinhus, så hele den nye maskinpark kommer under tag - hvilket vi glæder os meget til. God jul og godt nytår ønskes alle fra greenkeeper-staben ❏

5


CAMPO VIEJO CUP 2004

D

en årlige tilbagevendende Campo Viejo Cup blev som sædvanligt spillet som Foursome/slagspil i en række. Igen i år var der meget fine præmier sponsoreret af Allied Domecq Spirits & Wine. I alt have 50 par tilmeldt sig turneringen, der blev spillet

søndag den 12. september i et vejr, som skiftede fra sol og blæst til regn og blæst. Til trods for disse forhold blev der præsenterede meget fine resultater, men en vinder score så flot som 68 slag netto.

Resultaterne blev: 1. Bonnie og Morten Torngaard 2. Sonja og Jan Vidgren 3. Laura Andersen og Casper Schrøder 4. Annie og Allan Kristensen 5. Merete og Ib Kjær Knudsen

Bruger du for meget tid i roughen?

Anlægsgartnerfirmaet H&M anlæg ApS ved Henrik Glimø og Martin Jensen 6

20 74 78 35

68 70 71 72 74


FAXE CUP EFTERÅR

F

axe Cup er som altid en af de turneringer, som trækker mange medlemmer ud på banen for at trodse det lunefulde efterårs vejr. Til årets turnering, der er sponsoreret af Faxe Bryggerierne, havde 108 medlemmer tilmeldt sig. Turneringen blev spillet i fire rækker. A, B og C der spillede 18 hullers slagspil og D-rækken der spillede 9 hullers stableford. I A-rækken var der ligeledes præmie til bedste brutto score. A-rækken slagspil

B-rækken slagspil 1. Jan Stender 2. Michael Belt 3. Arne Kaaber C-rækken slagspil 1. Michael Vestergaard 2. Martin Fuglsang 3. Palle Olsen

75 76 77 69 70 75

Bedste brutto var Jakob Hartington med 81

1. Lene Noer 2. Jess Naur 3. Jørn Ravnholdt

74 74 77

D-rækkens stableford blev vundet af Søren Lorentzen med 12 point.

ANDESPIL

Å

rets næst sidste turnering blev spillet søndag den 7. november, hvor kun 29 spillere kæmpe om muligheden for at få juleanden med hjem.

På trods af den sene årstid, blev der faktisk vist rigtig godt golfspil med flere score over 30 point, for de 18 hullers stableford.

Juleænderne blev hjemtaget af: 1. Heini Schärer, 2. René Jacobsen, 3. Gitte Schärer,

33 p 32 p 31 p

7


GAMLE BYGNINGER RIVES NED

D

en gamle hvide staldbygning, som ligger på nordsiden af Gl. Hastrupvej, bliver i dag brugt til flere forskellige formål. Blandt andet er der tre rum, som anvendes til bagrum, og flere forskellige rum der benyttes til opbevaring af klubbens maskiner, gødning og græsfrø. I andre rum er der lagerfaciliteter for blandt andet vores Pro og i endnu andre opbevares klubbens tre golf cars. Alt sammen noget der opbevares under langt fra optimale forhold, da bygningen i enhver henseende er i temmelig dårlig forfatning. Under dagens forhold opbevares også maskiner og andet baneudstyr i de gamle forfaldne bygninger ved 16. green, som om muligt, er i endnu dårligere stand end den gamle hvide stald. Den dårlige stand på bygningerne, pryder jo heller ikke specielt meget på banen. Udover den dårlige forfatning, så er antallet af kvadratmeter langt fra nok til at imødekomme behovet fra vores maskinpark samt medlemmernes behov for bagskabe. Som følge af ovennævnte har klubbens bestyrelse besluttet, at opføre en ny kombineret maskin- og baghal, som fremover skal rumme alle klubbens bagskabe, maskiner m.m. Totalt bliver der tale om en hal på ca. 735 m2 fordelt med ca. 300 m2 til bagskabe og ca. 435 m2 til maskiner, golf cars, gødning, græsfrø og meget andet. Den nye hal bliver placeret der, hvor den hvide stald ligger i dag, hvorfor denne skal rives ned. Nedrivningen af de gamle bygninger ved 16. green er endnu ikke tidsfastsat. Den nye hal skal fremover rumme alle klubbens bagskabe. I dag har vi godt 350 skabe og en lang venteliste af medlemmer, der ønsker et skab. I den nye hal bliver der plads til mere end 500 skabe, hvorfor vi nu kan tilbyde et skab til alle der står på venteliste. Alle nuværende indehavere af skabe har fået direkte besked om, at skabene skal tømmes, ikke kun i bagrummene ved Nordbanen, men også bagrummet ved Sydbanen. Årsagen til, at også bagskabene ved Sydbanen allerede skal tømmes er, at vi under nedrivnings- og byggefasen har brug for lagerplads til opbevaring af alle skabene fra rummene ved Nordbanen samt til en række andre formål. Når den nye hal er klar, vil alle bagskabe være i denne bygning. Der er endnu ikke taget endelig beslutning om, hvordan bagrummet ved Sydbanen fremover skal benyttes. Vi forventer, at nedrivningsarbejdet begynder i december og opførelsen af den nye hal kan begynder i januar, afhængig af vejret. Den nye hal incl. bagrum forventer vi færdig til sæsonstart omkring 1. april 2005. Man kan løbende følge arbejdet via klubbens hjemmeside www.kogegolf.dk Steen Rasmussen ❏

