Page 1

spa

Αξιολόγηση Πελάτη city – spa & Κέντρων Αισθητικής Μεγγίσογλου Παναγιώτης Φυσικοθεραπευτής Release and Relax Motion – Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Spa info@rrmotion.gr

Το χρονικό διάστηµα ακριβώς µόλις ο πελάτης µπει στην καµπίνα του massage µέχρι και τα πρώτα λεπτά της θεραπείας είναι ο ιδανικός χρόνος για να “µάθουµε” από τον πελάτη µας όσα χρειαζόµαστε, ώστε το massage που θα του προσφέρουµε να αποτελέσει µια εύστοχη και ξεχωριστή εµπειρία. Ο χρόνος που έχουµε στη διάθεση µας δεν είναι πάνω από 5 – 7min, αρκεί όµως για να αξιολογήσουµε την περίπτωση του πετυχαίνοντας την προσφορά της ιδανικής υπηρεσίας. Πώς διαχωρίζεται η αξιολόγηση; ∆ιακρίνεται σε: Λεκτική, Οπτική, Λειτουργική, Απτική Τι σηµαίνουν οι παραπάνω παράµετροι αξιολόγησης; -Λεκτική: Ο πελάτης µας ενηµερώνει για ποιες περιοχές του σώµατος του θα πρέπει να δείξουµε περισσότερη προσοχή αποφεύγοντας τες στο µασάζ, ποιες χρειάζεται να τις “δουλέψουµε” περισσότερο, µε τι ασχολείται σε επίπεδο εργασίας –

38

Πριν τη θεραπεία massage…

άρα αντιλαµβανόµαστε ποια σηµεία του είναι περισσότερο επιβαρυµένα -Οπτική: Εδώ παρατηρούµε το σχήµα του σώµατος του πελάτη π.χ. αν οι ώµοι του έχουν κλίση προς τα µπροστά, αν έχει µεγαλύτερη λόρδωση από το φυσιολογικό και αν η λεκάνη του ή οι ώµοι του είναι πιο ψηλά από τη µια µεριά σε σχέση µε την άλλη -Λειτουργική: Εδώ µας δείχνει ποιες είναι οι κινήσεις που τον ενοχλούν, ή ποιες θέσεις τον χαλαρώνουν π.χ. αν είναι πιασµένος ο αυχένας του και σε ποια κίνηση -Απτική: Εδώ µπορούµε να αναγνωρίσουµε πάνω στο σώµα του περιοχές πιο σκληρές και σε σύσπαση τους λεγόµενους “κόµπους”

Πώς θα χρησιµοποιήσουµε τις παραµέτρους αξιολόγησης; -Μπορούµε να γνωρίζουµε σε ποια σηµεία του σώµατος να δώσουµε περισσότερη έµφαση -Από ποια πλευρά του σώµατος θα πρέπει να δουλέψουµε π.χ. για την περίπτωση µεγάλης προβολής των ώµων µπροστά δουλεύουµε περισσότερο στους µύες της πρόσθιας επιφάνειας του θώρακα ώστε η χαλάρωση τους να επιτρέψει την µείωση των προβληµάτων λόγο της κύφωσης -Μπορούµε να γνωρίζουµε σε ποιες θέσεις θα πρέπει να τοποθετήσουµε τα µέλη του σώµατος του πελάτη και να χαλαρώσουµε µε µάλαξη τους µύες που αντιστέκονται σε εκείνη την κίνηση -Πόσο χρόνο να αφιερώσουµε σε κάθε σηµείο του σώµατος ώστε να συνθέσουµε µια θεραπεία massage 1 ώρας ή 45 λεπτών (περισσότερο χρόνο σε σηµεία που έχουν άµεση ανάγκη λόγω πόνου, σύσπασης, κατακράτησης, κυτταρίτιδας κλπ) -Πώς πρέπει να τοποθετήσουµε το σώµα ώστε να πετύχουµε πιο γρήγορη χαλάρωση (πρηνή ή ύπτια) -Σε ποια θέση θα ξεκινήσουµε τη χαλαρωτική µάλαξη (ύπτια – πρηνή κτλ) -Πώς θα χρησιµοποιήσουµε τα µαξιλαράκια στη µάλαξη µας για να κερδίσουµε µεγαλύτερη χαλάρωση (π.χ. σε µεγάλη λόρδωση χρησιµοποιούµε το µαξιλαράκι στο ύψος της κοιλιάς σε θέση πρηνή του πελάτη) -Ποιο συνδυασµό προϊόντων θα χρησιµοποιήσω για το καλύτερο αποτέλεσµα Ποια είναι τα οφέλη µιας σωστής αξιολόγησης; -Οδηγεί σε µια αποτελεσµατική θεραπεία massage

-∆είχνει επαγγελµατισµό από µέρους του θεραπευτή -Αυξάνει το κύρος του θεραπευτή ενισχύοντας την εικόνα του ως εξειδικευµένου masseur -Αποτελεί την πρώτη επαφή του θεραπευτή µε τον πελάτη και δηµιουργεί σχέση οικειότητας και εµπιστοσύνης (ιδανική σύνδεση πελάτη – θεραπευτή) -Βοηθά τον θεραπευτή να αντιληφθεί για το ποια θεραπεία massage είναι ιδανική για τον συγκεκριµένο πελάτη και να τον ενηµερώσει κατάλληλα για το ποια θεραπεία του menu του ταιριάζει (άµεση πώληση) -Βοηθά τον θεραπευτή να αντιληφθεί ποια θεραπεία massage είναι ιδανική για το συγκεκριµένο πελάτη και να τον ενηµερώσει για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του menu που είναι κατάλληλες για εκείνον (έµµεση πώληση - προετοιµασία του πελάτη για επόµενη επίσκεψη του) Η βασική προϋπόθεση για µια άρτια αξιολόγηση και διαχείριση των πληροφοριών του είναι η εκπαίδευση του θεραπευτή massage (αισθητικού ή µη) στη γνώση των θεραπειών massage (όπως swedish massage, relax massage, sports massage, deep tissue massage κ.α.) µε εξειδίκευση σε πιθανές περιπτώσεις πελατών (clinical reasoning) ώστε να έχει τη δυνατότητα να εξατοµικεύει την εκάστοτε θεραπεία ανάλογα τα προβλήµατα ή τις ανάγκες του πελάτη του διατηρώντας παράλληλα και το χρονικό διάστηµα της θεραπείας του.

-Βοηθά στη δηµιουργία εκείνης της θεραπείας massage απόλυτα προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες του πελάτη

39

Αξιολόγηση Πελάτη city – spa & Κέντρων Αισθητικής πριν τη θεραπεία massage…  
Αξιολόγηση Πελάτη city – spa & Κέντρων Αισθητικής πριν τη θεραπεία massage…  

Το χρονικό διάστηµα ακριβώς µόλις ο πελάτης µπει στην καµπίνα του massage µέχρι και τα πρώτα λεπτά της θεραπείας είναι ο ιδανικός χρόνος γι...

Advertisement