Køge Golf Klub 2003 4

Page 1

Medlem af

Nr. 4 - Sep/Okt 2003


Køge Golf Klub Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge

www.kogegolf.dk

Bestyrelse Formand Hanne Wurr Sekretær Gitte Seersholm Kasserer Ove Poulsen Mogens Hartington Preben Langfeldt Olaf Hansen

Telefon 56 28 38 15 56 26 88 28 56 26 72 63 56 14 56 15 32 53 10 04 35 42 20 04

Udvalgsformænd Bane Preben Langfeldt 32 53 10 04 PR Preben Alsly 56 66 33 35 ProAm Ole Therkildsen 56 28 36 09 Ungdom Peter Sabroe 56 57 90 04 Turnering Else Marie Langfeldt 32 53 10 04 Elite Erik Glimø 56 28 54 34 Begynder Niels Andersen 56 26 68 45 Sponsor Bjørn Jul Christiansen 56 28 38 15 Baneservice Bjørn Henningsen 56 26 77 21 Træner Peter Taylor

56 65 64 00

Klubhus Restauration Medlemstelefon

56 65 30 00 56 65 55 39

Sekretariat admin@kogegolf.dk Steen Rasmussen 56 65 10 00 Alice Larsen 56 65 10 00 Tidsbestilling & Golfværter 56 64 17 70 Telefax 56 65 13 45 Sektioner Damer Lis Kragh Herrer Peter Skat Oldtimers Jens Højbjerg Køge Golf redaktion Søren Thomassen Steen Rasmussen

2

56 27 47 20 40 32 88 37 56 27 42 85 klubblad@seqt.dk 56 26 61 92 56 65 10 00

Indhold Bestyrelsens bestyrelsens arbejdsbord … 3 Info fra kontoret 4 Baneservice 5 Ny Course Rating 6 Turnering der aldrig bliver glemt 8 Bridge 8 Sponsormatch 9 Turnering i strålende sol 10 Invitationsmatch 11 Græshopperne på træningslejr 12 Årets klubmestre er fundet 14 Velkommen i Køge Golf Klub! 15 Mesterskab afgjort ved omspil 16 Seniorer & Veteraner 17 Juniorturen til Himmerland 18 Æblet falder ikke langt fra stammen 19 1. division damer 22 1. division seniorer 24 1. division Herrer 25 Elite 26

Forsiden Nu sker der noget på 7. hul. Broen har længe ventet på en beklædning af marksten - nu skrider det fremad - men det er mange sten, der skal på plads, førend vi kan indvie ???-bro. Hvad skal den hedde? Har du et godt forslag, så send en mail til bladet. Deadline for næste nummer 8. november 2003 Køge Golf er officielt medlemsblad for Køge Golf Klub. Det udkommer i ca. 900 eksemplarer mindst 6 gange årligt og udsendes gratis til alle medlemmers husstande, samtlige golfklubber i Danmark, annoncører og sponsorer samt institutioner i Køge. Meninger, der kommer til kende i dette blad er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.


…Fra bestyrelsens arbejdsbord … Det var så den sommer Højsæsonen er afsluttet på vanlig vis med afholdelse af klubmesterskaber i alle kategorier. Der blev spillet megen flot golf, og under højst forskellige vejrkonditioner. Det var ikke alene et spørgsmål om golfmæssig kunnen, også den mentale styrke kom på prøve. Klubmestrene 2003 præsenteres inde i bladet. Sommeren bød på både sol og regn - og blæst. Der stod en del blæst omkring Køge Golf Klub, vi kom på landkortet for alvor. Jamen, ikke for det gode, vil nogen hævde. Men det er hovedsageligt de personer, der måske i god tro lod sig lokke af discount-medlemskaber i fjerne golfklubber som en nem genvej til greenfee spil på de gode baner omkring København. Andre igen har givet udtryk for tilfredshed med at vi stod frem og vedgik vores synspunkter, således som de blev beskrevet i DANSK GOLF nr. 6/august måned. Når man stikker næsen frem, må man være forberedt på at nogen langer ud efter den. Det tager vi med sindsro. Vi har god grund til at tro, at problemerne med de usædvanlige medlemskaber vil være løst fra sæsonstart 2004, hvor DGU har lovet os et nyt og bedre medlemskort med mere detaljerede medlemsoplysninger. Venner og bekendte – børn og børnebørn På vore træningsanlæg – drivingrange og puttinggreen – har vinden også viftet, idet der fra enkelte medlemmers side har været udtrykt uforståelse for at ovennævnte grupper ikke kan bruge klubbens træningsfaciliteter. En golfbane er ikke en legeplads for børn, og når børn med forældre eller bedsteforældre opholder sig i og omkring klubhuset, er det de voksnes ansvar at barnet er under fuldt opsyn. I vore vedtægter, sanktioneret af klubbens

medlemmer, står i §4 om passive medlemmer blandt andet, at disse ikke må benytte træningsfaciliteterne. Passive betaler hvert år et beløb for at bevare tilknytningen til klubben, men er altså afskåret fra at bruge anlægget i passiv-perioden. Det må således også være helt klart, at ’ikkemedlemmer’ er omfattet af samme passus. Bestyrelsen ❏

Annonce Kok/Forpagter Søges til restauranten i Køge Golf Klub. Til tiltrædelse senest 1. marts 2004 søges forpagter til klubbens restaurant. Klubben har 1.200 medlemmer og er fuldt udbygget med 27 huller, klubben besøges årligt at ca. 5.000 greenfee spillere. Vor nye forpagter skal være uddannet kok, kreativ og absolut serviceminded – og være i stand til at give en klubrestaurant en god atmosfære. Kendskab til livet i en golfklub er en fordel, da der er tale om en sæsonforretning med lange åbningstider i sommerhalvåret og helt eller delvist lukket i vintermånederne. Da klubbens aktivitetsniveau er høj, er der for den rigtige forpagter gode muligheder for en fornuftig omsætning/indtjening. Omsætningen i indeværende år er ca. 2 mio. kr. Er du interesseret? Så send din ansøgning mrk. ”Forpagter” med en kort beskrivelse af dit hidtidige virke. Ansøgningen skal være os i hænde senest 1. november 2003. Køge Golf Klub Att.: Forretningsfører Steen Rasmussen Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge.