De gamle staldbygninger rives ned og giver plads til en ny hal til maskiner og bags.

Det gamle greenkeeperhus ved 16. green har udtjent sin rolle som maskinhus.

Det gamle bag-rum skal i første omgang benyttes til diverse lagerrum.

Sydkystens Vekselerer- & Bankierfirma - Specialist i alle former for lån i boligen. - Ring for et uforpligtende tilbud

70 70 20 60 www.laanibolig.dk

8

Claus Larnkjær


�������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

������������� �����������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������

��������� ������������������ ������������������������

�������������� ����������������

������������������ ������������� ���������������� �����������

9


DER KOM ET BREV

Herreafslutning 7. oktober - Årets eclecticvindere skåler med tidligere års vindere

�������������������������� �������������������� Vi er sponsor for Køge Golf Klub’s junior-talenter i ”Thomas Bjørn Cup”

Mandag d. 15. november modtog jeg et brev fra klubbens forretningsfører angående tømning af mit bagskab. Dette satte nogle tanker i gang angående et nyt klubhus. Hvad med om vi nedrev de tre bygninger syd for Gl. Hastrupvej og byggede et nyt, stort og flot klubhus. Bygningerne er meget gamle, nedslidte og lever ikke op til dagens standard. Restauranten er for lille, slyngelstuen bliver ikke udnyttet, omklædningsrummene er for små og proshoppen kunne godt være større. Jeg forestiller mig et klubhus med kælder, stue og første sal således at der bliver bygget ca. 1.000 etage meter. I kælderen kunne der f.eks. blive plads til bagrum, juniorrum og fitnessrum. Stuetagen kunne bestå af kontorer til administrationen, diverse mødelokaler, dame og herreomklædning, proshop og reception. Første salen kunne bestå af restaurant med terrasse og udsigt over banen, endvidere kunne der blive plads til billardrum, bridgerum og en portner bolig. Kun fantasien sætter grænser for hvordan vi bygger, dog må vi ikke bygge for småt. Hvordan byggeriet skal udformes må arkitekterne tage sig af. Men der er selvfølgelig også noget økonomi i sådan et projekt. Hvis vi forestiller os at vi tager et lån på 13.000.000- over 30 år med en fast forrentning på 5% vil det give en merudgift på ca. kr. 600pr. medlem pr. år. Der er måske også den mulighed at vi kan få et rente tilpasningslån afdragsfri de første 10 år det vil lette betydeligt på merudgiften. Jeg er sikker på at vores efterkommere vil blive glade for hvis vi tager dette skridt nu. Dette var nogle tanker omkring et nyt klubhus. Ove Nielsen ❏

��������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

��������������������������������� Selvstændig ejendomsmægler og valuar, MDE

���

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

���������������������������

���������������������������

“Det lille blå hus” SDR. ALLÉ 13 - 4600 KØGE - email: 468@edc.dk - Telf. 56 63 11 66

10

Tøndeholdet ved årets fodboldmatch den 21. oktober forstod at give en overordentlig god betjening til de mange tørstige frokostgæster - man skulle næsten tro de havde erfaring med det! De høstede velfortjente drikkepenge.


AFSLUTNINGSMATCHEN

A

fslutningen på sæsonen 2004 blev officielt holdt lørdag den 30. oktober, hvor der først blev spillet 18 hullers greensome/stableford efterfulgt af en spansk inspireret festaften. Som sædvanligt var der stor interesse om sæsonafslutningen, hvor 46 par dystede om de flotte præmier. Efterfølgende blev der som sædvanligt festet i klubhuset efter alle kunstens regler.

