Page 1

APRll, tt63

VOIUME 8

:

':.

:

/

t : 'jJ :;:,

)

I l

,..1

',1

wbe

NUMBER 88


? ?EE I,OXG DTSTAIIC! IOC

r

PrBl,rcrTlox !0n Rm]lrds !t RnIIERS Yo1b. 8, ]i@bar 88. alrlr 1e6r Rata3: 25l e (oDr: a Far. rdrtor: n. Bronic n;;s_0r_aa r^r.

ro6

cont6.

trr.In.rnah.

st., foodra;,

Hugh

. r.

'oa11

md f.otbe11 p13f,.rs vho fe1t.ioarr!s33d r.6n ttdd r--ed hi3 .s.ay dpJs. 1n? tracL d -!itlclzing r.r. sra!is, rd

r.rorto !61.r.tr

ni

rer.d

Kldd tn an lltrc1. rn, rD110xhc d,T ' tltlina 1b 'i)rhr, Frr.., ,n.F^r -

W6 rum.rs 1no{ r!r. In o;ra 3tzoab16 nlri ts e subdu6d Jzc.iurb, p6r. r.asa6. but rl!11. edns. ot 'r.rc shed--tbat ,. ar. iaiold aolo. iooiball or basdbalr !1av, ' .r3 xho l:au] in b$rr.1s or rr.c. .ea! rrsak Fstrak, ssf, l[irrs. a1all.m.u.ofl1d-

,-*-*:*i"

ffi Sltf

*l;+r*'lln:,*ii:i;*"s:*''" ljli i l;: ll" ;i H:,i:!i'*:'"tj .'..'"i.,::;"';. ":' ;';"r.: ;",":"ffi

i1 ;",i" ;,:rii1;i,i;t"111, r;:ii;,,r":i,, i;: :i;:" i; "f:;'"ii;!S":,::i'i;; *iiili

*"rti: i'ii:i :i :i",;:;"i

l.iii,:i;

l*i,l:."

. :, :'."".i,:'

*"'i.l:,,i::',,.,";- :,;".',1:;,

i;i ':

:"'"'":"

:i'-";'",d:. ,'"'1i" 1; ;" i :":""". l:r"rr."r":"lr ". ':;t "j .: ;:". .. ":. "" : i":" .:.;, : ,e|,;:"i':., i"iti :_ .* "i,,t:; i:ii,. """ "-_" i; ;"i:J;.I;;:: t 4i' i. ;"', ;;,:;: $ ::;'.-:".:".i ,".1..":" - .':." '" t' ii;i' j""', 1. :; "-11,;::l::l :. ,. "; "'"r"i";. l i,.; I . ,.":, , "' -i;:" :;ii::"": : ; :":," : l;,;";r": ""1 i";!;;!::"i. , :";t: ,.: ,

lf;;,;t;i'|j;ti*.",=,"1,"",1,

:"

:fr

";si;1:

"t,';"'

:ti+t$i';ffi +$:,+i:I;i;;g:: IsrS:, *,;;i"';1.l5*ie#r

itatJ::;;::*il,,tiri;;;;-;;i;;;;;-!;;y. ijF:iI iii:lili";:i"tl!#,rfiir," .i.o o: rs! . r_ r..o -r o r

""

:*di::lj:lj*!i;ii::'.{11"":l:"}i:""tr" ;i;ii":r#"'$i:::::til,jii{:.ii:*""

;ii":i"ip:"fti::i":rii:::ii'j;:rri.i#r'i-tii;,i:15,15$,'l-I.: :::"":i


thi.rr cf lr n...1y es a n .t fox tn .Lals-rrank1y, so lrhsi? Treo}l 3nd i!.1d 1r.tu !1aca it ou ttn. ttdn any othe! sp.rt. oploltfn1tf, ro" To !oh6rbt, tho lros.m ti6s tn vttally riih -ho llatlonal lLtstcal fitrcss novoe!6at nlrlb.rs .i J.f,.econFctrrtor, ',Yotr ;6tj qDa11t' can,r a.t :rrrst.a1 tthn6ss 2t i\. srars rrn.r slrurdaa dsht, All .r .nr ird..r n6.rs sroDli or girir4 r:!. 1.3s6! athl-.t.s as nnc:l llost of :L. 'ii1.:s6r 1trr1!i.3 n6r.r 'i11 b...n6 g.od.n.ush soh. .f ttr.n xtl1. ar. sti11 rookr.:q.!.re ti€ f.. a'Fl.ac. to rm, Ii1.ii r. rir! on.s th. 1it:10 etrf,s. 1]E s!ers DEiBI iE]NIX

CiLT]]

1]TI,T

D-.b 3 c 'LNOTE{N .6. ..-! ".-"I'_ "o . .!n o. !.olas"3. ( b-,.1.s. I 6,..ratm, on Ja., 1Jth. Th. staldard of th. !. r.sr, d.. tu n-y ro tor clDbs !t M.locco and slatn. A1t clubg t.ro latlom1 .hep1ons. {tq.r {as ]lunob of c.f_ -sly, ! o lad r rr1, rer1? s; co@a_olnd co@a_ole load !h'. Bsirrs Bs-r'" .,.., 'oad Dl.n "o;n Lo 8 s..s_ -. B;-. L rnor., sol n!. , ",ror rb:lo; )b:r8: L I, B.f r, Bsrc.lona, Bs.c. B3 c. ona! ona, 26:.18; c,s B.f!ard. ald. J, rns -1, -6.15; L, 4od-s"-r.-, 3. cr. d. . ?:0 : 5. corcD.ri, Barc.rona, 27:14: 6, D, {6lr!.0orlr.,.ods:., D. oe, " -trIanq .o: -. B. r; o s, 'Fa - u?t . cco "o7: ,.,. .0. .o.I;.r. Ins.-. c.-!..J dm!,,v 6 ;, >, . 7r !,st. l, ., c1l1ois., c o s., 86telun. B61Etur.

I

iL{MO I{OI,D'

UlIi'S SAN SIBI-S?IAN

ttblo!1ans fll1.d tho flrst t,o plac.s r- E,o r0,o00r r-co^nr!v rec6 rn spsr_ on rd, i-, 'r." tro ;";a;;; ;i ;;;-r"ihh i"",l,'iti"i: ri^ i-;rr.l +;.Jns . ro & ff, 1n6 .r:r t" !.d Lb6 r DoLft iroh s.srn-'dn ,. a .101v1; a. 11T6. lso lldo !JoLd.. iho last s\mar boat 29 nhDt.6 tor 10,0oon oD trr. t!a.k. E clockcd loilt,4 for a 3o-yard rlcto!f, ov6r his 11tt16 Tao

5 ;noxr co116asu., Ts.gay. udla. (:lo: rb.1). !ajt1 !6srr.J {t0:trt.t+1, loss r6nrnd, 1.d rn6 ,u_ ron !111 lar lrh r; 3.:4b.1, Loatrnn ur. lnt.hatt.rel junior dr_sll.n! loucbra (Morocco ) ?n6 reaincr ras v.ry cold a r. lrhidnot lroelously !ac6d ln but lt haldlv arf. crad ih.tr rDDl4. trf@o L1,ofd6 '6nt ln rlont at lroDt 6,o0on & ri.f. r.16 !0,o00 s!.craNors (60,000 r'tr.n th. Inr.lnai10na1 cc rec-- is \.rd ::.F ln 1st. srch). rho iirst:10 or s. lrtz6-af,d lhat lrlz.sl !r.rnre1ald,s rr.{i I!d1dd naGa.r of rn. yt@1e t.m,. 6, tritEndl, s!sln, l0:55.L:7. ars.nt1a1, 6. csm.ud1, run151a, l1:01+.8.J1:0l.tr: sero. 9. sp01'-, J1:0ri.4j 1o. AsDllar! s!a14. rr: 14.e..17. 3!rco TD]roh, E@,. r2:02.2. romc: 1. r.€1md a+i 2, spar^ 25, J. Track sholts...Dr. noe.! Ba@13t6r 1s b1.l, :T1"no sI'.- 3 y-s-'s ros6o-d f.t oa C ,! osDt.a1... 06.., Ibbo ao drs ftnar-, o.a,o.o,o qtrlt s.!!ous nI1o laclbe & {111 conc.n.aro oo j & 6 r,t.a [J s 36asD ,:ls vco._ i

rl:6 ln' ts '.r'6 .. Dn .!.', hs.lhs o6.n cD!.-rp'y abo.r 50 r6.k 1n trallI.e &c.rtrl.., s{.do!,s sr6at nllori Dan Faorn. cEr.nt1j und6r susp.ftjo, susp.ftlor t} br th. 1.r-.A.r. l!1d6r"iL. y 3 rJ6 si.di,5 a.4.!. ((,orL. rortl -n n tt 3 i .a). -".r 15000 ror .a has b6. las chde.d r. fa111a de.o ,J 1n citn.rrua cirL.rrro lrth i_.3r fatlt! to Lo d6cI6r. d6ct6-. n-8:r' o6c,6-. n-B:l' $11+,00o n.slly rlsr {es ,es laid ,e3 sg ]i,luu L,00o.:sr oa !a ro I I6 bJ esrLous 1958 a'd 1961. (rd: r.ry sosh, 'o.n rM n s. pronot..s hust c16a4 nn-oh un oh l@at_ .uri tracr.- ) r'Ia.rh ednittod in coDr hbsL.. lbsL t. ard. a,d. 3 s Is1s. tv o' ara_'o! alarlo! ecau". t. r&a' [\sl rr .. dao !.voa1odr bis xlcon ho !ou1d havo b6.n d1.quatlf1.d by tb. r.rt.a.F,..It south6m r1r. vnlv. l,{1aa3 has alvon tr! any Tg*& ^M14 rl"a'or Jornr4 i PIrI' "cr-cu6'. JrsL aft.r &.ov6r1,s r.!oi a lullod nu5o1o b!oL. s aft & ts flEhtlm t. !.r rh. r,a.k d.rs a}.eo... Trlrn llalr on ad.1onA lona t.n L.F lolIcy .od rtt tlt tut D ,o- ^y and to rolrt anout bad latchor ar Xou {111 .M:9I: tbon 1r vou k o! tratblba do'-


.

