Page 1

INFORMÀTICA 4t ESO INFORME PRÀCTICA 1 UNITAT 3

POSSIBLE SOLUCIÓ


Pràctica 1 Unitat 2 . Ports Els ports són connexions elèctriques que permeten al microprocessador comunicar-se amb els perifèrics. L’adapatador de clable que s’introdueix en un port s’anomena “connector” 1) Completa la taula següent amb les informacions sobre el nom del port, dues fotos mascle i femella i Utilització i característiques.

Nom del port USB El bus sèrie universal (o USB, sigles de universal serial bus en anglès).

Fotos (x 2)

Utilització i característiques L' USB pot connectar perifèrics com ratolins, teclats, PDAs, gamepads i joysticks, escàners, càmares digitals, impressores, repoductors personals, unitats flash i discs durs externs. Per a molts d'aquests dispositius, l'USB ha esdevingut el mètode estàndards de connexió. L'USB va ser dissenyat per a l'ordinador, però molts dispositius l'han adoptat.

Hi ha 4 menes de USB’s pel que fa a la transmissió de dades : Velocitat de transmissió de dades USB 1.0 =1,5 Mbps (192 KB/s). Per teclats i ratolins. USB 1.1 = 12 Mbps (1,5 MB/s) USB 2.0 = 480 Mbps (60 MB/s) USB 3.0 =4,8 Gbps (600 MB/s).


JACK 3.5

FireWire També anomenat IEEE 1394 Sense acrònim

El connector Jack és un connector d’àudio utilitzat en varis dispositius per la transmissió de so en format analògic Hi ha connectors Jack de varis diàmetres: 2,5mm, 3,5 mm y 6,35 mm. Els mes utilitzats son els de 3,5 mm i son els que s’utilitzen en dispositius portàtils com mp3, per la sortida d’auriculars. El de 2,5 no s’utilitza molt, però també es per dispositius petits. El de 6,35 es per dispositius d’àudio professional i en instruments musicals elèctrics. FireWire és un estàndard multiplataforma per entrada/sortida de dades en sèrie a gran velocitat. Es sol utilitzar per la interconnexió de dispositius digitals com càmeres digitals i videocàmeres a ordinadors. Velocitat de transmissió de dades Firewire 400 = 50MB/s Firewire 800 = 100MB/s Firewire s1600= 1,6 Gb/s FireWire s3200= 3,2 Gb/s


DVI (digital visual interface)

S’utilitza principalment en monitors per transferir la màxima qualitat d’imatge. Es fa servir per evitar de convertir la imatge d’analògic a digital Millora la qualitat de la imatge i el rendiment dels monitors. Ample de banda /transmissió de dades. (Single) 3.7 Gbit/s (Dual) 7.4 Gbit/s or more

VGA Utilitzat per la connexió de monitors analògics. (Video Graphics Array)


LAN (Local Area Network) RJ45 Acrònim anglès de Registered Jack

PS2 IBM Personal System/2

És fa servir per la interconnexió de diversos ordinadors i perifèrics. La seva extensió està limitada físicament a un edifici o a un entorn de 200 metres o amb repetidors podríem arribar a la distància d'un camp de 1 quilòmetre. La seva aplicació més estesa és la interconnexió d'ordinadors personals i estacions de treball en oficines, fàbriques, etc., per a compartir recursos i intercanviar dades i aplicacions. En definitiva, permet que dues o més màquines es comuniquin. Una aplicació molt extesa és el seu us en cables de xarxa Ethernet, on s'acostumen a utilitzar 8 pins (4 parells) La velocitat de transmissió de dades a través d’una xarxa tipus LAN pot ser a partir de 10 Mbps i fins a 1 Gbps en xarxes més evlucionades Utilitzat per ratolins i teclats, majoritàriament.


S-VIDEO

S-Video s'usa sovint en televisors, reproductors de DVD, gravadores de vídeo, i videoconsoles modernes. Moltes targetes gràfiques i targetes sintonitzadores de TV també tenen, respectivament, sortida i entrada de S-Video. També és molt comuna trobar el connector S-Video en ordinadors portàtils. També es pot anomenar Y/C, és un una manera de transmetre vídeo amb components separats qeu utilitza fils diferents per transmetre informació al respecte de la luminància (lluminositat) i crominància (color), permet oferir r una qualitat de vídeo força òptima.

SÈRIE (també anomenats RS-232)

Els ports serials (també anomenats RS-232, pel nom de l'estàndard al qual fan referència) van ser les primeres interfícies que van permetre que els equips intercanviïn informació amb el "món exterior". El terme “serial” es refereix a les dades enviades mitjançant un sol fil: els bits s'envien un darrere l'altre . S’hi connecten perifèrics i també antics ratolins


PARAL·LEL

La transmissió de dades paral.lela consisteix a enviar dades en forma simultània per diversos canals (fils). Els ports paral.lels en els PC es poden utilitzar per enviar 8 bits (un octet) simultàniament per 8 fils. Els primers ports paral.lels bidireccionals permetien una velocitat de 2,4 Mb / s. No obstant això, els ports paral.lels millorats han aconseguit arribar a velocitats majors: * L'EPP (port paral lel millorat) arriba a velocitats de 8 a 16 Mbps S'ha utilitzat principalment per a connectar impressores, però també ha estat usat per a programadors EPROM, escàners, interfaços de xarxa Ethernet a 10 MB, unitats ZIP, SuperDisk i per a comunicació entre dos PC.


HDMI "High-Definition Multi-media Interface" Interfase Multimèdia d'Alta Definició.

És una norma per a la interconnexió d'àudio i vídeo digital sense comprimir substitueix l’antic Euroconnector Hi connectem consoles de jocs tipus PS3 xbox per tenir vídeo i so d’alta definició. HDMI permet l'ús del vídeo estàndar, millorat o d'alta definició, així com àudio digital multicanal en un sol cable. HDMI inclou també 8 canals d'àudio digital sense comprimir.

Pràctica 1 unitat 3 Ports i connectors -possible solució-  

Proposta de solució de la pràctica

Pràctica 1 unitat 3 Ports i connectors -possible solució-  

Proposta de solució de la pràctica

Advertisement