Resultaterne fra dagen blev meget flotte med flere score over 36 point. 1. Jan & Lillian Stender 41 p 2. Kurt Stender & Jacob Hartington 39 p 3. Jens Ole Johansen & Leif Larnkjær 37 p 4. Carsten & Vivian Sletbjerg 37 p 5. Pia Belt & Michael Belt 34 p

Drømmer du om egen green eller bare en køkkenhave? Drømmer du om

Store drømme? Eller små drømme? Uanset hvilke boligdrømme du har, hjælper Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne med at gøre dem til virkelighed. Hvad enten du overvejer at sælge den gamle bolig eller købe en ny, kan du trygt regne med, at vi sørger for, at du får det bedste ud af situationen. Det er det, vi mener, når vi lover, at du får en ordentlig handel. Det kan også være, at du vil blive boende, hvor du bor, men drømmer om et nyt køkken eller nyt bad. Med Nykredit i ryg-

gen, kan vi også hjælpe dig med at få et Tillægslån, så du kan få gang i planerne. Faktisk behøver du ikke engang gøre noget ved din bolig, for at få et Tillægslån. Store drømme? Eller små drømme? Uan- gen, kan vi også hjælpe dig med at få et Så vil du set f.eks. op så du kan få gang i planerne. hvilke hellere boligdrømmerejse du har,pengene hjælper Tillægslån, Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne Faktisk eller købe en ny bil, blander Nykredit sig behøver du ikke engang gøre med at gøre dem til virkelighed. Hvad en- noget ved din bolig, for at få et Tillægslån. ikke i det. ten du overvejer at sælge den gamle bolig Så vil du f.eks. hellere rejse pengene op

egen green eller bare en køkkenhave?

eller købe en ny, kan du trygt regne med,

eller købe en ny bil, blander Nykredit sig

at vi sørger for, at du får det bedste ud af ikke i det. Nybolig og Nykredit har et stærkt samsituationen. Det er det, vi mener, når vi Nybolig og Nykredit har et stærkt samat du fårkan en ordentlig handel. arbejde, oglover, derfor vi sammen hjælpe arbejde, og derfor kan vi sammen hjælpe Det kan ogsåen være, at du vil blive boende, dig trygt gennem en bolighandel: Nybolig dig trygt gennem bolighandel: Nybolig du bor, men drømmer om et nyt sælger den gamle bolig eller finder den sælger denhvor gamle bolig eller finder den køkken eller nyt bad. Med Nykredit i ryg- nye. Nykredit finder pengene. nye. Nykredit finder pengene.

Drømmer du om Nybolig Mariann Trolledahl egenMariann green eller bare Nybolig Trolledahl enKøbenhavnsvej køkkenhave? Solrød Strandvej 97 63 A Hundige Strandvej 213 Hundige Strandvej 213 2670 Greve tlf. 4390 2122 Hundige Storcenter 52 2670 Greve tlf. 4390 2122

Solrød Strand 4000gen, Roskilde 2670 Greve Store drømme? Eller små drømme? Uankan vi også hjælpe dig med at få2680 et tlf. 5614 6122 tlf. 4632 3322 4390 2122du har, hjælper settlf. hvilke boligdrømme Tillægslån, så du kan få gang i planerne. Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne Faktisk behøver du ikke engang gøre Solrød Center 46 Hundige Storcenter 52Hvad Vallensbæk med at gøre dem til virkelighed. en- noget vedStationsTorv din bolig, for at få11-15 et Tillægslån. Solrød Strand 2665SåVallensbæk Strand Greve ten2670 du overvejer at sælge den gamle bolig vil du f.eks. hellere rejse pengene 2680 op eller købe en ny, kan du trygt regne med, eller købe en ny bil, blander Nykredit tlf. sig 5614 6122 tlf. 4354 2122 tlf. 4390 2122 at vi sørger for, at du får det bedste ud af ikke i det. situationen. Det er det, vi mener, når vi Nybolig og Nykredit har et stærkt samlover, at du får en ordentlig handel. arbejde, og derfor kan vi sammen hjælpe Det kan også være, at du vil blive boende, dig trygt gennem en bolighandel: Nybolig

Københavnsvej 63 A 4000 Roskilde tlf. 4632 3322 Vallensbæk StationsTorv 11-15 2665 Vallensbæk Strand tlf. 4354 2122

Solrød Strandvej 97 2680 Solrød Strand tlf. 5614 6122 Solrød Center 46 2680 Solrød Strand tlf. 5614 6122

www.nybolig.dk

www.nybolig.dk 11


FRA DAMEKLUBBEN

Vinderne af afslutningsmatchen: Jette Melgaard og Helle Therkildesen

Annonce A5

10/02/04

11:44

Side 1

Vindere af årets eclecticmatcher: Jane Andreasen (B-rk.) og Merete Beier (a-rk.) (Irene Kolind vandt C-rk.)