#git*iitil.ii' :-ti,-'

-.1',

i'

-'ijttffi*tj.rtl,ii*

**ffii't'' -

','

"'''''i'' -f;:; ,fi*+ffiP"'"'' =: f ;*,:.*rlU",:,l.i:1;n

*tl.'., ru;uil,',= 'ft,,"

#$il#ffi;..;:u,1: :-r,,,,,;,-


#*+t**t''mrys'

**ttlglffi ;i;1;$s;*irf-:',+*;*l;:

ffiffi

"***i*ti;i*i;; #s*'r*+rru**ffi;

+ffiffi' +;+**'mffi .i

:::i::*qlSluiiii;i"il+*',

*i*i"tilj!

*lt+""

mifi;,ru*u+frr

*-*tffi

ffi

fff;".i,':-'#;$il***r';'t

Hgq;9?.r$fi5r,:ii+x;l*


! lE1.{ YOnn

4!}Tito{

I *;';'*;:;,

$ffiign;, ;r:";"

;,;,;1:fri,;1+-i:1:

;:i";

5rttlfii-;;; 'lir;:,

1

;:'

;i,.,'

.,

:,,

;;

l'

ffi,r=*[l,,,i*i*;*r,: m$*r,il, i r; i ;,$n$n.*i,,!ij'

rffii.fi;';gffi u*;*;;;+il{,

i,*i*i*;

",,.*-'i.,1


Ed

2

xu11.r1.r1.) nad sorc 50 rrlas in

?}rd 20 &r. nur Ilt 1t0l: 5b as Tr,{}io aID tirTcowx! 0.c. sltrE

Itret.dlo nak tn 20-K{o Ru--r to ra!1 rienddnJ !a!1 tblon, non Dayrca. :ral !@!t.n, ra"l n11is,

n:

vDtu.uv€r {:.c" ) clrTtc cllt r.tirtuc .c pnftr 13 rh r.storai rcad rs.. tr14 of Iddo L. rtAr.d forr or loter l{c1!d16 j3 s3N1rd rark 1s6att1s) ir t:rii ttno crerx. Ts:.1 r.l1 t.oli tn4 1dlii dCvar thr.ush ! qrr: .ir.rrrs $ rar .cn6! !ead.d. r.n.th8! _fand!1. r-r1dl r.!it;r :Lr:r:0.J:21 t. !r-.uk thl laob:!3 i6d! p..rd & 33talrl.istr rj'rjo !. *. h.rr r,ar'.1 r.1d-r:c:1r{ tffr1iI tf1, lRrn r1rl3e" tror Drri.s * r,.]l nfrlott)

!.

clr-Jhcl1

ih6 :Ber,!1c1. l.r rh. csns-

.! .3:or:JJ,Lr' ! d i 1q 3I r1a drsi rerichenc€ ste.dari of 1 rr. 16 ntr, -l 3.c " ?.r163t €d rith lob ui116!,e ccniost a !tsii!ric .h.Ft6! ]iori:!e3t :oAd xtrlnr'I. 5 i1. 1C nt. 20tQ rdcrc, Z5t-i It;!-6 rlll:56 ricc, :. naf Hrltonj :4r06 t2:19 ljot,:o! r. na.1 r1ri5, soi, zattt t2.5!, r'a6t)t 4" Dlc:{ Dof,q:Las, :rdn., ?6rta t-!:06 rr0?:5a ,roc, 9. Ecn !ar1€3, 2a:3t l\,zc r.aB'zr ir, rlact :urner!, \.., 2Lt55 1L:l+8 r:o8:t7 ri.Ex s.c" tier6r, 2t,:55 55::10 1i09:tr.? 7. 3, ',Iyoa De,r6s. fic. 2?:13 t5-:56 1:09:98 9. R.l tJ11tdr, SCC, 29:30 59:19 1:11+121 Dn:,10:25 62:25 1:1?:11 11- il6.rGo :oci.{a11" S0c,l0:lLB 6l:15 1r21 :25 12. r.b 3cne11.r. s0., l1:15 6tr:t5 1:21:l!5 11. rqrl rb1dn, soc. ?a:oc 1:26:15 t1 s'oon6Y, rcc, 2?:lr:q6r55 DnrF

Irclla

soc. -:0? out

l{alds tri. at r:r\tAAIJ 20 tirL Jrun of r.b. r6--!.i: no ?isbt: 1loc tsm nera_ g.! frelt I4.tun, Vocr3 tal lmlton & Jtok xundtt! Idahors Paul !c.d6a, socrs !a!1 E.I1i3, vccts io! Davt6s! I{ian.'s llck lo€las, Idaiio ooecn Jou4

D$F

ir,isT :,rr{c DrsTrncr ftir!{ffc c+:r)iDi-c , aprl1 (lr: irilB3) vsrcoir.r! B,c,; t.rt1 26- ni,/ lrcrT

dilo

l0 .. | 1 J

!,-l-u

-

ciranFlonsrrl!,

s.arrl.,

tJa:hhg-

,;hr. . plo c-Il! ", ri"" ttr on, .nd ti,_ ".., . , "olp-, .on . ,!Ion_ .- l: .9 : - ---,--------------":j-:-:" a 3.

'

:

tohs. t!,

9:10,7j 4. tnqltsh, 011e,; 5. r!1tlzio, r,r. !l4q- 1. r16nlns, ri.b, 4:11.7; :. cxDelJ

Dsllsr, ./ss, l.b. l.- aa rmqa. :L€t- I'nl!, 1000- I. ., LL-lor , . on,7:TE'2| 2-. !.srt.r, t-lj, 2:1o,0: J, Fo5tro., orsron :ro 6 006 v-6- r' Pat c1ohrs3y, Lonsrori oa;T-:19.6; 2.

lt,3

th6 IJoDg D1!-


t9 BOSSI ]'J'ITIELD

CIITINE

RRC R]J]IS

;;{:1,1ii;ii, j:,"5,,'l;' }r"ii;:1;;1; ;iy,l.; i; ;if,;'i:

:,t,

i

i,

l=#'r;;

Sil;+:I:

;;lrl;.";i:

.;.. "-."-: re::

{J+*::; * i'i:ir;i,.,.i";,,

1,;1u,.,:.;;ij;i;;,i,'j;-"";

.;r

": :..";

.

:

;" : " i,i; "i...

:;',.,,::i,,,,:,;,*,*r,1,=',,,"-,, ;;.,;;,,,1,;;;'=ffi"s'll':r':;:,, .;",

*"t,;;l"lt,;*ul

.:

"'i """,:

., 1

,:

",,,

; i'

:

'' :'

',' i ,,: i ' ir'

=**;*J*ti: ",.:,',',-,.,, #;.rrr,i;ll,i;;iii;,;i;,..'ti

i;il;,

:;,;:: 'i::""i " i: i";:;.t-:"-

;, .l:

,1.";'

.,:

;.;, :,.:;:," ,


?, rrn co111ru. 29:Clj r, !ria! HarrrnEtoi, 29:1tj 9. :111 t.nehur. 29;!!: 10. Eortrt Cofy, l0:00; 11. charl6s la1ror, l0.i?; 1:. Ja! r5rhttton, Jr:52j 11. ,{1 zrcrlar]€, )?.55t 14. r1n chon r. .15:26: 15. robrn roxl.r! ur:51 . fo! I !ac6 s.r1.3 1. rrar'fi61;, L:05:t+1r 2. Tjon:. t:09:52: ,c-tn, 1:11:2tj lr. Kimc.rck.!, 1:11: J. l7;5. ?.ta l.l4cor:1., 1:r2:0J;6, raro D"1sco11, 1:12:0Ur 7. r1n Co11rB. 1:1Ji: lrTj 3, EIU Donaru6, 1:15:11; dta, Ira!!1.rit.n, 1:15:rrj; 10, 'i3if t. cr.or. l:16:i2j 11. HotrJ C.rrn! 1:17:JL: 12. !I Z3.hr!k5, 1:2r: I7. i\at:! 5L 2/) [8.! 52 1/] si xes| loiit, li.T., rsbirdrr 2j. 1!arj- 1l rleisnln6d arntr r.m d.:aated s tqlliii lralx t.m baf.r6 a cRrEciix cr.{c. f}r4 xrrt. trors. B1rlt :"rRxb lrro t.or.3rd tro-nl16 r.1:r r.m. B.b

.:

,

1: s. 15:oL.ta: J. t ubn.., . rrosb, 15:1r.6. sln Josa STItE sr.pt t.r of 16 .r.rt6 tn m lnJomdl sna}l c.l1.sos tr4ct h.ot dt sJsrs spalru Flold on March 2 lryolvtbs tr. spa.ratu, Ser }}ocl.co stat., CaL rolJ sd st. Muy,s. Nl]d- r, M .. rib.aD, sJa rsorh) l!:1[.c 2.,{26!odo, srS,4:17.c; J, e15n hacl.-, SJs. L:21,1..b8C(r iirr) 1:91;0; 2. c.o.rnoff, s-s, 1:;+,6i J, LBnpsoorr, si, 1:5L6.,2-ll11, y-rsan, s!,9:u.7j 2. lLrr.rDaAsJs, 9:J2,0; 3. iu1t., srs, 9:[o.7. 9l+, rooth111 Cc:r1oao L6 1,110- 1. frankl1n, srs, lr:21r.6..884_ 1. xdfr, srs. 1:56,6..2-v11.s- 1- r;iTdaon rrr, .:41.1: 2 n'6; SiS-J, Kr3D3,sr.. r4126,5j 2, H.ta Klrklrnd,

l$99I- naFerd _61*' Prlnc'ton '

i.':,i3: liiair.5#0,-: ":::."'