3


Info fra kontoret Sikring af klubhuset Som det nok er bekendt, er vi med mellemrum blevet ramt af indbrud, enten i klubhuset eller i det bagrum der ligge på sydsiden af Hastrupvej. De indbrud vi i tiderne har haft i bagrummet, har ikke været specielt svære at gennemfører. Dørene til rummet har enten været ulåste eller ganske simpelt stået direkte åbent, godt hjulpet på vej af brosten, måtter eller andre kreative løsningen, som vores egne medlemmer selv har er anvendt, for at holde dørene åbne. Under sidste besøg i bagrummet forsvandt der værdier (køller, jern, bags m.m.) for beløb tæt på ? million! Her var dørene ulåst. I klubhuset har vi så i august haft et indbrud, som blev udført i bedste western stil, hvor alle døre, som tyvene mødte på deres vej, blev sparket op. Den fremgangs har selv sagt medført store materielle skader. Udover skaderne, efterlod tyvene Bent med et noget reducerede varelager. Tyverierne skyldes naturligvis ikke kun, at det i det fag er rygtes, at i Køge står dørene altid åbne. Vores noget afsides placering på landkortet, kombineret med den mørke tid vi går i møde gør, at klubben er specielt attraktiv også i det kommende ?-år. Derfor sikrer vi nu ejendommen. Sikringen består af et kombineret låse- og alarmsystem. Låsedelen består af låse, som automatisk bliver til- og frakoblet på en forud programmeret tid. Det betyder, at vi via en computere kan tilpasse tidspunktet for den automatiske låsning/ åbning, alt afhængig af årstid og eventuelle arrangementer i klubben. Dermed skal ingen tænke på at låse dørene, som ”sidste mand”. Teknikken klare opgaven. Det alle blot skal tænke på er, IKKE at efterlade dørene i åbenstående stand. Skulle dørene blive blokeret for lukning, vil en hyletone gør opmærksom på ”forbrydelsen”. Bliver døren så ikke lukket inden for 15 min., vil tyverialarmen gå i gang, uanset tidspunkt. Så fremover må ingen døre efterlades åbenstående. De skal lukkes efter endt brug. Alarmdelen består af rumalarmer i både klubhus, 4

bagrum og køkken. Alarmerne tilkobles samtidig med, at dørene låses om aftenen og frakobles om morgen. Det vil sige, at i løbet af dagen, kan alle døre åbnes og lukkes på ganske normal vis. 30 minutter før alarmen tilsluttes om aftenen, begynder en svag bip-tone at lyde. Du har så mulighed for at forlade rummet eller via dit adgangskort ”købe” 30 minutter mere, inden alarmen slår til igen. Når systemet er installeret vil det, uden for åbningstiderne, være nødvendigt med et adgangskort. Kortet er en afløser for de nøgler, som mange medlemmer er i besiddelse af. Kun de medlemmer, som bruger bagrummene ved Nordbanen, har stadig behov for dagens nøgle. Ønsker du, uden for normal åbningstid, at have adgang til klubhus og bagrum ved Sydbanen skal du på kontoret anskaffe dig et adgangskort, som anvendes til døre med automatisk låsning. Her får du også en nærmere beskrivelse af systemets anvendelse. Kortet udleveres ligesom de gamle nøgler, mod et depositum på kr. 85.-. Køb af kort kan ske fra uge 41, hvor vi forventer, at systemet vil være installeret. Danmarkspræmiere på virtuel baneguide Som den første klub i Danmark, kan Køge Golf klub præsentere en virtuel 3D baneguide, som giver et imponerende og meget realistisk indtryk af vores Sydbane. Baneguiden kan du finde på internettet, på adressen www.baneguide.com. Baneguiden er meget dygtigt udført og programmeret af et af vores egne medlemmer, Jesper Mansa, som i en periode har stillet guiden gratis til rådighed. Stor tak til Jesper for det. Så har du adgang til internettet, så er Køges bane på www.baneguide.com, absolut et besøg værd. DGU-kort Vi har stadig en stak uafhentet DGU-kort liggende, en stak der ikke er blevet mindre siden vi sidst gjorde opmærksom her på.. Kortet kan naturligvis afhentes på kontoret. Steen Rasmussen ❏


Baneservice Kørselsretning og fortrinsret.

D

er har i sommerens løb været nogen usikkerhed omkring banekontrollens arbejde på banen – her bemærkes i første omgang kørselsretning samt fortrinsret. I Køge Golf Klub’s vedtægter er det under ordensreglerne anført, at greenkeepernes arbejde på banen altid har fortrinsret, og at medlemmerne skal respektere deres signaler. Dette har altid været gældende og har for det meste fungeret tilfredsstillende. Medlemmerne er bevist om, at greenkeeperne udfører et stykke arbejde, som skal respekteres. Bestyrelsen har i henhold til vedtægternes § 21vedtaget: At banekontrollen fremover sidestilles med greenkeeperne – d.v.s. de har fortrinsret og deres arbejde henhører i fremtiden under ordensreglerne i klubbens vedtægter. På opslagstavlen i foyer’en er denne bestemmelse opslået og gældende fra 1.september. Vi håber, at medlemmer har forståelse for, at banekontrollens arbejde er vigtig for klubben

og at banekontrollen er medlemmer, der frivilligt stiller deres tid til rådighed - ikke for at genere klubbens medlemmer, men for at sikre, at gæster, der besøger banen har ret til at spille og har betalt samt at spillet kan glide hensigtsmæssigt til glæde for alle. Nogle medlemmer har klaget over, at de følte sig generet af, at banekontrollen ”kom listende” ind på dem under spillet – og andre har udtalt, at kørslen på banen foregik ukontrolleret, og at banekontrollens udøvere burde have undervisning i, hvordan kørselsretningen skal foregå. Banekontrollen blev nyoprettet sidste år, og det vil derfor være naturligt at evaluere ordningen nu. Det er bestyrelsens opfattelse, at banekontrollen generelt har gjort sit arbejde godt, men bestyrelsen vil på baggrund af ovenstående både skriftlige og mundtlige tilkendegivelser drøfte, om eventuelle ændringer i konceptet vil kunne lette banekontrollens arbejde og skabe større tilfredshed hos medlemmerne fremover. Bestyrelsen ❏