Årets golfer 2004: Lene Nielsen

SCA

Velkommen på den grønne »green«

Slå et sving omkring SCA og oplev Golf 2004 i verdensklasse

Der var blomster og tak til afgående formand Lis Kragh og tiltrædende formand Rikke Lolk.

Endelig var der blomster til restauratøren med - tak for mad!

Golf spiller en hovedrolle i vores verden, og den nye generation sætter helt nye normer for kvalitet, køresikkerhed og komfort. Se og prøv hos SCA. Autohuset, hvor du straks vil føle dig på hjemmebane.

image-gruppen.dk / galan.dk

PS! SCA er sponsor i Køge Golfklub.

12

Svend Christensens Autohus A/S Ellebjergvej 138 . 2450 København SV Telefon 36 190 200 . Fax 36 30 26 78 . www.sca-vw.dk Åbningstider: Man.-tors. kl 7 – 22 (værksted), 9 – 17.30 (salg) Fredag kl. 7 – 16 (værksted), 9 – 17.30 (salg) Søn. kl. 11 – 15 (salg)


PBS International A/S, CVR-nr. 41136111

DET BEDSTE SCORECARD DER FINDES

Med Eurocard Guld er det let at få udfyldt et scorecard uanset, hvor De befinder Dem. Kortet modtages med glæde på næsten alle golfbaner i verden, så det er bestemt godt for Deres drive at have det med. Eurocard Guld kan naturligvis også bruges uden for golfbanerne. Faktisk modtages Eurocard over 32 millioner steder fordelt over hele kloden. De kan nemlig bruge Eurocard alle de steder, der modtager MasterCard. Med Eurocard Guld kan De løbende modtage attraktive tilbud på luksusvarer og oplevelser, ligesom kortet rummer en ekstra tryghed i form af en omfattende forsikringspakke. Som medlem af Dansk Golf Union har vi et særligt tilbud til Dem. De kan enten vælge mellem Eurocard Guld eller Eurocard Classic. Besøg www.dgu.org og klik på Eurocard-logoet for at ansøge om Eurocard. De kan også ringe og høre mere på telefon 44 89 20 55.

EUROCARD - WELCOME TO THE WORLD

13


EN VIDUNDERLIG DAG PÅ NORDBANEN søndag den 3. oktober

N

u tror I vel, jeg vil prale af mit golfspil, men det er naturoplevelsen, jeg vil beskrive. Medens jeg ventede på min mands udslag på hul 2, betragtede jeg en kredsende musvåge, men man skal jo være opmærksom på ens medspillers slag, så jeg vendte mig om, tidsnok til at se en sort kat, der siddende på sin hale betragtede Prebens udslag, det blev et luftslag! På den lille bakke bag driving range, havde vi en del problemer med at finde bolden fra Mulligan slaget, fordi der var så mange unge ParykBlækhatte, der i modsætning til golfbolde kan spises. Da vi kom om hjørnet til 4. teested så vi 3 fasaner, så var der 5 og til sidst 11. Jeg ved ikke meget om jagtsæson, men: ”De skal være så hjertelig velkomne”. Da vi gik videre, blev de fem ved åen, men man kunne tydeligt høre de spæde kald fra den lille grantykning, hvor bekymrede mødre kaldte på ”lømlerne”. Mine oplevelser med vandmiljøet på hul 8 og ny 9, vil jeg glemme, men da vi passerede 2. huls teested på vej til 9. teested, var der pludselig to rådyr. Det ægtepar der skulle til at slå ud, blev noget forvirrede af mine fagter, så Preben måtte skyndsomt forklare, at jeg ikke var ved at skælde dem ud, men så kom dyrene ud af den lave beplantning og forsvandt ind i resterne af Thymes beplantning, så de fik forhåbentlig også en oplevelse. Det var en vidunderlig dag. Med venlig hilsen Kirsten ”Dyr” Jørgensen ❏

Paryk-blækhatte

14


����������� � ����������������������������������������������������

������������ ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������� ����������������������������� ������������������������������������ ���������������������������� ���������������������� �����������������������������

���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

��� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����

���� ������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������������� ����������������������������� �������������������������� ���������������������������������������������������������

før ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �

nu ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������� ����������������

����� �������������������� ������������������������������ ��������������������

���� ����� ����� �������

������ ������������������������� �������������������

�� ���� ���� ���� ���� �

��� ��� ���

���������������������������������������� ������������� ��������������������� ����������������������������������

������������ ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ������������ ��������������������������������������������������������������������������

15


Magasinpost

16