:":

""

'

..JH.sr.-_ ..!..,r'

,j," ,1. -r' :.r"- " .:r";: .' lood trn. of 4r1?.6. an 1Fa

; '"

1e ar

--! : . olMour, f!!. ,: " ,";_".,..- 1 ":i': :s.:_j_:":::.... ', ;" orrio !!i.:c"::"iri'":: n., 2:11.7j l. !ert6.I, xidl r}.

.; : 3 :;

i]i,.l: ;.. i r.i'!?;$".';, st".-ur. a.4,i11'. i: 41:.r..tqoo: *-+,,i.b, i."-i;i;i;. ":'. ;,-1jir:i."r *';; i;;'."i: "L'iI"i: a'; 2:11.5j t. riocl !h,:, r, 2,1L.1..2-r..ji.": 1, ts111 sireub, n.9:13.t:2. s.r;I;;. _n. 9::l?,5; l, |.irlcr{, iI, !j:1r.,.. .u|dJorl]'&I i?, . 1r rt it, 0!ar-6 coarb r (!6t. 21)- 11111, 1. ft.s! . lr:25.?j 2. sv.6tsor,_ii..e8o- r. -i;.od;10. !, 1.t8.7..?:.tl-te- 1. .",;;;6r, 0., o:51.

south.h r11i4ot3 26, 14cIa3tor l, di 'd63r6rn ,'.:1chlaan 129. r.b. 1;- l,ri1o- 1.

Gl.ano, rr, q..t.lj >. run r, i-r.11,r,. -::r1.3- 1. B13rrr, ill.9:r6.5. (11r. siato 2q at xlssori c1, !.!. 162-!i1ds- Brrrnt. l{0., 9:16.3,.330- 1. Pnqdu. l1i, Indla,a 22 €,96, !.b. 15- M1r.- r,

3.

at Nob!. tM. clalrr, rin, +:1?.

c; l. srltl.....

:4.t!opo1lta! Int6rcolIogiat.s, fic, l.b. d- iljld- r(6d.J, roidhd, lt:11+,5. li4rcn 2r!d {No oJfldral 3cor. ?as tront, 1,000- E M.rs.J, s6to' na1i, 2:!1,7. n1h]rcf,!-h stanJ.rd toot 1: rtrBt p1ac6s to 59, F... 16& sijlnf.?c 3oach rdjton Mlrnosotr- lrl+ 2-!11..- L, l,ok i. v. 9:18.C..86!- L. Jordan d65.rJbcd hiro n.. I rtth. tdsr o!.n1rg ldrforr€nc. ln i.o stx r.ss I'n. b.on et st!.rord.!r) sl!nd.! H.r.r ]rocrlla xaryland ?<, Pittsbdsh 12 st ris:T .. l00on si-$.rd rt66F1._ rlck sndth. 1:. 2r1I. !!: br 15,5 3dd.nds as h. rcn ln Iool B1.r-:-T; z:11.B.,Mfl4rtc,^ sn it. l:c1.0.,Solnoior. !aD1 sclri.tct. lan a crodltal1. aerly,sreson 1l+: 2t,. 5 i;rf .. nr1.. L4n- 1. Brr1i P.att, s. [:15_3r 2, lqr1an sD, Il1lnolc 19, llttsbqg staro t1 q: a.dr.r3, s! Lt:16,Jj l, n b r PDo1o, s. l+:16. d. , J. cnon l+:r5,5j 2, DDrr,., Sf;i:15.5..880- 1. 5L116a, 1:5f lrj 2. Rro!1!€6r, K;l-:-1r... 9, 1.oi 2. a.a .:L! i;k1.r. scI}r s-27-c, l 5..9dr- 1, iob i11tt; sr,r6 l3 ar M11l de lol, r.b. 15s, 15r.2; 2. Fur... s. I:55_1. 1 f,_1^_ rdd . Pi, L:0d.5.. 2-!t11.es, , :_.2..1-i11ar- r. r",r s.hri;r.i, 5.-' 1la- D€erdolrf q:1b,0,.

liG;sr,

M,

iooo-rq,rn,r;tfl,?.


3 )z

!o!1-ISC nnl"\ls, !o3 hgo1.5, r6b. 2l- D1rtanc. rodl.y n.lay- ncfur, 10:01.2, 2. Usc,

10ja!..1..?-MIla_I.]er' 1-qsc^ 7 rrrt. 6. Inlzox{ sTrTE D IV. II'v, nnl,,{l"s. G.odtln Fob, 2l- 2-It11o- 1. Jolt Rorn. As, c:l?.6 (fom6r l;;i;fr.r, ra. ]].s. ac.); 2. larrt Maln, ura.; l. Joo Coat!o!a!. coronado Es: L carcla. x c.. Dl!tanc. ilodl.t i61ay- 1. A!rzoG, 10i17.8, 2-x11. n.1ay- 1..{!lzotu sta16, ?:56.b.

,{t roothtll (callf- ) Jurlor Colloe., sat., F.b. 2: U:!9- Floyd c.dxln. chabot Jc. lr:29.1r..dEon.dr, 4:J1.[..2-MrE: P.to !.aauo, ua., At sd Fldcl.co Cor Par!.. (lndoor!) F.b. 16- !1!9- Ton t dhat, Un,, r+:2J.7. 2-X11o- 8111 l4oraan. sM rrancllco stat., ttr5;8..v.'.n'! 8oo: suafto Pfl1.s6', au!}lnsae 3s, 2:08.1+. It !a1o l1io. Fob. 2J- l{llo- ELoyd Codvln. chabot Ja. L:28.[.ZjEIl.- ro. B.c.!ro, san F ancic; star..-rt{T1..800- 11 cha@n. stsifold, 1157.6. iEconDs Frli It{ roxc BE{cs UEET LonA B.ach, Caltt., l4dch 2- Bocorit! tool. a nrls duktnA today 1n th. Lons a.ach !.lar!. .tac.d b.for. 2,611 cdlb custoh.rr .u.!ld sted16. In v6t.!l6 . Elsht &y iarks nat.lle1llod 1! th. Untl6!rttt-op.D c1a3! dd ll otho!. eont llto th6 book! lo! oonp.ittroh tn t1v. 1.r.! Uarr:-Oo.n c1as.- 2-1.{1.R.1ar- r. occlddnt6t {x.;1 1:51.0, fi;;-T32:1, Fslm? 1:t2.3, rrhttnoy rt51,6) ?t4.at 2, nsc' 7:29.2; l. sbrld.E, 7:46.0j l+. cep r.ndl.ton ?r!?.2; 5. rltzou Stat., ?:54.4. {old r.cord, 7:J8.2. usc, 1c62)..!!9- 1. Tm Rodda, lAlc, 1:5c.2; 2. Er.h.r, L TC, I:59.6r l. tr111M., LAtc' 2to2.7..D_Etano. lbdl.r R.l&t- 1. lSC (Doll I+9.9, 6;tt!-;Iffi_r.59. T, calnou l:o2.6, lr,'lb l+:Io.0) 9:57.6; 2. ssl,A 10:02.2t l. ort 10:11.L: lL st!ldo!! 10:23.!..3-t.{lf.r- 1. x.d sai;.:it. I,rrc, 1]:5J,2, 2.ffi Mcc.., lrTc, 1l:5[; J. 8uah.!, I, Tc, 1]: llalk EEr l+, L Ld!l.u, ur., 1]:59.0.-2-'411o U:59.0.-2-,411o lalt551 l. D.mon, gSAl, 15:4c.6j 2. Boh.n, strl_ .1.!!. 16:3r.5! J. Jacob!.n, ue., t?:5J.4j S. 17: 1?:56. h- Kira, Kim. ltllllltrn Illlt,n s, !. iulo! io11.s! Dtr.II- Dl!t!rc. l{.d1.t1- Lotu B.ach CC. 10:1o,6 w. cou.r, FFrbm!- 2-Mt1. n.1av- 1. uc , ?:39.6 ffi., ' ! b,n.-6dEi-T: usLr, ro: colfoa. cl.rs - 2-M11. n.lay- 1, I,o.e a.ech stat.. ?:lro I4Rr 2. ?losDo stat6,

i!'ii-iiiir.!;'i.-;;J;;;,';.,

srh- 1rallard. Pod.. L:28.8,.2-I.1Ia: f; ca' rot1, trcsB, 1o:d0,5. eull coast rod.ratxon M.Td:as. Fob. 2]- Irtl6- 1. t. 111iott, lr8-d.Br.o r.ain6! & d!trlne raln. sa, Josd. ca11f., F.b. 2:l- 3000n scsrs, 9:02.1! 2:--o-;II;t, scr,"lv, 9:15.?; l. sh.ttla?, sc!.rI, 9:2E.8..Ml10- 1, rtrcr.!r, sJS, lr:09..1, 880- r. di:Eau, srs. 1:51.b..2'llrl.sl;tamr MsphY, srs, q:11.1; Z._-'l!Tf,.. hoad, sJS,9:19,5j l. !uitd, srs,9: 17.6..F!osh 14r10- 1. Xa1f. S.rS. l!:1b. 9;l+5.1+.,non rcollnq n6.t b.ro". 1J500 oos! 1o1. Fonors co1loa. ]r]1-