GYRN · LOPS · BRANDT

S T A T S A U T O R I S E R E D E

R E V I S O R E R

TORVET 19 • 4600 KØGE • 56 65 52 52 • 56 65 74 00

5


Ny Course Rating med Slope af Sydbanen Vigtigt at I læser dette, idet det vil få betydning for næsten alle medlemmer af Køge Golf Klub. Nyt dame-handicap for spiller med handicap 14,7 = ((14,7 x 125/113) + 71,4 – 71,9) x Dansk Golf Union har gennemført en genrating 113/128 = 13,9. af Sydbanen og har primo juni 2003 meddelt at Sydbanen har fået en ny Course Rating (CR) og Nyt herre-handicap = ((Gl. hcp x 126/113) Slope. + 71,0 – 71,0) x 113/128. Sydbanens Course Rating og Slope er herEksempel: efter følgende: Nyt herre-handicap for spiller med handicap 14,7 = ((14,7 x 126/113) + 71,0 – 71,0) x Damer: Meter Par CR Slope 113/128 = 14,5. Gul 5773 72 77,1(76,7) 139(136) Rød 4967 72 71,9(71,4) 128(125) Der kan også anvendes en mere enkel forHerrer: mel for dem der selv vil regne deres nye handiHvid 6009 72 72,2(72,2) 131(129) cap ud: Gul 5773 72 71,0(71,0) 128(126) Damer: Nyt hcp = (Gl. hcp x 125/128) – 0,5. Rød 4967 72 66,7(66,7) 118(115) Herre: Nyt hcp = Gl. hcp x 126/128. Tal i ( ) er den gamle Course Rating og Slope. Køge Golf Klub indfører den nye Course Som følge af den ændrede Course Rating Rating og Slope med virkning fra 10. oktober og Slope skal alle medlemmers handicap 2003. ændres, når Køge Golf Klub indfører den nye Fra denne dato vil der i klubhuset være CR og Slope. ophængt de rettede handicaplister samt de nye Denne handicapændring må dog kun genkonverteringstabeller for Sydbanen. nemføres, således at ingen spiller hæves over Ovenstående vil også betyde at Køge Golf handicap 36 og ingen spiller sænkes under hanKlub skal tilrette vores baneguide og scorekort dicap 37. samt andre steder hvor der er anført Course Desuden vil spillere med handicap 2,9 eller Rating og Slope. herunder blive holdt uden for denne ændring. I forbindelse med denne genrating har Reglen for ændring af handicap er, at brutDansk Golf Union foreslået en ændring af toscoren for en spiller, der går til sit handicap vores handicapnøgle for Sydbanen. på henholdsvis gul tee for herre og rød tee for Kommiteen vil sammen med baneudvalget damer forbliver den samme. og kontoret drøfte dette nærmere, før dette Hermed sikres det, at spillerne ikke pludseeventuelt ændres fra 1. april 2004. ligt skal spille i et andet score for at gå til hanEventuelle spørgsmål til ovenstående kan dicap på hjemmebanen. rettes til kontoret ved Steen Rasmussen eller Medlemmernes nye handicap vil blive undertegnede. omregnet af klubbens edb-system efter følgenMed venlig hilsen de formel: Handicapkommiteen Nyt handicap = (( Gl. hcp x Gl. Slope/113) H. C. Jørgensen, formand ❏ + Gl. CR – Ny CR) x 113/Ny Slope. Det vil sige følgende: Nyt dame-handicap = ((Gl. hcp x 125/113) + 71,4 – 71,9) x 113/128. Eksempel: 6


Vi er på banen - og vi har lidt mere at byde på

- Vi formidler salg af alle former for ejerboliger - også erhvervsejendomme - Vi har et særligt godt salærtilbud til Køge-golfere - Vi formidler også billige kreditforeningslån gennem BRFkredit - Og så kan vi tilbyde Danmarks billigste kassekredit til private.

- jo vi har lidt mere at byde på. Vi er sponsor for Køge Golf Klub’s junior-talenter i ”Thomas Bjørn Cup” Selvstændig ejendomsmægler og valuar,

MDE

EDC Mæglerne Peter Johansen

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Vi harlidt mere at byde på

SDR. ALLÉ 13 - 4600 KØGE - email: 468@edc.dk - Telf. 56 63 11 66 7


Turnering der aldrig bliver glemt

F

or golfspilleren Arne Leif Pedersen, vil Ferie matchen på Køge Golf Klubs bane sent blive glemt. Ikke fordi han vandt turneringen, men fordi han præsterede det slag alle golfspillere drømmer om, et Hole-In-One. På banens første hul, som er 124 meter langt, sendte han bolden direkte i hul på et slag. Dermed bliver han medlem af den eksklusive Hole-In-One klub. På trods af den gode start blev det ikke til en topplacering i turneringen. Turnering, som havde 95 tilmeldte, blev på trods af lidt regnbyger, spillet i et perfekt vejr. Vejret kombineret med en bane i meget fin stand, gav spillerne perfekte forhold. De gode rammer gav sig da også udslag i nogle meget flotte resultater.

Danielsen på hhv. 2. og 3. pladsen. B-rækken blev vundet af Morten Krustrup, som lavede hele 48 point, hvilket er et af de flotteste resultater der er set i år på Køges bane. På de 2 næste pladser kom Niels Olsen og Steen Hansen. ❏

Bridge

A-rækken blev vundet af Birgit Danielsen med 40 point, med Allan Kristensen og Torben

8

Torsdag den 30. oktober kl. 19.00 starter den 4. sæson i Klubhuset. Starten er betinget af golfsæsonen, som slutter med ”fodboldmatch” den 23. oktober, og vi forventer at slutte sæsonen ultimo marts 2004. Hvem kan deltage? Alle med interesse og min. kendskab svarende til et års undervisning på begynderhold. Vi spiller i 2 eller 3 rækker afhængigt af deltagerantal med oprykning af 2 par hver aften. Se opslag og tilmeldingslister i mellemgangen. Substitutter! Hvis du/i ikke vil binde jer til at spille fast, så er behovet for substitutter stort. Tilmelding på ophængte lister i mellemgangen. Vil du vide mere om turneringen eller begynderundervisning? Ring til Kjeld på tlf. 56 82 04 03. Jørn, Flemming og Kjeld. ❏


Sponsormatch Fredag den 12. september var der match for klubbens sponsorer med gæster. Der blev spillet stableford med gunstart i et fantastisk lunt sensommervejr., Efter matchen var der middag og præmier. Hans Jørgen Dalsgård Jensen vandt matchen