Indoor- }11" FlEan Iaitfi8, F.b. o-

Dl5tanco

r.d1.r-

V.3t-.rn Ylchlssn, 10:01.5 (cra.ro

1.

J:01.?, Bur3ton lr:19.5); 2. $otra DaM, 10:03.7; l. tltc:llgan 10:o6.4. 2-u116 n.lar- l- !l. vlclrtEe.. 7ial,6 ffijl,-lfcfnEs 7:L2..; l. ot,lo uni\, E.f,snt, Io., /:2ri 7:1r.1.h,.2-li116s- 1, 2. B.ch.;--?Ein , q:21+.2j l. Iurar, 1rt7.h., 9t)L,5i 4. G&11aeh.rJ r .r, 9:ll. V..t.!n l{lchlAan 87, 3o{1tr\q $..n 27 xtu-ch 1, l96J- rl1.- L. Mtk. .F1lqe h.r, |'}!, l+:17j Z lorrn D.ckstsd.r, {M, 4:17.5; l. Barly ilnhr.Ji iG, urr, !:17.5..2-!11.r- ]. CaL1a4.r, 9:4r.5; 2: r&i'da, !., q:5-.Li l. Kt@, BC, 10:1o.0,,uqo- 1. r,Isrtln C!u., U!4, 2:00,0; 2. YcEunaslc, wu. rYo.h 2-M11.- 1. cart.., vl.{, 9:1.1.7. rlrcoul! 60, r,ltohlsm siat. 79, Indts 1l at E. Le61is, r'.b. 2l lnld1. MIk. Er1n.r, 16, 4:i6.aj :, Don I,ot !, l/, 4117.2; L Don castla! Ns, !:17.9r lr. -Art 1000- 1. Ton Cr.a:an. v. 2:lU.6i 2. Ffi-Furch.r. |a- r:1i.2..8e0- r. rl11 c71r, \1, Lti4.7: 2. Don cas!-l., M3, 1:56.5j l. Don Loko!, l1I, 1:56.6. . 2-M11.!- 1, Jd Boa.n. !6. 9:26,0j 2. F 6-i-Euba!e.!. 16. 9:lo.?; l. st.vd Tuilb.!s, v, 9:i8,q: lr.. rft .drb611, vrscoruin 86 at rora 54,

Fri.!.r- I.

h:12.6..

ddO

f.b. c-4lq-


lf tue rEil. i

(1.2t P.!,) 1. D&ny Xurahy, S& J.se si!t....22:119.! 2. rer.r !md]8, t4 an..r& Tc...2r:0r.6 l. Psul !. lrl3hcr, crna.r crt, Ac..,24:u ser,s D&bes rc..2r!:2? 5. C€ors6 Lcr, r.hs r.ach sr:ta....?_t:19

?1. Cud1. C.

2r. Mdld

Ri.I'e,

StaC.....,....2L:06

$ou, o.&s. co. rc..,,.26:2?

R.

2l.I.Jo!6phclr.'i, l$r....,....,.26:2f 26. Jo. aackd|Iln, ur. . . ... ... ...26! 3r 2?, !.eci.co rurtur sJrc.........., .32 ?. F. P6ier S.lih, 24. oe c. ocTc,.......,..?6:t2 6. xar@L n. Rob€rrso.J r.[rc.."..'24:to 29. f1Lrie 1.tuqte, r.rls, cc,lc,..,.......26:52 rrrc. ' ' '. ' '. '..;4: Jo. r, Rah rr., 30. et............26.r, ccrc,.....,.,.,&:tg !ddr. r. h.drc!, mr.,.,.......,2?:1J 'J Jr. cc/tc..,..,...,,,..25:o? j2. ulchae1I1.b, u.i., '.. ' '..jr.rs.25:15 Ul. lniay,r'. cbpue, ocTc...,...,..2A:f? 13. vir.dt n!.ch, ks '.. r!8or.6 '..,.2,:15 34. D. cary auckmbuh. 14. Eichard x. rrd's.J ccrc . . . . . , 2r r? 3t. st6y€ L.hnrrardr,, occ..,..........2r:ir '' rt. B8h€r cr€eru!&r, 36, Ire* J. z.rcF, ,?. r1 rtlri, occ.....,......,....,..3o:t5 17. Rorlld lddy, s& Di.!o r!r!.._..,2t:3? 31. Riched n!s, uar.,,.,..,.......r:t? ra. To, J@tnca, sc srild€n.....,..25:t1 .

19.

.John

25. nlch&d n. H..kr,

:

,c. rqm.rh o, s!tu8, ccrc..,.,.....32:ar

u. B..h&d !rr.,

sm(IA........,...26:oJ ,.d adal r:isn-scboor 2_,r_!s-Igl (r:0o F.r.) 1. srrr naushrry (cl.nddk).........x:23 v. ,r.rfr6y ha€ir: (r. .ioua) . . ., . ..r2:J? (r/\ Eoos8ve1r).n:r2 (su lrat o).,,,....13:@ 3. RoNorr H. r6ks. Oj1!s cGia).....u:r.6 19. ]rafrd kdrord (so. rorr&o).....13,o? 4. eres rmtrons (c1enddt........rr:to zr, Ddntd (}n.r (so. r!..sc€).....u:rr ,. Ei1] D3r (se rbrino)............r1:t4 ?r, Nlxie Gboh (r,a rou!).. . . .. . .13:1e (r1F cosra).....1:5t (P31ds vsrds) , . . ..13:l? 7. sisphe i. no.dac (sb r&rno).,.j2:rl 2r. rfthu o. hdue! (ri tudo)...r3:3t e. st.w Dda! (mla co3ia)........u:rt :4. em r.1r.r1€ (3& !{:1L0)..........u:3e _

r,

Dom.r,i

10. rohn

oan.ri (Hesrrlnr,e!)

,. . ,.12:2? (sotf (rr tuc€y€1i).,..,.rr!r!

u. &u] Du.t3

25. Jees

(r1 Recho)....u:26 2?. (netlnstm r.ach)...rr:2?

Dav,

b

tuenlN (h. cd'is),.,,.u:5r (Glendal€).,.....,..rJ:52

r.rier (se uarbol.........1j!:or

(xi.a costal....,.rr:49

13, rob ftoB! (f4r rodece).......r::31 29. $* Eurick (!ard*rn rdk)....,.rj:21 r./,. Deye P3ft erson (ryiar.ion)........r::3e 30. iri.bard lurick (laldInr F*L)..,.rr:21.2

rr. x* en xaltby (Arjarioi).......12:41 (:G,indrBrar)....rr:!, r.. Iiisdle €D@ry aboye 1 1, ,:"4: a.'

nlc\ard

shdrel (arrlrion) i4r$ burr !nrorr.uai6\,,

-.aL serr ;3 poed,.d of ros 'o'oirJ"Il.€rtr'pv.'o-qB, s alf€ rhe 8,. on d of D'gl't-L.6.Lfor

sirurlon. iialhr sd uudL onrf,a.d, ilssad rh€ iun ln hi lead.Fre,DWi€lrobsbly he

a sood ri€td, r4th

'"c|c

u

6choo& .ep.e3eni.d _

indicarlns d mnrindrc

. .., j: v

1o.

aFrsad

or t toEri.


rt.,, rth @usl uiec

E

ci{ facriEc

oc.!x oB(bJ-crllrriTri c.larProrsHrrs

ontholEa.h-1.n9'each|cax.fonl, sal€dar, teblslY 9' 196,? s@n.or€d br L.e no.ch s!3t. col-16sc d ids Bodch 0sr"irT c\$

qm--4/4&-!e L3

aruc1e3

l1'24:0t.6

llL. .... - "r,tL' l. I" Pere! tultL, o*rye !@r c.r.2r:20 4" Ylncoat s*oiBerJ occ.,.,.....,..?t.31. ,. ccDlce lsui.re, sdid rna rjr[.. 2:.33 6. chae.;rs?isaU, s.nh asbea [c.t-r:i8 ?.,rod \. nazc j.., i.qt,,,,........25irt 3. rob€.{ b*sc.r s*!s !.u, -...25;ti 9. )l3lcoli n. nob tu..r E.4.'.'r,c!'3n.il c]!i:'?6:i0 L,,ro5.ph ryr&r! ir?c......"........26::$ 13. f,f::r !, h- rr.. :ar.:!ir...,,,2r:3t &! nrFs;, sllrlr L:1c,-,,.. .. ..?6.rr? rt. r.dtrd a. 1r;D3:- .clr.........2?:05 16. DDri! .?::rhe,, r.or,..,...,.,..,,2?:rr. i.r rrlFk, :lrt..??:32 4. Y$.di r.d.l:, 13" fttr !1tit qr*ie, ormr:e 0i. Ic".2i.r!? 19. archen cjtrer, !!1c,.. ..... . 2?:tb .{ st.ie...,...26|J2 2!, 9613' lto "...,,.,,. " ".... .?3:4, 'r.:.'Jdl, ?1, TN,lsrttn, 12, i. ?:ron5 siDdt. ",,1ttc".,... . ..24,12 B,h-s:!n.l '11. nu 1. fl.:r Ca@r.....,.......,....'.....r;t, l. !ne. tadr rn . . , . . . . . . . . . . . ....r:r! r. kalt Daen (kcdlsL!1,........ .6:00 xFrm)...........6:01 r. x1]3 vsngs (s& 6, orkl* Hsbb (& lxtll]3tj..,....,6:02 (I-r R{G i1oo36r61t,r....... 6:aj ,nold ?. I:Ele-!P-}{ 1. Plsr$ colla8. ili...,.........2?t?0.t iblijn coot.t xo!@ raln 2l seid ]'* c0rr.9..,.....,,.. ' '...:4:o2 @!!_E&34 - 10 31*!+d

,. Fd-1.rton J]uro! ccll,ess,..,.....:4:0! 4, r.ng !...b stali c.i-r.8a,-.......?4!06 con se.,..,.....24.45 5^ Lo,lq r.r.n citr qli,.....,...,,.."&r51 5. P1srs. Co]losd

It co{dn't beFlsn as&b - rui 1r didl nspat p.rfoMce of rsin' rindr hish rld'" Ch6cHls trot !! io ler tn llteh-rch..t !110 - ve'E not rort t _th.i(',.6' B:6-. . : F;;_;;o. :: t."; !: ./: . .a ..

i;;.. "t;;" ',::r

".'".ir


r. r,r rnrcf3

...lr:

i|.i" rsr,.t

rael ilreir rdlen rirer

!

r;1e 1ror.

r,r;e: !a

, ltunr

"rn''sr

^.'":"

';. .i: -., .o ..7.:2t, 2L:L2 )2tt€ ar+rr: 5a:ll r:.5j1r^ ttj:!2 22,t2 ?j,t1 ,r:cJ ta:jrr, r.J3jt.

l. .:.ru irr e:!, ;rLrd:i !!

t, 1!r t.r'.ilii.,

i::Lriri zJtr. )tt-.t 1.1'), r:!:.:rj st..1ji:h. rlf,:rli:ctr ..f :\_ l a-6:arj 1r . i:: tr:Lr'r1i.!. ',:rlros,r 1tr 1.16r1;6i 15. Fri. lh,ai r:. J,'ijr.s3 M, 1:19;lli li. .rr!h'f ir.ser rrtrci :9) 1:20:e! 1.1, n.t{ E.'r.r6, st it, rlrr.ro5i,1.i,

rr2i:21j 27. S sr ri::rCrkr Jt1*lgr, rJ.I.. 1:2'liUi 2"" !rl1t r'.r.i:i,. !!J. r:29,r5r 2i. irar\ iun.tt ].t;.t:,:-:)2t),r. Dllr Ri'r Crs:13, I,rrc) rr:r ir.lsr!.r. cdlrrs.r i.!53I TC, ron Erorr.:to.,]Jdird r... i!r_iP'rli.r:r .ir:ros6 !!.r ]llr.

tusne"

:.: '*."

",rr ^.:.

9:n DirectnF ":oi flerr1ad,

-

1.!F cour: i.ij r'lder f.,-c6d co.!.t i. i:1, ! frrr- ilre trr 3!!rar€ eltt Lii $1Jl r:s l:Jt

'r

,d.aite!:

!n(o'-

o.'.''''e."b.'3'o1 21 ds+o€er cledj, iar tirirlo itha.. 2? sL:$.e!s,22 !tEsh6!s" .:

( otu"!:),

4-ri. Irnar '0:53 |2,-3"-

21:10 44:0? r. riolbeii selsr. rolald !,. l. lns Forro3" Lt.a U:-f - ,j n . " o. cr: rf€ -. r. , b. D-r t1ro. i"a. b, ".Jr" ulJ,rcho-I. ,;;. c. 0, tuo '_ , -5 -o: -, -G "qsn._d l?. ,ir.E.€r'.!Jon, .-ilr3d u, !r-:--. " r, :o;u. ,o. P]ir .a..: o 1. adqua, L 1]r"o'€ l]. t :6: 20. rr+ ? .cr di. 1,0-. s. Bl[ -9. j J, Pc ) : . ::' Bt' !Lkrs:m. ,,, '. -!" h": :t-c o - B:- (s.;, \-i ,-. .'!- I1: ';sj rir:, a'"r \ ro!a. s\' ?r_'s r.fdso.. Yorr'3.> rii?J :ttreo, Io ha t:oo.


tq

F!e: rnlermlloEl

Tlack _ contt4.d

i- ::"*::h"i.*,.i :" e:,yJ::,. ;lotr,r.l;:,,*,*Ft*-f":d"il;: *lr:i.ii";i a, *-r,--ii ;,; orsoi,za,lon€

"-;il'"i.;'.lT.Xi.j"j.r"Hr,;*{,:.;:J";, ".. ;+"{"J}:f:i':.1, ;;jr;T;'i.'"x*i.s"';r, !r :ti-"il ;: :i :..-

d0 srrrts@shlp & si-E \o t

#ii;fl.

*rl*#i:;ir,;t,::el;i'ee

-d

-''-d'rq' ;€i';i:;"..'l-.':'

I"

:t'"i

i''

1:iif ii.ii.t!tT::#$l*'*:#':ti,rf "ffi *"t #:'"i+il#:"i::::;: bilqr:"Hf .#"d:rili r$:-j.( +::"Hi:*lH::i, "r*i;*r;"*:r* ;ij:*:"..

rytrLr*.stT.*T*H3"flfti:$ff

m]]t#)"*ED!.n

::;i;;;"1"1"*"i^:""":1.!';.1"I"':',,.:;::.:'i::;:;

(rnd ciher

d.

{u{.

rnFrior ..he dis-

- "1,r,'

k!

-,r -:: l'-::H:li,!""*l*;;l'tr","^.."*," i;:"tr:'rh":T;;',i;: ,'tr"r;,ff:{-, .. ti::i;i::,;--l:T " --", j;::j"ii#.r,:Ht:1ff#.:::,",.5: "fl.: "fi :-:T' "

;:ff#.T1:., t#"1ij!',.;i"H,-*:ffi i3::: lf i!-". *::j tf;L::;f.::':&i,::

""

,* ;:.,# '-"*i{;""-' ' ,

ertly blarri. for ffr €wnt5 de evs{rabk fton se.leiary-rrsa*ler bne ticrrdds, rw,, Ee&6ion,

rlilnols.

r,eNr {4 or op.ratron sno'bar.1 - rh" r,,-!* R" *aihs |raib€! r,rack) rrKkj f,.:th.rr cer t'rack E& hard i; :l:-,-ijtT;. '3"f ::1.",.1 *r'"

;;;;.",-,;;t

;t

""k

1911

shsr@

;;.;].---

i"i 1:; ; ;.,:.' j". ; -:.i;T":;:,,' ff "j"#:: 6p;,:.,1"ii.i:!';,1: 3'r,l"fl,-I,"tT;;',#i; fri .= l:',1; #I 3i-1,.;.TH" ;: . I ; ii: ffi :if Ii""-T$Imr lX Hjdq*i} *j"- I,i*ll aF"il ;.,-f

,i'

Y"*."#

IT"l'iirl lidr:fr J.,:. t'.h*.1 ni1as,

I.iBrhadtat,. trs6

",

Hdthes 10 140? rds, 1ft..25,[11oj }talnes t:2?:15.a l0-{11o: tulrs' 1:45r2t.li (als. t9 ri1€s casi3siois 1:5r:09) "i tun . -oEBsa, eCF .)r l, .." on. ri rj. 10,4?.':1.31ft/.0'coM6! \5, _rr06j ,. ra!',n, o,-o..'_' ,js. _.,j.r o. r.*. ,,a. :r, u:'0: 7, To".!, ' ;n.: , ,t€. t|:n.rrl4 sholts...Tvo !4 e.roa!.l !€colde ft& sst tod4" by Dick rtutr6e as he shafterad :jre old )0-U 10 Fcos bJ fufu'ilop.I|o'Mceb5:'cjj6s'fu2]'t. p6rrq@c. *.n!ha8r.sd ny !h. fact r]lat he aa6 nor fd ofJ ihs amri.r. r6cod oJ 1:2trjo ,.r.r. u' dny .0o r&ds r. olo a :no o16-ior @^. Nr.r as rd, {". cadtasnors r4 rinrsnod aeet '/t, d-"8 osirld yJn€o. or .he 01, ); -..1, AjqB'ecr'€d'dce foulld bl! rp aj h3 neF! @d6 1r. narlh tuschn:tr had noN btaten Halnes se'€!t1 srrai,ht tbes ?_t{r-16


:;j, - :"':: ;;-"""i

i

;,,"ilt_;,;r :

li i,;:*i#ili*;kiffi:ffi:

iu;;.e[*n;u*r]rqi'x**i*+ffit:lF:*ui**r or 0I>!:Lloo SnNodt.