Formanden takkede sponsorerne for endnu et år med velvillig sponsorstøtte. med 36 point. 9


turnering i strålende sol

D

en indledende runde til Nykredits populære, landsdækkende Ægtepar Match, blev i weekenden spillet på Køge Golf Klubs bane. Tu r n e r i n g e n b l e v afviklet som Foursome, hvor ægteparret skiftes til at slå til bolden. Denne specielle spilleform havde 57 par tilmeldt sig og de fik alle en flot og solbeskinnet dag at spille på. Til sammen med en bane i rigtig god stand, betød det optimale betingelser, hvilket også gav sig udslag i nogle meget flotte resultater, som lover godt forud for den kommende finale. Der blev spillet i en A-række og en B-række. Resultat i A-rækken blev, at Laura Andersen og Casper Schrøder scorede 41 point og blev der-

med sikre vindere foran Lene og Ole Noer med 36 point og Birgit og Torben Danielsen med 35 point. I B-rækken sejrede Kirsten og Asger Bindslev med 38 point foran Jørn og Grete Christensen med 37 point og Karin Madsenog Karsten Hansen med 33 point. Vinderne af de 2 rækker er nu klar til at forsvare Køges farver i den kommende regionsfinale og forhåbentlig også i landsfinalen. B-rækkens præmietagere – på højre fløj Michael Olsen fra Nykredit

10


Invitationsmatch

T

orsdag den 14. august 2003 afholdt torsdagsherrerne invitationsmatch. Trods den 1. dårlige vejrudsigt i meget lang tid, havde arrangørerne sørget for sol og rigtig god vind! 76 deltagere, heraf 27 gæster mødte op kl.08.00 til indskrivning og morgenmad. BG Bank var sponsor på dagens match, og havde medbragt gaver til alle deltagere. Der var en stille gunstart kl. 09.00 med dobbelt start på 9. hul, og efter godt 4? time var alle klar til frokost og præmieoverrækkelse. BG Bank var også sponsor på alle præmier, som blev overrakt af direktør Torben Stevold. Holdpræmien blev vundet med 121 point af start no.11, som bestod af Jan Stender, Jan Ziegler, Klaus Hansen og Ole Noer. A-rækken: Poul Mortensen 38 point Peter Melgaard 35 point James Valentin 35 point

Ole Noer 35 point Jørgen Sparre 34 point B-rækken: Jan Stender 40 point Bo Hansen 38 point Kurt Stender 36 point Flemming Bølling 34 point Thomas Andersen 34 point Der var også præmie til nærmest flaget på alle par 3 huller. Ingen ramte 14. hul, men der var flotte Lin Utzon vaser til Per Hamann på 1. hul med 4,67 m, Jan Vidgren på 9. hul med 0,79 m og Poul Mortensen på 18. hul med 4,17 m. Dagen sluttede med en stor tak til BG Bank for et flot arrangement, som kvitterede med tilsagn om en gentagelse i 2004 Peter Skat ❏

11


Græshopperne på træningslejr

I

år er der 56 Græshopper !! En Græshoppe er en golfspiller mellem 7 år og 12 år. Græshopperne har igennem sæsonen fået træning af proérne, spillet matches og nu også været på træningslejr. Træningslejren gik til Kristianstad i Sverige og det var kun Græshopper fra 9 år der havde mulighed for at komme med. Træningslejren foregik i dagene den 22-8-03 til og med den 24-8-03. Vi var i alt 24 der tog af sted, heraf 17 børn. Bussen ventede på parkeringspladsen, hvilket var til stor irritation for et par voksne golfspillere (vore egne medlemmer) !!! Alligevel pakkede vi bussen og tog af sted med meget højt humør.

Vi ankom til vandrehjemmet og fik en flot modtagelse. Vi spiste aftensmad og derefter lavede vi konkurrencer og andet socialt samvær. Næste morgen, efter morgenmaden, skulle vi så spille match. Vi var 7 blandede hold og vi spillede 9 hullers stabelford. På trods af regn og en lang bane (Kristianstads skovbane), så udviste alle Græshopperne højt niveau; Der var både birdies og børn der gik ned i handicap. Børnene viste også stor koncentration og god etikette. Faktisk fik vi stor ros af svenskerne, som syntes vore børn var velopdragne, velklædte og meget søde. Kristiansstad golfklub skal også herfra have stor ros: Kontoret og proen tog flot imod os og havde god tid til os. Under vor match (som tog 3? time) var der ingen svenske voksne golfspillere der ville ”lukkes igennem”, de havde tid nok og nød at se på vore Græshopper !!!!!! Men som en 12

voksen svensk golfspiller også rigtigt sagde: ” Det kan jo være der er en Pernfors iblandt de herlige unger”. Til frokost (efter matchen) havde Kristianstad Golfklubs restaurant lavet en lille overraskelse til børnene. De havde nemlig lavet specielle sjove burgermenuer, på trods af der også blev afholdt match på deres 18 hullers bane. Det var tydeligt for os, at svenskerne er meget åbne og vant til børnespillere !!!!! Efter spisningen var der nogle børn der spiller yderligere 9 huller og resten tog hjem og legede. Om aften tog vi på pizzeria (som Kristitansstad havde arrangeret). Her spiste vi aftensmad og havde præmieoverraskelser. Da vi kom hjem til vandrehjemmet igen, blev der spillet kort og leget indtil der skulle soves. Den sidste dag tog vi direkte fra morgenbordet ud på golfbanen. Her gik nogle Græshopper 9 huller igen, andre puttede og ellers afprøvede de driving rangen. Herefter tog vi meget trætte hjem til Køge. Desværre blev vi modtaget som vi blev sendt af sted: voksne golfspillere (vore egne), som var irriteret over børnene og bussens ankomst !!!!!. Slutteligt vil vi lige takke Køge Golf Klub, Trope Snacks, Castus, Køge Kommune, EDC mæglerne Peter Johansen, Pølsevognen på Torvet og Bio for deres sponsorering til Græshopperne. Hilsen Græshopperne ❏


13


Årets klubmestre er fundet spilleforhold havde da også stor indflydelse på resultaterne, som for alle spillerne lå noget over det normale niveau. Om søndagen viste vejret sig fra en mere positiv side, hvilket så også resulterede i rigtig flot golf fra mange af spillerne. Klubmesterskaberne blev spillet fra scratch hvilket betyder, at det er brutto scoren uden handicap der er tællende. Hos herrerne blev det et tæt og meget spændende opgør om sejren. Kun et eneste slag skilte

K

øge Golf Klub har i weekenden den 23. og 24. august afholdt de årlige klubmesterskaber for både herrer og damer. Mesterskaberne, som blev afholdt over 54 huller, med 36 huller om lørdagen og 18 hullers finalerunde om søndagen, blev især om lørdagen præget af kraftig blæst og slagregn i store perioder. De ugunstige

nr. 1 fra nr. 2. Klubmester hos herrerne blev Morten Torngaard med 229 slag foran Morten Christensen med 230 slag og Jørgen ”Jønne” Petersen på en tredje plads med 235 slag. Hos damerne blev Charlotte Ludvigsen suveræn vinder med 238 slag foran Rikke Thomassen med 254 slag. På tredje pladsen kom Charlotte Tranberg med 257 slag. 14


Velkommen i Køge Golf Klub!