2 1odFs. md€lat.

hlU;, Tl:

. * 1, . -oo ''-

' r,atl-sot caDirdl as.

Iaf

u'J

or rr.

_. ea/ f. ey:dee-.:{s o_r.tco -_ d. .I€' 6rco'{. !"x. L gjr6 ". !tr ,!. 'n€tor r.r1c2:i1o1 J:JA -."._u:m3, 'c,

'r:5

:j'".:;,lr:"rrPj: l"n*" :.^"':^_": *l' ':

qr..ua " !

"""

r''

5):50-

6e:c6.

4r'r" r:rc 6^:10

93:ro

-

",.":- j";." ;;' r,,'rui#r :lli:ri :::::. r* ro.arr€, { o.eofbh€ ilrers. 's\"!'lNodt.Dcn4]'4kc.

of oFrlilon snNlax-yihd/ ir.atherr '16 're.r cold &

a

|ft of o$d.r,r

r/r dtur ,r. ro ,2ru.6

Er.L ,3 5.:;7 -,i -r-r 56:Jo ?s:to

"-€v, us Ju8(

: .l3 i"s -

arr-umnor,1r

66: e

dr.,,

re2-/2 rdr)

| 1!t Ehln fidaiho! ' rm. 15- vrtrDy@. 'saEa,2t20.25.ot 2. ' s€Uolhl ak@u!&. 3, \.ita ,'212+t56,at y5roda" 2:10:99.0.

Yl

.6'! df

Lh€

op.E

@ sDorr..Lt

..tI.!-

l"f;n,n*1"*,:tty*ti:""* -*_, l-.*,a * c.-.,F cuia.,.

.r.r *a ," fo" -i '

3.r.d & ,!18 @ r, F!"...F Fcsd 3.,2G4r13) rcEld bar L rh. qdr.l asa b.rot

hr a! rM!4.d unlr'sit, wry hrry. rabtu;r t, 196, lia[ caFniol IilE- ?-,*m,6 3 r?D-1d1. 6l! (n!y hrllJr) natl callio1 rn{ia.3r ^r1-srars! rctr' 2t2t+tr. ,. Jin !cD.de, Iarl cspnror An4tars, Bt3a 2t32tj3 1, 9.lzr brlo!, icrs, 19tt4 /r. ,J6!!J Jon"r riarl 0a.1ro1 r"s, 2, Itugh JNcoud, ! 2212, t, Don :rarrlck6, ua*achad. :1. Jo. Nlted, @,, 2612, j+. Pai sF.!, E], 6. John Ddnihs.r e!1ra rsrlr.rs. 3tto2 ?r o.!r]l8r'on Irarl, g&d.tu Harr.l€.sj Nc.rs; },i . hrdyj Palcm I1, Ms! tu Gc.3 d! 6 df.s r! 1! ract nad siydn up nnnr.3r jllnd d. st.! c1d.r .io 1dnn1b6- th. julio! Ett@ar dJaue cb,c ib. torno. scLr c.r1.ss sta.pl.oha. ch,!! rh. liotuhlr bJ tdiayis victoly oF shou.ld b. one of the fo! ihc elarhon tttl., Altn&d1 th. iasi itft. dL. v€r. partlalAlly lugged 1n Aaiilia st{ Jiimr.B on r6.ry Jd.s drlrng th! lasi half of tha !ac., ard onr tro dnt.3 ln r,he rinar Lrrrse n[ca. .J.n.s ho,eftr nd ha6 Ths oarlv 1.sd.r nick llalh.s h$ b€sn 3id.:.tn n f:fst llih a calf injuly & nd by a des. chdls, cloro, uarch 9: tb- l{l}1tsfuon, I6v Brllgdc!, L:09.0. Er]tNT

23

i41s


nE:/_o

-r' lr1:€ !@jr 6 5!5J.

:,

rohn ro:€ (t:0r.7) ?. rin orcomell (5:c5.s) ::. ld castacnola {5,r4,9) & rsni os'orne (5;i1.6) Iiat1 callio1

tsj

o.

.

. r.i.

r:lJ:)t 1:44125

0.9 Jo n rr'.-t 5'-6.0):,4J cadro,. {dk rl-n /'r:! o,0. ' '6:0_.- & D5E .-ajs....n r<:*.- iJ"'r i"!d-o A5, i: r,.(6r,.J) a'::.e Ar{y or0-. ) Jco dr..!3 3. Paul slli)]3on (?::tr.7) rnpir8 Ha.116!s & r,tr. xaton. (6:12.9) t:.ts, 2:19:ir6 9. F&t sFa! (?:50.01 Er e tud r€rry, c.nzaa! {5'10.9) 2,r.:2a 'u toac stet6d, 9 3.13hod. alscdil@.dt.disllaJ@an3]ipldEtrni snapp.d ih. nBet mlk dd tle n!s,' riF n€n nlok the tndtyidqer Ncord, ht l: ras roi .:Dsh ij{r@Bnt as top hon rs r€nt ro a sp.6dr dlo r!@ li6' ro*. Dtck rat..3 tr!.rod r! ,rith a 4:rr3 10aC off 16g srt , TIE aarf :eath.:r r!&ck {a3 qLdt. 3]lpFry ln rh3 !aln, blt Llch 3choole! awfagid J:14.? ror ije rifa & he ca @. Th. ffat vs3 h.1d !p lR'1or (9'lr0.rl &d si.6'r Lron (9:r,9) corld quarift IoI th€ ,,N:tronal Iltorschola3llcdi ai lt^dison squ* cs!d6n. !|is 34alldd mii.nal schdolbor ch&Fo:s!i! v5l.ii rn:jt: ri6 e.hats ro a l.r r11! ,3di3, -r,rs.d E ?!ld.o oJ ih. iro :r.o.af hleh ech.o1 5id3 31nc3 thd m3: !1s ret !*! a. Jr4 L.D-de

or d !.ea18uon hlch

1c31irsr. c@litr o ud.! !h. rya or r!pa$ra1 .rp.!r" lhidd€ oI th. r.d.!a!ton $1ch .nylston3 a b!ar. nd ncr r, $F\' rust 3r.i! b3 in i .AL1'd 1.ad.!3 closo\y .!s.nbr. baboofti cYo

6-l.uo !1n, Fdbn€rT 1?J NCrSr

1961

st st,

.Li

a(

b!ck,

h111!

"

.

r8lr,End:

Lf!d! H.. ,r?jo6 8" tatrt.. ,r, o. -.". ,aj. - ., ..,t;:ot: rr-r . ohr

/r3:t6,6J 2. r{.nl, Oobcma) it]!.s,451)5: ).alrie 0,10r,16, c€ors. cdrd.r. \'{s, Lo,c?j a. yJ.

4 Jb ifrDad., '0,t: h€hlon, rcrs. s. ndd [3rtr. @., Ncrs,5-'Co: l, 'lrgh,Jarqi, I:r5,5-:0j12.oe,ry1on:J .1F.r, ufrt. 116:ta!t.!d. ]]1 dnt.h.!6) B{dryslo!|....cafss@.ei'a1oollns6li.!.aq ad Frd. oDorli hld h:3.odf,ou Fmv€d. fi. n-s @oh run;ths ir. w.I! nd &d @&4€d to .d!r Ji& !cD.d. to! thtrd !1ac., jlcDad. .p!.*d a bti tlEd aJrar 17 dL iorrqrt ih. d* b.fo!.. ' J1?r B5r RrXS 16T xlnlfl]Cn by Hlrcatd I!@r3 $!A1, J.!e, r.b. 17- ?d r.rranr, 2A-y..!{td oploy.. cf s rqv athon rodqy br cr4rdn€ 2:15r1t.3 1n th. 12rh E.FFr l&l.xcbt elathd. I tlld of 105 mo.! tnaladtrA .lshi ot the rortr o{d m.n.n! rh. t.Ip.lalLus .r rh. sr$11.s t!ft (r,j- a.E.) kG r2 d6e!.s, rh. "4thc1adr, iha '.4tI.!. ,tr ra! {ind Elocrtr va5 3,2 dt,!!. ft. ,rtn, ]]'slb T.!a€r !s n1s @ !.c. ed 4t $. 3?to ulk h. rdrd his.1f enrlry Fltn [ldnaar Hd.#, h' rdr.d dasJ ar. r"h ,t1e @! i. It rsh ar.l ry |lffo! i. rh. sdth.n ratd aft.! tb. !ac. t"\at h. aiEad !t }!.aldns 2':0!i[ . & D{r dF@d h. b.3}1. '.lada{a io bfta} rb.ha sildlars frcord.f 2;15:16.2, :ro 3iiir I! 'dId botn.Fd br lltst.rr onnt6_0rz l.ft fs1 tddd ih, tlrdrlr. ten.rne.s wr rud6! 2'20J1 'a3 .h rk, 4r!6 'r1! zdld !dd'{ )5lc r6:u J)t"J r,9:15 1ro5'rt 1'F:09 ItLt, lo;c ?:c€:r0 !t)/t1-. lit.:-l /_r'r'\ /rr'1o - : r' '_:.6 (1b' tj 'o'rr) (16'10\ r:)1'o? 1:t2:59 2:04'39 76.tr )2'43 \9t\5 ttar'3s It@t@ 7t2.rtia 16'1r 32:f3 49:r5 1:0tr35 1:09r09 r:2r:10 t:3?:16 1.52.8 2tt:€:\2 )6t11 )2tttJ L9:\t r:c5:35 l:ct:09 1,21:10 1:116:49 r:r2.2\ 2t.8.\t 16:r.r 12:r,3 49:15 \.a5tL2 1ta9:\2 1::1:uO 1i16:!9 1:52.jLr 2:Ct:a1


+:ii;+; i; ;:'***:

t-,'*t.frjl,**,,iffi

i*;iiffi * **,**'t,:, j:ffi +t;]:i:

:

f:;

;;r*-11, ' ',,,:':r*-

;

r';;1

njiri, tr;-

1',' lt+H;'

;r.' :li ;;j i-,':s*

:;, ,,: ,'l

;*: t;l*;* :-;;T*

I ;i, i=lt,*;;#,

u'*' ;;';';1'.'

;;';;*$'i;;:

tffi**{*ffi *ir,iffi**,:: irar.h 9- Jsc 1?r Fll,i 2: ar r,os rry1es (.axed

afrf, eiqhr

e@ntr,


15th

mal /lntebe1lc lo-rriile Road Re !r fi8 Lnteb.Do n at, /4ch 3r 1963.,.1o.1/+ !.&.

sFonsored

!e!13! &q l?,! ,s13p !1!!! . . . w:3I 25t25 )ij.2a tlt25.)+ . .... ut31 25:2t 39.45 5t.ra.t' jr Freqjsco DulreJ . . . t2:)r 2t.j7 39.45 52tts,4 . " )2t5a 26:0) )9')a t2t)!2.). 4. LiIIUM r. Fsslar, culver citr Ac l":le 26ta) 39.5. 53.24 . t. nolari com, 5. Joa A. Raro Jr.. Ur03 2435 )9,55 53i4a . , tt.:) 26:\t \.;53 tt.., ?. Domlr F. rd*r, . " E tL 26:5. L\t2r tt:t1 3. Jrcs !" levjE, . , \3.)a 21tt6 q2.2a t6t21 9, Paur !. |isher, .....11:10 27.+1 \t.j. tet53 11. Jn !I. Gonall s.,, culver City Ac . U:!0 23:19 4J:2i 5e:50 29:?t rt5;1r ao::i' 11. ft, i! or:risn, . u:lt . !1. )rdre R- iriou, . 4:r5 29,35 \5123 6L3e i5. drliu I. !bns" 16. ,ordaa c" Ikn., . . I1.\7 )5.44 tj:tA tu:D i?, tiichder rrer 16:15 it:re i4:29 lt:a$ 19. Donald r. KM, ,.. . I?:la l8:rt) 6.,23 3:l:15 1. Rarred DrNnr,

car.ett,, {atrer x. lsik3, ..

rossp5

. . r?t)+l 26'). ... " 1l:J0 :?:53 16:51

3nt that Eatr3

mxna,s fitut ,n

ptuductld

ILske, for l.liose Ltro ro.sei, {a3 19t9 ad 1961 {in ol r+9,14. tsls rt9 clocdrs vs 51:19. Lack of .@!eii|ron Prrbab\r lui i vas lobbr Cd3, rtctor xat bd{ jn 19ti, lcbot lei nr-GerJ slip tnto a 10'€ laro io ura !o!. !nour6! fldue o i t!1r s oldtira. .asord

dr,h h& sin he.€ i. 19t0.

cto.s.Tobegrnyitnihe|es]r..Donald phF a thorcuei :oe8{ver ad roud lrimslJ hotoqhlr enlortc lis om aDzen-" 4ed /,2 to t6. ro€n€ thB rrne vela !t. eiaff at sad311e, Fo.c8 ed Fraciic&g der!13t I!!s a f@i1lar sto.r but a p $ $1cn lhtu €wnt ft conducred, ntes3:n8 rooN rpen eub, ed tudJ to $e covsrAse br local p3!6.s. the ftor3sale thout oI cii C..npbel-1,

iha €IMlnin8

or*n'd tb.u{hi - a {onde.flr airort if h3 _a L I tI-..-:.., lI s^,, s, :iob,, .6. "rl ..L:1L.d.,2-.I.1. r4.a. 16'al-dl.-8.Fd."i :.-: .r'!,-"_fi ;;4.,.i .. ; l:' rnd, td

of

.epear.

the

a3Fha1t, 6v3n


i

rlon sm t{1!q1s, E. ?7(,(,, 4 south j.trtca

l,rt$srs "ttl -the -fl ditrlr

Dr

' .r' . s

B

!

D 1o!. -7t. ' :â&#x201A;Źml"-o.5,1a . r s :s. tl

1" o "

T. f""-

D.rbM.

ro -n. DIr!.!s rl'. or q6:o6,.

, rs - ,. p.,ro,!6 rn rro cood o p..,o!rs D..6nc. Ln t:2o:i/6

I' nlss-

, s rre .01,o".d of po11c6 In 1:29:213. ." oc Doo o.r1

.' . - s /8a:

ras , 9!2 {,-, ,om .a ro: .,. ,ndath"n

.os L*.t..",. :;.,;.",.";."r;;_;;;_

and a, d. vttitors ',r.

. o ".sr6.

Ot:oo I o- D. .no-a3 (BL::.r *

,.dn 1,J a o',il; ,""ir.-i.-"i",. "^rnr".q 'tln 1" r"o n"."*.i;";L

'' 11 6- o-

j4o.r!s:n

r.s- Cao. -oh , qL d -s, Lonql

r3 r. {.

|

-."" Lha ioq.: conle ""i"* .r tno c.-.a* ron...2.n .s cl. o . ,: .b:58 a,d -.rrd !6r 0.16r .'o,â&#x201A;ŹJ In l:2.:95. soutn Atuica ]1as r...trad an invirari.n ro s.nd t,o nalarlon o vay lc! ia;il; '/. 1- &.r.r-.. .D! 6s .r ^ girr., . I 1957 ' r.;. "! ""'. i.;r';i; fsnJo rildal Lo!lch fron Yusoslsqia. " "r-i-n Tho va1k6!s of hltn6lto urd6r rn. gulddcd ot ura Mararhor Rusr3 c1ub, haro ats. qdl,a_" '].b 3 o "I Is yoa-, A !.sti Ef.1 a-. D.oltsdr.r ,:.s ,irrkorroo,..rbysia ; 'iH,s, todr Lonsjn sourh rfrica. D1ststr. Los Iron stRnr6f, !. Stattord, Ctrlc c.ntar, colron, cer1f. .T !L.d h lr^ . ." is eroc,hs for d13-sm. -aco3 Cor !oh.o. v6 o \s?6 r"o'ornS ldc.o", .6'rsvo E-asr do3,-o !o r,. (h. lou.; ..s .p to t0 al1.r. as IIr5. X 3-d Y ." I 30 aB Ia_ !Ll.e. uas. x es 0.6 s^' \. r 1.8 s sr "o-\rc ort rlta " "

" "

..

q.

"-

"rv6\1.,"o"..


l.


I

gT:j: i Yl""l;::,iir"i"i:.ijy 1':gll: !ri1.. unri,ra.h.d,

i:lrii;,1 iidt,"r.Y:i:"ii:rir.yT:

2d, Don tindau. st, nrrh- r.: 2q. cl8m cDt., r:t1r!o5a la. .).o. c.o!s6 rrNak, rift.d M;

tli6s

1i:X ii:<-, it;il

1.sch lap noaru!.! 5 nllos 11 yards l

i:"il:'"1::flx'i;""i;:r,;.:,;1, ?:"1,;""" t;,ii, -iiii:, itlr.ii')i,;;:.,r',idi;l' ;i: :?;';?i;,:"3.i".,,:#:";;:.;;":i* Y1li PqtaL,r rn n.nolr or :iq r. sli,!r. j; i;.:",':';: & tr bucklo3:t;J.i::i ili{';,.",t;":, offte131s: Jo. K1arn.mm, Hprry tiu!!hr. ". ;i::,:'"iii.:',;.j:"i ;^jli.,.:::';i: ruy.I !a. rcnstsrni rl 0. F6r.!3on. ;i;":';::. j' I'"i,i;li1 :'ii^'ll:":.i:t*" rrJ. qrr Df i!131. 011 FFC ortir1,16.) bo

Trha., n r'.,

Int]1.96.']