I

en tid hvor det fra samfundets side prioriteres højt at stille de flest mulige ressourcer til rådighed i relation til handicappedes adgang til transportfaciliteter, sportsfaciliteter og andre faciliteter har det været forstemmende at konstatere, at Køge Golf Klub i et konkret tilfælde ikke levede op til det øvrige samfunds bestræbelser på at gøre livet lettere for handicappede. Jeg skal ikke belaste læserne med en længere udredning, men her er en ultrakort version af den efter min mening pinlige sag. Dameklubben holdt den 26. august Damedag, Invitationsmatch. Jeg spurgte i god tid i forvejen en handicappet veninde, der bruger en såkaldt golf-scooter (brede dæk, letvægt), om hun ville deltage. Det ville hun gerne. For en god ordens skyld ville jeg sikre mig klubbens indforståelse med dette arrangement. Til min store skuffelse og overraskelse var svaret nej. Min anmodning endte via kontoret og formanden hos b e st y r e l se n , s o m s ag d e n e j. Begrundelsen var for meget slid på banen, og at jeg blot kunne leje en golf-bil til min veninde formedelst 300 kr. Hvorfor lejede jeg ikke blot en golf-bil til min veninde? Det var ikke, fordi jeg ikke havde råd, men af principielle årsager. Ifølge mine begreber fordrer invitation gæstfrihed og her var der ikke tale om gæstfrihed. Jeg ville simpelthen ikke være bekendt at invitere en veninde til en begivenhed, hvor hun ville blive udsat for en ugæstfri behandling. Hvis man ser dette tilfælde i en større sammenhæng er tendenserne i klubben desværre deprimerende. Klubben er efter min opfattelse på vej til at få et dårligt ry blandt medlemmer, blandt andre golfspillere og i lokalsamfundet. Jeg tænker her på såvel generelle tendenser som konkrete begivenheder, som jeg selv og andre medlemmer har været vidne til på det seneste. Den helt overflødige dress-code, den omsiggribende ”patruljering” af banen og bortvisning af medlemmers familie fra klubbens faciliteter signalerer lukkethed og intolerance.

Jeg er overbevist om at denne udvikling ikke er i medlemmernes interesse. Efter min menig burde gæstfrihed, venlighed og tolerance præge klubben. Med venlig hilsen Medlem nr. 680, Susanne Mortensen ❏ Kære Susanne Det er beklageligt, hvis informationen vedrørende kørsel med private køretøjer på banen ikke har været fyldestgørende nok, men sagen er, at da banen for mere end 30 år siden blev anlagt, blev der ikke tænkt på at spillerne skulle kunne køre rundt under spillet. Anlægget giver helt enkelt ikke plads til trafiklinier, således som man ser det på baner, hvor kørende trafik er helt almindelig. I Køge har vi indtil dato haft 2 medlemmer, der af fysiske årsager ansøgte om - og fik - speciel tilladelse til at køre med egne køretøjer. P.t. har ingen tilladelse til at køre med golfscoootere. Ved den lejlighed (i midten af 90’erne) blev det også besluttet at golfvognen kunne udlejes 1 gang dagligt, enten til et medlem eller en gæst, men at kørende trafik derudover ville udgøre en alt for stor belastning for banen. Derfor fik din gæst afslag på transport med eget køretøj, men samtidig tilbud om at leje klubbens golfvogn til matchen. Til dine øvrige kommentarer vil jeg blot henvise til bestyrelsens indlæg på side 2. Desværre er ’de gode gamle dage’ – hvor mennesker generelt var ærlige, havde en pæn og hensynsfuld optræden, overholdt skrevne som uskrevne regler og heller ikke snød med betalingen og/eller handicappet – uigenkaldeligt forbi! Ingen beklager det mere end vi! Med venlig hilsen p.b.v. Hanne Wurr ❏ 15


Mesterskab afgjort ved omspil I weekenden 30.-31. august afholdtes klubmesterskaber for juniorer, seniorer, veteraner og begyndere. Et af mesterskaberne krævede et nervepirrende omspil, før mesteren var fundet. Kampen om retten til at kunne kalde sig

enkelt spiller skilte sig ud og kandidere til rækkemesterskabet. Spændingen om, hvem der skulle løbe af med sejren, var meget intense i mange af grupperne hvor den endelige afgørelse da også først faldt på sidste hul i turneringen. Hos junior-herrer var det så tæt, at 36 huller ikke var nok til at finde en vinder. Det var derfor nødvendigt med ”Sudden Death” omspil om mesterskabet. Der skulle 2 hullers meget spændende omspil til før det blev klart, at Morten Christensen kunne kalde sig klubme-

Drenge: James Taylor, Morten Christensen, Sean Jensen klubmester det næste år, blev som sædvanligt afgjort over 36 huller, fordelt med 18 huller om lørdagen og 18 huller om søndagen. I de fleste rækker skulle man langt hen af søndagen før en

Begyndere: Neel Skjellerup, Tonni Holdt, Charlotte Bendixen ster for junior-herrer. Mesterskaberne for begynderne, blev spillet over 18 huller og her vandt Jan Kofod hos her-

Piger: Lisa Jespersen, Christa Schärer 16

Begyndere: Mogens Aaby, Jan Kofod, Michael Grønfeldt


Seniorer & Veteraner

Senior: Rikke Lolk, Lene Noer, Lene Nielsen

Senior: Ole Therkildsen, Niels Østergaard, Arne Amtoft

Veteran: Anni Svendsen, Jane Jensen, Elly Petersen

Veteran: James Taylor, Morten Christensen, Sean Jensen

rerne og Tonni Holdt hos damerne. I de øvrige rækker blev mestrene; juniorpiger Christa Schärer, senior-herrer Nils Østergaard, senior-damer Lene Noer, veteraner-herrer Frank Petersen og veteraner-damer Jane Jensen. 17