TrF rt

.t.,!11.,

1. Fibsrt t",c r. ysls, 4r10.? ur*-fi.c.. 1r r6c t+:12.7 b! k.r o't1d; y.r; !s" .., !r.,,". 1,12. i, ":;':::1 :lj*1.,i?":1";i::ri:,si:i-:"f . :J. El r1..rr.., rlsrrud, l+:1o.!: ti, uay;r_ rrin q 4.0t rli orcr rii r,coihd11 oj th. ).. ?:!:!a- {rmr, 9:2?.6 :srtn urlrr t:28,1! J, aF! rt:]rrd, ' c.rn611. 9:j2,9: lL_ . Li tor B o!, !ro!,, 9:j7,:! r;r::". "i.l:: :"i.ii,i;:l;'.,tii'r"lr 5. hrluan .:!3.€., 10(o_ l.rr._rd, 1- Frc. r-e! I I st rls3ol '.r?1n, 1, 2:15. Ur 2;Tjn hrrqhr_ nrry, .2:1< ilj l. i.!1o 1trEs-, Bro;n. i i:i-i,l'"""n.."i;'?:."::: :"".-t:'l,l;" i6.!yd, 2:17.2. ii';':.'llii{'ii:1"''1a. rss i!m1.€ qtr, ,1 r.4_Ni1. ,lr , trL |3r.I r_ 19Dl 1, peto lcarcla, ]oc. urai_. !:Jr.4r t?f,i.. Borldril1 Frsj! efhjins r:20. r__2.1_nl. ': i;i""li:,Hil'l.ih,l:,i:,i: :i;i+ - 9:J7.0. oa.h tdc)Jl:17,3 r!Mr'oa ?,U+. t+, c!;1o6 rqlxas. im. 5. ab. aa:;l tuo0tor, 10:0J, chalrcs .e,.!q.r 10:116. pat x:trti.i{, N6r yorr. {c. ;a,n ?, t.r?. F1t:1ck t,L8.lr{!:21 ni16 es a ,!1+ schiol sophonoro!) J9:L9,L: l. D.11na16 v11r.r {a rrorrj carr: io,i2., r, 0rr,5, lat l,D13l c:?j,6) t+o:29.9i-L!, rit. r.!d, , L!1:26.5: 5_ ii: iifiii"il "ili rh66Dr.Br.6 T., L2:52: a. c.rb,1;na v.r. r'r {., !4:01.5, ?,:{t. er. xera,3 nBr i(: ;;: t3ll,i''i.ii":3.f ?.1zis: tB"n i..F.r, 1+ ."t" .f i"M :E,l: a. rdlan 05i01.I. ErD.6 TcJ "",... 2B:J6 ,'a1"h, :.r-1al u.9r2l:f) ccLE :rls rtioTH:r ;iai.;.ll:!t 1r1'.; pEcon! ig, !i;i; 24. aon a..Hl.sto., r,rt"" u, :siii

irfr,sit,iii,ltii#i;i":, iiiii iill "liii.'ii.i\i\i

;iini,li::I#i:ill:;. -

!:. iiii-'i!iit:]1 "li:,"'i"il". tr,. ii!"ilil*ini"ii; h':"

"

i;i+ li:;;

njla rm 1. 1r2l:00. th. otd roddrd lconti.u.d rn pae. 2?) rae 1:2?:19.7,

1JA


?!

rRc n1D!l 4 rlrlllrs I.1boL!nd, A!st.sT i", Iar.. 1alrrs liarrf, tom.s

A

bLra:t-

frr.i trof.sslo.el !uE. r. br.ali rl. four-ntnut. n11. i L.da,r iiait. :r l:5t,7. ;t.

r.cord !a1 !:0!.o

3.: aarllsr !.:i3

1. a -o: 0r i ,,8.! t.

'.

.i.o

.,.:". .;;::": ,-,:t'li' -?

!r{ny & Trr.,r.-a:i xAB rclrr. . .s s. J o si t1aii3on squd6 }ar_ pr.lpca up .n tri. rrackj rdnd cr;ichlx; a si.p raact: 'irrn jusr;oi4

:';:

^itf; "h lr,L'. .--11 | " l, .,- :

"o-os 616 lt l' '

;"":' "1i.": ":, ."1 " .i;.,'. .l "l' ro)4'5lo'.r'.'0.'.1!'.

ro _1.ro1., 'e' o.t ;. , o A.aro ... r.M r 2-u11.s, no113nd l:arch 9th nost tnporteni .r.nt. li13 a:i!.tca hox l. stai Podzatol&, 10.50; 2. a1 cnan!.r11n.Ii bdcaDr. Jmbo rc.rt 1.i th.n fors.t ii 1l:01j J. D6an c;!t.i.r'11:llrj t+, Rod cerr;r, 1r:45; 5, Da'; Poc;di.i, rJ:t+2j dur1n3 thl3 llrd-and-d.ath-struesl. lndsl " lo.. ,-. a-. . b. endy stua: .L:d!: ?. llrrc n;l__y. 01 0..e. s : r_:,21 8. ur-_eruey. r:-2. ::1.,;,1,'. rt 'as t:n. ror ji..1 carroll !u,nrs "j:.,.:e:, ;;;;;;;:;;..:;;;.;-;:-;;;;;;;";;; quarrfrr,e haat tn th. 1o0o. rn6 'o blooc Bra r;"'r.d.;; r.*r n ;i:c..;.;;;.ii7.D-'',La:',:..rsJg6d1'.o'g' "t, N "_ 1 c;;;

r"

i;;i; ;;;.;- ni.J,"",.s :i;ri;: D..ii;. .-''","

rr6-b1ao " 'n o o!.on ;;;L-o. r r3 q...-j tr "t_9 r r = . i;;;.;,:-o.i;" x;;';;;. iir rq,,.' l"'"rurbo. . :. i"i"r, .ij"".".;;: iii,,,-i.'r"i, ci.l*"." r. ." ' -r 'o r6a!:r-. Jj";;;;' , ,. ;;;-;;+on;o;- ui;;";i;, 5rc rr.o u .6. .o yt.hlrar a;;'...21; ;_ o!6c"'.'" r. eor "!-cliir. 'rm. L6 Lnoot-M.o or . -o'd. ;-',;. ,.; a;l:.oj . ;-=:= 1. ii Darke. oh,o sts!.i l, tr s T.!!ae. t4t.h., lblr 3e o aoo,r'Po \}, :o$;. - ;":.:-.-1.: -]a;"; [--;;. ": ,;;-8t6: I B: .'t;,i;.. r;;.. i,;1.4 tr. ", rBrs i;-R.c;,d. o,d %.r;, ;:t:."; i z," to non pir t r '"i. t L.!s, \Ach1sai, :.. ; 1s n' c10'1. k. no3.r,; J. i". n" .r, 't crt*i": . e: -qr. 1 r at on Ha3ac3 :::t;;d'o;t; " adb! ir'd o.,r ,t.L-, rir!"..r-; d."s A3 T.M scoi L: 1. .ld. Ml, I-u & lora -,. .". cacro ""; arrtr o'r , ;;:.;;. ;;;.;: ;.;.; ;;:

t^an"_1;!o..1.boot. "tc' ytcdts-. ,:oo. _?6T, ".-

:, #q._=!"

iil"i!l'Eir,iizi':l i+fii.2::-";:.;:

-

;^t i|";f

'

'

r'.

).: 6. ";ii,;.l.lfi; "".:.;:-:: ,;r utu{3"".so":?1,.4f4: al.r .9". - ll-.!e- sn.--. :o1.0-iv r fb I r!60

Auckldd, !'.b, 9- 6- i16s- 1. Bai:!!ta. /8:o7.o: 2. J. l!9s6: 2!: l.9i r. s..r','d:-?F,-.o: 28:t.. :.. ,r;ri. 28:59_8.

track and srood polsod, laitt.s for Ca!_ pa3r '1 ro" ltF 13sr - tu. l',ss 3r' .!r6ar.'.1 rot tnaa. '8 1 s ,o!s l\. !!ack 5.d


new"P[US"in perfonnance + + + llewly-Developed, Coath,Approved

Ad/eto frohnzo a' NEW SAIANCE ATHIETIC SHOF CO.

IIOIHI E IIGIIIER EXCEPI

o

SATE FEEI!

uiiq!e leoisfes whch cdd !p b More Flexibility. . . stobi ny Durobi ity ANO. tiel ore repdtob/e Look

l//

hese

rn 16,*n dd k'1drh,

can

t&/?r-

b. ractdry rsdoled

and rehdlt ai send ydu ordar

to lu-Tl(cToN today foi pro4r nEv Yofl!

io6t

d1,e3 by

3h1p-

lrxa ilxr{nns lrl rre ,rli sFofl.

&

tu1!! r..bert at' -

ftgtf-/"2 rl1l,4 t'/{SIi?

IHE

96

IilsF siftor - rd

"496'-

l:

w to 2, xllo

and

too ,ough. rreni%tghr

bre

no

@6r, vtrt

3iF. ro rcr rry ro eke @ !.1toF sI$.lcrloc{{T]orucF.l!!oPDBss{!!t!Pco?TrY P 0.

Box

93

!€r6td. 64, x.v yorl

f.""; SENDAIl,14uloR'lnsTo;IrrxT

i\ l)

rh. roicer

trqurle ytr rhi! .ho. ai th.

"r""",,"i",

Y6!L

clt

coruadi ?42? H@.: 9!co ..h r. SrlrJ D{. D6_ bs Jrlt &d aue. c1osod id &d s3t. Pbe€r

:\ \i \ d\ ! )\.

T! .\ \r" \

04.63.LDL  

I ':. ) : / 'j :;:, ',1 : ,..1 l :

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you