Juniorturen til Himmerland

V

i mødtes tidlig mandag morgen i Køge Golf Klub d. 23/6. Vi var 20 i alt (17 drenge og 3 piger). Vi lagde ud med dårlig vejr og masser af vand, men det blev bedre i løbet af ugen. Da vi ankom, blev vi delt op i hytter og indrettede os hurtigt. Så var det ud at spille og derefter en Sankt Hans middag i klubbens restaurant. Og så var det bare med at komme i seng, for det var ikke noget med at sove længe. Der skulle være ro i hytterne kl. 23.00, men det var langt sjovere at vente til de voksne havde checket om vi sov, hvorefter vi tog på natteløb. Sjovt var det og golf blev der spillet. De første dage på banen var barske og nogle af juniorerne gjorde ligefrem oprør, fordi deres jern fløj længere end boldene på grund af våde grips. En aften gik med bowling og billard. Der spiste vi også aftensmad. Den var god, vi fik

18

”bøf bearnaise”, og der blev adskillige gange råbt: ” kan jeg bede om et stykke sovs”. Vejret blev bedre og det blev golfen også. Om eftermiddagen var vi i svømmehallen og det gik ikke stille for sig! Slik, sodavand og andre fristende ting, kunne købes hos den enarmede købmand, som fik overskud den uge. Så kom dagen hvor vi skulle hjem, men også dagen med præmierne. Busturen hjem var lang, vi var efterhånden trætte. Men det havde været en rigtig god tur. Tusind tak til Køge Golf Klub og lederne af turen. Lisa Jespersen, junior, Køge Golf Klub ❏


Æblet falder forhåbentligt ikke langt fra stammen - hvorfor så sparke det væk? Datoen er søndag den 23. August. Klubmesterskaberne i Køge Golfklub er vel overstået. Solen skinner. Deltagerne nyder deres velfortjente kolde øl på terrassen. Alle taler på tværs af bordene om deres birdie på hul 11, deres bogey på hul 9 og deres tier på hul 15. Mennesker griner. Mennesker hygger sig. På første hul slår de medlemmer ud, som ikke har haft mulighed for at deltage i klubmesterskaberne - de er også glade. En stemning af samvær, velvære og ægte klubliv oser over Køge Golfklub på denne dejlige søndag. Jeg er lige blevet klubmester, min familie er til stede, og jeg er sammen med mennesker, der er lige så begejstrede for golfsporten, som jeg er. Sikken en dag! Det skal dog nævnes, at dagens højdepunkt var min fireårige søn Williams reaktion, da hans far blev råbt op som vinder af dette års klubmesterskaber. Uden hæmninger råbte han af sine lungers fulde kraft: JUBIIIIII…, imens han i sin sejrsrus strakte armene i vejret, så højt han kunne. I øvrigt til stor morskab for de tilstedeværende. Da fotograferingen er overstået, tager William min hånd, kigger op på mig og siger: - Far, jeg vil også være lige så god til at spille golf, som du er, tror du, at jeg kan blive det? På dette tidspunkt havde jeg købt Tivoli til ham, hvis han havde bedt mig om det, men heldigvis var hans ønske blot at få sin første golfkølle - hans helt egen golfkølle. Hånd i hånd går far og søn ind i proshoppen og køber drengens helt egen golfkølle. Fuld af forventning spadserer vi nu over på træningsbanen. Trækker en spand bolde. Går helt ned i enden af træningsbanen. Nu skal det første slag slås med sin helt egen golfkølle. Det første slag, som måske vil føre til, at min søn i fremtiden vil opleve lige så mange fantastiske søndage i Køge Golfklub, som jeg har haft så mange af i mine 30 år som golfspiller. Mens jeg som far er overbevist om, at jeg

har grebet min søn på et tidspunkt, hvor hans motivationsniveau til at spille golf er på sit højeste, og mens jeg som far står og drømmer om alle de fantastiske timer, jeg forhåbentlig skal tilbringe med min søn på golfbanen, kommer en anden forventningsfuld golfspillende far med sin grædende fireårige søn i hånden hen til mig. Han fortæller mig, at han og hans søn lige er blevet bedt om at forlade træningsbanen, idet sønnen på fire år ikke er medlem af Køge Golfklub. Slukøret og en smule uforstående forlader vi træningsbanen for ikke at lide samme skæbne. Far og søn stunden er knap så idyllisk, som den var for fem minutter siden. Overbevidst om at der er sket en misforståelse, går vi tilbage til klubhuset. Stemningen på terrassen er stadig på sit højeste. Folk griner og hygger sig stadig, og mange spørger forventningsfuldt til min søns talenter som golfspiller. William har sat sig på en bænk tæt på puttinggreenen. En smule sur på far sidder han med sin nye golfkølle i den ene hånd, og den største fortrøstningsis jeg kunne finde i den anden hånd, imens han betragter alle hullerne på puttinggreenen. - Mor! Er det ikke heldigt at jeg kan tælle til tyve. Jeg har talt alle hullerne, og der er atten. Hurtigt tager jeg et kig ud over puttinggreenen. Den er tom! Folk er enten ude at spille eller sidder og hygger sig på terrassen. Min kone og jeg beslutter os for, at William ikke vil være til nogens gene, (det skal man selvfølgelig tage højde for, når man har børn med på golfbanen, det har jeg jo selv lært af min far, da jeg var helt lille), og begiver os derefter ud på puttinggreenen med vores søn, og hans helt egen golfkølle. William når at få bolden i hul to gange, før vi af banekontrollen bliver bedt om at forlade greenen med den begrundelse, at William på 4 år ikke er medlem af Køge Golfklub!! På vej hjem i bilen forsøger vi begge desperat at ændre Williams oplevelse af dette møde med golfsporten og hans helt egen golfkølle. I mine 30 år som golfspiller og medlem af 19


Køge Golfklub har jeg aldrig oplevet en så ubehagelig oplevelse, som den min søn og jeg oplevede den 23. august. Jeg er overbevist om, at jeg selv er blevet en habil golfspiller, fordi jeg i en ung alder langsomt og med mine forældres kyndige overvågning blev introduceret til sporten gennem leg og hyggelig samvær med mine forældre. Da jeg nåede en alder, hvor jeg var modtagelig for dissideret undervisning, var jeg allerede bekendt med, hvordan man gebærder sig på en golfbane. Hvor man skal stå på en træningsbane. Golfetikette etc.. Netop fordi jeg var vant til at færdes på en golfbane. Jeg er ikke af den holdning, at en golfklub skal være en legeplads for børn. Og børn skal selvfølgelig ikke være til gene for andre spillere. Men golf er en umådelig stor del af vores liv, det er en fantastisk familiesport, det er vores livsstil. Derfor mener jeg bestemt, at det er vigtigt, at vi som forældre har mulighed for, at introducere vores børn til alle de positive

20

kvaliteter golfen har at byde på - også før medlemskab er muligt. Kan det virkeligt være rigtigt, at William eller lille Peter ikke kan få lov til at besøge mor eller far på golfbanen, at prøve at slå en spand bolte eller putte en bold i hul? Kan det virkeligt være rigtigt, at farmor og farfar ikke kan få lov til at vise deres lille barnebarn - samt lade ham prøve - den sport, som de bruger så meget af deres tid på, og som de elsker så højt? Det må være muligt at finde en anden løsning end blot at bortvise de forventningsfulde og forhåbentlige fremtidige golfspillere. Morten Torngaard Medl. Nr 383 ❏

‘Læs bestyrelsens kommentar på side 2, ”Venner og bekendte - børn og børnebørn”.


Annonce 125 x 180

13/02/03

14:36

Side 1

SCA

Slå et sving omkring SCA og se Golf 2003 … samt alle de andre store VW nyheder

PS! Vi spiller selv i Køge Golfklub.

Det giver ”drive” og ideer til gode medlemstilbud. Velkommen.

Svend Christensens Autohus A/S Ellebjergvej 138 . 2450 København SV Telefon 36 19 02 00 . Fax 36 30 26 78 www.sca-vw.dk

21


1. division – damer

S

å sluttede sæsonen for 1. holdets damer, der i dette år har spillet i 1. division. Holdet har i år bestået af: Rikke T h o m a s s e n , Tr i n e Mansa, Hanne Taylor og Charlotte Ludvigsen. Christina Kuld spillede med i den første match, men har desværre spillet turneringer på de andre matchdage. Forståeligt nok, at dette er blevet prioriteret. Der var 6 hold i alt med i divisionen, og vi endte på en 3. plads med 2 matcher vundet, 2 uafgjorte og 1 tabt. Sæsonen bød på meget tætte matcher, og det var også først på sidste spilledag, at oprykkeren blev fundet – nemlig Hillerød. Egentlig ville vi jo gerne have rykket op i Elitedivisionen, men måtte desværre erkende, at vi ikke havde styrken i de afgørende matcher. Trods at vi ikke rykkede op, så har sæsonen alligevel været meget positiv. Vi har fået sammenspillet nogle nye foursomes, og vi har fundet en tro på hinanden og på holdet, som for nogle år siden, ikke var så udtalt. Derfor er vi

22

sikre på, at vi til næste år ligger helt på toppen. Slutteligt en tak til (er takketaler kun når man vinder?) Jørgen Ravnholt, som har været vores støtte som holdleder – især psykisk. Derudover stor tak til vores sponsor – exitstudiet.dk, der har givet os tøj på kroppen. Tak til Erik Glimø, caddier, publikum, frivillige matchledere, og til vores familier, der har ladet os være væk hjemmefra i mange timer. Vi glæder os til næste år. På holdets vegne, Charlotte Ludvigsen ❏


Drømmer du om egen green eller bare en køkkenhave? Store drømme? Eller små drømme? Uanset hvilke boligdrømme du har, hjælper Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne med at gøre dem til virkelighed. Hvad enten du overvejer at sælge den gamle bolig eller købe en ny, kan du trygt regne med, at vi sørger for, at du får det bedste ud af situationen. Det er det, vi mener, når vi lover, at du får en ordentlig handel. Det kan også være, at du vil blive boende, hvor du bor, men drømmer om et nyt køkken eller nyt bad. Med Nykredit i ryg-

gen, kan vi også hjælpe dig med at få et Tillægslån, så du kan få gang i planerne. Faktisk behøver du ikke engang gøre noget ved din bolig, for at få et Tillægslån. Så vil du f.eks. hellere rejse pengene op eller købe en ny bil, blander Nykredit sig ikke i det. Nybolig og Nykredit har et stærkt samarbejde, og derfor kan vi sammen hjælpe dig trygt gennem en bolighandel: Nybolig sælger den gamle bolig eller finder den nye. Nykredit finder pengene.

Nybolig Mariann Trolledahl Hundige Strandvej 213 2670 Greve tlf. 4390 2122 Hundige Storcenter 52 2670 Greve tlf. 4390 2122

Københavnsvej 63 A 4000 Roskilde tlf. 4632 3322 Vallensbæk StationsTorv 11-15 2665 Vallensbæk Strand tlf. 4354 2122

Solrød Strandvej 97 2680 Solrød Strand tlf. 5614 6122 Solrød Center 46 2680 Solrød Strand tlf. 5614 6122

www.nybolig.dk

23


1. Division seniorer

D

en 02.08 mødte vi Odense på Esbjergs golfbane - en vigtig macth som vi skulle vinde for at være sikker på at blive i 1. division - vi troede på det - alle var opsatte på at spille op til deres bedste ?. Men desværre, Odense spillede deres bedste match i denne sæson og slog os så stort som 8-2 Lene Noer var den eneste som vandt sin match med 2-1. Lørdag den 6.9. og søndag den 7.9. blev en stor skuffelse for Køges 1. division seniorer. Om lørdagen spillede holdet mod Esbjerg på Rungsteds bane, en match vi vidste ville blive en hård nød at knække. Esbjerg er divisionens bedste hold - resultatet var også derefter Køge tabte med hele 10-0 Om søndagen mødte Køge Sct. Knud på Køges hjemmebane. Inden matchen havde Sct. Knud 3 point mod Køges 2 point. En sejr til Køge ville betyde, at vi kunne forblive i 1. division - vi havde snakket meget om den match og alle var opsatte på, at yde deres bedste –menmen-men- Sct.Knud havde en af deres gode

DGU’s formand Morten Vinter uddeler medaljer til Esbjergs Senior Danmarksmestre 24

dage og besejrede os med 8-2. Dette betyder, at Køge spiller i 2. division fra næste sæson. Ole Therkildsen vandt dog sin match 6-4. Som holdleder vil jeg sige en stor tak til holdet for det dejlige kammeratskab, vi har haft igennem hele sæsonen. Jeg håber, at vi i næste sæson kan spille os op i 1.division igen - jeg er helt sikker på, at det kan vi. Vinder af divisionen blev Esbjerg nr. 2 Rungsted og nr. 3 Helsingør Svend Jarlstrøm holdleder ❏ D.M. Seniorer. Ved de Danske Mesterskaber for seniorer, opnåede Ole Therkildsen en flot 6. plads med

en score på 160 slag 1. runde i 84 - 2. runde i 76, som var mesterskabets bedste runde, et stort tillykke til Ole. Køge stillede med fem spillere. Arne Amtoft blev nr.17 med en score på 165 slag, Nils Østergaard nr. 31 med en score på 172 slag, Gilbert Nielsen nr 45 med en score på 177. Der deltog 72 spillere fra hele landet. Dansk mester blev Henry Knudsen Esbjerg med en score på 152 slag. Svend Jarlstrøm. ❏


1. division Herrer

D

et siges, at når enden er god, så er alting godt. Desværre passer det ikke helt på afslutningen af 1. division Øst. I weekenden 6.-7. september spilledes de to sidste runder i Danmarksturneringen. Lørdag skulle Køges herrehold møde København i Søllerød. Det blev til en velfortjent sejr 10/8 efter en flot indsats af alle holdets spillere. Den sejr var utrolig vigtig, fordi holdet fik brudt en alt for lang række af nederlag, dels i turneringen forrige år hvor vi tabte alle kampe, for så at gå fra det ene nederlag til det næste, i starten af denne sæson. Det er svært for spillerne at være på toppen hele sæsonen eller bare samtidigt. I den forgangne weekend fungerede holdet godt og derfor blev det også til sejr søndag på hjemmebane 10/8 over Mølleåen. Det var en meget spændende match lige til det sidste. Mølleåen kunne med en deler eller sejr over Køge sikre sig oprykning til Elite Divisionen. Ikke underligt at de ydede så god modstand. Efter 2 sejre i foursome førte vi 4-2 til frokost. I singlerne vandt Ole Glimø sin match 1/0, de to andre singles blev vundet af Thomas Schat-

Petersen og Morten Torngaard begge 2/1. Desværre havde holdet ingen points før de sidste to spillerunder og de vundne 4 points var, som det fremgår af skemaet, ikke nok til at blive i 1. division. Fra næste sæson hedder det derfor 2. division for holdet. K V U T Score Pt 1 Kokkedal 6 4 0 2 67-41 8 2 Mølleåen 6 4 0 2 56-52 8 3 Skovlunde-Herlev 6 3 0 3 57-51 6 4 Hillerød 6 3 0 3 54-54 6 5 Søllerød 6 3 0 3 52-56 6 6 København 6 2 0 4 49-59 4 7 Køge 6 2 0 4 43-65 4 Der bliver virkelig gode hold som holdet skal møde i 2. division til næste år. Det at holdet fik brudt den onde cirkel og afsluttede sæsonen med to sejre, lover godt for den næste. Så når enden er god, så er alting måske trods alt godt? Erik Glimø ❏

25


Elitegolf Det synes så kort tiden, at årets oplevelser i Danmarksturneringen begyndte. Op kl. 5:00 om morgenen (helt usædvanligt for de fleste) tilbage fra matchen kl. 20:00. Spille op til 36 huller lørdag og det samme søndag. Seniorer dog mere humane 18 huller lørdag og 18 huller søndag. Intet under at alle spillere sover godt om natten! Dertil måske en prøverunde inden matchen, en rask køretur til Århus, Esbjerg, Nyborg eller bare Søllerød eller Falster inden matchen og tilbage ofte tilbage om aftenen. Hvor mange timer bliver det mon til på et år, som hver spiller bruger af sin fritid, for at spille på et hold for Køge Golf Klub? Jamen er det er da ikke komplet ligegyldigt? Formentlig ikke altid helt ligegyldigt for familien, som holder weekend alene mindst 5-6 gange på en sæson! Til alle jer, skal der lyde en stor tak for jeres overbærenhed med jeres partner M/K. Jeg vil også gerne sige en stor tak til de mange hjælpere, der som caddier, match-ledere, hjælpere på match kontorer og andre, som lægger et stort arbejde i at få afviklet turneringen på betryggende vis, samt til jer, der som

tilskuere er med til at holde interessen for golf som sport i hævd. Tæt på 30 spillere har deltaget på Køges forskellige hold. Til jer alle skal der lyde en stor tak for jeres indsatsen i år. Jeg håber at I alle får tid og har lyst til at deltage i Dan­m arks­ turneringen til næste år. Erik Glimø ❏

Interflora - et stempel for kvalitet Brudebuketter - Dekorationer samt alt i begravelsesbinderi Åben 363 dage kl. 10-18

Engstrupgård

Møllesvinget 6 · Karlslunde · Tlf. 46 15 00 08 26


Mange gode tilbud

Metal woods Callaway ERC driver demo Nike driver Wilson Deep Red driver Cleveland Launcher driver Cobra 240 TaylorMade Burner 860 Cleveland Launcher fairway Wilson Deep Red fairway woods Precision driver og 3 woods grafit

Før 5999 3999 3999 3499 3499 3499 2199 2199 799

Nu 2499 1999 2999 2999 2999 2999 1699 1899 250

Jern Wilson Deep Red damer grafit 4 – sw Wilson Deep Red herre stål Cleveland damer classic collection 5 – sw TaylorMade herre grafit 200 series 3 – pw Progen herre stål 4 – sw Vantage V 509 3 woods/grafit 9 jern/stål Trouble shooter herre & damer grafit 4 – sw

6999 4999 4800 6799 3999 2999 3399

4999 3999 3999 4999 2999 1999 2500

Golf Sko & Bags Nike Foot Joy Foot Joy damer Wilson cocodile Wilson coaster

1399 1399 1099 1699 1299

799 799 499 1199 899

Nike • Peak • Daily • Back Tee • Lacoste • Ashworth • Abacus • Greensome • Galvin-Green 25% – 50% rabat på beklædning